Hlavní navigace

FIRMA Metrostav a.s. IČO: 00014915

Metrostav a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Metrostav a.s. (00014915) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Koželužská 2450/4, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 1991 a je stále aktivní. Metrostav a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o Metrostav a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Metrostav a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Metrostav a.s.

Soud: Městský soud v Praze 23. 5. 1991
Spisová značka: B 758
IČO (identifikační číslo osoby): 00014915
Jméno: Metrostav a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.5.1991
Zapsána dne: 23.5.1991
Na základě smlouvy o prodeji závodu, uzavřené dne 21.09.2021, nabyla společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 000 14 915, jakožto Kupující, vlastnické právo k závodu společnosti M3 Fasády s.r.o., se sídlem K Letiš ti 720, 288 02 Nymburk, IČO 083 64 664, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317678, jakožto Prodávajícího, sestávajícího z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího podnikatelskou činnost Prodávajícího zejména při výrobě hliníkových fasád ve výrobním areálu v ulici K Letišti 720, K Letišti 2262 a K Letišti 2556, 288 02 Nymburk, užívaném na základě nájemních smluv uzavřených se společností Metrostav Nemovitostní, a.s., IČ: 29027781, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15909, v rozsahu živnostenských oprávnění zámečnictví a nástrojářství, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Prodávajícího používané k provozování uvedené podnikatelské činnosti nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu, přičemž závod je blíže vymezen v uvedené smlouvě o prodeji závodu. Dne 01.10.2021 byl založen doklad o koupi tohoto závodu ve sbírce listin obchodního rejstřík u společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 000 14 915, jakožto nabyvatele uvedeného závodu, a téhož dne byl zveřejněn také údaj o jeho založení, čímž převod tohoto závodu nabyl účinnosti. 1.10.2021
Na základě smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 25.08.2020, převedla společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 000 14 915, vlastnické právo k části závodu představované částí organizačního útvaru společnost i Metrostav a.s. nazývaného Divize 4 na společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005. 1.9.2020
Společnost Metrostav a.s., IČ 000 14 915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, převedla na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 12 . 12. 2019, s účinností dnem 01. 01. 2020, část svého závodu tvořeného částí Organizační složky Metrostav a.s. ve Slovenské republice, označované jako Divize S04 - Dopravní stavby Slovensko, která představuje funkční a samostatnou organizační složku slože nou ze souboru hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího Metrostav a.s. ve Slovenské republice, zaměřených zejména na výstavbu dopravních staveb, tj. silnic, mostů apod., a to na nabyvatele společnost Metrostav DS a.s., IČ 46 120 602, se sídlem Košická 17180/49, Bratislava - městská část Ružinov, PSČ 821 08, Slovenská republika, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 1010/S. Doklad o prodeji/koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. 6.2.2020
Počet členů statutárního orgánu: 7 27.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 8 26.8.2014 - 27.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 26.8.2014 - 27.5.2015
Počet členů statutárního orgánu: 8 14.4.2014 - 27.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 14.4.2014 - 27.5.2015
Na společnost Metrostav a.s. coby nástupnickou právnickou osobu přešlo přeshraniční fúzí sloučením jmění zanikající právnické osoby Metrostav SK a.s., IČ: 35721278, se sídlem Slovenská republika, Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I v oddílu Sa, vložce číslo 1439/B. Právní účinky přeshraniční fúze sloučením nastaly pro obě zúčastněné společnosti dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 758. 30.6.2013
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. Nc 7386/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Metrostav, a.s. ve prospěch RENOM, s.r.o. o 3.964,- + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov. 30.9.2004 - 30.9.2004
splaceno 100 % základního jmění 16.4.1997
Představenstvo akciové společnosti Metrostav rozhodlo o zvýšení zákl. jmění společnosti peněžitým vkladem o 150 mil. Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Ke zvýšení zákl. jmění budou vydány v počtu 150 000 ks nové zaknihované kmenové akcie společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč každá. Pevný emisní kurs je stanoven na 1 500,-Kč na každou novou akcii. Akcie budou upisovány ve třech kolech upisování, přičemž v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostních práv osob, které jsou akcionáři spol. Metrostav, a.s. k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, tj. k 17.1.1997, 24.OO hod.,dle evidence Střediska cenných papírů a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo na úpis nových akcií může být vykonáno ve lhůtě od 17.1.1997 do 30.1.1997 v sídle společnosti. Na jednu dosavadní akcii mohou akcionáři upsat 0,29476 akcie nové. Emisní kurs upsaných akcií v prvém kole jsou upisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výši na upisovací účet č. 1822250-038/0800 vedený městskou pobočkou České spořitelny, a.s. v Praze, Rytířská 29, Praha 1 tak, aby úhrada byla na upisovací účet připsána nejpozději dne 30.1.1997. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování, budou k dispozici ve druhém kole k upsání pouze těm akcionářům, kteří řádně upsali akcie v prvém kole upisování na základě uplatnění přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole je stejný jako v kole prvním a činí 1 500,-Kč za každou novou akcii. Lhůta pro upisování ve druhém kole je stanovena na jediný den a to na 13.2.1997. Akcie budou upisovány v sídle společnosti. Emisní kurs upsaných akcií v druhém kole jsou upisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výši na upisovací účet tak, aby úhrada byla na upisovací účet připsána nejpozději dne 20.2.1997. V případě, že po prvním a druhém kole upisování nedosáhne hodnota úpisu výše schváleného zvýšení základního jmění, upíše všechny zbylé akcie ve třetím kole svým jménem a na vlastní účet obchodník s cennými papíry Česká spořitelna a.s. na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů. Lhůta pro upisování ve třetím kole je stanovena na jediný den a to na 6.3.1997. Akcie budou upisovány v sídle společnosti. Emisní kurs akcií upisovaných ve třetím kole je stejný pro všechny akcie upisované ve třetím kole a činí 1 500,-Kč. Emisní kurs upsaných akcií ve třetím kole je upisovatel povinen splatit ve stoprocentní výši na upisovací účet tak, aby úhrada byla na upisovací účet připsána nejpozději dne 6.3.1997. 8.1.1997 - 22.8.1997
Povoluje zápis nových stanov a.s. ze dne 25.9.1992. 11.2.1993
Způsob založení: Zakladatelský plán ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky ze dne 21. prosince 1990 jako nástupce státního podniku Metrostav Praha 23.5.1991
Základní kapitál je stanoven bilanční metodou bez započtení cen pozemků. 23.5.1991 - 30.7.1992

