Firma Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. IČO 27636674


Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. (27636674) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na poříčí 1079, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 1924 a je stále aktivní. Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXV 320
IČO (identifikační číslo osoby) 27636674
Jméno Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.8.1924
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 31.10.2016
Zapisuje se: Dne 24. června 2009 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Určení hlavního akcionáře: NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Všechny ostatní akcie, tj. 25 000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 1 do 25 000 a 5000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 25 001 do 30 000 přecházejí v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, která je hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., poskytne ostatním akcionářům společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., jejichž akcie přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč protiplnění ve výši 65,17 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1268-12/2009 zpracovaným dne 27. března 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ: 44266154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč a kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., předloží společnosti Melantrich, akciová společnost pr 22.7.2009 - 18.1.2010
Usnesení valné hromady ze dne 24. 5. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. o 98,010.000,- Kč (devadesát osm milionů deset tisíc korun českých), tj. z částky 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých) na částku 100,020.000,- Kč (sto milionů dvacet tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 30 000 (třicet tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Způsob upsání akcií: Úpis veškerých nových akcií proběhne ve 2 (dvou) kolech. V prvním kole budou veškeré nové akcie nabídnuty akcionářům společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. V druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, nabídnuty k úpisu určitému zájemci. A/ Upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny nové akcie budou nabídnuty akcionářům Společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Každý akcionář Společnosti má ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Místo pro upisování akcií: Místo pro vykonání přednostního práva je zasedací místnost č. 3 v prvním patře Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 9-11 hod. a od 13-15 hod. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem Společnosti zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Informace o přednostním právu akcionářů a počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude představenstvem Společnosti zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům Společnosti způsobem pro svolání valné hromady Společnosti, tj. akcionářům vlastnícím akcie na majitele zveř 29.5.2007 - 28.6.2007
Výměrem ministerstva vnitra ze dne 5.9.1953 zn. II/3-191.1-3/9-1953 byl prozatímní správce František Hrachaodvolán a vymazuje se. 16.9.1953
Vyhláškou ministra informací a osvěty čís. 1076 ú.l. II.č. 105/1950 byl podnik znárodněn a majetková podstatazačleněna do firmy: Svoboda, tiskařské závody, národnípodnik v Praze. 3.8.1950
Výměrem ministerstva vnitra z 26.2.1948 čj. 3995/14-26/2-48-III/1 byl podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb. jmenovándalším prozatímním správcem JUDr. Václav Hulínský, ředitelPraha XVII V břízkách 350/11 a to s týmiž právya povinnostmi jako již zapsaný prozatímní správce FrantišekHracha. 1.3.1948
Výměrem ministerstva vnitra z 24/2.1948 č.j. 3995/39-24/2-48-III/1 jmenován podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb.František Hracha typograf, Praha XVI. V zálomu č. 1957prozatímním správcem veškerých podniků a závodů společnosti.Tento prozatímní správce přejímá až do dalšího opatřeníveškerá práva statutárních orgánů společnosti a osoboprávněných firmu zastupovati a za ni znamenati. 25.2.1948
Kolektivní prokura Ing. Jaroslava Simonidesa bylaudělena pouze pro hlavní závod. 25.11.1942
V Moravské Ostravě byl zřízen odštěpný závod s firmoutéhož znění. 3.10.1940
Akcie byly plně splaceny 6.9.1940
Společnost zakládá se nyní na změněných stanovách, kterébyly usneseny valnými hromadami akcionářů dne 5. únoraa 20. června 1940, jakož i zmocněnou správní radou, dne30. července 1940, a schváleny ministerstvem vnitra výnosemze dne 26. srpna 1940, č. 26.269/1940-15. 6.9.1940
Představenstvem jest správní rada skládající se nejméněz 9 a nejvíce z 15 členů. Z těchto volí valná hromada 9;ostatní mohou býti kooptováni. 6.9.1940
Vyhlášky společnosti se uveřejňují v Úředním listěProtektorátu Čechy a Morava. Ostatní změny týkají seoznačení tuzemské měny a vnitřních poměrů společnosti. 6.9.1940
