Firma MINERVA BOSKOVICE, a.s. IČO 00010944


MINERVA BOSKOVICE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

MINERVA BOSKOVICE, a.s. (00010944) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolská 1318, 680 01 Boskovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a je stále aktivní. MINERVA BOSKOVICE, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o MINERVA BOSKOVICE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MINERVA BOSKOVICE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Minerva Boskovice, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o MINERVA BOSKOVICE, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro MINERVA BOSKOVICE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 210
IČO (identifikační číslo osoby) 00010944
Jméno MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1991
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou společnosti dne 07.06.2016. 7.7.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou ze dne 05.06.2014 1.7.2014
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 18.12.2009: Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 312.899.000 Kč, se zvyšuje o 100.000.000 Kč na 412.899.000 Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž upsání akcií nad částku 100.000.000 Kč se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 100.000 ks nových zaknihovaných kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč za jednu akcii. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,32 nové akcie (100 000/312 899 po zaokrouhlení), přičemž lze upisovat pouze celé akcie.Emisní kurz jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. Dosavadní akcionáři mají k úpisu nových akcií přednostní právo.Místem úpisu nových akcií v prvním kole je sídlo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 60, 680 17 Boskovice, a to vpracovních dnech pondělí až čtvrtek od 9,30 hod. do 13,00 hod. Lhůta pro úpis akcií činí lměsíc a počíná běžet 10. dnem po nabytí právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den lhůty pro úpis akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku aHospodářských novinách. Přednostní právo na upisování akcií zaniká marným uplynutím lhůty pro vykonání přednostního práva nebo vzdáním se tohoto práva.Upisovatelé jsou povinni splatit cenu upsaných akcií nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro úpis akcií na účet č. 43-6265400277/0100 zřízený společností pro tento účel u Komerční banky, a.s., pobočka Boskovice. Všechny akcie, které nebudou stávajícími akcionáři ve stanovené lhůtě upsány s využitím přednostního práva, budou z důvodu kapitalizace pohledávek všechny nabídnuty kupsání předem určenému zájemci, tedy společnosti Dürkopp Adler, a to z důvodu snížení zadluženosti vůči této společnosti jako věřiteli.Kupsání akcií tímto věřitelem dojde na základě smlouvy o upsání akcií. Určenému zájemci předloží společnost nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva návrh smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena do 15 dnů od doručení návrhu na její uzavření. Představenstvu společnosti se ukládá podat návrh na zápis usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu formou vydání nových akcií do obchodního rejstříku a dále zveřejněním v Obchodním věstníku aHospodářských novinách oznámit akcionářům podmínky pro využití jejich přednostního práva k úpisu nových akcií. 18.1.2010 - 5.5.2010
Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou ze dne 30.6.2004. 11.10.2005
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou9.6.1999. 15.12.1999
Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou 27.11.1997. 31.12.1997
Dne 27.11.1997 rozhodlo představenstvo společnosti dle čl.37bod.6 stanov společnosti, na základě usnesení mimořádné valnéhromady ze dne 27.11.1997 a § 210 obchodního zákoníku o zvýšenízákladního jmění Minervy Boskovice,a.s. takto: 17.12.1997 - 31.12.1997
1. Základní jmění Minervy Boskovice,a.s. se zvyšuje z283.363.000,-Kč o částku 29.536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých, tedy nacelkovou částku ve výši 312.899.000,-Kč, slovytřistadvanáctmilionůosmsetdevadesátdevěttisíc korun českých. 17.12.1997 - 31.12.1997
2. Určuje se, že upisování akcií nad částku 29.536.000,-Kč senepřipouští. 17.12.1997 - 31.12.1997
3. Základní jmění se zvyšuje upsáním 29.536 kusů akcií kmenovýchznějících na majitele, zaknihovaných, v jmenovité hodnotě jednéakcie 1000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých, emisní kursakcií činí 29.536.000,-Kč. 17.12.1997 - 31.12.1997
4. Určuje se, že akcie na zvýšení základního jmění budou v celémrozsahu upsány bez veřejné výzvy, výhradně jediným upisovatelem,kterým je společnost Dürkopp Adler AG se sídlem v Bielefeldu. 17.12.1997 - 31.12.1997
5. Akcie budou splaceny hmotným nepeněžitým vkladem určenéhoupisovatele. Předmětem vkladu je soubor hmotného investičníhomajetku, který je ve výhradním vlastnictví upisovatele, je vplném rozsahu využitelný pro plnění předmětu činnosti MinervyBoskovice, a.s. jehož jmenovitý seznam je uveden v přílozetohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí. 17.12.1997 - 31.12.1997
6. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad převedenímvlastnického práva k předmětu vkladu na Minervu Boskovice,a.s.do 1 měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku 17.12.1997 - 31.12.1997
7. Znalecké ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedenoznaleckými posudky a to: posudkem INFO 7 - znalecká organizaces.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, Praha 2, č.znaleckého posudku100 - 79/97 ze dne 24.11.1997 a činí 29 536.000,-Kč,slovy dvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých adále pak posudkem soudního znalce Ing. Štefana Bažanta,Ondříčkova 10, Praha 3, č.znaleckého posudku 210/97 ze dne25.11.1997 a činí částku 29.536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých. 17.12.1997 - 31.12.1997
8. Určuje se, že hodnota nepeněžitého vkladu určeného kesplacení emisního kursu akcií upsaných v rámci zvýšenízákladního jmění Minervy Boskovice a.s. upisovatelem,společnosti Dürkopp Adler AG činí částku 29,536.000,-Kč, slovydvacetdevětmilionůpětsettřicetšesttisíc korun českých. 17.12.1997 - 31.12.1997
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadoull.6.1997. 29.8.1997
Základní jmění: 283 363 000 Kč, splaceno. 13.1.1997
Změna stanov čl.2, odst.1, čl.10 odst.2 písm.d/, čl.12odst.8, čl.19 odst.1, čl.20, čl.23 odst.2, čl.24odst. 1,2, čl.27 odst.1, čl.30, čl.31 odst.3, čl.44 odst.1,přijatá valnou hromadou 27.6.1996. 13.1.1997
Ke dni 16.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. l5, 22, 29. 21.10.1994
Dozorčí rada :- Vladimír Pavlíček, Boskovice, Hybešova 36 předseda- ing. Jaroslav Kakáč, Brno, Havránkova 62- Zdeněk Sojka, Praha, Pod lipami 74 14.5.1992 - 4.11.1993
Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založenístátní akciové společnosti vydaného Ministerstvemstojírenství a elektrotechniky ČR dne 17.12.1990v Praze. 1.1.1991
Základní kapitál společnosti činí 241.103 tis. Kčsa je upsaný na jednu akcii o stejné hodnotě znějícína jméno. 1.1.1991 - 11.2.1993

