Firma MIBCON a.s. IČO 27892743


MIBCON a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MIBCON a.s. (27892743) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod kopcem 31/3, Praha 147 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2007 a je stále aktivní. MIBCON a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o MIBCON a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MIBCON a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MIBCON a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MIBCON a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MIBCON a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11831
IČO (identifikační číslo osoby) 27892743
Jméno MIBCON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.5.2007
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Na společnost přešlo obchodní jmění společnosti MIBCON, a.s., se sídlem Praha 4 Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, identifikační číslo (IČ): 271 17 766 30.4.2008
Dne 26.9.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1)Společnost LONGIDO TRADE a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu snížení závazků společnosti a tím posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů koru českých), tedy z dosavad ní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 180 (jedno sto osmdesáti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akc ie, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. 3)Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 4)Jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v rámci tohoto zvýšení základního kapitálu. 5)Upsání všech 180 (jedno sto osmdesáti) kusů akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci (tj. bez využití přednostního práva), a to Jiřímu Melzerovi, r.č. 690902/0162, bytem Praha 4, Záhořanská 756 (dále jen jako zájemce) na základě smlouvy o upsání akc ií, která musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 6)Upsání nových akcií společnosti zájemcem bude provedeno ve smlouvě o uspání akcií, která bude uzavřena mezi společností LONDIGO TRADE a.s. a zájemcem ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společno sti na adrese Praha 4, Záhořanská 749 v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hr omady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. 7)Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude společností zájemci zaslán doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště (či osobně předán) spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude společností odeslán (či osobně předán) do 2 (dvou) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8)Emisní kurz nově upisovaných akcií bude z důvodu snížení závazků společnosti splácen výhradně započtením. Proti pohledávce společnosti za zájemcem na splácení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých) se připouští možnost započítat pohledávku zájemce za společností na zaplacení kupní ceny vzniklou ze smlouvy o koupi cenných papírů - akcií společnosti MIBCON, a.s. se sídlem Praha 4, Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, identifikační číslo (IČ): 27117766, z apsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9108 (dále jen smlouva o koupi cenných papírů), a to do celé své výše. 9)Splácení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jej ich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splácení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úřed ně ověřen. 10)Dohoda o započtení bude uzavřen mezi společností a zájemcem ihned po uzavření smlouvy o upsání akcií ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena smlouva o upsání akcií. Návrh na uzavření dohody o započtení bude zájemci představenstvem společnosti zaslán sp olu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Započtení pohledávek bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11)Uzavřením dohody o započtení bude pohledávka na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, kterou bude mít společnost za zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má zájemce za společností z titulu smlouvy o koupi cenných papírů bude částečně splacena, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora a v dohodě o započtení (nenastane-li rozvazovací podmínka shora uvedená). 12)Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 13)Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. 11.10.2007 - 13.11.2007

Kapitál MIBCON a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.11.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.9.2007 - 13.11.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 9.5.2007 - 21.9.2007

Akcie MIBCON a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 17.5.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 22.6.2015 - 17.5.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 13.11.2007 - 22.6.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 21.9.2007 - 13.11.2007
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 9.5.2007 - 21.9.2007

Sídlo MIBCON a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pod kopcem 31/3 , Praha 147 00 2.1.2014
Adresa Pod kopcem 31/3 , Praha 147 00 18.7.2012 - 2.1.2014
Adresa Záhořanská 749 , Praha 149 00 21.9.2007 - 18.7.2012
Adresa Tyršova 1834/11 , Praha 120 00 9.5.2007 - 21.9.2007

Předmět podnikání MIBCON a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.10.2010
velkoobchod 12.6.2008 - 22.10.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 12.6.2008 - 22.10.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 12.6.2008 - 22.10.2010
zprostředkování obchodu a služeb 12.6.2008 - 22.10.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.6.2008 - 22.10.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.5.2007 - 22.10.2010

vedení firmy MIBCON a.s.

Statutární orgán MIBCON a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to při právních jednáních s výší plnění do 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každý člen představenstva sam ostatně a při právních jednáních s výší plnění nad 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) vždy nejméně dva členové představenstva společně. 30.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti při právních úkonwch s výší plnění 1.000.000,-Kč a více vždy nejméně dva členové představenstva společně. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti při právních úkonech s výší plnění do 1.000.000,-Kč každý člen představenstva samostatně. 22.10.2010 - 30.6.2014
Za představenstvo jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. 21.9.2007 - 22.10.2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 9.5.2007 - 21.9.2007
člen představenstva Zdeněk Ira 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2017
Adresa: Albatrosová 358 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ondřej Dědina 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2017
Adresa: Sochařská 343/16 , Praha 170 00
předseda představenstva Jan Holík 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2017
Vznik funkce 12.4.2017
Adresa: Příčná 418 , Nučice 252 16
předseda představenstva Martin Chamr 9.5.2007 - 21.9.2007
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 20.8.2007
Vznik funkce 9.5.2007
Zánik funkce 20.8.2007
Adresa: Kpt. Jaroše 757 , Orlová 735 14
člen představenstva Zdeněk Ira 21.9.2007 - 24.5.2012
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Adresa: Mšecká 774 , 271 01 Nové Strašecí Česká republika
člen představenstva Petr Měřínský 21.9.2007 - 24.5.2012
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Adresa: Haškova 146/9 , Brno 638 00
předseda představenstva Jan Holík 21.9.2007 - 2.1.2014
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Vznik funkce 20.8.2007
Zánik funkce 12.4.2012
Adresa: Příčná 418 , Nučice 252 16
člen představenstva Zdeněk Ira 24.5.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Adresa: Lomená 774 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Ing. Ondřej Dědina 24.5.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 12.4.2012
Adresa: Sochařská 312/12 , Praha 170 00
předseda představenstva Jan Holík 2.1.2014 - 30.6.2014
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Vznik funkce 20.8.2007
Zánik funkce 12.4.2012
Adresa: Příčná 418 , Nučice 252 16
člen představenstva Zdeněk Ira 2.1.2014 - 30.6.2014
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 12.4.2012
Adresa: Albatrosová 358 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ondřej Dědina 2.1.2014 - 12.4.2015
Vznik členství 12.4.2012
Adresa: Sochařská 343/16 , Praha 170 00
předseda představenstva Jan Holík 30.6.2014 - 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2012
Zánik členství 12.4.2017
Vznik funkce 12.4.2012
Zánik funkce 12.4.2017
Adresa: Příčná 418 , Nučice 252 16
člen představenstva Zdeněk Ira 30.6.2014 - 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2012
Zánik členství 12.4.2017
Adresa: Albatrosová 358 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ondřej Dědina 12.4.2015 - 18.4.2017
Vznik členství 12.4.2012
Zánik členství 12.4.2017
Adresa: Sochařská 343/16 , Praha 170 00

Dozorčí rada MIBCON a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jiří Suchánek 1.8.2017
Vznik členství 19.6.2017
Vznik funkce 19.6.2017
Adresa: U kříže 633/28 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Petr Měřínský 1.8.2017
Vznik členství 19.6.2017
Adresa: Dusíkova 906/31 , Brno 638 00
člen dozorčí rady Jan Hiller 1.8.2017
Vznik členství 19.6.2017
Adresa: Nad obcí I 482/17 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ivana Bedřichová 9.5.2007 - 21.9.2007
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: Sokolovská 27/93 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Lucie Chamrová 9.5.2007 - 21.9.2007
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: Okružní 1186/4 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Dorota Jurzycová 9.5.2007 - 21.9.2007
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 20.8.2007
Adresa: Jeřabinová 322 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Marcela Šleichertová 21.9.2007 - 11.10.2007
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 26.9.2007
Vznik funkce 20.8.2007
Zánik funkce 26.9.2007
Adresa: 61 , 679 01 Boskovice Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Suchánek 21.9.2007 - 18.7.2012
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 13.6.2012
Adresa: Nušlova 2276/17 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Jan Vidra 21.9.2007 - 18.7.2012
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 13.6.2012
Adresa: Pionýrů 673 , Kosmonosy 293 06
Předseda dozorčí rady Jiří Melzer 11.10.2007 - 18.7.2012
Vznik členství 26.9.2007
Zánik členství 13.6.2012
Vznik funkce 26.9.2007
Zánik funkce 13.6.2012
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Jiří Suchánek 18.7.2012 - 18.7.2012
Vznik členství 13.6.2012
Vznik funkce 13.6.2012
Adresa: Nušlova 2276/17 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Jiří Suchánek 18.7.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 13.6.2012
Vznik funkce 13.6.2012
Adresa: U kříže 633/28 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Prokop 18.7.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 13.6.2012
Adresa: Štefkova 1208/22 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jan Hiller 18.7.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 13.6.2012
Adresa: Nad obcí I 482/17 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jiří Suchánek 2.1.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 13.6.2012
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 13.6.2012
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: U kříže 633/28 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Prokop 2.1.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 13.6.2012
Zánik členství 13.6.2017
Adresa: Štefkova 1208/22 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jan Hiller 2.1.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 13.6.2012
Zánik členství 13.6.2017
Adresa: Nad obcí I 482/17 , Praha 140 00

Sbírka Listin MIBCON a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11831/SL 28 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 12.8.2015 16
B 11831/SL 27 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.10.2014 14.11.2014 15
B 11831/SL 26 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.7.2014 15.9.2014 15
B 11831/SL 25 ostatní zápis ze zasedání čl. představenstva Městský soud v Praze 12.4.2012 24.6.2014 23.7.2014 1
B 11831/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2670/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 24.6.2014 23.7.2014 14
B 11831/SL 22 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 21.8.2013 16
B 11831/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 0
B 11831/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.3.2010 10.3.2010 19
B 11831/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.4.2007 29.5.2007 1
B 11831/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ152/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 29.5.2007 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MIBCON a.s.

IČO (identifikační číslo) 27892743
Jméno MIBCON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.5.2008
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo MIBCON a.s.

Živnosti a provozovny MIBCON a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Bohatcova 2187/20, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1008352811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.7.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Pod kopcem 31/3, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1008352829
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.7.2012
Provozovna č. 3
Provozovna U Plovárny 45/5, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1010752715
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.11.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.2014

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MIBCON a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Dědina
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Ira
Člen statutárního orgánu Jan Holík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MIBCON a.s.

IČO: 27892743
Firma: MIBCON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.5.2007

Sídlo MIBCON a.s.

Sídlo: Pod kopcem 31/3, Praha 147 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení

Podobné firmy

tracking image