Firma Meopta - optika, s.r.o. IČO 47677023


Meopta - optika, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Meopta - optika, s.r.o. (47677023) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1994 a je stále aktivní. Meopta - optika, s.r.o. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Meopta - optika, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Meopta - optika, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Meopta - optika, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Meopta - optika, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Meopta - optika, s.r.o.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka C 51239
IČO (identifikační číslo osoby) 47677023
Jméno Meopta - optika, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 20.5.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.8.2014 - 1.1.2015
Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, a to na základě rozhodnutí valné hromady o změně právní formy společnosti ze dne 16.3.2006. 3.5.2006
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 24.2.2005 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o 149,096.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů devadesát šest tisíc korun českých) z dosavadních 394,500.000,-Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři milinů pět set tisíc korun českých) na 543,596.000,-Kč (slovy: pět set čtyřicet tři milionů pět set devadesát šest tisíc korun českých) s tím, že upisování nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.5.2005 - 17.6.2005
Bude upsáno 187 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na jméno, přičemž bude vydáno: 147 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč 14 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 3.5.2005 - 17.6.2005
Bylo vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Emisní kurs nových akcií je roven jmenovité hodnotě nových akcií a tedy činí: 1.000.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 500.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč 100.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 1.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 3.5.2005 - 17.6.2005
Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to panu Paulu Rausnitzovi, r.č. 280309/101, bytem 5560 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33 140, USA, v ČR bytem Kozlovská 45, 750 02 Přerov, přičemž tomuto zájemci bude nabídnut úpis: 132 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 1 kus akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 4 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. a panu Geraldu Rausnitzovi, nar. 31. ledna 1953, bytem 30 East, 85th Street, New York, 10 028 USA, v ČR bytem Kozlovská 47, 750 02 Přerov, přičemž tomuto zájemci bude nabídnut úpis: 5 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 5 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a panu Ing. Augustinu Sobolovi, r.č. 430622/402, bytem Nad Palatou 2675/13, Praha 5, přičemž tomuto zájemci bude nabídnut úpis: 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 3.5.2005 - 17.6.2005
Emisní kurs všech akcií bude splacen peněžitým vkladem. 3.5.2005 - 17.6.2005
Navržená lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva činí 30 dní a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií zmocněnci předem určených zájemců pana Paula Rausnitze, r.č. 280309/101, bytem 5560 Collins Av enue, Miami Beach, Florida 33 140, USA, v ČR bytem Kozlovská 45, 750 02 Přerov, dále pana Geralda Rausnitze, nar. 31. ledna 1953, bytem 30 East, 85th Street, New York, 10 028, USA, v ČR bytem Kozlovská 47, 750 02 Přerov, a dále pana Ing. Augustina Sobola, r.č. 430622/402, bytem Nad Palatou 2675/13, Praha 5, a to panu Ing. Janu Šumovi, r.č. 690915/2569 na adresu jeho bydliště Liberec 3, Sušická 678/13 nebo jinak do vlastních rukou tohoto zmocněnce. 3.5.2005 - 17.6.2005
Návrh na uzavření smluv o upsání nových akcií přitom bude možné přijmout a tedy uzavřít smlouvy o upsání nových akcií kdykoliv až do uplynutí třicetidenní lhůty od doručení předmětného návrhu předem určeným zájemcům, resp. jejich zmocněnci, přičemž tato l hůta počne běžet dřívějším z obou doručení. 3.5.2005 - 17.6.2005
Návrh na uzavření smluv o upsání nových akcií nebude moci být doručen dříve a tedy ani upisování nových akcií nebude moci začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ladaže bude již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.5.2005 - 17.6.2005
Místo pro upsání akcií je v sídle společnosti. 3.5.2005 - 17.6.2005
V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebude vydán nový druh akcií se zvláštními právy. 3.5.2005 - 17.6.2005
Připouští se započtení pohledávky pana Paula Rausnitze, r.č. 280309/101, bytem 5560 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33 140, USA, v ČR bytem Kozlovská 45, 750 02 Přerov za společností ve výši 132,874.455,-Kč (slovy: jedno sto třicet dva milionů osm s et sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát pět korun českých) vzniklé na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 13.1.2004, která je splatná 31.12.2004, a to do výše, do které se kryje s emisním kursem jím upisovaných akcií, tedy do výše 132,874.000,-Kč (slo vy: jedno sto třicet dva milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých), pohledávky pana Geralda Rausnitze, nar. 31. ledna 1953, bytem 30 East, 85th Street, New York, 10 028, USA, v ČR bytem Kozlovská 47, 750 02 Přerov za společností ve výši 5,250.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), vzniklé na zák ladě smlouvy o koupi akcií ze dne 13.1.2004, která je splatná 31.12.2004, a to do výše, do které se kryje s emisním kursem jím upisovaných akcií, tedy do výše 5,250.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) a pohledávky pana Ing. Augustina Sobola, r.č. 430622/402, bytem Nad Palatou 2675/13, Praha 5 za společností ve výši 10,972.500,-Kč (slovy: deset milionů devět set sedmdesát dva tisíc pět set korun českých), vzniklé na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 13 .1.2004, která je splatná 31.12.2004, a to do výše, do které se kryje s emisním kursem jím upisovaných akcií, tedy do výše 10,972.000,-Kč (slovy: deset milionů devět set sedmdesát dva tisíc korun českých). 3.5.2005 - 17.6.2005
Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs akcií, a to uzavřením dohody o započtení svých pohledávek za společností ve lhůtě do 30 dnů od upsání akcií nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku s tím, že návrh dohody o započtení bude zmocněnci předem určených zájemců panu Ing. Janu Šumovi doručen společností nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upisování akcií. 3.5.2005 - 17.6.2005