Kapitál Metrostav a.s.

Základní kapitál 790 666 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.1997
Základní kapitál 658 889 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.1997  - 22.8.1997
Základní kapitál 508 889 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1995  - 16.4.1997
Základní kapitál 475 589 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.1993  - 20.12.1995
Základní kapitál 475 976 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.7.1992  - 11.2.1993
Základní kapitál 397 613 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.1991  - 30.7.1992

Akcie Metrostav a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 Kč 7 906 668 8.6.2010
Akcie na majitele 100 Kč 7 906 668 24.7.2002  - 8.6.2010
Akcie na jméno 100 Kč 229 524 22.8.1997  - 24.7.2002
Akcie na majitele 100 Kč 7 677 144 22.8.1997  - 24.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 639 762 16.4.1997  - 22.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 489 762 20.12.1995  - 16.4.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 456 462 21.11.1995  - 20.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 449 291 30.7.1992  - 21.11.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 7 171 30.7.1992  - 21.11.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 127 30.7.1992  - 22.8.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 39 761 23.5.1991  - 30.7.1992

Sídlo Metrostav a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Koželužská 2450/4, Praha 18000, Česká republika 16.12.2013
Adresa: Koželužská 2246, Praha 8 18000, Česká republika 22.11.2000 - 16.12.2013
Adresa: Dělnická 12, Praha 7 , Česká republika 23.5.1991 - 22.11.2000

