Firma MORAVAN akciová společnost IČO 00010618


MORAVAN akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORAVAN akciová společnost (00010618) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Letiště 1578, Otrokovice 765 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. MORAVAN akciová společnost má celkem jednu provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o MORAVAN akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORAVAN akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o MORAVAN akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro MORAVAN akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORAVAN akciová společnost

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 219
IČO (identifikační číslo osoby) 00010618
Jméno MORAVAN akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Rozhodnutí společnosti AVAN a.s. se sídlem Slušovice, Náměstí Svobody 57, IČ: 634 84 358 jako jediného akcionáře společnosti MORAVAN akciová společnost se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ: 000 10 618 při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.7.1999 , kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 640.000.000,- Kč na částku 1.149.222.000,- Kč upisováním 640 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie a o vyloučení přednostního práva dosavadního akcionáře na úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč, je neplatné. 30.12.2006
Usnesení č.j. 32K 21/2001-1265 nabylo právní moci dne 08.03.2005. 8.3.2005
Z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a získání efektivních finančních prostředků k dalšímu rozvoji společnosti, k jejímu zapojení do celosvětového procesu globalizace formou vstupu zahraničního strategického partnera, k zajištění prosperity společnosti a tak i vyššího zhodnocení akcií se zvyšuje základní jmění společnosti takto: 3.8.1999 - 30.12.2006
I. Částka zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti ve výši 509.222.000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšeno peněžitým vkladem o částku 640.000.000,- Kč (slovy šestsetčtyřicetmilionů korun českých) nebo k ní vztaženou alikvótní hodnotu v cizí měně na hodnotu 1.149.222.000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3.8.1999 - 30.12.2006
II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií Počet upisovaných akcií: 640 akcií (slovy šestsetčtyřicet) Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých). 3.8.1999 - 30.12.2006
III. Druh, podoba a forma nových akcií Všechny nově upisované akcie budou: - kmenové akcie - listinné - akcie na jméno - veřejně neobchodovatelné. 3.8.1999 - 30.12.2006
IV. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Jediný akcionář v souladu s čl. 8 odst.3 Stanov společnosti vzhledem k důležitému zájmu společnosti spočívajícím v zajištění vstupu strategického zahraničního partnera rozhodl o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000.000,- Kč. Práva a povinnosti spojená s účastí na úpisu nových akcií ve jmenovité hodnotě 640.000,000,- Kč v celém rozsahu společnost SDC International, Inc. se sídlem USA, Palm Beach, FL 33480. Při hlasování na valné hromadě náleží na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií jeden hlas. 3.8.1999 - 30.12.2006
Úpis akcií se uskuteční v sídle společnosti MORAVAN akciová společnost, se sídlem Letiště 1578, Otrokovice, 765 81. Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 dnů počínající dnem právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých) Akcie budou splaceny u peněžního ústavu: Chase Manhattan Bank, N.A., USA, č.účtu: 3231363892. Jestliže upisovatel nesplatí v zákonné lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo aby jej splatil ve lhůtě šedesáti dnů od doručení výzvy. Při porušení splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5% ročně. 3.8.1999 - 30.12.2006
Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadou dne 30.7.1998. 13.1.1999
Byly předloženy stanovy společnosti schválené valnou hromadou dne 11.6.1998. 13.1.1999
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 13.10.1997. 20.3.1998
A. Základní jmění společnosti MORAVAN akciová společnost se zvyšuje o částku 143,000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetřimilióny korun českých), a to z dosavadní hodnoty základního jmění ve výši 366,222.000,- Kč (slovy: třistašedesátšestmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých) na novou výši 509,222.000,- Kč (slovy: pětsetdevětmilionůdvěstědvacetdvatisíce korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 18.12.1997 - 20.3.1998
B. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 143.000 kusů (slovy: jednostočtyřicettřitísíce) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc), emitovaných v zaknihované podobě. Emisní kurs jedné akcie na zvýšení základního jmění činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc). Akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti AVAN a.s., se sídlem pod adresou Slušovice, Náměstí Svobody 57, okres Zlín, IČO: 63484358, jelikož předmětem navrhovaných nepěněžitých vkladů společnosti AVAN a.s. do společnosti MORAVAN akciová společnost jsou i nemovitosti, které společnost MORAVAN akciová společnost nezbytně potřebuje pro svůj další podnikatelský rozvoj. 18.12.1997 - 20.3.1998
C. Emisní kurs všech upisovaných akcií na zvýšení základního jmění bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře, společnosti AVAN a.s., přičemž předmět nepeněžitých vkladů tvoří: 18.12.1997 - 20.3.1998
1. a) Pozemky p.č. 1089, 1090, 1138, 1139, 1205, 1243, 1244, 1325, 1369, 1395, 1412, 1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1501, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1752, 1860, 1862,1863, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2090, 2091, 2092, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, zapsané na LV č. 2793 (v roce 1995 zapsané na LV č. 3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu ve Zlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
b) Pozemky p.č. 611/4, 625/3, 664/2, 706/7, 706/10, 726/2, 727/4, 742/2, 1223/4, 1223/5, 156, 162, 181, 212, 213, 244, 262, 265, 266, 288, 289, 298, 299, zapsané na LV č. 385 (v roce 1995 zapsané na LV č. 391) pro k.ú. a obec Podkopná Lhota u Katastrálního úřadu ve Zlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
c) Pozemky p.č.3093, 3095/3, 3097/3, 3097/4, 3097/5 díl 1, díl 2, 3097/6, 3097/7, 3097/9, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3099/5, 3100/2, 3115/10, 3115/13, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3115/17, 3115/21, 3115/22, 3115/35, 3115/37, 3115/38, 3115/39, 3115/40, 3115/41, 3115/42, 3115/43, 3115/44, 3115/45, 3115/46, 3115/47, 3115/48, 3115/49, 3115/50, 3115/51, 3115/52, 3115/53, 3115/54, 3115/55, 3115/56, 3115/57, 3115/58, 3115/59, 3115/60, 3115/61, 3115/62, 3115/63, 3115/64, 3115/65, 3115/66, 3115/67, 3115/68, 3115/69, 3115/70, 3115/71, 3115/72, 3115/73, 3115/74, 3115/76, 3115/77, 3115/82, 3115/85, 3115/88, 3115/89, 3115/90, 3115/94, 3115/95, 3115/96, 3115/97, 3115/98, 3115/99, 3115/101, 3115/103, 3115/104, 3115/105, 3115/106, 3115/107, 3115/108, 3155/1, 3155/28, 3155/29, 3155/30, 3156 díl 1, díl 2, 3158/ díl 1, díl 2, 3388, 3393, 3394, 2104, 2804, 1088, 267/2, 275/8, 275/9, 3115/1, 3115/9, 3115/84, zapsané na LV č.2793 ( v roce 1995 zapsané na LV č.3265) pro k.ú. a obec Otrokovice u Katastrálního úřadu ve Zlíně, přičemž pozemky parc.č.267/2, 275/8, 275/9, vznikly rozdělením původního pozemku p.č.267/2. 18.12.1997 - 20.3.1998
d) Pozemek p.č.375, zapsaný na LV č.2002 ( v roce 1995 zapsaný na LV 1958) pro k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice u Katastrálního úřadu ve Zlíně. 18.12.1997 - 20.3.1998
Shora popsané pozemky byly oceněny odbornými odhady soudního znalce ing. Zdeňka Vrby, bytem ulice Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, na částku 64,470.900,-Kč (slovy: šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských) a soudního znalce p.Stanislava Sedláčka, bytem Sušice 34, Přerov, na částku 64,487.400,-Kč (slovy: šedesátčtyřimilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských) , přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši částku 64,470.900,-Kč (slovy: šedesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesáttisícdevětsetkorunčeských). 18.12.1997 - 20.3.1998
