Firma MERKUR KEY, a.s. IČO 25337025


MERKUR KEY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MERKUR KEY, a.s. (25337025) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Domažlická 1256/1, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1997 a je stále aktivní. MERKUR KEY, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o MERKUR KEY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MERKUR KEY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MERKUR KEY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MERKUR KEY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MERKUR KEY, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15890
IČO (identifikační číslo osoby) 25337025
Jméno MERKUR KEY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 23.7.2014 - 6.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 23.7.2014 - 6.3.2015
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 36.000.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů korun českých, upsáním 36, slovy: třiceti šesti, kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 .000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. - Veškeré nově upisované akcie budou upsány vlastníky nepeněžitých vkladů, a to společností ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 a panem Ing. Václavem Třeštíkem, r.č. 630803/1895, bytem Praha 10, Vinohr adská 3216/163. - Předmět nepeněžitého vkladu společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 tvoří nemovitosti zapsané mimo jiné na LV č. 214 pro obec a k.ú. Vítkov, okres Opava, a to pozemek parc. č. 617/1, pozemek parc. č. 617/2, pozemek parc. č. 617/3 (zbytek po oddělení nově vzniklé p.č. 617/6 podle GP č. 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002), pozemek parc. č. 617/4, budova č.p. 910 způsob využití administrativa, na parc. č. 617/4, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavení, na parc. č. 584/2 LV č. 1678 (jedná se o čističku odpadních vod, která se nachází na pozemku jiného vlastníka, a to Města Vítkov), budova bez čp/če způsob využití doprava, na parc. č. 617/2, budova bez čp/če způsob využití doprava, na parc. č. 662. Dále by předmětem vkladu měly být nemovitosti v obci a k.ú. Vítkov - nově vzniklá p.č. 618/1 ostatní plocha - manipulační plocha, nově vzniklá p.č. 618/5 ostatní plocha - manipulační plocha, které obě vznikly oddělením z p.č. 618 na základě geometric kého plánu číslo 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002, dále nově vzniklá p.č. 618/7 ostatní plocha - manipulační plocha, která vznikla oddělením z p.č. 618 na základě geometrického plánu číslo 2001-102/2002 ze dne 30.09.2002, dále nově vzniklá p.č. 662/1 zastav ěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením na základě geometrického plánu číslo 2000-99/2002 ze dne 17.09.2002, včetně všech součástí a příslušenství zejména budovy - unimobuňky postavené na p.č. 662, skladu kovového na p.č. 618/7, a to včetně všech so učástí a příslušenství. Předmět nepeněžitého vkladu dále tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1293 pro obec a k.ú. Jeseník, okres Jeseník, a to pozemek parc. č. 1081/1 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemek parc. č. 1081/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/7 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/9 ostatní plocha - ostatní komunikace, pozemek parc. č. 1081/10 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/11 zastavěná pl ocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/12 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/13 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/46 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1081/47 ostatní plocha - jiná plocha, pozemek parc. č. 1081/48 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če způsob využití garáž (hala dílny BO), výroby a renovace a diagnostiky), na parc. č. 1081/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na prc. č. 1081/6, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 108 1/7, budova bez čp/če způsob využití jiná st. (kotelna a uhelna), na parc. č. 1081/10, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/11, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/12, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/13, budova bez čp/če způsob využití jiná st., na parc. č. 1081/48, a to včetně všech součástí a příslušenství. Předmět nepeněžitého vkladu pana Ing. Václava Třeštíka, r.č.630803/1895, bytem Praha 10, Vinohradská 3216/163 tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1824 pro obec Říčany, k.ú. Říčany u Prahy - p.č. st. 2937 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 2938 - zastav ěná plocha a nádvoří, p.č. 1307/53 - zahrada a dále budova - rodinný dům čp. 1888 postavená na p.