Řádná valná hromada akcionářů ze dne 20. června 1940 seusnesla na zvýšení akciového kapitálu z K 12,000.000,-o dalších 18,000.000,- K, tudíž na K 30,000.000,-přeúčtováním částky k 11,650.246,63 z všeobecnéhoreservního fondu, K 1,495.280,- z kapitálového reservníhofondu, K 1,448.867,- z reservy ex 1938, K 3,405.606,37z fondu zdaněných odpisů. Celkem K 18,000.000,- na účetakciového kapitálu a to tím způsobem, že dosavadních25.000 kusů akcií na jméno znějících a plně splacenýchpo 400,- K nom., jakož i 5.000 kusů akcií, majiteli 8.8.1940
znějících a plně splacených rovněž po K 400,- nom. budenakolkováno na 1.000,- K nominale a to s účinností od1. ledna 1940, jak se na tom usnesly mimořádná valnáhromada z 5. února 1940 a řádná valná hromada akcionářůze dne 20. června 1940.Toto usnesení bylo schváleno ministerstvem vnitra výnosemze dne 17. července 1940, č.j. 21557/1940-15. 8.8.1940
V Žilině byl zřízen odštěpný závod s firmou téhožznění ( též v 5 dalších zapsaných jazycích) 18.10.1937 - 11.1.1954
Zřízen byl v Brně odštěpný závod s firmou český :" Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysla nakladatelství v Praze , filiálka v Brně " ( též německy,francouzky, polsky, srbochorvatsky a rusky). 12.8.1936
Dosavadní body 7 až 11 předmětu podniku mění se nyní na 9až 13. 30.1.1935
Valná hromada akciové společnosti " Melantrich akciováspolečnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze"se usnesla ve valné hromadě akcionářů konané 6.června 1934na zvýšení akciového kapitálu z 6.000.000 Kč na 12 000.000 Kčpoužitím částky 6.000.000 Kč ze stabilisačního fonduzřízeného na podkladě východiskové bilance ku dni 1.ledna1930,sestavené podle zákona ze dne 15.června 1927 č.78 Sb.za n tím způsobem, že dosavadních 25.000 kusů akcií na jménoznějících a plně splacených po 200Kč 30.1.1935
Ministerstvo vnitra schválilo v dohodě s ministerstvyfinancí a obchodu výnosem ze dne 15.ledna 1935 č.j.2471/1935/15 změnu stanov v§§4 a 7 na níž se usnesly valná hromadaakcionářů dne 6. června 1934 a zmocněná správní rada dne10 ledna 1935 a podle nichž . a.) v § 7 uvedených akciovýkapitál. 30.1.1935
Kooptace členů správní rady. Františka Haška, JaroslavaŠaldy a Josefa Voseckého byla ve schůzi správní radyspolečnosti dne 26. května 1930 znovu usněsena. 28.4.1931
Akcie byly plně splaceny přínosem firmy "Spojené grafickéústavy Koppe Bellmann akc.spol." se sídlem Praha Smíchovčp. 557 následkem jejího splynutí s firmou "Melantrich,akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelstvív Praze". 3.1.1930
Valná hromada akcionářů ze dne 13.2.1928 a zmocněná správnírada ze dne 11.9.1928 usnesli se na změně §§ 4,7,9,37,40,43,44 a 45 stanov, kteréžto usnesení bylo schváleno výnosemministerstva vnitra.D á l e k n i h a z n e h o d n o c e n a !! 3.1.1930
Zapisuje se výnosem ministerstva vnitra ze dne 10.8.1928čj. 46.189/1928/17 schválené valnou hromadou ze dne15.2.1928 vzhledem k fuzi s akciovou společností "Spojenégrafické ústavy Koppe Bellmann akc.spol." usnesené zamýšlenézvýšení akciové jistiny:1.z dosavadních 4.000.000,-Kč o další 1.000.000,-Kč, tudížna 5.000.000,-Kč vydáním nových 5.000 kusů plně splacených,majiteli znějících akcií po 200,-Kč nom. jakož i další2.z dosavadních 4.000.000,-Kč vzhledem k usnesené fuzise "Spojenými grafickými ústavy Koppe Bellmann akc.spol." 22.2.1929
na 5.000.000,-Kč zvýšené o další 1.000.000,-Kč, tudíž na6.000.000,-Kč vydáním dalších 5.000 kusů akcií po 200,-Kčnom. na jméno znějících a plně i hotově splacených. 22.2.1929
Společnost zakládá se nyní též na stanovách změněných co do§ 7, na kteréžto změně se usnesla valná hromada akcionářůze dne 27.10.1926 a podle níž akciová listina společnostizvýšena byla o další 2.000.000,-Kč, takže činí nyní, jakvedle v rubr. 6 a 7 uvedeno. Tato změna byla schválenavýnosem ministerstva vnitra ze dne 5.10.1927č.63.106/1927-17 25.11.1927
Zapisuje se zamýšlené zvýšení akciového kapitálu ze2.000.000,-Kč na 4.000.000,-Kč vydáním 10.000 akcií najméno znějících a úplně splacených ve jmenovité hodnotěpo 200,-Kč, na němž se usnesla valná hromada společnostidne 27.10.1926, a které bylo schváleno výnosem ministerstvavnitra ze dne 18.3.1927 č. 16547/1927-17. 10.5.1927
Základní jmění firmy bylo plně splaceno. 5.8.1924
Akciový kapitál opatřen způsobem v § 7 stanov blíže naznačeným. 5.8.1924
Tato akciová společnost zakládá se na povolující listiněministerstva vnitra v Praze ve shodě s ministerstvy obchodua financí ze dne 20.5.1924 č. 36.368/1924/17, na stanováchtímže výnosem schválených a na ustavujícím aktu ze dne 16.6.1924č. 4530. 5.8.1924
Doba trvání společnosti není časově omezena. 5.8.1924
Představenstvo společnosti: představenstvem ve smyslu článku227 a nás.obch.z. jest správní rada, skládající se nejvýšez 15 členů, z nich volí 12 valná hromada, ostatní mohou býtkooptováni. 5.8.1924
Vyhlášky: vyhlášky společnosti vydává správní rada a uveřujňujíse v Úředním listě Československé republiky a v Českém Slově. 5.8.1924
Název:Německy - Melantrich, Aktiengesellschaft für graphische Industrieund Verlag in Prag. 5.8.1924
Francouzsky - Melantrich, Societe Anonyme de ĺindustriegraphigne et librairie a Prague. 5.8.1924
Polsky - Melantrich, towarzystwo akcyjne przemyslu graficznegoi wydawnictvo w Pradze. 5.8.1924
Srbochorvatsky - Melantrich, akcionársko društvo za grafičkuindustriju i nakladništvo a Pragu 5.8.1924
Rusky - Melantrich, akcioněrnoe obšestvo grafičeskojpromyšlenosti izgatělstvo v Prage. 5.8.1924

