Firma Metalšrot Tlumačov a.s. IČO 46901094


Metalšrot Tlumačov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Metalšrot Tlumačov a.s. (46901094) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mánesova 510, Tlumačov 763 62. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. Metalšrot Tlumačov a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Metalšrot Tlumačov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Metalšrot Tlumačov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Metalšrot Tlumačov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Metalšrot Tlumačov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Metalšrot Tlumačov a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 861
IČO (identifikační číslo osoby) 46901094
Jméno Metalšrot Tlumačov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Na společnost Metalšrot Tlumačov a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOVO - ŠROT s.r.o. Jihlava, se sídlem Pávov 111, 586 01 Jihlava, IČ: 181 99 321, a to podle Projektu fúze sl oučením ze dne 16.05.2019. Rozhodný den: 01.01.2019. 25.6.2019
Na společnost Metalšrot Tlumačov a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SD KOVOŠROT s.r.o., se sídlem Železná 492/16, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 479 01 284, a to podle Projek tu fúze sloučením ze dne 27. 06. 2017. Rozhodný den: 01. 01. 2017. 10.8.2017
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jelikož emisní kurs všech dříve upsaných akcií společnosti je plně splacen, základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a) o částku 5.000.000,- Kč, tj. z původních 164.522.000,- Kč na 169.522.000,-Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, které nebudou kótované, c) v prvním kole mohou být akcie upisovány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o po čátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Oznámení o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií bude představenstvem uveřejněno v Obchodním věstníku a deníku Hospodářské noviny. Na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč připadá při vykonání přednostního práva podíl ve výši 1/164.522 na jedné nové listinné akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč připadá při vykonání přednostního práva podíl ve výši 500/82.261 na jedné nové listinné akcii společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva dle § 204a ObchZ lze upisovat akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, bude se jednat o akcie kmenové, na majitele, v listinné podobě, emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-Kč d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určenému zájemci, a to společnosti O+P, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 471 55 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Br ně, v odd. C, vložka 45813, e) lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí dva týdny a počne běžet dnem doručení písemné výzvy představenstva předem určenému zájemci. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. P odpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určenému zájemci současně s výzvou k upsání akcií dle první věty ve lhůtě 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím p řednostního práva akcionářů dle odst. c). Předem určený zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve lhůtě pro úpis akcií jak je výše uvedeno, v sídle společnosti, vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod. Emisní kurs jedné akcie upisované předem určeným zájemcem bude činit 1.000.000,-Kč, f) každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 17868973/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to nejpozději do 7 dnů ode dne úpisu, g) s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými, h) základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů, i) upisování nad částku navrhovaného zvýšení, tj. nad částku 5.000.000,-Kč, se nepřipouští, j) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští, k) poukázky na akcie nebudou vydávány. 19.11.2007 - 16.1.2008
Záměr snížení základního kapitálu: Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 29.3.2006 - usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění povinnosti dle ust. § 161b odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., neboť vlastní akcie společnosti nebyly zcizeny ve lhůtách uvedených v tomto ustanovení. Společnost nabyla vlastní akcie na základě rozhodnu tí mimořádné valné hromady ze dne 18.10.2005 o nákupu vlastních akcií ( v souladu s ust. § 161a odst. 1 obchodního zákoníku). Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu výdajů vynaložených na pořízení vlastních akcií společnost i, ve zbytku bude použita na vytvoření kapitálového fondu v rámci vlastníka kapitálu společnosti. - Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 9.534.000,-Kč. - Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií společnosti dle ust. § 213 odst. 1,2 zák. č. 513/1991 Sb. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Základní kapitál společnosti činí se snižuje z čás tky 174.056.000,-Kč, o 9.534.000,-Kč, na částku 164.522.000,-Kč, slovy jedno sto šedesát čtyři miliony pět set dvacet dva tisíce korun českých tedy z počtu 174.056 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na 164.522 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč na jednu akcii. V návaznosti na toto usnesení se stanovy společnosti mění takto: Článek 4 Základní kapitál společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií 1. Základní kapitál společnosti činí 164.522.000,- Kč, slovy jedno sto šedesát čtyři miliony pět set dvacet dva tisíce korun českých a je rozdělen na 164.522 kusů akcií o jmenovit é hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii. 7.6.2006 - 8.6.2007
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 19.2.1997. 28.4.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 6.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Výše základního jmění společnosti činí 166.984.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovošrot Brno, s.p. 6.5.1992 - 29.3.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 166.984 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 6.5.1992 - 29.3.1993
Dozorčí rada společnosti: - ing. Miroslav Machura, Otrokovice, B.Němcové 1209 - Jiří Hejník, Tlumačov, Metlov 443 - František Vojáček, Halenkovice, Kržle 371 6.5.1992 - 1.9.1993

