Firma MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo IČO 00027634


MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo (00027634) je Družstvo. Sídlí na adrese U vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 1951 a je stále aktivní. MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo na Justice.cz
Detailní informace o MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCIX 86
IČO (identifikační číslo osoby) 00027634
Jméno MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.6.1951
Nedělitelný fond: 1 178 000,- Kč 30.7.1993
Usnesením II.valné hromady a čl.schůze družstva konané dne8.9.1992 byly přijaty nové stanovy družstva. 2.11.1992
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrůdružstva. 2.11.1992
Představenstvo se skládá z 5 členů. 2.11.1992 - 30.7.1993
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 2.11.1992 - 30.7.1993
Usnesením výroční členské schůze konané dne 27.3.1991 bylypřijaty nové stanovy družstva. 6.9.1991
Představenstvo družstva se skládá ze 7 až 9 členů. 6.9.1991 - 2.11.1992
Usnesením výroční členské schůze konané dne 22.3.1990 bylaschválena změna čl.2 stanov družstva, změna čl.5 odst.1, čl.21odst.2 stanov družstva se týká vnitřních poměrů družstva. 28.4.1990
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 17.3.1989byla 12.6.1989 schválena změna čl.2 stanov družstva. 15.6.1989
Usnesením členské schůze družstva konané dne 10.11.1988 bylyschváleny nové stanovy družstva, a to s účinností od 1.1.1989. 6.12.1988
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.12.1988
Usnesením člůenské schůze konané dne 22.9.1987 byl přijatdopplněk čl.2 odst.1 stanov družstva, schválený Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 14.10.1987. 23.10.1987
Usnesením členské schůze konané dne 15.9.1986 byla přijatazměna čl.2 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazemvýrobních družstev v Praze dne 15.10.1986. 17.10.1986
Usnesením výroční členské schůze ze dne 31.3.1981 byla přijatazměna čl.4 odst.1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g), čl.49 písm.a),čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1 stanov družstva schválená Českýmsvazem výrobních družstev v Praze 9.4.1981. 5.5.1981
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.5.1981
Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1980 byla přijatazměna stanov čl.1 odst.1 schválená Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 13.3.1981. 23.3.1981
Usnesením výrobní členské schůze ze dne 4.1.1980 byla přijatazměna stanov čl.2 odst.1 schválená Českým svazem výrobníchdružstev dne 22.1.1980. 5.2.1980
Usnesením členské schůze konané dne 27.9.1979 a se souhlasemČeského svazu výrobních družstev v Praze ze dne 21.12.1979 čj.E0442/22-131/79 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1980 toto družstvo jakopřejímající s družstvem Drutex, výrobní družstvo v Praze sesídlem Praha 1, Vodičkova 36 jako družstvem přejímaným. 4.2.1980
Usnesením výroční členské schůze ze dne 4.4.1978 byla přijatazměna čl.43 odst.2, 72 odst.2 stanov družstva schválená Českýmsvazem výrobních družstev ze dne 3.5.1978.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.5.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.9.1975 byly přijatynové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne5.11.1975. 1.12.1975
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 1.12.1975
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 let odvzniku členského poměru. 1.12.1975 - 2.11.1992
Usnesením výroční členské schůze ze dne 16.dubna 1971 bylypřijaty změny stanov družstva, schválené Českým svazemvýrobních družstev dne 27.4.1971. 15.6.1971
Ostatní údaje těchto změn stanov se týkají vnitřních poměrůdružstva. 15.6.1971
Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11 členů. 15.6.1971 - 6.9.1991
Usnesením výroční členské schůze delegátů konané dne 17.3.1970byly přijaty nové stanovy družstva, schválené Českým svazemvýrobních družstev ze dne 16.4.1970.Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrůdružstva. 23.4.1970