č. st. 2937 a garáž bez čp., če. postavená na p.č. st. 2938. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena na základě znaleckých posudků Ing. Pavla Sedláka, u nemovitostí v k.ú. Jeseník na částku 22.500.000,- Kč, slovy: dvacet dva miliony pět set tisíc korun českých, u nemovitostí v k.ú. Vítkov na částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů, dále na základě znaleckého posudku Ing. Petry Jechové u nemovitostí v k.ú. Říčany u Prahy na částku 4.137.300,- Kč, slovy: čtyři miliony jedno sto třicet sedm tisíc tři sta korun českých. Valná hromada schvaluje, aby upisovateli ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, PSČ 709 19, IČ 45192057 bylo na jeho výše popsaný nepeněžitý vklad vydáno 32, slovy: třicet dva, kusů nově vydaných kmenových akcií, v listinné podo bě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že částka 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, tvoří emisní ážio a dále valná hromada schvaluje, aby upisovateli Ing. Václavu Třeštíkovi, r.č. 630803/1895, bytem Praha 10 , Vinohradská 3216/163, byly na jeho výše popsaný nepeněžitý vklad vydány 4, slovy: čtyři, kusy nově vydaných kmenových akcií, v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že částka 137.300,- Kč, slovy: jedno sto třicet sedm tisíc tři sta korun českých, tvoří emisní ážio. - Místem pro upsání nově emitovaných akcií je sídlo společnosti Zlín, Nad Vývozem 4868 a lhůta činí 14, slovy: čtrnáct, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhů tě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovatelům představenstvem doručen bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku. 4.8.2004 - 6.9.2004
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40 000 000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, upsáním 40, slovy: čtyřiceti, kusů nových kmenových, neregistrovaných akcií na majitele, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. - veškeré nově upisované akcie budou upsány vlastníkem nepeněžitých vkladů, přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 1925 pro obec Krnov, k.ú. Krnov - Horní Předměstí - p.č. 5318/1, 5321/2, 5323, 5324, 5330/1, 5330/2, 5330/3, 5330/4, 5330/8, 5330/9, 5331 a dále budova čp. 1787 na p.č. 5323, budova na p.č.1770/10, budova na p.č. 5324, budova na p.č. 5328, budova na p.č. 5330/2, budova na p.č. 5330/3, budova na p.č. 5330/4 a dále nemovitostmi zapsanými na LV č. 1143 pro obec Br untál, k.ú. Bruntál - město a to p.č. 2878/1, 2878/2, 2878/3, 2879/1, 2879/2, 3083/3, 3085, 3088/1, 3088/2, 3089/1, 3090, 3091, 3092, 3093/1, 3093/2, 3093/5, 3093/6, 3094 a dále budova čp. 1096 na p.č. 2878/1, budova čp. 1875 na p.č. 2879/1, budova na p .č. 3088/2, budova na p.č. 3089/1, budova na č.p. 3090, garáž na p.č. 3091, budova na p.č. 3092, budova na p.č. 3093/2, budova na p.č. 3093/5, budova na p..č. 3093/6, budova na p.č.3094. Hodno ta nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě znaleckého po sudku Ing. Pavla Sedláka, na částku u nemovitostí v k.ú. Bruntál - město na částku 15 000 000,- Kč, u nemovitostí v k.ú. Krnov - Horní Předměstí na částku 25 300 000,- Kč. - valná hromada schvaluje, aby jako protiplnění na výše uvedený nepeněžitý vklad bylo upisovateli, společnosti ČSAD Ostrava, a.s., se sídlem Vítkovická 3056/2, IČ 45192057 vydáno 40 kusů, slovy: čtyřicet, nových kmenových listinných akcií společnosti, zně jících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč slovy: jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 300 000,- Kč. - místem pro upsání nově emitovaných akcií je navrženo sídlo společnosti Zlín, Nad Vývozem 4868 a lhůta činí 14 dnů a počíná běžet dnem, následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli představenstvem doručen bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku. 28.11.2003 - 10.12.2003
Zvýšení základního jmění: Valná hromada, která se konala dne 2.3.2001, přijala následující rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu: 19.3.2001 - 23.4.2001
Zvyšuje se základní kapitál společnosti MERKUR KEY, a.s., se sídlem Zlín, Nad Vývozem 4868, IČ 25337025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka číslo 2320, o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 19.3.2001 - 23.4.2001
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 ks (slovy: jedno sto kusů) listinných, kmenových akcií na majitele, které nejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), je shodná s jejich emisním kursem. 19.3.2001 - 23.4.2001
Veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody dojde dnešního dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, v kanceláři notáře v Brně JUDr. Michala Voříška, a dohoda bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moci rozhodnutí o pravomocném zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.3.2001 - 23.4.2001