Aktuální kontaktní údaje Metalšrot Tlumačov a.s.

Kapitál Metalšrot Tlumačov a.s.

zakladni jmění 201 184 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2017
zakladni jmění 169 522 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2008 - 10.8.2017
zakladni jmění 164 522 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.6.2007 - 16.1.2008
zakladni jmění 174 056 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.2.1998 - 8.6.2007
zakladni jmění 174 056 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.1993 - 18.2.1998

Akcie Metalšrot Tlumačov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 138 184 10.8.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 63 10.8.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 137 522 29.9.2014 - 10.8.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 32 29.9.2014 - 10.8.2017
Akcie na majitele 1 000 Kč 137 522 16.1.2008 - 29.9.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 32 16.1.2008 - 29.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 137 522 8.6.2007 - 16.1.2008
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 27 8.6.2007 - 16.1.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 147 056 27.9.2006 - 8.6.2007
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 27 27.9.2006 - 8.6.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 174 056 18.9.2002 - 27.9.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 174 056 29.3.1993 - 18.9.2002

Sídlo Metalšrot Tlumačov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mánesova 510 , Tlumačov 763 62 29.10.2015
Adresa Mánesova 510 , Tlumačov 763 62 28.4.1997 - 29.10.2015
Adresa Tlumačov Česká republika
6.5.1992 - 28.4.1997

Předmět podnikání Metalšrot Tlumačov a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.3.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.3.2002
provozování drážní dopravy 20.3.2002
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.3.2002 - 10.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 20.3.2002 - 10.3.2010
velkoobchod 20.3.2002 - 10.3.2010
specializovaný maloobchod 20.3.2002 - 10.3.2010
Provozování drážní dopravy 28.4.1997 - 20.3.2002
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.9.1993 - 20.3.2002
Silniční motorová doprava 1.9.1993 - 20.3.2002
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.1993 - 20.3.2002
1. výkup kovového a kovonosného odpadu a jeho úprava 2. odbyt příp. zprostředkovaný odbyt upraveného kovového odpadu 3. akvizační a konzultační služby 4. aplikovaný výzkum v oblasti komplexních systémů získávání a úpravy kovového odpadu 5. výroba a montáž speciálního zařízení na úpravu kovového odpadu a manipulaci s ním 6. prodej kovového odpadu 6.5.1992 - 1.9.1993

vedení firmy Metalšrot Tlumačov a.s.