Usnesením členské schůze ze dne 5.4.1968 byly změněny články 2odst.1, čl.3 odst.1, čl.9 odst.1, vložen nový článek 16a azměněn čl.59 odst.5 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.5.1968
Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1967 byly změněny články 1,2 odst.1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c), d) a odst.2, 14, 42odst.1, 44 odst.4, nově článek 47a), 53 odst.3, 54 posledníodstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5,7, 8, 9, 12, 13, 15. 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanovdružstva.Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobnbíchdružstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstvs. 6.5.1967
Usnesením členské schůze ze dne 22.4.1966 byl změněn článek 60stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 29.4.1966
Usnesením členské schůze ze dne 14.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 20.12.1965 splatností od 1.ledna 1966. 21.12.1965
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. 21.12.1965
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10členů. 21.12.1965 - 15.6.1971
Usnesením mimořádné valné hromady družstva konané dne 28.12.1964a se schválením Městského svazu výrobních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle § 91 zák.č.109/64 Sb. ke dni1.ledna 1965 toto družstvo jako družstvo přejímající sdružstvem: "Oděv Praha, lidové výrobní družstvo v Praze", jakodružstvem přejímaným,. 21.1.1965
Usnesením valné hromady ze dne 22.března 1963 byly změněnyčlánky 30, 33 odst.6, 34 odst.3, 36 odst.4 a 37 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.4.1963
Usnesením valné hromady konané dne 26.11.1959 a se schválenímÚstředního svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bezlikvidace podle § 36, 37 zák.č.53/1954 Sb. ve znění zák.č.20/56Sb. ke dni 1.ledna 1960 s tímto družstvem jako přejímajícímdružstvo: Lidové výrobní družstvo krejčí - Nusle jakopřejímané. 3.2.1960
Rozhodnutím valné hromady konané dne 29.9.1958 byly přijaty novéstanovy. 14.10.1958
Výbor je nyní představenstvem. 14.10.1958
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.10.1958
Představenstvo má 5 až 9 členů. 14.10.1958 - 21.12.1965
Usnesením valné hromady ze dne 12.3.1956 byly přijaty novéstanovy. 16.5.1956
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 16.5.1956 - 2.11.1992
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 16.5.1956 - 1.12.1975
Výbor má 5 až 9 členů. 16.5.1956 - 14.10.1958
Usnesením valné hromady ze dne 15.1201953 byly přijaty novéstanovy. 17.2.1954
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do jednoho roku odpřijetí za člena. 17.2.1954 - 2.11.1992
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 17.2.1954 - 16.5.1956
Výbor se skládá ze sedmi členů. 17.2.1954 - 16.5.1956
Usnesením valné hromady, konané dne 30.3.1952 byly přijatystanovy lidového družstva. 23.4.1952
Členský podíl 500,- Kčs, splatný do jednoho roku od přijetí začlena. 23.4.1952 - 17.2.1954
Představenstvo se skládá ze 7 členů. 23.4.1952 - 17.2.1954
Výměrem ministerstva lehkého průmyslu z 6.2.1951 čj.217.471/1951a-IV/2 rozšířeného výměrem z 11.6.1951 č.j.232.799/1951-a-IV/2splynula podle §§ 21, 22 a 25 vl.nař.č.259/39 Sb. ve zněnívl.nař.č.291/44 Sb. s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím následující družstva, jako družstva zrušovaná:1) Výrobní a nákupní družstvo dělníků krejčovských v Praze VII.,zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII.Vinařská 16 a2) Výrobní, nákupní a prodejní družstvo krejčí v Praze, zapsanéspolečenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII., Haškova10.Tímto zápisem přecházejí všechna práva a závazky zrušovanýchdružstev na přejímající družstvo v rozsahu v jakém dosudpříslušela zrušovaným družstvům. 9.8.1951
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 16.2.1904. 12.6.1951
Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. 12.6.1951 - 17.2.1954
Členský podíl ve výši 200,- Kčs jest splatný ihned po přijetí začlena. 12.6.1951 - 23.4.1952
Správou družstva pověřen náhradní orgán. 12.6.1951 - 23.4.1952

Aktuální kontaktní údaje MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Kapitál MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