Na společnost bylo převedeno jmění společnosti Meopta Přerov, a.s., se sídlem Kabelíkova 1, Přerov, PSČ: 750 02, IČO: 14617072, která zanikla bez likvidace z důvodu převodu jejího jmění na společnost Meopta - optika, a.s. jako jejího hlavního akcionáře ve smyslu § 220p obchodního zákoníku. 8.9.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 49.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých) z dosavadních 345.500.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých) na 394.500.000,-Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři milionů pět set tisíc korun českých) a to upsáním 58 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti vydaných na jméno, přičemž bude vydáno 48 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisování nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebude vydán nový druh akcií se zvláštními právy. 6.8.2002 - 7.1.2003
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen zčásti peněžitým a zčásti nepeněžitým vkladem, a to tak, že emisní kurs nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) bude splacen peněžitým vkladem a emisní kurs nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem. 6.8.2002 - 7.1.2003
Akcie,jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Paulem Rausnitzem, r.č. 280309/101, bytem: 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 331 40, USA na základě uzavření smlouvy o upsání nových akcií ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ mezi předem určeným zájemcem a společností. 6.8.2002 - 7.1.2003
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií splácených peněžitým vkladem je ve smyslu § 203 odst. 1 ObchZ přípustné, neboť akcionáři splatili zcela emisní kurs dříve upsaných akcií. Za tím účelem bylo vydáno osvědčení auditora o splacení emisního kursu dříve upsaných akcií. 6.8.2002 - 7.1.2003
Akcie, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Egonem Rausnitzem, r.č. 250215/157, bytem 55 Central Park West. New York 100 23, USA, na základě uzavření smlouvy o upsání nových akcií ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ mezi předem určeným zájemcem a společností. Předmět nepeněžitého vkladu pana Egona Rausnitze, r.č. 250215/157, bytem 55 Central Park West, New York 100 23 USA tvoří nemovitosti, a to rozestavěná budova na pozemku parcelní číslo 5167/18 a pozemek parcelní číslo 5167/18 o výměře 6147 m2 a rozestavěná budova na pozemku parcelní číslo 5176/16 a pozemek parcelní číslo 5176/16 o výměře 547 m2 a rozestavěná budova na pozemku parcelní číslo 5176/17 a pozemek parcelní číslo 5176/17 o výměře 64 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 5577 u Katastrálního úřadu Přerov pro katastrální území Přerov, obec Přerov jako vlastnictví pana Egona Rausnitze, r.č. 250215/157, bytem 55 Central Park West, New York 100 23 USA. 6.8.2002 - 7.1.2003
Všechny shora uvedené nemovitosti, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, byly specifikovány a oceněny na celkovou částku 44.006.170,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů šest tisíc sto sedmdesát korun českých) ve společném posudku znalců Ing. Ladislava Koláčka, Svornosti 8, Přerov PSČ 750 00, a Aleny Vaško, Na Červenici 16, Přerov-Čekyně, zpracovaném pod čj. 13-8/2001 a čj. 35/01 ze dne 16.12.2001 ve znění dodatku ze dne 28.1.2002. Znalci byli jmenováni pro účely ocenění nepeněžitého vkladu do společnosti na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě čj. 37 Cm 158/2001-9 ze dne 1.11.2001. 6.8.2002 - 7.1.2003
Přednostní právo akcionářů ve smyslu § 204a ObchZ se neuplatní k té části nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. 6.8.2002 - 7.1.2003
Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem ve smyslu § 204a odst. 5 Obchz, a to z důvodu, že je v důležitém zájmu společnosti, aby tyto akcie upsal předem určený zájemce akcionář - pan Paul Rausnitz, r.č. 280309/101, bytem: 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 331 40, USA, který splatí emisní kurs nových akcií formou započtení, čímž by mělo dojít k snížení zadlužení společnosti a posílení finanční stability a vlastního kapitálu společnosti, jak je blíže vymezeno v příslušné zprávě představenstva. 6.8.2002 - 7.1.2003
Za peněžitý vklad předem určeného zájemce bude vydáno 5 kusů nových kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč vydaných na jméno. 6.8.2002 - 7.1.2003
Připouští se ve smyslu § 163 odst. 3 ObchZ možnost započtení stávající pohledávky předem určeného zájemce - Paula Rausnitze, r.č. 280309/101, bytem: 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 331 40, USA, jejíž výše k dnešnímu dni činí 147.151,36 USD, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.3. 1999 mezi panem Paulem Rausnitzem, r.č. 280309/101, bytem: 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 331 40, USA jako věřitelem a společností jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných panem Paulem Rausnitzem o celkové jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých). 6.8.2002 - 7.1.2003
Předmětná peněžitá pohledávka za společností, která bude přemětem započtení přitom dle písemného prohlášení představenstva společnosti, dle účetních záznamů společnosti a dle osvědčení auditora dosud trvá a není promlčena. 6.8.2002 - 7.1.2003
Důvodem navrženého započtení je snížení dluhů společnosti a posílení finanční stability a vlastního kapitálu společnosti. 6.8.2002 - 7.1.2003
Za nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří shora popsané nemovitosti bude vydáno 43 kusů nových kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč vydaných na jméno a 10 kusů nových kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč vydaných na jméno. 6.8.2002 - 7.1.2003
Částka 6170,-Kč (slovy: šest tisíc sto sedmdesát korun českých), která tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, zjištěnou posudky znalců a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci Egonu Rausnitzovi jako protiplnění se považuje za emisní ážio ve smyslu ust. § 163a odst. 3 ObchZ. 6.8.2002 - 7.1.2003
Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 dní. 6.8.2002 - 7.1.2003
Lhůta pro upsání nových akcií panem Egonem Rausnitzem r.č. 250215/157, bytem 55 Central Park West, New York 100 23, USA, počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií zmocněnci předem určeného zájemce Egona Rausnitze, kterým je ing. Jan Šuma, r.č. 690915/2569 na adresu jeho bydliště Liberec 5, Hvězdná 485/9 poštou nebo od doručení tohoto návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií jiným prokazatelným způsobem do rukou tohoto zmocněnce. 6.8.2002 - 7.1.2003