2. Peněžitá pohledávka, a to pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,- Kč (slovy: osmdesáttřimilonypadesátčtyřítisícešestsetkorunčeských). Tato peněžitá pohledávka společnosti AVAN a.s. za společností MORAVAN akciová společnost vznikla z titulu bezdůvodného obohacení společnosti MORAVAN akciová společnost, neboť na základě rozhodnutí jediného akcionáře, (nesprávně označeného jako rozhodnutí valné hromady) společnosti MORAVAN akciová společnost ze dne 11.12.1995, jímž byla v době rozhodnutí společnost INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, se sídlem pod adresou Senovážné nám. 32, 110 00 Praha l, IČO: 45316619, o zvýšení základního jmění společnosti MORAVAN akciová společnost, byly společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost splaceny upisované akcie na zvýšení základního jmění v nominální hodnotě 83,054.600,- Kč nepeněžitým vkladem, a to postoupením pohledávek společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, za společností MORAVAN akciová společnost ve výši 47,268.801,- Kč a 35,785.799,- Kč. Usnesením Krajského obchodního soudu v Brně č.j. Firm 3187/96 ze dne 10.10.1996 byl návrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku zamítnut, důsledkem čehož byl zánik závazku společnosti MORAVAN akciová společnost emitovat upsané akcie z důvodu dodatečné nemožnosti plnění s důsledky uvedenými v ust. § 351 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Postoupením výše uvedených pohledávek na MORAVAN akciová společnost došlo ke splynutí práva věřitele a povinnosti dlužníka a pohledávky tedy zanikly podle ust. § 584 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění. Jelikož není možná naturální restituce, postupiteli resp.upisovateli výše uvedených pohledávek vznikla nová peněžitá pohledávka za společnosti MORAVAN akciová společnost ve výši 83,054.600,- Kč /slovy: osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/. 18.12.1997 - 20.3.1998
Dle Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, vstoupila do všech práv a povinností upisovatele - společnosti INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, společnost AVAN a.s., na základě čehož se věřitelem u vedené pohledávky ve výši 83,054.600,- Kč /slovy: osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/ za společností MORAVAN akciová spolelčnost stala společnost AVAN a.s. Tato peněžitá pohledávka za společností MORAVAN akciová společnost byla oceněna odbornými odhady soudního znalce Ing. Aleše Galatíka, bytem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, na částku 80,563.000,- Kč /slovy: osmdesátmiliónůpětsetšedesáttřitisícekorunčeských/ a soudního znalce Ing. Yvety Janasové, bytem Bratrská 8, Přerov, na částku 78,902.000,- Kč /slovy: sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/, přičemž jediný akcionář schvaluje ocenění nižší, tedy ocenění ve výši 78,902.000,- Kč /slovy: sedmdesátosmmiliónůdevětsetdvatisícekorunčeských/. 18.12.1997 - 20.3.1998
D. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je shora uvedená pohledávka o nominální hodnotě 83,054.600,- Kč /slovy: osmdesáttřimiliónypadesátčtyřitisícešestsetkorunčeských/, musí být splacen formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávky do 10 pracovních dní ode dne doručení pravomocného usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Nepeněžité vklady, jejichž předmětem jsou nemovitosti již byly splaceny v plné výši na základě rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění ze dne 11.12.1995, upisovací listiny, prohlášení vkladatele a Dodatku č. l Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 11.12.1995, uzavřeného dne 12.12.1995, jak vyplývá z přiložených výpisů z katastru nemovitostí. 18.12.1997 - 20.3.1998
E. Částka 372.900,- Kč /slovy: třistasedmdesátdvatisícedevětsetkorunčeských/, představující rozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 143,372.900,- Kč /slovy: jednostočtyřicettřimiliónytřistasedmdesátdvatísícedevětset korunčeských/ a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli v souvislosti se zvýšením základního jmění ve výši 143,000.000,- Kč /slovy: jednostočtyřicettřimiliónykorunčeských/, bude převedena do rezervního fondu společnosti. 18.12.1997 - 20.3.1998
Jediný akcionář: AVAN a.s., Slušovice, Náměstí Svobody 57, okres Zlín, IČO 63 48 43 58 7.11.1997
Změna stanov společnosti od 15.01.1997, a to v sídle, počtu členů dozorčí rady, zastupování a podepisování za společnost. 21.10.1997
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 14.12.1995. 11.10.1996 - 20.3.1998
Dozorčí rada: Jan Moravčík, Otrokovice, Hlavní 1250 Vladimír Grebeníček, Staré Město u Uh. Hradiště, Nerudova 1406 Miloš Maňásek, Bílovice - Včelany 311 5.10.1992 - 2.9.1994
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení akciové společnosti ze dne 19.12.1990 přijatým rozhodnutím představenstva a.s. AERO se sídlem v Praze. 29.12.1990
Mutace názvu: MORAVAN Company Limited - anglicky MORAVAN Société Anonyme - francouzsky MORAVAN Aktiengesellschaft - německy MORAVAN akcioněrnoje obščestvo - rusky MORAVAN Sociedad Anonima - španělsky 29.12.1990