Aktuální kontaktní údaje Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Kapitál Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

zakladni jmění 100 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2007
zakladni jmění 100 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.2007 - 19.11.2007
zakladni jmění 2 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2007 - 28.6.2007
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.1940 - 22.1.2007
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.1935 - 6.9.1940
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.1.1930 - 30.1.1935
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1927 - 3.1.1930
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.8.1924 - 25.11.1927

Sídlo Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na poříčí 1079 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1
19.1.2017
Adresa Na Poříčí 1079 , 110 00 Praha - Nové Město Česká republika
Praha - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000
30.4.2012 - 19.1.2017
Adresa Matice Školské 106 , 370 07 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 37007
22.12.2006 - 30.4.2012
Adresa Václavské náměstí 42 , Praha II Česká republika
Praha II, Václavské náměstí 42
21.9.1926 - 22.12.2006
Adresa Národní 6 , Praha II Česká republika
Praha II, Národní 6
9.7.1926 - 21.9.1926
Adresa Václavské náměstí 42 , Praha II Česká republika
Praha II, Václavské náměstí 42
5.8.1924 - 9.7.1926

Předmět podnikání Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2012
Obchod s přístroji a součástkami sloužícími k mechanickémupředvádění hudby, zpěvu, obrazů, výjevů a slovních přednesů,zejména filmem, televisí, gramofonem a pod. 6.9.1940
Účel společnosti počínaje odstavcem 6. jest nyní 30.1.1935
6./Zřízovati a vésti insertní kanceláře pro časopisy apublikace vlastním neb cizím nákladem vydávané, jakož izřizovati, a vesti informační, turistické a cestovníkanceláře k podpoře a k zvelebení těchto časopisů apublikací. 30.1.1935
7./ Opatřovati, do vlastnictví získávati nemovitosti prospolečnost a pronajímati v nich byty a živnostensképrovozovny. 30.1.1935
8./ K podpoře a k zvelebování inzerce v časopisech, av publikacích společností vydávaných získávati ,dovlastnictví neb do komise movitosti, uskladňovati apropůjčovati je neb dále zcizovati. 30.1.1935
vykonávati a opatřovati veškeré práce z odvětví grafickéhojmenovitě zřídíti a provozovati výrobní a obchodní podnikyoboru knihtiskařského, kamenotiskařského, měditiskařského,zinkografii, fotografii, kartografii, tisk not, knihařství,kartonážnictví, vydavatelství, nakladatelství, knihkupectvívčetně antikvariátu a obchodu s hudebninami, obrazy, jinýmiuměleckými díly a starožitostmi, zejména též tisknoutia na vlastní účet vydávati knihy periodické neb neperiodickéčasopisy a jiné tiskopisy 23.12.1930
společnost ta má zvláště povinnost vydávati poučné spisy zevšech oborů věd k povznesení dělnických a lidových vrstev 23.12.1930
nabývati, vyráběti, prodávati, zpracovávati a zužitkovávatihmoty, potřeby, stroje, nástroje a součástky všeho druhuz oborů sub.3. naznačených neb příbuzných zejména téžnabývati, najímati a provozovati závody písmolijeckéa závody jakéhokoliv druhu k výrobě papíru a k zpracovánídřeva, dřevoviny, celulózy a vedlejších výrobků a odpadovýchlátek, jakož i obchod se všemi s těmito a podobnými výrobky 23.12.1930
zřizovati a vésti závody pro prodej časopisů, neb jinýchtiskopisů vlastním neb cizím nákladem vydávaných 23.12.1930
získávati a zužitkovati patenty a patentní práva, licence,ochranné známky, vzorková práva, koncese a živnostenskáoprávnění všeho druhu, zakládati a provozovati, kupovatia prodávati, pachtovati a propachtovávati výrobny, živnostia obchody ve vlastních neb najatých resp. pachtovanýchbudovách a nemovitostech, zejména výrobny, živnostia obchody sloužící k zužitkování těchto budov a nemovitostíneb k podpoře i zvelebení časopisů a tiskopisů společnostívydávaných 23.12.1930
propůjčovati licence na základě nabytých práv a právníchnároků shora uvedených 23.12.1930
komerční neb průmyslová činnost všeho druhu v rámcispolečenských účelů, jakož i provozování všech společenskéúčely podporujících obchodu 23.12.1930
zúčastniti se na podnicích shora uvedených ať přímo činepřímo a přebírati zastoupení takových podniků 23.12.1930
zřizovati pobočky a sklady doma i v cizině 23.12.1930
tuto činnost může společnost vykonávati jen tehdy, dosáhneli potřebných oprávnění a bude-li šetřiti příslušnýchzákonů a nařízení 23.12.1930
převzíti dnem 1.1.1927 počínaje a provozovati pod vlastnífirmou veškeré podniky provozované pod firmou "Spojenégrafické ústavy Koppe Bellmann akc. spol." s veškerýmiaktivy a pasivy k 31.12.1926. 3.1.1930 - 23.12.1930
převzíti dnem 1.ledna 1923 počínaje veškeré podniky provozovanéfirmou "Melantrich, družstevní podniky pro grafický průmysl,nakladatelství a knihkupectví v Praze, zapsané společenstvos ručením obmezeným" se všemi aktivy a passivy, jak v bilancik 31.12.1922 vykázáno 5.8.1924
zříditi a provozovati slévárnu písma, tovární knihařstvía kartonážnictví jakož i velkoobchod papírem 5.8.1924 - 23.12.1930
zejména pak vydávati poučné spisy ze všech oborů věd kupovznesení dělnických a lidových vrstev, kteroužto činnostmůže společnost vykonávati jen tehdy, dosáhne-li potřebnýchoprávnění a bude-li šetřiti příslušných zákonů a zařízení 5.8.1924 - 23.12.1930

