Firma METALIMEX a. s. IČO 00000931


METALIMEX a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

METALIMEX a. s. (00000931) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Štěpánská 621/34, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1989 a je stále aktivní. METALIMEX a. s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o METALIMEX a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o METALIMEX a. s. na Justice.cz
Detailní informace o METALIMEX a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro METALIMEX a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje METALIMEX a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 28
IČO (identifikační číslo osoby) 00000931
Jméno METALIMEX a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.1989
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Z tohoto důvodu poklesl objem obchodu o zhruba 6 5 %. Pokles obchodní činnosti se projeví na výsledcích hospodaření společnosti METALIMEX a.s. a v konečném důsledku i na dosaženém zisku. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pomi nuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akci onáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 4.10.2006
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finančn í prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 4.10.2006
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitá lu použita k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 19.3.2008
Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 29.05.2006 mezi společností METALIMEX a.s., IČ : 00000931, jako stranou Prodáva jící a společností OKD, a.s., IČ : 00002593, jako stranou Kupující, kdy předmětem úplatného převodu (prodeje) podle této smlouvy je část podniku Prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Prodávajícího nezapsanou v obchodním rejstříku nazvanou v rámci platné organizační struktury Prodávajícího jako Divize paliv, která je vedena v jeho účetnictví, v účetním systému Prodávajícího SAP R/3 verze 4.6 C a sestává z těchto středisek: (i) střediska Uhlí č. 211, (ii) střediska Koks č. 213, (iii) středisk a sklady č. 2152 a (iv) střediska sklady č. 2153 a dále majetkové účasti na společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350 a na společnosti SLOVENERGO spol. s r.o., IČ 31337091, se sídlem Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava, Slovensko. Smlou va o prodeji části podniku uzavřená podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku byla dne 29.05.2006 schválena v souladu s ustanovením § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodn í zákoník, v platném znění rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti METALIMEX a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 613/2006, N 668/2006 ze dne 29.05.2006. 12.6.2006 - 19.3.2008
Mimořádná valná hromada společnosti MATALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sdílem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devetsetdevěttiscícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představoval a podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devetsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 9.9.2005
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 9.9.2005
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru emitenta cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterýc h vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 19.3.2008
V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a METALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. 13.3.2003
Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnosti METALIMEX a.s. ze dne 7.4.2000 došlo k rozhodnutí společnosti o z výšení základního jmění společnosti v souladu s připojenými listinami. 11.9.2000 - 26.3.2001
1. Rozsah zvýšení základního jmění a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadních 108,5 mil. Kč (slovy: jedno sto osm milionů pět set tisíc korun českých) na 651 mil. Kč (slovy: šest set padesát jedna milionů korun českých), zvyšuje se o 542,5 mil. Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení až o dalších 434 mil. Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři miliony korun českých), tedy maximálně o 976,5 mil. Kč (slovy: devět set sedmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých) celkem, až do maximální výše 1 085 mil. Kč (slovy: jedna miliarda osmdesát pět milionů korun českých) základního jmění. b) Bude vydáno minimálně 542 500 až maximálně 976 500 kusů nových akcií. c) Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, je představenstvo společnosti. 11.9.2000 - 26.3.2001
2. Forma vkladů Při upisování skcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. 11.9.2000 - 26.3.2001
3. Určení nových akcií Druh cenného papíru: kmenová akcie Forma cenného papíru: na majitele Podoba cenného papíru: zaknihovaná Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč Počet kusů akcií: 542 500 až 976 500 ks Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti ve smyslu stanov společnosti a právního řádu ČR 11.9.2000 - 26.3.2001
4. Způsob zvýšení základního jmění Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Úpis nových akcií bude proveden ve dvou kolech. 11.9.2000 - 26.3.2001
4.1. První kolo a) Akcie mohou upisovat pouze dosavadní akcionáři (jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti) v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, nebo ty osoby, na které bylo platně převedeno přednostní právo k upisování, pokud splní požadavky stanovené emitentem pro úpis v Informaci o přednostním právu. b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč lze upsat maximálně devět nových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. c) Místo pro vykonání přednostního práva: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - východ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena v Informaci o přednostním právu). e) Datum počátku běhu této lhůty: 13. pracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku (datum bude přesně stanoveno v Informaci o přednostním právu). f) Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 1 000 Kč za jednu akcii. h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den 1. kola úpisu. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 1. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. 11.9.2000 - 26.3.2001
Dojde-li k účinnému upsání všech akcií již v průběhu 1. kola, pak k veřejnému úpisu akcií ve 2. kole nedojde a představenstvo společnosti uveřejní zprávu o takovémto výsledku úpisu v Hospodářských novinách. 11.9.2000 - 26.3.2001
4.2. Druhé kolo a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole. b) Na základě výzvy k veřejnému upisování mohou akcie upisovat všichni zájemci - investoři (fyzické i právnické osoby), kteří splní požadavky stanovené emitentem pro úpis ve veřejné výzvě k úpisu akcií. c) Místo pro upisování: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - západ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro upsání nových akcií: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena ve veřejné výzvě k upisování akcií). e) Datum počátku běhu této lhůty: 9. pracovní den po dni, kdy skončilo upisování v 1. kole (datum bude přesně stanoveno ve veřejné výzvě k upisování). f) Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 2 500 Kč za jednu akcii. h) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 2. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. 11.9.2000 - 26.3.2001
V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a MEZALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. 29.7.1996 - 13.3.2003
Název společnosti: agnlicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft fur Ausenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anónima para el comercio exterior 29.7.1991 - 8.7.1992
Oznamuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 4. 1991 zvýšit základní kapitál společnosti z 35 000 000,- Kčs na 73 500 000,- Kčs. Kapitál společnosti rozdělen: 5 460 akcií z toho 560 akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000,- Kčs 1 400 akcií na majitele o nominální hodnotě 10 000,- Kčs 3 500 akcií zaměstnaneckých o nominální hodnotě 1 000,- Kčs 18.7.1991 - 31.12.1991
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 21. 11. 89, č. j. 7297/62/89, dále na stanovách témže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 23. 11. 1989 osvědčené státním notářství pro Prahu 1 dne 23. 11. 1989, č. j. 1/NZ 288/89 a 1 N 345/89. 28.11.1989
Název společnosti: anglicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft Fur Aussenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anénima para el comercio exterior 28.11.1989 - 18.7.1991

