Hlavní navigace

FIRMA METALIMEX a. s. IČO: 00000931

METALIMEX a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

METALIMEX a. s. (00000931) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Štěpánská 621/34, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1989 a je stále aktivní. METALIMEX a. s. má tři živnosti.

Jako zdroj dat o METALIMEX a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro METALIMEX a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje METALIMEX a. s.

Soud: Městský soud v Praze 28. 11. 1989
Spisová značka: B 28
IČO (identifikační číslo osoby): 00000931
Jméno: METALIMEX, akciová společnost pro zahraniční obchod,rusky METALIMEX, akcionernoe vněšnětorgovoe obščestvo (psáno azbukou),
Právní forma: Akciová společnost 28.11.1989
Zapsána dne: 28.11.1989
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Z tohoto důvodu poklesl objem obchodu o zhruba 6 5 %. Pokles obchodní činnosti se projeví na výsledcích hospodaření společnosti METALIMEX a.s. a v konečném důsledku i na dosaženém zisku. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pomi nuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akci onáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 4.10.2006
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finančn í prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 4.10.2006
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitá lu použita k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. 4.10.2006 - 19.3.2008
Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 29.05.2006 mezi společností METALIMEX a.s., IČ : 00000931, jako stranou Prodáva jící a společností OKD, a.s., IČ : 00002593, jako stranou Kupující, kdy předmětem úplatného převodu (prodeje) podle této smlouvy je část podniku Prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Prodávajícího nezapsanou v obchodním rejstříku nazvanou v rámci platné organizační struktury Prodávajícího jako Divize paliv, která je vedena v jeho účetnictví, v účetním systému Prodávajícího SAP R/3 verze 4.6 C a sestává z těchto středisek: (i) střediska Uhlí č. 211, (ii) střediska Koks č. 213, (iii) středisk a sklady č. 2152 a (iv) střediska sklady č. 2153 a dále majetkové účasti na společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350 a na společnosti SLOVENERGO spol. s r.o., IČ 31337091, se sídlem Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava, Slovensko. Smlou va o prodeji části podniku uzavřená podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku byla dne 29.05.2006 schválena v souladu s ustanovením § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodn í zákoník, v platném znění rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti METALIMEX a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 613/2006, N 668/2006 ze dne 29.05.2006. 12.6.2006 - 19.3.2008
Mimořádná valná hromada společnosti MATALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sdílem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devetsetdevěttiscícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představoval a podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devetsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 9.9.2005
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 9.9.2005
Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru emitenta cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterýc h vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. 9.9.2005 - 19.3.2008
V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a METALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. 13.3.2003
Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnosti METALIMEX a.s. ze dne 7.4.2000 došlo k rozhodnutí společnosti o z výšení základního jmění společnosti v souladu s připojenými listinami. 11.9.2000 - 26.3.2001
1. Rozsah zvýšení základního jmění a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadních 108,5 mil. Kč (slovy: jedno sto osm milionů pět set tisíc korun českých) na 651 mil. Kč (slovy: šest set padesát jedna milionů korun českých), zvyšuje se o 542,5 mil. Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení až o dalších 434 mil. Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři miliony korun českých), tedy maximálně o 976,5 mil. Kč (slovy: devět set sedmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých) celkem, až do maximální výše 1 085 mil. Kč (slovy: jedna miliarda osmdesát pět milionů korun českých) základního jmění. b) Bude vydáno minimálně 542 500 až maximálně 976 500 kusů nových akcií. c) Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, je představenstvo společnosti. 11.9.2000 - 26.3.2001
2. Forma vkladů Při upisování skcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. 11.9.2000 - 26.3.2001
3. Určení nových akcií Druh cenného papíru: kmenová akcie Forma cenného papíru: na majitele Podoba cenného papíru: zaknihovaná Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč Počet kusů akcií: 542 500 až 976 500 ks Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti ve smyslu stanov společnosti a právního řádu ČR 11.9.2000 - 26.3.2001
4. Způsob zvýšení základního jmění Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Úpis nových akcií bude proveden ve dvou kolech. 11.9.2000 - 26.3.2001
4.1. První kolo a) Akcie mohou upisovat pouze dosavadní akcionáři (jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti) v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, nebo ty osoby, na které bylo platně převedeno přednostní právo k upisování, pokud splní požadavky stanovené emitentem pro úpis v Informaci o přednostním právu. b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč lze upsat maximálně devět nových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. c) Místo pro vykonání přednostního práva: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - východ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena v Informaci o přednostním právu). e) Datum počátku běhu této lhůty: 13. pracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku (datum bude přesně stanoveno v Informaci o přednostním právu). f) Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 1 000 Kč za jednu akcii. h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den 1. kola úpisu. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 1. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. 11.9.2000 - 26.3.2001
Dojde-li k účinnému upsání všech akcií již v průběhu 1. kola, pak k veřejnému úpisu akcií ve 2. kole nedojde a představenstvo společnosti uveřejní zprávu o takovémto výsledku úpisu v Hospodářských novinách. 11.9.2000 - 26.3.2001
4.2. Druhé kolo a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole. b) Na základě výzvy k veřejnému upisování mohou akcie upisovat všichni zájemci - investoři (fyzické i právnické osoby), kteří splní požadavky stanovené emitentem pro úpis ve veřejné výzvě k úpisu akcií. c) Místo pro upisování: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - západ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro upsání nových akcií: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena ve veřejné výzvě k upisování akcií). e) Datum počátku běhu této lhůty: 9. pracovní den po dni, kdy skončilo upisování v 1. kole (datum bude přesně stanoveno ve veřejné výzvě k upisování). f) Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 2 500 Kč za jednu akcii. h) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 2. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. 11.9.2000 - 26.3.2001
V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a MEZALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. 29.7.1996 - 13.3.2003
Název společnosti: agnlicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft fur Ausenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anónima para el comercio exterior 29.7.1991 - 8.7.1992
Oznamuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 4. 1991 zvýšit základní kapitál společnosti z 35 000 000,- Kčs na 73 500 000,- Kčs. Kapitál společnosti rozdělen: 5 460 akcií z toho 560 akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000,- Kčs 1 400 akcií na majitele o nominální hodnotě 10 000,- Kčs 3 500 akcií zaměstnaneckých o nominální hodnotě 1 000,- Kčs 18.7.1991 - 31.12.1991
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 21. 11. 89, č. j. 7297/62/89, dále na stanovách témže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 23. 11. 1989 osvědčené státním notářství pro Prahu 1 dne 23. 11. 1989, č. j. 1/NZ 288/89 a 1 N 345/89. 28.11.1989
Název společnosti: anglicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft Fur Aussenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anénima para el comercio exterior 28.11.1989 - 18.7.1991