zakladni jmění 85 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.1992

Sídlo MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa U vršovického nádraží 30 , 101 00 Praha 10 Česká republika
U vršovického nádraží 30/30, Vršovice, 101 00 Praha 10
4.11.2016
Adresa U Vršovického nádraží 30 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Vršovického nádraží 30
31.1.1997 - 4.11.2016
Adresa Vladislavova 16 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vladislavova 16
12.6.1951 - 31.1.1997

Předmět podnikání MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
krejčovství 30.7.1993 - 21.7.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zák.č.455/91 Sb., o živnostenskémpodnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 30.7.1993 - 21.7.2006
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalšíchpředmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož iposkytování služeb souvisejících 2.11.1992 - 30.7.1993
maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických čifyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s nímsouvisející služby vykonávané např. formou obstarávánízáležitostí či jinými dalšími zákonem dovolenými formami 2.11.1992 - 30.7.1993
provozování služeb v oboru krejčovském 2.11.1992 - 30.7.1993
spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestouuspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všechoborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými ifyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšímivhodnými formami 2.11.1992 - 30.7.1993
výroba v oboru oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalšíchpředmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož iposkytování služeb souvisejících 6.9.1991 - 2.11.1992
maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických čifyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s nímsouvisející služby vykonávané např. formou obstarání záležitostiči jinými dalšími zákonem dovolenými formami 6.9.1991 - 2.11.1992
provozování služeb v oboru krejčovském, veřejného stravování acestovního ruchu 6.9.1991 - 2.11.1992
provozování zahraničně obchodní činnosti a poskytovánízahraničně obchodních služeb a to na základě platné právníúpravy 6.9.1991 - 2.11.1992
spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestouuspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všechoborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými ifyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšímivhodnými formami 6.9.1991 - 2.11.1992
střihová služba, případně prodej střihů 28.4.1990 - 6.9.1991
stavební údržba 28.4.1990 - 6.9.1991
služby poskytované organizacím a občanům včetně poskytováníslužeb v oblasti veřejného stravování a cestovního ruchu 28.4.1990 - 6.9.1991
prodej výrobků oboru 747 občanům a organizacím 28.4.1990 - 6.9.1991
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,módních a bytových doplňků, autopovlaků a poskytovánísouvisejících služeb 28.4.1990 - 6.9.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků, výrobků nakupovaných odjiných organizací a od občanů, případně doplňkový prodej módníchdoplňků souvisejících s poskytovanými službami 28.4.1990 - 6.9.1991
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 28.4.1990 - 6.9.1991
stavební údržba 15.6.1989 - 28.4.1990
služby poskytované socialistickým organizacím 15.6.1989 - 28.4.1990
prodej výrobků oboru 747 občanům a socialistickým organizacím 15.6.1989 - 28.4.1990
poskytování služeb v oboru krejčovství, klobouků a čepic,autopovlaků a chladičových přikrývek, modelových květin, výrobkůz pěří a dalších módních doplňků 6.12.1988 - 28.4.1990
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůnakupovaných od výrobních družstev nebo od jiných organizací aod občanů, případně doplňkový prodej módních doplňkůsouvisejících s poskytovanými službami 6.12.1988 - 28.4.1990
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 6.12.1988 - 28.4.1990
střihová služba, případně prodej střihů 6.12.1988 - 28.4.1990
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,klobouků a čepic, módních doplňků, dále výroba autopovlaků,chladičových přikrývek, výroba umělých květin 6.12.1988 - 28.4.1990
prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlodoprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkýchmetráží za snížené ceny 23.10.1987 - 6.12.1988
maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobkůnakupovaných především od výrobních družstev nebo od jinýchorganizací, případně doplňkový prodej módních doplňkůsouvisející s poskytovanými službami 17.10.1986 - 6.12.1988
výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce,prádla, klobouků a čepic, kravat a módních doplňků, dále výrobaautopovlaků, chladičových přikrývek, ochranných obalů asportovních potřeb a technických výrobků z textilu 5.2.1980 - 6.12.1988
poskytování služeb v oboru krejčovství - šití a oprav prádla,klobouků a čepic, kravat, autopovlaků a chladičových přikrývek,modelových květin, výrobků z peří a dalších módních doplňků 5.2.1980 - 6.12.1988
maloobchodní prodej vlastních výrobků souvisejících sposkytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oborutextilním a oděvním, především z produkce výrobních družstev 5.2.1980 - 17.10.1986
výroba v oboru oděvním, zejména v oboru zakázkového křejčovství 1.12.1975 - 5.2.1980
opravářské a údržbářské práce v oboru oděvním 1.12.1975 - 5.2.1980
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru oděvním 1.12.1975 - 5.2.1980
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví oděvním,zejména v těchto základních oborech- zakázkové krejčovství 25.9.1970 - 1.12.1975
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru (oborech) 25.9.1970 - 1.12.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 25.9.1970 - 1.12.1975
. 12.6.1951 - 25.9.1970

vedení firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Statutární orgán MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Tomáš Klíma 4.11.2016
Adresa: Na krutci 311 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na krutci 311/7, Vokovice, 160 00 Praha 6
Místopředseda Marta Mayerová 4.11.2016
Adresa: U Slovanské pojišťovny 863 , 140 00 Praha 4 Česká republika
U Slovanské pojišťovny 863/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Člen představenstva Jarmila Čechová 4.11.2016
Adresa: Oldřichova 273 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Oldřichova 273/13, Nusle, 128 00 Praha 2
Člen představenstva Zdenka Plesníková 4.11.2016
Adresa: Ke Strašnické 2402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Ke Strašnické 2402/15, Strašnice, 100 00 Praha 10
Člen náhradního orgánu Miroslav Najman 12.6.1951 - 23.4.1952
Adresa: Toukova 10 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Toukova 10
Člen náhradního orgánu Bohumír Brázda 12.6.1951 - 23.4.1952
Adresa: Mladoňoucova 29 , Praha-Žižkov Česká republika
Praha-Žižkov, Mladoňoucova 29
Člen náhradního orgánu Josef Ruda 12.6.1951 - 23.4.1952
Adresa: Legerova 9 , Praha II. Česká republika
Praha II., Legerova 9
Člen náhradního orgánu Jan Havlán 12.6.1951 - 23.4.1952
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Člen náhradního orgánu Ladislav Kulhavý 5.10.1951 - 23.4.1952
Adresa: Chopdská 24 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Chopdská 24
Člen představenstva Josef Limburský 23.4.1952 - 16.2.1953
Adresa: Nitranská 879 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Nitranská 879
Člen představenstva Jan Havlán 23.4.1952 - 27.6.1953
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Člebn představenstva František Plotzer 23.4.1952 - 27.6.1953
Adresa: Koněvova 1961 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 1961
Člen představenstva Karel Melka 23.4.1952 - 27.6.1953
Adresa: U Vinohradské nemocnice 10 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., U Vinohradské nemocnice 10
Člen představenstva Jan Houda 23.4.1952 - 8.1.1954
Adresa: Tomkova 27 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Tomkova 27
Člen představenstva Josef Mareš 23.4.1952 - 8.1.1954
Adresa: Táborská 751 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Táborská 751
Člen představenstva Karel Landfeld 16.2.1953 - 8.1.1954
Adresa: Vozová 6 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Vozová 6