Aktuální kontaktní údaje METALIMEX a. s.

Kapitál METALIMEX a. s.

zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2007
zakladni jmění 921 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2001 - 5.3.2007
zakladni jmění 108 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.1992 - 26.3.2001
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1991 - 8.7.1992
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1989 - 31.12.1991

Akcie METALIMEX a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 10 5.3.2007
Kmenové akcie na jméno 92 165 000 Kč 10 4.10.2006 - 5.3.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 921 650 15.12.2005 - 4.10.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 921 650 5.12.2005 - 15.12.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 921 650 3.12.2003 - 5.12.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 921 650 26.3.2001 - 3.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 108 500 24.9.1997 - 26.3.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 105 000 16.11.1994 - 24.9.1997
Akcie na jméno 50 000 Kč 700 26.4.1994 - 16.11.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 420 26.4.1994 - 16.11.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 840 26.4.1994 - 16.11.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 19 600 26.4.1994 - 16.11.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 560 8.7.1992 - 8.7.1992
Akcie na jméno 50 000 Kč 700 8.7.1992 - 26.4.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 400 8.7.1992 - 26.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 500 8.7.1992 - 24.9.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 560 31.12.1991 - 8.7.1992
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 400 31.12.1991 - 8.7.1992
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 28.11.1989 - 31.12.1991

Sídlo METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Štěpánská 621/34 , Praha 110 00 3.12.2003
Adresa Štěpánská 621/34 , Praha 110 00 23.8.2002 - 3.12.2003
Adresa Štěpánská 621/34 , Praha 110 00 28.11.1989 - 23.8.2002

Předmět podnikání METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 16.7.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
zasilatelství 10.5.2007 - 22.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 4.10.2006 - 22.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.7.2005
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.12.2002 - 22.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.2.2002 - 19.7.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 20.2.2002 - 4.10.2006
zastupování v celním řízení 20.2.2002 - 22.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhrdního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 5O kg na jeden kus balení 25.8.1999 - 20.2.2002
služby celní deklarace 16.11.1994 - 20.2.2002
vedení účetnictví 16.11.1994 - 20.2.2002
zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu 16.11.1994 - 22.7.2009
zprostředkování v dopravě 16.11.1994 - 22.7.2009
provozování skladů 16.11.1994 - 22.7.2009
provádění technicko-administrativních prací 16.11.1994 - 22.7.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 26.4.1994 - 22.7.2009
Základní předmětem podnikání společnosti je provádění zahraničně obchodní činnosti, zvláště: 18.7.1991 - 26.4.1994
1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepelné energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů, 18.7.1991 - 26.4.1994
2. vývoz a dovoz všech věcí v souladu s platnými právními předpisy, 18.7.1991 - 26.4.1994
3. poskytování a přijímání veškerých služeb a obstarávání záležitostí pro třetí osoby, souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní a devizově finanční činnosti v rámci předmětu podnikání. 18.7.1991 - 26.4.1994
Základním předmětem podnikání společnosti je provádění zahra- ničně obchodní činnosti, zvláště: 28.11.1989 - 18.7.1991
1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepel- né energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů 28.11.1989 - 18.7.1991
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. 28.11.1989 - 18.7.1991
Podrobnější vymezení ad 1) a 2) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplní společnosti. 28.11.1989 - 18.7.1991

vedení firmy METALIMEX a. s.

