Firma Michelské pekárny a.s. IČO 16192583


Michelské pekárny a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Michelské pekárny a.s. (16192583) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U krčského nádraží 229/17, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1991 a je stále aktivní. Michelské pekárny a.s. má celkem jednu provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Michelské pekárny a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Michelské pekárny a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Michelské pekárny a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Michelské pekárny a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Michelské pekárny a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 648
IČO (identifikační číslo osoby) 16192583
Jméno Michelské pekárny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.3.1991
Valná hromada společnosti přijala dne 22.3.2017 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 90 671 000,- Kč o částku 53 495 890,- Kč, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 37 175 110,- Kč. V této souvislosti se nom inální hodnota všech akcí společnosti snižuje z částky 500 Kč o částku 295 Kč na částku po snížení základního kapitálu 205 Kč na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let." 2.8.2017
Na společnost Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 10 č.p. 1151, PSČ 14100, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 648, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o., se sídlem Písek, Samoty 208, PSČ 39701, IČO 466 83 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1766, jako zanikající společnosti, dle proj ektu fúze. 12.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014 - 5.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.2.2014 - 14.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 7.2.2014 - 14.6.2017
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Transport s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO 242 63 605, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198710, jako kupujícím, na základ ě které společnost Michelské pekárny Transport s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Premium s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 242 63 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198709, jako kupujícím, na základě které společnost Michelské pekárny Premium s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Stores s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO 242 63 389, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198707, jako kupujícím, na základě k teré společnost Michelské pekárny Stores s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Sales s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 242 64 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198711, jako kupujícím, na základě k teré společnost Michelské pekárny Sales s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých) z původní výše 181.342.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedna milionů třistačtyřicetdva tisíce korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu, ve výše uvedeném rozsahu, je přebytečnost kapitálového vybavení společnosti. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pětset kor un českých) každé akcie společnosti. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 500,- Kč na každou akcii společnosti, bude vyplacena akcionářům společnosti. Právo na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu mají u zaknihovaných akcií na jméno akcionáři zapsaní ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku) v seznamu akcionářů vedeném společností a u zaknihovaných akcií na majitele akcionáři, zapsaní ke dni zápisu snížení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, a to jen pro akcie, jejichž majitelem byl oprávněný akcionář dle údajů uvedených v seznamu akcionářů, resp. ve výpisu z registru emitenta ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost ke dni zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaj istí u Střediska cenných papírů výpis z registru emitenta. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude splatná d o 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře zaslané společnosti po zápisu snížení základního k apitálu do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak, V písemné žádosti akcionář uvede alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu; obchodní firmu, sídlo a identifi kační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu, zvolený způsob úhrady a identifikaci peněžního účtu akcionáře (peněžní ústav a číslo). Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. K žádosti akcionář přiloží, jde-li o fyzickou osobu, případné listiny prokazu jící z m ěnu údajů uvedených v registru emitenta nebo v seznamu akcionářů, neshodují-li se s údaji v žádosti, a jde-li o právnickou osobu, aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 2 měsíce), popř. dokumenty prokazující právo osob, které žádost podepsaly jménem či za akcionáře, jednat jménem či za akcionáře, pokud neodpovídá stav zachycený ve výpise z obchodního rejstříku skutečnosti. Částku odpovídající snížení základního kapitálu společnost vyplatí na náklady a nebezpečí akcionáře. 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ve výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazu společnosti, po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Tento příkaz bude doložen výpisem z obchodního rejstříku, který bude prokazovat zápis snížení základního kapitálu. 30.12.2003
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých) z původní výše 181.342.0000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedna milionů třistačtyřicetdv atisíce korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu, ve výše uvedeném rozsahu, je přebytečnost kapitálového vybavení společnosti. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pětset kor un českých) každé akcie společnosti. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 500,- Kč na každou akcii společnosti, bude vyplacena akcionářům společnosti. Právo na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu mají u zaknihovaných akcií na jméno akcionáři zapsaní ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku) v seznamu akcionářů vedeném společností a u zaknihovaných akcií na majitele akcionáři, zapsaní ke dni zápisu snížení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, a to jen pro akcie, jejichž majitelem byl oprávněný akcionář dle údajů uvedených v seznamu akcionářů, resp. ve výpisu z registru emitenta ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost ke dni zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaj istí u Střediska cenných papírů výpis z registru emitenta. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude splatná d o 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře zaslané společnosti po zápisu snížení základního k apitálu do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak, V písemné žádosti akcionář uvede alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu; obchodní firmu, sídlo a identifi kační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu, zvolený způsob úhrady a identifikaci peněžního účtu akcionáře (peněžní ústav a číslo). Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. K žádosti akcionář přiloží, jde-li o fyzickou osobu, případné listiny prokazu jící z m ěnu údajů uvedených v registru emitenta nebo v seznamu akcionářů, neshodují-li se s údaji v žádosti, a jde-li o právnickou osobu, aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 2 měsíce), popř. dokumenty prokazující právo osob, které žádost podepsaly jménem či za akcionáře, jednat jménem či za akcionáře, pokud neodpovídá stav zachycený ve výpise z obchodního rejstříku skutečnosti. Částku odpovídající snížení základního kapitálu společnost vyplatí na náklady a nebezpečí akcionáře. 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ve výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazu společnosti, po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Tento příkaz bude doložen výpisem z obchodního rejstříku, který bude prokazovat zápis snížení základního kapitálu. 30.12.2003 - 30.12.2003
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 13 334 000 Kč (slovy třináct milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých) z původní výše 194 676 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 181 342 000 ,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které společnost nezcizila ve lhůtě stanovené ustanovením § 161b odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, tj. 13 334 000 Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 4. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně zrušených vlastních akcií bude zrušen. Tím se sníží účelově vázané hodnoty v čistém obchodním majetku společnosti odpovídající tomuto zvláštnímu rezervnímu fondu. 5. Z důvodu snížení základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění (částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií uvedených v bodě 3 tohoto usnesení bude účtována na účet ostatních kapitálových fondů). 11.9.2002
Akcie společnosti zní na jméno nebo na majitele a jsou vyhotoveny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva oprávněných podpepisovat za společnost. 2.7.1991
Údaje o zřízení: společnost byla založena na základě zakladatelského plánu ze dne 11.3.1991, kterým bylo stanoveno představenstvo, dozorčí rada, revizor účtů, byly schváleny stanovy. Jedná se o jednorázové založení a.s. podle §25 zák.č. 104/90 Sb.. 28.3.1991
Zakladatelem společnosti je státní podnik Michelské pekárny Praha, státní podnik se sídlem v Praze 4, Pekárenská 10. Ministerstvo zemědělství ČR dalo souhlas s vložením části majetku, ke ktrému má státní podnik právo hospodaření, do akciové společnosti svým rozhodnutím ze dne 22.3.1991, č.j. 1619/91 - 510. Bylo splaceno 100% základního kapitálu. 28.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Michelské pekárny a.s.

Kapitál Michelské pekárny a.s.

zakladni jmění 37 175 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.3.2017
zakladni jmění 90 671 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.7.2014 - 22.3.2017
zakladni jmění 90 671 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.2004 - 18.7.2014
zakladni jmění 181 342 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.5.2003 - 17.8.2004
zakladni jmění 194 676 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.3.1993 - 7.5.2003
zakladni jmění 250 983 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.1991 - 15.3.1993
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1991 - 2.7.1991

Akcie Michelské pekárny a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 205 Kč 13 627 22.3.2017
Kmenové akcie na majitele 205 Kč 167 715 22.3.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 13 627 18.7.2014 - 22.3.2017
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 167 715 18.7.2014 - 22.3.2017
Akcie na jméno 500 Kč 13 627 17.8.2004 - 18.7.2014
Akcie na majitele 500 Kč 167 715 17.8.2004 - 18.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 167 715 7.5.2003 - 17.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 181 049 15.3.1993 - 7.5.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 627 15.3.1993 - 17.8.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 2.7.1991 - 15.3.1993
Akcie na majitele 250 883 000 Kč 1 2.7.1991 - 15.3.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 28.3.1991 - 2.7.1991

Sídlo Michelské pekárny a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U krčského nádraží 229/17 , Praha 140 00 14.6.2017
Adresa Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 10.3.2004 - 14.6.2017
Adresa Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 7.3.2002 - 10.3.2004
Adresa Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 28.3.1991 - 7.3.2002

Předmět podnikání Michelské pekárny a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.10.2012 - 14.6.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.10.2012 - 14.6.2017
zámečnictví, nástrojářství 22.10.2012 - 14.6.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 22.10.2012 - 29.9.2017
silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tunycelkové hmotnosti a tahači) 17.8.2004 - 22.10.2012
realitní činnost 17.8.2004 - 22.10.2012
pekařství, cukrářství 7.3.2002 - 14.6.2017
hostinská činnost 17.10.1996 - 14.6.2017
prání a mandlování prádla 30.11.1995 - 22.10.2012
pekárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
výroba trvanlivého pečiva 15.3.1993 - 7.3.2002
těstárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
cukrárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.3.1993 - 22.10.2012
ubytovací služby 15.3.1993 - 22.10.2012
mlynářství 15.3.1993 - 14.6.2017
výroba pekárenská, mlýnská, cukrárenská a těstárenská 28.3.1991 - 15.3.1993
výroba trvanlivého pečiva a ostatních modifikací 28.3.1991 - 15.3.1993
výroba komponentů a speciálních výrobků pro zušlechťování poživatin 28.3.1991 - 15.3.1993
zpracování vedlejších produktů 28.3.1991 - 15.3.1993
provoz bytového hospodářství a ubytovacích zařízení 28.3.1991 - 15.3.1993
oprávarenská činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
stavební činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
poradenská činnost v oblasti předmětu činnosti, vývoj nových výrobků a zásilková činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu obchodní činnosti uvedené v předmětu činnosti s vyjímkou věcí, k jejichž dovozu nebo vývozu je třeba zvláštního povolení podle právních předpisů 28.3.1991 - 15.3.1993
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou pronájmu vlastních ubytovacích zařízení 28.3.1991 - 15.3.1993
nákup zemědělských výrobků 28.3.1991 - 15.3.1993
obchodní činnost v oboru pekárenském, cukrárenském a mlýnském, včetně strojního a strojně-technického zaařízení, technologických postupů, zlepšujících přípravků, dále mlékárenských výrobků a koloniálního zboží, těstárenských a cukrárenských výrobků, výrobků z obilí a obalů 28.3.1991 - 15.3.1993
poskytování prací a služeb souvisejících s předmětem činnosti pro obecní úřady, státní a družstevní podniky, akciové společnosti, soukromé podnikatele a občany s vyjímkou těch, k nimž je třeba zvláštního povolení podle právních předpisů 28.3.1991 - 15.3.1993

vedení firmy Michelské pekárny a.s.

Statutární orgán Michelské pekárny a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 18.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 10.9.2010 - 10.9.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 10.9.2010 - 18.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje představenstvo, a to buď společně čtyři jeho členové nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.4.1998 - 10.9.2010
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje představentvo, a to buď všichni jeho členové nebo alespoň 3 jeho členové nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstevem tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 23.1.1998 - 22.4.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 14.6.1994 - 23.1.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva. 28.3.1991 - 14.6.1994
předseda představenstva Jiří Abraham 14.6.2017
Vznik členství 22.3.2017
Vznik funkce 22.3.2017
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kocourek 14.6.2017
Vznik členství 22.3.2017
Vznik funkce 22.3.2017
Adresa: Traktoristů 513 , Stráž nad Nisou 463 03
člen představenstva Miroslav Kubín 14.6.2017
Vznik členství 22.3.2017
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
člen představenstva Miroslav Pilát 28.3.1991 - 5.5.1992
Adresa: U smaltovny 1563/19 , Praha 170 00
místopředseda ing. Libor Procházky 28.3.1991 - 15.3.1993
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen představenstva ing. Libor Procházka 28.3.1991 - 15.3.1993
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen představenstva ing. Zdeněk Šnajdr 28.3.1991 - 15.3.1993
Adresa: Tokudova 325 , Praha 10 Česká republika
člen představenstva Miroslav Coufal 28.3.1991 - 15.3.1993
Adresa: Sládkovičova 1245/30 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Jaromír Dřízal 5.5.1992 - 15.3.1993
Adresa: U Děkanky 13 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda Josef Stoulil 28.3.1991 - 24.3.1993
Adresa: Pekárenská 1164/2 , Praha 141 00
člen představenstva Josef Stoulil 28.3.1991 - 24.3.1993
Adresa: Pekárenská 1164/2 , Praha 141 00
předseda Miroslav Coufal 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Sládkovičova 1245/30 , Praha 142 00
místopředseda ing. Jaromír Dřízal 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: U Děkanky 1649/14 , Praha 140 00
člen představenstva Václav Bozděch 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Botevova 3109/8 , Praha 143 00
člen představenstva RNDr. Ctirad Andrle CSc. 26.1.1994 - 30.11.1995
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
místopředseda Miroslav Coufal 26.1.1994 - 12.4.1996
Adresa: Sládkovičova 1245/30 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Jaromír Dřízal 26.1.1994 - 12.4.1996
Adresa: U Děkanky 1649/14 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Vladimír Machálek 26.1.1994 - 12.4.1996
Adresa: Třeboradická 1068/33 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Jiří Vokurka 26.1.1994 - 12.4.1996
Adresa: Bítovská 1224/36 , Praha 140 00
předseda ing. Ivan Vohlmuth 26.1.1994 - 12.4.1996
Adresa: Svatoslavova 344/39 , Praha 140 00
předseda Ing. Bohumír Stojan 12.4.1996 - 29.9.1997
Adresa: Luďka Matury 811 , Pardubice 530 12
člen Ing. Aleš Vít 12.4.1996 - 29.9.1997
Adresa: Mařatkova 915/8 , Praha 142 00
předseda Ing. Aleš Vít 29.9.1997 - 29.9.1997
Adresa: Mařatkova 915/8 , Praha 142 00
člen Josef Sirůček 29.9.1997 - 29.9.1997
Adresa: Nemocniční 782/16 , Praha 190 00
předseda Jiří Amraham 29.9.1997 - 29.9.1997
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
místopředseda Miroslav Coufal 12.4.1996 - 23.1.1998
Adresa: Sládkovičova 1245/30 , Praha 142 00
člen Karel Doulík 12.4.1996 - 23.1.1998
Adresa: U Pergamenky 955/1 , Praha 170 00
člen Jiří Laurinec 12.4.1996 - 23.1.1998
Adresa: Matějská 2416/1 , Praha 160 00
člen Josef Sirůčka 29.9.1997 - 22.4.1998
Adresa: Nemocniční 782/16 , Praha 190 00
místopředseda Ing. Karel Robert Blažek, R.č. 670517/257 23.1.1998 - 18.9.1998
Adresa: Na Pernikářce 762/33 , Praha 160 00
člen Ing. Jan Plocek 23.1.1998 - 17.5.1999
Adresa: Na cihelně 415/32 , Praha 159 00
