Firma MESIT air, a.s. IČO 25054864


MESIT air, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MESIT air, a.s. (25054864) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, Čenkov 262 23. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 1996 a je stále aktivní. MESIT air, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o MESIT air, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MESIT air, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MESIT air, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MESIT air, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MESIT air, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4045
IČO (identifikační číslo osoby) 25054864
Jméno MESIT air, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.5.1996
Počet členů statutárního orgánu: 2 24.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 4.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.4.2014 - 24.4.2015
Valná hromada společnosti AIR ČENKOV a.s. rozhodla dne 30.10.2006 o tomto zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění provozuschopnosti společnosti v dalším období scelením areálu do vlastnictví pouze společnosti AIR ČENKOV, a.s. Způsob a rozsah tohoto zvýšení: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) úpisem nových akcií, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. Společnost vydá 25.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie. Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000,- Kč. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů od pravomocného zápisu usnesení o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem upisování akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví číslo 224 pro katastrální území Čenkov u Příbramě, a sice pozemek č. parc. 1/43 - zastavěná plocha, a dále víceúčelový objekt bez popisného čísla, postavený na pozemcích č. parc. 1/43 a 1/120, a skládající se z následujících objektů, navzájem funkčně propojených a tvořících funkční celek: výrobní hala, administrativně-sociální budova, přístavba haly MV IV a transformační stanice. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4850-260/2006 soudním znalcem Ing. Miroslavem Kolářem, bytem Říčany u prahy, Rýdlova 1091. Tento znalec provedl ocenění na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.6.2006 číslo jednací Nc 4565 /2006-10. Hodnota nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých). Vlastníkem nepeněžitého vkladu - souboru nemovitostí je společnost AIRFIN PRAHA, a.s., identifikační číslo 250 55 658, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 130. Z důvodu nepeněžitého vkladu je přednostní právo akcionářů dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku vyloučeno. 21.11.2006 - 18.1.2007
Valná hromada dne 25.3.2002 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti bude zvýšen o Kč 17.579.000,- (tj. sedmnáctmiliónůpětsetsedmdesátdevěttisíckorunčeských), tedy z částky Kč 42.421.000,- (tj. čtyřicetdvamiliónů čtyřistadvacet jednatisíckorunčeských) na částku Kč 60.000.000,- (tj. šedesát miliónůkorunčeských), - důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, - základní kapitál se bude zvyšovat podle § 205 obchodního zákoníku, - upisované akcie v počtu 17.579 kusů (sedmnácttisícpětset sedmdesátdevět) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1000,- (jedentisíckorunčeských) budou kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podpbě se stejnými právy jako dosavadní akcie a budou vydány jako hromadné akcie nebudou akciemi veřejně obchodovatelnými, -emisní ážio bude použito k posílení rezervního fondu emitenta, - dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota zůstávají beze změny, - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, - nejpozději do 30 dnů ode dne kdy toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsané v obchodním rejstříku nabude právní moci bude v sídle notářského úřadu Mgr. Jany Bečkové na adrese Praha 1, Havelská 16 uzavřena dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a zároveň bude podepsána s emitentem smlouva o započtení pohledávek. Dohoda akcionářů musí být doručena představenstvu společnosti do 30 dnů po provedení úpisu, tj. po uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Schvaluje se započtení pohledávek akcionáře AIRFIN PRAHA a.s. se sídlem Praha 9-Letňany, Beranových 130, IČ 25055658 v celkové výši Kč 21.631.587,88 (dvacetjednamiliónůšetsettřicetjednatisíc pětsetosmdesátsedm 88/100 korun českých). Důvodem navrhovaného započtení je snížení zasluženosti emitenta vůči akcionáři AIRFIN PRAHA a.s. 21.9.2002 - 3.1.2003
Podle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněného notářským zápisem ze dne 16.7.1997, ve smyslu § 203 obch.zák. a) bude základní jmění zvýšeno o 18.800.000,-Kč,upisování akcií nad částku navrhovaného jmění se nepřipouští, akcie se upisují peněžitým vkladem, b) upisované akcie 18.800 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, v listinné podobě, ve formě hromadné akcie, c) akcie se upisují s využitím přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění bude podle ustanovení § 203 odst. 4 obch.zák. zapsáno do obchodního rejstříku. Upisované akcie s využitím přednostního práva jsou 18.800 kusů akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč znějících na jméno v listinné podobě, ve formě hromadné akcie, emisní kurs těchto akcií je 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 0.795 nových akcií. d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány jediným akcionářem podle jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady e) upisovatel splatí celý emisní kurs (celou jmenovitou hodnotu) akcií na účet u Agrobanky Praha a.s. filiálka Příbram,č. účtu 51406-684/0600 ve lhůtě 15 dnů, počátek běhu této lhůty je den následující po dni, kdy rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění bude podle ustanovení § 203 odst. 4 obch.zákoníku zapsáno do obchodního rejstříku. 28.11.1997 - 17.4.1998
Akcionář: AIR LEASE, spol. s r.o., IČO: 45 27 74 94, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 130 28.11.1997 - 21.9.2002

Aktuální kontaktní údaje MESIT air, a.s.