Statutární orgán METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Místopředseda představens tva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. 21.11.2016
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva nebo dalším členem př edstavenstva. 16.7.2015 - 21.11.2016
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem přestavenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného pověření předst avenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva společně s členem představenstva, místopředseda představenstva ne bo člen představenstva pověřený k tomu písemně představenstvem. 18.6.2013 - 16.7.2015
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem přestavenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představen stva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva. 28.12.2007 - 18.6.2013
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo spoelčně místopředs eda představenstva a člen představenstva. 19.7.2005 - 28.12.2007
Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s čl enem představenstva, případně člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. 15.7.2004 - 19.7.2005
Za společnost jedná představenstvo nebo jeho předseda nebo jeho místopředseda nebo společně dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Zavazování a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo jeho předseda nebo místopředseda, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 6.1.1999 - 15.7.2004
Za společnost jedná představenstvo nebo jeho předseda nebo jeho místopředseda nebo společně dva členové představenstva, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Zavazování a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, jeho předseda nebo místopředseda, nebo dva členové, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 24.9.1997 - 6.1.1999
Podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jeho předseda nebo dva členové, případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn nebo prokurista se sa- mostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 13.3.1996 - 24.9.1997
Podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda(zastu- pující místopředseda),případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.Předseda představenstva je oprávněn používat titul generální ře- ditel tam, kde je to obvyklé. 7.2.1995 - 13.3.1996
Podepisování a zavazování se za společnost: podepisování a zavazování se za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda (zastu- pující místopředseda), případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, prokurista se samostatnou prokurou nebo spoelčně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. Předseda představenstva je oprávněn používat titul generální ředitel tam, kde je to obvyklé 8.7.1992 - 7.2.1995
Podepisování a zavazování za společnost: podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis - všichni členové představenstva nebo předseda (zastupující místopředseda), popřípadě člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří se podepisují vždy s dodatkem, označujícím prokuru. 31.12.1991 - 8.7.1992
Způsob jednání a zastupování jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud josu k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 28.11.1989 - 31.12.1991
místopředseda představenstva Ing. David Bečvář 21.11.2016
Vznik členství 3.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Veslařská 85/202 , Brno 637 00
člen představentva Ing. Petr Labuzík 3.1.2017
Vznik členství 15.12.2016
Adresa: Bajkalská 673/12 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Petr Otava 28.8.2017
Vznik členství 25.6.2017
Vznik funkce 25.6.2017
Adresa: Hanzelkova 2757/2 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec 25.8.2018
Vznik členství 24.10.2016
Vznik funkce 24.10.2016
Adresa: Kukulova 24 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Durčák 17.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: 710 , Čeladná 739 12
Předseda představenstva ing. Josef Topinka 28.11.1989 - 29.7.1991
Adresa: Josefa Skupy 2521/3 , Most 434 01
Místopředseda představenstva ing. Pavel Kubacký 28.11.1989 - 29.7.1991
Adresa: Plavecká 1529/1 , Ostrava 700 30
Místopředseda představenstva ing. Bohumír Švec 28.11.1989 - 29.7.1991
Adresa: Jahodová 2706/119 , Praha 106 00
Generální ředitel ing. Josef Bulvan 28.11.1989 - 8.7.1992
Adresa: Pozdeňská 2557 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Obchodní náměstek GŘ ing. Petr Tichý 28.11.1989 - 8.7.1992
Adresa: Pod Krčským lesem 1382/6 , Praha 142 00
Ekonomický náměstek GŘ ing. Zdeněk Macura 28.11.1989 - 8.7.1992
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva ing. Karel Dlask 29.7.1991 - 8.7.1992
Adresa: Ženíškova 2403/2 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva ing. Vlastimil Fišer 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: J. Heroldova 10 , Ostrava Česká republika
člen představenstva ing. Miloslav Stehlík 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: Na Fialce 1565 , 251 01 Říčany Česká republika
Člen ing. Josef Němec 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: Samohelova 2052/2 , Praha 149 00
Člen Ján Špiak 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: Červenej armády 294/31 , Považská Bystrica Česká republika
Člen ing. Zdeněk Urbánek 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: Schnirchova 1085/27 , Praha 170 00
Člen ing. František Ryšavý 31.12.1991 - 8.7.1992
Adresa: Lukešova 1643/10 , Praha 142 00
Předseda představenstva ing. Josef Bulvas 29.7.1991 - 7.2.1995
Adresa: Pozděnská 2557 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Člen představenstva JUDr. Jan Marxt 8.7.1992 - 7.2.1995
Adresa: Blažovského 542 , Praha 4 Česká republika
Člen představenstva ing. Viktor Koláček 8.7.1992 - 7.2.1995
Adresa: Ostravská 1435 , Petřvald 735 41
člen představenstva JUDr. Jan Marxt 7.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: U starého splavu 250/2 , Praha 107 00
Místopředseda představenstva ing. Petr Tichý 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Pod Krčským lesem 1382/6 , Praha 142 00
Člen představenstva ing. Karel Dlask 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Ženíškova 2403/2 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva ing. Petr Paukner 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Pod Krčským lesem 1380/10 , Praha 142 00
předseda představenstva ing. Josef Bulvas 7.2.1995 - 13.3.1996
Adresa: Pozdeňská 2313/3 , Praha 169 00
člen představenstva ing. Viktor Koláček 7.2.1995 - 13.3.1996
Adresa: Ostravská 1435 , Petřvald 735 41