člen Zdeněk Čejna 22.4.1998 - 17.5.1999
Adresa: Pod Oborou 891 , Kosmonosy 293 06
člen Ing. Jana Černá 23.1.1998 - 21.4.2000
Adresa: V. Volavého 1625 , Strážnice 696 62
předseda Jiří Abraham 29.9.1997 - 7.3.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
člen Doc. Ing. Ivan Laška CSc 22.4.1998 - 7.3.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Nad octárnou 410/19 , Praha 162 00
místopředseda Ing. Karel Robert Blažek, R.č. 670517/2507 18.9.1998 - 7.3.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Na Pernikářce 762/33 , Praha 160 00
člen Ing. Miroslav Kocourek 17.5.1999 - 7.3.2002
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Hanychovská 447/18 , Liberec 460 07
člen Ing. Miroslav Kocourek 9.2.2002 - 30.12.2003
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 25.9.2003
Adresa: Traktoristů 513 , Stráž nad Nisou 463 03
člen Doc. Ing. Ivan Laška CSc 7.3.2002 - 30.12.2003
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Nad octárnou 410/19 , Praha 162 00
člen Ing. Miroslav Kocourek 7.3.2002 - 30.12.2003
Vznik funkce 27.6.2001
Adresa: Hanychovská 447/18 , Liberec 460 07
předseda Jiří Abraham 7.3.2002 - 5.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
místopředseda Ing. Karel Robert Blažek 7.3.2002 - 5.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Na Pernikářce 762/33 , Praha 160 00
člen Ing. Karel Blažek 30.12.2003 - 21.8.2006
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 7.8.2006
Adresa: Na Hanspaulce 1839/17 , Praha 160 00
člen Oldřich Týř 10.3.2004 - 21.8.2006
Vznik členství 28.11.2003
Adresa: Podkrušnohorská 122 , Litvínov 435 42
místopředseda představenstva Ing. Karel Robert Blažek 5.6.2006 - 21.8.2006
Vznik členství 15.5.2006
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 7.8.2006
Adresa: Na Pernikářce 762/33 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Karel Blažek 21.8.2006 - 21.8.2006
Vznik členství 15.5.2006
Adresa: Hvězdová 303/4 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Karel Blažek 21.8.2006 - 9.10.2006
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 29.6.2005
Adresa: Na Hanspaulce 1939 , 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Oldřich Týř 21.8.2006 - 10.6.2008
Vznik členství 28.11.2003
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 7.8.2006
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Podkrušnohorská 122 , Litvínov 435 42
člen představenstva Ing. Karel Robert Blažek 21.8.2006 - 13.8.2009
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 30.7.2009
Adresa: Hvězdová 303/4 , Brno 602 00
předseda představenstva Jiří Abraham 5.6.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
člen představenstva Miroslav Kubín 9.10.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 29.9.2010
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
člen představenstva Miroslav Kubín 27.7.2011 - 27.7.2011
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
místopředseda představenstva Oldřich Týř 10.6.2008 - 12.6.2013
Vznik členství 28.4.2008
Zánik členství 29.5.2013
Vznik funkce 28.4.2008
Zánik funkce 29.5.2013
Adresa: Podkrušnohorská 122 , Litvínov 435 42
člen představenstva Miroslav Kubín 27.7.2011 - 16.4.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
člen představenstva Miroslav Kubín 16.4.2014 - 5.5.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 26.4.2016
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
předseda představenstva Jiří Abraham 27.7.2011 - 15.7.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: 78 , Chlumec 403 39
místopředseda představenstva Oldřich Týř 12.6.2013 - 14.6.2017
Vznik členství 29.5.2013
Zánik členství 22.3.2017
Vznik funkce 29.5.2013
Zánik funkce 22.3.2017
Adresa: Podkrušnohorská 122 , Litvínov 435 42
člen představenstva Miroslav Kubín 5.5.2016 - 14.6.2017
Vznik členství 27.4.2016
Zánik členství 22.3.2017
Adresa: Na Výsluní 334 , Velké Březno 403 23
předseda představenstva Jiří Abraham 15.7.2016 - 14.6.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 22.3.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 22.3.2017
Adresa: 78 , Chlumec 403 39