vedení firmy Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Statutární orgán Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Emil Buřič 13.12.2014
Vznik členství 30.10.2014
Vznik funkce 13.12.2014
Adresa: Sadová 563 , 270 61 Lány Česká republika
Sadová 563, 270 61 Lány
člen správní rady Jaroslav Šalda 5.8.1924 - 16.10.1925
Adresa: Sokolská 68 , Praha Česká republika
Praha, Sokolská 68
člen správní rady Ferdinand Menger 5.8.1924 - 9.7.1926
Adresa: Trojanova 12 , Praha II Česká republika
Praha II, Trojanova 12
člen správní rady Bohuslav Procházka 5.8.1924 - 9.7.1926
Adresa: Plynární 1031 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Plynární 1031
člen správní rady Josef Vosecký 5.8.1924 - 9.7.1926
Adresa: Jirečkova 5 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Jirečkova 5
člen správní rady Antonín Šolc 5.8.1924 - 14.10.1927
Adresa: Oldřichova 596 , Nusle - Údolí Česká republika
Nusle - Údolí, Oldřichova 596
člen správní rady Jiří Stříbrný 9.7.1926 - 14.10.1927
Adresa: Ovenecká 1 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Ovenecká 1
člen správní rady Alois Simonides 5.8.1924 - 26.10.1928
Adresa: Jáma 8 , Praha II Česká republika
Praha II, Jáma 8
člen správní rady Josef Verner 11.9.1925 - 26.10.1928
Adresa: Čechova 285 , Nové Vysočany Česká republika
Nové Vysočany, Čechova 285
člen správní rady Dr. Emil Franke 9.7.1926 - 28.1.1930
Adresa: Bubeneč 553 , Bubeneč Česká republika
Bubeneč, Bubeneč 553
člen správní rady Bohuslav Procházka 9.7.1926 - 28.4.1931
Adresa: Plynární 1031 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Plynární 1031
člen správní rady Ferdinand Menger 9.7.1926 - 28.4.1931
Adresa: Trojanova 12 , Praha II Česká republika
Praha II, Trojanova 12
člen správní rady Josef Vosecký 9.7.1926 - 28.4.1931
Adresa: Jirečkova 5 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Jirečkova 5
člen správní rady Jaroslav Šalda 14.10.1927 - 28.4.1931
Adresa: Blanická 26 , Praha XII Česká republika
Praha XII, Blanická 26
člen správní rady František Chudý 5.8.1924 - 8.5.1934
Adresa: Heydukova 897 , Praha VIII Česká republika
Praha VIII, Heydukova 897
člen správní rady Jan Peštal 5.8.1924 - 8.5.1934
Adresa: Březinka 14 , Smíchov Česká republika
Smíchov, Březinka 14
člen správní rady Bohuslav Procházka 28.4.1931 - 8.5.1934
Adresa: Plynární 1031 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Plynární 1031
člen správní rady Václav Klofáč 9.7.1926 - 12.8.1936
Adresa: Na Šafránce 22 , Královské Vinohrady Česká republika
Královské Vinohrady, Na Šafránce 22
člen správní rady JUDr. Antonín Klouda 14.10.1927 - 12.8.1936
Adresa: není uvedena Česká republika
není uvedena
člen správní rady Ferdinand Menger 26.10.1928 - 12.8.1936
Adresa: Trojanova 12 , Praha II Česká republika
Praha II, Trojanova 12
člen správní rady Jaroslav Šalda 28.4.1931 - 12.8.1936
Adresa: Švedská 1882 , Praha XVI Smíchov Česká republika
Praha XVI Smíchov, Švedská 1882
člen správní rady Emil Špatný 16.6.1925 - 23.8.1937
Adresa: Lužická 14 , Královské Vinohrady Česká republika
Královské Vinohrady, Lužická 14
člen správní rady Ladislav Pěnička 5.8.1924 - 18.10.1937
Adresa: Poděbradova 222 , Vysočany Česká republika
Vysočany, Poděbradova 222
člen správní rady Jaroslav Šalda 12.8.1936 - 12.6.1939
Adresa: Světlá 1882 , Praha Smíchov Česká republika
Praha Smíchov, Světlá 1882
člen správní rady Josef Vosecký 28.4.1931 - 7.8.1939
Adresa: Dittrichova 9 , Praha II Česká republika
Praha II, Dittrichova 9
člen správní rady JUDr. Antonín Klouda 12.8.1936 - 25.8.1939
Adresa: 17 , v Lysolajích Česká republika
v Lysolajích, č.p.17
člen správní rady Dr. Miroslav Klinger 8.5.1934 - 6.5.1940
Adresa: Palackého náměstí 585 , Praha XIV Česká republika
Praha XIV, Palackého náměstí 585
člen správní rady Jiří Pichl 5.8.1924 - 26.7.1940
Adresa: Máchova 8 , Královské Vinohrady Česká republika
Královské Vinohrady, Máchova 8
člen správní rady Josef Skřivan 26.10.1928 - 26.7.1940
