Firma Městský dopravní podnik Opava, a.s. IČO 64610250


Městský dopravní podnik Opava, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Městský dopravní podnik Opava, a.s. (64610250) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bílovecká 1127/98, Opava 747 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 1996 a je stále aktivní. Městský dopravní podnik Opava, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Městský dopravní podnik Opava, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Městský dopravní podnik Opava, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Městský dopravní podnik Opava, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Městský dopravní podnik Opava, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1234
IČO (identifikační číslo osoby) 64610250
Jméno Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.1.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.6.2014 - 12.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 5 27.6.2014 - 12.3.2015
Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská 58 rozhodlo ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zákona číslo 513/91 Sb. v platném znění, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními §§ 186 a 187 obchodního zákoníku takto: 3.9.2001 - 3.10.2001
1. Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 137.836.000,-Kč, slovy: stotřicetsedmmilionůosmsettřicetšesttisíc korun českých 3.9.2001 - 3.10.2001
2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 31.883.000,-Kč, slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých tedy na celkovou částku 169.719.000,-Kč slovy: stošedesátdevětmilionůsedmsetdevatenácttisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 31.883.000,-Kč slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých se nepřipouští 3.9.2001 - 3.10.2001
3. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1 kusu nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 31.883.00,-Kč, slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrované. 3.9.2001 - 3.10.2001
4. Emisní kurz akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou 3.9.2001 - 3.10.2001
5.Emisní kurz nově upsané akcie bude splacen nepeněžitým vkladem a to nemovitostmi - pozemky parcelní číslo 614/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, parcelní číslo 655/1 ostatní plochy - manipulační plocha, parcelní číslo 655/2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 655/3 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 655/4 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 655/5 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 684/7 ostatní plochy - jiná plocha, parcelní číslo 684/15 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 684/16 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 684/17 zastavěná plocha a nádvoří, rozestavěnou budovou - doprava na pozemku parcelní číslo 655/5 zastavěná plocha, rozestavěnou budovou - doprava na pozemku parcelní číslo 684/15 zastavěná plocha, rozestavěnou budovou - doprava na pozemku parcelní číslo 684/16 zastavěná plocha, rozestavěnou budovou - doprava na pozemku parcelní číslo 684/17 zastavěná plocha, zapsanými v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1388 pro obec Opava katastrální území Kylešovice u Katastrálního úřadu v Opavě, budovou technické vybavenosti čp. 2695 na pozemku parcelní číslo 892/2 zastavěná plocha a nádvoří, budovou technické vybavenosti čp. 2696 na pozemku parcelní číslo 2373/549 zastavěná plocha a nádvoří, budovou technické vybavenosti bez čísla popisného na pozemku parcelní číslo 889/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky parcelní číslo 889/2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 892/2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 892/3 ostatní plochy - manipulační plocha, parcelní číslo 2373/549 zastavěná plocha a nádvoří zapsanými v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3618 pro obec Opava katastrální území Opava-předměstí u Katastrálního úřadu v Opavě, oceněného na základě znaleckého posudku ze dne 22.6.2001, vypracovaného soudními znalci Ing. Františkem Vlčkem a Ing. Arch. Karlem Hlávkou částkou 31.883.000,-Kč, slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 1 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 31.883.000,-Kč, slovy: třicetjednamilionůosmsetosmdesáttřitisíc korun českých, na jméno, v listinné podobě, neregistrovaná. 3.9.2001 - 3.10.2001
6. Akcie bude upsána jediným dosavadním akcionářem městem Opava, a to postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku - to je na základě smlouvy o upsání akcie mezi městem Opava a Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská č. 58 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1234. 3.9.2001 - 3.10.2001