Předmět podnikání Metrostav a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 29.6.2022
Pokrývačství, tesařství 21.9.2020
Truhlářství, podlahářství 21.9.2020
Zámečnictví, nástrojářství 4.6.2019
Geologické práce 25.5.2017
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací 25.5.2017
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací 25.5.2017
činnosti prováděné hornickým způsobem 26.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 26.8.2014
činnost hlavního důlního měřiče 26.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.8.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 26.8.2014
developerská činnost 26.8.2014 - 25.5.2017
provádění inženýrsko geologického průzkumu 26.8.2014 - 25.5.2017
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 26.8.2014 - 25.5.2017
inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby 26.8.2014 - 25.5.2017
výroba, instalace a opravy větrání 26.8.2014 - 25.5.2017
distribuce pohonných hmot 26.8.2014 - 21.11.2020
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.1.2013
restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 26.1.2013
provádění trhacích a ohňostrojných prací 26.1.2013 - 25.5.2017
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 26.1.2013 - 25.5.2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.8.2011
zednictví 15.7.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.7.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 26.3.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 26.3.2009
Opravy silničních vozidel 26.3.2009
Klempířství a oprava karoserií 26.3.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.3.2009
Vodoinstalatérství, topenářství 26.3.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.3.2009
Projektová činnost ve výstavbě 26.3.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 26.3.2009
Provádění trhacích prací 26.3.2009 - 26.1.2013
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní. 26.3.2009 - 26.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.3.2009 - 29.6.2022
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.7.2006
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 25.7.2006 - 26.3.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 25.7.2006 - 26.3.2009
výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví 23.10.2004 - 26.3.2009
výkon zeměměřických činností 19.5.2004
izolatérství 19.5.2004
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.5.2004 - 26.3.2009
přípravné práce pro stavby 19.5.2004 - 26.3.2009
správa a údržba nemovitostí 19.5.2004 - 26.3.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.5.2004 - 26.3.2009
grafické práce a kresličské práce 19.5.2004 - 26.3.2009
reklamní činnost a marketing 19.5.2004 - 26.3.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 19.5.2004 - 26.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.5.2004 - 26.3.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.5.2004 - 26.3.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 19.5.2004 - 26.3.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vzduchotechnická a klimatizační zařízení 19.5.2004 - 26.3.2009
klempířství 19.5.2004 - 26.3.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 19.5.2004 - 26.3.2009
pronájem stavebních mechanismů 17.4.2000 - 26.3.2009
topenářství 17.4.2000 - 26.3.2009
likvidace odpadů, kromě odpadů nebezpečných, v režimu volných živností (stavební suť a ostatní stavební odpad, materiály z modernizací a rekonstrukcí objektů, ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu, uliční smetky) 17.4.2000 - 26.3.2009
silniční mototová doprava osobní s výjimkou linkové a mezinárodní autobusové dopravy 17.4.2000 - 26.3.2009
pronájem motorových vozidel 17.4.2000 - 26.3.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 17.4.2000 - 26.8.2014
1. provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 22.8.1997 - 26.3.2009
2. projektová činnost ve výstavbě 22.8.1997 - 26.3.2009
3. montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízeních a výroba rozvaděčů nízkého napětí 22.8.1997 - 26.3.2009
4. silniční motorová doprava - nákladní 22.8.1997 - 26.3.2009
6. opravy motorových vozidel 22.8.1997 - 26.3.2009
7. opravy karoserií 22.8.1997 - 26.3.2009
8. opravy ostatních dopravních prostředků 22.8.1997 - 26.3.2009
9. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 22.8.1997 - 26.3.2009
13. topenářství 22.8.1997 - 26.3.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 22.8.1997 - 26.3.2009
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 22.8.1997 - 26.3.2009
pronájem průmyslového zboží 22.8.1997 - 26.3.2009
hornická činnost 25.1.1995
činnost realitní kanceláře 25.1.1995 - 26.3.2009
inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby 25.1.1995 - 26.3.2009
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby 25.1.1995 - 26.3.2009
výroba a montáž ocelových konstrukcí (kromě činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona) 25.1.1995 - 26.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit. zákona) 5.1.1994 - 26.3.2009
15. činnost realitní kanceláře 11.2.1993 - 5.1.1994
3. provádění průmyslových staveb 11.2.1993 - 22.8.1997
4. provádění bytových a občanských staveb 11.2.1993 - 22.8.1997
6. projektová činnost v investiční výstavbě 11.2.1993 - 22.8.1997
7. elektroinstalatérství 11.2.1993 - 22.8.1997
8. montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nn 11.2.1993 - 22.8.1997
9. revize elektrických zařízení 11.2.1993 - 22.8.1997
13. silniční motorová doprava 11.2.1993 - 22.8.1997
1. provádění inženýrských staveb 11.2.1993 - 22.8.1997
2. provádění dopravních staveb 11.2.1993 - 22.8.1997
10. provádění trhacích prací 11.2.1993 - 26.3.2009
11. ubytovací služby 11.2.1993 - 26.3.2009
12. hostinská činnost 11.2.1993 - 26.3.2009
14. činnost odpovědných geodetů 11.2.1993 - 26.3.2009
5. činnosti prováděné hornickým způsobem 11.2.1993 - 26.8.2014
1. Dodávky staveb, stavebních částí staveb a stavebních prací zaměřených zejména na podzemní stavby, dopravně inženýrské stavby a občanskou výstavbu včetně rekonstrukcí a modernizací 23.5.1991 - 11.2.1993
2. Dodávky technologických částí staveb, dodávky souboru strojů a zařízení, dodávky montovaných konstrukcí a technologické montáže 23.5.1991 - 11.2.1993
3. Výroba: a) speciálních prefabrikátů a stavebních dílců b) polotovarů pro stavby c) výrobků přidružené stavební výroby d) transportního betonu e) ocelových konstrukcí f) speciálních strojů a zařízení 23.5.1991 - 11.2.1993
4. Dále zabezpečuje: a) výchovu a výuku pracovníků b) projektovou činnost - v oboru pozemních staveb - v oboru inženýrských staveb - dopravních (zejm. podzemních) - vodohospodářských - inženýrských sítí c) obchodní činnost a služby d) hromadnou dopravu osob 23.5.1991 - 11.2.1993
e) inženýrskou činnost ve výstavbě f) zprostředkovatelskou činnost g) výzkumnou činnost h) výzkumnou činnost ch) ubytovací služby 23.5.1991 - 11.2.1993