Aktuální kontaktní údaje MORAVAN akciová společnost

Kapitál MORAVAN akciová společnost

zakladni jmění 509 222 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.1998
zakladni jmění 366 222 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.1997 - 20.3.1998
zakladni jmění 366 222 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990 - 7.11.1997

Akcie MORAVAN akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 509 222 3.8.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 509 222 20.3.1998 - 3.8.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 366 222 29.12.1990 - 20.3.1998

Sídlo MORAVAN akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Letiště 1578 , Otrokovice 765 02 4.1.2012
Adresa Letiště 1578 , Otrokovice 765 02 21.10.1997 - 4.1.2012
Adresa Otrokovice Česká republika
29.12.1990 - 21.10.1997

Předmět podnikání MORAVAN akciová společnost

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství 13.1.1999
klempířství 13.1.1999
zednictví 13.1.1999
úklidové práce 13.1.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 13.1.1999
odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru 13.1.1999
správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny 13.1.1999
odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí 13.1.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů 13.1.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.1.1999
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 13.1.1999
provozování vodovodů a kanalizací 13.1.1999
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 13.1.1999
rozvod elektřiny 13.1.1999
rozvod tepla 13.1.1999
vývoj projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky 7.11.1997
letecká doprava a letecké práce 7.11.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.11.1997
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost 7.11.1997
zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby 7.11.1997
prodej a nákup licencí a know how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek 7.11.1997
organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených 7.11.1997
pronájem movitých a nemovitých věcí 7.11.1997
služby spojené s řízením jakosti 7.11.1997
předkladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné 7.11.1997
automatizované zpracování dat a poskytování software 7.11.1997
výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky 7.11.1997
zámečnictví 7.11.1997
kovoobrábění 7.11.1997
výroba nástrojů 7.11.1997
silniční motorová doprava osobní 7.11.1997
silniční motorová doprava nákladní 7.11.1997
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 7.11.1997
personalizace platebních a identifikačních karet 7.11.1997
konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika 7.11.1997
1. vývoj, výroba, montáž, prodej, opravy a servis letadel, jejich součástí a dílů včetně zajišťování obchodně technických služeb 2. vývoj, výroba, montáž, prodej, opravy a servis bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky 3. vývoj, výroba, montáž, prodej a servis strojů pro chemické čištění a jejich dílů 4. výroba a prodej nářadí, nástrojů, forem, modelů a šablon 5. práce, výrobní povahy ve strojírenství 6. zajišťování prací při hodnocení a zkoušení bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky 29.12.1990 - 7.11.1997
7. zajišťování oprav a údržby strojů a zařízení 8. nákup a prodej obchodního zboží souvisejícího s výrobním programem společnosti 9. provádění obchodní činnosti 10.zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost 11.pilotní příprava a výcvik posádek 12.nepravidelná letecká doprava osob a nákladů 13.zajišťování činností projektových, investičních, dokumentačních, patentových, konzultačních, revizních a při vzdělávání pracovníků v oblasti strojírenské výroby 29.12.1990 - 7.11.1997
14.prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek 15.práce a služby v oblasti automatizace řízení, výpočetní techniky a reprografie 16.provoz předškolních zařízení, správa podnikových ubytovacích zařízení 29.12.1990 - 7.11.1997