7.Smlouva o upsání akcie mezi městem Opava a Městským dopravním podnikem Opava, a.s., se sídlem v Opavě, Krnovská č. 58, bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.9.2001 - 3.10.2001
8. Místem pro úpis akcie je sídlo společnosti Opava, Krnovská č. 58. 3.9.2001 - 3.10.2001
9. Lhůta pro úpis akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti městem Opava počne běžet následující den po doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcie městu Opava a bude trvat patnáct dnů. 3.9.2001 - 3.10.2001
10. Emisní kurz upsané akcie bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem společnosti spolu s předáním nemovitostí. 3.9.2001 - 3.10.2001
Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská 58, rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zákona číslo 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené společnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními §§ 186 a 187 písm. a) obchodního zákoníku a ve smyslu paragrafu 203 odstavec 2 obchodního zákoníku takto: 1.10.1999 - 25.1.2000
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 56.736.000,-Kč, přičemž není přípustné upisování akcií nad tuto částku. 1.10.1999 - 25.1.2000
2. Na zvýšení základního jmění bude upsána 1 kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 56.736.000,-Kč, v listinné podobě. 1.10.1999 - 25.1.2000
3. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti bude nabídnuta předem určenému zájemci podle ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a to jedinému akcionáři, kterým je Město Opava, IČO 300535. 1.10.1999 - 25.1.2000
4. Upisování se uskuteční v sídle společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. v Opavě, Krnovská 58 ve lhůtě 40 dnů, počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 1.10.1999 - 25.1.2000
5. Emisní kurz nové akcie je shodný s její nominální hodnotou. 1.10.1999 - 25.1.2000
6. Emisní kurz nové akcie bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 56.736.000,-Kč, tvořený nehmotným movitým a nemovitým majetkem jediného akcionáře Města Opavy. Majetek je oceněn dvěma znaleckými posudky soudních znalců, ve smyslu paragrafu 59 odstavec 3 obchodního zákoníku, specifikovaných v citovaných přílohách, přičemž na vklad se vždy započítává částka toho znaleckého posudku, která předmět vkladu oceňuje nižší částkou. Tento nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti a to předáním společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská 58 na základě protokolu o předání , když tato jej užívá od 1.1.1998. 1.10.1999 - 25.1.2000
Město Opava, IČO 300535 jako jediný akcionář akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská 58, při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti rozhodlo o zvýšení základního jmění takto: 26.1.1999 - 1.10.1999
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 76.144.570,-Kč, přičemž není připuštěno upisování akcií nad tuto částku. 26.1.1999 - 1.10.1999
2. Na zvýšení základního jmění bude upsána 1 kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 76.144.570,-Kč, v listinné podobě. 26.1.1999 - 1.10.1999
3. Akcie na zvýšení základního jmění společnosti bude nabídnuta předem určenému zájemci podle § 203 odst. 2 písm d) obchodního zákoníku a to jedinému akcionáři, kterým je Město Opava, IČO 300535 26.1.1999 - 1.10.1999
4. Upisování se uskuteční v sídle společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. v Opavě, Krnovská 58 ve lhůtě 40 dnů, počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 26.1.1999 - 1.10.1999
5. Emisní kurs nové akcie je shodný s její nominální hodnotou. 26.1.1999 - 1.10.1999
6. Emisní kurs nové akcie bude splacen : a) Nepeněžitými vklady ve výši 76.099.641,-Kč - nehmotným movitým a nemovitým majetkem, který nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí, jediného akcionáře - Města Opavy - který je oceněn vždy dvěma znaleckými posudky soudních znalců, přičemž na vklad se vždy započítává částka toho znaleckého posudku, která předmět vkladu oceňuje nižší částkou. Tyto nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti a to předáním společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem v Opavě, Krnovská 58 na základě protokolu o předání, když tato je již užívá od 1.1.1998. 26.1.1999 - 1.10.1999
b) Peněžitým vkladem jediného akcionáře - Městem Opava ve výši 44.929,-Kč, přičemž celý tento vklad bude splacen na účet společnosti u České spořitelny a.s. okresní pobočky v Opavě č.ú. 226851-828/0800, přičemž celý vklad bude splacen ke dni úpisu akcie. 26.1.1999 - 1.10.1999