Kapitál MINERVA BOSKOVICE, a.s.

zakladni jmění 412 899 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.4.2010
zakladni jmění 312 899 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.1997 - 12.4.2010
zakladni jmění 283 363 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.1993 - 31.12.1997

Sídlo MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolská 1318 , 680 01 Boskovice Česká republika
Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice
18.1.2013
Adresa Sokolská 60 , 680 17 Boskovice Česká republika
Boskovice, Sokolská 60, PSČ 68017
1.1.1991 - 18.1.2013

Předmět podnikání MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Kovářství, podkovářství 15.5.2009
Obráběčství 15.5.2009
Hostinská činnost 15.5.2009
Galvanizérství, smaltérství 15.5.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.5.2009
Zámečnictví, nástrojářství 15.5.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 15.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 3.8.2006 - 15.5.2009
silniční motorová doprava nákladní 29.8.1997 - 15.5.2009
silniční motorová doprava osobní 29.8.1997 - 15.5.2009
Hostinská činnost (bez ubytovacího zařízení), vyjma prodejenealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodejepotravin na veřejných prostranstvích 25.8.1993 - 15.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 25.8.1993 - 15.5.2009
Stavba strojů s mechanickým pohonem 25.8.1993 - 15.5.2009
Kovoobrábění 25.8.1993 - 15.5.2009
Výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.) 25.8.1993 - 15.5.2009
Kovářství 25.8.1993 - 15.5.2009
Zámečnictví 25.8.1993 - 15.5.2009
Galvanizace kovů 25.8.1993 - 15.5.2009
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek ajednoduchých nástrojů 25.8.1993 - 15.5.2009
Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činnostítaxativně stanovených živnostenským zákonem 25.8.1993 - 15.5.2009
technicko-inženýrské služby ve strojírenství 25.8.1993 - 15.5.2009
Výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrickýchpřístrojů pro domácnost 25.8.1993 - 15.5.2009
12. Obchodní činnost a obchodně zprostředkovatelské služby13. Provoz tiskárny a poskytovávní služeb s ní souvisejících 9.4.1991 - 25.8.1993
1. výzkum. vývoj, výroba a prodej- strojů a zařízení zejména pro textilní a konfekční průmysla pro výrobu a zpracování chemických a skleněných vláken,jejich technických potřeb, přislušenství a dílů včetněobchodně technických služeb- dílů a sestav strojů a zařízení pro výrobu vláken pro výrobutextilnía konfekční, rozebíratelných a nerozebíratelných- technických potřeb a příslušenství pro tkací stroje2. Nákup, úpravy a prodej šicích strojů pro domáctnost z dovozu 1.1.1991 - 25.8.1993
3. Vývoj, výroba a prodej odlitků přesného lití a zápustkovýchvýkovků z oceli4. Výroba a prodej a opravy modelů, forem a zápustek5. Vývoj, výroba, prodej nástrojů, měřidel, přípravků a strojů,jakož i jejich dokumentaci6. Prodej a nákup licencí a Know-how7. Stavební činnost8. Poskytování sociálních zařízení společnosti především voblasti cestovního ruchu, jakož i poskytování služeb s toutočinností souvisejících 1.1.1991 - 25.8.1993
9. Vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb vzniklých jako součástprocesu vědecko-vývojových prací ve společnosti:- elektr. přístroje- progrmy výpočetní techniky- zastupování v komerční činnosti jiných i zahraničních firem- poradenské služby10. Výchova, vzdělání, školení, semináře i pro cizí organizace11. Maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách 1.1.1991 - 25.8.1993