Člen představenstva Miroslav Pařík 31.12.1991 - 3.4.1997
Adresa: Pod Krčským lesem 1383/4 , Praha 142 00
Člen představenstva ing. Dušan Randuška 3.4.1997 - 2.7.1997
Adresa: K vrbě 517/21 , Praha 103 00
předseda představenstva ing. Petr Paukner 13.3.1996 - 6.1.1999
Adresa: Pod Krčským lesem 1380/10 , Praha 142 00
Člen představenstva ing. Dušan Randuška 2.7.1997 - 6.1.1999
Adresa: Daškova 3074/10 , Praha 143 00
místopředseda představenstva ing. Viktor Koláček 24.9.1997 - 6.1.1999
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen ing. Petr Otava CSc. 24.9.1997 - 6.1.1999
Adresa: Budečská 2972/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva ing. Janka Vozárová 13.3.1996 - 25.8.1999
Adresa: Výstavby 1 , Košice Česká republika
člen ing. Martin Ulčák 24.9.1997 - 25.8.1999
Adresa: Zelená 1570/14 , Praha 160 00
člen-místopředseda představenstva Ing. Petr Paukner 6.1.1999 - 25.8.1999
Adresa: Pod Krčským lesem 1380/10 , Praha 142 00
člen-předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 6.1.1999 - 23.8.2002
Adresa: Budečská 2972/1 , Ostrava 702 00
člen Ing. Petr Otava 3.12.2003 - 19.7.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Budečská 2972/1 , Ostrava 702 00
člen Ing. Eva Trotterová 3.12.2003 - 19.7.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 3.5.2005
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen Ing. Josef Mašín 3.12.2003 - 19.7.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
člen-místopředseda představenstva Ing, Janka Vozárová 25.8.1999 - 5.1.2007
Zánik členství 30.11.2006
Zánik funkce 30.11.2006
Adresa: Za zahradami 396/2 , Praha 109 00
člen Ing. Josef Mašín 4.10.2006 - 28.12.2007
Vznik členství 21.9.2006
Vznik funkce 21.9.2006
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová 5.1.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Hřebenkách 815 , 150 00 Praha 5 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová 28.12.2007 - 19.3.2008
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Hřebenkách 815 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen-předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 23.8.2002 - 3.2.2009
Adresa: Bukovanského 1342/11 , Ostrava 710 00
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová 19.3.2008 - 22.7.2009
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Simona Zelňáková 22.7.2009 - 22.7.2009
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen představenstva Věra Neubauerová 28.12.2007 - 12.1.2011
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Topolce 918/20 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Roubal 28.12.2007 - 12.1.2011
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 14.12.2007
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 28.12.2007 - 12.1.2011
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 14.12.2010
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
místopředseda představenstva Ing. Simona Zeleňáková 22.7.2009 - 12.1.2011
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 14.12.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen Ing. Chrudoš Barvík 25.8.1999 - 18.7.2011
Zánik členství 25.6.2011
Zánik funkce 25.6.2011
Adresa: Životická 605 , Albrechtice u Českého Těšína Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 3.2.2009 - 18.7.2011
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Simona Zeleňáková 12.1.2011 - 29.3.2013
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 12.1.2011 - 2.1.2014
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
člen představenstva Věra Neubauerová 12.1.2011 - 2.1.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Na Topolce 918/20 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Roubal 12.1.2011 - 2.1.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Simona Otavová 29.3.2013 - 2.1.2014
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen představenstva Věra Neubauerová 2.1.2014 - 4.1.2014
Vznik členství 15.12.2013
Adresa: Na Topolce 918/20 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc. 18.7.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Otava 18.7.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 25.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
předseda představenstva Petr Otava 8.7.2014 - 19.6.2015
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 7.6.2015
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 7.6.2015
Adresa: Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Josef Mašín 2.1.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 15.12.2013
Vznik funkce 15.12.2013
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
člen představenstva Věra Neubauerová 4.1.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 15.12.2013
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Na Topolce 918/20 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Otava 8.7.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
předseda představenstva Ing. Petr Otava 16.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
místopředseda představenstva Simona Otavová 2.1.2014 - 15.4.2016
Vznik členství 15.12.2013
Vznik funkce 15.12.2013
Zánik funkce 8.3.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen představenstva Simona Otavová 15.4.2016 - 29.7.2016
Vznik členství 15.12.2013
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Josef Mašín 16.7.2015 - 21.11.2016
Vznik členství 15.12.2013
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
předseda představenstva Ing. Petr Otava 16.7.2015 - 9.12.2016
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
člen představenstva Petr Labuzík 2.1.2014 - 3.1.2017
Vznik členství 15.12.2013
Zánik členství 15.12.2016
Adresa: Bajkalská 673/12 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 21.11.2016 - 3.1.2017
Vznik členství 15.12.2013
Zánik členství 15.12.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Zánik funkce 15.12.2016
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Milan Poslt 29.7.2016 - 25.3.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.1.2017
Adresa: Táboritská 880/14 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Petr Otava 9.12.2016 - 28.8.2017
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 25.6.2017
Adresa: Hanzelkova 2757/2 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec 21.11.2016 - 25.8.2018
Vznik členství 24.10.2016
Vznik funkce 24.10.2016
Adresa: Lidická 1441/28 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 3.1.2017 - 18.9.2019
Vznik členství 15.12.2016
Zánik členství 31.8.2019
Vznik funkce 15.12.2016
Zánik funkce 31.8.2019
Adresa: Čelakovského 626 , Úvaly 250 82