Vedení firmy Metrostav a.s.

Statutární orgán Metrostav a.s.

člen představenstva Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 2.7.2020
Adresa Havelkova 2807/32 , Bratislava - Lamač
člen představenstva Ing. Jaroslav Heran
Ve funkci od 2.7.2020
Adresa Na záhonech 847/18, 14100 Praha
člen představenstva Ing. Ondřej Fuchs
Ve funkci od 3.8.2022
Adresa Ve Strnadovně 944, 27204 Kladno
předseda představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 3.8.2022
Adresa K rovinám 557/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Knotek
Ve funkci od 11.3.2020
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18200 Praha
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 22.7.2021
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18200 Praha
předseda představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 4.6.2019 do 3.8.2022
Adresa K rovinám 557/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Ondřej Fuchs
Ve funkci od 8.9.2021 do 3.8.2022
Adresa Ve Strnadovně 944, 27204 Kladno
člen představenstva Ing. Radim Čáp
Ve funkci od 27.5.2019 do 22.7.2021
Adresa Pod Harfou 938/58, 19000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 12.3.2020 do 22.7.2021
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18200 Praha
člen představenstva Ing. Viliam Turanský
Ve funkci od 22.6.2018 do 22.7.2021
Adresa Priehradná 18 , 03601 Martin
člen představenstva Ivan Šesták
Ve funkci od 12.3.2020 do 2.7.2020
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18200 Praha
člen představenstva Ján Dudáš
Ve funkci od 2.8.2016 do 2.7.2020
Adresa Lužná 794/17, 16000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 25.5.2017 do 12.3.2020
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha
člen představenstva Ivan Šesták
Ve funkci od 2.8.2016 do 12.3.2020
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Knotek
Ve funkci od 27.5.2019 do 11.3.2020
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha
člen představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 22.6.2018 do 4.6.2019
Adresa K rovinám 557/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Knotek
Ve funkci od 27.5.2015 do 27.5.2019
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha
předseda představenstva Jiří Bělohlav
Ve funkci od 2.8.2016 do 27.5.2019
Adresa Na vyhlídce 827/52, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Viliam Turanský
Ve funkci od 26.8.2014 do 22.6.2018
Adresa Priehradná 18 , 03601 Martin
člen představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 26.8.2014 do 22.6.2018
Adresa K rovinám 557/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 26.8.2014 do 22.6.2018
Adresa K rovinám 557/6, 15800 Praha
člen představenstva Ing. Viliam Turanský
Ve funkci od 26.8.2014 do 22.6.2018
Adresa Priehradná 18 , 03601 Martin
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 26.8.2014 do 25.5.2017
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 26.8.2014 do 25.5.2017
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha
člen představenstva Ivan Šesták
Ve funkci od 26.1.2013 do 2.8.2016
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha
člen představenstva Ján Dudáš
Ve funkci od 26.1.2013 do 2.8.2016
Adresa Lužná 794/17, 16000 Praha
předseda představenstva Jiří Bělohlav
Ve funkci od 26.1.2013 do 2.8.2016
