Firma Mělnická zdravotní, a.s. IČO 27958639


Mělnická zdravotní, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Mělnická zdravotní, a.s. (27958639) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 528/29, Mělník 276 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 2007 a je stále aktivní. Mělnická zdravotní, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Mělnická zdravotní, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Mělnická zdravotní, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Mělnická zdravotní, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Mělnická zdravotní, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Mělnická zdravotní, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12344
IČO (identifikační číslo osoby) 27958639
Jméno Mělnická zdravotní, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.9.2007
Dne 19.12.2014 společnost Mělnická zdravotní, a.s. uzavřela se společností BENU Česká republika a.s., IČO: 496 21 173, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu společnosti Mělnická zdravotní, a.s. - lékárny, nacházející se v areálu Nemocnice Mělník, společnosti BENU Česká republika a.s., IČO: 496 21 173, přičemž k nabytí vlastnictví prodávané části závodu došlo dne 31.12.2014. 30.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Dne 18.12.2013 společnost Mělnická zdravotní, a.s. uzavřela se společností Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., identifikační číslo: 457 90 949, smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části podniku společnosti Mělnick á zdravotní, a.s., která spočívá v poskytování dialýzy a provozování nefrologické ambulance v areálu Nemocnice Mělník, společnosti Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., identifikační číslo: 457 90 949. 30.12.2013
Jediný akcionář společnosti Mělnická zdravotní, a.s., tj. společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku při výkonu půs obnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Mělnická zdravotní, a.s. ze současné výše 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamiliónykorunčeských) o částku 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního z ákoníku na částku 132.000.000,-Kč (slovy: stotřicetdvamiliónůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 800 (slovy: osmset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), tyto a kcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), všechny Nové akcie budou upsány peněžitými vklady při ach ování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to následujícím způsobem: * Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. * V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen ?Akcionář ?). * Akcionář má právo na upsání 800 (slovy: osmset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a to v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. * Místem upisování bude sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, zasedací místnost ve 4. patře, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví, v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 14 dnů ode dn e doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři, resp. představenstvu tohoto jediného akcionáře (počínaje dnem následujícím po doručení návrhu). * Upsání Nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. * Forma upisování - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti Mělnická zdravotní, a.s., a by písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insu rance Group, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. * Upisující akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet č.122252222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5ti pracovních dnů od upsání akcií, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku za ložen za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 1) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 132.000.000,-Kč (slovy: stottřicetdvadvamilionůkorunčeských). 2) představenstvo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ukládá představenstvu společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.10.2009 - 11.11.2009
Jediný akcionář společnosti Mělnická zdravotní, a.s., tj. společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku při výkonu půs obnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Mělnická zdravotní, a.s. ze současné výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku n a částku 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamiliónůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), tyto a kcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských) 3) všechny Nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. - V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen ?Akcionář ?). Akcionář má právo na upsání 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a to v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. - Místem upisování bude sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, zasedací místnost v 5. patře, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví, v souladu s § 204 odst. 5 na 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři, resp. představenstvu tohoto jediného akcionáře (počínaje dnem následujícím po doručení návrhu). - Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Forma upisování - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti Mělnická zdravotní, a.s., a by písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Upisující akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet č.100028422/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5ti pracovních dnů od upsání akcií, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 2 založen za účelem spla cení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 4) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamilionůkorunčeských). 5) představenstvo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ukládá představenstvu společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.12.2008 - 11.11.2009

Aktuální kontaktní údaje Mělnická zdravotní, a.s.

Kapitál Mělnická zdravotní, a.s.

zakladni jmění 132 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2009
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2008 - 11.11.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2007 - 22.12.2008

Akcie Mělnická zdravotní, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 320 11.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 22.12.2008 - 11.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.9.2007 - 22.12.2008

Sídlo Mělnická zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 528/29 , Mělník 276 01 4.12.2013
Adresa Celetná 590/25 , Praha 110 00 13.9.2007 - 4.12.2013