vedení firmy MORAVAN akciová společnost

Statutární orgán MORAVAN akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva, nebo jiná fyzická osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost: 1. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva. V souvislosti s udělenou plnou mocí, k zastupování společnosti, je oprávněna za společnost podepisovat i jiná osoba, v plné moci musí být však výslovně uvedeno i oprávnění k podepisování za společnost. 2. Podepisování se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo psanému obchodnímu jménu a sídlu společnosti se uvede jméno a příjmení, případně akademický titul podepisujícího, funkce, kterou zastává v době podpisu a podepisující k tomu připojí svůj vlastnoruční podpis. 21.10.1997
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni nebo - ředitel společnosti. 29.12.1990 - 21.10.1997
člen představenstva Petr Beran 18.2.2010
Vznik členství 22.12.2009
Adresa: Moravská 40 , Česká Třebová 560 02
člen představenstva Oksana Klimová 28.12.2011
Vznik členství 22.12.2009
Adresa: 14 , Městečko Trnávka 571 01
předseda předst. a ředitel Ing. Milan Bellay 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: Mladcová 153 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Luboš Joska 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: U Zimního stadionu 1091/2 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Vladimír Otřísal 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: Trávníky 1176 , Otrokovice Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Kotolán 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: Slunečná 4562 , Zlín 760 05
člen představenstva Vladimír Němec 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: 301 , Halenkovice 763 63
člen představenstva Ing. Jan Zeman 29.12.1990 - 5.10.1992
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
místopředseda představenstva Ing. Josef Brázdil 29.12.1990 - 2.9.1994
Adresa: Větrná 4607 , Zlín 760 05
předseda předst. a ředitel Milan Charvát 5.10.1992 - 2.9.1994
Adresa: Absolonova 631/4 , Brno 624 00
člen představenstva Petr Kousal 5.10.1992 - 2.9.1994
Adresa: Gorkého 3394 , Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Motalík 5.10.1992 - 2.9.1994
Adresa: Komornická 2051/32 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Michal Černý 5.10.1992 - 2.9.1994
Adresa: Dělnická 896/29 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Bartoň 5.10.1992 - 2.9.1994
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Pavel Svatoš 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: Novosibřinská 858 , Praha 190 16
místopředseda představenstva Jan Hubík 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: třída Tomáše Bati 3890 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Jindřich Kapoun 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: Mádrova 3026/4 , Praha 143 00
člen představenstva Doc.Ing. František Čuba CSc. 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: 70 , Neubuz 763 15
předseda představenstva Pavel Drha 11.10.1996 - 3.4.1998
Adresa: 337 , Zádveřice-Raková 763 12
místopředseda představenstva Ing. Josef Panáček 11.10.1996 - 3.4.1998
Adresa: Seifertova 1418 , Staré Město 686 03
místopředseda představenstva Jan Hubík 11.10.1996 - 15.7.1999
Adresa: Zatloukalova 468 , 763 26 Luhačovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Václav Šimek 3.4.1998 - 14.8.2000
Adresa: Švermova 434 , Tlumačov 763 62
předseda představenstva Ing. Libor Soska 3.4.1998 - 18.2.2010
Zánik členství 10.5.2003
Zánik funkce 10.5.2003
Adresa: Osvobození 624 , Slavičín 763 21
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Štefánek 15.7.1999 - 18.2.2010
Zánik členství 30.9.2004
Zánik funkce 30.9.2004
Adresa: 569 , Velká nad Veličkou 696 74
člen představenstva Oksana Klimová 18.2.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 22.12.2009
Adresa: 14 , Městečko Trnávka 571 01
člen představenstva Jan Bureš 18.2.2010 - 11.9.2012
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 4.1.2010
Adresa: Černokostelecká 1367/29 , Praha 100 00

Dozorčí rada MORAVAN akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Patrik Joachimczyk 21.11.2015
Adresa: Peroutkovo nábřeží 374 , Zlín 760 01
člen Jaroslav Mrázek 20.2.2016
Adresa: 117 , Sazovice 763 01
místopředseda Pavel Drha 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: 337 , Zádveřice-Raková 763 12
člen JUDr. Petr Hůla 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: 588 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
člen Ing. Jan Moravčík 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: Hlavní 1250 , Otrokovice 765 02
předseda Ing. Jiří Tesař CSc. 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
člen Ing. Petr Dědek 2.9.1994 - 11.10.1996
Adresa: Dukelská 273/4 , Mladá Boleslav 293 01
člen Ing. Stanislav Bouřa 11.10.1996 - 21.10.1997
Adresa: Na Stráni 662 , Uherské Hradiště 686 05
člen Vladimír Němec 2.9.1994 - 13.1.1999
Adresa: 301 , Halenkovice 763 63
předseda Doc. Ing. František Čuba CSc. 11.10.1996 - 13.1.1999
Adresa: 70 , Neubuz 763 15
místopředseda Ing. Stanislav Bouřa 21.10.1997 - 13.1.1999
Adresa: Na Stráni 662 , Uherské Hradiště 686 05
člen Ing. Jiří Tesař CSc. 21.10.1997 - 13.1.1999
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
člen Ing. Pavel Svatoš 21.10.1997 - 13.1.1999
Adresa: Novosibřinská 858 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Ing. Patrik Joachimczyk 13.1.1999 - 21.12.2011
Adresa: Příčná 151/26 , Kroměříž 767 01
člen Milan Mazel 21.10.1997 - 28.12.2011
Adresa: 49 , Bělov Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Patrik Joachimczyk 21.12.2011 - 21.11.2015
Adresa: Příčná 151/26 , Kroměříž 767 01
člen Jaroslav Mrázek 13.1.1999 - 20.2.2016
Adresa: 117 , Sazovice 763 01
člen Milan Mazel 28.12.2011 - 15.5.2019
Zánik členství 26.4.2019
Zánik funkce 26.4.2019
Adresa: 49 , Bělov 768 21

Konkurz MORAVAN akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Bronislava Orbesová 9.1.2014
Adresa: Horní 231 , Zlín 763 11
Jméno JUDr. Bronislava Orbesová 3.1.2006 - 9.1.2014
Adresa: Štefánikova 5462 , Zlín 760 01