Upisovatel je povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu (tj. jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do čtyřiceti pěti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet č. 529-4218319004/0400 u Živnostenské banky, a.s., zbytek emisního kursu upsaných akcií bude splacen takto: - dalších nejméně 10 %, slovy: deset procent emisního kurzu nejpozději do 30.6.2001, slovy: třicátého června roku dva tisíce jedna, - dalších nejméně 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 30.9.2001, slovy: třicátého září roku dva tisíce jedna, - dalších nejméně 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 30.12.2001, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce jedna, posledních 20 %, slovy: dvacet procent emisního kurzu nejpozději do 28.02.2001, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce dva. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 19.3.2001 - 23.4.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými dne 6.10.2000. 21.11.2000 - 23.4.2001
Záměr zvýšení základního jmění: Rozhodnutí jediného akcionáře z 6.10.2000. 6.11.2000 - 21.11.2000
a) Základní jmění společnosti se z důvodu posílení zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje zvyšuje o částku 141.000.000,-Kč, slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion korun českých, tedy z dosavadní výše 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, nově na částku 142.000.000,-Kč, slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony korun českých, nepeněžitým vkladem. Zvýšení základního jmění nad shora uvedenou navrhovanou výši se nepřipouští. 6.11.2000 - 21.11.2000
b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 141 kusů, slovy: jedno sto čtyřicet jedna, nových kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii. 6.11.2000 - 21.11.2000
c) Nově upisované akcie budou upsány vlastníky nepeněžitých vkladů takto: - společnost Hasičská pojišťovna, a.s., se sídlem Radlinského 6, Bratislava, Slovenská republika upíše 65, slovy: šedesát pět kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za emisní kurz 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii. - předmětem nepeněžitého vkladu společnosti Hasičská pojišťovna, a.s. se sídlem Radlinského 6, Bratislava je vklad know-how Hasičské pojišťovny, a.s. spočívající v umožnění poskytování ručení v celním řízení ve smyslu platných právních předpisů ČR, které je podrobně popsáno a oceněno ve znaleckém posudku Ing.Yvety Janásové ze dne 11.8.2000, číslo 2-08/00 znaleckého deníku a ve znaleckém posudku Ing. Luboše Marka ze dne 11.8.2000, číslo 01-2000 znaleckého deníku. - v prvním znaleckém posudku je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 65.500.000,-Kč, slovy: šedesát pět milionů pět set tisíc korun českých, - ve druhém znaleckém posudku je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 69.900.000,-Kč, slovy: šedesát devět miliónů devět set tisíc korun českých, - jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Yvety Janásové schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společnosti Hasičská pojišťovna, a.s. částkou 65.500.000,-Kč, slovy: šedesát pět milionů pět set tisíc korun českých, s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 65, slovy: šedesát pět, kusů, blíže popsané pod písmenem b)., - rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 500.000,-Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. 6.11.2000 - 21.11.2000
společnost NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o., IČO 25855883, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 988/109, upíše 76, slovy: sedmdesát šest, kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurz 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii. 6.11.2000 - 21.11.2000
předmětem nepeněžitého vkladu společnosti NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o., IČO 25855883, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 988/109 jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 3159, pro obec Ostrava, katastrální území Slezská Ostrava, a to budova čp. 988 postavená na parcele číslo 1898, parcela číslo 1898, parcela číslo 1899 a parcela číslo 1900 včetně všech součástí a příslušenství. 6.11.2000 - 21.11.2000
předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1620/69/2000, který dne 4.10.2000 zpracoval Ing. Jaroslav Lukeš a ve znaleckém posudku číslo 881/30/00, který dne 4.10.2000 zpracoval Ing. Steve Mikeska. 6.11.2000 - 21.11.2000
