Firma MGM a.s. IČO 46900063


MGM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MGM a.s. (46900063) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 1200/26, Holešov 769 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. MGM a.s. má celkem tři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o MGM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MGM a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MGM a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MGM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MGM a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 817
IČO (identifikační číslo osoby) 46900063
Jméno MGM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014 - 13.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 2 7.7.2014 - 13.9.2016
Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2013: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti MGM a.s. je obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066, kd yž obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o. vlastní 87 987 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč vydaných společností MGM a.s., se sídlem Holešov, Tovární 1200, IČ 469 00 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817, jejíž základní kapitál činí 31.596.250 Kč a je rozdělen na 90.275 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč. Obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, je tak hlavním akcionářem společnosti MGM a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Valná hromada rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti MGM a.s. odlišných od hlavního akcioná ře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obch odního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3 066, ostatním akcionářům společnosti MGM a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií společnosti MGM a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 198,- Kč za každou je dnu nekótovanou kmenovou akcii společnosti MGM a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč.-Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 300-9/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Tráv ník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu čís lo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 5 02 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včet ně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Valná hromada bere na vědomí, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papír y ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřeb né k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada bere na vědomí, že společnost MGM a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 27. června 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů s polečnosti MGM a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l ods t. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přič emž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností MGM a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 , IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hod in, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost MGM a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 12.7.2013 - 7.7.2014
Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty minulých let. Navrhuje se snížení základního kapitálu z 72.220.000,- Kč o 27.082.500,- Kč na 45.137.500,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota 800,- Kč na j ednu akcii se sníží na 500,- Kč na jednu akcii změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že o tuto částku bude snížena ztráta vykazova ná v účetnictví společnosti. Zbývající část ztráty ve výši 2.394.894,65 Kč bude kryta z rezervního fondu společnosti. Tím bude uhrazena celá ztráta společnosti. 6.9.2005 - 12.12.2005
Valná hromada konaná dne 26. června 2001 přijala změny stanov. 6.4.2002 - 23.1.2009
Valná hromada konaná dne 24.7.1998 přijala změny stanov společnosti. 18.11.1998 - 23.1.2009
Valná hromada konaná dne 27.06.1997 přijala změny stanov. 10.10.1997 - 23.1.2009
Ke dni 2.8.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 3,9,13,17,22,25,35,48, přijatá valnou hromadou dne 9.6.1995. 2.8.1995 - 23.1.2009
Ke dni 10.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v čl. 1,4,14. 25.10.1994 - 23.1.2009
Výše základního jmění společnosti činí 90,234.000,-- Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Opravna zemědělských strojů Holešov. 1.5.1992 - 5.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 90.234 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 5.4.1993
Dozorčí rada společnosti: a) Ing. Ladislav S k l e n á ř , Holešov, Kráčiny 320 b) Imrich B e š t a n d i g , Holešov, P. Bezruče 1402 c) Zdeněk Z a j í č e k , Ochoz u Brna 339 1.5.1992 - 21.10.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 21.10.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Opravna zemědělských strojů Holešov. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představensta a dozorčí rady. 1.5.1992 - 23.1.2009

Kapitál MGM a.s.

zakladni jmění 31 596 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2011
zakladni jmění 45 137 500 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2005 - 12.9.2011
zakladni jmění 72 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.2002 - 12.12.2005
zakladni jmění 90 275 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.1993 - 20.9.2002

Akcie MGM a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 350 Kč 90 275 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 350 Kč 90 275 12.9.2011 - 7.7.2014
Akcie na majitele 500 Kč 90 275 12.12.2005 - 12.9.2011
Akcie na majitele 800 Kč 90 275 20.9.2002 - 12.12.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 90 275 5.4.1993 - 20.9.2002

Sídlo MGM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 1200/26 , Holešov 769 01 13.9.2016
Adresa Tovární 1200/26 , Holešov 769 01 1.5.1992 - 13.9.2016