Aktuální kontaktní údaje METALIMEX, akciová společnost pro zahraniční obchod,rusky METALIMEX, akcionernoe vněšnětorgovoe obščestvo (psáno azbukou),

Kapitál METALIMEX a. s.

Základní kapitál 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2007
Základní kapitál 921 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2001  - 5.3.2007
Základní kapitál 108 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.1992  - 26.3.2001
Základní kapitál 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1991  - 8.7.1992
Základní kapitál 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1989  - 31.12.1991

Akcie METALIMEX a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 10 5.3.2007
Kmenové akcie na jméno 92 165 000 Kč 10 4.10.2006  - 5.3.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 921 650 15.12.2005  - 4.10.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 921 650 5.12.2005  - 15.12.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 921 650 3.12.2003  - 5.12.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 921 650 26.3.2001  - 3.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 108 500 24.9.1997  - 26.3.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 105 000 16.11.1994  - 24.9.1997
Akcie na jméno 50 000 Kč 700 26.4.1994  - 16.11.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 420 26.4.1994  - 16.11.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 840 26.4.1994  - 16.11.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 19 600 26.4.1994  - 16.11.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 560 8.7.1992  - 8.7.1992
Akcie na jméno 50 000 Kč 700 8.7.1992  - 26.4.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 400 8.7.1992  - 26.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 500 8.7.1992  - 24.9.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 560 31.12.1991  - 8.7.1992
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 400 31.12.1991  - 8.7.1992
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 28.11.1989  - 31.12.1991

Sídlo METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Štěpánská 621/34, Praha 1 11217, Česká republika 3.12.2003
Adresa: Štěpánská 621/34, Praha 1 11000, Česká republika 23.8.2002 - 3.12.2003
Adresa: Štěpánská 34, Praha 1 , Česká republika 28.11.1989 - 23.8.2002