Dozorčí rada METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Doleček 3.1.2017
Vznik členství 18.12.2016
Vznik funkce 18.12.2016
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 15.3.2018
Vznik členství 18.12.2017
Vznik funkce 18.12.2017
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Rezková 17.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Kloboukova 2262/81 , Praha 148 00
Člen ing. Ján Špiak 8.7.1992 - 16.11.1994
Adresa: sídliště Dedovec 1796/314 , Povážská Bystrica Česká republika
Člen ing. Jiří Perner 8.7.1992 - 16.11.1994
Adresa: Trenčínská 2634/3 , Praha 141 00
Místopředseda ing. Josef Němec 8.7.1992 - 16.11.1994
Adresa: Samohelova 2052/2 , Praha 149 00
Předseda ing. Vladimír Růžička 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Československé armády 234/1 , Loket 357 33
Člen ing. Miroslav Stehlík 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Na Fialce 1565 , 251 01 Říčany Česká republika
Člen Jaroslav Procházka 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Hošťálkova 634/51 , Praha 169 00
Člen ing. Josef Chalupník 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Dolákova 554/14 , Praha 181 00
Člen ing. Pavel Kubacký 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Plavecká 1529/1 , Ostrava 700 30
místopředseda ing. Ladislav Patlich 16.11.1994 - 13.3.1996
Adresa: Švédská 2501 , Kladno 272 01
člen ing. Josef Tauber 16.11.1994 - 13.3.1996
Adresa: Pobočná 1323/18 , Praha 141 00
člen ing. Petr Plachý 16.11.1994 - 13.3.1996
Adresa: Fr. Podešvy 4 , Sviadnov 739 25
předseda ing. Viktor Koláček 13.3.1996 - 24.9.1997
Adresa: Ostravská 1435 , Petřvald 735 41
člen ing. Petr Otava CSc. 13.3.1996 - 24.9.1997
Adresa: Budečská 2972/1 , Ostrava 702 00
člen ing. Martin Ulčák 13.3.1996 - 24.9.1997
Adresa: Zelená 1570/14 , Praha 160 00
místopředseda ing. Pavel Kubacký 13.3.1996 - 24.9.1997
Adresa: Plavecká 1529/1 , Ostrava 700 30
předseda ing. Pavel Kubacký 24.9.1997 - 6.1.1999
Adresa: Plavecká 1529/1 , Ostrava 700 30
člen ing. Jiří Mutinský 13.3.1996 - 25.8.1999
Adresa: Jednoty 1439 , Sokolov 356 01
předseda Ing. Viktor Koláček 6.1.1999 - 25.8.1999
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
předseda Dr. Milan Jelínek 25.8.1999 - 22.10.2003
Adresa: Švýcarská konfederace
Oberägeri, Müsliorain 9, CH-6315
člen Ing. Viktor Koláček 25.8.1999 - 1.12.2004
Zánik členství 31.8.2004
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen Ing. Josef Goj 1.12.2004 - 17.2.2005
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 16.12.2004
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Panelová 1573 , Petřvald 735 41
předseda Dr. Milan Jelínek 22.10.2003 - 19.7.2005
Vznik členství 20.5.1999
Zánik členství 28.6.2005
Vznik funkce 20.5.1999
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Oberägeri, Müslirain 9, CH-6315
člen Zdeněk Bakala 17.2.2005 - 19.7.2005
Vznik členství 17.12.2004
Zánik členství 28.6.2005
Vznik funkce 17.12.2004
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
Člen Josef Rejzek 8.7.1992 - 4.10.2006
Zánik členství 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Holečkova 2642/46 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady prof. Ing. Tomáš Čermák CSc. 19.7.2005 - 4.10.2006
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 20.9.2006
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 20.9.2006
Adresa: 30. dubna 1684/25 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Doleček 19.7.2005 - 5.1.2007
Vznik členství 28.6.2005
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 22.9.2006
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
člen Marek Jelínek 4.10.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 21.9.2006
Vznik funkce 21.9.2006
Adresa: Koulova 1563/13 , Praha 160 00
člen Ing. Jaroslav Roubal 4.10.2006 - 28.12.2007
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 10.12.2007
Vznik funkce 21.9.2006
Zánik funkce 10.12.2007
Adresa: Šantrochova 1865/5 , Praha 162 00
místopředseda dozorčí rady Marek Jelínek 5.1.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 22.9.2006
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Koulova 1563/13 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Doleček 5.1.2007 - 19.3.2008
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 10.12.2007
Vznik funkce 22.9.2006
Zánik funkce 10.12.2007
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 28.12.2007 - 19.3.2008
Vznik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 17.12.2007
Adresa: Na Hřebenkách 815 , 150 00 Praha 5 Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 19.3.2008 - 20.3.2008
Vznik funkce 17.12.2007
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Tvrdík 28.12.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 11.12.2007
Adresa: V remízku 937/13 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Doleček 19.3.2008 - 12.1.2011
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2007
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 20.3.2008 - 12.1.2011
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 17.12.2007
Zánik funkce 14.12.2010
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 30.1.2009 - 20.12.2011
Vznik členství 18.12.2008
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák 12.1.2011 - 19.7.2012
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 25.6.2012
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 25.6.2012
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady JUDr. Rostislav Doleček 12.1.2011 - 2.1.2014
Vznik členství 18.12.2010
Vznik funkce 18.12.2010
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 20.12.2011 - 5.1.2015
Vznik členství 18.12.2011
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Bulawa 19.7.2012 - 24.6.2015
Vznik členství 25.6.2012
Adresa: Úvalská 555 , Nehvizdy 250 81
člen dozorčí rady Ing. Martin Bulawa 24.6.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 5.1.2015 - 7.8.2015
Vznik členství 18.12.2014
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Bulawa 16.7.2015 - 10.5.2016
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 31.3.2016
Adresa: Na Míčánce 2640/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 7.8.2015 - 21.11.2016
Vznik členství 18.12.2014
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Rostislav Doleček 2.1.2014 - 3.1.2017
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 18.12.2016
Vznik funkce 18.12.2013
Zánik funkce 18.12.2016
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Monika Sofronová 21.11.2016 - 15.3.2018
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 18.12.2017
Vznik funkce 3.10.2016
Zánik funkce 18.12.2017
Adresa: U starého mlýna 1304/50 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Rezková 29.7.2016 - 17.7.2019
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Kloboukova 2262/81 , Praha 148 00