Člen představenstva Miloslav Částek 27.6.1953 - 8.1.1954
Adresa: Melantrichova 10 , Praha I. Česká republika
Praha I., Melantrichova 10
Člen představenstva Jan Filipi 23.4.1952 - 17.2.1954
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Člen představenstva Antonín Procházka 27.6.1953 - 17.2.1954
Adresa: Žerotínova 37 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Žerotínova 37
Člen představenstva Václav Lukeš 27.6.1953 - 17.2.1954
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Člen představenstva František Hlavín 8.1.1954 - 17.2.1954
Adresa: Koněvova 119 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 119
Člen představenstva Jan Havlán 8.1.1954 - 17.2.1954
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Člen představenstva Karel Doškář 8.1.1954 - 17.2.1954
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Člen představenstva František Slavík 8.1.1954 - 17.2.1954
Adresa: Komunardů 7 , Praha VIII. Česká republika
Praha VIII., Komunardů 7
Předseda výboru František Hlavín 17.2.1954 - 25.5.1955
Adresa: Koněvova 119 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Koněvova 119
Člen výboru Karel Doškář 17.2.1954 - 25.5.1955
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Člen výboru František Slavík 17.2.1954 - 16.5.1956
Adresa: Komunardů 7 , Praha VIII. Česká republika
Praha VIII., Komunardů 7
Člen výboru Miloslav Částek 25.5.1955 - 16.5.1956
Adresa: Melantrichova 10 , Praha I. Česká republika
Praha I., Melantrichova 10
Člen výboru Jan Havlán 17.2.1954 - 11.4.1957
Adresa: Lužická 11 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Lužická 11
Člen výboru Antonín Procházka 17.2.1954 - 26.4.1958
Adresa: Žerotínova 37 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Žerotínova 37
Člen výboru Stanislav Luxemburk 11.4.1957 - 26.4.1958
Adresa: Černokostelecká 1153 , Praha XX.- Česká republika
Praha XX.-, Černokostelecká 1153/70
Zástupce předsedy výboru Jan Filipi 17.2.1954 - 14.10.1958
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Člen výboru Václav Lukeš 17.2.1954 - 14.10.1958
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Předseda výboru Karel Doškář 25.5.1955 - 14.10.1958
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Člen výboru František Plotzer 16.5.1956 - 14.10.1958
Adresa: Českobrodská 1691 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Českobrodská 1691
Člebn výboru Miloslav Tomíšek 16.5.1956 - 14.10.1958
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Člen výboru Marie Brendlová 26.4.1958 - 14.10.1958
Adresa: Tř.Vítězného února 6 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Tř.Vítězného února 6
Člen výboru František Hudrment 26.4.1958 - 14.10.1958
Adresa: Barrandova 7 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Barrandova 7
Člen představenstva František Plotzer 14.10.1958 - 22.4.1960
Adresa: Českobrodská 1691 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Českobrodská 1691
Člen představenstva Marie Brendlová 14.10.1958 - 22.4.1960
Adresa: Tř.Vítězného února 6 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Tř.Vítězného února 6
Zástupce předsedy Jan Filipi 14.10.1958 - 15.5.1961
Adresa: Stalinova 95 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Stalinova 95
Člen představenstva Miloslav Tomíšek 14.10.1958 - 15.5.1961
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Člen představenstva Jiří Šleis 22.4.1960 - 15.5.1961
Adresa: Lípová 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lípová 10
Člen představenstva Václav Lukeš 14.10.1958 - 25.4.1962
Adresa: Římská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Římská 5
Člen představenstva Stanislav Houf 15.5.1961 - 28.4.1964
Adresa: Na Kozačce 8 , Praha 2-Vinohrady Česká republika
Praha 2-Vinohrady, Na Kozačce 8
Člen představenstva František Hudrment 14.10.1958 - 21.1.1965
Adresa: Barrandova 7 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Barrandova 7
Člen představenstva Břetislav Zapletal 15.4.1959 - 21.1.1965
Adresa: Na Jílu 705 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Jílu 705
Člen představenstva Vratislava Hujerová 22.4.1960 - 21.1.1965
Adresa: U nových domů 2 , Praha 14 Česká republika