Aktuální kontaktní údaje Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Kapitál Městský dopravní podnik Opava, a.s.

zakladni jmění 169 719 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2001
zakladni jmění 137 836 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.8.2001 - 3.10.2001
zakladni jmění 137 836 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.2000 - 10.8.2001
zakladni jmění 81 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.6.1999 - 25.1.2000
zakladni jmění 4 955 430 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.1996 - 7.6.1999

Akcie Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 31 883 000 Kč 1 3.10.2001
Kmenové akcie na jméno 56 736 000 Kč 1 25.1.2000
Kmenové akcie na jméno 76 144 600 Kč 1 7.6.1999
Akcie na jméno 4 955 430 Kč 1 25.1.1996

Sídlo Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bílovecká 1127/98 , Opava 747 06 18.6.2014
Adresa Bílovecká 1127/98 , Opava 747 06 23.4.2003 - 18.6.2014
Adresa Krnovská 38/58 , Opava 746 01 25.1.1996 - 23.4.2003

Předmět podnikání Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 27.6.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.6.2014
klempířství a oprava karoserií 27.6.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.6.2014
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 27.6.2014
opravy silničních vozidel 27.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.4.2011
provozování autoškoly 19.6.2007
provozování dráhy trolejbusové 10.7.2006
pronájem a půjčování věcí movitých 10.7.2006 - 18.4.2011
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení 10.7.2006 - 27.6.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.8.2002 - 18.4.2011
opravy motorových vozidel 26.1.1999
pronájem reklamních ploch 26.1.1999 - 18.4.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.1.1999 - 18.4.2011
silniční motorová doprava osobní 26.1.1999 - 27.6.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 26.1.1999 - 27.6.2014
opravy karoserií 26.1.1999 - 27.6.2014
provozování garáží a odstavných ploch 25.1.1996 - 18.4.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.1.1996 - 18.4.2011