Adresa: Janovského 987 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Janovského 987
člen správní rady Václav Klofáč 12.8.1936 - 26.7.1940
Adresa: Na Šafránce 22 , Královské Vinohrady Česká republika
Královské Vinohrady, Na Šafránce 22
kavárník František Čeněk Bohuslav 9.4.1937 - 23.10.1940
Adresa: Václavské náměstí 68 , Praha II Česká republika
Praha II, Václavské náměstí 68
člen správní rady Jindřich Kugler 25.8.1939 - 23.10.1940
Adresa: Na Cvičišti 1418 , Praha XIX-Dejvice Česká republika
Praha XIX-Dejvice, Na Cvičišti čp. 1418
člen správní rady Miloslav Šeplavý 26.7.1940 - 23.10.1940
Adresa: Benešovská 1979 , Praha XII Česká republika
Praha XII, Benešovská 1979
člen správní rady Břetislav Mikan 26.7.1940 - 23.10.1940
Adresa: Malá Šternberkova 4 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Malá Šternberkova 4
člen správní rady František Hašek 26.7.1940 - 23.10.1940
Adresa: Beethovenova 9 , Praha II Česká republika
Praha II, Beethovenova 9
kooptovaný člen správní rady Karel Titěra 25.8.1939 - 1.10.1941
Adresa: Česká republika
.
člen správní rady Josef Maier 5.8.1924 - 22.10.1942
Adresa: Oldřichova 383 , Nusle - Údolí Česká republika
Nusle - Údolí, Oldřichova 383
člen správní rady Miloslav Šeplavý 23.10.1940 - 22.10.1942
Adresa: Benešovská 979 , Praha XII Česká republika
Praha XII, Benešovská 979
člen správní rady František Hašek 23.10.1940 - 22.10.1942
Adresa: Beethovenova 9 , Praha II Česká republika
Praha II, Beethovenova 9
člen správní rady Karl Nowotny 7.4.1942 - 28.5.1945
Adresa: Příkopy 33 , Praha I Česká republika
Praha I, Příkopy č. 33
člen správní rady Alois Schweder 7.4.1942 - 28.5.1945
Adresa: Veverkova tř. 1 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Veverkova tř. 1
člen správní rady Ferdinand Menger 28.4.1931 - 30.5.1945
Adresa: Trojanova 12 , Praha II Česká republika
Praha II, Trojanova 12
člen správní rady Josef Malý 30.7.1934 - 30.5.1945
Adresa: Prokopova 129 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Prokopova 129
člen správní rady Jaroslav Šalda 25.8.1939 - 30.5.1945
Adresa: Světlá ulice 1882 , Praha XVI-Smíchov Česká republika
Praha XVI-Smíchov, Světlá ulice čp. 1882
člen správní rady Ladislav Plíčka 25.8.1939 - 30.5.1945
Adresa: Pod Hájem 1542 , Praha XVI-Smíchov Česká republika
Praha XVI-Smíchov, Pod Hájem čp. 1542
člen správní rady František Čeněk Bohuslav 23.10.1940 - 30.5.1945
Adresa: Václavské nám. 68 , Praha II Česká republika
Praha II, Václavské nám. 68
člen správní rady Jindřich Kugler 23.10.1940 - 30.5.1945
Adresa: Gluckovy sady 1418 , Praha XIX Česká republika
Praha XIX, Gluckovy sady 1418
člen správní rady JUDr. Břetislav Mikan 23.10.1940 - 30.5.1945
Adresa: Malá Šternberkova 4 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Malá Šternberkova 4
člen správní rady Hynek Konečný 26.7.1940 - 6.9.1945
Adresa: Giskrova 33 , Brno Česká republika
Brno, Giskrova 33
člen správní rady Josef Novotný 25.7.1945 - 23.12.1946
Adresa: Jiráskova 30 , Praha XIX Česká republika
Praha XIX, Jiráskova 30
člen správní rady František Hašek 26.10.1928 - 22.12.2006
Adresa: Pětidomí 247 , Praha - Bubeneč Česká republika
Praha - Bubeneč, Pětidomí 247
člen správní rady Ferdinand Menger 12.8.1936 - 22.12.2006
Adresa: Komornická 15 , Praha - Dejvice Česká republika
Praha - Dejvice, Komornická 15
zámečník Karel Titěra 23.8.1937 - 22.12.2006
Adresa: Mrazovka 1173 , Praha XVI - Smíchov Česká republika
Praha XVI - Smíchov, Mrazovka 1173
člen správní rady Ferdinand Menger 26.7.1940 - 22.12.2006
Adresa: Trojanova 12 , Praha II Česká republika
Praha II, Trojanova 12
člen správní rady Josef David 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Spálená 18 , Praha II Česká republika
Praha II, Spálená 18
člen správní rady Dr. Petr Zenkl 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Čechova 11 , Praha XIX Česká republika
Praha XIX, Čechova 11
člen správní rady Františka Zeminová 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Na Folimance 13 , Praha XIV Česká republika