Praha 14, U nových domů 2/527
Člen představenstva Jan Šťoural 15.5.1961 - 21.1.1965
Adresa: Stalingradská 8 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Stalingradská 8
Zástupce předsedy Miloslav Tomíšek 15.5.1961 - 21.1.1965
Adresa: Solidarita A 322 , Praha XX. Česká republika
Praha XX., Solidarita A 322
Člen představenstva Alois Podlešák 25.4.1962 - 21.1.1965
Adresa: Záhřebská 13 , Praha 2-Vinohrady Česká republika
Praha 2-Vinohrady, Záhřebská 13
Člen představenstva Jindřich Veselý 21.1.1965 - 14.5.1968
Adresa: Dlouhá tř. 20 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá tř. 20
Místopředseda Ladislav Šimek 21.1.1965 - 14.5.1968
Adresa: U Svobodárny 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Svobodárny 7
Člen představenstva František Anderle 21.1.1965 - 14.5.1968
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Člen představenstva Karel Pohan 15.4.1959 - 15.6.1971
Adresa: Lumírova 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lumírova 3
Člen představenstva Zdeněk Mikulecký 28.4.1964 - 15.6.1971
Adresa: Skořepka 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 3
Člen představenstva Helena Hejcmanová 21.1.1965 - 15.6.1971
Adresa: U Studánky 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Studánky 29
Člen představenstva Josef Mareš 21.1.1965 - 15.6.1971
Adresa: Na Zkratce 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Zkratce 3
Místopředseda František Anderle 14.5.1968 - 15.6.1971
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Člen představenstva Karel Holý 14.5.1968 - 15.6.1971
Adresa: Krakovská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 5
Člen představenstva Ladislav Šimek 14.5.1968 - 7.9.1973
Adresa: U Svobodárny 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, U Svobodárny 7
Člen představenstva Jarmila Drápalíková 15.6.1971 - 7.9.1973
Adresa: W.Piecka 87 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, W.Piecka 87
Člen představenstva Jan Hájek 21.1.1965 - 6.5.1977
Adresa: Kubova 4 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kubova 4
Člen představenstva Stanislava Pečenková 3.4.1974 - 6.5.1977
Adresa: Havlíčkova 1462 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Havlíčkova 1462
Člen představenstva Jaroslav Rathouský 3.4.1974 - 6.5.1977
Adresa: Včelařská 464 , Praha 8-Ďáblice Česká republika
Praha 8-Ďáblice, Včelařská 464/8
Předseda Karel Doškář 14.10.1958 - 5.2.1980
Adresa: Blanická 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 21
Člen představenstva Otakar Kolda 15.6.1971 - 5.2.1980
Adresa: Bořivojova 41 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 41
Člen představenstva Rudolf Mládek 15.6.1971 - 5.2.1980
Adresa: Na Zástřelu 69 , Praha-Břevnov Česká republika
Praha-Břevnov, Na Zástřelu 69/21
Člen představenstva Věra Obermajerová 6.5.1977 - 5.2.1980
Adresa: Holečkova 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Holečkova 18
Člen představenstva Vlasta Dimitrovová 6.5.1977 - 5.2.1980
Adresa: Spálená 21 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 21
Člen představenstva Ludmila Polnická 6.5.1977 - 5.2.1980
Adresa: 1.pluku 18 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, 1.pluku 18
Člen představenstva Daniela Janovská 5.2.1980 - 5.5.1981
Adresa: Klíčovská 24 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klíčovská 24
Člen představenstva František Anderle 15.6.1971 - 14.5.1982
Adresa: U Petřin I. 1861 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin I. 1861
Místopředseda Karel Holý 15.6.1971 - 14.5.1982
Adresa: Krakovská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 5
Člen představenstva Zdeněk Mikulecký 5.2.1980 - 14.5.1982
Adresa: Skořepka 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 3
Člen představenstva Helena Bohuslavová 5.2.1980 - 14.5.1982
Adresa: Kladenská 8 , Praha 6-Vokovice Česká republika
Praha 6-Vokovice, Kladenská 8
Člen představenstva Helena Kratochvílová 5.2.1980 - 14.5.1982
Adresa: Severovýchodní II. 1458 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Severovýchodní II. 1458/49
Člen představenstva Daniela Veselá 5.5.1981 - 14.5.1982