v prvním znaleckém posudku je oceněn na částku 76.915.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů devět set patnáct tisíc korun českých - ve druhém znaleckém posudku je oceněn na částku 76.114.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých - jediný akcionář na základě výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Steve Mikesky schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společnosti NEMINVEST OSTRAVA, s.r.o. částkou 76.114.000,-Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtrnáct tisíc korun českých s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 76, slovy: sedmdesát šest, kusů, blíže popsané pod písmenem b). - rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako protiplnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 114.000,-Kč, slovy: jedno sto čtrnáct tisíc korun českých. 6.11.2000 - 21.11.2000
d) Místem pro upsání nově emitovaných akcií je dosavadní sídlo společnosti Brno, Koliště 21 a lhůta činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnost Hasičská pojišťovna,a.s., splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě smlouvy o postoupení know-how. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnosti NEMINVEST OSTRAVA s.r.o., splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě předání prohlášení vkladatele o vkladu výše popsaných nemovitostí do základního jmění společnosti MERKUR KEY, a.s. s úředně ověřeným podpisem oprávněného jednatele. 6.11.2000 - 21.11.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými dne 28.8.2000. 6.11.2000 - 21.11.2000
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.1.1998 o zvýšení základního jmění. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti MERKUR KEY,a.s. o částku 15,000.000,-Kč, tedy na 16,000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií vydaných v počtu 30 kusů, každé o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. 16.2.1998 - 9.9.1999
Jedná se o akcie kmenové, v listinné podobě, na majitele. 16.2.1998 - 9.9.1999
A. Valná hromada schvaluje úpis 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč za kus na základě přednostního práva akcionáře s přednostní lhůtou dvou týdnů po právní moci usnesení, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady společnosti MERKUR KEY,a.s. o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počet nových akcií, upisovaných na základě přednostní lhůty k upisování upsat v poměru v jakém se akcionáři podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100% jmenovité hodnoty. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počátek lhůty pro uplatnění přednostního práva je první den následující po dni, ve kterém zápis usnesení valné hromady společnosti MERKUR KEY,a.s. o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. 16.2.1998 - 9.9.1999
Informaci o přednostním právu akcionářů k upisování akcií uveřejnit na vývěsce v sídle společnosti v termínu určeném zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady. 16.2.1998 - 9.9.1999
Místo pro výkon přednostního práva akcionáře je sídlo společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje splacení peněžitého vkladu takto: 30% z upsané částky splatit v termínu do 30 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, 30% z upsané částky splatit v termínu do 60 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, 40% z upsané částky splatit v termínu do 90 dní ode dne úpisu akcií, upsaných s využitím přednostního práva, to vše na účet č.19-8646850297/0100 vedený u KB Brno venkov. 16.2.1998 - 9.9.1999
B. Valná hromada schvaluje, aby všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva byly upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií, která bude uveřejněna na vývěsce v sídle společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Počátek lhůty pro upisování akcií na základě veřejné výzvy je první den následující po dni uveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií. Délka lhůty činí 30 dní. 16.2.1998 - 9.9.1999
Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy činí 100% jmenovité hodnoty. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisovacím místem pro upisování akcií na základě veřejné výzvy je sídlo společnosti. 16.2.1998 - 9.9.1999
Upisování akcií na základě veřejné výzvy nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.2.1998 - 9.9.1999
Valná hromada schvaluje splacení peněžitého vkladu takto: 30% z upsané částky splatit v termínu do 30 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, 30% z upsané částky splatit v termínu do 60 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, 40% z upsané částky splatit v termínu do 90 dní ode dne úpisu akcií, které byly upsány na základě veřejné výzvy, a to vše na účet č. 19-8646850297/0100 vedený u KB Brno venkov. 16.2.1998 - 9.9.1999
Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno. 6.5.1997 - 6.11.2000

