Firma MERIT CZ a.s. IČO 26849682


MERIT CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MERIT CZ a.s. (26849682) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Březinova 136/7, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 2005 a je stále aktivní. MERIT CZ a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MERIT CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MERIT CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MERIT CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MERIT CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MERIT CZ a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2856
IČO (identifikační číslo osoby) 26849682
Jméno MERIT CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.1.2005
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.7.2014 - 12.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 28.7.2014 - 11.5.2016
Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu, neboť společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál za níže uvedených podmínek. Základní kapitál se sni žuje z důvodu, že si je valná hromada společnosti vědoma skutečnosti, že společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto již nyní o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, což znamená, že jeho výše bude snížena ze současných 29.000.000,- Kč (slovy: dvacetidevítimilionůkorunčeských) o částku 7.300.000,- Kč (slovy: s edmimilionůtřísettisíckorunčeských) na nových 21.700.000,- Kč (slovy: dvacetjedenmilionsedmsettisíckorunčeských). Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních listinných kmenových akcií v počtu 73 (slovy: sedmdesátitří) kusů, čísel 218 až 290, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nekótovaných, v celkové hodnotě 7.300.000,- Kč ( slovy: sedmimilionůtřísettisíckorunčeských) vykazovaných v jejím majetku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude použita částečně na úhradu závazku vzniklého na základě koupě vlastních akcií (7.253.718,- Kč, slovy sedmmilionůdvěstěpadesáttřitisícesedmsetosmnáctkorunčeských) a č ástečně na úhradu ztráty z minulých let (46.282,- Kč, slovy: čtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátdvěkorunyčeské). 3.8.2011 - 21.12.2011
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 17.12.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku ve výši 27.000.000,- Kč (slovy : dvacet sedm milionů korun českých), tedy z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých( na částku ve výši 29.000.000,- Kč (slovy : dvacet devět milionů korun českých), a to nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví 3022 pro katastrální území Hodolany, obec a okres Olomouc, a to : budova v části ob ce Hodolany č.p. 136, způsob využití občanská vybavenost postavená na pozemku parcele St. 1307/1 - zastavěná plocha a nádvoří a na cizím pozemku parcele číslo St. 1307/3 (zapsané na listu vlastnictví číslo 3472), pozemek parcela číslo St. 1307/1 - zastavě ná plocha a nádvoří o výměře 500 m2, pozemek parcela číslo 624/37 - ostatní plocha o výměře 327 m2. Předmět nepeněžitého vkladu je oceněn znaleckým posudkem znalkyně paní Ing. Renáty Urbáškové, bytem Stromořadí 1291, Uničov, PSČ 783 91, pořadové číslo 1847-187-2008 ze dne 27.10.2008 (slovy : dvacátého sedmého října roku dva tisíce osm), jmenovanou pro ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 30 Nc 6095/2008-5, ze dne 25.8.2008 (slovy : dvacátého pátého srpna roku dva tisíce osm), které nabylo právní moci dne 16.9.2008 (slovy : šestnáctého října roku dva tisíce osm), na částku ve výši 27.000.000,- Kč (slovy : dvacet sedm milionů korun českých). Valná hromada současně rozhodla o tom, že základní kapitál bude navýšen upsáním nových akcií, a to 270 (slovy : dvě stě sedmdesáti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě; o tom, že emisní kurz jedné akcie bude 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých); o tom, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti MERIT GROUP a.s., se s ídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, identifikační číslo 646 09 995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B vložka 1221; o tom, že lhůta pro upsání akcií bude činit jeden měsíc od doručení výzvy společnosti zájem ci k upsání nových akcií; o tom, že místem upisování akcií bude sídlo společnosti, tedy Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00; o tom, že emisní kurz bude splacen předáním prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí společnosti, ve lhůtě třicet dní od upsání akcií. 14.1.2009 - 17.2.2009

Kapitál MERIT CZ a.s.

zakladni jmění 21 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2011
zakladni jmění 29 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2009 - 21.12.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.3.2006 - 17.2.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 19.1.2005 - 1.3.2006

