Firma Minerva Česká republika, a.s. IČO 46682937


Minerva Česká republika, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Minerva Česká republika, a.s. (46682937) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dukelská 456/21, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1992 a je stále aktivní. Minerva Česká republika, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Minerva Česká republika, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Minerva Česká republika, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Minerva Česká republika, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Minerva Česká republika, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Minerva Česká republika, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 533
IČO (identifikační číslo osoby) 46682937
Jméno Minerva Česká republika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1992
Valná hromada konaná dne 18.9.2014 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. 30.9.2014
Valná hromada konaná dne 19. 3. 2002 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ze zákoných důvodů takto: 10.10.2002 - 3.5.2003
Důvod: Důvodem návrhu na snížení základního kapitálu je zákonem stanovená povinnost v § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, podle kterého vlastní-li společnost vlastní akcie a nezcizí je ve lhůtách stanovených zákonem, je povinna bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. 10.10.2002 - 3.5.2003
Rozsah: Základní kapitál společnosti se sníží o hodnotu "bývalých" zaměstnaneckých akcií, které byly společností vykoupeny a přeměněny na akcie kmenové, tj. o akcie v nominálních hodnotě 480.OOO,-Kč. 10.10.2002 - 3.5.2003
Způsob snížení základního kapitálu společnosti: vzetím z oběhu a fyzickou likvidaci v listinné podobě existujících 17 ks (slovy: sedmnácti kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a 11 ks ( slovy: jedenácti kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých), které jsou v majetku společnosti. 10.10.2002 - 3.5.2003
Valná hromada konaná dne 11.4.2001 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. 10.10.2001 - 30.9.2014
Valná hromada konaná dne 16.9.1998 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. 2.11.1998 - 10.10.2001
Valná hromada konaná dne 21.10.1997 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. Valná hromada konaná dne 19.12.1997 rozhodla o tomto snížení základního jmění společnosti podle návrhu hlavního akcionáře: a) Důvodem snížení základního jmění akciové společnosti DIGITIS je dohoda o vstupu zahraničního partnera do společnosti převzetím majoritního podílu z dohodnuté výše základního jmění, které nebude přesahovat 39 mil.Kč. b) Rozsah snížení základního jmění činí 41,900.000,-Kč odkoupením 838 akcií na jméno v zaknihované podobě. o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč za kus, které budou vzaty z oběhu. c) Způsob snížení základního jmění proběhne úplatným vzetím akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z oběhu za jejich jmenovitou hodnotu na základě návrhu akcionářům podle § 213c odst. 1 písm a) obchodního zákoníku. d) Navrhovatel vyzve zájemce k předání akcií, které budou předmětem smlouvy o koupi akcií podle veřejného návrhu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů od nabytí právní moci zápisu výše sníženého základního jmění v obchodním rejstříku. Na základě výzvy navrhovatele předá zájemce nejpozději do 5 dní od přijetí výzvy předmětné listinné akcie osobně navrhovateli. K zaknihovaným akciím, které budou předmětem smlouvy o koupi akcií podle veřejného návrhu, navrhovatel podá příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat návrh veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Nejpozději do 10 dnů od nabytí právní moci zápisu výše sníženého základního jmění v obchodním rejstříku podá představenstvo společnosti této osobě příkaz ke zrušení akcií, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu smlouvy. 23.3.1998 - 2.11.1998
Valná hromada konaná dne 10. 6.1997 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu toté valné hromady. 14.8.1997 - 23.3.1998
Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. 19.3.1997 - 19.3.1997
Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. 1.588 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v listinné podobě v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě v 3. emisi 1300 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě - 17 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč v listinné podobě 19.3.1997 - 19.3.1997
Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. 1.588 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v listinné podobě v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě v 3. emisi 1300 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě - 17 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč v listinné podobě - 11 zaměstnaneckých akcií na jemno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč v listinné podobě 19.3.1997 - 2.11.1998
Základní jmění společnosti je rozděleno na a/ 288 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. a v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě b/ 17 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč c/ 11 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. 26.7.1996 - 19.3.1997
Valná hromada konaná dne 23.6.1995 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. 12.1.1996 - 14.8.1997
Členové dozorčí rady: předseda ing.Pavel Neuvirt Ladova 14, Brno místopředseda - ing.Jiří Čapek gen.Svobody 780, ROztoky u Prahy člen - Petr Vaněk, Benešovská 23, Praha 10 13.10.1993 - 13.10.1993
Členové dozorčí rady: předseda ing.Pavel Neuvirt Ladova 14, Brno místopředseda - ing.Jiří Čapek gen.Svobody 780, ROztoky u Prahy 13.10.1993 - 19.3.1997
člen dozorčí rady: Petr Pischek Dobrovodská 36, České Budějovice 37006 13.10.1993 - 19.3.1997
Základní jmění společnosti je rozděleno na 88 akcií znějících na jméno PROSPEKS s.r.o., se sídlem v Brně, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, na 17 zaměst- naneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a na 11 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. 3.3.1993 - 26.7.1996
Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakladatelskou listinou ze dne 16.6.1992 zakladatele spol. s r.o. PROSPEKS se sídlem v Brně, Česká 12. Zakladatel současně schválil stanovy a.s. a zvolil členy orgánů společnosti. Založení společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem ze dne 16.6.1992. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. 1.7.1992
Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 4,400.000,- Kčs, slovy čtyimiliónyčtyřistatisíc korun čsl. Peněžitý vklad ve výši 68.592,- Kčs, byl splacen. 1.7.1992 - 3.3.1993
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění je rozděleno na 88 akcií jmenovité hodnoty 50.000,- Kčs, zně jící na jméno zakládající s.r.o. PROSPEKS se sídlem v Brně. 1.7.1992 - 3.3.1993
Den zápisu: 1.7.1992 Členové dozorčí rady: Ing. Jiří Čapek, Roztoky u Prahy, gen. Svobody 780 Ing. Pavel Neurvirt, Brno, Ladova 14 Mgr. Petr Vaněk, Praha 10, Benešovská 23 1.7.1992 - 13.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Minerva Česká republika, a.s.