Aktuální kontaktní údaje MERKUR KEY, a.s.

Kapitál MERKUR KEY, a.s.

zakladni jmění 318 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2004
zakladni jmění 282 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.2003 - 6.9.2004
zakladni jmění 242 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.2002 - 10.12.2003
zakladni jmění 242 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.1.2002 - 23.4.2002
zakladni jmění 242 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.2001 - 9.1.2002
zakladni jmění 242 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.2001 - 1.8.2001
zakladni jmění 142 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2000 - 23.4.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1999 - 21.11.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1997 - 9.9.1999

Akcie MERKUR KEY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 318 23.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 318 6.9.2004 - 23.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 282 10.12.2003 - 6.9.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 242 9.10.2002 - 10.12.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 241 23.4.2001 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 141 21.11.2000 - 23.4.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 6.11.2000 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 6.5.1997 - 6.11.2000

Sídlo MERKUR KEY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Domažlická 1256/1 , Praha 130 00 13.7.2015
Adresa Havlíčkovo náměstí 189/2 , Praha 130 00 30.11.2009 - 13.7.2015
Adresa Nad Vývozem 4868 , Zlín 760 05 6.11.2000 - 30.11.2009
Adresa Koliště 639/21 , Brno 602 00 16.2.1998 - 6.11.2000
Adresa Nad Vývozem 4868 , Zlín 760 05 6.5.1997 - 16.2.1998

Předmět podnikání MERKUR KEY, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.4.2009 - 16.7.2018
zprostředkování obchodu a služeb 25.7.2005 - 27.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.7.2005 - 27.4.2009
služby administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 4.8.2004 - 27.4.2009
realitní činnost 9.1.2002 - 27.4.2009
poskytování ručení a zastupování v celním řízení 26.6.2001 - 27.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1997 - 27.4.2009
provozování služeb spojených se zajišťováním celního řízení včetně provozování veřejného celního skladu 6.5.1997 - 27.4.2009

vedení firmy MERKUR KEY, a.s.

Statutární orgán MERKUR KEY, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 6.3.2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. 23.7.2014 - 6.3.2015
Způsob jednání za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány, v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná každý z členů představenstva samostatně 28.11.2003 - 23.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl předsedou písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.11.2000 - 28.11.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl předsedou písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.5.1997 - 6.11.2000
statutární ředitel Marcel Papcun 13.1.2016
Vznik členství 9.12.2015
Vznik funkce 9.12.2015
Adresa: Kollárova 4453/45 , Prešov Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Jiří Krajča 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: Dostihová 470 , Slušovice 763 15
člen představenstva Ing. Luděk Novák 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: Slezská 4773 , Zlín 760 05
člen představenstva Ivo Pitrman 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: Pod Vodojemem 2727 , Zlín 760 01
člen představenstva JUDr. Jan Sedláček 6.11.2000 - 9.1.2002
Zánik členství 1.10.2001
Adresa: Lerchova 292/3 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Václav Procházka 6.11.2000 - 9.1.2002
Zánik členství 23.8.2001
Adresa: Lazy 2 , Zlín Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Třeštík 6.11.2000 - 28.11.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Dešná 64 , 763 14 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Richard Mattas 9.1.2002 - 28.11.2003
Vznik členství 13.11.2001
Zánik členství 29.9.2003
Adresa: Jugoslávských partyzánů 736/34 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Václav Třeštík 28.11.2003 - 26.4.2006
Vznik funkce 28.8.2000
Zánik funkce 14.4.2006
Adresa: Vinohradská 3216/163 , Praha 100 00
člen představenstva RNDr. Jan Brázdil 9.1.2002 - 26.9.2006
Vznik členství 24.8.2001
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 24.8.2001
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Křiby 4721 , Zlín 760 05
člen představenstva JUDr. Jan Kunovský 28.11.2003 - 26.9.2006
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Lešenská 499 , Zlín 763 14
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Michael Broda 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Pod lipami 2556/47 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Jan Kunovský 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Lešenská 499 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Václav Třeštík 20.5.2008 - 27.4.2009
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: Vinohradská 3216/163 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Michael Broda 20.5.2008 - 30.11.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 10.7.2009
Adresa: Pod lipami 2556/47 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Václav Třeštík 27.4.2009 - 23.12.2011
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Olivova 1888/35 , Říčany 251 01
člen představenstva Alice Potměšilová 23.12.2011 - 17.1.2013
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 11.12.2012
Adresa: Větrná 348 , Ondřejov 251 65
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 20.5.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 29.6.2007
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Radka Pluhaříková 30.11.2009 - 21.8.2013
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Českobratrská 1769/28 , Ostrava 702 00
člen představenstva Václav Třeštík 4.6.2013 - 21.8.2013
Adresa: Jana Masaryka 708/12 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 9.8.2013 - 6.3.2015
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 27.2.2015
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 27.2.2015
Adresa: Zahradní 1282/10 , Ostrava 702 00
člen představenstva Václav Třeštík 21.8.2013 - 6.3.2015
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 27.2.2015
Zánik funkce 27.2.2015
Adresa: Jana Masaryka 708/12 , Praha 120 00
Statutární ředitel Ing. Václav Třeštík 6.3.2015 - 13.1.2016
Zánik členství 9.12.2015
Vznik funkce 27.2.2015
Zánik funkce 9.12.2015
Adresa: Jana Masaryka 708/12 , Praha 120 00