Adresa Na vyhlídce 827/52, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Pilát
Ve funkci od 5.8.2011 do 27.5.2015
Adresa Nad Okrouhlíkem 2290/3, 18200 Praha 8
člen představenstva Ing. Daniel Knotek
Ve funkci od 5.8.2011 do 27.5.2015
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha 8
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 15.7.2009 do 26.8.2014
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha 8
člen představenstva Ing. František Kočí
Ve funkci od 8.6.2010 do 26.8.2014
Adresa K Rovinám 6, 15800 Praha 5
člen představenstva Ing. Viliam Turanský
Ve funkci od 14.4.2014 do 26.8.2014
Adresa Priehradná 18, 03601 Martin
člen představenstva Dušan Mráz
Ve funkci od 26.1.2013 do 21.2.2014
Adresa K Rovinám 556/8, 15800 Praha 5
člen Ing. Dušan Mráz
Ve funkci od 11.8.2008 do 26.1.2013
Adresa K Rovinám 556/8, 15800 Praha 5
člen Ing. Ján Dudáš
Ve funkci od 11.8.2008 do 26.1.2013
Adresa Lužná 17, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 15.7.2009 do 26.1.2013
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha 8
předseda představenstva Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 8.6.2010 do 26.1.2013
Adresa Na Vyhlídce 827/52, 19000 Praha 9
člen představenstva Ing. Daniel Knotek
Ve funkci od 14.6.2007 do 5.8.2011
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha 8
člen představenstva Ing. Pavel Pilát
Ve funkci od 25.10.2010 do 5.8.2011
Adresa Nad Okrouhlíkem 2290/3, 18200 Praha 8
člen představenstva Ing. Pavel Pilát
Ve funkci od 14.6.2007 do 25.10.2010
Adresa U Kříže 611/3, 15800 Praha 5
předseda představenstva Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 15.7.2009 do 8.6.2010
Adresa K Brance 1011, 15500 Praha 5
člen Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 25.7.2006 do 15.7.2009
Adresa Nad Okrouhlíkem 2351/4, 18000 Praha 8
předseda představenstva Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 11.8.2008 do 15.7.2009
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha 8
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 11.8.2008 do 15.7.2009
Adresa K Brance 1011, 15500 Praha 5
člen Ing. Ján Dudáš
Ve funkci od 12.7.2005 do 11.8.2008
Adresa Lužná 17, 16000 Praha 6
člen Ing. Dušan Mráz
Ve funkci od 13.7.2005 do 11.8.2008
Adresa K Rovinám 556/8, 15800 Praha 5
předseda představenstva Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 14.6.2007 do 11.8.2008
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha 8
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 14.6.2007 do 11.8.2008
Adresa K Brance 1011, 15500 Praha 5
člen Ing. František Klepetko
Ve funkci od 13.7.2005 do 14.6.2007
Adresa Šimůnkova 1607, 18000 Praha 8
člen Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 13.7.2005 do 14.6.2007
Adresa K Brance 1011, 15500 Praha 5
místopředseda Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 13.7.2005 do 14.6.2007
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha 8
předseda Ing. Jindřich Hess
Ve funkci od 10.8.2005 do 14.6.2007
Adresa Dunovského 526, 14900 Praha 4
člen Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 10.8.2005 do 25.7.2006
Adresa Na Krocínce 447/45, 19000 Praha 9
předseda představenstva Ing. Jindřich Hess
Ve funkci od 21.11.1995 do 10.8.2005
Adresa Dunovského 526, Praha 4
člen představenstva Ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 7.7.1998 do 10.8.2005