Předmět podnikání METALIMEX a. s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zasilatelství a zastupování v celním řízení Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat hostingové a související činnosti a webové portály Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.12.2021
prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 16.7.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009 - 29.12.2021
zasilatelství 10.5.2007 - 22.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 4.10.2006 - 22.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.7.2005
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.12.2002 - 22.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.2.2002 - 19.7.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 20.2.2002 - 4.10.2006
zastupování v celním řízení 20.2.2002 - 22.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhrdního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 5O kg na jeden kus balení 25.8.1999 - 20.2.2002
služby celní deklarace 16.11.1994 - 20.2.2002
vedení účetnictví 16.11.1994 - 20.2.2002
zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu 16.11.1994 - 22.7.2009
zprostředkování v dopravě 16.11.1994 - 22.7.2009
provozování skladů 16.11.1994 - 22.7.2009
provádění technicko-administrativních prací 16.11.1994 - 22.7.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 26.4.1994 - 22.7.2009
Základní předmětem podnikání společnosti je provádění zahraničně obchodní činnosti, zvláště: 18.7.1991 - 26.4.1994
1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepelné energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů, 18.7.1991 - 26.4.1994
2. vývoz a dovoz všech věcí v souladu s platnými právními předpisy, 18.7.1991 - 26.4.1994
3. poskytování a přijímání veškerých služeb a obstarávání záležitostí pro třetí osoby, souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní a devizově finanční činnosti v rámci předmětu podnikání. 18.7.1991 - 26.4.1994
Základním předmětem podnikání společnosti je provádění zahra- ničně obchodní činnosti, zvláště: 28.11.1989 - 18.7.1991
1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepel- né energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů 28.11.1989 - 18.7.1991
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. 28.11.1989 - 18.7.1991
Podrobnější vymezení ad 1) a 2) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplní společnosti. 28.11.1989 - 18.7.1991

Vedení firmy METALIMEX a. s.

Statutární orgán METALIMEX a. s.