Předmět podnikání Mělnická zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 11.7.2014
Zámečnictví, nástrojářství 25.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 11.7.2008
hostinská činnost 11.7.2008
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 11.7.2008 - 25.11.2009
zámečnictví 11.7.2008 - 25.11.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 16.1.2008 - 25.11.2009
realitní činnost 16.1.2008 - 25.11.2009
technické činnosti v dopravě 16.1.2008 - 25.11.2009
správa a údržba nemovitostí 16.1.2008 - 25.11.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 16.1.2008 - 25.11.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 16.1.2008 - 25.11.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 16.1.2008 - 25.11.2009
reklamní činnost a marketing 16.1.2008 - 25.11.2009
činnost technických poradců v oblasti zdravotnictví 16.1.2008 - 25.11.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.1.2008 - 25.11.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.1.2008 - 25.11.2009
ubytovací služby 16.1.2008 - 25.11.2009
velkoobchod 16.1.2008 - 25.11.2009
zprostředkování obchodu a služeb 16.1.2008 - 25.11.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení 3.1.2008 - 11.7.2014

Předmět činnosti Mělnická zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebtových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 13.9.2007 - 13.9.2007
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 13.9.2007 - 11.7.2014

vedení firmy Mělnická zdravotní, a.s.

Statutární orgán Mělnická zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 13.9.2007
Způsb jednání za společnost: Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 13.9.2007 - 13.9.2007
Člen představenstva Ing. Květoslav Durana 7.10.2015
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: 35 , Mírov 789 01
Předseda představenstva Tomáš Beran 31.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 26.7.2017
Adresa: Jeseniova 1196/52 , Praha 130 00
Člen představenstva MUDr. Radek Havlas 21.6.2018
Vznik členství 5.6.2018
Adresa: Květinová 4077 , Mělník 276 01
člen představenstva JUDr. Jiří Novotný 13.9.2007 - 7.12.2007
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 30.11.2007
Vznik funkce 13.9.2007
Adresa: Španielova 1313/21 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Radek Chmelík 13.9.2007 - 17.3.2008
Vznik členství 13.9.2007
Vznik funkce 13.9.2007
Adresa: Karlovarská 23 , Pavlov 273 51
člen představenstva Ing. Jiřina Musílková 7.12.2007 - 17.3.2008
Vznik členství 1.12.2007
Adresa: Španielova 1314/23 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Radek Chmelík 17.3.2008 - 9.4.2008
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 1.4.2008
Adresa: Karlovarská 23 , Pavlov 273 51
člen představenstva Ing. Josef Langer 23.10.2008 - 15.1.2009
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: 104 , Písková Lhota 294 31
člen představenstva MUDr. Ladislav Lednický 17.3.2008 - 12.2.2009
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 31.1.2009
Adresa: Brunnerova 994/12 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. Ludvíka Čížkovská 13.9.2007 - 14.9.2012
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 12.9.2012
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Štorkánova 2811/11 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jiřina Musílková 17.3.2008 - 11.12.2012
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 18.2.2008
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Španielova 1314/23 , Praha 163 00
člen představenstva MUDr. Tomáš Jedlička 12.2.2009 - 4.12.2013
Vznik členství 1.2.2009
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Rpetská 1438/5 , Hořovice 268 01
člen představenstva Ing. Josef Švandrlík 12.2.2009 - 4.12.2013
Vznik členství 1.2.2009
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: 40 , Zaječov 267 63
člen představenstva JUDr. Ludvíka Čížkovská 14.9.2012 - 4.12.2013
Vznik členství 13.9.2012
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Štorkánova 2811/11 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jiřina Musílková 11.12.2012 - 4.12.2013
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 2.12.2013
Vznik funkce 1.12.2012
Zánik funkce 2.12.2013
Adresa: Španielova 1314/23 , Praha 163 00
člen představenstva Tomáš Jedlička 4.12.2013 - 13.3.2014
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 24.2.2014
Adresa: Rpetská 1438/5 , Hořovice 268 01
předseda představenstva Filip Charvát 4.12.2013 - 9.9.2015
Vznik členství 2.12.2013
Vznik funkce 2.12.2013
Adresa: Říční 544/13 , Praha 118 00
člen představenstva Jaroslav Tvarůžek 4.12.2013 - 7.10.2015
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: Pomezní 370/24 , Brno 627 00
člen představenstva Bc. Jitka Škařupová DiS. 13.3.2014 - 31.8.2016
Vznik členství 24.2.2014
Adresa: 134 , Kladeruby 756 43
předseda představenstva Filip Charvát 9.9.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Karmelitská 383/12 , Praha 118 00
člen představenstva Bc. Jitka Žďárová DiS. 31.8.2016 - 16.8.2017
Vznik členství 24.2.2014
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: 583 , Dolní Újezd 569 61
člen představenstva Tomáš Beran 16.8.2017 - 31.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Jeseniova 1196/52 , Praha 130 00
člen představenstva Martin Beneš 16.8.2017 - 15.11.2017
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 23.10.2017
Adresa: Komenského 968 , Horoměřice 252 62
Člen představenstva JUDr. Zdeněk Vilímek 15.11.2017 - 1.12.2017
Vznik členství 23.10.2017
Zánik členství 16.11.2017
Adresa: Jankovcova 1587/8 , Praha 170 00