Předmět podnikání MGM a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 12.7.2013
opravy silničních vozidel 23.1.2009
obráběčství 23.1.2009
kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 23.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.1.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.1.2009 - 12.7.2013
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 12.9.2000 - 23.1.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 12.9.2000 - 23.1.2009
kovoobráběčství 12.9.2000 - 23.1.2009
obchodní činnost v rozsahu volné živnosti 12.9.2000 - 23.1.2009
opravy pracovních strojů 12.9.2000 - 23.1.2009
leasing hmotného investičního majetku 18.11.1998 - 23.1.2009
pronajímání vysokozdvižných vozíků 18.11.1998 - 23.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 18.11.1998 - 23.1.2009
ubytování (penzion *) 24.4.1995 - 12.9.2000
strojně výrobní činnost 25.10.1994 - 12.9.2000
vývoj a výroba technolog. zařízení a zeměděl. techniky 25.10.1994 - 12.9.2000
stacionární a mobilní technika 25.10.1994 - 12.9.2000
opravárenská a renovační činnost 25.10.1994 - 12.9.2000
zahraničně obchodní činnost 25.10.1994 - 12.9.2000
pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s ním souvisejících 25.10.1994 - 23.1.2009
- strojně výrobní činnost - vývoj a výroba technolog. zařízení a zeměděl. techniky - stacionární a mobilní technika - opravárenská a renovační činnost - zahraničně obchodní činnost - sběratelská a expoziční činnosti historická ZT - zajištění vzdělávání a přípravy pracovníků vybraných profesí - provozování ubytovacích, stravovacích, předškolních a zdravotnických služeb a zařízení - poskytování prací a služeb obecním úřadům, jiným organizacím a občanům 1.5.1992 - 25.10.1994

vedení firmy MGM a.s.

