Firma Městský ústav sociálních služeb Strakonice IČO 70828334


Městský ústav sociálních služeb Strakonice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Městský ústav sociálních služeb Strakonice (70828334) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Jezerní 1281, Strakonice 386 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2001 a je stále aktivní. Městský ústav sociálních služeb Strakonice má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Městský ústav sociálních služeb Strakonice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Městský ústav sociálních služeb Strakonice na Justice.cz
Detailní informace o Městský ústav sociálních služeb Strakonice na rzp.cz

Výpis dat pro Městský ústav sociálních služeb Strakonice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 97
IČO (identifikační číslo osoby) 70828334
Jméno Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.2001
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a) nebytové prostory garáž v ulici Dukelské st.p.č. 752 o výměře 19 m2 garáž na parcele st.č. 1110 o výměře 48 m2 18.12.2009 - 1.1.2013

Aktuální kontaktní údaje Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Sídlo Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Platnost údajů od - do
Adresa Jezerní 1281 , Strakonice 386 01 20.10.2018
Adresa Jezerní 1281 , Strakonice 386 01 5.1.2012 - 20.10.2018
Adresa Jezerní 1281 , Strakonice 386 01 1.9.2001 - 5.1.2012

Předmět činnosti Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Platnost údajů od - do
Hlavním předmětem činnosti, kterým dosahuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice (dále jen MěÚSS) účelu svého zřízení, je poskytování a zajišťování sociálních služeb v adekvátním rozsahu s cílem v maximální možné míře zapojit osoby do běžného života společnosti. V případě, že toto jejich stav vylučuje, je cílem sociálních služeb zajistit důstojné prostředí a zacházení. Předmětem činnosti jednotlivých začleněných zařízení MěÚSS Strakonice je: Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice - Poskytování pobytových služeb sociální péče osobám, které mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče těmto osobám spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a úkonů péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice - Poskytování pobytových služeb sociální péče osobám, které mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče těmto osobám spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a úkonů péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice - Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. N edílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS s odpovídající kvalifikací. Sociální i zdravotní péče je poskytována s ohledem na specifické potřeby těchto osob. Pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice - Poskytování a zajišťování terénních služeb sociální péče osobám, žijícím na území města Strakonice a v přilehlých obcích, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je po skytnutí adekvátní péče, která umožní těmto lidem, co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice - Poskytování ambulantních služeb dětem, mládeži a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je podporovat jejich osobní moti vaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich postižení. Azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice - Poskytování pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám a rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem poskytování sociální služby je motivace uživatelů a rozvoj, popř. zachování jejich schopností k samos tatnému řešení problémových sociálních situací. Noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice - Poskytování ambulantní sociální služby osobám bez přístřeší, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby mají možnost přenocování, využití hygienického zařízení a možnost přípravy stravy. Cílem této sociální služby je zabránit sociálnímu vyloučení osob nebo podpořit jejich opětovné začlenění do společnosti. Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje závodní stravování pro své zaměstnance a provozuje prádelnu pro potřebu zařízení začleněných do MěÚSS. 20.10.2018
Noclehárna, Budovatelská ul. čp. 613, Strakonice Noclehárna je jedním ze začleněných zařízení MěÚSS Strakonice s účelovým zaměřením pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Noclehárna poskytuje ambulantní služby a patří mezi služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací, špatnými životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společno stí. Cílem této služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím poskytnutí noclehu a hygienického zázemí. Zároveň je sociálními pracovníky poskytováno sociální poradenství v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách. Služba bude zajišťována v přízemním podlaží v objektu azylového domu, který je majetkem města Strakonice a organizaci byl předán do užívání od 1.8.2003. Jedná se o bývalý bytový dům, kde pro účely noclehárny jsou vyčleněny 3 garsoniéry vždy se samostatným sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Kapacita tohoto zařízení je stanovena na 9 lůžek, z toho 7 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy. 1.10.2015 - 20.10.2018
Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje závodní stravování pro své zaměstnance. 9.7.2012 - 20.10.2018
Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejich situace vyžaduje pravidlenou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 1.1.2011 - 20.10.2018
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy j jejímu vlastnímu hospodářskému využití a) nebytové prostory garáž v ulici Dukelské st.p.č.752 o výměře 19m2 22.11.2007 - 18.12.2009
Poskytování a zajišťování sociálních služeb s cílem napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s umožněním jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení: v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice, v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice, v Pečovatelské službě, Rybniční 1283, Strakonice, v Azylovém domě, Budovatelská 613, Strakonice, v Denním stacionáři pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice. 1.1.2007 - 20.10.2018
Poskytování pobytových služeb sociální péče v domovech pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, včetně povinnosti zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantn í péče poskytované prostřednictvím zdravotnického zařízení a jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči, především prostřednictvím svých zaměstnanců s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a hrazené z veřejného zdravotního pojištění po dle zvláštního platného právního předpisu. Poskytování a zajišťování terénních služeb sociální péče pečovatelskou službou osobám žijícím v rámci území města Strakonice a přilehlých obcích, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohly zůstat součástí přirozeného místního společenstv í i přes sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Za tímto účelem je služba poskytování v domácnostech těchto osob včetně domácností v domech s pečovat elskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným osobám. Poskytování a zajišťování ambulantní sociální služby pro mentálně postižené děti ve věku od 6 let, mládež a dospělé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění, kdy jejich situace vyžaduje p ravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při výchovných, vzdělávacích, aktivizačních činnostech, podpoře při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. V rámci sociální prevence se jedná o zajišťování provozu azylového domu s pobytovými službami na přechodnou dobu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se především o osamělé klienty s dětmi, osamělé ženy a muže. Poskytování sociálně aktivizačních služeb ambulantní formou pro seniory a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením se zajišťováním v klubech pro seniory. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice. 1.1.2007 - 20.10.2018
Poskytování a zajišťování služeb sociální péče. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení. Poskytování ústavní výchovy a vzdělání mentálně postiženým v rozsahu jejich schopností. Poskytování pečovatelské služby potřebným občanům v jejich domácnostech včetně v domácnosti v domech s pečovatelskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným občanům. Zajišťování potřebné péče v Azylovém domě. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice. Zabezpečování provozu klubu důchodců. 4.9.2004 - 1.1.2007
Poskytování a zajišťování služeb sociální péče. Zabezpečování úkolů potřebných k řádnému zajištění začleněných zařízení. Poskytování ústavní výchovy a vzdělání mentálně postiženým v rozsahu jejich schopností. Poskytování pečovatelské služby potřebným občanům v jejich domácnostech včetně v domácnosti v domech s pečovatelskou službou. Zajišťování dovozu stravy prostřednictvím pečovatelské služby potřebným občanům. Zajišťování potřebné péče v Azylovém domě. Zajišťování provozu prádelny pro potřebu zařízení zřizovaných městem Strakonice. Zabezpečování provozu klubu důchodců. Nebytové prostory, které by v areálech Městského ústavu sociálních služeb Strakonice byly dočasně nevyužívány, a reklamní plochy v těchto areálech může statutární orgán organizace poskytovat do užívání 3.osobě. 1.9.2001 - 4.9.2004