Dozorčí rada MERKUR KEY, a.s.

Platnost údajů od - do
předsedkyně Lenka Panáčková 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: 122 , Kostelany nad Moravou 686 01
členka Alena Květáková 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: 177 , Zádveřice-Raková 763 12
členka Jana Štěpánková 6.5.1997 - 6.11.2000
Adresa: 541 , 763 15 Padělky Česká republika
předseda Ing. Miloš Lukáčik 6.11.2000 - 9.1.2002
Zánik členství 24.8.2001
Adresa: Špitálská 9 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Ivan Maroš 6.11.2000 - 9.1.2002
Zánik členství 24.8.2001
Zánik funkce 24.8.2001
Adresa: Pifflova 1244 , Bratislava Slovenská republika
člen Mgr. Tomáš Komada 6.11.2000 - 9.1.2002
Adresa: Černyševského 29 , Bratislava Slovenská republika
člen Marek Tureček 6.11.2000 - 9.1.2002
Zánik členství 24.8.2001
Adresa: Hranická 74/21 , Přerov 751 24
člen Ing. František Pivoda 6.11.2000 - 9.1.2002
Adresa: Na Odpoledni 1042/19 , Přerov 750 02
člen Ing. Ivan Peschl 19.3.2001 - 23.4.2002
Vznik funkce 2.3.2001
Zánik funkce 21.12.2001
Adresa: Cabanova 8 , Bratislava Slovenská republika
člen Mgr. Tomáš Komada 9.1.2002 - 23.4.2002
Zánik funkce 21.12.2001
Adresa: Černyševského 29 , Bratislava Slovenská republika
předseda Ing. František Pivoda 9.1.2002 - 28.11.2003
Zánik členství 30.9.2003
Vznik funkce 6.10.2000
Adresa: Na Odpoledni 1042/19 , Přerov 750 02
člen Věra Baculáková 9.1.2002 - 28.11.2003
Vznik členství 24.8.2001
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
člen Radka Pluhaříková 9.1.2002 - 28.11.2003
Vznik členství 24.8.2001
Zánik členství 29.8.2003
Adresa: Marie Majerové 1694/5 , Ostrava 708 00
člen Ing. Milan Novotný 23.4.2002 - 28.11.2003
Zánik členství 30.9.2003
Vznik funkce 21.12.2001
Adresa: U Tenisu 1190 , 750 02 Přerov Česká republika
člen Miroslava Divišová 23.4.2002 - 28.11.2003
Zánik členství 30.9.2003
Vznik funkce 21.12.2001
Adresa: U Tenisu 1340/25 , Přerov 750 02
místopředseda Ing. Václav Procházka 9.1.2002 - 4.8.2004
Vznik funkce 24.8.2001
Zánik funkce 11.12.2003
Adresa: Lazy 2 , Zlín Česká republika
předseda Ing. Stanislav Purger 28.11.2003 - 26.9.2006
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen Ing. Petr Koltok 28.11.2003 - 26.9.2006
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: 260 , Hradišťko-Rajchardov Česká republika
člen Ing. Lumír Pracný 4.8.2004 - 26.9.2006
Vznik funkce 11.12.2003
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
předseda dozorčí rady RNDr. Jan Brázdil 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Křiby 4721 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Lumír Pracný 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
člen dozorčí rady Ing. Petr Koltok 26.9.2006 - 20.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 260 , 252 09 Hradišťko - Rajchardov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Koltok 20.5.2008 - 30.11.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 1.4.2008
Adresa: 260 , 252 09 Hradišťko - Rajchardov Česká republika
předseda dozorčí rady RNDr. Jan Brázdil 20.5.2008 - 28.1.2014
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.9.2012
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 29.9.2012
Adresa: Křiby 4721 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Lumír Pracný 20.5.2008 - 7.3.2014
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
člen dozorčí rady Ing. Milan Adam 30.11.2009 - 23.7.2014
Vznik členství 10.7.2009
Adresa: Chřestová 1085/1 , Ivančice 664 91
člen dozorčí rady Ing. Lumír Pracný 7.3.2014 - 6.3.2015
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 27.2.2015
Zánik funkce 27.2.2015
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
člen dozorčí rady Ing. Milan Adam 23.7.2014 - 6.3.2015
Vznik členství 10.7.2009
Zánik členství 27.2.2015
Zánik funkce 27.2.2015
Adresa: Chřestová 1085/1 , Ivančice 664 91