Statutární orgán Metalšrot Tlumačov a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jednají a podepisují dva členové představenstva společně. 29.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně. 20.3.2002 - 29.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 20.3.2002
místopředseda představenstva Jiří Hejník 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: 67 , Roštění 768 43
člen představenstva Pavel Budík 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Komenského 461 , Zlín 763 02
předseda představenstva Radim Šebesta 16.3.2017
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: 418 , Sudoměřice 696 66
člen představenstva Ing. Daniel Vrána 26.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Zábraní 454 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Petr Sigmund 26.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Molákova 2145/5 , Brno 628 00
člen představenstva Miroslav Lukšík 6.5.1992 - 25.11.1994
Adresa: Lysá 547 , Želechovice Česká republika
člen představenstva ing. Josef Jůzek 6.5.1992 - 25.11.1994
Adresa: Březnická 1519 , Zlín 760 01
člen představenstva ing. Jiří Burián 1.9.1993 - 25.11.1994
Adresa: Jurkovičova 248/5 , Brno 638 00
člen představenstva ing. Jaromír Vystrčil 1.9.1993 - 25.11.1994
Adresa: Ševcovská 3943 , Zlín 760 01
člen představenstva Oldřich Adamec 6.5.1992 - 7.11.1996
Adresa: Zábraní 812 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Ing. Milan Šrejber 25.11.1994 - 7.11.1996
Adresa: Přetlucká 2328/27 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 25.11.1994 - 7.11.1996
Adresa: Lysá 547 , Želechovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Jůzek 25.11.1994 - 7.11.1996
Adresa: Březnická 1519 , Zlín 760 01
členka představenstva Helena Rašková 25.11.1994 - 7.11.1996
Adresa: Krakovská 1108/5 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 7.11.1996 - 28.4.1997
Adresa: Lysá 547 , Želechovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Jůzek 7.11.1996 - 18.2.1998
Adresa: Březnická 1519 , Zlín 760 01
členka představenstva Helena Rašková 7.11.1996 - 18.2.1998
Adresa: Krakovská 1108/5 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 28.4.1997 - 18.2.1998
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 18.2.1998 - 18.2.1998
Adresa: Lysá 547 , Želechovice Česká republika
člen představenstva Ivo Dubš 7.11.1996 - 8.6.1999
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen představenstva Oldřich Adamec 7.11.1996 - 20.3.2002
Zánik funkce 20.11.2001
Adresa: Zábraní 812 , Tlumačov 763 62
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 18.2.1998 - 20.3.2002
Zánik funkce 20.11.2001
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředsedkyně představenstva Helena Rašková 18.2.1998 - 20.3.2002
Zánik funkce 20.11.2001
Adresa: Krakovská 1108/5 , Ostrava 700 30
člen představenstva Milan Pavkov 11.6.1998 - 20.3.2002
Zánik funkce 20.11.2001
Adresa: Topolová 3 , Tlmače Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jan Achilis 8.6.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 21.11.2001
Adresa: Mlýnská 871 , 763 02 Zlín, Malenovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Lubomír Kubiš 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Komenského 834 , Napajedla 763 61
místopředseda představenstva Ing. Jan Achilis 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Mlýnská 871 , Zlín, Malenovice Česká republika
místopředseda představenstva Miluše Janišová 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Nádražní 1417 , Otrokovice 765 02
předseda představenstva Radim Šebesta 27.9.2006 - 24.8.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Zámostí 164 , 696 66 Sudoměřice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Pitrun 27.9.2006 - 24.8.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Luhy 1448/76 , Holešov 769 01
člen představenstva Jiří Hejník 27.9.2006 - 24.8.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: 67 , Roštění 768 43
předseda představenstva Radim Šebesta 24.8.2011 - 4.6.2014
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: Zámostí 164 , 696 66 Sudoměřice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Hroch 24.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: 50 , Nový Malín 788 03
místopředseda představenstva Jiří Hejník 24.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: 67 , Roštění 768 43
předseda představenstva Radim Šebesta 4.6.2014 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: 283 , Sudoměřice 696 66
předseda představenstva Radim Šebesta 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: 283 , Sudoměřice 696 66
místopředseda představenstva Ing. Martin Hroch 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: 50 , Nový Malín 788 03
místopředseda představenstva Jiří Hejník 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: 67 , Roštění 768 43
předseda představenstva Radim Šebesta 5.10.2016 - 16.3.2017
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: 283 , Sudoměřice 696 66