Praha XIV, Na Folimance 13
člen správní rady Jan Hájek 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Na Andělce 28 , Praha - Střešovice Česká republika
Praha - Střešovice, Na Andělce 28
člen správní rady Julius Fürth 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Štěpánská 40 , Praha II Česká republika
Praha II, Štěpánská ul. 40
člen správní rady Vladimír Tichota 30.5.1945 - 22.12.2006
Adresa: Malá Šternberkova 2 , Praha VII Česká republika
Praha VII, Malá Šternberkova 2
člen správní rady JUDr. Vladimír Šolc 13.6.1945 - 22.12.2006
Adresa: Jihovýchodní 958 , Praha - Spořilov Česká republika
Praha - Spořilov, Jihovýchodní čp. 958
člen správní rady Dr. Gustav Loubal 13.6.1945 - 22.12.2006
Adresa: Božetěchova 66 , Brno - Král. Pole Česká republika
Brno - Král. Pole, Božetěchova 66
člen správní rady Dr. Hubert Ripka 13.6.1945 - 22.12.2006
Adresa: Česká republika
Praha III, Vlašská ul.
člen správní rady Dr. Prokop Drtina 13.6.1945 - 22.12.2006
Adresa: Štěpánská 40 , Praha II Česká republika
Praha II, Štěpánská ul. 40
člen správní rady Dr. Jan Jína 25.7.1945 - 22.12.2006
Adresa: Pekařovo nábř. 7 , Praha XVI Česká republika
Praha XVI, Pekařovo nábř. 7
člen správní rady Doc.Dr. Ing. Emanuel Šlechta 25.7.1945 - 22.12.2006
Adresa: Karlovo nám. 34 , Praha II Česká republika
Praha II, Karlovo nám. 34
člen správní rady Josef Langr 23.12.1946 - 22.12.2006
Adresa: Mrkosova 13 , Brno-Židenice Česká republika
Brno-Židenice, Mrkosova 13
předseda představenstva JUDr. František Šimák 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Vznik funkce 7.9.2005
Zánik funkce 29.11.2006
Adresa: Šindlovy Dvory 134 , 370 01 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Šindlovy Dvory 134, PSČ 37001
místopředseda představenstva JUDr. Martin Radvan LL.M. 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Vznik funkce 7.9.2005
Zánik funkce 29.11.2006
Adresa: Na Pískách 8 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pískách 8/2583, PSČ 16000
člen představenstva Mgr. Andrea Stachová 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Adresa: Dědinská 896 , 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika
Praha 6 - Ruzyně, Dědinská 896/9, PSČ 16100
člen představenstva Ing. Petr David 22.1.2007 - 26.1.2010
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 30.10.2009
Adresa: Za kovárnou 422 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Za kovárnou 422/21, PSČ 10100
předseda představenstva Zdeněk Hruška 22.1.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 5.1.2012
Vznik funkce 29.11.2006
Zánik funkce 5.1.2012
Adresa: Na Petřinách 1897 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ 16200
místopředseda představenstva Ivana Hejcmanová 22.1.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 5.1.2012
Vznik funkce 29.11.2006
Zánik funkce 5.1.2012
Adresa: Mariánskolázeňská 304 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 304/11, PSČ 36001
člen představenstva Ing. Emil Buřič 26.1.2010 - 22.8.2014
Vznik členství 30.10.2009
Adresa: Na Líše 1231 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Na Líše 1231/11, PSČ 14100
člen představenstva Ing. Emil Buřič 22.8.2014 - 13.12.2014
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 30.10.2014
Adresa: Sadová 563 , 270 61 Lány Česká republika
Sadová 563, 270 61 Lány
předseda představenstva Zdeněk Hruška 9.3.2012 - 31.10.2016
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 5.1.2012
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Na Petřinách 1897 , 162 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Na Petřinách 1897/29, PSČ 16200
místopředseda představenstva Ivana Hejcmanová 9.3.2012 - 31.10.2016
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 5.1.2012
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Mariánskolázeňská 304 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 304/11, PSČ 36001