Lhůta pro upsání nových akcií panem Paulem Rausnitzem, r.č. 280309/101, byem: 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 331 40 USA, počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií zmocněnci předem určeného zájemce Paula Rausnitze, kterým je ing. Jan Šuma, r.č. 690915/2569 na adresu jeho bydliště Liberec 5, Hvězdná 485/9 poštou nebo od doručení tohoto návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií jiným prokazatelným způsobem do rukou tohoto zmocněnce. 6.8.2002 - 7.1.2003
Počátek běhu lhůty pro upsání akcií předem určeným zájemcům resp. jejich zmocněnci oznámen tak, že mu společnost s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií doručí i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. 6.8.2002 - 7.1.2003
Návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií přitom bude možné přijmout a tedy uzavřít smlouvu o upsání nových akcií bude možné kdykoliv až do uplynutí třicetidenní lhůty od doručení předmětného návrhu předem určeným zájemcům resp. jejich zmocněnci. 6.8.2002 - 7.1.2003
Návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií nebude moci být doručen dříve a tedy ani upisování nových akcií nebude moci začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání nových akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.8.2002 - 7.1.2003
Společnost bude povinna návrh smlouvy o upsání nových akcií spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií doručit předem určeným zájemcům resp. jejich zmocněnci nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. 6.8.2002 - 7.1.2003
Místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti nacházející se v kanceláři č. 306/1 na adrese Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 00. 6.8.2002 - 7.1.2003
Emisní kurs nových akcií je roven jmenovité hodnotě nových akcií a tedy činí 1.000.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 100.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. 6.8.2002 - 7.1.2003
Lhůta a místo pro splácení emisního kursu akcií splácených nepeněžitým vkladem se stanoví tak, že předem určený zájemce Egon Rausnitz je povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v místě, kde se nachází předmětné nemovitosti tvořící předmět vkladu, a to za účasti zástupců společnosti. 6.8.2002 - 7.1.2003
Splácení nepeněžitého vkladu nemovitého vkladu bude realizováno sepsáním a předáním písemného prohlášení o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti a faktickým předáním nemovitých předmětů nepeněžitého vkladu společnosti, o čemž bude sepsán protokolární zápis. 6.8.2002 - 7.1.2003
Společnost poskytne potřebnou součinnost k tomu, aby bylo možné splacení vkladu dle tohoto usnesení realizovat. 6.8.2002 - 7.1.2003
Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví tak, že ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavře předem určený zájemce Paul Rausnitz resp. jeho zmocněnec a společnost dohodu o započtení. Dohoda o započtení však musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.8.2002 - 7.1.2003
Společnost doručí předem určenému zájemci resp. jeho zmocněnci panu ing. Janu Šumovi, r.č. 690915/2569 na adresu jeho bydliště Liberec 5, Hvězdná 485/9 poštou nebo jinak prokazatelně do rukou zmocněnce písemný návrh dohody o započtení a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem resp. jeho zmocněncem. 6.8.2002 - 7.1.2003
Pro započitatelnou výši vzájemných pohledávek je rozhodující střední devizový kurs ČNB platný v den uzavření dohody o započtení. 6.8.2002 - 7.1.2003
Pro případ, že s ohledem na výši přepočítacího kursu dle přechozí věty nebude ke dni uzavření dohody o započtení pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Paulem Rausnitzem plně kryta započítávanou pohledávkou tohoto předem určeného zájemce na vrácení půjčky, je předem určený zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 27 - 1630920287/0100 vedený u KB, a.s., který byl za tím účelem zřízen, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření dohody o započtení, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.8.2002 - 7.1.2003
Usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií. Základní jmění bude zvýšeno o částku nejméně 250 mil. Kč. Upisování akcií nad částku 250 mil. Kč se připouští, a to až do maximální částky 500 mil. Kč. Údaje o upisovaných akciích: druh - kmenové, podoba - listinné, forma - na jméno, počet - 250 až 500, jmenovitá hodnota - 1,000.000,-Kč. Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se vylučuje, a to pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájem na vstupu nového akcionáře do společnosti, kterým bude dosaženo částečného oddlužení společnosti a dále získání likvidních finančních prostředků na financování podnikatelských záměrů společnosti v potřebném rozsahu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. v tomto případě všechny upisované akcie, budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to panu Paulu Rausnitzovi, nar. 9.3.1928, bytem Collins Avenue 5660, Florida 331 40 USA, r.č. 280309/101 a společnosti TCI A.G. se sídlem Churerstrasse 35/BKZ, Buchs, zapsané ve švýcarském obchodním rejstříku pod číslem 320.3.026.847-3/3. Místo a lhůta pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 00. Úpis bude probíhat v kanceláři č. 306/1 a to každý pracovní den upisovací lhůty vždy od 8.00 hod do 16.00 hod. Lhůta pro upisování je 20 dnů. Tato počne běžet desátý den po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,000.000,-Kč na jednu akcii. Upisovatel, který bude splácet emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě dvaceti dnů ode dne jejich upsání, a to na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 19-4214360237/0100. Upisovatel, který bude splácet emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě dvaceti dnů ode dne jejich upsání, a to v sídle společnosti na adrese Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 00. Valná hromada tímto schvaluje splacení emisního kurzu upsaných akcií, nebo jeho části, nepeněžitými vklady. Schválenými nepeněžitými vklady jsou pohledávky věřitele, pana Paula Rausnitze a věřitele, společnosti TCI A.G. za společností, kdy tyto pohledávky jsou specifikovány v seznamu pohledávek. Pohledávky budou vloženy v nominální hodnotě a vklad splacen v souladu s ustanovením § 59 odst. 7 obchodního zákoníku ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi věřitelem a společností. Valné hromadě byla předložena zpráva auditora, společnosti EXIMEX Audit s.r.o., osvědčující existenci a výši předmětných pohledávek a skutečnost, že tyto jsou vedeny jako závazky v účetnictví společnosti. Tato zpráva auditora je vedena jako příloha č. 1 notářského zápisu. S ohledem na skutečnost, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, rozhodla valná hromada o tom, že o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 13.9.2000 - 6.2.2001