Kapitál MESIT air, a.s.

zakladni jmění 69 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2017
zakladni jmění 25 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.5.2013 - 21.3.2017
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2007 - 8.5.2013
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.1.2003 - 18.1.2007
zakladni jmění 42 421 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.1998 - 3.1.2003
zakladni jmění 23 621 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1996 - 17.4.1998

Akcie MESIT air, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 231 300 21.3.2017
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 85 000 8.5.2013 - 21.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 000 18.1.2007 - 8.5.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 3.1.2003 - 18.1.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 42 421 17.4.1998 - 3.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 23 621 30.5.1996 - 17.4.1998

Sídlo MESIT air, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 50 , Čenkov 262 23 26.8.2015
Adresa 50 , Čenkov 262 23 12.1.2002 - 26.8.2015
Adresa 262 23 Čenkov Česká republika
30.5.1996 - 12.1.2002

Předmět podnikání MESIT air, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 2.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2009
obráběčství 2.6.2009
Výroba dílů a příslušenství pro dopravní prostředky, průmyslovým způsobem: - výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - sedačky, elektropneumatické ventily, - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - sedačky, elektropneumatické ventily, malá stavební mechanizace, - výroba motorových vozidel - sedačky, elektropneumatické ventily, - kovoobráběčství 3.1.2003 - 2.6.2009
Výroba motorových vozidel - výroba příslušenství motorových a drážních vozidel - sedačky Způsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem 12.1.2002 - 3.1.2003
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba elektromagnetických ventilů pro automobilový průmysl Způsob provozování živnosti: průmyslovým způsobem 12.1.2002 - 3.1.2003
Zámečnictví 1.12.1998 - 2.6.2009
Nástrojářství 1.12.1998 - 2.6.2009
Výroba dílů a příslušenství pro doprávní prostředky Způsob provozování živnosti : průmyslovým způsobem 30.5.1996 - 12.1.2002

vedení firmy MESIT air, a.s.