Dozorčí rada Metalšrot Tlumačov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Dubš 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
místopředseda dozorčí rady Ing. CSc. Miroslav Lukšík 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen dozorčí rady Karel Kouřil 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Sportovní 157 , Tlumačov 763 62
člen ing. Zdeněk Štěrba 1.9.1993 - 25.11.1994
Adresa: Budovatelská 4816 , Zlín 760 05
člen ing. Jaromír Hanák 1.9.1993 - 7.11.1996
Adresa: Nad Ovčírnou II 1290 , Zlín 760 01
člen ing. Lubomír Kubiš 1.9.1993 - 7.11.1996
Adresa: Komenského 834 , Napajedla 763 61
člen Milan Pavkov 25.11.1994 - 7.11.1996
Adresa: Dlhá 42 , SR, Tlmače Česká republika
člen Milan Pavkov 7.11.1996 - 18.2.1998
Adresa: Dlhá 42 , SR, Tlmače Česká republika
člen ing. Jaromír Hanák 7.11.1996 - 20.3.2002
Zánik funkce 21.11.2001
Adresa: Nad Ovčírnou II 1290 , Zlín 760 01
člen ing. Lubomír Kubiš 7.11.1996 - 20.3.2002
Zánik funkce 21.11.2001
Adresa: Komenského 834 , Napajedla 763 61
členka Jaroslava Drábková 18.2.1998 - 20.3.2002
Zánik funkce 21.11.2001
Adresa: Renčova 1524/24 , Brno 621 00
člen Ing. Josef Kolek 20.3.2002 - 2.10.2004
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 3.7.2003
Vznik funkce 21.11.2001
Adresa: Šaripova 1805 , Uherský Brod 688 01
předseda Ing. Miroslav Lukšík CSc. 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Lysá 547 , Zlín, Želechovice nad Dřevnicí Česká republika
místopředseda Oldřich Adamec 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Zábraní 812 , Tlumačov 763 62
člen Helena Rašková 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Krakovská 1108/5 , Ostrava 700 30
člen Milan Pavkov 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Topolová 3 , Tlmače Slovenská republika
člen Bohuslav Kuňák 20.3.2002 - 27.9.2006
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Machovská 173 , Tlumačov 763 62
člen Mgr. Ivo Dubš 2.10.2004 - 27.9.2006
Vznik členství 23.6.2004
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSc. 27.9.2006 - 18.3.2010
Vznik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 26.8.2009
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
místopředseda dozorčí rady Oldřich Adamec 27.9.2006 - 18.3.2010
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 21.10.2009
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 21.10.2009
Adresa: Zábraní 812 , Tlumačov 763 62
člen dozorčí rady Helena Rašková 27.9.2006 - 18.3.2010
Vznik členství 21.6.2006
Adresa: Krakovská 5 , 700 30 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Ivo Dubš 27.9.2006 - 18.3.2010
Vznik členství 21.6.2006
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Milan Pavkov 27.9.2006 - 4.10.2010
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Topolová 3 , 935 21 Tlmače Slovenská republika
člen dozorčí rady Bohuslav Kuňák 27.9.2006 - 4.10.2010
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 11.8.2010
Adresa: Machovská 173 , Tlumačov 763 62
místopředseda dozorčí rady Helena Rašková 18.3.2010 - 4.10.2010
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 18.11.2009
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Krakovská 1108/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSc. 18.3.2010 - 4.10.2010
Vznik členství 21.6.2006
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Dubš 18.3.2010 - 24.8.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 21.9.2009
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Karel Kouřil 18.3.2010 - 24.8.2011
Vznik členství 21.1.2010
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Sportovní 157 , Tlumačov 763 62
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSc. 4.10.2010 - 24.8.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Dubš 24.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
místopředseda dozorčí rady Ing. CSc. Miroslav Lukšík 24.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 22.6.2011
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
člen dozorčí rady Karel Kouřil 24.8.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 22.6.2011
Adresa: Sportovní 157 , Tlumačov 763 62
předseda dozorčí rady Mgr. Ivo Dubš 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
místopředseda dozorčí rady Ing. CSc. Miroslav Lukšík 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen dozorčí rady Karel Kouřil 29.10.2015 - 5.10.2016
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Sportovní 157 , Tlumačov 763 62