Kapitál Minerva Česká republika, a.s.

zakladni jmění 37 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2003
zakladni jmění 37 980 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.1998 - 3.5.2003
zakladni jmění 79 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.1997 - 2.11.1998
zakladni jmění 14 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.7.1996 - 19.3.1997
zakladni jmění 4 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.3.1993 - 26.7.1996

Akcie Minerva Česká republika, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 750 30.5.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 662 3.5.2003 - 30.5.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 88 3.5.2003 - 30.5.2011
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 17 10.10.2001 - 3.5.2003
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 11 10.10.2001 - 3.5.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 25 000 Kč 17 2.11.1998 - 10.10.2001
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 11 2.11.1998 - 10.10.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 662 2.11.1998 - 3.5.2003
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 88 2.11.1998 - 3.5.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 588 19.3.1997 - 2.11.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 25 000 Kč 17 19.3.1997 - 2.11.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 11 19.3.1997 - 2.11.1998

Sídlo Minerva Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dukelská 456/21 , České Budějovice 370 01 7.12.2016
Adresa Dukelská 456/21 , České Budějovice 370 01 10.10.2001 - 7.12.2016
Adresa Husova tř. 1373/13 , České Budějovice 370 05 19.3.1997 - 10.10.2001
Adresa Husova 0 , České Budějovice Česká republika
13.4.1994 - 19.3.1997
Adresa Karla IV. 92/1 , České Budějovice 370 01 1.7.1992 - 13.4.1994