Dozorčí rada Mělnická zdravotní, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Branislav Šteffek 16.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Vlarska 48/A , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Jindra Ryndaková 16.8.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Družstevní 645 , Štětí 411 08
Předseda dozorčí rady Jochen Sagadin 31.8.2017
Vznik členství 2.12.2013
Vznik funkce 26.7.2017
Adresa: Montanstrasse , 8793 Trofaiach Rakouská republika
člen dozorčí rady RNDr. Ing. Jaroslav Řehák CSc. 13.9.2007 - 9.4.2008
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 1.4.2008
Vznik funkce 13.9.2007
Adresa: V Hájích 260/44 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Dostal CSc. 13.9.2007 - 23.10.2008
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 13.9.2008
Vznik funkce 13.9.2007
Zánik funkce 13.9.2008
Adresa: Na Komořsku 2175/2 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Mraček 13.9.2007 - 23.10.2008
Vznik členství 13.9.2007
Zánik členství 13.9.2008
Vznik funkce 13.9.2007
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Brejla 11.7.2008 - 15.1.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Valská 2292 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Jan Mraček 23.10.2008 - 15.4.2009
Vznik členství 17.9.2008
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Mráz 17.3.2008 - 12.3.2013
Vznik členství 7.2.2008
Zánik členství 6.2.2013
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Jílek 2.5.2008 - 6.5.2013
Zánik členství 28.4.2013
Vznik funkce 28.4.2008
Zánik funkce 28.4.2013
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Mgr. Romana Beránková 11.7.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Bezručova 3004 , Mělník 276 01
předseda dozorčí rady Jaroslav Dostal CSc. 23.10.2008 - 19.9.2013
Vznik členství 17.9.2008
Zánik členství 16.9.2013
Vznik funkce 17.9.2008
Zánik funkce 16.9.2013
Adresa: Na Komořsku 2175/2 , Praha 143 00
člen dozorčí rady MUDr. Michaela Kloudová 15.4.2009 - 4.12.2013
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Chlumčanského 339/6 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Vladimír Mráz 12.3.2013 - 4.12.2013
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Michal Jílek 6.5.2013 - 4.12.2013
Vznik členství 29.4.2013
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Dostal 19.9.2013 - 4.12.2013
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 2.12.2013
Vznik funkce 17.9.2013
Zánik funkce 2.12.2013
Adresa: Na Komořsku 2175/2 , Praha 143 00
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Brejla 21.9.2009 - 11.7.2014
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Valská 2292 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Peter Ivančák 4.12.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 89 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Tomáš Beran 4.12.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Názovská 3253/4 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jochen Sagadin 4.12.2013 - 30.10.2014
Vznik členství 2.12.2013
Adresa: Musilplatz 9/7 , 1160 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Romana Beránková 19.7.2013 - 23.1.2015
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Bezručova 3004 , Mělník 276 01
předseda dozorčí rady Roland Staudinger 4.12.2013 - 16.8.2017
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Sterngasse 5 , 1230 Vídeň Rakouská republika
Člen dozorčí rady Ing. Zuzana Müllerová 23.1.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: 65 , Česká Lípa 471 21
člen dozorčí rady Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA 30.10.2014 - 31.8.2017
Vznik členství 2.12.2013
Adresa: Montanstrasse 61 , 8793 Trofaiach Rakouská republika