Sbírka Listin Metalšrot Tlumačov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 861/SL 87 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 24.6.2015 4.12.2015 10.12.2015 7
B 861/SL 86 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 24.3.2015 4.12.2015 8.12.2015 34
B 861/SL 84 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 19.6.2014 18.9.2014 4.11.2014 1
B 861/SL 83 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 12.5.2014 18.9.2014 4.11.2014 35
B 861/SL 82 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 19.6.2013 8.7.2013 12.7.2013 6
B 861/SL 81 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 16.5.2013 8.7.2013 12.7.2013 52
B 861/SL 80 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 6.12.2012 29.1.2013 30.1.2013 4
B 861/SL 79 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 20.6.2012 23.7.2012 9.8.2012 7
B 861/SL 78 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 18.4.2012 29.6.2012 12.7.2012 21
B 861/SL 77 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 14.5.2012 29.6.2012 12.7.2012 16
B 861/SL 76 zpráva o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 18.4.2012 29.6.2012 12.7.2012 14
B 861/SL 75 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.7.2011 2.9.2011 6
B 861/SL 74 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 22.6.2011 2.9.2011 2
B 861/SL 73 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 22.6.2011 2.9.2011 5
B 861/SL 72 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 22.6.2011 2.9.2011 6
B 861/SL 71 ostatní -protokol o výsledku voleb Krajský soud v Brně 20.6.2011 2.9.2011 2
B 861/SL 70 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 17.5.2011 22.7.2011 16
B 861/SL 69 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2011 22.7.2011 16
B 861/SL 68 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 22.7.2011 15
B 861/SL 67 ostatní -zápis ze schůze Krajský soud v Brně 12.8.2010 5.10.2010 2
B 861/SL 66 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 120/10 Krajský soud v Brně 1.7.2010 5.10.2010 7
B 861/SL 64 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 30.6.2010 5.10.2010 15
B 861/SL 63 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 30.6.2010 5.10.2010 3
B 861/SL 62 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 21.4.2010 13.8.2010 19
B 861/SL 61 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 16.3.2010 13.8.2010 11
B 861/SL 60 zpráva o vztazích 2009 Krajský soud v Brně 16.3.2010 13.8.2010 14
B 861/SL 59 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.1.2010 30.3.2010 2
B 861/SL 58 ostatní -protokol o výsledku voleb Krajský soud v Brně 21.1.2010 30.3.2010 1
B 861/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 18.11.2009 30.3.2010 4
B 861/SL 56 ostatní -ukončení funkce místopředsedy Krajský soud v Brně 21.10.2009 30.3.2010 1
B 861/SL 55 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 21.9.2009 30.3.2010 4
B 861/SL 54 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 26.8.2009 30.3.2010 4
B 861/SL 53 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2009 5.8.2009 5
B 861/SL 52 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 9.3.2009 26.6.2009 14
B 861/SL 51 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 16.3.2009 26.6.2009 12
B 861/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 22.3.2009 26.6.2009 19
B 861/SL 49 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 24.6.2008 4.11.2008 8
B 861/SL 47 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 170/08 Krajský soud v Brně 26.6.2008 4.11.2008 7
B 861/SL 46 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 9.3.2008 25.8.2008 14
B 861/SL 45 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 20.3.2008 25.8.2008 15
B 861/SL 44 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.3.2008 25.8.2008 16
B 861/SL 43 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 14.12.2007 22.1.2008 5
B 861/SL 41 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.11.2007 27.11.2007 3
B 861/SL 40 notářský zápis - rozh. VH, NZ 288/07 Krajský soud v Brně 13.11.2007 27.11.2007 5
B 861/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 11.3.2007 28.8.2007 45
B 861/SL 38 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 6.3.2006 27.8.2007 46
B 861/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.7.2006 3.10.2006 9
B 861/SL 35 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.6.2006 3.10.2006 4
B 861/SL 34 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 21.6.2006 3.10.2006 2
B 861/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 642/06 Krajský soud v Brně 21.6.2006 3.10.2006 19
B 861/SL 31 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 25.7.2005 47
B 861/SL 30 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 24.6.2005 25.7.2005 12
B 861/SL 29 ostatní -roční zpráva předst. Krajský soud v Brně 31.12.2003 25.10.2004 4
B 861/SL 28 ostatní -prohl. čl. doz. rady Krajský soud v Brně 12.8.2004 25.10.2004 2
B 861/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 23.6.2004 20.8.2004 17
B 861/SL 24 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 23.2.2004 20.8.2004 45
B 861/SL 23 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 18.2.2003 3.7.2003 40
B 861/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 21.6.2002 25.2.2003 14
B 861/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.6.2002 25.2.2003 5
B 861/SL 20 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 19.6.2002 25.2.2003 3
B 861/SL 19 ostatní -zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.5.2002 25.2.2003 1
B 861/SL 18 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Brně 24.4.2002 25.2.2003 5
B 861/SL 17 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 8.3.2002 25.2.2003 38
B 861/SL 16 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.3.2002 24.7.2002 38
B 861/SL 15 ostatní - zápis z val. hromady Krajský soud v Brně 21.11.2001 2.4.2002 5
B 861/SL 14 notářský zápis - val. hromada Krajský soud v Brně 22.11.2001 2.4.2002 5
B 861/SL 13 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 22.11.2001 2.4.2002 24
B 861/SL 11 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 23.5.2000 7.1.2002 42
B 861/SL 10 výroční zpráva - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 19.9.2001 43
B 861/SL 9 ostatní - zápis z jednání před. Krajský soud v Brně 14.5.1999 7.7.1999 1
B 861/SL 8 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 30.3.1999 7.7.1999 1
B 861/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 14.5.1999 7.7.1999 11
B 861/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 25.3.1998 22.7.1998 9
B 861/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 18.6.1997 26.2.1998 8
B 861/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Metalšrot Tlumačov a.s.