Dozorčí rada Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeněk Hruška 31.10.2016
Vznik členství 24.10.2016
Adresa: Na Petřinách 1897 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 162 00 Praha 6
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Končel 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Vznik funkce 7.9.2005
Zánik funkce 29.11.2006
Adresa: Šťáhlavy 610 , 332 03 Plzeň - jih Česká republika
Plzeň - jih, Šťáhlavy 610, PSČ 33203
člen dozorčí rady Mgr. František Janda 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Vznik funkce 7.9.2005
Adresa: Milady Horákové 86 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 86, PSČ 17000
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Kmoch 22.12.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 7.9.2005
Zánik členství 29.11.2006
Adresa: Konečná 1577 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Konečná 1577, PSČ 39301
předseda dozorčí rady Ing. Petr Babulík 22.1.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 5.1.2012
Vznik funkce 29.11.2006
Zánik funkce 5.1.2012
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 22.1.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 5.1.2012
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
člen dozorčí rady JUDr. Martin Radvan LL.M. 22.1.2007 - 9.3.2012
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 5.1.2012
Adresa: Na Pískách 8 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pískách 8/2583, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Ing. Petr Babulík 9.3.2012 - 31.10.2016
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 11.1.2012
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Nad Spáleným mlýnem 634 , 165 00 Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 16500
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 9.3.2012 - 31.10.2016
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 24.10.2016
Adresa: Velvarská 136 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 27401
člen dozorčí rady JUDr. Martin Radvan LL.M. 9.3.2012 - 31.10.2016
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 24.10.2016
Adresa: Na Pískách 2583 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 2583/8, PSČ 16000