Statutární orgán MGM a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 7.7.2014
Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 22.8.2002 - 7.7.2014
Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pvěřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.4.2002 - 22.8.2002
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a případně místopředseda představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 12.9.2000 - 6.4.2002
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda (případně místopředseda) a jeden člen představenstva, nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 21.10.1993 - 12.9.2000
Místopředseda představenstva Tomáš Kubík 2.8.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
Člen představenstva Renáta Kubíková 2.8.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Josef Píža 10.1.2019
Vznik členství 7.1.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Adresa: Nitranská 4487/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Zámrský 1.5.1992 - 21.10.1993
Adresa: Slobodova 1285 , 768 61 Bystřice p. H. Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Románek 1.5.1992 - 21.10.1993
Adresa: Na Kamenci 543 , Chvalčov 768 72
člen představenstva Ing. Karel Posolda 1.5.1992 - 21.10.1993
Adresa: Sportovní 1504 , Holešov 769 01
člen představenstva ing. Pavel Nakládal 21.10.1993 - 2.8.1995
Adresa: Velké nám. 39 , 767 01 Kroměříž Česká republika
předseda představenstva ing. Karel Posolda 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: Sportovní 1504 , Holešov 769 01
místopředseda představenstva ing. Jiří Antoš CSc. 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: Fügnerova 941/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva ing. František Kudela 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: Kotojedská 3294/94 , Kroměříž 767 01
člen představenstva ing. Vladimír Klos CSc. 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: Slancova 1261/4 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Richard Pražák 2.8.1995 - 20.2.1996
Adresa: Talichova 3698/21 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Bartošek 20.2.1996 - 20.6.1996
Adresa: Tyršova 1459 , Holešov 769 01
předseda představenstva Ing. Karel Posolda 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: Sportovní 1504 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Vladimír Fabián 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: Loukov 44 Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Uchytil 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: 1. máje 771 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Ing. Zdeněk Zmeškal 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: Želátovice 7 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Barotek 20.6.1996 - 18.11.1998
Adresa: Tyršova 1459 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Josef Uchytil 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: 1. máje 771 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Ing. Zdeněk Zmeškal 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Želátovice 7 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Hašek 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Denkova 3943/8 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Karel Posolda 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Sportovní 1504 , Holešov 769 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Fabián 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Loukov 44 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Karel Posolda 9.9.1999 - 17.2.2000
Adresa: Sportovní 1504 , Holešov 769 01
člen představenstva Jan Willem Zikken, Nar.19.2.1949 9.9.1999 - 17.3.2004
Vznik funkce 25.6.1999
Adresa: 41 , 768 61 Slavkov pod Hostýnem Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jarmila Čermáková 17.2.2000 - 17.3.2004
Vznik funkce 20.12.1999
Adresa: 42 , Roštění 768 43
místopředseda představenstva Ing. Josef Uchytil 17.3.2004 - 14.1.2009
Vznik funkce 20.8.2003
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: 1. máje 771 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Ing. Antonín Pálka 17.3.2004 - 14.1.2009
Vznik funkce 20.8.2003
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Vrobelova 2757/23 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Antonín Klabal 9.9.1999 - 23.1.2009
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 5.12.2008
Adresa: Denkova 3943/8 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Uchytil 14.1.2009 - 23.1.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 5.12.2008
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 5.12.2008
Adresa: 1. máje 771 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Ing. Vojtěch Kubík 14.1.2009 - 23.1.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 5.12.2008
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 23.1.2009 - 25.6.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
předseda představenstva Ing. Antonín Klabal 23.1.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Sládkova 965/13 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Renáta Kubíková 23.1.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 25.6.2014 - 7.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
předseda představenstva Ing. Antonín Klabal 7.7.2014 - 13.9.2016
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.0213
Adresa: Sládkova 965/13 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 7.7.2014 - 13.9.2016
Vznik členství 27.6.0213
Vznik funkce 27.6.2013
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
člen představenstva Renáta Kubíková 7.7.2014 - 13.9.2016
Vznik členství 27.6.2213
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Renáta Kubíková 13.9.2016 - 4.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Antonín Klabal 13.9.2016 - 2.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Sládkova 965/13 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 13.9.2016 - 2.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
člen představenstva Renáta Kubíková 4.8.2017 - 2.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
Předseda představenstva Ing. Antonín Klabal 2.8.2018 - 10.1.2019
Vznik členství 28.6.2018
Zánik členství 7.1.2019
Vznik funkce 28.6.2018
Zánik funkce 7.1.2019
Adresa: Sládkova 965/13 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada MGM a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ivo Kubík 2.8.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
Místopředseda dozorčí rady Dalibor Neřád 2.8.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Sadová 4154/20 , Kroměříž 767 01
Jméno ing. Miloš Procházka 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: Oujezdy 703 , Chropyně 768 11
Jméno ing. Vladimír Fabián 21.10.1993 - 20.2.1996
Adresa: 44 , Loukov Česká republika
Jméno ing. Petr Vrana 2.8.1995 - 20.2.1996
Adresa: Tovačovského 3161/13 , Kroměříž 767 01
Jméno ing. Miloslav Janál 21.10.1993 - 18.11.1998
Adresa: 15 , Lechotice 768 52
členka Ing. Jarmila Čermáková 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: 42 , Roštění 768 43
člen Jaroslav Kolařík 20.2.1996 - 18.11.1998
Adresa: Spáčilova 3544/56 , Kroměříž 767 01
člen JUDr. Evžen Fochr 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: U Rejdiště 3732/15 , Kroměříž 767 01
člen Miroslav Svaček 18.11.1998 - 9.9.1999
Adresa: Žopy 19 , 769 01 Holešov Česká republika
člen Miroslav Svaček 9.9.1999 - 17.3.2004
Vznik funkce 21.7.1998
Adresa: Žopy 18 , 769 01 Holešov Česká republika
člen Jaroslav Kolařík 18.11.1998 - 23.1.2009
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 5.12.2008
Adresa: Spáčilova 3544/56 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Jan Hašek 9.9.1999 - 23.1.2009
Vznik funkce 25.6.1999
Zánik funkce 5.12.2008
Adresa: Denkova 3943/8 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ivo Kubík 23.1.2009 - 25.6.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Lupecká 1404 , 767 01 Kroměříž Česká republika
člen Ludvík Tureček 17.3.2004 - 7.7.2014
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Bělidla 1119 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
místopředseda dozorčí rady Dalibor Neřád 23.1.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Sadová 4154/20 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ivo Kubík 25.6.2014 - 7.7.2014
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 5.12.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ivo Kubík 7.7.2014 - 13.9.2016
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
místopředseda dozorčí rady Dalibor Neřád 7.7.2014 - 13.9.2016
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Adresa: Sadová 4154/20 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ivo Kubík 13.9.2016 - 4.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
místopředseda dozorčí rady Dalibor Neřád 13.9.2016 - 2.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Sadová 4154/20 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Ivo Kubík 4.8.2017 - 2.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01