Sbírka Listin MERKUR KEY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15890/SL 79 ostatní rozhodnutí SR Městský soud v Praze 9.12.2015 14.12.2015 25.2.2016 1
B 15890/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.7.2014 21.7.2014 3.9.2014 13
B 15890/SL 77 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2013 20.8.2013 21.8.2013 1
B 15890/SL 76 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.6.2013 20.8.2013 21.8.2013 1
B 15890/SL 75 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.5.2013 30.5.2013 4.6.2013 2
B 15890/SL 74 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 11.12.2012 10.1.2013 18.1.2013 1
B 15890/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 11.1.2013 29
B 15890/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2012 30
B 15890/SL 70 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2012 19
B 15890/SL 72 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.11.2011 2.12.2011 3
B 15890/SL 69 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 11.11.2009 10.12.2009 2
B 15890/SL 68 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 3.11.2009 10.12.2009 1
B 15890/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.8.2009 10.12.2009 21
B 15890/SL 66 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 1.4.2008 10.12.2009 1
B 15890/SL 65 notářský zápis - rozh. VH, NZ 635/09 Městský soud v Praze 21.8.2009 10.12.2009 6
B 15890/SL 64 notářský zápis - rozh. VH, NZ 534/09 Městský soud v Praze 10.7.2009 10.12.2009 23
B 15890/SL 63 notářský zápis - rozh. VH, NZ 521/08 Městský soud v Praze 27.6.2008 10.12.2009 49
B 15890/SL 62 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 4.6.2008 6.1.2009 22
B 15890/SL 61 podpisové vzory + ČP - M.B. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 60 podpisové vzory + ČP - V.T. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 59 podpisové vzory + ČP - S.P. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 58 podpisové vzory + ČP - J.B. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 57 podpisové vzory + ČP- L.P. Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 2
B 15890/SL 56 podpisové vzory + ČP- P.K. Městský soud v Praze 28.4.2008 21.5.2008 2
B 15890/SL 55 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 54 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 1
B 15890/SL 53 notářský zápis - rozh. VH, NZ 504/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 21.5.2008 29
B 15890/SL 52 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 12.6.2007 17.12.2007 20
B 15890/SL 51 výroční zpráva -2005 Městský soud v Praze 22.5.2006 21.12.2006 20
B 15890/SL 50 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 11
B 15890/SL 49 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 1
B 15890/SL 48 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 1
B 15890/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 22
B 15890/SL 46 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 682/06 Městský soud v Praze 26.6.2006 2.10.2006 22
B 15890/SL 45 účetní závěrka -2004 Městský soud v Praze 16.6.2005 27.7.2005 14
B 15890/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2005 27.7.2005 22
B 15890/SL 43 notářský zápis -NZ 619/2005-osvědčení Městský soud v Praze 27.6.2005 27.7.2005 12
B 15890/SL 42 ostatní - smlouvy o upsání akcií Městský soud v Praze 11.8.2004 7.9.2004 11
B 15890/SL 41 notářský zápis - osvědčení Městský soud v Praze 23.6.2004 20.8.2004 15
B 15890/SL 40 ostatní - ocenění nemovitosti T21/04 Městský soud v Praze 3.5.2004 20.8.2004 45
B 15890/SL 39 ostatní - znale.posudekč.1035/09904 Městský soud v Praze 21.4.2004 20.8.2004 30
B 15890/SL 38 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 6.4.2004 20.8.2004 1
B 15890/SL 37 ostatní - ocenění nemovitostí T20/04 Městský soud v Praze 3.3.2004 20.8.2004 41
B 15890/SL 36 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 20.8.2004 1