vedení firmy Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Statutární orgán Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Platnost údajů od - do
Ředitel nebo jeho zástupce jedná za příspěvkovou organizaci samostatně. Podepisování za organizaci provádí tak, že k otištěnému názvu organizace připojí ředitel nebo jeho zástupce svůj podpis s uvedením jména a funkce. 1.9.2001
ředitel Mgr. Dagmar Prokopiusová 4.12.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Volyňská 40 , Strakonice 386 01
zástupce ředitele Hana Benešová 28.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Tyršova 308 , Katovice 387 11
ředitel Miloslava Pašavová 1.9.2001 - 31.10.2008
Vznik funkce 1.9.2001
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: B. Havlasy 495 , Strakonice 386 01
ředitel Ing. Karel Seknička 31.10.2008 - 6.5.2015
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Sídliště 1. máje 1136 , Strakonice 386 01
zástupce ředitele Zdeňka Jirecová 1.9.2001 - 1.10.2015
Vznik funkce 1.9.2001
Adresa: Klostermannova 106 , Štěkeň 387 51
ředitel Mgr. Dagmar Prokopiusová 6.5.2015 - 1.10.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Na bojišti 1948/6 , Praha 120 00
ředitel Mgr. Dagmar Prokopiusová 1.10.2015 - 4.12.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Na bojišti 1948/6 , Praha 120 00
zástupce ředitele Zdeňka Jirecová 1.10.2015 - 28.7.2016
Vznik funkce 1.9.2001
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Klostermannova 106 , Štěkeň 387 51