Adresa Na Krocínce 447/45, 19000 Praha 9
člen Ing. Jiří Bělohlav
Ve funkci od 8.1.2001 do 13.7.2005
Adresa K Brance 1011, Praha 5
člen Ing. František Klepetko
Ve funkci od 19.5.2004 do 13.7.2005
Adresa Šimůnkova 1607, 18000 Praha 8
člen Ing. Dušan Mráz
Ve funkci od 19.5.2004 do 13.7.2005
Adresa K zahradnictví 13, 18000 Praha 8
člen Ing. Ján Dudáš
Ve funkci od 23.10.2004 do 13.7.2005
Adresa Lužná 17, 16000 Praha 6
místopředseda Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 23.10.2004 do 13.7.2005
Adresa Nad Okrouhlíkem 2292/7, 18000 Praha 8
člen Ing. Ján Dudáš
Ve funkci od 19.5.2004 do 23.10.2004
Adresa Lužná 17, 18000 Praha 6
místopředseda Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 19.5.2004 do 23.10.2004
Adresa Krkonošská 2, 12000 Praha 2
člen Ing. Ján Dudáš
Ve funkci od 8.1.2001 do 19.5.2004
Adresa Povltavská 2, Praha 7
člen Ing. František Klepetko
Ve funkci od 8.1.2001 do 19.5.2004
Adresa Povltavská 2, Praha 7
člen Ing. Dušan Mráz
Ve funkci od 8.1.2001 do 19.5.2004
Adresa Povltavská 2, Praha 7
člen Ing. Ivan Šesták
Ve funkci od 8.1.2001 do 19.5.2004
Adresa Povltavská 2, Praha 7
člen představenstva doc. JUDr. Jan Kříž CSc.
Ve funkci od 3.7.1998 do 8.1.2001
Adresa U tržnice 1180/6, 12000 Praha 2
člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík
Ve funkci od 7.7.1998 do 8.1.2001
Adresa Nová 1565, 25101 Říčany
člen představenstva RNDr. František Vencl
Ve funkci od 28.8.2000 do 8.1.2001
Adresa Na rovinách 772, Praha 4
člen představenstva Ing. Vladislav Volenec
Ve funkci od 27.7.1999 do 28.8.2000
Adresa Malkovského 601, Praha 9
člen představenstva Ing. Petr Bratský
Ve funkci od 25.1.1995 do 27.7.1999
Adresa Amforova 1894, Praha 5
člen představenstva Ing. Milan Ptáček
Ve funkci od 21.11.1995 do 27.7.1999
Adresa Františka Křížka 15, 17000 Praha 7
člen představenstva ing. Zdeněk Šinovský
Ve funkci od 23.5.1991 do 7.7.1998
Adresa Na Krocínce 45, Praha 9
člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík
Ve funkci od 21.11.1995 do 7.7.1998
Adresa Na Fialce 1565, Říčany
člen představenstva Ing. Jaroslav Svoboda
Ve funkci od 8.8.1996 do 3.7.1998
Adresa Přemyslovská 44, Praha 3
místopředseda představenstva Ing. Boris Vostrý
Ve funkci od 5.1.1994 do 8.8.1996
Adresa Sartoriova 28, Praha 6
člen představenstva JUDr. Petr Hála
Ve funkci od 21.11.1995 do 8.8.1996
Adresa Chotovická 1747, 18000 Praha 8
člen představenstva Ing. Michal Větrovský
Ve funkci od 21.11.1995 do 8.8.1996
Adresa Nad svahem 5, 14000 Praha 4
předseda představenstva ing. Jindřich Hess
Ve funkci od 23.5.1991 do 21.11.1995
Adresa Kracíkova 526, Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vejmelka
Ve funkci od 5.1.1994 do 21.11.1995
Adresa Petržílkova 3307, Praha 4
člen představenstva JUDr. Věra Koubková
Ve funkci od 5.1.1994 do 21.11.1995
Adresa Guevarrova 1281, Praha 6
člen představenstva ing. Luděk Dytrych
Ve funkci od 14.3.1994 do 21.11.1995
Adresa Starostrašnická 2402/15, Praha 10
člen představenstva Ing. František Polák
Ve funkci od 23.5.1991 do 5.1.1994
Adresa Na Pernikářce 30, Praha 6
člen představenstva Pavel Měchura
Ve funkci od 23.5.1991 do 5.1.1994
Adresa Nad Petýnkou 17/1045, Praha 6
místopředseda představenstva ing. Vojtěch Lukáš
Ve funkci od 23.5.1991 do 5.1.1994
Adresa Matějkova 3/1089, Praha 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Metrostav a.s.