Sbírka Listin MORAVAN akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 219/SL 33 ostatní -usnesení KS v Brně Krajský soud v Brně 4.1.2010 2.2.2010 2
B 219/SL 32 ostatní -usnesení KS v Brně Krajský soud v Brně 21.10.2009 2.2.2010 3
B 219/SL 31 ostatní -usn. zproš. a ust. likvidátor Krajský soud v Brně 22.12.2005 28.3.2006 2
B 219/SL 30 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 29.6.2005 3.1.2006 11
B 219/SL 29 usn. o konkursu a vyrovn. -prohlášení Krajský soud v Brně 21.8.2002 18.7.2005 15
B 219/SL 28 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 26.6.2004 28.12.2004 12
B 219/SL 27 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 18.3.2004 12
B 219/SL 26 usn. o konkursu a vyrovn. - se prohlašuje Krajský soud v Brně 21.8.2002 28.8.2002 15
B 219/SL 25 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení Krajský soud v Brně 7.6.2002 16.7.2002 15
B 219/SL 24 účetní závěrka -výr.zpráva 1998 Krajský soud v Brně 29.6.1999 4.4.2000 30
B 219/SL 23 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 19.7.1999 4.8.1999 21
B 219/SL 22 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 30.7.1998 4.3.1999 2
B 219/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.8.1998 4.3.1999 25
B 219/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 11.6.1998 4.3.1999 29
B 219/SL 19 ostatní - smlouva o postoupení pohled. Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 4
B 219/SL 18 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 2
B 219/SL 17 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 5
B 219/SL 16 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.2.1998 5.5.1998 5
B 219/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.1.1998 5.5.1998 24
B 219/SL 7 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 8.1.1997 23.2.1998 2
B 219/SL 6 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 30.10.1997 23.2.1998 2
B 219/SL 5 ostatní - návrh na zápis rozhodnutí Krajský soud v Brně 30.10.1997 23.2.1998 5
B 219/SL 3 ostatní - porotokol Krajský soud v Brně 30.8.1996 23.2.1998 2
B 219/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání doz. rady Krajský soud v Brně 15.1.1997 23.2.1998 1
B 219/SL 14 účetní závěrka Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 23
B 219/SL 13 posudek znalce - 4-09/97 Krajský soud v Brně 24.9.1997 23.2.1998 41
B 219/SL 12 posudek znalce - 93/97 Krajský soud v Brně 24.9.1997 23.2.1998 42
B 219/SL 11 posudek znalce - 93/97 Krajský soud v Brně 25.9.1997 23.2.1998 32
B 219/SL 10 posudek znalce č.4-09/97 Krajský soud v Brně 26.9.1997 23.2.1998 91
B 219/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.1.1997 23.2.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORAVAN akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00010618
Jméno MORAVAN akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Otrokovice
Vznik první živnosti: 31.12.1992
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 11

Sídlo MORAVAN akciová společnost

Živnosti a provozovny MORAVAN akciová společnost

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

 • Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

 • Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

 • Pronájem movitých a nemovitých věcí

 • Personalizace platebních a identifikačních karet

 • Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

 • Automatizované zpracování dat a poskytování software

 • Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

 • Služby spojené s řízením jakosti

 • Úklidové práce

 • Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Letiště 1578, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1002300878
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

 • Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

 • Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem movitých a nemovitých věcí

 • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

 • Personalizace platebních a identifikačních karet

 • Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

 • Automatizované zpracování dat a poskytování software

 • Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

 • Služby spojené s řízením jakosti

 • Úklidové práce

 • Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 3.12.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1995

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.8.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1998

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1998

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1998

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1998

Živnost č. 10 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1998

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1998

Živnost č. 12 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1992
Zánik oprávnění 1.8.1996

Živnost č. 15 Letecká doprava a letecké práce.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.1993
Zánik oprávnění 1.4.1997

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a opravy bezpečnostních pásů pro dopravní prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, zkoušky, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1997
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 24 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Konzultační a poradenská činnost, obor elektronika, platební a identifikační karty, zpracování dat, software, výpočetní technika

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Personalizace platebních a identifikačních karet

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Automatizované zpracování dat a poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Překladatelské a tlumočnické služby v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 20.10.2001

Živnost č. 30 Služby spojené s řízením jakosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Zajišťování činnosti dokumentačních, patentových, konzultační v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Prodej a nákup licencí a know-how a jiných nehmotných práv, správa ochranných známek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Organizační, ekonomické a účetní poradenství, včetně služeb s tím spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1997
Zánik oprávnění 19.12.2000

Živnost č. 36 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1998
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 37 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Odborná činnost v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení mimo výkon státního odborného dozoru

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 19.12.2000

Živnost č. 40 Správa a údržba movitého a nemovitého majetku včetně bytového fondu a svobodárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Odborná činnost v oblasti životního prostředí s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1998
Zánik oprávnění 20.10.2001

Živnost č. 44 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1998
Zánik oprávnění 25.1.2002

Živnost č. 45 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2001
Zánik oprávnění 18.12.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORAVAN akciová společnost

Člen statutárního orgánu Petr Beran
Člen statutárního orgánu Oksana Klimová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORAVAN akciová společnost

IČO: 00010618
Firma: MORAVAN akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Otrokovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo MORAVAN akciová společnost

Sídlo: Letiště 1578, Otrokovice 765 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pokrývačské práce
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Úklidové činnosti
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
tracking image