Sbírka Listin Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 97/SL 32 zakladatelské dokumenty Dodatek č.7 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2015 14.9.2015 13.10.2015 1
Pr 97/SL 31 ostatní Jmenování do fce ředitelky Krajský soud v Českých Budějovicích 5.3.2015 17.4.2015 20.5.2015 2
Pr 97/SL 30 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2015 25.3.2015 19
Pr 97/SL 29 účetní závěrka [2014] 2014 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2015 25.3.2015 5
Pr 97/SL 28 účetní závěrka [2014] 2014 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2015 25.3.2015 3
Pr 97/SL 27 účetní závěrka [2013]  2013 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2014 3.2.2014 5
Pr 97/SL 26 účetní závěrka [2013]  2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2014 3.2.2014 17
Pr 97/SL 25 účetní závěrka [2013]  2013 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2014 3.2.2014 3
Pr 97/SL 24 účetní závěrka -r.2012 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2013 7.2.2013 3
Pr 97/SL 23 účetní závěrka -r.2012 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2013 7.2.2013 5
Pr 97/SL 22 účetní závěrka -r.2012 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2013 7.2.2013 17
Pr 97/SL 21 zakladatelské dokumenty - Dodatek č.6 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2012 27.12.2012 3.1.2013 1
Pr 97/SL 20 ostatní - Výpis z usnesení z 5.zasedání ZM Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2012 27.12.2012 3.1.2013 1
Pr 97/SL 19 zakladatelské dokumenty - Dodatek č.5 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2012 4.7.2012 12.7.2012 1
Pr 97/SL 18 účetní závěrka -r.2011 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 3
Pr 97/SL 17 účetní závěrka -r.2011 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 5
Pr 97/SL 16 účetní závěrka -r.2010 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 3
Pr 97/SL 15 účetní závěrka -r.2010 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 18
Pr 97/SL 14 účetní závěrka -r.2011 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 18
Pr 97/SL 13 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 14
Pr 97/SL 12 účetní závěrka -r.2010 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 26.6.2012 5
Pr 97/SL 11 zakladatelské dokumenty - dodatek ZL č.4 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2010 5.1.2011 1
Pr 97/SL 10 ostatní - dodatek ZL č. 3 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2009 1
Pr 97/SL 9 podpisové vzory + Jmenování do fce ředitele Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2008 16.10.2008 3
Pr 97/SL 8 ostatní dodatek č. 1 ZL Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2007 15.11.2007 1
Pr 97/SL 7 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2006 8.1.2007 3
Pr 97/SL 6 zakladatelské dokumenty -Dodatek č.2 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2004 24.8.2004 1
Pr 97/SL 5 ostatní -Výp.z 11.zased.Zastupit. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2004 24.8.2004 1
Pr 97/SL 4 zakladatelské dokumenty - Dodatek č.1 zřizov.listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 16.4.2004 1
Pr 97/SL 3 ostatní - Usn. z 8.zased.Zastupit. Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2003 16.4.2004 1
Pr 97/SL 2 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2001 10.10.2001 4
Pr 97/SL 1 ostatní - Souhlas se jmenováním Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2000 10.10.2001 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Městský ústav sociálních služeb Strakonice

IČO (identifikační číslo) 70828334
Jméno Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Strakonice
Vznik první živnosti: 15.9.2000
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 4

Sídlo Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Živnosti a provozovny Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Ellerova 160, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007173998
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zahájení provozování 1.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Jezerní 1281, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007173971
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 19.9.2000

Živnost č. 2 Pedikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Jezerní 1281, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007173971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2000

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Jezerní 1281, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007173971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2000

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Rybniční 1282, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007173980
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Lidická 189, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1007174005
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2006

Živnost č. 5 Výroba a prodej drobných uměleckých předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Člen statutárního orgánu Mgr. Dagmar Prokopiusová
Člen statutárního orgánu Zdeňka Jirecová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Městský ústav sociálních služeb Strakonice

IČO: 70828334
Firma: Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Strakonice
Základní územní jednotka: Strakonice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 17.2.2000

Sídlo Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Sídlo: Jezerní 1281, Strakonice 386 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní zpracovatelský průmysl
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Sociální péče v domovech pro seniory
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
tracking image