B 15890/SL 35 notářský zápis osvědčení Městský soud v Praze 11.12.2003 20.8.2004 7
B 15890/SL 34 ostatní -sml. o upsání akcií Městský soud v Praze 28.11.2003 15.12.2003 4
B 15890/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2003 15.12.2003 23
B 15890/SL 32 ostatní -přílohy náj. smlouvy Městský soud v Praze 2.12.2003 158
B 15890/SL 31 ostatní příloha nájemní smlouvy Městský soud v Praze 2.12.2003 135
B 15890/SL 30 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 22
B 15890/SL 29 ostatní -oceění nem. T 66/03 Městský soud v Praze 24.9.2003 2.12.2003 35
B 15890/SL 28 ostatní -ocenění nem. T 65/03 Městský soud v Praze 24.9.2003 2.12.2003 29
B 15890/SL 27 notářský zápis -osv. kon. VH Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 12
B 15890/SL 26 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 9.10.2003 2.12.2003 3
B 15890/SL 25 ostatní -zápis předst. Městský soud v Praze 29.9.2003 2.12.2003 4
B 15890/SL 24 ostatní -zápis DR Městský soud v Praze 30.9.2003 2.12.2003 1
B 15890/SL 23 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 26.6.2002 21.10.2002 13
B 15890/SL 22 notářský zápis - rozhodn.VH Městský soud v Praze 6.9.2002 21.10.2002 17
B 15890/SL 21 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 21.12.2001 6.5.2002 4
B 15890/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2002 22
B 15890/SL 19 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 21.12.2001 6.5.2002 10
B 15890/SL 18 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 25.6.2001 18.2.2002 14
B 15890/SL 17 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 6
B 15890/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.2.2002 22
B 15890/SL 15 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 14
B 15890/SL 14 ostatní - potvrz.o zal.účtu Městský soud v Praze 12.11.2001 18.2.2002 1
B 15890/SL 13 ostatní - zápis dozor.rady Městský soud v Praze 24.8.2001 18.2.2002 2
B 15890/SL 12 ostatní - zápis z představen. Městský soud v Praze 13.11.2001 18.2.2002 2
B 15890/SL 11 notářský zápis - zvýšení zákl. kapitálu Městský soud v Praze 2.3.2001 25.4.2001 13
B 15890/SL 10 notářský zápis - VH,stanovy Městský soud v Praze 2.3.2001 13.3.2001 44
B 15890/SL 9 posudek znalce č.2-08/00 Městský soud v Praze 11.8.2000 15.11.2000 36
B 15890/SL 8 posudek znalce č.1620/69/2000 Městský soud v Praze 4.10.2000 15.11.2000 33
B 15890/SL 7 posudek znalce č.881/32/00 Městský soud v Praze 4.10.2000 15.11.2000 47
B 15890/SL 6 posudek znalce č.01-2000 Městský soud v Praze 11.8.2000 15.11.2000 37
B 15890/SL 5 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 6.10.2000 15.11.2000 30
B 15890/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí Městský soud v Praze 11.9.2000 15.11.2000 2
B 15890/SL 3 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 28.8.2000 15.11.2000 26
B 15890/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 21.7.1997 13.3.1998 5
B 15890/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 24.3.1997 13.3.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MERKUR KEY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25337025
Jméno MERKUR KEY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 6.5.1997
Celkový počet živností: 8

Sídlo MERKUR KEY, a.s.

Živnosti a provozovny MERKUR KEY, a.s.

Živnost č. 1 Provozování služeb spojených se zajišťováním celního řízení včetně provozování veřejného celního skladu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1997
Zánik oprávnění 21.12.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1997
Zánik oprávnění 10.7.2018

Živnost č. 4 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MERKUR KEY, a.s.

Člen statutárního orgánu Marcel Papcun

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MERKUR KEY, a.s.

IČO: 25337025
Firma: MERKUR KEY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1997

Sídlo MERKUR KEY, a.s.

Sídlo: Domažlická 1256/1, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image