Adresa: Klíčovská 24 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klíčovská 24
Člen představenstva Blanka Vizingerová 5.2.1980 - 25.4.1984
Adresa: Jílovská 427 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jílovská 427/15
Člen představenstva Ivana Daňková 14.5.1982 - 25.4.1984
Adresa: Pelhřimovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pelhřimovská 3
Člen představenstva Věra Dušková 14.5.1982 - 17.5.1985
Adresa: Dubečská 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 16
Předseda Zdeňka Vaňková 5.2.1980 - 21.4.1987
Adresa: Mánesova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 22/1616
Člen představenstva Rudolf Mládek 5.5.1981 - 21.4.1987
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Místopředseda František Novák 14.5.1982 - 21.4.1987
Adresa: Lounských 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lounských 3/888
Člen představenstva Růžena Bartůňková 14.5.1982 - 21.4.1987
Adresa: 2 , Čestlice Česká republika
Čestlice 2, okres Praha-východ
Člen představenstva Anna Guttenbergová 15.6.1971 - 20.2.1990
Adresa: Kodaňská 42 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 42
Člen představenstva Jiřina Merksbauerová 5.2.1980 - 20.2.1990
Adresa: Dvorecká 806 , Praha 4-Podolí Česká republika
Praha 4-Podolí, Dvorecká 806
Člen představenstva Lenka Opičková 14.5.1982 - 20.2.1990
Adresa: Přistoupimská 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přistoupimská 3
Člen představenstva Zdeňka Staňková 14.5.1982 - 20.2.1990
Adresa: Čechovo nám. 1366 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Čechovo nám. 1366
Člen představenstva Emilie Černohorská 17.5.1985 - 20.2.1990
Adresa: Macurova 1557 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Macurova 1557
Člen představenstva Marcela Dostálková 21.4.1987 - 20.2.1990
Adresa: Jenštejnská 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jenštejnská 2
Člen představenstva Helena Kratochvílová 21.4.1987 - 20.2.1990
Adresa: Severovýchodní II 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Severovýchodní II/49
Předseda Jaroslava Kučerová 21.4.1987 - 20.2.1990
Adresa: Práčská 2671 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Práčská 2671
Místopředseda Rudolf Mládek 21.4.1987 - 20.2.1990
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Předseda Jitka Gajdová 20.2.1990 - 28.4.1990
Adresa: U nového Suchdola 133 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U nového Suchdola 133/3
Místopředseda Tomáš Sýkora 20.2.1990 - 28.4.1990
Adresa: Jaselská 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 13
Člen představenstva Dagmar Rychlá 20.2.1990 - 6.3.1991
Adresa: Čestmírova 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čestmírova 9
Člen představenstva Alena Vejšická 20.2.1990 - 6.3.1991
Adresa: U křížku 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U křížku 9
Člen představenstva Jaroslava Vinická 20.2.1990 - 6.3.1991
Adresa: Madaťjanova 17 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Madaťjanova 17
Člen představenstva Zdena Zlesáková 20.2.1990 - 6.3.1991
Adresa: Spojovací 2608 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 2608/38
Místopředseda Jitka Gajdová 28.4.1990 - 6.3.1991
Adresa: U nového Suchdola 133 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U nového Suchdola 133/3
Člen představenstva Tomáš Sýkora 28.4.1990 - 6.3.1991
Adresa: Jaselská 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 13
Předseda Ing. Ivan Škorpil 28.4.1990 - 6.3.1991
Adresa: Zoubkova 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zoubkova 5/2129
Člen představenstva Helena Švarcová 28.4.1990 - 6.3.1991
Adresa: Balbínova 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 1/529
Člen představenstva Marcela Gajdošová 20.2.1990 - 12.12.1991
Adresa: Janovského 41 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 41
Člen představenstva Richard Hronovský 20.2.1990 - 12.12.1991
Adresa: Böhmova 1976 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Böhmova 1976
Člen představenstva Marta Mayerová 20.2.1990 - 12.12.1991
Adresa: U Slovanské pojišťovny 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Slovanské pojišťovny 5