Dozorčí rada Michelské pekárny a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Sauer 5.9.2014
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: V zápolí 1254/31 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Klíma CSc. 5.9.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Berkovská 1263/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jiřina Alexandrová 13.12.2017
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Tulešická 458/2 , Praha 155 21
Jméno ing. Zdeněk Šnajdr 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Tokudova 325 , Praha 10 Česká republika
Jméno Miroslav Dolejš 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Bojanovická 2719/19 , Praha 141 00
Jméno ing. Vladimír Wolf 26.1.1994 - 30.11.1995
Adresa: Počernická 513/56 , Praha 108 00
Jméno ing. Jana Fafejtová 26.1.1994 - 17.10.1996
Adresa: Bítovská 1220 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Marie Jeřábková 15.3.1993 - 23.1.1998
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen Ing. Zdeněk Klausner 30.11.1995 - 23.1.1998
Adresa: 5. května 1035/41 , Praha 140 00
člen Eva Matějková 17.10.1996 - 22.4.1998
Adresa: Jeseniova 858/155 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Králíček 23.1.1998 - 21.9.1998
Adresa: Bělčického 282 , Praha 4 Česká republika
člen Pavel Müller 23.1.1998 - 17.5.1999
Adresa: Muchova 2889/1 , Ústí nad Labem 400 11
člen Mgr. Zbyšek Jaroš 23.1.1998 - 30.12.2003
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Novákovo náměstí 691/1 , Praha 197 00
Předseda Ing. Michal Sauer 21.9.1998 - 30.12.2003
Vznik funkce 31.8.1998
Zánik funkce 5.9.2003
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen Ing. Michal Sauer 30.12.2003 - 10.3.2004
Vznik funkce 5.9.2003
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen Mgr. Martin Svoboda 17.5.1999 - 17.8.2004
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 11.6.2004
Adresa: Laubeho náměstí 316/14 , Teplice 415 01
člen Jiřina Alexandrová 30.12.2003 - 10.6.2008
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 28.6.2003
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Ke Střelnici 174 , Svojetice 251 62
předseda Ing. Michal Sauer 10.3.2004 - 10.9.2008
Vznik členství 5.9.2003
Zánik členství 5.9.2008
Vznik funkce 28.11.2003
Zánik funkce 5.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Sauer 10.9.2008 - 6.10.2008
Vznik členství 5.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Klíma 17.8.2004 - 20.7.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Berkovská 1263/3 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Sauer 6.10.2008 - 10.9.2010
Vznik členství 5.9.2008
Vznik funkce 23.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30 , Praha 141 00
člen Jiřina Alexandrová 10.6.2008 - 12.6.2013
Vznik členství 28.4.2008
Zánik členství 29.5.2013
Adresa: Ke Střelnici 174 , Svojetice 251 62
předseda dozorčí rady Ing. Michal Sauer 10.9.2010 - 7.2.2014
Vznik členství 5.9.2008
Zánik členství 5.12.2013
Vznik funkce 23.9.2008
Zánik funkce 5.12.2013
Adresa: V zápolí 1254/31 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Klíma CSc. 20.7.2009 - 5.9.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Berkovská 1263/3 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Sauer 7.2.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 15.1.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: V zápolí 1254/31 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Jiřina Alexandrová 12.6.2013 - 21.10.2015
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: 174 , 251 62 Svojetice Česká republika
člen dozorčí rady Jiřina Alexandrová 21.10.2015 - 13.12.2017
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Ke Střelnici 174 , Svojetice 251 62