vedení firmy Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Statutární orgán Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 27.6.2014
Jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 25.1.1996 - 27.6.2014
předseda představenstva Ing. Vladimír Schreier 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Vznik funkce 11.12.2018
Adresa: Na Pomezí 1118/19 , Opava 747 06
místopředseda představenstva Jan Štěrba 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Vznik funkce 11.12.2018
Adresa: Elišky Krásnohorské 2497/21 , Opava 746 01
člen představenstva Kamil Vágner 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Polní 271 , Raduň 747 61
člen představenstva Ing. Vladan Šafarčík 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Za Humny 1659/4 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Antonín Bouda 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Vančurova 1349/9 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Petr Urbánek 25.1.1996 - 26.1.1999
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Josef Krampla 25.1.1996 - 26.1.1999
Adresa: Revoluční 913/16 , Krnov 794 01
člen představenstva Pavel Steyer 25.1.1996 - 1.10.1999
Adresa: Pekařská 530/47 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Libor Pěčonka 25.1.1996 - 1.10.1999
Adresa: Lidická 2401/24 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Josef Krampla 26.1.1999 - 1.10.1999
Adresa: Revoluční 913/16 , Krnov 794 01
místopředseda představenstva Ing. Antonín Bouda 25.1.1996 - 10.8.2001
Zánik funkce 8.1.2001
Adresa: Vančurova 1349/9 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Oldřich Vágner 1.10.1999 - 10.8.2001
Zánik funkce 25.1.2001
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Petr Urbánek 26.1.1999 - 23.4.2003
Zánik členství 28.1.2003
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
člen představenstva Ing.Arch. Pavel Mališ 1.10.1999 - 23.4.2003
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Krnovská 44/46 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Stanjura 1.10.1999 - 23.4.2003
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Englišova 2202/83 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vágner 10.8.2001 - 23.4.2003
Zánik členství 28.1.2003
Vznik funkce 24.1.2001
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Leopold Čapčuch 10.8.2001 - 23.4.2003
Vznik členství 8.1.2001
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Grudova 1175/8 , Opava 747 05
předseda představenstva Ing. Petr Urbánek 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vágner 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
člen představenstva Ing.arch. Pavel Mališ 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Haškova 2367/10 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Daniel Benna 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Na Pomezí 1133/2 , Opava 747 06
člen představenstva Ing. Leopold Čapčuch 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Grudova 1175/8 , Opava 747 05
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vágner 6.3.2008 - 30.10.2008
Vznik členství 22.1.2008
Vznik funkce 31.1.2008
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Petr Urbánek 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. arch. Pavel Mališ 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: Zukalova 1334/16 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Daniel Benna 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: Na Pomezí 1133/2 , Opava 747 06
člen představenstva Ing. Leopold Čapčuch 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: Grudova 1175/8 , Opava 747 05
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vagner 30.10.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Jan Kramný 27.4.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: Staňkova 1229/28 , Opava 747 06
místopředseda představenstva Ing. Josef Vondál 27.4.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: Sladkého 1616/9 , Opava 746 01
člen představenstva Mgr. Dalibor Halátek 27.4.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Hobzíkova 100/3 , Opava 746 01
člen představenstva Milan Semera 27.4.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Myslbekova 2282/1 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Leopold Čapčuch 27.4.2011 - 26.3.2013
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Grudova 1175/8 , Opava 747 05
předseda představenstva Jiří Tichý 26.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 12.3.2013
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: U Hřbitova 880/30 , Opava 747 06
místopředseda představenstva Tomáš Navrátil 26.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 12.3.2013
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Na Pastvisku 1496/18 , Opava 747 05
člen představenstva Josef Trčka 26.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: 84 , Baška 739 01
člen představenstva František Vaštík 26.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Zapletalova 1939/7 , Ostrava 710 00
člen představenstva Radek Filipczyk 21.5.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: U Parku 2644/8 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Radek Filipczyk 27.6.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 5.5.2015
Vznik funkce 19.5.2014
Zánik funkce 5.5.2015
Adresa: U Parku 2644/8 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Libor Pěčonka 27.6.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 5.5.2015
Vznik funkce 19.5.2014
Zánik funkce 5.5.2015
Adresa: Lidická 2401/24 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Martina Peťovská 27.6.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Raškova 527/8 , Opava 747 05
Předseda představenstva Adam Ludvík Kwiek 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 6.5.2015
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Dostojevského 1867/20 , Opava 746 01
Místopředseda představenstva René Holuša 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 6.5.2015
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Okružní 72/5 , Opava 746 01
Člen představenstva Ing. Daniel Benna 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Na Pomezí 1133/2 , Opava 747 06
Člen představenstva Michal Jedlička Ing. 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Zeyerova 1435/2 , Opava 747 05
Člen představenstva Ing. Libor Pěčonka 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Lidická 2401/24 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Navrátil 21.3.2016 - 3.4.2017
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 22.2.2017
Vznik funkce 2.3.2016
Zánik funkce 22.2.2017
Adresa: 6. května 94/34 , Opava 746 01
člen představenstva René Holuša 21.3.2016 - 3.4.2017
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 22.2.2017
Adresa: Okružní 72/5 , Opava 746 01
člen představenstva Michal Jedlička Ing. 21.3.2016 - 3.4.2017
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: Zeyerova 1435/2 , Opava 747 05
člen představenstva PhDr. Jiří Juchelka PhD. 3.4.2017 - 1.12.2018
Vznik členství 23.2.2017
Zánik členství 22.9.2018
Adresa: Krnovská 2270/25 , Opava 746 01
předseda představenstva Adam Ludvík Kwiek 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Vznik funkce 2.3.2016
Zánik funkce 5.12.2018
Adresa: Dostojevského 1867/20 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Libor Pěčonka 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Lidická 2401/24 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Jedlička 3.4.2017 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Vznik funkce 3.3.2017
Zánik funkce 5.12.2018
Adresa: Zeyerova 1435/2 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Martin Víteček 3.4.2017 - 9.2.2019
Vznik členství 23.2.2017
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Vaškovo náměstí 2111/13 , Opava 746 01