Statutární orgán MESIT air, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně. 30.7.2018
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně do výše Kč 5,000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a místopředsedy předsta venstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem. 24.4.2015 - 30.7.2018
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně do výše Kč 5,000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a jednoho člena př edstavenstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem. 4.4.2014 - 24.4.2015
Způsob jednání za společnost : Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda a některý z členů představenstva, 30.5.1996 - 4.4.2014
Místopředseda představenstva Roman Grones 30.7.2018
Vznik členství 3.7.2018
Vznik funkce 3.7.2018
Adresa: 320 , Kněžpole 687 12
předseda představenstva Ing. Josef Nykodým 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: Smetanova 370 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Čapek 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: Milínská 125 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Bedřich Philip 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: 0 Příbram Česká republika
člen představenstva Miroslav Smetana 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: Křeším 10 , 262 23 Jince Česká republika
člen představenstva Jiří Vůjtěch 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: 149 , Čenkov 262 23
předseda představenstva Ing. Jan Zeman 19.8.1999 - 12.1.2002
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
místopředseda představenstva Ing. Ivan Marinec 19.8.1999 - 12.1.2002
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Petr Hájek 19.8.1999 - 12.1.2002
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Josef Nykodým 19.8.1999 - 12.1.2002
Adresa: Smetanova 370 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Ing. Ivan Marinec 12.1.2002 - 2.10.2006
Vznik funkce 21.6.1999
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Petr Hájek 12.1.2002 - 2.10.2006
Vznik funkce 21.6.1999
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jan Zeman 12.1.2002 - 19.2.2007
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Josef Nykodým 12.1.2002 - 19.2.2007
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.1996
Adresa: Ostravská 634 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Ivan Marinec 2.10.2006 - 2.6.2009
Vznik členství 21.6.1999
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Hájek 2.10.2006 - 2.6.2009
Vznik členství 21.6.1999
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vladislav Mazúrek PhD. 21.11.2006 - 2.6.2009
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 28.4.2009
Adresa: Lesní 322 , Uherské Hradiště 686 09
předseda představenstva Ing. Jan Zeman 19.2.2007 - 2.6.2009
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Josef Nykodým 19.2.2007 - 2.6.2009
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 28.4.2009
Adresa: Ostravská 634 , Praha 199 00
předseda představenstva Ing. Ivan Marinec 2.6.2009 - 27.4.2012
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 5.4.2012
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 5.4.2012
Adresa: 24 , Roblín 252 26
místopředseda představenstva Ing. František Šebek Ph.D. 2.6.2009 - 27.4.2012
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 5.4.2012
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 5.4.2012
Adresa: 339 , Kudlovice 687 03
člen představenstva Ing. Josef Hudeček 2.6.2009 - 27.4.2012
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 5.4.2012
Adresa: Veselská 718 , Uherský Ostroh 687 24
předseda představenstva Rostislav Slevínský 27.4.2012 - 3.7.2013
Vznik členství 5.4.2012
Zánik členství 18.6.2013
Vznik funkce 5.4.2012
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: U Hřiště 418 , Nehvizdy 250 81
místopředseda představenstva Ing. František Šebek Ph.D., MBA 27.4.2012 - 24.4.2015
Vznik členství 5.4.2012
Zánik členství 25.3.2015
Vznik funkce 5.4.2012
Zánik funkce 25.3.2015
Adresa: 339 , Kudlovice 687 03
člen představenstva Ing. Josef Hudeček 27.4.2012 - 24.4.2015
Vznik členství 5.4.2012
Zánik členství 25.3.2015
Adresa: Veselská 718 , Uherský Ostroh 687 24
předseda představenstva Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D. 3.7.2013 - 24.4.2015
Vznik členství 20.6.2013
Zánik členství 25.3.2015
Vznik funkce 20.6.2013
Zánik funkce 25.3.2015
Adresa: Lesní 322 , Uherské Hradiště 686 09
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D. 24.4.2015 - 31.7.2015
Vznik členství 25.3.2015
Vznik funkce 25.3.2015
Adresa: Lesní 322 , Uherské Hradiště 686 09
předseda představenstva Ing. Václav Bucháček 24.4.2015 - 26.8.2015
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 25.3.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Chválenická 353/22 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D. 31.7.2015 - 26.8.2015
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 25.3.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Lesní 322 , Uherské Hradiště 686 09
místopředseda představenstva Ing. Josef Hudeček 26.8.2015 - 19.10.2016
Vznik členství 31.7.2015
Vznik funkce 31.7.2015
Adresa: Veselská 718 , Uherský Ostroh 687 24
předseda představenstva Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D. 26.8.2015 - 30.7.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 3.7.2018
Vznik funkce 31.7.2015
Zánik funkce 3.7.2018
Adresa: Lesní 322 , Uherské Hradiště 686 09
místopředseda představenstva Ing. Josef Hudeček 19.10.2016 - 30.7.2018
Vznik členství 31.7.2015
Zánik členství 3.7.2018
Vznik funkce 31.7.2015
Zánik funkce 3.7.2018
Adresa: Drahová 903 , Uherský Ostroh 687 24