Prokura METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
samostatná prokura 23.8.2002
pobyt v ČR: Praha 10, Za zahradami 396 samostatná prokura 3.4.1997
ve funkci samostatného prokuristy 10.12.1990
Jméno ing. Josef Bečka 5.3.1990 - 10.12.1990
Adresa: Katovická 404/18 , Praha 181 00
Jméno ing. Jiří Kratochvíle 5.3.1990 - 10.12.1990
Adresa: Křejpského 1513/19 , Praha 149 00
Jméno Václav Přibáň 5.3.1990 - 10.12.1990
Adresa: 28. října 1371/7 , Čelákovice 250 88
Jméno ing. Jiří Kratochvíle 10.12.1990 - 10.12.1990
Adresa: Křejpského 1513/19 , Praha 149 00
Jméno ing. Miroslav Pařík 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Pod Krčským lesem 1383/4 , Praha 142 00
Jméno ing. Miroslav Řehounek 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Pod Krčským lesem 1380/10 , Praha 142 00
Jméno Zdeněk Fischer 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Nad Buďánkami III 2855/5 , Praha 150 00
Jméno Evelyn Barková 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Jindřicha Plachty 1091/26 , Praha 150 00
Jméno Vladimír Kalina 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Pod Krčským lesem 1378/14 , Praha 142 00
Jméno JUDr. Zdeněk Flídr 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1366/13 , Praha 101 00
Jméno ing. Lubomír Žabokrtský 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: V olšinách 2012/126 , Praha 100 00
Jméno JUDr. Jan Marxt 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: Blažovského 542 , Praha 4 Česká republika
Jméno Ladislav Siebrt 5.3.1990 - 8.7.1992
Adresa: 34 , Nespeky 257 22
Jméno Judr. Jan Marxt- Kolektivní Prokura 8.7.1992 - 7.2.1995
Adresa: Blažovského 542 , Praha 4 Česká republika
Jméno Judr.jan Marxt -Kolektivní Prokura 7.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: U starého splavu 250/2 , Praha 107 00
Jméno Ing.petr Paukner-Kolektivní Prokura 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Pod Krčským lesem 1380/10 , Praha 142 00
Jméno Miroslav Pařík - Samostatná Prokura 8.7.1992 - 13.3.1996
Adresa: Pod Krčským lesem 1383/4 , Praha 142 00
Jméno ing. Janka Vozárová 3.4.1997 - 23.8.2002
Adresa: Výstavby 1 , Košice Slovenská republika
Jméno ing. Janka Vozárová 23.8.2002 - 15.7.2004
Adresa: Za zahradami 396/2 , Praha 109 00