Aktuální kontaktní údaje Meopta - optika, s.r.o.

Kapitál Meopta - optika, s.r.o.

zakladni jmění 989 337 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.2008
zakladni jmění 368 355 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.2008 - 24.11.2008
zakladni jmění 328 355 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.2007 - 10.1.2008
zakladni jmění 250 867 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2006 - 20.11.2007
zakladni jmění 543 596 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.2005 - 3.5.2006
zakladni jmění 394 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.2002 - 17.6.2005
zakladni jmění 345 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.2001 - 9.10.2002
zakladni jmění 63 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.1995 - 6.2.2001
zakladni jmění 39 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1994 - 8.8.1995

Akcie Meopta - optika, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 517 17.6.2005 - 3.5.2006
Akcie na jméno 500 000 Kč 36 17.6.2005 - 3.5.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 78 17.6.2005 - 3.5.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 69 17.6.2005 - 3.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 17.6.2005 - 3.5.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 370 9.10.2002 - 17.6.2005
Akcie na jméno 500 000 Kč 35 9.10.2002 - 17.6.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 64 9.10.2002 - 17.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 9.10.2002 - 17.6.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 9.10.2002 - 17.6.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 322 6.2.2001 - 9.10.2002
Akcie na jméno 500 000 Kč 35 6.2.2001 - 9.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 54 6.2.2001 - 9.10.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 6.2.2001 - 9.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 6.2.2001 - 9.10.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 22.1.1998 - 6.2.2001
Akcie na jméno 500 000 Kč 35 22.1.1998 - 6.2.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 54 22.1.1998 - 6.2.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 22.1.1998 - 6.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 22.1.1998 - 6.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 63 500 8.8.1995 - 22.1.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 39 400 20.5.1994 - 8.8.1995

Sídlo Meopta - optika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Kabelíkova 2682/1 , Přerov 750 02 23.11.2012
Adresa Kabelíkova 2682/1 , Přerov 750 02 13.5.2004 - 23.11.2012
Adresa Kabelíkova 2682/1 , Přerov 750 02 20.5.1994 - 13.5.2004

Předmět podnikání Meopta - optika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 29.8.2014
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání střeliva 1.9.2011
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 1.9.2011
hodinářství 1.3.2011
obráběčství 1.3.2011
zámečnictví, nástrojářství 1.3.2011
galvanizérství, smaltérství 1.3.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.3.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.3.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní provozovaná vozidly o největší povol ené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní 1.3.2011
hostinská činnost 1.3.2011
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 1.3.2011 - 1.9.2011
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 11.1.2008 - 1.3.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.1.2008 - 1.3.2011
zastupování v celním řízení 11.1.2008 - 1.3.2011
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 11.1.2008 - 1.3.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 22.6.2007 - 1.3.2011
hodinářství 2.1.2006 - 1.3.2011
realitní činnost 2.1.2006 - 1.3.2011
galvanizérství 2.1.2006 - 1.3.2011
činnost technických poradců v oblasti normalizace 2.1.2006 - 1.3.2011
ubytovací služby 2.1.2006 - 1.3.2011
kovoobráběčství 2.1.2006 - 1.3.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 2.1.2006 - 1.3.2011
nástrojářství 2.1.2006 - 1.3.2011
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti 2.1.2006 - 1.3.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.1.2006 - 1.3.2011
silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná 2.1.2006 - 1.3.2011
poskytování technických služeb 2.1.2006 - 1.3.2011
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 13.5.2004 - 1.3.2011
broušení a lapování průmyslové keramiky a jiných křehkých materiálů na přesnou rovinnost mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 13.9.2000 - 1.3.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.9.2000 - 1.3.2011
výroba optických a fotografických zařízení 13.9.2000 - 1.3.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.1.1998 - 13.9.2000
broušení a lapování průmyslové keramiky a jiných křehkých materiálů na přesnou rovinnost mimo činnosti uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 20.5.1994 - 13.9.2000

vedení firmy Meopta - optika, s.r.o.