Dozorčí rada MESIT air, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Igor Gerek 30.7.2018
Vznik členství 3.7.2018
Adresa: Skalická cesta 13184/9A , 831 02 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika
předseda Ing. Jan Zeman 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: ČSLA 369 , 250 70 Odolena Voda Česká republika
člen Ing. Jiří Holub 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: V Malém háji 358 , Odolena Voda 250 70
člen Ing František Blecha 30.5.1996 - 19.8.1999
Adresa: Letovská 546 , Praha 199 00
člen Ing. Petr Pajma 30.5.1996 - 21.9.2002
Vznik funkce 30.5.1996
Zánik funkce 25.1.2002
Adresa: 0 261 00 Příbram Česká republika
člen František Fryš 21.9.2002 - 26.9.2005
Zánik členství 14.5.2005
Vznik funkce 14.2.2002
Adresa: Tlustice 219 , 267 53 Žebrák Česká republika
člen Svatopluk Dytrych 30.5.1996 - 2.10.2006
Vznik funkce 30.5.1996
Adresa: Olbrachtova 1062/58 , Praha 140 00
předseda Ing František Blecha 19.8.1999 - 2.10.2006
Vznik funkce 30.5.1996
Adresa: Letovská 546 , Praha 199 00
člen dozorčí rady František Fryš 2.10.2006 - 16.7.2008
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 3.6.2008
Vznik funkce 3.6.2005
Adresa: 48 , Ohrazenice 262 23
člen dozorčí rady Ing František Blecha 2.10.2006 - 2.6.2009
Vznik členství 30.5.1996
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Letovská 546 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Svatopluk Dytrych 2.10.2006 - 2.6.2009
Vznik členství 30.5.1996
Zánik členství 28.4.2009
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 28.4.2009
Adresa: Olbrachtova 1062/58 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jiří Kos 16.7.2008 - 16.6.2011
Vznik členství 3.6.2008
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: 157 , Čenkov 262 23
předseda dozorčí rady Ing. Jan Zeman 2.6.2009 - 16.6.2011
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Československé armády 369 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Prokop 2.6.2009 - 16.6.2011
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Úžická 392 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Mgr. Martin Dvořák 16.6.2011 - 1.6.2012
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 8.5.2012
Adresa: Panská 16 , Kunovice 686 04
předseda dozorčí rady Ing. Roman Grones 16.6.2011 - 4.4.2014
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 13.4.2011
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: 320 , Kněžpole 687 12
člen dozorčí rady Jiří Kos 16.6.2011 - 4.4.2014
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: 157 , Čenkov 262 23
člen dozorčí rady Jaroslav Bříštěla 1.6.2012 - 4.4.2014
Vznik členství 8.5.2012
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Seifertova 1554 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Roman Grones 4.4.2014 - 30.7.2018
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 3.7.2018
Adresa: 320 , Kněžpole 687 12