Sbírka Listin METALIMEX a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 28/SL 124 ostatní zápis 24. rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 17.6.2015 3.7.2015 17.7.2015 3
B 28/SL 123 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2015 3.7.2015 17.7.2015 3
B 28/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2015 3.7.2015 17.7.2015 16
B 28/SL 121 notářský zápis [NZ 241/2015] Městský soud v Praze 18.6.2015 3.7.2015 17.7.2015 16
B 28/SL 120 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2015 14.7.2015 15.7.2015 3
B 28/SL 119 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 14.7.2015 15.7.2015 20
B 28/SL 118 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 14.7.2015 15.7.2015 32
B 28/SL 116 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 6.6.2014 4.7.2014 7.8.2014 8
B 28/SL 115 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 7.8.2014 32
B 28/SL 114 zpráva o vztazích r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 7.8.2014 12
B 28/SL 113 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 7.8.2014 56
B 28/SL 111 notářský zápis NZ 271/2014 Městský soud v Praze 6.6.2014 3.7.2014 11.7.2014 31
B 28/SL 110 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 6.12.2013 23.12.2013 3.1.2014 3
B 28/SL 109 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 6.12.2013 23.12.2013 3.1.2014 2
B 28/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2013 14.6.2013 1.7.2013 27
B 28/SL 107 notářský zápis NZ 186/2013 Městský soud v Praze 12.6.2013 14.6.2013 1.7.2013 19
B 28/SL 106 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2013 18.6.2013 19.6.2013 3
B 28/SL 105 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 19.6.2013 56
B 28/SL 104 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 19.6.2013 32
B 28/SL 103 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 19.6.2013 12
B 28/SL 99 účetní závěrka r.2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 8.8.2012 36
B 28/SL 102 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2012 12.7.2012 8.8.2012 3
B 28/SL 101 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 8.8.2012 12
B 28/SL 100 výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 8.8.2012 64
B 28/SL 98 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2011 27.7.2011 4
B 28/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2011 27.7.2011 26
B 28/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2011 27.7.2011 1
B 28/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2011 28.6.2011 8.7.2011 26
B 28/SL 93 notářský zápis NZ 211/2011 Městský soud v Praze 15.6.2011 28.6.2011 8.7.2011 15
B 28/SL 91 zpráva o vztazích za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 8.7.2011 12
B 28/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 8.7.2011 90
B 28/SL 89 ostatní -zápis o rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.11.2010 1.12.2010 20.1.2011 2
B 28/SL 88 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 28.7.2010 1.8.2010 3
B 28/SL 87 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2010 1.8.2010 10
B 28/SL 86 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2010 1.8.2010 34
B 28/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2010 1.8.2010 50
B 28/SL 80 účetní závěrka 2008-příloha o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 17.7.2009 10
B 28/SL 79 výroční zpráva příloha-2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 17.7.2009 34
B 28/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 17.7.2009 50
B 28/SL 77 ostatní zápis rozhod jed akcionáře Městský soud v Praze 10.6.2009 2.7.2009 17.7.2009 3
B 28/SL 75 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 9.7.2008 11.7.2008 12
B 28/SL 74 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 25.6.2008 9.7.2008 11.7.2008 4
B 28/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 11.7.2008 41
B 28/SL 72 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 11.7.2008 30
B 28/SL 71 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2007 6.3.2008 4.3.2008 2
B 28/SL 84 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 17.12.2007 20.12.2007 14.1.2008 4
B 28/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.12.2007 20.12.2007 14.1.2008 3
B 28/SL 82 notářský zápis NZ 486/2007 Městský soud v Praze 14.12.2007 20.12.2007 14.1.2008 16
B 28/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.12.2007 20.12.2007 14.1.2008 26
B 28/SL 68 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.5.2007 30.7.2007 5.8.2007 2
B 28/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.5.2007 7.6.2007 11.6.2007 26
B 28/SL 65 zpráva o vztazích -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 30.5.2007 0
B 28/SL 64 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 30.5.2007 0
B 28/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 30.5.2007 0
B 28/SL 66 notářský zápis -NZ155/07 Městský soud v Praze 9.5.2007 17.5.2007 26
B 28/SL 61 ostatní -výp.ze 130.zased.představenst Městský soud v Praze 21.12.2006 16.1.2007 1
B 28/SL 60 ostatní -zápis z rozhod.mimo zased.DR Městský soud v Praze 22.9.2006 16.1.2007 3
B 28/SL 59 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 3.1.2007 16.1.2007 2
B 28/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.9.2006 16.1.2007 26
B 28/SL 57 notářský zápis -NZ366/06 Městský soud v Praze 21.9.2006 2.1.2007 0
B 28/SL 56 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.9.2006 2.1.2007 0
B 28/SL 54 notářský zápis 583/06+sml.o rozděl.+projekt Městský soud v Praze 22.5.2006 15.8.2006 0
B 28/SL 53 notářský zápis -NZ613/06 Městský soud v Praze 29.5.2006 15.8.2006 0
B 28/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2005 4.1.2006 0
B 28/SL 48 ovládací smlouva Městský soud v Praze 1.12.2005 2.12.2005 15.12.2005 0
B 28/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 0