Prokura Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Josef Havel 26.7.1940 - 23.10.1940
Adresa: Lužická 18 , Praha III Česká republika
Praha III, Lužická 18
Jméno Josef Vitásek 26.7.1940 - 22.10.1942
Adresa: Jindřišská 7 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jindřišská ul. č. 7
Jméno JUDr. Jaroslav Šalda 26.7.1940 - 10.10.1945
Adresa: Sušická 1829 , Praha XIX Česká republika
Praha XIX, Sušická 1829
Jméno Josef Havel 23.10.1940 - 22.12.2006
Adresa: Ranková 18 , Praha III Česká republika
Praha III, Ranková 18
Jméno Ing. Jaroslav Simonides 22.10.1942 - 22.12.2006
Adresa: Přemyslovská 40 , Praha XI Česká republika
Praha XI, Přemyslovská 40

Sbírka Listin Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXV 320/SL 24 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.12.2015 14.1.2016 22
BXV 320/SL 23 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2014 25.11.2014 20.1.2015 1
BXV 320/SL 22 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 1.1.2014 25.11.2014 20.1.2015 22
BXV 320/SL 21 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.1.2015 16.1.2015 22
BXV 320/SL 20 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 3.1.2014 23
BXV 320/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.12.2012 12.12.2012 23
BXV 320/SL 18 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.12.2012 12.12.2012 9
BXV 320/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2020 3.12.2012 12.12.2012 22
B 1570/SL 16 notářský zápis NZ 248/2012 Městský soud v Praze 18.4.2012 3.5.2012 4
B 1570/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2012 3.5.2012 24
B 1570/SL 14 ostatní - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 5.1.2012 12.3.2012 1
B 1570/SL 13 ostatní - zápis ze schůze doz.rady Městský soud v Praze 11.1.2012 12.3.2012 1
B 1570/SL 12 ostatní - rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.1.2012 12.3.2012 2
B 1570/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.2.2010 24
B 1570/SL 9 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2009 29.1.2010 1
B 1570/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.1.2010 29.1.2010 1
B 1570/SL 8 notářský zápis 393/2009 Městský soud v Praze 24.6.2009 23.7.2009 78
B 1570/SL 7 notářský zápis 538/2005 Městský soud v Praze 7.9.2005 15.1.2008 56
B 1570/SL 6 notářský zápis 32/95 Městský soud v Praze 4.2.1995 15.1.2008 28
B 1570/SL 5 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 3.10.2007 11
B 1570/SL 4 notářský zápis 309/2007 Městský soud v Praze 24.5.2007 30.5.2007 13
B 1570/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.2.2007 12
B 1570/SL 2 ostatní - Zápis ze zas.předst.a DR Městský soud v Praze 29.11.2006 5.2.2007 5
B 1570/SL 1 notářský zápis 770/2006 Městský soud v Praze 29.11.2006 5.2.2007 73

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

IČO (identifikační číslo) 27636674
Jméno Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 27.2.1995
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Živnosti a provozovny Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.1995

Živnost č. 2 Nakladatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Vydavatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Emil Buřič

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

IČO: 27636674
Firma: Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.8.1924

Sídlo Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

Sídlo: Na poříčí 1079/3, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba papíru a lepenky
Tisk a činnosti související s tiskem
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vydávání knih
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image