Sbírka Listin Mělnická zdravotní, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12344/SL 45 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.9.2015 1.10.2015 9.10.2015 2
B 12344/SL 44 ostatní návrh na vypořádání hospodářského výsledku Městský soud v Praze 25.2.2008 27.2.2015 6.3.2015 1
B 12344/SL 43 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 27.6.2012 27.2.2015 6.3.2015 2
B 12344/SL 42 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 16.6.2010 27.2.2015 6.3.2015 1
B 12344/SL 41 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 29.6.2011 27.2.2015 6.3.2015 1
B 12344/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 27.2.2015 6.3.2015 2
B 12344/SL 39 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 24.6.2009 27.2.2015 6.3.2015 1
B 12344/SL 38 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 22.12.2014 20.1.2015 6.2.2015 1
B 12344/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.12.2014 9.12.2014 47
B 12344/SL 35 ostatní rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 11.3.2014 24.6.2014 17.7.2014 2
B 12344/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1289/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 15.7.2014 16.7.2014 24
B 12344/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 24.2.2014 7.3.2014 17.3.2014 1
B 12344/SL 31 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 18.12.2013 20.12.2013 15.1.2014 26
B 12344/SL 30 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 2.12.2013 2.12.2013 4.12.2013 4
B 12344/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2013 19.9.2013 8.10.2013 15
B 12344/SL 26 ostatní zápis z mimořádného jednání předs. Městský soud v Praze 13.11.2012 8.1.2013 17.1.2013 1
B 12344/SL 25 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 29.10.2012 8.1.2013 17.1.2013 2
B 12344/SL 24 ostatní rozhodnutí DR/končí funkční období předs.6x Městský soud v Praze 3.9.2012 3.10.2012 4.10.2012 6
B 12344/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 19.7.2012 42
B 12344/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 9.7.2011 43
B 12344/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 9.8.2010 16.8.2010 15
B 12344/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.6.2010 20.6.2010 42
B 12344/SL 9 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 24.9.2008 24.11.2009 1
B 12344/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2009 23.11.2009 15
B 12344/SL 18 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 27.2.2009 30.6.2009 1.7.2009 6
B 12344/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2009 1.7.2009 35
B 12344/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.3.2009 12.5.2009 2
B 12344/SL 15 ostatní - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 30.3.2009 12.5.2009 1
B 12344/SL 14 podpisové vzory (2x) Městský soud v Praze 2.2.2009 25.2.2009 4
B 12344/SL 13 ostatní - rozhodnutí DR Městský soud v Praze 29.1.2009 25.2.2009 1
B 12344/SL 12 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 29.12.2008 5.2.2009 1
B 12344/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2008 5.1.2009 15
B 12344/SL 5 notářský zápis NZ 451/2008 Městský soud v Praze 26.11.2008 11.12.2008 15
B 12344/SL 10 notářský zápis NZ 451/2008 Městský soud v Praze 26.11.2008 2.12.2008 15
B 12344/SL 8 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 24.9.2008 24.11.2008 1
B 12344/SL 7 ostatní -rozhod.představenstva Městský soud v Praze 17.9.2008 24.11.2008 1
B 12344/SL 6 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 26.9.2008 24.11.2008 1
B 12344/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 21.3.2008 25.3.2008 29
B 12344/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ171/07 Městský soud v Praze 6.9.2007 25.9.2007 31
B 12344/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.9.2007 12.9.2007 12
B 12344/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 171/2007 Městský soud v Praze 6.9.2007 12.9.2007 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Mělnická zdravotní, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27958639
Jméno Mělnická zdravotní, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Mělník
Vznik první živnosti: 21.12.2007
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 5

Sídlo Mělnická zdravotní, a.s.

Živnosti a provozovny Mělnická zdravotní, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1010422880
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1010422898
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.7.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1010422901
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.7.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1011214393
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 7.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1011214385
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 7.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1012114635
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2018

Živnost č. 2 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Boleslavská 451, Mšeno 277 35
Identifikační číslo provozovny 1010422863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 221, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1010428519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Fügnerova 715/14, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1010449435
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.8.2015

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1010422871
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 528/29, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1012114635
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2018

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny 1011532891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2017

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.5.2008
Přerušení oprávnění 25.7.2017

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti zdravotnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Mělnická zdravotní, a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Beran
Člen statutárního orgánu Ing. Květoslav Durana
Člen statutárního orgánu MUDr. Radek Havlas

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Mělnická zdravotní, a.s.

IČO: 27958639
Firma: Mělnická zdravotní, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mělník
Základní územní jednotka: Mělník
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.9.2007

Sídlo Mělnická zdravotní, a.s.

Sídlo: Pražská 528/29, Mělník 276 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ústavní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image