Statutární orgán Meopta - optika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednání: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 3.5.2006
Jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, v době jeho nepřítomnosti jednají a podepisují dva členové představenstva společně. 22.1.1998 - 3.5.2006
Jednání: Za společnost jednají předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 20.5.1994 - 22.1.1998
jednatel Gerald Rausnitz 9.11.2006
Vznik funkce 3.5.2006
Adresa: Kozlovská 2852/47 , Přerov 750 02
jednatel Ing. Vítězslav Moťka 29.12.2016
Vznik funkce 19.9.2006
Adresa: 4 , Zábeštní Lhota 751 27
jednatel David Rausnitz 19.2.2019
Vznik funkce 14.11.2018
Adresa: 1214 Fifth Avenue , New York, NY 10029 Spojené státy americké
člen představenstva Ing. Jiří Slavkovský 20.5.1994 - 8.8.1995
Adresa: Vaňkova 2411/4 , Přerov 750 02
člen představenstva RNDr. Ivan Kosatík 20.5.1994 - 8.8.1995
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Kršek 20.5.1994 - 1.8.1997
Adresa: Svatopluka Čecha 603/8 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Slavkovský 8.8.1995 - 1.8.1997
Adresa: Vaňkova 2411/4 , Přerov 750 02
předseda představenstva RNDr. Ivan Kosatík 8.8.1995 - 1.8.1997
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jiří Slavkovský 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Vaňkova 2411/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Paul Rausnitz 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa:
USA, Collins Avenus 5660, Miami Beach
člen představenstva RNDr. Antonín Mikš 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Kolského 1439 , Praha-Opatov Česká republika
člen představenstva RNDr. Jiří Nuc 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Sokolská 2779/5 , Přerov 750 02
člen představenstva Mgr. Radko Stránský 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Frimlova 329/11 , Liberec 460 05
člen představenstva RNDr. Ivan Kosatík 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Radko Stránský 22.1.1998 - 25.1.1999
Adresa: Frimlova 329/11 , Liberec 460 05
předseda představenstva Ing. Jiří Slavkovský 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Vaňkova 2411/4 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ševčák 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Šrobárova 1343/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Paul Rausnitz 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa:
USA, Collins Avenue 5660, Miami Beach
člen představenstva RNDr. Antonín Mikš 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Kolského 1439 , Praha - Opatov Česká republika
člen představenstva RNDr. Jiří Nuc 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Sokolská 2779/5 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Vítězslav Moťka 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Kozlovská 181/25 , Přerov 750 02
člen představenstva Alois Bell 25.1.1999 - 13.9.2000
Adresa:
37 Churchill Lane Smithtown, New York, 11787, USA
člen představenstva Ing. Václav Podzimek 13.9.2000 - 12.12.2001
Zánik členství 15.12.2000
Adresa: Olbrachtova 614/29 , Liberec 460 15
předseda představenstva Alois Bell 13.9.2000 - 29.11.2002
Adresa:
37 Churchill Lane Smithdown, New York, 11787, USA
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ševčák 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Šrobárova 1343/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jiří Slavkovský 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Vaňkova 2411/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Miroslav Koláček 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: 213 , Jezernice 751 31
člen představenstva RNDr. Jiří Nuc 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Sokolská 2779/5 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Josef Švejda 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Vsadsko 825/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Gerald Rausnitz 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa:
30 East, 85 th Street, New York, 10028, USA
člen představenstva Paul Rausnitz 12.12.2001 - 11.2.2004
Vznik členství 15.12.2000
Zánik členství 30.6.2003
Adresa:
5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33 140
předseda představenstva Alois Bell 29.11.2002 - 11.2.2004
Vznik členství 26.6.2000
Zánik členství 30.6.2003
Adresa:
37 Churchill Lane Smithdown, New York, 11787, USA
člen představenstva Ing. Josef Švejda 11.2.2004 - 13.5.2004
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 8.12.2003
Adresa: Vsadsko 825/11 , Přerov 750 02
předseda představenstva Alois Bell 11.2.2004 - 28.1.2005
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 12.8.2003
Adresa:
37 Churchill Lane Smithtown, New York, 11787, Spojené státy americké
místopředseda představenstva Ing. Marie Vlašicová 11.2.2004 - 28.1.2005
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 12.8.2003
Adresa: Martina Ševčíka 457/17 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Vítězslav Moťka 11.2.2004 - 28.1.2005
Vznik členství 30.6.2003
Adresa: Zábeštní Lhota 4 , 751 27 Penčice Česká republika
člen představenstva Gerald Rausnitz 11.2.2004 - 28.1.2005
Vznik členství 30.6.2003
Adresa:
30 East, 85th Street, New York, 10028, Spojené státy americké
člen představenstva Ing. Jan Šuma 2.3.2005 - 2.1.2006
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Sušická 678/13 , Liberec 460 07
člen představenstva Ing. Vladimír Matela 11.2.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Riedlova 2245/10 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Augustin Sobol 11.2.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Nad Palatou 2675/13 , Praha 150 00
člen představenstva Doc. RNDr. Antonín Mikš CSc. 11.2.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Zdiměřická 1439/8 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Richard Skyva 13.5.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Hanácká 17/30 , Přerov 751 24
předseda představenstva Gerald Rausnitz 28.1.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 10.9.2004
Zánik funkce 3.5.2006
Adresa:
30 East, 85th Street, New York, 10028, Spojené státy americké
místopředseda představenstva Ing. Vítězslav Moťka 28.1.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 10.9.2004
Zánik funkce 3.5.2006
Adresa: 4 , 751 27 Penčice Česká republika
člen představenstva Alois Bell 28.1.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa:
37 Churchill Lane Smithtown, New York, 11787, Spojené státy americké
člen představenstva Ing. Marie Vlašicová 28.1.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Martina Ševčíka 457/17 , Brno 625 00
člen představenstva RNDr. Jiří Nuc 2.3.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: Sokolská 2779/5 , Přerov 750 02
člen představenstva Gerold Bamberger 2.3.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 3.5.2006
Adresa:
Lohraerstrasse 1, D - 35102 Lohra
jednatel Gerald Rausnitz 3.5.2006 - 9.11.2006
Vznik funkce 3.5.2006
Adresa: 85 th Street 30 , 100 28 New York Spojené státy americké
jednatel Paul Rausnitz 3.5.2006 - 9.11.2006
Vznik funkce 3.5.2006
Adresa: Collins Avenue 5660 , 331 40 Florida Spojené státy americké
jednatel Paul Rausnitz 9.11.2006 - 22.12.2008
Vznik funkce 3.5.2006
Zánik funkce 15.12.2008
Adresa: Kozlovská 2851/45 , Přerov 750 02
jednatel Paul Rausnitz 2.9.2009 - 29.8.2014
Vznik funkce 3.6.2009
Adresa: Kozlovská 2851/45 , Přerov 750 02
jednatel Ing. Vítězslav Moťka 10.10.2006 - 29.12.2016
Vznik funkce 19.9.2006
Adresa: 4 , 751 27 Penčice Česká republika
jednatel Paul Rausnitz 29.8.2014 - 17.12.2018
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 11.11.2018
Adresa: Kozlovská 2850/43 , Přerov 750 02

Dozorčí rada Meopta - optika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Petr Mlčoch 20.5.1994 - 1.8.1997
Adresa: Fibichova 12 , Přerov Česká republika
člen Ing. Lubomír Novotný 20.5.1994 - 1.8.1997
Adresa: Za školou 479 , Jílové u Prahy Česká republika
člen Ing. Lubomír Novotný 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Za školou 479 , Jílové u Prahy Česká republika
člen Ing. Jan Šuma 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Hvězdná 485/9 , Liberec 460 05
člen Ing. Petr Mlčoch 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: Fibichova 467/12 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Koláček 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa: 213 , Jezernice 751 31
člen Rolf Bertossa 1.8.1997 - 22.1.1998
Adresa:
Valenserstrasse 11, 7310 Bad Ragaz, Švýcarsko
člen Ing. Lubomír Novotný 22.1.1998 - 25.1.1999
Adresa: Za školou 479 , Jílové u Prahy Česká republika
člen Ing. Petr Mlčoch 22.1.1998 - 25.1.1999
Adresa: Fibichova 467/12 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jan Šuma 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: Hvězdná 485/9 , Liberec 460 05
člen Miroslav Koláček 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: 213 , Jezernice 751 31
člen RNDr. Josef Leskovjan 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa: K záložně 382/13 , Troubky 751 02
člen Rolf Bertossa 22.1.1998 - 13.9.2000
Adresa:
Valenserstrasse 11, 7310 Bad Ragaz, Švýcarsko
člen Ing. Josef Švejda 25.1.1999 - 13.9.2000
Adresa: Vsadsko 825/11 , Přerov 750 02
člen RNDr. Jiří Jankuj CSc. 25.1.1999 - 13.9.2000
Adresa: tř. 17. listopadu 299/30 , Přerov 750 02
člen Doc. RNDr. Antonín Mikš 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Zdiměřická 1439/8 , Praha 149 00
člen Ing. Augustin Sobol 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Nad Palatou 2675/13 , Praha 150 00
člen RNDr. Josef Leskovjan 13.9.2000 - 11.2.2004
Zánik členství 3.7.2003
Adresa: K záložně 382/13 , Troubky 751 02
člen Reinhar Court Seipp 11.2.2004 - 29.4.2004
Vznik členství 30.6.2003
Adresa:
15 Lisa Court, Medford, New York, 11763, Spojené státy americké
předseda Paul Rausnitz 11.2.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 17.9.2003
Zánik funkce 3.5.2006
Adresa:
5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida, 13140, Spojené státy americké
člen Roman Macošek 11.2.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 3.7.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa: 9. května 1804/69 , Přerov 750 02
člen Reinhard Seipp 29.4.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 3.5.2006
Adresa:
15 Lisa Court, Medford, New York, 11763, Spojené státy americké

Prokura Meopta - optika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Mgr. Milena Trnečková 29.8.2014
Adresa: Werichova 4562/2 , Prostějov 796 01
Jméno Ing. Karel Loveček 29.8.2014
Adresa: Vaňkova 2683/11 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Vlastimil Cech 31.7.2015
Adresa: 164 , Pavlovice u Přerova 751 11
Jméno Ing. Silvie Skyvová 14.12.2016
Adresa: Macharova 2172/32 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Vojtěch Sanetrník 24.10.2018
Adresa: U Strhance 2222/7 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Miroslav Brada 24.10.2018
Adresa: Letní 268 , Hlubočky 783 65
Jméno Pavel Šťastný 15.2.2019
Adresa: Ostrá horka I 429 , Zlín 760 01
Jméno Ing. Vítězslav Moťka 25.8.2006 - 10.10.2006
Adresa: 4 , 751 27 Penčice Česká republika
Jméno Ing. Vladimír Matela 25.8.2006 - 24.11.2008
Adresa: Riedlova 2245/10 , Přerov 750 02
Jméno Jan Berger 27.11.2007 - 1.3.2011
Adresa: Werichova 638/10 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Jiří Ševčák 27.11.2007 - 2.8.2012
Adresa: Seifertova 2976/23 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Jaroslav Steiger 27.11.2007 - 2.8.2012
Adresa: Na Hrázi 2243/46 , Přerov 750 02
Jméno Alois Bell 25.8.2006 - 29.8.2014
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
Jméno RNDr. Jiří Nuc 25.8.2006 - 29.8.2014
Adresa: Sokolská 2779/5 , Přerov 750 02
Jméno Vlastimil Cech 2.8.2012 - 29.8.2014
Adresa: Želetavská 370 , Jemnice 675 31
Jméno Ing. Silvie Skyvová 2.8.2012 - 29.8.2014
Adresa: 164 , Pavlovice u Přerova 751 11
Jméno Ing. Mgr. Milena Urbanová 2.8.2012 - 29.8.2014
Adresa: Dr. Horáka 4350/30 , Prostějov 796 01
Jméno Karel Loveček 3.9.2013 - 29.8.2014
Adresa: Teličkova 2/2 , Přerov 751 24
Jméno Mgr. Lucie Zbořilová 2.8.2012 - 1.1.2015
Adresa: Na střelnici 333/2 , Olomouc 779 00
Jméno Bc. Vlastimil Cech 29.8.2014 - 31.7.2015
Adresa: 164 , Pavlovice u Přerova 751 11
Jméno Ing. Tomáš Jakubec 31.7.2015 - 19.3.2016
Adresa: Moravská 275/21 , Prostějov 796 01
Jméno Ing. Silvie Skyvová 29.8.2014 - 14.12.2016
Adresa: Dvořákova 3241/1 , Přerov 750 02
Jméno RNDr. Zdeněk Lošťák 25.8.2006 - 28.10.2017
Adresa: Pod strání 154/9 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Hana Černochová 29.11.2016 - 4.5.2018
Adresa: Ve vilkách 167/53 , Brno 644 00
Jméno Ing. Marie Vlašicová 25.8.2006 - 17.10.2018
Adresa: Pod Borovníkem 770/36 , Brno 641 00
Jméno Pavel Šťastný 31.7.2015 - 15.2.2019
Adresa: Pod Křiby 5630 , Zlín 760 05
Jméno Gerold Bamberger 25.8.2006 - 19.2.2019
Adresa: Spolková republika Německo
Lohra, Lohraerstrasse 1, 35102
Jméno Ing. Vilém Kohout 27.11.2007 - 19.2.2019
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2720/4 , Přerov 750 02
Jméno Alois Bell 29.8.2014 - 19.2.2019
Adresa: Optiky 2629/1 , Přerov 750 02
Jméno RNDr. Jiří Nuc 29.8.2014 - 19.2.2019
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2425/7 , Přerov 750 02
Jméno RNDr. Zdeněk Lošťák 28.10.2017 - 19.2.2019
Adresa: Aloise Rašína 328 9, 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno Ing. Marie Vlašicová 17.10.2018 - 19.2.2019
Adresa: Pod Borovníkem 1051 34, 641 00 Brno Česká republika
Jméno David Rausnitz 24.10.2018 - 19.2.2019
Adresa: 1050 Fifth Avenue , New York, NY 10028 Spojené státy americké