Sbírka Listin Michelské pekárny a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 648/SL 106 notářský zápis [NZ 313/2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 5.11.2015 31.12.2015 18.2.2016 12
B 648/SL 105 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 31.12.2015 18.2.2016 15
B 648/SL 104 účetní závěrka [2015], zpráva auditora k 31.8.2015 Městský soud v Praze 31.8.2015 31.12.2015 18.2.2016 23
B 648/SL 103 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.12.2015 18.2.2016 22
B 648/SL 102 notářský zápis [NZ 313/2015] projekt přeměny Městský soud v Praze 5.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 11
B 648/SL 101 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.8.2015 20.8.2015 52
B 648/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 10.10.2014 50
B 648/SL 100 ostatní statut Městský soud v Praze 25.6.2014 8.8.2014 10.10.2014 1
B 648/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.8.2013 3.9.2013 59
B 648/SL 96 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 29.5.2013 9.8.2013 3.9.2013 1
B 648/SL 95 ostatní výpis ze zápisu z řádné VH Městský soud v Praze 29.5.2013 10.6.2013 14.6.2013 2
B 648/SL 94 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 29.5.2013 10.6.2013 14.6.2013 1
B 648/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2012 14.1.2013 16.1.2013 38
B 648/SL 92 posudek znalce č. 1168/88/12 Městský soud v Praze 25.10.2012 14.1.2013 16.1.2013 18
B 648/SL 91 ostatní smlouva o prodeji 4x Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 24
B 648/SL 90 notářský zápis NZ 193/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 89 notářský zápis NZ 192/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 88 notářský zápis NZ 191/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 87 notářský zápis NZ 190/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 86 notářský zápis NZ 189/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 32
B 648/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.9.2012 20.9.2012 66
B 648/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010+konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 28.11.2011 29.11.2011 61
B 648/SL 83 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 2
B 648/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 1
B 648/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 1
B 648/SL 80 notářský zápis NZ 835/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 3
B 648/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.12.2010 2.12.2010 61
B 648/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2010 1.12.2010 2.12.2010 39
B 648/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.7.2010 18.10.2010 1
B 648/SL 76 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2010 18.10.2010 3
B 648/SL 75 notářský zápis NZ 832/2010 Městský soud v Praze 29.6.2010 18.10.2010 5
B 648/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.9.2009 14.9.2009 63
B 648/SL 73 podpisové vzory + čest. prohláš. Městský soud v Praze 26.6.2009 10.9.2009 14.9.2009 2
B 648/SL 72 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.7.2009 27.8.2009 1.9.2009 1
B 648/SL 71 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 27.7.2009 27.8.2009 1.9.2009 2
B 648/SL 70 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 30.6.2009 1.9.2009 23
B 648/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.3.2009 3.3.2009 49
B 648/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.8.2008 3.11.2008 3.11.2008 1
B 648/SL 67 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 23.9.2008 20.10.2008 2
B 648/SL 66 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2008 2.9.2008 8.9.2008 9
B 648/SL 65 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 9.5.2008 13.6.2008 17.6.2008 2
B 648/SL 64 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 14.5.2008 13.6.2008 17.6.2008 2
B 648/SL 63 ostatní - oznámení představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 5.2.2008 5.2.2008 1
B 648/SL 62 notářský zápis NZ 438/2007 Městský soud v Praze 28.6.2007 28.11.2007 4.12.2007 9
B 648/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 28.11.2007 4.12.2007 39
B 648/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.11.2007 4.12.2007 51
B 648/SL 59 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 7.8.2006 30.10.2006 0
B 648/SL 58 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.5.2006 7.9.2006 0
B 648/SL 57 podpisové vzory +čest.prohlášení--2x Městský soud v Praze 29.5.2006 7.9.2006 0
B 648/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 27.6.2006 7.7.2006 51
B 648/SL 55 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 24.8.2005 31.8.2005 0
B 648/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.1.2005 9.2.2005 39
B 648/SL 53 ostatní -návrh změny stanov Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 52 účetní závěrka r.03+audit+zpr.DR a představen Městský soud v Praze 31.12.2003 17.8.2004 0
B 648/SL 51 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 50 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 17.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 49 notářský zápis -NZ292/04 Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 19.7.2004 0
B 648/SL 46 ostatní -zápis z VH+ÚZ r.2002 Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 45 notářský zápis -NZ339/03+přílohy Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 44 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 22.3.2004 0
B 648/SL 43 ostatní -volby/člen DR/ Městský soud v Praze 5.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 42 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 40 ostatní -odstoupení /ing.Kocourek/ Městský soud v Praze 25.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 39 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 38 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 22.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 37 ostatní výp.ze zápisu č.10/03zased.DR Městský soud v Praze 28.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 36 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 10.7.2003 11.7.2003 0
B 648/SL 35 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 7.5.2003 19.5.2003 20.5.2003 0
B 648/SL 34 notářský zápis NZ324/2002+přílohy Městský soud v Praze 1.7.2002 1.11.2002 0
B 648/SL 33 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 21.8.2002 26.8.2002 27.8.2002 0
B 648/SL 32 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 648/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka r.2000 -NZ386/2001-NZ387/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 20.5.2002 0
B 648/SL 30 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 27.6.2001 20.5.2002 0
B 648/SL 29 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 20.5.2002 0
B 648/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 6.9.2001 0
B 648/SL 27 výroční zpráva audit.zpráva+přílohy za r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 648/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.1991 5.9.2001 0
B 648/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 10.6.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 10.6.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 26 účetní závěrka za rok 1996,1997,1998 Městský soud v Praze 5.9.2001 0
B 648/SL 25 notářský zápis Městský soud v Praze 12.6.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 24 notářský zápis Městský soud v Praze 6.11.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 23 ostatní -zakl.plán Městský soud v Praze 22.3.1991 5.9.2001 0
B 648/SL 22 notářský zápis Městský soud v Praze 14.1.1999 5.9.2001 0
B 648/SL 21 notářský zápis Městský soud v Praze 16.6.1995 5.9.2001 0
B 648/SL 20 notářský zápis Městský soud v Praze 29.1.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 19 notářský zápis Městský soud v Praze 18.9.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 18 notářský zápis Městský soud v Praze 19.1.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 17 notářský zápis Městský soud v Praze 10.7.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.1999 5.9.2001 0
B 648/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.1.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.1995 5.9.2001 0
B 648/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2000 28.6.2000 0
B 648/SL 4 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 5.5.2000 28.6.2000 0
B 648/SL 3 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 6.11.1997 0
B 648/SL 2 účetní závěrka r.1995,1999 Městský soud v Praze 0
B 648/SL 10 doklady org. složky Městský soud v Praze 0
B 648/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.1991 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Michelské pekárny a.s.