Sbírka Listin MGM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 817/SL 45 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 23.5.2014 15.6.2015 17.6.2015 23
B 817/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2014 26.6.2014 8.8.2014 4
B 817/SL 43 notářský zápis stanovy, NZ 565/14 Krajský soud v Brně 28.5.2014 26.6.2014 8.8.2014 8
B 817/SL 42 ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 27.6.2014 26.6.2014 8.8.2014 1
B 817/SL 41 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.5.2013 20.5.2014 20.5.2014 21
B 817/SL 40 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 544/2013 Krajský soud v Brně 8.7.2013 11.7.2013 23.7.2013 116
B 817/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2013 11.7.2013 23.7.2013 18
B 817/SL 38 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 30.1.2013 30.1.2013 21
B 817/SL 37 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.6.2011 25.5.2012 21
B 817/SL 36 notářský zápis - stanovy s dol.opr.,NZ 418/11 Krajský soud v Brně 30.6.2011 22.9.2011 24
B 817/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.6.2011 22.9.2011 18
B 817/SL 34 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 7.6.2010 2.6.2011 24
B 817/SL 33 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 24.6.2009 24.9.2009 24
B 817/SL 32 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 12.5.2008 10.2.2009 27
B 817/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.1.2009 2.2.2009 1
B 817/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.1.2009 2.2.2009 1
B 817/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.1.2009 2.2.2009 1
B 817/SL 28 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.1.2009 2.2.2009 1
B 817/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.1.2009 2.2.2009 1
B 817/SL 26 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.12.2008 2.2.2009 1
B 817/SL 25 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.12.2008 2.2.2009 1
B 817/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.12.2008 2.2.2009 16
B 817/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 720/08 Krajský soud v Brně 5.12.2008 2.2.2009 5
B 817/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 10.5.2007 29
B 817/SL 21 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 18.1.2006 3.11.2006 30
B 817/SL 20 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 10.5.2005 13.7.2005 27
B 817/SL 19 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 30.5.2004 29.3.2005 53
B 817/SL 18 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 22.4.2003 29.3.2005 39
B 817/SL 17 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.8.2003 22.3.2004 3
B 817/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 2.7.1999 18.11.2002 3
B 817/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2002 4.10.2002 16
B 817/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 25.6.2002 4.10.2002 5
B 817/SL 13 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 30.4.2002 26.9.2002 26
B 817/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2001 29.4.2002 16
B 817/SL 11 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 26.6.2001 29.4.2002 17
B 817/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 8.10.2001 21
B 817/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2000 20.9.2000 15
B 817/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 20.12.1999 25.2.2000 1
B 817/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 2.7.1999 7.10.1999 3
B 817/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 14.5.1999 7.10.1999 16
B 817/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.6.1999 7.10.1999 20
B 817/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 30.11.1998 6
B 817/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.1998 30.11.1998 15
B 817/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 24.7.1998 30.11.1998 28
B 817/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 26.2.1998 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MGM a.s.

IČO (identifikační číslo) 46900063
Jméno MGM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Holešov
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo MGM a.s.

Živnosti a provozovny MGM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1992

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1992

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 1200/26, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000699137
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.1998

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 1200/26, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000699137
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2000

Živnost č. 6 Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 1200/26, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000699137
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2004

Živnost č. 7 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Obchodní činnost v rozsahu volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 21.3.1997

Živnost č. 11 Pronájem nebytových prostor a poskytování služeb s ním souvisejících

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytování (penzion *)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 13 Pronajímání vysokozdvižných vozíků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Leasing hmotného investičního majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MGM a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Kubík
Člen statutárního orgánu Renáta Kubíková
Člen statutárního orgánu Josef Píža

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MGM a.s.

IČO: 46900063
Firma: MGM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Holešov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo MGM a.s.

Sídlo: Tovární 1200/26, Holešov 769 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image