Sbírka Listin Meopta - optika, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 51239/SL 94 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 17.12.2015 23.12.2015 38
C 51239/SL 93 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konsolidovaná úč.závěrka včetně příloh Krajský soud v Ostravě 9.10.2015 14.10.2015 18
C 51239/SL 92 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora včetně přílohy Krajský soud v Ostravě 16.9.2015 24.9.2015 43
C 51239/SL 90 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.10.2014 20.11.2014 40
C 51239/SL 89 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 24.6.2014 17.7.2014 25
C 51239/SL 88 účetní závěrka [2011], zpráva auditora vč. příl. - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 24.6.2014 17.7.2014 19
C 51239/SL 87 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. příl. - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 24.6.2014 16.7.2014 18
C 51239/SL 86 ostatní Zápis usnesení VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 15.8.2013 6.9.2013 5
C 51239/SL 85 výroční zpráva [2012]  včetně úč.závěrky+přílohy,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.7.2013 14.8.2013 42
C 51239/SL 84 účetní závěrka [2012]  audit, včetně příloh Krajský soud v Ostravě 12.7.2013 24.7.2013 24
C 51239/SL 83 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 30.7.2012 5.9.2012 41
C 51239/SL 82 ostatní - Zápis z usnesení VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 25.7.2012 31.8.2012 4
C 51239/SL 81 zakladatelské dokumenty - úplné znění SS Krajský soud v Ostravě 14.5.2012 1.6.2012 24.7.2012 9
C 51239/SL 80 notářský zápis NZ 68/2012 RVH souhl.k přev. Krajský soud v Ostravě 14.5.2012 1.6.2012 24.7.2012 14
C 51239/SL 79 smlouvy o převodu obchod. podílu WOLFI 27, LLC - nabyvatel Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 2.7.2012 12.7.2012 5
C 51239/SL 78 výroční zpráva r.2010vč.úč.záv,§66a,audit-OPR Krajský soud v Ostravě 20.9.2011 26.9.2011 41
C 51239/SL 77 výroční zpráva r. 2010 zkrác.úč.záv,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.9.2011 15.9.2011 16
C 51239/SL 76 notářský zápis NZ 58/2010 rozšíř.předm.ponik. Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 25.2.2011 15.3.2011 12
C 51239/SL 75 zakladatelské dokumenty - úplné znění SS Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 25.2.2011 15.3.2011 9
C 51239/SL 74 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.8.2010 8.9.2010 39
C 51239/SL 73 zakladatelské dokumenty úpl.znění spol. smlouvy Krajský soud v Ostravě 3.11.2009 4.11.2009 19.11.2009 10
C 51239/SL 72 ostatní zápis z VH-jm.jednatele Krajský soud v Ostravě 3.6.2009 4.11.2009 19.11.2009 8
C 51239/SL 71 notářský zápis NZ 72/2009 jmen.jednatele Krajský soud v Ostravě 3.6.2009 4.11.2009 19.11.2009 8
C 51239/SL 70 výroční zpráva R. 2008 VČ. ÚČET. ZÁVĚRKY Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 8.10.2009 62
C 51239/SL 69 podpisové vzory Paul Rausnitz Krajský soud v Ostravě 1.9.2009 3.9.2009 1
C 51239/SL 68 notářský zápis NZ153/2008 odst.jednatele Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 23.1.2009 9.2.2009 6
C 51239/SL 67 zakladatelské dokumenty ÚZ spol.smlouvy Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 22.12.2008 9.1.2009 10
C 51239/SL 66 zakladatelské dokumenty ÚZ společenské smlouvy Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 2.12.2008 10
C 51239/SL 65 ostatní odvol.prokury Ing.Matelovi Krajský soud v Ostravě 13.11.2008 2.12.2008 3
C 51239/SL 64 notářský zápis NZ121/2008-zvýšení zákl.kapit. Krajský soud v Ostravě 29.10.2008 2.12.2008 6
C 51239/SL 63 zakladatelské dokumenty ÚZ společenské smlouvy Krajský soud v Ostravě 15.10.2008 5.11.2008 10
C 51239/SL 62 notářský zápis NZ 113/2008-osvědčení Krajský soud v Ostravě 8.10.2008 5.11.2008 6
C 51239/SL 61 výroční zpráva r.2007,zpr.audit,ú.z.06-07,§66 Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 12.8.2008 1.9.2008 49
C 51239/SL 60 notářský zápis Nz 133/2007 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 19.11.2007 1.2.2008 20
C 51239/SL 59 podpisové vzory 4x Krajský soud v Ostravě 31.10.2007 1.2.2008 8
C 51239/SL 58 notářský zápis Nz 109/2007 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 20.9.2007 11.1.2008 15.1.2008 11
C 51239/SL 57 notářský zápis Nz 145/2007 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 14.12.2007 20.12.2007 14.1.2008 20
C 51239/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.8.2007 31.10.2007 15.11.2007 3
C 51239/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH+příloha Krajský soud v Ostravě 27.8.2007 31.10.2007 15.11.2007 5
C 51239/SL 54 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 31.7.2007 14.9.2007 47
C 51239/SL 53 zakladatelské dokumenty - ÚZ zakladatelské listiny Krajský soud v Ostravě 27.8.2007 29.8.2007 6.9.2007 10
C 51239/SL 52 posudek znalce č. 278/07/M - nepeněž. vklad Krajský soud v Ostravě 29.8.2007 6.9.2007 82
C 51239/SL 51 notářský zápis NZ 337/2007 + zakl. list. Krajský soud v Ostravě 17.8.2007 29.8.2007 6.9.2007 23
C 51239/SL 50 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 6.6.2007 6.6.2007 12
C 51239/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 9.10.2006 16.10.2006 2
C 51239/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 19.9.2006 9.10.2006 16.10.2006 2
C 51239/SL 47 notářský zápis NZ 104/2006-rozh.mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 19.9.2006 9.10.2006 16.10.2006 18
C 51239/SL 46 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 14.8.2006 4.9.2006 47
C 51239/SL 45 účetní závěrka mezitímní k 1/1/06 Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 24
C 51239/SL 44 účetní závěrka r. 2005 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 24
C 51239/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.3.2006 28.3.2006 2.6.2006 6
C 51239/SL 42 notářský zápis Nz 97/2006-VH,zm.pr.formy,SS Krajský soud v Ostravě 16.3.2006 28.3.2006 2.6.2006 32
C 51239/SL 41 ostatní rezignace z fce. čl. předst. Krajský soud v Ostravě 6.5.2005 7.12.2005 8.12.2005 1
C 51239/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 7.12.2005 8.12.2005 17
C 51239/SL 39 notářský zápis Nz 67/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 7.12.2005 8.12.2005 35
C 51239/SL 38 výroční zpráva r.2004-konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 21.9.2005 7.11.2005 8.11.2005 16
C 51239/SL 37 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 23.9.2005 26.9.2005 46
C 51239/SL 36 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 24.9.2004 29.9.2004 35
C 51239/SL 35 účetní závěrka r. 2004 (k 1/1/2004zahajovací) Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 6
C 51239/SL 34 ostatní zpr.předs.o zruš.Meopta Přerov Krajský soud v Ostravě 19.5.2004 23.9.2004 24
C 51239/SL 33 ostatní zpráva DR o zruš.Meopta Přerov Krajský soud v Ostravě 21.5.2004 23.9.2004 4
C 51239/SL 32 posudek znalce č. 180-45/04 Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 45
C 51239/SL 31 notářský zápis NZ 91/2004-sml.o přev.jmění Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 23.9.2004 12
C 51239/SL 30 notářský zápis NZ 90/2004 Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 23.9.2004 28
C 51239/SL 29 notářský zápis NZ 89/2004 Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 23.9.2004 21
C 51239/SL 28 ostatní -smlouva o př.jmění spol. Krajský soud v Ostravě 19.5.2004 25.5.2004 26.5.2004 9
C 51239/SL 27 notářský zápis NZ 22/04+ÚPZ stanov+opr.dol. Krajský soud v Ostravě 6.2.2004 19.5.2004 31
C 51239/SL 26 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. VH Krajský soud v Ostravě 8.12.2003 19.5.2004 4
C 51239/SL 25 podpisové vzory Richard Skyva Krajský soud v Ostravě 10.2.2004 19.5.2004 1
C 51239/SL 24 posudek znalce č. 180-41/04 Krajský soud v Ostravě 15.3.2004 18.3.2004 25
C 51239/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.2.2004 14
C 51239/SL 22 notářský zápis NZ 77/2003 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 12.2.2004 30
C 51239/SL 21 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 21.11.2003 60
C 51239/SL 20 posudek znalce dodatek č.1k č.13-8/2001a35/01 Krajský soud v Ostravě 25.10.1994 17.1.2003 4
C 51239/SL 19 posudek znalce č. 13-8/2001 a 35/01 Krajský soud v Ostravě 16.12.2001 17.1.2003 13
C 51239/SL 18 notářský zápis NZ 409/02 Krajský soud v Ostravě 27.3.2002 22.8.2002 27
C 51239/SL 17 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 1.8.2002 5.8.2002 19
C 51239/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.6.2002 3.7.2002 9.7.2002 10
C 51239/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.6.1998 14.12.2001 27.12.2001 5
C 51239/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.předst. Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 14.12.2001 27.12.2001 1
C 51239/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze 16.zas.předst. Krajský soud v Ostravě 11.10.1996 14.12.2001 27.12.2001 3
C 51239/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 1.jedn.předst. Krajský soud v Ostravě 16.6.1994 14.12.2001 27.12.2001 3
C 51239/SL 15 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 27.12.2001 7
C 51239/SL 14 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 27.12.2001 6
C 51239/SL 13 notářský zápis NZ 191/96 Krajský soud v Ostravě 11.10.1996 14.12.2001 27.12.2001 4
C 51239/SL 12 notářský zápis NZ 131/96 Krajský soud v Ostravě 26.6.1996 14.12.2001 27.12.2001 6
C 51239/SL 11 notářský zápis NZ 44/95 Krajský soud v Ostravě 24.2.1995 14.12.2001 27.12.2001 3
C 51239/SL 10 notářský zápis NZ 273/93 Krajský soud v Ostravě 29.7.1993 14.12.2001 27.12.2001 2
C 51239/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 3.8.2001 20.9.2001 18
C 51239/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.6.2001 30.8.2001 12.9.2001 13
C 51239/SL 3 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 18.12.2000 18.5.2001 34
C 51239/SL 2 notářský zápis NZ 125/2000+stanovy Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 27.7.2000 18.5.2001 35
C 51239/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.9.1997 5.9.1997 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Meopta - optika, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 47677023
Jméno Meopta - optika, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 20.5.1994
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 12