B 28/SL 45 notářský zápis -NZ240-241/05 Městský soud v Praze 28.6.2005 26.8.2005 0
B 28/SL 42 ostatní -zápis č.118/05 zased.představ Městský soud v Praze 28.6.2005 26.8.2005 0
B 28/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 358/97 Městský soud v Praze 30.6.1997 22.12.2004 7.3.2005 0
B 28/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 1182/05 Městský soud v Praze 21.11.2005 4.1.2005 0
B 28/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 90
B 28/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2004 28.7.2004 18.8.2004 0
B 28/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 28.7.2004 0
B 28/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2004 28.7.2004 0
B 28/SL 34 notářský zápis -NZ234/04-235/04 Městský soud v Praze 1.6.2004 28.7.2004 0
B 28/SL 31 notářský zápis -NZ14/2003 Městský soud v Praze 23.6.2003 9.12.2003 0
B 28/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2003 9.12.2003 0
B 28/SL 29 notářský zápis -NZ17/2003 Městský soud v Praze 23.6.2003 9.12.2003 0
B 28/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.12.2003 0
B 28/SL 27 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 9.12.2003 0
B 28/SL 26 účetní závěrka +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 0
B 28/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 28/SL 24 ostatní -konsolid.finanční výkazy r.01 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 23.9.2002 0
B 28/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 23.9.2002 0
B 28/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ183/2002,184/2002 Městský soud v Praze 3.6.2002 23.9.2002 0
B 28/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 23.9.2002 0
B 28/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 24.4.2002 25.4.2002 0
B 28/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 288/89 Městský soud v Praze 23.11.1989 24.4.2002 25.4.2002 0
B 28/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2002 24.4.2002 25.4.2002 0
B 28/SL 17 podpisové vzory -potvrzení podpisového vzoru Městský soud v Praze 25.3.2002 24.4.2002 25.4.2002 0
B 28/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2000 24.4.2002 25.4.2002 0
B 28/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 12.3.2002 0
B 28/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 358/97 Městský soud v Praze 30.6.1997 12.3.2002 0
B 28/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 0
B 28/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 121/2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 5.9.2001 0
B 28/SL 11 notářský zápis NZ 120/2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 5.9.2001 0
B 28/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1996/1997/1998 Městský soud v Praze 15.1.2001 15.1.2001 0
B 28/SL 9 notářský zápis NZ 100/2000 Městský soud v Praze 7.4.2000 20.11.2000 0
B 28/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2000 3.7.2000 10.8.2000 0
B 28/SL 6 notářský zápis NZ 162/2000 Městský soud v Praze 31.5.2000 3.7.2000 10.8.2000 0
B 28/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 14.12.1999 0
B 28/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 134/99 Městský soud v Praze 20.5.1999 19.7.1999 0
B 28/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.1996 13.7.1999 0
B 28/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 22.11.1989 14.8.1997 0
B 28/SL 43 ostatní -zápis z rozhod.mimo zased.DR Městský soud v Praze 30.6.2005 0
B 28/SL 40 ostatní -zápis č.54 zasedání DR Městský soud v Praze 25.8.2004 0
B 28/SL 39 ostatní -odstoupení/ing.Koláček/ Městský soud v Praze 25.8.2004 0
B 28/SL 38 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.9.2004 0
B 28/SL 37 ostatní -odvolání prokury Městský soud v Praze 26.5.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje METALIMEX a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000931
Jméno METALIMEX a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 23.7.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo METALIMEX a.s.

Živnosti a provozovny METALIMEX a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Koksární 1112, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010149881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 19.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Orlovská 713 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1007011653
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 18.6.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Štěpánská 621/34, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007457929
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 621/34, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007457929
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.1994

Živnost č. 3 Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 621/34, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007457929
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Koksární 1112, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010149881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.2.2015

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění technicko-administrativních prací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování skladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán METALIMEX a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Záhorec
Člen statutárního orgánu Ing. David Bečvář
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Otava
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Labuzík
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Durčák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje METALIMEX a. s.

IČO: 00000931
Firma: METALIMEX a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo METALIMEX a. s.

Sídlo: Štěpánská 621/34, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image