vedení firmy MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Statutární orgán MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. František Hrda 14.11.2015
Vznik členství 2.4.2015
Vznik funkce 18.5.2015
Adresa: Jos. Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Jos. Čejky 398, 679 32 Svitávka
místopředseda představenstva Frank Michael Kuhnt 25.11.2015
Vznik členství 1.11.2015
Vznik funkce 3.11.2015
Adresa: Noldestrasse 11 , Bielefeld Spolková republika Německo
Bielefeld, Noldestrasse 11
člen představenstva Ing. Romana Špačková MBA. 24.11.2016
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Kamnářská 1986 , 678 01 Blansko Česká republika
Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Pukl 1.1.1991 - 14.5.1992
Adresa: 132 , Dolní Lhota Česká republika
Dolní Lhota 132
generální ředitel Ing. Antonín Oujezdský 1.1.1991 - 14.5.1992
Adresa: Bílkova 56 , 680 17 Boskovice Česká republika
Boskovice, Bílkova 56, PSČ 68017
člen představenstva Ing. Petr Janůj 1.1.1991 - 14.5.1992
Adresa: Na trávníku 8 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Na trávníku 8
předseda představenstva Ing. Dušan Zábrodský 1.1.1991 - 4.11.1993
Adresa: Šalounova 1936 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šalounova 1936, PSČ 14000
člen představenstva Prof. Ing. Miloslav Synek 1.1.1991 - 4.11.1993
Adresa: Pujmanové 887 , Praha Česká republika
Praha, Pujmanové 887/15
člen představenstva Ing. Josef Plch 14.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: 148 , Ráječko Česká republika
Ráječko 148
člen představenstva Ing. Ladislav Musil 14.5.1992 - 4.11.1993
Adresa: Hvězda 4 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Hvězda 4
člen představenstva Ing. Jan Hanák 11.2.1993 - 4.11.1993
Adresa: Česká republika
Držovice 77, okr. Vyškov
člen představenstva Ing. Ilja Langer 4.11.1993 - 21.10.1994
Adresa: Masarykovo nám. 6 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Masarykovo nám. 6
ředitel Ing. Lubomír Pukl 14.5.1992 - 20.7.1995
Adresa: 132 , Dolní Lhota Česká republika
Dolní Lhota 132
předseda představenstva Prof. Ing. Miloslav Synek 4.11.1993 - 20.7.1995
Adresa: Pujmanové 887 , Praha Česká republika
Praha, Pujmanové 887/15
místopředseda představenstva Vladimír Pavlíček 4.11.1993 - 20.7.1995
Adresa: Hybešova 36 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Hybešova 36
členka představenstva Ing. Blanka Dvorníková CSc. 4.11.1993 - 20.7.1995
Adresa: Šafaříkova 7 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Šafaříkova 7
člen představenstva Ing. František Hrda 21.10.1994 - 20.7.1995
Adresa: 398 , Svitávka Česká republika
Svitávka 398
místopředsedkyně předst. Ing. Blanka Dvorníková CSc. 20.7.1995 - 3.7.1996
Adresa: U hřbitova 12 , Jihlava Česká republika
Jihlava, U hřbitova 12
člen představenstva Ing. Jiří Dědeček 20.7.1995 - 3.7.1996
Adresa: Marie Majerové 744 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Marie Majerové 744
člen představenstva Ing. Oldřich Florus 20.7.1995 - 13.1.1997
Adresa: Mikoláše Alše 537 , Prostějov-Vrahovice Česká republika
Prostějov-Vrahovice, Mikoláše Alše 537/81
člen představenstva Willem Johannes Koster 20.7.1995 - 13.1.1997
Adresa: Česká republika
Prostějov-Vrahovice, ubytovny Minervy
člen představenstva Ing. Jan Kudera 3.7.1996 - 13.1.1997
Adresa: Koniklecova 6 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 6, okres Brno-město
člen představenstva Franz Xaver Margraf 13.1.1997 - 5.5.1997
Adresa: Dukelská 12 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 12, okres Blansko
člen představenstva Ing. Jindřich Arabasz 13.1.1997 - 5.5.1997
Adresa: Štramberská 1128 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Štramberská 1128, okres Nový Jičín
člen představenstva Willem Johannes Koster 13.1.1997 - 16.5.1997
Adresa: Česká republika
Prostějov-Vrahovice, ubytovny Minervy
člen představenstva Ing. Jan Kundera 5.5.1997 - 16.5.1997
Adresa: Koniklecova 6 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 6, okres Brno-město
předseda představenstva Prof. Ing. Miloslav Synek CSc. 20.7.1995 - 29.8.1997
Adresa: Pujmanové 887 , Praha Česká republika
Praha, Pujmanové 887/15
člen představenstva Franciscus Johannes De Vlieger 13.1.1997 - 29.8.1997
Adresa: Ubytovna TJ Minerva , Boskovice Česká republika
Boskovice, Ubytovna TJ Minerva, okres Blansko
člen představenstva Rolf Bauer 5.5.1997 - 29.8.1997
Adresa: Hotel Minerva , Boskovice Česká republika
Boskovice, Hotel Minerva, Červená zahrada.
člen představenstva Willem Johannes Koster 16.5.1997 - 29.8.1997
Adresa: Česká republika
Prostějov-Vrahovice, ubytovna MINERVY
předseda představenstva Rolf Bauer 29.8.1997 - 19.10.1998
Adresa: Česká republika
Boskovice, Hotel Minerva, Červená zahrada, okres Blansko
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Pukl 29.8.1997 - 16.3.1999
Adresa: 132 , Dolní Lhota Česká republika
Dolní Lhota 132
předseda představenstva Rolf Bauer 19.10.1998 - 16.3.1999
Adresa: Mánesova 47 - penzion , Boskovice Česká republika
Boskovice, Mánesova 47 - penzion, okres Blansko, PSČ 68001
člen představenstva Ing. Jan Kudera 16.5.1997 - 15.12.1999
Adresa: Koniklecova 6 , Brno Česká republika
Brno, Koniklecova 6, okres Brno-město
předseda představenstva Ing. Lubomír Pukl 16.3.1999 - 26.4.2000
Adresa: 678 01 Dolní Lhota 132 Česká republika
Dolní Lhota 132, PSČ 67801
člen představenstva Ing. Miroslav Ošťádal 15.12.1999 - 26.4.2000
Adresa: Svatopluka Čecha 656 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Svatopluka Čecha 656, PSČ 76701