Sbírka Listin MESIT air, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4045/SL 77 notářský zápis [NZ 256/2015] Městský soud v Praze 3.11.2015 22.12.2015 7
B 4045/SL 76 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.7.2015 6.8.2015 27.8.2015 1
B 4045/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.3.2015 6.5.2015 35
B 4045/SL 74 ostatní zápis u ustavujícího jednání představenstva Městský soud v Praze 25.3.2015 30.3.2015 6.5.2015 1
B 4045/SL 73 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2015 30.3.2015 6.5.2015 2
B 4045/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2015 30.3.2015 6.5.2015 5
B 4045/SL 71 notářský zápis [NZ 50/2015] Městský soud v Praze 25.3.2015 30.3.2015 6.5.2015 2
B 4045/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2014 4.4.2014 9.5.2014 2
B 4045/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 46/2014 Městský soud v Praze 24.3.2014 4.4.2014 9.5.2014 7
B 4045/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.4.2014 9.4.2014 42
B 4045/SL 67 ostatní zápis z ustavující schůze předs. Městský soud v Praze 20.6.2013 26.6.2013 12.8.2013 1
B 4045/SL 66 ostatní rozhonutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2013 26.6.2013 12.8.2013 1
B 4045/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2013 26.6.2013 12.8.2013 1
B 4045/SL 64 notářský zápis NZ 53/2013 Městský soud v Praze 3.4.2013 11.4.2013 14.5.2013 4
B 4045/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 25.4.2013 26.4.2013 33
B 4045/SL 62 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 1
B 4045/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.5.2012 15.5.2012 46
B 4045/SL 60 ostatní Zápis schůze představenstva Městský soud v Praze 5.4.2012 7.5.2012 1
B 4045/SL 59 ostatní RJS Městský soud v Praze 5.4.2012 7.5.2012 2
B 4045/SL 58 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.3.2011 2.5.2011 5.5.2011 5
B 4045/SL 57 zpráva o vztazích -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.5.2011 5.5.2011 2
B 4045/SL 56 ostatní -příloha k ÚZ r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.5.2011 5.5.2011 14
B 4045/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.5.2011 5.5.2011 22
B 4045/SL 53 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.2.2011 2.3.2011 15
B 4045/SL 52 účetní závěrka 2007 příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 21.2.2011 2.3.2011 12
B 4045/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.2.2011 2.3.2011 13
B 4045/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2010 22.4.2010 24.4.2010 13
B 4045/SL 49 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.3.2010 22.4.2010 24.4.2010 4
B 4045/SL 48 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.4.2010 24.4.2010 3
B 4045/SL 47 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 22.4.2010 24.4.2010 12
B 4045/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.4.2010 24.4.2010 22
B 4045/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.7.2009 20.7.2009 23
B 4045/SL 44 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 1.6.2009 8.7.2009 20.7.2009 17
B 4045/SL 43 zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 30.3.2009 8.7.2009 20.7.2009 4
B 4045/SL 42 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2009 8.7.2009 20.7.2009 5
B 4045/SL 41 ostatní - záp.z mim.VH Městský soud v Praze 28.4.2009 15.7.2009 7
B 4045/SL 40 ostatní - záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 28.4.2009 15.7.2009 1
B 4045/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2009 15.7.2009 14
B 4045/SL 38 notářský zápis NZ 76/2009 Městský soud v Praze 28.4.2009 15.7.2009 6
B 4045/SL 37 podpisové vzory + čest.prohl.6x Městský soud v Praze 28.4.2009 15.7.2009 6
B 4045/SL 36 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.1.2009 28.1.2009 4
B 4045/SL 35 výroční zpráva r.2006 bez ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2006 27.1.2009 28.1.2009 13
B 4045/SL 34 posudek znalce č.4850-260/2006 Městský soud v Praze 25.9.2006 22.3.2007 0
B 4045/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2006 22.3.2007 0
B 4045/SL 32 notářský zápis -NZ254/06 Městský soud v Praze 30.10.2006 22.3.2007 0
B 4045/SL 31 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 15.6.2006 30.10.2006 0
B 4045/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 2.8.2006 30.10.2006 0
B 4045/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 15.6.2006 30.10.2006 0
B 4045/SL 28 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 15.6.2006 30.10.2006 0
B 4045/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2006 30.10.2006 0
B 4045/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 12.10.2006 24.10.2006 40
B 4045/SL 25 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2006 12.10.2006 24.10.2006 11
B 4045/SL 24 ostatní -voleb.komise pro volbu čl.DR Městský soud v Praze 20.5.2005 29.11.2005 0
B 4045/SL 23 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 10.6.2005 29.11.2005 0
B 4045/SL 22 účetní závěrka za rok 2004 Městský soud v Praze 5.6.2005 20.7.2005 21.7.2005 0
B 4045/SL 21 ostatní - zápis z jednání VH 2x Městský soud v Praze 18.10.2004 22.11.2004 1.12.2004 0
B 4045/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 5.8.2004 0
B 4045/SL 19 ostatní - zápisy VH,DR a předst. Městský soud v Praze 18.6.2003 5.8.2003 22.8.2003 0
B 4045/SL 18 výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Městský soud v Praze 18.7.2003 23.7.2003 0
B 4045/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2002 28.1.2003 0
B 4045/SL 16 notářský zápis NZ279/02-NZ280/02 Městský soud v Praze 24.9.2002 28.1.2003 0
B 4045/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2002 10.12.2002 0
B 4045/SL 14 ostatní - záp. z jed. řádné VH+příl Městský soud v Praze 27.5.2002 10.12.2002 0
B 4045/SL 13 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.12.2002 0
B 4045/SL 12 výroční zpráva r.2001+aud.+zpr. o vztazích Městský soud v Praze 10.12.2002 0
B 4045/SL 9 notářský zápis NZ100/2002 Městský soud v Praze 25.3.2002 11.10.2002 0
B 4045/SL 11 ostatní -odstoupení člena doz.rady Městský soud v Praze 21.1.2002 11.10.2002 0
B 4045/SL 10 ostatní -protokol o volbě čl. doz.rady Městský soud v Praze 14.2.2002 11.10.2002 0
B 4045/SL 8 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 4.6.2001 15.7.2002 0
B 4045/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory + výpis z OR,rozhodnutí VH Městský soud v Praze 14.6.2001 15.7.2002 0
B 4045/SL 6 ostatní zpr. o vztazích mezi ovládajíc Městský soud v Praze 12.3.2002 15.4.2002 17.6.2002 0
B 4045/SL 5 ostatní -zápis VH-přílohy Městský soud v Praze 14.6.2001 20.9.2001 0
B 4045/SL 4 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 21.6.1999 27.10.1999 0
B 4045/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 16.9.1998 27.2.1998 0
B 4045/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 16.7.1997 5.2.1998 0
B 4045/SL 3 účetní závěrka r.1996,1997,1998,1999 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MESIT air, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25054864
Jméno MESIT air, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 30.5.1996
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo MESIT air, a.s.

Živnosti a provozovny MESIT air, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001171471
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Zahájení provozování 1.6.1996

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001171471
Zahájení provozování 1.6.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001171471
Zahájení provozování 1.11.1998

Živnost č. 4 Výroba dílů a příslušenství pro dopravní prostředky

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MESIT air, a.s.

Člen statutárního orgánu Roman Grones

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MESIT air, a.s.

IČO: 25054864
Firma: MESIT air, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Čenkov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.5.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
tracking image