člen představenstva Ing. Jana Zimová
Ve funkci od 19.1.2022
Adresa Rothmayerova 518/11, 10200 Praha
místopředseda představenstva Ing. David Bečvář
Ve funkci od 16.1.2020
Adresa Veslařská 85/202, 63700 Brno
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 16.1.2020
Adresa Kukulova 24, 16900 Praha
člen představenstva Ing. Petr Labuzík
Ve funkci od 22.1.2020
Adresa Bajkalská 673/12, 10000 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 1.7.2020
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Trnka
Ve funkci od 26.3.2022
Adresa Waltariho 1155/10, 19800 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Trnka
Ve funkci od 27.5.2021 do 26.3.2022
Adresa Moravská 1504/23, 12000 Praha
člen představenstva Ing. Zdeněk Durčák
Ve funkci od 17.7.2019 do 27.5.2021
Adresa 710, 73912 Čeladná
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 28.8.2017 do 1.7.2020
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
člen představentva Ing. Petr Labuzík
Ve funkci od 3.1.2017 do 22.1.2020
Adresa Bajkalská 673/12, 10000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 25.8.2018 do 16.1.2020
Adresa Kukulova 24, 16900 Praha
místopředseda představenstva Ing. David Bečvář
Ve funkci od 21.11.2016 do 16.1.2020
Adresa Veslařská 85/202, 63700 Brno
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 3.1.2017 do 18.9.2019
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 21.11.2016 do 25.8.2018
Adresa Lidická 1441/28, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 21.11.2016 do 25.8.2018
Adresa Lidická 1441/28, 32300 Plzeň
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 9.12.2016 do 28.8.2017
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 9.12.2016 do 28.8.2017
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Milan Poslt
Ve funkci od 29.7.2016 do 25.3.2017
Adresa Táboritská 880/14, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Milan Poslt
Ve funkci od 29.7.2016 do 25.3.2017
Adresa Táboritská 880/14, 13000 Praha
člen představenstva Petr Labuzík
Ve funkci od 2.1.2014 do 3.1.2017
Adresa Bajkalská 673/12, 10000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 21.11.2016 do 3.1.2017
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen představenstva Petr Labuzík
Ve funkci od 2.1.2014 do 3.1.2017
Adresa Bajkalská 673/12, 10000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 21.11.2016 do 3.1.2017
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 16.7.2015 do 9.12.2016
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 16.7.2015 do 9.12.2016
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
člen představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 16.7.2015 do 21.11.2016
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 16.7.2015 do 21.11.2016
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen představenstva Simona Otavová
Ve funkci od 15.4.2016 do 29.7.2016
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha
člen představenstva Simona Otavová
Ve funkci od 15.4.2016 do 29.7.2016
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha
místopředseda představenstva Simona Otavová
Ve funkci od 2.1.2014 do 15.4.2016
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha
místopředseda představenstva Josef Mašín
Ve funkci od 2.1.2014 do 16.7.2015
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen představenstva Věra Neubauerová
Ve funkci od 4.1.2014 do 16.7.2015
Adresa Na Topolce 918/20, 14000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 8.7.2014 do 16.7.2015
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 16.7.2015 do 16.7.2015
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha 7
předseda představenstva Petr Otava
Ve funkci od 8.7.2014 do 19.6.2015
Adresa Štěpánská 621/34, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 18.7.2011 do 8.7.2014
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha 7
předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc.
Ve funkci od 18.7.2011 do 8.7.2014
Adresa Štěpánská 621/34, 11000 Praha 1
člen představenstva Věra Neubauerová
Ve funkci od 2.1.2014 do 4.1.2014
Adresa Na Topolce 918, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 12.1.2011 do 2.1.2014
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen představenstva Ing. Jaroslav Roubal
Ve funkci od 12.1.2011 do 2.1.2014
Adresa Šantrochova 1865/5, 16200 Praha 6
člen představenstva Věra Neubauerová
Ve funkci od 12.1.2011 do 2.1.2014
Adresa Na Topolce 918, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Simona Otavová
Ve funkci od 29.3.2013 do 2.1.2014
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Simona Zeleňáková
Ve funkci od 12.1.2011 do 29.3.2013
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha 6
člen Ing. Chrudoš Barvík
Ve funkci od 25.8.1999 do 18.7.2011
Adresa Životická 605, Albrechtice u Českého Těšína
předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc.
Ve funkci od 3.2.2009 do 18.7.2011
Adresa Štěpánská 621/34, 11000 Praha 1
člen představenstva Věra Neubauerová
Ve funkci od 28.12.2007 do 12.1.2011
Adresa Na Topolce 918, 14000 Praha 4
člen představenstva Ing. Jaroslav Roubal
Ve funkci od 28.12.2007 do 12.1.2011
Adresa Šantrochova 1865/5, 16200 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 28.12.2007 do 12.1.2011
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
místopředseda představenstva Ing. Simona Zeleňáková
Ve funkci od 22.7.2009 do 12.1.2011
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová
Ve funkci od 19.3.2008 do 22.7.2009
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Simona Zelňáková
Ve funkci od 22.7.2009 do 22.7.2009
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha 6
člen-předseda představenstva Ing. Petr Otava CSc.
Ve funkci od 23.8.2002 do 3.2.2009
Adresa Bukovanského 1342/11, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová
Ve funkci od 28.12.2007 do 19.3.2008
Adresa Na Hřebenkách 815, 15000 Praha 5
člen Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 4.10.2006 do 28.12.2007
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
místopředseda představenstva Ing. Simona Thomasová
Ve funkci od 5.1.2007 do 28.12.2007
Adresa Na Hřebenkách 815, 15000 Praha 5
člen-místopředseda představenstva Ing, Janka Vozárová
Ve funkci od 25.8.1999 do 5.1.2007
Adresa Za zahradami 396, Praha 1O
člen Ing. Petr Otava
Ve funkci od 3.12.2003 do 19.7.2005
Adresa Budečská 1a/2972, 70200 Ostrava 1
člen Ing. Josef Mašín
Ve funkci od 3.12.2003 do 19.7.2005
Adresa Čelakovského 626, 25082 Úvaly
člen Ing. Eva Trotterová
Ve funkci od 3.12.2003 do 19.7.2005
Adresa Maiselova 21/41, 11000 Praha 1
člen-předseda představenstva ing. Petr Otava CSc.
Ve funkci od 6.1.1999 do 23.8.2002
Adresa Budečská 1a, Ostrava 1
člen představenstva ing. Janka Vozárová
Ve funkci od 13.3.1996 do 25.8.1999
Adresa Výstavby 1, Košice
člen ing. Martin Ulčák
Ve funkci od 24.9.1997 do 25.8.1999
Adresa Zelená 14 a, Praha 6
člen-místopředseda představenstva ing. Petr Paukner
Ve funkci od 6.1.1999 do 25.8.1999
Adresa Pod krčským lesem 1380, Praha 4
předseda představenstva ing. Petr Paukner
Ve funkci od 13.3.1996 do 6.1.1999
Adresa Pod krčským lesem 1380, Praha 4
Člen představenstva ing. Dušan Randuška
Ve funkci od 2.7.1997 do 6.1.1999
Adresa Daškova 3074, Praha 4
člen ing. Petr Otava CSc.
Ve funkci od 24.9.1997 do 6.1.1999
Adresa Budečská 1a, Ostrava 1
místopředseda představenstva ing. Viktor Koláček
Ve funkci od 24.9.1997 do 6.1.1999
Adresa Maiselova 21, Praha 1
Člen představenstva ing. Dušan Randuška
Ve funkci od 3.4.1997 do 2.7.1997
Adresa K vrbě 517/21, Praha 10
Člen představenstva Miroslav Pařík
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.4.1997
Adresa Pod krčským lesem 1383, Praha 4
Místopředseda představenstva ing. Petr Tichý
Ve funkci od 8.7.1992 do 13.3.1996
Adresa Pod Krčským lesem 1382, Praha 4
Člen představenstva ing. Petr Paukner
Ve funkci od 8.7.1992 do 13.3.1996
Adresa Pod krčským lesem 1380, Praha 4
Člen představenstva Ing. Karel Dlask
Ve funkci od 8.7.1992 do 13.3.1996
Adresa Ženíškova 2403, Ústí nad Labem
člen představenstva Ing. Viktor Koláček
Ve funkci od 7.2.1995 do 13.3.1996
Adresa 1435, Petřvald
předseda představenstva ing. Josef Bulvas
Ve funkci od 7.2.1995 do 13.3.1996
Adresa Pozdeňská 2313/3, Praha 6
člen představenstva JUDr. Jan Marxt
Ve funkci od 7.2.1995 do 12.12.1995
Adresa U starého splavu 2/250, Praha 10
Předseda představenstva ing. Josef Bulvas
Ve funkci od 29.7.1991 do 7.2.1995
Adresa Pozdeňská 2557, Praha 6
Člen představenstva JUDr. Jan Marxt
Ve funkci od 8.7.1992 do 7.2.1995
Adresa Blažovského 542, Praha 4
Člen představenstva Ing. Viktor Koláček
Ve funkci od 8.7.1992 do 7.2.1995
Adresa 1435, Petřvald
Místopředseda představenstva Ing. Karel Dlask
Ve funkci od 29.7.1991 do 8.7.1992
Adresa Ženíškova 2403, Ústí nad Labem
člen představenstva ing. Miloslav Stehlík
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa Na Fialce 1565, Říčany
Člen ing. Josef Němec
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa Samohelova 2, Praha 4
Člen představenstva ing. Vlastimil Fišer
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa J. Heroldova 10, Ostrava
Člen ing. František Ryšavý
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa Lukešova 1643/10, Praha 4
Člen ing. Zdeněk Urbánek
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa Schnirchova 27, Praha 7
Člen Ján Špiak
Ve funkci od 31.12.1991 do 8.7.1992
Adresa Červenej armády 294/31 , Považská Bystrica
Generální ředitel ing. Josef Bulvan
Ve funkci od 28.11.1989 do 8.7.1992
Adresa Pozdeňská 2557, Praha 6
Ekonomický náměstek GŘ ing. Zdeněk Macura
Ve funkci od 28.11.1989 do 8.7.1992
Adresa Malá Štěpánská 8, Praha 2
Obchodní náměstek GŘ ing. Petr Tichý
Ve funkci od 28.11.1989 do 8.7.1992
Adresa Pod krčským lesem 1382/6, Praha 4
Místopředseda představenstva ing. Pavel Kubacký
Ve funkci od 28.11.1989 do 29.7.1991
Adresa Plavecká 1 , Ostrava-Hrabůvka
Místopředseda představenstva ing. Bohumír Švec
Ve funkci od 28.11.1989 do 29.7.1991
Adresa Jahodová 2706, Praha 10
Předseda představenstva ing. Josef Topinka
Ve funkci od 28.11.1989 do 29.7.1991
Adresa J. Skupy 2521/3, Most

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje METALIMEX a. s.

IČO (identifikační číslo): 00000931
Jméno: METALIMEX a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 26. 1. 1990
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo METALIMEX a. s.

Sídlo: Štěpánská 621/34, Praha 11000

Živnosti METALIMEX a. s.

Živnost č. 1 Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 2. 2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 8. 1994

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje METALIMEX a. s.

IČO: 00000931
Firma: METALIMEX a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 26. 1. 1990

Sídlo METALIMEX a. s.

Sídlo: Štěpánská 621/34, Praha 11000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Administrativní a kancelářské činnosti
Balicí činnosti