Předmět podnikání Minerva Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.2.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.2.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.10.2001 - 18.2.2009
Projektování elektrických zařízení 23.3.1998 - 18.2.2009
Projektování elektrických zařízení do 1000V 14.8.1997 - 23.3.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.8.1997 - 18.2.2009
Poradenská činnost /mimo příloh ŽZ/ 14.8.1997 - 18.2.2009
Pedagogická činnost /mimo příloh ŽZ/ 14.8.1997 - 18.2.2009
Činnost reklamni agentury 14.8.1997 - 18.2.2009
Zprostředkovatelská činnost 14.8.1997 - 18.2.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.8.1997 - 18.2.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.8.1997 - 18.2.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 14.8.1997 - 18.2.2009
Poskytování software 14.8.1997 - 18.2.2009
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Projektování elektrických zařízení do 1 000 V 3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 5. Výroba, montáž a opravy výrobků, zařízení spotřební elektroniky 6. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7. Montáž a opravy měřící a regulační techniky 8. Poskytování software 9. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.3.1997 - 14.8.1997
zprostředkovatelská činnost 12.1.1996 - 14.8.1997
poradenská činnost /mimo příloh ŽZ/ 12.1.1996 - 14.8.1997
pedagogická činnost /mimo příloh ŽZ/ 12.1.1996 - 14.8.1997
činnost reklamní agentury 12.1.1996 - 14.8.1997
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Projektování elektrických zařízení do 1 000 V 3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 5. Výroba, montáž a opravy výrobků, zařízení spotřební elektroniky 6. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7. Montáž a opravy měřící a regulační techniky 8. Poskytování software 1.7.1992 - 19.3.1997

vedení firmy Minerva Česká republika, a.s.

Statutární orgán Minerva Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti, vyjma písemných právních úkonů, kterýkoliv člen představenstva.Písemné právní úkony činí jménem společnosti nejméně dva členové představenstva, přičemž jednají společně. Členové představenstva se podepisují za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 2.11.1998
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva, v době nepřítomnosti předsedy dva místopředsedové představenstva. 14.8.1997 - 2.11.1998
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě některý z místopředsedů v době nepřítomnosti předsedy a jeden další člen představenstva. 1.7.1992 - 14.8.1997
předseda představenstva Petr Koptík 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Ot. Březiny 2011/23 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jan Kuklík 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Antonínská 556/9 , Brno 602 00
člen přestavenstva Ing. Pavel Šrubař 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Tyršova 831 , Soběslav 392 01
člen přestavenstva Ing. Jan Kotouček 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Prokopova 261 , Tábor 390 01
člen představenstva Michal Vokáč 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Vladík CSc. 1.7.1992 - 13.10.1993
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Radomír Lomský 1.7.1992 - 13.10.1993
Adresa: Strádova 1705/29 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jiří Hronek 1.7.1992 - 13.10.1993
Adresa: Lidická tř. 84/8 , České Budějovice 370 01
místopředseda ing. Jiří Hronek 13.10.1993 - 26.7.1996
Adresa: Lidická tř. 84/8 , České Budějovice 370 01
člen ing. Jaroslav Vladík CSc. 13.10.1993 - 14.8.1997
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
člen ing. Arnošt Zasadil 13.10.1993 - 14.8.1997
Adresa: Netolická 1147/1 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 1.7.1992 - 23.3.1998
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Svoboda 1.7.1992 - 23.3.1998
Adresa: Fr. Ondříčka 986/14 , České Budějovice 370 11
místopředseda představenstva ing. Arnošt Zasadil 14.8.1997 - 23.3.1998
Adresa: Netolická 1147/1 , České Budějovice 370 05
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Juráš 26.7.1996 - 2.11.1998
Adresa: třída Tomáše Bati 1285 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Vladík CSc. 14.8.1997 - 2.11.1998
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Pavel Prior 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Nevanova 1070/35 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Neuwirth 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Ladova 1837/14 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Ryšavý 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Ke Kotlářce 1146/12 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Brzobohatý 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: K Mohyle míru 91 , Prace 664 58
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 2.11.1998 - 1.10.1999
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva ing. Jaroslav Vladík CSc. 2.11.1998 - 10.10.2001
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13 , Praha 149 00
člen představenstva Shaun Ó Boyle 2.11.1998 - 10.10.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Fairview, How Bridge, Tirley, Gloucestershire GL 194HJ
člen představenstva RNDr. Petr Kala 2.11.1998 - 10.10.2001
Adresa: Dvořákova 742 , 742 58 Příbor Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 10.10.2001 - 10.10.2002
Vznik členství 11.4.2001
Adresa: Nová 395/7 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý 2.11.1998 - 15.1.2003
Adresa: K Mohyle míru 91 , Prace 664 58
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 1.10.1999 - 14.1.2004
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Koptík 1.10.1999 - 14.1.2004
Adresa: Pražská tř. 845/50 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Jan Kotouček 10.10.2001 - 14.1.2004
Vznik členství 11.4.2001
Adresa: Prokopova 261 , Tábor 390 01
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 10.10.2002 - 14.1.2004
Vznik členství 11.4.2001
Adresa: Tyršova 831 , Soběslav 392 01
člen představenstva Petr Koptík 14.1.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 24.7.2003
Adresa: Pražská tř. 845/50 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 14.1.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 24.7.2003
Vznik funkce 24.7.2003
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 14.1.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 24.7.2003
Adresa: Nová 395/7 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý 14.1.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: K Mohyle míru 91 , Prace 664 58
člen představenstva Petr Koptík 3.5.2006 - 2.4.2008
Vznik členství 24.7.2003
Adresa: Ot. Březiny 2011/23 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jan Kotouček 14.1.2004 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Prokopova 261 , Tábor 390 01
předseda představenstva Petr Koptík 2.4.2008 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Vznik funkce 18.3.2008
Zánik funkce 1.7.2012
Adresa: Ot. Březiny 2011/23 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Zdeněk Vokáč 2.4.2008 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Kuklík 2.4.2008 - 20.7.2012
Vznik členství 18.3.2008
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Antonínská 556/9 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 2.4.2008 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Tyršova 831 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Jan Kotouček 20.7.2012 - 16.11.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Prokopova 261 , Tábor 390 01
předseda představenstva Petr Koptík 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Vznik funkce 1.7.2012
Adresa: Ot. Březiny 2011/23 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jan Kuklík 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Antonínská 556/9 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Tyršova 831 , Soběslav 392 01
člen představenstva Michal Vokáč 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Kotouček 16.11.2016 - 5.11.2017
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Prokopova 261 , Tábor 390 01
předseda představenstva Petr Koptík 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2012
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Ot. Březiny 2011/23 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jan Kuklík 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Antonínská 556/9 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Šrubař 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Tyršova 831 , Soběslav 392 01
člen představenstva Michal Vokáč 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Kotouček 5.11.2017 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: 29 , Opařany 391 61

Dozorčí rada Minerva Česká republika, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Kateřina Špolcová 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Jeremiášova 1699/24 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Petr Pischek 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Dobrovodská 100/36 , České Budějovice 370 06
předseda ing. Pavel Neuvirt 19.3.1997 - 23.3.1998
Adresa: Ladova 1837/14 , Brno 621 00
místopředseda ing. Jiří Čapek 19.3.1997 - 23.3.1998
Adresa: Svobody 780 , Roztoky 252 63
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Ptáček CSc. 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Urxova 703/6 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Svoboda 23.3.1998 - 2.11.1998
Adresa: Fr. Ondříčka 986/14 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kanta 2.11.1998 - 1.10.1999
Adresa: Na Petřinách 211/34 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Svoboda 2.11.1998 - 10.10.2001
Adresa: Fr. Ondříčka 986/14 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Mark Winter 1.10.1999 - 30.11.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Cheltenham, 5 Collum End Rise, Velká Británie
Jméno František Hrubý 19.3.1997 - 10.10.2002
Adresa: Modrá 1980/8 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady RNDr. Petr Kala 10.10.2001 - 14.1.2004
Vznik členství 11.4.2001
Vznik funkce 28.4.2001
Adresa: Dvořákova 291 , 742 58 Příbor Česká republika
člen dozorčí rady Samuel Colin Black 30.11.2001 - 14.1.2004
Vznik členství 27.6.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Stoughton Cross House, Stoughton Cross, Wedmore, Somerset, BS28 4QP,
člen dozorčí rady Ing. Michal Kouba 10.10.2002 - 2.4.2008
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: Sokolovská 2374 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Josef Brzobohatý 2.4.2008 - 28.12.2010
Vznik členství 18.3.2008
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: K Mohyle míru 91 , Prace 664 58
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Špolcová 14.1.2004 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Vznik funkce 24.7.2003
Zánik funkce 1.7.2012
Adresa: Dr. Stejskala 426/15 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Petr Pischek 14.1.2004 - 20.7.2012
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Dobrovodská 100/36 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Michal Vokáč 28.12.2010 - 20.7.2012
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Špolcová 20.7.2012 - 1.11.2013
Vznik členství 1.7.2012
Vznik funkce 1.7.2012
Adresa: Dr. Stejskala 426/15 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Petr Pischek 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Dobrovodská 100/36 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Vokáč 20.7.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Kateřina Špolcová 1.11.2013 - 7.12.2016
Vznik členství 1.7.2012
Vznik funkce 1.7.2012
Adresa: Jeremiášova 1699/24 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Vokáč 7.12.2016 - 10.10.2017
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Kateřina Špolcová 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2012
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Jeremiášova 1699/24 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Petr Pischek 7.12.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Dobrovodská 100/36 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Vokáč 2.11.2018 - 8.11.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: Průběžná 574/26 , Praha 100 00

Sbírka Listin Minerva Česká republika, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 533/SL 85 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2015 20.7.2015 8
B 533/SL 84 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2015 20.7.2015 12
B 533/SL 83 notářský zápis 1316/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2014 29.9.2014 3.10.2014 7
B 533/SL 82 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2014 29.8.2014 22
B 533/SL 81 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2014 29.8.2014 15
B 533/SL 80 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2014 29.8.2014 4
B 533/SL 79 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2014 29.8.2014 2
B 533/SL 78 účetní závěrka [2012]  Příloha k účetní závěrce Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2013 13.8.2013 15
B 533/SL 77 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2013 13.8.2013 2
B 533/SL 76 účetní závěrka [2012]  Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2013 13.8.2013 4
B 533/SL 75 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2013 13.8.2013 22
B 533/SL 74 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 26.7.2012 22
B 533/SL 73 účetní závěrka r.2011 VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 26.7.2012 2
B 533/SL 72 účetní závěrka r.2011 rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 26.7.2012 4
B 533/SL 71 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 26.7.2012 1
B 533/SL 70 účetní závěrka r.2011 příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2012 26.7.2012 15
B 533/SL 69 ostatní Zápis z volby DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2012 24.7.2012 1
B 533/SL 68 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 18.7.2012 24.7.2012 3
B 533/SL 67 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 22
B 533/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 22
B 533/SL 64 notářský zápis 279/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2011 1.6.2011 2
B 533/SL 63 notářský zápis 278/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2011 1.6.2011 6
B 533/SL 62 zpráva auditora -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 1
B 533/SL 61 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 21
B 533/SL 60 účetní závěrka -r.2009 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 15
B 533/SL 59 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 2
B 533/SL 58 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 4
B 533/SL 57 zpráva auditora ke dni 30.11.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2010 9
B 533/SL 55 ostatní - Zápis č.20/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2010 29.12.2010 3
B 533/SL 54 zpráva auditora -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 1
B 533/SL 53 účetní závěrka -r.2008 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 15
B 533/SL 52 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 6
B 533/SL 51 zpráva auditora + Úč.uzávěrky -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2008 22
B 533/SL 50 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2008 21
B 533/SL 49 podpisové vzory + Zápis z jednání DR+předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2008 8.4.2008 4
B 533/SL 48 notářský zápis 76/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2008 8.4.2008 6
B 533/SL 47 ostatní - Ověření výroční zprávy Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 1
B 533/SL 46 ostatní - Ověření zprávy o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 1
B 533/SL 45 účetní závěrka -r.2006 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 15
B 533/SL 44 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 6
B 533/SL 43 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 21
B 533/SL 42 zpráva auditora -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 2
B 533/SL 41 ostatní -Zpráva o vztazích-r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2007 2
B 533/SL 40 účetní závěrka -r.2006 + zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2007 23
B 533/SL 39 účetní závěrka + Výroč.zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2006 33
B 533/SL 38 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2005 10.10.2005 34
B 533/SL 37 výroční zpráva 2003+Úč.uz. od 1.6.-31.12.´03 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2004 32
B 533/SL 36 výroční zpráva 2002/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2004 21
B 533/SL 34 ostatní -Záp.ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2003 2.1.2004 1
B 533/SL 33 ostatní -Zápis z 3.VH (Digitis,s.r.o.) Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2003 2.1.2004 6
B 533/SL 32 ostatní - Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2003 2.1.2004 2
B 533/SL 31 notářský zápis 178/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2003 2.1.2004 7
B 533/SL 29 účetní závěrka -Zpr.o auditu k 31.5.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2002 48
B 533/SL 28 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2002 1
B 533/SL 27 notářský zápis 85/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2002 23.9.2002 11
B 533/SL 26 ostatní - Protokol o volbě čl.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2002 23.9.2002 1
B 533/SL 25 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2001 25
B 533/SL 24 ostatní - Zápis z 19.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2001 20.11.2001 4
B 533/SL 23 stanovy společnosti ve zn.schvál.na VH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2001 9.8.2001 14
B 533/SL 22 notářský zápis 160/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2001 9.8.2001 15
B 533/SL 21 ostatní -Zápis z 18.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2001 9.8.2001 1
B 533/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2001 24
B 533/SL 19 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2000 26
B 533/SL 18 ostatní -Zápis z 16.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.1999 6.10.1999 4
B 533/SL 17 ostatní -Zápis z 42.a43.zased.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.1999 6.10.1999 3
B 533/SL 16 účetní závěrka k prosinci 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.1999 21
B 533/SL 9 notářský zápis NZ 171/97 + výr.zpráva 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.1997 24.11.1998 75
B 533/SL 8 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.1996 24.11.1998 3
B 533/SL 7 ostatní - tržní ocenění Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.1996 24.11.1998 7
B 533/SL 6 ostatní - jednání z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.1996 24.11.1998 10
B 533/SL 5 notářský zápis NZ 192/96 + výr.zpráva 1995 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.1996 24.11.1998 28
B 533/SL 4 notářský zápis NZ 87/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.1996 24.11.1998 14
B 533/SL 3 notářský zápis NZ 114/95 + výr.zpráva 1994 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.1995 24.11.1998 31
B 533/SL 2 notářský zápis NZ 17/93 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.1993 24.11.1998 12
B 533/SL 15 notářský zápis NZ 464/98 + stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.1998 24.11.1998 27
B 533/SL 14 notářský zápis NZ 89/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.1998 24.11.1998 11
B 533/SL 13 ostatní - zápis č.34 ze zased.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.1998 24.11.1998 1
B 533/SL 12 notářský zápis NZ 392/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.1997 24.11.1998 16
B 533/SL 11 notářský zápis NZ 303/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.1997 24.11.1998 11
B 533/SL 10 posudek znalce č.8/92 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.1992 24.11.1998 5
B 533/SL 1 notářský zápis NZ 794/92 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.1992 24.11.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Minerva Česká republika, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46682937
Jméno Minerva Česká republika, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 1.7.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 3

Sídlo Minerva Česká republika, a.s.

Živnosti a provozovny Minerva Česká republika, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1004785411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Budějovická 1998/55, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004785551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.2.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Kadláčkova 894/17, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004785577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 11.8.2003
Provozovna č. 4
Provozovna Skálova 2490/21, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004785526
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 13.4.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Dělnická 21, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004785534
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.12.1998
Provozovna č. 6
Provozovna Pražákova 1008/69, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1009623494
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.4.2014

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kadláčkova 894/17, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004785577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Budějovická 1998/55, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004785551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Skálova 2490/21, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004785526
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.6.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Dělnická 21, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004785534
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.6.2001
Provozovna č. 5
Provozovna Pražákova 1008/69, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1009623494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2014

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Dukelská 456/21, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004785542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 5 Výroba, montáž a opravy výrobků, zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 6 Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 7 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 8 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 31.10.2000

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 15.6.2001

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pedagogická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost reklamní agentury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Poradenská činnost (mimo § 3 a příl.č.2 zák.č.455/1991 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1996
Zánik oprávnění 22.11.2001

Živnost č. 22 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2001

Živnost č. 23 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Minerva Česká republika, a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Vokáč
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kotouček
Člen statutárního orgánu Petr Koptík
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šrubař
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kuklík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Minerva Česká republika, a.s.

IČO: 46682937
Firma: Minerva Česká republika, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Sídlo Minerva Česká republika, a.s.

Sídlo: Dukelská 456/21, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image