IČO (identifikační číslo): 00014915
Jméno: Metrostav a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 71
Aktivních živností: 27

Sídlo Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 18000

Živnosti Metrostav a.s.

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 8. 2020

Živnost č. 2 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 8. 2020

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 5. 2019

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 3. 2016

Živnost č. 5 Geologické práce

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 4. 2014

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 2. 2013

Živnost č. 7 Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 4. 2012

Živnost č. 8 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 2. 2012

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 7. 2011

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 7. 2009

Živnost č. 11 Zednictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 7. 2009

Živnost č. 12 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 3. 2006

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 3. 2006

Živnost č. 14 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 8. 2001

Živnost č. 15 Izolatérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 7. 2001

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 11. 1997

Živnost č. 17 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 2. 1997

Živnost č. 18 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 10. 1996

Živnost č. 19 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 10. 1996

Živnost č. 20 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 10. 1996

Živnost č. 21 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 10. 1996

Živnost č. 22 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 10. 1996

Živnost č. 23 Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Živnost č. 24 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 25 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 26 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 9. 1992

Živnost č. 27 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1992

Statutární orgán Metrostav a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Heran
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Šinovský
Člen statutárního orgánu: Ing. František Kočí
Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Knotek
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Šesták
Člen statutárního orgánu: Ing. Viliam Turanský
Člen statutárního orgánu: Ing. Radim Čáp PhD.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Metrostav a.s.

IČO: 00014915
Firma: Metrostav a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 18000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy strojů
Opravy elektrických zařízení
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Kompletační a dokončovací práce
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Ostatní specializované stavební činnosti
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost