Firma Městské lesy Hradec Králové a.s. IČO 25962523


Městské lesy Hradec Králové a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Městské lesy Hradec Králové a.s. (25962523) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Přemyslova 219/17, Hradec Králové 500 08. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2001 a je stále aktivní. Městské lesy Hradec Králové a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Městské lesy Hradec Králové a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Městské lesy Hradec Králové a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Městské lesy Hradec Králové a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Městské lesy Hradec Králové a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Městské lesy Hradec Králové a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2220
IČO (identifikační číslo osoby) 25962523
Jméno Městské lesy Hradec Králové a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.12.2001
Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 22.11.2017 toto rozhodnutí: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. takto: Zvýšení základního kapitálu Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., upsáním nových akcií, a to takto: 1.Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.1.Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky na úpis akcií, zvyšuje z částky 49 300 000,00 Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů tři sta tisíc korun českých) o částku 5 000 000,00 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na částk u 54 300 000,00 Kč (slovy: padesát čtyři milióny tři sta tisíc korun českých). 1.2.Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Nové akcie 2.1.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 3.Emisní kurs 3.1.Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 100 420,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 3.2.Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené ceně. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu. 3.3.Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, IČ: 00268810, jehož předmětem bude: 3.3.1.bytová jednotka č. 198/1 o velikosti 3+1 (140,30 m2) v 1. a 2. (podkroví) nadzemním podlaží obytného domu č.p. 198 v obci Hradec Králové a části obce Nový Hradec Králové stojícího na pozemku stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním úz emí Nový Hradec Králové. K této bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 1403/2806 (slovy: jeden tisíc čtyři sta tři lomeno dva tisíce osm set šest) na společných částech uvedeného domu a uvedeného pozemku; příslušenství této bytové jednotky tvoří: vstupní veranda, chodba a schodiště do 2. nadzemního podlaží, koupelna, WC, kuchyňský kout s jídelnou, obývací pokoj v prvním nadzemním podlaží, schodiště, chodba, sprchový kout s WC, dvě ložnice ve druhém nadzemn ím podlaží (podkroví), sklep a půda; vybavení bytové jednotky sestává z běžných zařizovacích a jiných předmětů umožňujících užívání bytové jednotky včetně vybavení kuchyně a koupelny; k vlastnictví jednotky dále patří: nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky okna příslušejících k jednotce vnitřní elektrické rozvody od bytových jističů pro danou jednotku a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) kotel a rozvody ústředního topení pro jednotku jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken; součástí bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody studené a teplé vody, včetně vodoměrů a uzavíracích ventilů, elektroinstalace, odpady, apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou k vlastnictví bytové jednotky dále patří užívání hospodářského stavení (stodůlka, půda, komory, bývalá prádelna a chlév) umístěného na pozemku stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním území Nový Hradec Králové; schematicky znázorněné půdorysy všech obytných podlaží a suterénu předmětné budovy určující polohu bytových jednotek, nebytových jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek jsou v příloze; společnými částmi domu, v němž se jednotka nachází, jsou: základy včetně izolací, hlavní svislé a vodorovné konstrukce (zdivo obvodové a vnitřní nosné), stropy, krov, šikmá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů a dešťosvodů, vnější povrchy obvodového pláště včetně povrchů oken, elektrická přípojka po rozvodnou skříň, elektrický rozvod po bytové jističe studna umístěná na pozemku pozemkové parcele číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové, čistička a od ní rozvod kanalizace po odpadní šachtu umístěnou na pozemku pozemkové parcele číslo parcelní 943/25 v katastrálním území Nový Hradec Králové společná televizní anténa a rozvod po zásuvky v jednotkách; všechny tyto společné části domu mají právo užívat a povinnost podílet se na jejích opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického podílu; na domě ani na pozemku neváznou žádné právní povinnosti, jako nesplacené úvěry nebo jejich zbytky, zástavní právo, ani věcná břemena nebo jiné právní vady; 3.3.2.pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové 3.3.3.pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/5 v katastrálním území Nový Hradec Králové. 3.4.Uvedený předmět vkladu jediný akcionář společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., oceňuje částkou 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých) na základě posudku znalce Ing. Václava Zimy č. 006/6163/2017 ze dne 27.2.2017, v e kterém byla cena tohoto majetku stanovena právě částkou 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých); za tento nepeněžitý vklad se za celkový emisní kurs 5 021 000,00 Kč (slovy: pět miliónů dvacet jeden tisíc korun českých) vydá 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány; rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 4.Přednostní právo 4.1.Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. 5.Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.1.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, IČ: 00268810. Tomuto zájemci bude za j eho výše uvedený vklad nabídnuto k upsání 50 (slovy: padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno (cenné papíry na řad), v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou přijaty k obc hodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 5.2.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta pro úpis akcií bude činit 5 (pět) měsíců a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 5.3.Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 5.4.Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši (vnést nepeněžitý vklad) nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s., na adrese Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králov é, 500 08 Hradec Králové. 23.11.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.6.2014 - 18.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 30.6.2014 - 18.6.2015
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ jako jediný akcionář společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. rozhodlo dne 20.11.2012 v působnosti valné hromady takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. takto: 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. upsáním nových akcií. 1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je majetkové posílení společnosti a sjednocení uživatelských vztahů ke vkládanému majetku se vztahy vlastnickými a s tím spojená daňová optimalizace nákladů na provoz vkládaného majetku. 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje z částky 7 500 000,00 Kč /slovy sedm milionů pět set tisíc korun českých/ o částku 41 800 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set tisíc korun českých/ na částku 49 300 000,00 Kč /sl ovy čtyřicet devět milionů tři sta tisíc korun českých/. 2.2. Zvýšení základního kapitálu se takto provede úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. 2.3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie 3.1. Ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude upisováno celkem 418 /slovy čtyři sta osmnáct/ kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/, které neb udou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4. Emisní kurs 4.1. Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/. Emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. 4.2. Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem v dále uvedené hodnotě. Z toho důvodu nevzniká dosavadním akcionářům přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu. 4.3. Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810, jehož předmětem bude: A/ Provozní objekt č.p. 219 /jiná stavba/ na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 126/1, garáž na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 126/6, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 126/1, pozemek - stavební parcela st. číslo parce lní 126/6 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 135/4 - vše v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové B/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 36 na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 70, hospodářský objekt /jiná stavba/ na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 420, sádky na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 234/10 /nepodlé hající evidenci v katastru nemovitostí/, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 70, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 420 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 234/10 - vše v obci Hradec Králové, katastrální území Roudnička - háj ovna Datlík C/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 235 /jiná stavba/ na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 223/1, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 223/1 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 942/62 v hranicích dle geometrického pl ánu č. 2370-6816/2012 vyhotoveného společností GEOŠRAFO, s.r.o. - vše v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové - hájovna U Zeleného sloupku D/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 44 na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 48 včetně příslušenství /zejména včetně dřevěné kolny na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 48/, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 48 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 589/2 - vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí - hájovna Marokánka E/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 43 na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 49 včetně příslušenství /zejména včetně objektu stodoly a objektu chléva na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 49/, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 49, pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 572/2 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 572/3 - vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí - hájovna Poděbradka F/ Bytová jednotka č. 198/2 v prvním a druhém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 198 stojícího na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 215 s podílem o velikosti tisíc čtyři sta tři ku dvěma tisícům osmi stům šesti na společných částech uvedenéh o bytového domu č.p. 198 a na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 215 - vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové - hájovna U Dvou šraňků Celková plocha této bytové jednotky s příslušenstvím je 140,3 m2. Dispozice bytové jednotky je 3+1. Příslušenství bytové jednotky tvoří: vstupní veranda, předsíň, koupelna a WC v prvním nadzemním podlaží, schodiště do druhého nadzemního podlaží, kotelna, obývací pokoj, kuchyně, ložnice, pokoj a koupelna s WC ve druhém nadzemním podlaží /podkroví/, půda s přístupem po žebříku z chodbičky ve druhém nadzemním podlaží, sklep. Vybavení bytové jednotky sestává z běžných zařizovacích a jiných předmětů umožňujících užívání bytové jednotky včetně vybavení kuchyně a koupelny. K vlastnictví jednotky dále patří: - nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky - okna příslušejících k jednotce - vnitřní elektrické rozvody od bytových jističů pro danou jednotku a k nim připojené instalační předměty /světla, zářivky, zásuvky, vypínače/ - vybavení kotelny včetně kotle a rozvodů ústředního topení pro jednotku Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. Součástí bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace /potrubní rozvody studené a teplé vody, včetně vodoměrů a uzavíracích ventilů, elektroinstalace, odpady, apod./, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. K vlastnictví bytové jednotky dále patří užívání hospodářského stavení /stodůlka, půda, komory, bývalá prádelna a chlév/ umístěného na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 215 v katastrálním území Nový Hradec Králové /znázorněno v příloze/. Schematicky znázorněné půdorysy všech obytných podlaží a suterénu předmětné budovy určující polohu bytových jednotek, nebytových jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek jsou v příloze. Společnými částmi domu, v němž se jednotka nachází, jsou: - základy včetně izolací, hlavní svislé a vodorovné konstrukce /zdivo obvodové a vnitřní nosné/, - stropy, krov, šikmá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů a dešťosvodů, - vnější povrchy obvodového pláště včetně povrchů oken, - elektrická přípojka po rozvodnou skříň, elektrický rozvod po bytové jističe - studna umístěná na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/26 v katastrálním území Nový Hradec Králové, - čistička a od ní rozvod kanalizace po odpadní šachtu umístěnou na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/25 v katastrálním území Nový Hradec Králové - společná televizní anténa a rozvod po zásuvky v jednotkách Všechny tyto společné části domu mají právo užívat a povinnost podílet se na jejích opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického podílu. Na domě ani na pozemku nevážnou žádné právní povinnosti, jako nesplacené úvěry nebo jejich zbytky, zástavní právo, ani věcná břemena nebo jiné právní vady. G/ Pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 943/25 v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové H/ Bytový dům charakteru rodinného domu č.p. 29 na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 69 včetně příslušenství /zejména včetně objektu garáží, skladu a dílny na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 69, pozemek - stavební parcela st. čís lo parcelní 69 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 585 - vše v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice - hájovna Bažantnice I/ Provozní objekt charakteru administrativní budovy č.p. 9 na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 28/1 včetně příslušenství /zejména včetně čističky odpadních vod na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 313/1/, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 28/1, pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 600 a pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 313/1 - vše v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice - Mazurova chalupa J/ Lovecká chata /rodinný dům/ Šanovec bez č.p. na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 79 a pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 79 - vše v obci a katastrálním území Běleč nad Orlicí K/ Altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/35, altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/37, altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/21, altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/6, altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/79 a altán - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 941/13 - vše v obci Hradec Králové, katastrální m území Nový Hradec Králové /nepodléhající evidenci katastru nemovitostí/ L/ Kryté ohniště - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 539/5 v obci Býšť, katastrálním území Hoděšovice, kryté ohniště - objekt bez č.p. na pozemku - pozemkové parcele číslo parcelní 943/6 a kryté ohniště - objekt bez č.p. na poz emku - pozemkové parcele číslo parcelní 942/76 - vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové /nepodléhající evidenci katastru nemovitostí/ M/ Garáž /jiná stavba/ pro nákladní automobil bez č.p. na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 656, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 656 - vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové N/ Halový objekt prodejny palivového dřeva /jiná stavba/ na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 3039, pozemek - stavební parcela st. číslo parcelní 3039 - vše v obci Hradec Králové, katastrálním území Nový Hradec Králové včetně příslušenství; předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým ústavem - společností EXPERTIZA CZ - ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o. - jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Hradci Králové číslo jednací 2Nc 347/2012-15 ve znaleckém posudku č. 016/2012 ze dne 16.11.2 012, a to tak, že hodnota tohoto majetku byla stanovena částkou 41 812 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set dvanáct tisíc korun českých/; na splacení emisního kursu akcií se tento vklad započítává částkou 41 800 000,00 Kč /slovy čtyřicet jedna milionů osm set tisíc korun českých/; část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 12 000,00 Kč /slovy dvanáct tisíc korun českých/, poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. při zvýšení základního kapitálu; za tento nepeněžitý vklad se vydá 418 /slovy čtyři sta osmnáct/ kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akci e 100 000,00 Kč /jedno sto tisíc korun českých/, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4.4. Předmět vkladu společnost hospodářsky využije, kdy již nyní tento majetek fakticky využívá k výkonu své činnosti coby lesního hospodáře. 4.5. Za nepeněžitý vklad uvedený v bodu 4.2 budou vydány akcie uvedené v bodu 3 tohoto usnesení. 5. Přednostní právo 5.1. Jelikož se nové akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a údaje dle par. 203 odstavec 2 písmeno c/ obchodního zákoníku se proto neuvádí. 6. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 6.1. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810. 6.2. Předem určený zájemce STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, identifikační číslo 00268810 bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle p ar. 205 odstavec 3 obchodního zákoníku a musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií m usí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 90 /devadesát/ dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs up isovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 /třiceti/ dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.3. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08. 6.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 2 /dvou/ měsíců ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. na adrese Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08. 7. Rozvazovací podmínka upisování 7.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.11.2012 - 26.3.2013
Valná hromada konaná dne 17.9.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 3.12.2002 - 25.7.2012
1) Základní kapitál se zvýší o částku 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku takto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.12.2002 - 25.7.2012
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. 3.12.2002 - 25.7.2012
3) Upsání všech 55 (padesátipěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, tj. Městu Hradec Králové, IČ 00 26 88 10, který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií. 3.12.2002 - 25.7.2012
4) Akcie je možné upsat v budově Magistrátu města Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci Městu Hradec Králové na adresu Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, a lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, nejpozději však do sedmi dnů ode dne zápisu. 3.12.2002 - 25.7.2012
5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 3.12.2002 - 25.7.2012
6) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 55 (padesátpět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude tedy upsáno emisním kursem 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých) a splacen bude peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,-- Kč (pětmilionůpětsettisíc korun českých). 3.12.2002 - 25.7.2012
7) Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. 3.12.2002 - 25.7.2012
Upisovatel je povinen splatit 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu složením na zvláštní účet společnosti číslo 27-2034900217/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.12.2002 - 25.7.2012
Připouští se možnost, aby část emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) byla splacena započtením takto: započtením penežité pohledávky Města Hradec Králové, IČ 00 26 88 10, vůči společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. ve výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny za prodej části podniku ve váši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) dle smlouvy o prodeji části podniku příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové, IČ 42 19 20 99, uzavřené mezi příspěvkovou organizací Městské lesy Hradec Králové, na straně jedné jako převodcem, a společností Městské lesy Hradec Králové a.s., na straně druhé jako nabyvatelem proti peněžité pohledávce společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. za Městem Hradec Králové ve výši 5.482.000,-- Kč (pětmilionůčtyřistaosmdesátdvatisíce korun českých) z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií. 3.12.2002 - 25.7.2012
Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. určitému zájemci (jedinému akcionáři Městu Hradec Králové) současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 4 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 3.12.2002 - 25.7.2012

Aktuální kontaktní údaje Městské lesy Hradec Králové a.s.

Kapitál Městské lesy Hradec Králové a.s.

zakladni jmění 54 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.11.2017
zakladni jmění 49 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2013 - 23.11.2017
zakladni jmění 7 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2003 - 26.3.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2001 - 17.4.2003

Akcie Městské lesy Hradec Králové a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 543 23.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 493 26.3.2013 - 23.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 75 17.4.2003 - 26.3.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 3.12.2002 - 17.4.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 14.12.2001 - 3.12.2002

Sídlo Městské lesy Hradec Králové a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Přemyslova 219/17 , Hradec Králové 500 08 30.6.2014
Adresa Přemyslova 219/17 , Hradec Králové 500 08 14.12.2001 - 30.6.2014

Předmět podnikání Městské lesy Hradec Králové a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.7.2012
hostinská činnost 25.7.2012
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a chov ryb. 21.8.2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.2.2002
Hornická činnost dle oprávnění v rozsahu těchto předmětů činnosti: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek štěrkopísku mimo těžby z vody, - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uváděných činostech 7.2.2002
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 7.2.2002 - 25.7.2012
Ubytovací služby 14.12.2001 - 25.7.2012
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 14.12.2001 - 25.7.2012
Velkoobchod 14.12.2001 - 25.7.2012
Specializovaný maloobchod 14.12.2001 - 25.7.2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 14.12.2001 - 25.7.2012
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 14.12.2001 - 25.7.2012

vedení firmy Městské lesy Hradec Králové a.s.

Statutární orgán Městské lesy Hradec Králové a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva. 30.6.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva. 25.7.2012 - 30.6.2014
Zastupování: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 14.12.2001 - 25.7.2012
člen představenstva Ing. Jiří Oliva 15.6.2017
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: 70 , Oucmanice 562 01
předseda představenstva Ing. Milan Zerzán 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 17.5.2019
Adresa: 29 , Býšť 534 01
člen představenstva Ing. Oldřich Vlasák 5.7.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Za Jízdárnou 1975/5 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Adam Záruba Ph.D. 5.7.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Lhotecká 179/3 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva MUDr. Jiří Mašek 5.7.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Pod Strání 500/37 , Hradec Králové 500 06
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Kamenický 14.12.2001 - 21.8.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: Křivá 525/26 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Mgr. Jiří Morávek 14.12.2001 - 20.5.2005
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Vysocká 552/2 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Otakar Divíšek 14.12.2001 - 21.7.2005
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: U Melounky 589/10 , Hradec Králové 503 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Petřík 14.12.2001 - 27.6.2007
Zánik členství 22.5.2007
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 22.5.2007
Adresa: Přemyslova 470/15 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Pavel Pavliš 14.12.2001 - 27.6.2007
Zánik členství 22.5.2007
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Mandysova 1308/2 , Hradec Králové 500 12
Místopředseda představenstva Ing. Jan Doskočil 21.8.2003 - 27.6.2007
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 22.5.2007
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 22.5.2007
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Mgr. Jiří Morávek 20.5.2005 - 27.6.2007
Zánik členství 22.5.2007
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Pražská třída 184/65 , Hradec Králové 500 04
Člen představenstva Ing. Pavla Finfrlová 21.7.2005 - 27.6.2007
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 22.5.2007
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Jiří Seidler 27.6.2007 - 26.10.2007
Vznik členství 22.5.2007
Adresa: Horní 1114/1 , Krnov 794 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Petřík 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 3.5.2011
Adresa: Přemyslova 470/15 , Hradec Králové 500 08
Místopředseda představenstva Ing. Jan Doskočil 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 3.5.2011
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Pavla Finfrlová 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva MUDr. Tomáš Vrbica 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Adresa: Šimkova 369/8 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Jiří Seidler 26.10.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Bc. Leoš Kučera 8.7.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 3.5.2011
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: Dukelská třída 1641/4 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Jiří Seidler 8.7.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Bc. Leoš Kučera 25.7.2012 - 31.1.2013
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 2.11.2012
Adresa: Dukelská třída 1641/4 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. 8.7.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 3.5.2011
Adresa: Střelecká 574/13 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Ing.arch. Lenka Zídková 8.7.2011 - 30.6.2014
Vznik členství 3.5.2011
Vznik funkce 30.5.2011
Adresa: K Biřičce 1657/67 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Jiří Oliva 8.7.2011 - 30.6.2014
Vznik členství 3.5.2011
Adresa: 70 , Oucmanice 562 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Zerzán 25.7.2012 - 30.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Vznik funkce 4.6.2012
Zánik funkce 12.5.2014
Adresa: 29 , Býšť 534 01
člen představenstva Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. 6.2.2014 - 18.6.2015
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Střelecká 574/13 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Ing.arch. Lenka Zídková 30.6.2014 - 18.6.2015
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: K Biřičce 1657/67 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Rostislav Jireš 18.6.2015 - 9.9.2016
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Gagarinova 705/33 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Josef Melichar 31.1.2013 - 15.6.2017
Vznik členství 20.11.2012
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: Sedláčkova 1471/16 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Jiří Oliva 30.6.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: 70 , Oucmanice 562 01
člen představenstva Milan Zerzán 30.6.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: 29 , Býšť 534 01
předseda představenstva Ing. Petr Kubát 18.6.2015 - 15.6.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 2.5.2017
Vznik funkce 21.4.2015
Zánik funkce 2.5.2017
Adresa: 184 , Praskačka 503 33
člen představenstva Ing. Rostislav Jireš 9.9.2016 - 15.6.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: Markovická 658/21 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Petr Kubát 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 2.5.2017
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: 184 , Praskačka 503 33
člen představenstva Ing. Josef Melichar 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Sedláčkova 1471/16 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Milan Zerzán 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: 29 , Býšť 534 01
člen představenstva Ing. Rostislav Jireš 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: Markovická 658/21 , Hradec Králové 500 03

Dozorčí rada Městské lesy Hradec Králové a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Radek Jůza 15.6.2017
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: Sedláčkova 1621/1 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Bc. Michal Moravec 5.7.2019
Vznik členství 14.5.2019
Vznik funkce 21.5.2019
Adresa: Za Jízdárnou 1993/20 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady PhDr. Ivo Králíček 5.7.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Jana Masaryka 1364/21 , Hradec Králové 500 12
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zbudil 14.12.2001 - 17.4.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 7.1.2003
Adresa: Uhelná 868/3 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Doskočil 14.12.2001 - 17.4.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 7.1.2003
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 14.12.2001 - 17.4.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 7.1.2003
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Doskočil 17.4.2003 - 21.8.2003
Vznik členství 7.1.2003
Zánik členství 17.6.2003
Vznik funkce 7.1.2003
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: Fučíkova 698/19 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 17.4.2003 - 21.8.2003
Vznik členství 7.1.2003
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zbudil 17.4.2003 - 27.6.2007
Vznik členství 7.1.2003
Zánik členství 22.5.2007
Vznik funkce 7.1.2003
Zánik funkce 22.5.2007
Adresa: Uhelná 868/3 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda dozorčí rady Tomáš Jankovský 21.8.2003 - 27.6.2007
Vznik členství 7.1.2003
Vznik funkce 17.6.2003
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
Člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 21.8.2003 - 27.6.2007
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 22.5.2007
Adresa: Špitálská 193/1 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 27.6.2007 - 12.9.2008
Vznik členství 7.1.2003
Zánik členství 5.8.2008
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zbudil 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 3.5.2011
Adresa: Uhelná 868/3 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 27.6.2007 - 8.7.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 3.5.2011
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 3.5.2011
Adresa: Ulrichovo náměstí 762 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 12.9.2008 - 8.7.2011
Vznik členství 5.8.2008
Zánik členství 3.5.2011
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 8.7.2011 - 8.7.2011
Zánik členství 3.5.2011
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zbudil 8.7.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 15.5.2012
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 15.5.2012
Adresa: Uhelná 868/3 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Tomáš Jankovský 8.7.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Lesní 235/1 , Hradec Králové 500 08
místopředseda dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 8.7.2011 - 26.4.2014
Vznik členství 3.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 4.6.2014
Adresa: Ulrichovo náměstí 762 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Seidler 25.7.2012 - 30.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Vznik funkce 22.6.2012
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Jůza 25.7.2012 - 30.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Adresa: Sedláčkova 1621/1 , Hradec Králové 500 02
místopředseda dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 26.4.2014 - 30.6.2014
Vznik členství 3.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 4.6.2014
Adresa: Ulrichovo náměstí 762/6 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Jiří Seidler 30.6.2014 - 18.6.2015
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen dozorčí rady Radek Jůza 30.6.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: Sedláčkova 1621/1 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 30.6.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 3.5.2011
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: Ulrichovo náměstí 762/6 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Springer 18.6.2015 - 15.6.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 2.5.2017
Vznik funkce 4.5.2015
Zánik funkce 2.5.2017
Adresa: Severní 757/18 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Springer 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 2.5.2017
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: Severní 757/18 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink 15.6.2017 - 5.7.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Ulrichovo náměstí 762/6 , Hradec Králové 500 02

Sbírka Listin Městské lesy Hradec Králové a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2220/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 26.5.2015 19.6.2015 8
B 2220/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2015 12.5.2015 74
B 2220/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 325/2014 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 4.7.2014 8
B 2220/SL 39 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 14.5.2014 1
B 2220/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 14.5.2014 62
B 2220/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2012 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2013 16.5.2013 62
B 2220/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2013 2.4.2013 16
B 2220/SL 35 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2013 2.4.2013 10
B 2220/SL 34 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2013 2.4.2013 84
B 2220/SL 33 ostatní zápis ze zasedání představenstva, odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2013 4.2.2013 8
B 2220/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2012 29.11.2012 16
B 2220/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2012 26.7.2012 56
B 2220/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2012 6.6.2012 0
B 2220/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.8.2011 6.9.2011 8
B 2220/SL 28 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 12.8.2011 6.9.2011 16
B 2220/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2011 2.6.2011 21
B 2220/SL 26 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2010 30.6.2010 18
B 2220/SL 25 ostatní zhodnocení vývoje Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 2
B 2220/SL 24 ostatní zpráva o činnosti představ. Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 5
B 2220/SL 23 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 3
B 2220/SL 22 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 1
B 2220/SL 21 účetní závěrka 2008 - výkaz zisku a ztárty Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 2
B 2220/SL 20 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2009 2.7.2009 4
B 2220/SL 19 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2008 14.8.2008 14.8.2008 2
B 2220/SL 18 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2008 30.7.2008 17
B 2220/SL 11 ostatní, podpisové vzory zápis z jednání zasedání rady Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2007 26.6.2007 4.7.2007 15
B 2220/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2006 7.6.2006 8.6.2006 41
B 2220/SL 9 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2005 14.7.2005 14.7.2005 8
B 2220/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2004, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2005 31.5.2005 31.5.2005 30
B 2220/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2004 23.6.2004 23.6.2004 40
B 2220/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2003 4.7.2003 4.7.2003 17
B 2220/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2002 17.12.2002 17.12.2002 18
B 2220/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2002 8.10.2002 8.10.2002 31
B 2220/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2002 26.6.2002 26.6.2002 40
B 2220/SL 2 ostatní Smlouva o prodeji části pod. Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2002 226
B 2220/SL 17 ostatní zhodnocení vývoje Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 2
B 2220/SL 16 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 4
B 2220/SL 15 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 2
B 2220/SL 14 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 2
B 2220/SL 13 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 2
B 2220/SL 12 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 4
B 2220/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2001 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Městské lesy Hradec Králové a.s.

IČO (identifikační číslo) 25962523
Jméno Městské lesy Hradec Králové a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 14.12.2001
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Městské lesy Hradec Králové a.s.

Živnosti a provozovny Městské lesy Hradec Králové a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

  • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod

  • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

  • Ubytovací služby

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Přemyslova 219/17, Hradec Králové 500 08
Identifikační číslo provozovny 1000507718
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 17.12.2001

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.5.2012

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.5.2012

Živnost č. 4 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 16.2.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Městské lesy Hradec Králové a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Oliva
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Zerzán
Člen statutárního orgánu Ing. Oldřich Vlasák
Člen statutárního orgánu Adam Záruba
Člen statutárního orgánu MUDr. Jiří Mašek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Městské lesy Hradec Králové a.s.

IČO: 25962523
Firma: Městské lesy Hradec Králové a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 14.12.2001

Sídlo Městské lesy Hradec Králové a.s.

Sídlo: Přemyslova 219/17, Hradec Králové 500 08

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image