Sídlo Meopta - optika, s.r.o.

Živnosti a provozovny Meopta - optika, s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 241, Karlovice 793 23
Identifikační číslo provozovny 1008079782
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 23.9.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 27, Velké Karlovice 756 06
Identifikační číslo provozovny 1008079804
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 23.9.2004
Provozovna č. 3
Provozovna 190, Chvalčov 768 72
Identifikační číslo provozovny 1008079791
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 23.9.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 20.5.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Kabelíkova 2975/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008987425
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.7.2013

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2004

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2004

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2004

Živnost č. 5 Hodinářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2004

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2004

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2004

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2007

Živnost č. 9 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004118902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.2007

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.5.2010
Přerušení oprávnění 1.11.2013

Živnost č. 11 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 28.7.2011
Přerušení oprávnění 7.4.2016

Živnost č. 12 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 18.3.2014
Přerušení oprávnění 18.3.2014

Živnost č. 13 Broušení a lapování průmyslové keramiky a jiných křehkých materiálů na přesnou rovinnost mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba optických a fotografických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti normalizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Meopta - optika, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Vítězslav Moťka
Člen statutárního orgánu Gerald Rausnitz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Meopta - optika, s.r.o.

IČO: 47677023
Firma: Meopta - optika, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.5.1994

Sídlo Meopta - optika, s.r.o.

Sídlo: Kabelíkova 2682/1, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba skla a skleněných výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Sklenářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Výzkum a vývoj
Specializované návrhářské činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
tracking image