IČO (identifikační číslo) 16192583
Jméno Michelské pekárny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 8.9.1992
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 7

Sídlo Michelské pekárny a.s.

Živnosti a provozovny Michelské pekárny a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U krčského nádraží 229/17, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010460579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 17.8.2015

Živnost č. 2 Mlynářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.9.1992
Přerušení oprávnění 2.7.2014

Živnost č. 3 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.9.1992
Přerušení oprávnění 2.7.2014

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.3.1996
Přerušení oprávnění 2.7.2014

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.10.2012
Přerušení oprávnění 2.7.2014

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.10.2012
Přerušení oprávnění 2.7.2014

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.10.2012
Přerušení oprávnění 13.9.2017

Živnost č. 8 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba trvanlivého pečiva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.2.2001

Živnost č. 10 Pekárenská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.2.2001

Živnost č. 11 Cukrárenská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.2.2001

Živnost č. 12 Těstárenská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.2.2001

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 27.6.1996

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Praní a mandlování prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2004
Zánik oprávnění 22.10.2012

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Michelské pekárny a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Abraham
Člen statutárního orgánu Miroslav Kubín
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kocourek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Michelské pekárny a.s.

IČO: 16192583
Firma: Michelské pekárny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.3.1991

Sídlo Michelské pekárny a.s.

Sídlo: Pekárenská 1151/10, Praha 141 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image