Akcie MERIT CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 217 21.12.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 290 17.2.2009 - 21.12.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.1.2005 - 17.2.2009

Sídlo MERIT CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Březinova 136/7 , Olomouc 779 00 28.11.2016
Adresa Březinova 136/7 , Olomouc 779 00 19.1.2005 - 28.11.2016

Předmět podnikání MERIT CZ a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.5.2016
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 3.8.2011
velkoobchod 19.1.2005 - 3.8.2011
specializovaný maloobchod 19.1.2005 - 3.8.2011
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.1.2005 - 3.8.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.1.2005 - 3.8.2011
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.1.2005 - 3.8.2011
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.1.2005 - 3.8.2011
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.1.2005 - 3.8.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.1.2005 - 3.8.2011
správa a údržba nemovitostí 19.1.2005 - 3.8.2011
realitní činnost 19.1.2005 - 3.8.2011

vedení firmy MERIT CZ a.s.

Statutární orgán MERIT CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti. 11.5.2016
Jednání : Společnost zastupuje: předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva zastupují společnost vždy alespoň dva společně. 28.7.2014 - 11.5.2016
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. 19.1.2005 - 28.7.2014
statutární ředitel Olga Němcová 7.6.2016
Vznik funkce 26.5.2016
Adresa: K hájence 241/12 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Pavel Jelínek 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Vznik funkce 19.1.2005
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Za vodojemem 1006/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Šafránek 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Údolní 2244/4 , Šternberk 785 01
člen představenstva Jaroslav Bant 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Na Vinici 631/19 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Jiří Šafránek 1.3.2006 - 14.1.2009
Vznik členství 13.12.2005
Adresa: Údolní 2244/4 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Ing. František Jelínek 1.3.2006 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Rožňavská 626/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jaroslav Bant 1.3.2006 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Na Vinici 631/19 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Jiří Šafránek 14.1.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Údolní 987/5 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Jiří Šafránek 27.1.2010 - 1.6.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 17.12.2009
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Údolní 987/5 , Šternberk 785 01
člen představenstva Jaroslav Bant 27.1.2010 - 22.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Na Vinici 631/19 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Radka Severová 27.1.2010 - 28.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Politických vězňů 736/1 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Jiří Šafránek 1.6.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 17.12.2009
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Údolní 987/5 , Šternberk 785 01
člen představenstva Jaroslav Bant 22.7.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Na Vinici 631/19 , Horka nad Moravou 783 35
Předseda představenstva Jiří Šafránek 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: Údolní 987/5 , Šternberk 785 01
Člen představenstva Jaroslav Bant 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: Na Vinici 631/19 , Horka nad Moravou 783 35
Člen představenstva Radka Severová 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: Politických vězňů 736/1 , Olomouc 779 00
statutární ředitel Jiří Šafránek 11.5.2016 - 7.6.2016
Vznik funkce 11.5.2016
Zánik funkce 26.5.2016
Adresa: Údolní 987/5 , Šternberk 785 01