místopředseda představenstva Rolf Bauer 16.3.1999 - 15.11.2002
Vznik funkce 28.1.1997
Zánik funkce 12.3.2002
Adresa: Bílkova 48 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Bílkova 48, okres Blansko, PSČ 68001
člen představenstva Ing. Lubomír Pukl 26.4.2000 - 29.5.2004
Vznik funkce 11.6.1997
Zánik funkce 1.10.2003
Adresa: 678 01 Dolní Lhota 132 Česká republika
Dolní Lhota 132, PSČ 67801
předseda představenstva Ing. Miroslav Ošťádal 26.4.2000 - 29.5.2004
Vznik funkce 1.7.1999
Adresa: Svatopluka Čecha 656 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Svatopluka Čecha 656, PSČ 76701
člen představenstva Johann Hermann 9.10.2003 - 29.5.2004
Vznik funkce 13.3.2003
Adresa: Zdíkova 23 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Zdíkova 23, PSČ 67801
člen představenstva Johann Hermann 29.5.2004 - 11.10.2005
Vznik funkce 13.3.2003
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Zdíkova 23 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Zdíkova 23, PSČ 67801
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Ošťádal 29.5.2004 - 3.5.2006
Vznik funkce 1.7.1999
Zánik funkce 1.4.2006
Adresa: Svatopluka Čecha 656 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Svatopluka Čecha 656, PSČ 76701
člen představenstva Ing. František Hrda 3.5.2006 - 12.8.2006
Vznik členství 1.4.2006
Adresa: J.Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, J.Čejky 398, PSČ 67932
předseda představenstva Alfred Wadle 29.5.2004 - 8.10.2007
Vznik funkce 1.10.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Masarykova 25 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Masarykova 25, PSČ 60200
člen představenstva Frank Michael Kuhnt 11.10.2005 - 8.10.2007
Vznik členství 31.12.2004
Adresa: Nolderstrasse 11 , Bielefeld Spolková republika Německo
33613 Bielefeld, Nolderstrasse 11
místopředseda představenstva Ing. František Hrda 12.8.2006 - 8.10.2007
Vznik členství 1.4.2006
Vznik funkce 8.5.2006
Zánik funkce 2.7.2007
Adresa: J.Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, J.Čejky 398, PSČ 67932
člen představenstva Ying Zheng 8.10.2007 - 6.12.2007
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 1.11.2007
Adresa: Guang Ling Si Road 561 , Shanghai Čínská lidová republika
Shanghai, Guang Ling Si Road 561, 200434
předseda představenstva Ing. František Hrda 8.10.2007 - 29.7.2009
Vznik členství 1.4.2006
Zánik členství 1.4.2009
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: J. Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, J. Čejky 398, PSČ 67932
člen představenstva Bc. Romana Špačková MBA. 6.12.2007 - 29.7.2009
Vznik členství 1.11.2007
Adresa: 684 01 Slavkov u Brna - Zlatá Hora 1351 Česká republika
Slavkov u Brna - Zlatá Hora 1351, PSČ 68401
místopředseda představenstva Frank Michael Kuhnt 8.10.2007 - 7.5.2010
Vznik členství 31.12.2004
Zánik členství 31.12.2009
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 31.12.2009
Adresa: Nolderstrasse 11 , Bielefeld Spolková republika Německo
Bielefeld, Nolderstrasse 11, 33613
člen představenstva Ing. Romana Špačková MBA. 29.7.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: 684 01 Slavkov u Brna - Zlatá Hora 1351 Česká republika
Slavkov u Brna - Zlatá Hora 1351, PSČ 68401
předseda představenstva Ing. František Hrda 29.7.2009 - 22.2.2012
Vznik členství 2.4.2009
Vznik funkce 2.4.2009
Adresa: J. Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, J. Čejky 398, PSČ 67932
předseda představenstva Ing. František Hrda 22.2.2012 - 19.6.2012
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 1.4.2012
Vznik funkce 2.4.2009
Zánik funkce 1.4.2012
Adresa: Jos. Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, Jos. Čejky 398, PSČ 67932
člen představenstva Ing. Romana Špačková MBA. 22.10.2010 - 8.11.2012
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 31.10.2013
Adresa: Zlatá Hora 1351 , 684 01 Slavkov u Brna Česká republika
Slavkov u Brna, Zlatá Hora 1351, PSČ 68401
místopředseda představenstva Frank Michael Kuhnt 7.5.2010 - 6.3.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 31.10.2012
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 31.10.2012
Adresa: Haferkamp 30 , Bielefeld Spolková republika Německo
Bielefeld, Haferkamp 30A, 33613
člen představenstva Ing. Romana Špačková MBA. 8.11.2012 - 28.11.2013
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 31.10.2013
Adresa: Kamnářská 1986 , 678 01 Blansko Česká republika
Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko
předseda představenstva Ing. František Hrda 19.6.2012 - 14.11.2015
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Jos. Čejky 398 , 679 32 Svitávka Česká republika
Svitávka, Jos. Čejky 398, PSČ 67932
místopředseda představenstva Frank Michael Kuhnt 6.3.2013 - 14.11.2015
Vznik členství 1.11.2012
Vznik funkce 1.11.2012
Adresa: Haferkamp 30 , Bielefeld Spolková republika Německo
Bielefeld, Haferkamp 30A, 33613
místopředseda představenstva Frank Michael Kuhnt 14.11.2015 - 25.11.2015
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 30.10.2015
Vznik funkce 1.11.2012
Zánik funkce 30.10.2015
Adresa: Bielefeld , Noldestrasse Spolková republika Německo
Bielefeld 33613, Noldestrasse 11
člen představenstva Ing. Romana Špačková MBA. 28.11.2013 - 24.11.2016
Vznik členství 1.11.2013
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Kamnářská 1986 , 678 01 Blansko Česká republika
Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko

Dozorčí rada MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ying Zheng 14.11.2015
Vznik členství 25.5.2015
Vznik funkce 25.5.2015
Adresa: Bielefeld , Lübrasser Weg Spolková republika Německo
Bielefeld 33719, Lübrasser Weg 24
člen dozorčí rady Karel Kleveta DiS. 2.3.2016
Vznik členství 29.1.2016
Vznik funkce 29.1.2016
Adresa: 83 , 680 01 Újezd u Boskovic Česká republika
č.p. 83, 680 01 Újezd u Boskovic
předseda dozorčí rady Michael Kilian 7.7.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Oerlinghausen , Am Grund Spolková republika Německo
Oerlinghausen 33813, Am Grund 16
člen Ing. Pavel Vybíhal 11.2.1993 - 25.8.1993
Adresa: 221 , Šebetov Česká republika
Šebetov 221
člen Jaroslav Viktorín 11.2.1993 - 25.8.1993
Adresa: Česká republika
Krumsín 51, p. Plumlov
člen Jaroslav Marek 11.2.1993 - 4.11.1993
Adresa: Jiráskova 9 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Jiráskova 9
Jméno Ing. Jan Janota 4.11.1993 - 21.10.1994
Adresa: Merhautova 65 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 65
Jméno Karel Skácel 4.11.1993 - 20.7.1995
Adresa: 150 , Těchov Česká republika
Těchov 150
Jméno Ing. Zdeněk Měcháček 4.11.1993 - 20.7.1995
Adresa: Čížovky 16 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Čížovky 16
Jméno Ing. Karel Veselý 21.10.1994 - 20.7.1995
Adresa: Kubíkova 18 , Brno Česká republika
Brno, Kubíkova 18
Jméno Ing. Jaroslav Pišl 4.11.1993 - 6.9.1995
Adresa: Bílkova 40 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Bílkova 40
Jméno Ing. Milan Frk 25.8.1993 - 13.1.1997
Adresa: Mánesova 15 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Mánesova 15
Jméno Jiří Stříž 4.11.1993 - 13.1.1997
Adresa: Na vyhlídce 38 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Na vyhlídce 38
Jméno Karel Synek 4.11.1993 - 13.1.1997
Adresa: Tyršova 9 , Letovice Česká republika
Letovice, Tyršova 9
Jméno Štěpánka Rejdová 20.7.1995 - 13.1.1997
Adresa: 217 , Cetkovice Česká republika
Cetkovice 217
Jméno Ing. Karel Veselý 20.7.1995 - 13.1.1997
Adresa: Kubíkova 18 , Brno Česká republika
Brno, Kubíkova 18
Jméno Ing. Blahoslav Ciniburk 20.7.1995 - 13.1.1997
Adresa: Hloubětínská 16 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Hloubětínská 16
Jméno JUDr. František Schulmann 20.7.1995 - 29.8.1997
Adresa: Na Dionýsce 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dionýsce 3
člen Dirk Brouwer 13.1.1997 - 29.8.1997
Adresa: Ubytovna TJ Minerva , Boskovice Česká republika
Boskovice, Ubytovna TJ Minerva, okres Blansko
člen Prof. Ing. Miloslav Synek CSc. 29.8.1997 - 19.10.1998
Adresa: Pujmanové 887 , Praha Česká republika
Praha, Pujmanové 887/15
předseda Franz Xaver Margraf 29.8.1997 - 15.12.1999
Adresa: Dukelská 12 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 12, okres Blansko
člen Dr. Helmut Herbert Forberich 19.10.1998 - 15.12.1999
Adresa: Česká republika
Boskovice, Hotel Minerva, Červená zahrada, okres Blansko, PSČ 68001
člen Cosima Crone 15.12.1999 - 26.4.2000
Adresa: Ernst-Rein-str 94 , Bielefeld Spolková republika Německo
Bielefeld, Ernst-Rein-str.94d
člen Jiří Bartoš 15.12.1999 - 17.10.2000
Adresa: 569 44 Jaroměřice u Jevíčka 332 Česká republika
Jaroměřice u Jevíčka 332, PSČ 56944
předseda Dr. Helmut Herbert Forberich 15.12.1999 - 17.10.2000
Adresa: Česká republika
Boskovice, Hotel Minerva, Červená zahrada, okres Blansko, PSČ 68001
člen Jürgen Unland 26.4.2000 - 17.10.2000
Adresa: Spolková republika Německo
Wuppertal Spessartweg 18
člen Heinrich Christoph Alex Junge 15.12.1999 - 15.11.2002
Vznik funkce 9.6.1999
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: Eilersweg 17 , Hamburg Spolková republika Německo
Eilersweg 17a, 22143 Hamburg
předseda Jürgen Unland 17.10.2000 - 15.11.2002
Vznik funkce 1.10.1999
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Wuppertal Spessartweg 18
člen Dr. Holger Schmeisser 17.10.2000 - 15.11.2002
Vznik funkce 7.6.2000
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: Bandelstr. 2 , Detmold Spolková republika Německo
Bandelstr. 2, 32756 Detmold
člen Josef Staněk 13.1.1997 - 12.11.2003
Vznik funkce 21.5.1996
Zánik funkce 31.5.2003
Adresa: Gagarinova 9 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Gagarinova 9, okres Blansko
člen Klaus Schütte 15.12.1999 - 9.5.2005
Vznik funkce 9.6.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Luisenstr 6 , Lohne Spolková republika Německo
Lohne, Luisenstr.6
člen Ing. Jaroslava Nejedlá 17.10.2000 - 9.5.2005