Dozorčí rada Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady René Holuša 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Vznik funkce 18.12.2018
Adresa: Okružní 72/5 , Opava 746 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Štěpánek 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Vznik funkce 18.12.2018
Adresa: Krnovská 2445/84 , Opava 746 01
člen dozorčí rady MUDr. Miroslav Rafaj 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: U Švédské kaple 884/6 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Tomáš Pchálek 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Jantarová 122/77 , Opava 747 73
člen dozorčí rady Pavel Beran 9.2.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Elišky Krásnohorské 2497/21 , Opava 746 01
člen Ing. Vojtěch Turek 25.1.1996 - 26.1.1999
Adresa: Holasická 1156/5 , Opava 747 05
člen Ing. Anna Klimasová 25.1.1996 - 1.10.1999
Adresa: Liptovská 962/6 , Opava 747 06
člen Ing. Rudolf Chamráth 26.1.1999 - 1.10.1999
Adresa: Bílovecká 417/61 , Opava 747 06
člen Ing. Pavel Němejc 1.10.1999 - 2.10.2000
Adresa: Hradecká 2701/20 , Opava 746 01
člen Ing. Michal Koliandr 25.1.1996 - 10.8.2001
Zánik členství 8.1.2001
Adresa: Olomoucká 320/7 , Opava 746 01
předseda Ing. Vlastimil Pavlas 1.10.1999 - 10.8.2001
Zánik funkce 25.1.2001
Adresa: Kollárova 1207/11 , Opava 747 05
člen Karel Bureš 2.10.2000 - 10.8.2001
Zánik funkce 25.1.2001
Adresa: Bezručovo náměstí 2040/12 , Opava 746 01
člen Pavel Vůjtek 26.1.1999 - 5.8.2002
Zánik členství 28.11.2001
Adresa: Bílovecká 29 , Opava Česká republika
člen Vladimír Hetmánek 26.1.1999 - 5.8.2002
Zánik členství 28.11.2001
Adresa: 17. listopadu 936/33 , Opava 747 06
předseda Karel Bureš 10.8.2001 - 23.4.2003
Zánik členství 28.1.2003
Vznik funkce 25.1.2001
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Bezručovo náměstí 2040/12 , Opava 746 01
člen Ing. Josef Štencel 10.8.2001 - 23.4.2003
Vznik členství 8.1.2001
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Slezská 363 , Slavkov 747 57
člen Pavel Vůjtek 5.8.2002 - 14.3.2007
Vznik členství 14.2.2002
Zánik členství 14.2.2007
Adresa: Bílovecká 924/56 , Opava 747 06
předseda Karel Bureš 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Bezručovo náměstí 2040/12 , Opava 746 01
člen Doc.RNDr.Ing. Jan Mrázek CSc. 23.4.2003 - 6.3.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Ovocná 2350/6 , Opava 746 01
předseda dozorčí rady Karel Bureš 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 14.2.2008
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Bezručovo náměstí 2040/12 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek CSc. 6.3.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: Ovocná 2350/6 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Pavel Vůjtek 14.3.2007 - 17.2.2012
Vznik členství 14.2.2007
Zánik členství 3.2.2012
Adresa: Nadační 242/1 , Opava 747 07
předseda dozorčí rady Daniel Žídek 27.4.2011 - 17.2.2012
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 26.9.2011
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 26.9.2011
Adresa: U Černého mlýna 67/10 , Opava 747 70
předseda dozorčí rady Ing. Josef Trčka 17.2.2012 - 26.3.2013
Vznik členství 16.1.2012
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 8.2.2012
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: 17. listopadu 935/31 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Turek 27.4.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Jiráskova 2212/11 , Opava 746 01
člen dozorčí rady František Král 17.2.2012 - 27.6.2014
Vznik členství 3.2.2012
Zánik členství 19.5.2014
Adresa: Pekařská 1472/118 , Opava 747 05
předseda dozorčí rady Jan Sedláček 26.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 19.5.2014
Vznik funkce 12.3.2013
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Lidická 733/5 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Tichý 27.6.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: U Hřbitova 880/30 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Navrátil 27.6.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Na Pastvisku 1496/18 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Turek 27.6.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 19.5.2014
Adresa: Jiráskova 2212/11 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. et. Ing. Jan Sedláček MBA, MSc 27.6.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Lidická 733/5 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Michal Gilík 16.10.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Bílovecká 804/97 , Opava 747 06
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Turek 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 5.5.2015
Vznik funkce 16.12.2014
Zánik funkce 5.5.2015
Adresa: Jiráskova 2212/11 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Adam Ludvík Kwiek 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Dostojevského 1867/20 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Martin Sedlář 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: náměstí Republiky 198/2 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Veselý 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 15.12.2014
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Slovenská 1196/38 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Jitka Měchová 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Lazecká 40/21 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Ing. Daniel Benna 23.4.2015 - 28.5.2015
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 5.5.2015
Adresa: Na Pomezí 1133/2 , Opava 747 06
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Urbánek 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 11.5.2015
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Veselý 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 11.5.2015
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Slovenská 1196/38 , Opava 747 06
Člen dozorčí rady Jitka Měchová 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Lazecká 40/21 , Opava 747 06
Člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Turek 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Jiráskova 2212/11 , Opava 746 01
Člen dozorčí rady Martin Sedlář 28.5.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 5.5.2015
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: náměstí Republiky 198/2 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Daniel Benna 21.3.2016 - 3.4.2017
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 22.2.2017
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: Na Pomezí 1133/2 , Opava 747 06
předseda dozorčí rady Jan Sedláček 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Vznik funkce 1.3.2016
Zánik funkce 5.12.2018
Adresa: Lidická 733/5 , Opava 746 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Turek 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Vznik funkce 1.3.2016
Zánik funkce 5.12.2018
Adresa: Jiráskova 2212/11 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Veselý 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Slovenská 1196/38 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Petr Urbánek 21.3.2016 - 9.2.2019
Vznik členství 1.3.2016
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Mendlova 1383/24 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Bc. Josef Vícha 3.4.2017 - 9.2.2019
Vznik členství 23.2.2017
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Otická 1711/10 , Opava 746 01