IČO (identifikační číslo) 46901094
Jméno Metalšrot Tlumačov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Otrokovice
Vznik první živnosti: 8.12.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo Metalšrot Tlumačov a.s.

Živnosti a provozovny Metalšrot Tlumačov a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 2066/9, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838687
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1010838652
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Železná 492/16, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010838717
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská 708/78, Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny 1010838709
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Slovenská 910, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1010838661
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 6
Provozovna V Zahrádkách 1171/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838695
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 7
Provozovna U stadionu 1300/6, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010838679
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1005584087
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.2012
Provozovna č. 9
Provozovna Holická 1173/49, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1005584761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 10
Provozovna Hybešova 3206/2, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1010166433
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.3.2015
Provozovna č. 11
Provozovna 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1010274759
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.4.2015
Provozovna č. 12
Provozovna 107, Dřevnovice 798 26
Identifikační číslo provozovny 1002264499
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.1998
Provozovna č. 13
Provozovna 763 31 Brumov-Bylnice
Identifikační číslo provozovny 1002264511
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.9.1993
Provozovna č. 14
Provozovna Mánesova 510, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1002264472
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.1992
Provozovna č. 15
Provozovna 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny 1002264537
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.6.1993
Provozovna č. 16
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1002264570
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.1992
Provozovna č. 17
Provozovna 753 02 Hranice
Identifikační číslo provozovny 1002264553
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.6.2005

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 2066/9, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838687
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1010838652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská 708/78, Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny 1010838709
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Slovenská 910, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1010838661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 5
Provozovna V Zahrádkách 1171/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838695
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna U stadionu 1300/6, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010838679
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Železná 492/16, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010838717
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1005584087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2012
Provozovna č. 9
Provozovna Hybešova 3206/2, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1010166433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2015
Provozovna č. 10
Provozovna 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1010274759
Zahájení provozování 27.4.2015
Provozovna č. 11
Provozovna 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny 1002264537
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 8.12.1992
Provozovna č. 12
Provozovna Mánesova 510, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1002264472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.1992
Provozovna č. 13
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1002264570
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 8.12.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 2066/9, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838687
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1010838652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská 708/78, Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny 1010838709
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Slovenská 910, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1010838661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 5
Provozovna V Zahrádkách 1171/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1010838695
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Železná 492/16, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010838717
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 7
Provozovna U stadionu 1300/6, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010838679
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Mánesova 510, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1002264472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.1993

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zvláštních předpisů s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1992
Zánik oprávnění 24.9.2001

Živnost č. 5 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1993
Zánik oprávnění 24.9.2001

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Metalšrot Tlumačov a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Budík
Člen statutárního orgánu Radim Šebesta
Člen statutárního orgánu Jiří Hejník
Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Vrána
Člen statutárního orgánu Petr Sigmund

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Metalšrot Tlumačov a.s.

IČO: 46901094
Firma: Metalšrot Tlumačov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Tlumačov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo Metalšrot Tlumačov a.s.

Sídlo: Mánesova 510, Tlumačov 763 62

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
tracking image