Vznik funkce 17.5.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: 798 48 Protivanov 26 Česká republika
Protivanov 26, PSČ 79848
člen Cosima Crone 15.11.2002 - 9.5.2005
Vznik funkce 12.3.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Holunderstrasse 8 , DLage Spolková republika Německo
Holunderstrasse 8, D-32791 Lage
člen Reinhard Kottmann 15.11.2002 - 9.5.2005
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Tuxhornweg 9 , Gutersloh Spolková republika Německo
Tuxhornweg 9, 33334 Gutersloh
předsada Wolfgang Sass 3.6.2003 - 9.5.2005
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Rohrdommel 24 , Salzgitter Spolková republika Německo
Rohrdommel 24, 38 226 Salzgitter
člen dozorčí rady Werner Heer 9.5.2005 - 31.5.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Am Mönchgarten 12 , Weinheim Spolková republika Německo
Am Mönchgarten 12, 694 69 Weinheim
člen dozorčí rady Frank Michael Kuhnt 9.5.2005 - 11.10.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Noldestr. 11 , Bielefeld Spolková republika Německo
Noldestr. 11, 33 613 Bielefeld
předseda dozorčí rady Werner Heer 31.5.2005 - 8.10.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Am Mönchgarten 12 , Weinheim Spolková republika Německo
Am Mönchgarten 12, 694 69 Weinheim
místopředseda dozorčí rady Cosima Crone-Ellermann 11.10.2005 - 8.10.2007
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Holuderstrasse 8 , Lage Spolková republika Německo
32791 Lage, Holuderstrasse 8
předseda dozorčí rady Alfred Wadle 8.10.2007 - 29.7.2009
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Wiesenstrasse 12 , Clausen Spolková republika Německo
Clausen, Wiesenstrasse 12, 66978
člen Jiří Bartoš 12.11.2003 - 7.5.2010
Vznik funkce 1.6.2003
Zánik funkce 30.9.2009
Adresa: Čtvrtničky 332 , Jaroměřice u Jevíčka Česká republika
Jaroměřice u Jevíčka, Čtvrtničky 332
člen dozorčí rady Werner Heer 29.7.2009 - 7.5.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: Am Mönchgarten 12 , Weinheim Spolková republika Německo
Weinheim, Am Mönchgarten 12, 69469
místopředseda dozorčí rady Reinhard Kottmann 8.10.2007 - 6.8.2010
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 6.6.2010
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 6.6.2010
Adresa: Tuxhornweg 9 , Gütersloh Spolková republika Německo
Gütersloh, Tuxhornweg 9, 33334
člen dozorčí rady Jiří Bartoš 7.5.2010 - 22.2.2012
Vznik členství 1.7.2009
Adresa: Čtvrtničky 332 , 569 44 Jaroměřice u Jevíčka Česká republika
Jaroměřice u Jevíčka, Čtvrtničky 332, PSČ 56944
předseda dozorčí rady Werner Heer 7.5.2010 - 23.2.2012
Vznik členství 19.12.2009
Zánik členství 8.12.2011
Vznik funkce 19.12.2009
Zánik funkce 8.12.2011
Adresa: Am Mönchgarten 12 , Weinheim Spolková republika Německo
Weinheim, Am Mönchgarten 12, 69469
místopředseda dozorčí rady Reinhard Kottmann 6.8.2010 - 19.6.2012
Vznik členství 6.6.2010
Zánik členství 29.3.2012
Vznik funkce 6.6.2010
Zánik funkce 29.3.2012
Adresa: Tuxhornweg 9 , Gütersloh Spolková republika Německo
33334 Gütersloh, Tuxhornweg 9
člen dozorčí rady Dietrich Eickhoff 23.2.2012 - 19.6.2012
Vznik členství 8.12.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: Schuckenbaumer Strasse 12 , Bielefeld Spolková republika Německo
33609 Bielefeld, Schuckenbaumer Strasse 12
člen dozorčí rady Jiří Bartoš 22.2.2012 - 8.11.2012
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 1.7.2012
Adresa: 569 44 Jaroměřice 332 Česká republika
Jaroměřice 332, PSČ 56944
předseda dozorčí rady Dietrich Eickhoff 19.6.2012 - 14.11.2015
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: Schuckenbaumer Strasse 12 , Bielefeld Spolková republika Německo
33609 Bielefeld, Schuckenbaumer Strasse 12
místopředseda dozorčí rady Ying Zheng 19.6.2012 - 14.11.2015
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: Lübrasser Weg 24 , Bielefeld Spolková republika Německo
33719 Bielefeld, Lübrasser Weg 24
člen dozorčí rady Jiří Bartoš 8.11.2012 - 14.11.2015
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 30.5.2015
Adresa: 332 , 569 44 Jaroměřice Česká republika
č.p. 332, 569 44 Jaroměřice
předseda dozorčí rady Dietrich Eickhoff 14.11.2015 - 7.7.2016
Vznik členství 25.5.2015
Zánik členství 1.4.2016
Vznik funkce 25.5.2015
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Bielefeld , Schuckenbaumer Strasse Spolková republika Německo
Bielefeld 33609, Schuckenbaumer Strasse 12

Sbírka Listin MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 210/SL 83 ostatní výtah ze zápisu z usnesení představenstva Krajský soud v Brně 3.11.2015 16.11.2015 1.12.2015 1
B 210/SL 82 ostatní protokol o usnesení dozorčí rady Krajský soud v Brně 8.9.2015 16.11.2015 1.12.2015 1
B 210/SL 81 ostatní zápis z VH + přílohy Krajský soud v Brně 19.5.2015 29.9.2015 16.11.2015 18
B 210/SL 79 ostatní protokol o usnesení DR Krajský soud v Brně 26.3.2015 29.9.2015 16.11.2015 1
B 210/SL 80 ostatní výtah ze zápisu z usnes. předst. Krajský soud v Brně 18.5.2015 29.9.2015 16.11.2015 1
B 210/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 21.5.2015 22.5.2015 54
B 210/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2014 30.6.2014 14.8.2014 20
B 210/SL 76 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.12.2013 24.6.2014 25.6.2014 64
B 210/SL 75 ostatní protokol o usnes.dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.8.2013 28.11.2013 2.12.2013 1
B 210/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2013 10.6.2013 11.6.2013 20
B 210/SL 73 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 67/2013 Krajský soud v Brně 23.5.2013 10.6.2013 11.6.2013 29
B 210/SL 71 výroční zpráva [2012] 2012 Krajský soud v Brně 29.3.2013 27.5.2013 28.5.2013 64
B 210/SL 72 výroční zpráva [2012] 2012 v angličtině Krajský soud v Brně 29.3.2013 27.5.2013 28.5.2013 64
B 210/SL 70 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.3.2013 24.5.2013 27.5.2013 64
B 210/SL 68 ostatní - oběžník s usnesením Krajský soud v Brně 31.1.2012 29.6.2012 3
B 210/SL 69 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 24.5.2012 29.6.2012 9
B 210/SL 66 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 31.3.2012 27.6.2012 56
B 210/SL 67 výroční zpráva 2011 v angličtině Krajský soud v Brně 31.3.2012 27.6.2012 56
B 210/SL 65 ostatní -protokol o usnesení DR Krajský soud v Brně 8.12.2011 27.2.2012 2
B 210/SL 64 výroční zpráva 2010 v angličtině Krajský soud v Brně 31.3.2011 23.6.2011 58
B 210/SL 63 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 23.6.2011 58
B 210/SL 62 ostatní -jmenování do představenstva Krajský soud v Brně 4.10.2010 26.10.2010 2
B 210/SL 60 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.5.2010 6.8.2010 1
B 210/SL 61 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 27.5.2010 6.8.2010 27
B 210/SL 58 výroční zpráva 2009 v češtině Krajský soud v Brně 29.3.2010 14.6.2010 56
B 210/SL 59 výroční zpráva 2009 v angličtině Krajský soud v Brně 29.3.2010 14.6.2010 56
B 210/SL 57 ostatní - protokol představenstva Krajský soud v Brně 17.12.2009 11.5.2010 4
B 210/SL 56 ostatní - protokol DR Krajský soud v Brně 5.1.2010 11.5.2010 1
B 210/SL 55 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 17.12.2009 11.5.2010 2
B 210/SL 54 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 18.12.2009 11.5.2010 37
B 210/SL 53 notářský zápis - rozh. mimořádné VH,NZ 146/09 Krajský soud v Brně 18.12.2009 21.1.2010 42
B 210/SL 50 ostatní -záp. z usn. DR Krajský soud v Brně 28.5.2009 5.8.2009 1
B 210/SL 52 ostatní -záp. z řádné VH Krajský soud v Brně 28.5.2009 5.8.2009 36
B 210/SL 51 ostatní -prot. o usnes. DR Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.8.2009 1
B 210/SL 49 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 11.5.2009 4.8.2009 1
B 210/SL 48 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 1.4.2009 25.6.2009 50
B 210/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 9.4.2008 13.6.2008 50
B 210/SL 46 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 28.11.2007 17.12.2007 1
B 210/SL 45 ostatní -zápis o rozh. DR Krajský soud v Brně 1.11.2007 17.12.2007 3
B 210/SL 40 ostatní -zápis rozh. DR Krajský soud v Brně 3.7.2007 9.10.2007 3
B 210/SL 42 ostatní -protokol ze zas. DR Krajský soud v Brně 6.6.2007 9.10.2007 15
B 210/SL 44 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 24.8.2007 9.10.2007 10
B 210/SL 39 ostatní -zápis rozh. DR Krajský soud v Brně 3.7.2007 9.10.2007 3
B 210/SL 41 ostatní -protokol zas. předst. Krajský soud v Brně 2.7.2007 9.10.2007 3
B 210/SL 43 ostatní -zpráva předst. za r. 2006 Krajský soud v Brně 6.6.2007 9.10.2007 9
B 210/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 25.6.2007 54
B 210/SL 37 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 2.2.2006 23.8.2006 53
B 210/SL 34 ostatní -protokol o rozh. DR Krajský soud v Brně 3.4.2006 5.5.2006 3
B 210/SL 35 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 18.4.2006 5.5.2006 1
B 210/SL 36 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 27.4.2006 5.5.2006 1
B 210/SL 33 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.5.2005 13.10.2005 3
B 210/SL 30 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 25.5.2005 13.10.2005 17
B 210/SL 31 ostatní -zpráva doz. rady 2004 Krajský soud v Brně 7.4.2005 13.10.2005 8
B 210/SL 28 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 24.1.2005 16.9.2005 54
B 210/SL 27 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 31.12.2003 14.9.2004 55
B 210/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.11.2003 7.6.2004 3
B 210/SL 25 ostatní -protokol,zased.předst,. Krajský soud v Brně 7.10.2003 7.6.2004 7
B 210/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 10.12.2003 15
B 210/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2003 10.12.2003 21
B 210/SL 22 ostatní -protokol doz.rady Krajský soud v Brně 13.3.2003 15.10.2003 8
B 210/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.4.2003 22.7.2003 53
B 210/SL 18 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.6.2002 25.2.2003 4
B 210/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.6.2002 25.2.2003 31
B 210/SL 20 ostatní -zápis dozorčí rady-překlad Krajský soud v Brně 21.3.2002 25.2.2003 3
B 210/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 18.1.2002 8.8.2002 48
B 210/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2001 30.11.2001 21
B 210/SL 15 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 30.11.2001 15
B 210/SL 14 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 31.1.2001 19.9.2001 163
B 210/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 9.6.1999 17.2.2000 13
B 210/SL 13 ostatní - protokol ZV odbor.organ. Krajský soud v Brně 21.5.1996 17.2.2000 2
B 210/SL 11 ostatní - protokol dozor,rady Krajský soud v Brně 9.6.1999 17.2.2000 4
B 210/SL 12 ostatní - funkce předs.dozor.rady Krajský soud v Brně 3.3.1999 17.2.2000 3
B 210/SL 9 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1998 30.6.1999 18
B 210/SL 8 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 26.2.1999 30.6.1999 20
B 210/SL 7 notářský zápis Krajský soud v Brně 27.11.1997 23.2.1998 16
B 210/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.11.1997 23.2.1998 24
B 210/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 27.11.1997 23.2.1998 125
B 210/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 11.6.1997 23.2.1998 62
B 210/SL 1 ostatní - zakladatel.plán Krajský soud v Brně 26.11.1993 23.2.1998 6
B 210/SL 4 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.6.1997 23.2.1998 2
B 210/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 18
B 210/SL 29 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Minerva Boskovice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010944
Jméno Minerva Boskovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Boskovice
Vznik první živnosti: 25.11.1992
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 8

Sídlo Minerva Boskovice, a.s.

Živnosti a provozovny Minerva Boskovice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003903479
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.10.2000

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003903479
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.1992

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003903479
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.1992

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003903479
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 25.11.1992

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003903479
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.1992

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.1997

Živnost č. 9 Galvanizace kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 10 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 20.9.1996

Živnost č. 13 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 4.9.1996

Živnost č. 14 Výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 3.3.1997

Živnost č. 15 Výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 3.3.1997

Živnost č. 18 Technicko - inženýrské služby ve strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 20.12.1995
Konec oprávnění 20.12.1995

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava osobní - osobní, příležitostná vnitrostátní doprava provozovaná vozidly kategorie M 1 - osobní, příležitostná mezinárodní doprava provozovaná vozidly kategorie M 1

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Minerva Boskovice, a.s.

Člen statutárního orgánu Frank Michael Kuhnt
Člen statutárního orgánu Ing. František Hrda
Člen statutárního orgánu Ing. Romana Špačková MBA

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje MINERVA BOSKOVICE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010944
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00010944
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Sídlo Sokolská 1318/60 680 01 BOSKOVICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště v Boskovicích, 17.listopadu 6, BOSKOVICE, tel.: 516 487 112
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1102631/0100 5.4.2013
1209500107/8150 1.4.2013
1209503105/8150 1.4.2013
1209500502/8150 1.4.2013
19-4863640247/0100 1.4.2013
1008572/6200 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00010944
Jméno firmy MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka byxe73f
tracking image