Prokura Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Hynek Woitek 31.3.2004 - 10.7.2006
Adresa: Bezručovo náměstí 1147/1 , Opava 746 01
Jméno Ing. Hynek Woitek 10.7.2006 - 27.4.2011
Adresa: U Synagogy 838/4 , Opava 746 01
Jméno Ing. Hynek Woitek 27.4.2011 - 11.10.2012
Adresa: Horovo náměstí 1167/2 , Opava 746 01

Sbírka Listin Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1234/SL 61 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 24.6.2015 30
B 1234/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí Statutárního města Opavy Krajský soud v Ostravě 5.5.2015 22.5.2015 29.5.2015 3
B 1234/SL 59 notářský zápis [Nz 19/2015,N 21/2015] Krajský soud v Ostravě 5.5.2015 22.5.2015 29.5.2015 2
B 1234/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 28.1.2015 20.3.2015 28.4.2015 2
B 1234/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 15.12.2014 20.3.2015 28.4.2015 1
B 1234/SL 56 notářský zápis [Nz 90/2015,N 112/2015] Krajský soud v Ostravě 13.2.2015 20.3.2015 28.4.2015 3
B 1234/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.5.2014 19.6.2014 23.6.2014 4
B 1234/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 23.6.2014 29
B 1234/SL 53 ostatní Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.5.2013 18.6.2013 18.6.2013 1
B 1234/SL 52 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.6.2013 18.6.2013 29
B 1234/SL 51 výroční zpráva r.2011ú.záv.s příl,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 13.6.2012 13.6.2012 28
B 1234/SL 50 ostatní zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Ostravě 28.5.2012 13.6.2012 13.6.2012 3
B 1234/SL 49 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 28.6.2011 29
B 1234/SL 48 ostatní -zápis z VH-hospod.r.2010 Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 28.6.2011 3
B 1234/SL 47 ostatní -záp.z VH-hospod.r.2009 Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 10.6.2010 11.6.2010 4
B 1234/SL 46 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.6.2010 11.6.2010 29
B 1234/SL 45 výroční zpráva r.2008vč.ú.z.,příl.,zpr.aud.,§ Krajský soud v Ostravě 12.5.2009 11.6.2009 12.6.2009 28
B 1234/SL 44 ostatní - Zápis jedn.VH - hospodaření Krajský soud v Ostravě 19.5.2009 11.6.2009 12.6.2009 3
B 1234/SL 43 výroční zpráva r. 2007 vč. ú.z., zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 10.6.2008 28
B 1234/SL 42 ostatní -záp.ŘVH-r. 2007 schvál.ú.záv. Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 10.6.2008 10.6.2008 3
B 1234/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH + příl. Krajský soud v Ostravě 22.1.2008 5.3.2008 20.3.2008 6
B 1234/SL 40 notářský zápis NZ 84/2007 Krajský soud v Ostravě 29.5.2007 15.6.2007 21.6.2007 2
B 1234/SL 39 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.5.2007 15.6.2007 21.6.2007 7
B 1234/SL 38 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 21.6.2007 28
B 1234/SL 37 ostatní -zápis z VH,schv.ú.z.05 Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 4.7.2006 26.7.2006 7
B 1234/SL 36 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 26.7.2006 29
B 1234/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 4.7.2006 17.7.2006 16
B 1234/SL 34 notářský zápis NZ 88/2006 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 4.7.2006 17.7.2006 4
B 1234/SL 33 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 1.6.2005 3.6.2005 2
B 1234/SL 32 výroční zpráva r. 2004 zpr.audit, § 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 1.6.2005 3.6.2005 45
B 1234/SL 31 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§66a/9,záp.VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2004 31.5.2004 51
B 1234/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 10.2.2003 13.4.2004 4
B 1234/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.4.2004 1
B 1234/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 17.7.2003 15
B 1234/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 17.7.2003 9
B 1234/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 4
B 1234/SL 25 notářský zápis Nz 19/2003 Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 17.7.2003 2
B 1234/SL 24 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 12.6.2003 67