Dozorčí rada MERIT CZ a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. František Jelínek 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Vznik funkce 19.1.2005
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Rožňavská 626/1 , Olomouc 779 00
člen Mgr. Daniel Procházka 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Božetěchova 866/9 , Olomouc 779 00
člen Ing. Pavel Žilka 19.1.2005 - 1.3.2006
Vznik členství 19.1.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Václava III. 381/8 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady RNDr. Josef Drdla 23.3.2006 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Schweitzerova 379/68 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Mgr. Daniel Procházka 23.3.2006 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Božetěchova 866/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Žilka 23.3.2006 - 27.1.2010
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Václava III. 381/8 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Bc. Milan Medvedík 27.1.2010 - 20.12.2011
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 17.12.2009
Zánik funkce 16.6.2011
Adresa: 189 , Střeň 783 32
člen dozorčí rady Ing. Pavel Žilka 27.1.2010 - 22.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Václava III. 381/8 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Mgr. Vlastimil Lesák 27.1.2010 - 28.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Foerstrova 961/17 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Petr Vychodil 20.12.2011 - 28.7.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Týnecká 543 , Velká Bystřice 783 53
člen dozorčí rady Ing. Pavel Žilka 22.7.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Václava III. 381/8 , Olomouc 779 00
Předseda dozorčí rady Petr Vychodil 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: Týnecká 543 , Velká Bystřice 783 53
Člen dozorčí rady Mgr. Vlastimil Lesák 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: Foerstrova 961/17 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Žilka 28.7.2014 - 11.5.2016
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 11.5.2016
Adresa: Václava III. 381/8 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin MERIT CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2856/SL 36 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 4.2.2016 8.2.2016 11
B 2856/SL 35 účetní závěrka [2013] vč. příl. Krajský soud v Ostravě 18.11.2014 3.12.2014 11
B 2856/SL 34 účetní závěrka [2013] vč. příl. Krajský soud v Ostravě 18.11.2014 3.12.2014 11
B 2856/SL 33 ostatní Zápis ze zased. představ. - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 8.7.2014 6.8.2014 1
B 2856/SL 32 ostatní Zápis ze zasedání DR - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 8.7.2014 6.8.2014 1
B 2856/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 8.7.2014 6.8.2014 30
B 2856/SL 30 účetní závěrka [2012]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 14.10.2013 17.10.2013 11
B 2856/SL 29 účetní závěrka [2011]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 3.9.2013 10.9.2013 11
B 2856/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 16.12.2011 9.1.2012 2
B 2856/SL 27 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 16.12.2011 9.1.2012 6
B 2856/SL 26 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.11.2011 2.12.2011 11
B 2856/SL 25 posudek znalce znalecký posudek Krajský soud v Ostravě 11.7.2011 2.8.2011 6.9.2011 57
B 2856/SL 24 notářský zápis NZ 117/2011 rozhodn. mim. VH Krajský soud v Ostravě 20.7.2011 2.8.2011 6.9.2011 4
B 2856/SL 23 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 19.7.2011 2.8.2011 6.9.2011 7
B 2856/SL 22 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 14.6.2011 4.7.2011 12
B 2856/SL 21 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 14.6.2011 4.7.2011 11
B 2856/SL 20 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 5
B 2856/SL 19 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 16
B 2856/SL 18 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 2
B 2856/SL 17 zpráva o vztazích r. 2006 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 5
B 2856/SL 16 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 1
B 2856/SL 15 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 1
B 2856/SL 14 zpráva o vztazích r. 2005 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 5
B 2856/SL 13 účetní závěrka r. 2005 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 8
B 2856/SL 12 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 7.5.2009 1
B 2856/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 21.4.2009 7.5.2009 27
B 2856/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 13.12.2005 13.4.2006 27.4.2006 1
B 2856/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 13.12.2005 13.4.2006 27.4.2006 1
B 2856/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis MVH Krajský soud v Ostravě 13.12.2005 13.4.2006 27.4.2006 5
B 2856/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.4.2006 13.4.2006 27.4.2006 1
B 2856/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 20.1.2005 1
B 2856/SL 5 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 20.1.2005 1
B 2856/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 20.1.2005 6
B 2856/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.12.2004 20.1.2005 27
B 2856/SL 2 notářský zápis NZ 456/2004 dodat. č. 1 ZS Krajský soud v Ostravě 6.12.2004 20.1.2005 2
B 2856/SL 1 notářský zápis NZ 344/2004 zakl. sml. Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 20.1.2005 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MERIT CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 26849682
Jméno MERIT CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 19.1.2005
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo MERIT CZ a.s.

Živnosti a provozovny MERIT CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Březinova 136/7, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007662212
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.1.2005

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 25.1.2019

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 25.1.2019

Živnost č. 8 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MERIT CZ a.s.

Člen statutárního orgánu PaedDr. Olga Němcová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MERIT CZ a.s.

IČO: 26849682
Firma: MERIT CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.1.2005

Sídlo MERIT CZ a.s.

Sídlo: Březinova 136/7, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Informační a komunikační činnosti
tracking image