Předseda Jindřiách Větrovský 6.3.1991 - 12.12.1991
Adresa: Novovysočanská 42 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novovysočanská 42
Člen představenstva Zdeňka Svojtková 6.3.1991 - 12.12.1991
Adresa: Jablonecká 19 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 19
Člen představenstva Vladislava Ottmanská 6.3.1991 - 12.12.1991
Adresa: Štíbrova 1221 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1221
Člen představenstva Miroslav Hartman 6.3.1991 - 12.12.1991
Adresa: Novodvorská 1007 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1007
Místopředseda Rudolf Mládek 6.3.1991 - 2.11.1992
Adresa: Na Zástřelu 21 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zástřelu 21
Člen představenstva Jana Šimůnková 6.3.1991 - 2.11.1992
Adresa: Rostislavova 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rostislavova 8
Místopředseda Miroslav Hartman 12.12.1991 - 2.11.1992
Adresa: Novodvorská 1007 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1007
Člen představenstva Jarmila Čechová 12.12.1991 - 2.11.1992
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Předseda JUDr. Jiří Pomahač 12.12.1991 - 30.7.1993
Adresa: Vokrojova 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vokrojova 2/3379
Člen představenstva Martina Stanková 12.12.1991 - 30.7.1993
Adresa: U družstva práce 30 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U družstva práce 30
Člen představenstva Jiřina Věchetová 12.12.1991 - 30.7.1993
Adresa: Renoirova 647 , Praha 5.Hlubočepy Česká republika
Praha 5.Hlubočepy, Renoirova 647
Místopředseda Jana Šimůnková 2.11.1992 - 30.7.1993
Adresa: Rostislavova 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rostislavova 8
Člen představenstva Ivana Patoková 2.11.1992 - 30.7.1993
Adresa: Herálecká 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Herálecká 2
Člen představenstva Eva Karlinová 30.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Sázavská 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sázavská 8/914
Předseda Ing. Tomáš Klíma 30.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Na krutci 7 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na krutci 7
Místopředseda Ing. Štěpánka Říhová 30.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Dostálova 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dostálova 15/275
Člen představenstva Jarmila Čechová 30.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Člen představenstva Zdeňka Plesníková 30.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Starostrašnická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 15/2402
Předseda Ing. Tomáš Klíma 31.1.1997 - 4.11.2016
Adresa: Španielova 1297 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1297
Místopředseda Marta Mayerová 31.1.1997 - 4.11.2016
Adresa: U Slovanské pojišťovny 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Slovanské pojišťovny 5
Člen představenstva Jarmila Čechová 31.1.1997 - 4.11.2016
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13/273
Člen představenstva Zdeňka Plesníková 31.1.1997 - 4.11.2016
Adresa: Starostrašnická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 15/2402

Sbírka Listin MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCIX 86/SL 1 usn. o konkursu a vyrovn. Městský soud v Praze 1.12.2005 12.4.2006 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

IČO: 00027634
Firma: MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1980

Sídlo MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Sídlo: U vršovického nádraží 30/30, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Moděva Praha, výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00027634
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00027634 Právnická osoba
DIČ platné do 1.5.2004: 010-00027634
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Moděva Praha, výrobní družstvo
Sídlo U Vršovického Nádraží 30 PRAHA 10 - VRŠOVICE 100 00 PRAHA 10
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 28.2.2002

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00027634
Jméno firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka cturfri
tracking image