B 1234/SL 23 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.5.2003 11.6.2003 12.6.2003 7
B 1234/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 11.6.2003 1
B 1234/SL 21 ostatní -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 15.1.2002 11.6.2003 1
B 1234/SL 20 notářský zápis NZ 63/2002 Krajský soud v Ostravě 5.3.2002 11.6.2003 16
B 1234/SL 19 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.8.2002 22
B 1234/SL 18 účetní závěrka r.2001+zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.8.2002 47
B 1234/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 5.3.2002 23.8.2002 5
B 1234/SL 16 notářský zápis NZ 63/02 Krajský soud v Ostravě 5.3.2002 23.8.2002 16
B 1234/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 3.5.2002 15
B 1234/SL 8 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 3.5.2002 25
B 1234/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 3.5.2002 4
B 1234/SL 14 notářský zápis NZ 156/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 3.5.2002 3.5.2002 17
B 1234/SL 13 notářský zápis NZ 252/99 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 26.11.1999 30.4.2002 3.5.2002 17
B 1234/SL 12 notářský zápis NZ 115/99 Krajský soud v Ostravě 4.6.1999 30.4.2002 3.5.2002 31
B 1234/SL 11 notářský zápis NZ 224/98 Krajský soud v Ostravě 23.9.1998 30.4.2002 3.5.2002 5
B 1234/SL 10 notářský zápis NZ 150/95 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 20.11.1995 30.4.2002 3.5.2002 19
B 1234/SL 7 posudek znalce č.52-154/01 Krajský soud v Ostravě 22.6.2001 11.9.2001 18.10.2001 40
B 1234/SL 6 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 10.9.2001 11.9.2001 18.10.2001 3
B 1234/SL 5 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 11.9.2001 18.10.2001 22
B 1234/SL 4 notářský zápis NZ 170/01 Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 11.9.2001 18.10.2001 4
B 1234/SL 3 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 25.9.2000 2.10.2000 24
B 1234/SL 2 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 25.9.2000 2.10.2000 15
B 1234/SL 1 notářský zápis NZ 162/98 Krajský soud v Ostravě 14.7.1998 9.12.1998 26.1.1999 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64610250
Jméno Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 25.1.1996
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 7

Sídlo Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Živnosti a provozovny Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 30.9.2002

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2002

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2002

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2002

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2002

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2005

Živnost č. 7 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Bílovecká 1127/98, Opava 747 06
Identifikační číslo provozovny 1011360748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2007

Živnost č. 8 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 provozování garáží a odstavných ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 pronájem reklamních ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 27.12.2001

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1998
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 14 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2001
Zánik oprávnění 16.5.2002

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Libor Pěčonka
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Jedlička
Člen statutárního orgánu Adam Ludvík Kwiek
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Víteček
Člen statutárního orgánu PhDr. Jiří Juchelka Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČO: 64610250
Firma: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Opava (nečleněná část města)
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 25.1.1996

Sídlo Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Sídlo: Bílovecká 1127/98, Opava 747 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti autoškol
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image