Firma MEDIREAL a.s. IČO 28485793


MEDIREAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MEDIREAL a.s. (28485793) je Akciová společnost. Sídlí na adrese ČSA 543, 500 03 Hradec Králové Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2008 a je stále aktivní. MEDIREAL a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MEDIREAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MEDIREAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MEDIREAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MEDIREAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MEDIREAL a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2974
IČO (identifikační číslo osoby) 28485793
Jméno MEDIREAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.12.2008
Usnesení přijaté jediným akcionářem v působnosti valné hromady ze dne 16.12.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Rozsah zvýšení: 1.1. Základní kapitál společnosti MEDIREAL a. s. se zvyšuje z částky 2,000.000, Kč (dva miliony korun českých) o částku 5,800.000, Kč (pět milionů osm set tisíc korun českých) na částku 7,800.000, Kč (sedm milionů osm set tisíc korun českých). 1.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští. 2.Upisované akcie: 2.1. Upisováno bude 58 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000, Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, které budou vydány v listinné podobě. 3. Vklady: 3.1. Akcie moho u být upisovány pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem budou nemovitosti v katastrálním území Brandýs nad Labem zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha ? východ na listu vlastnictví čís lo 3407 pro obec Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav a katastrální území Brandýs nad Labem, a to: 3.1.1. budova č. p. 710 v části obce Brandýs nad Labem postavená na pozemku stavební parcele st. číslo parcelní 775 3.1.2. pozemek stavební parcela st. číslo parcelní 775. 3.2. Hodnota vkladu uvedeného v bodu 3.1. byla v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku stanovena soudním znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a výrobních kapacit, I ng. Jiřím Vojtěchovským, bytem Brandýs nad Labem, Ke Světici 1805, PSČ 250 01, ve znaleckém posudku ze dne 2.12.2009, číslo znaleckého posudku 1970.06b.2009, a to částkou 5,800.000,-- Kč (pět milionů osm set tisíc korun českých). 3.3. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 58 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000, Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, které budou vydány v listinné podobě. 3.4. Shora uvedený nepeněžitý vklad musí být splacen formou předání písem ného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1) obchodního zákoníku společnosti a předáním nemovitostí, a to v místě sídla společnosti do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií níže uvedeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.Upisování akcií: 4.1. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se jediný akcionář tohoto práva vzdal. 4.2. Všech 58 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000, Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, které budou vydány v listinné podobě, budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti PP Hospitals, s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav, Brázdimská 1000, PSČ 250 01. 4.3. Emisní kurs upisovaných akc ií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4. Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností . Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o ups ání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečného odkladu jej předat uvedenému zájemci. 4.5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií sho ra uvedenému zájemci, nejdříve však okamžikem podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho bydliště nebo předá k jeho rukám dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo předem určenému zájemci oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 5.Rozvazovací podmínka upisování: 5.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku. 29.12.2009 - 25.1.2010

Kapitál MEDIREAL a.s.

zakladni jmění 7 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2008 - 25.1.2010

Akcie MEDIREAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 78 25.1.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 11.12.2008 - 25.1.2010

Sídlo MEDIREAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa ČSA 543 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
1.12.2010
Adresa Brázdimská 710/5 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 18.11.2009 - 1.12.2010
Adresa Brázdimská 1000/3 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 11.12.2008 - 18.11.2009

Předmět podnikání MEDIREAL a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory 8.12.2016
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory. 8.12.2016
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory 8.12.2016
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory 8.12.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.12.2008

vedení firmy MEDIREAL a.s.

Statutární orgán MEDIREAL a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 8.12.2016
Má-li představenstvo společnosti jediného člena, pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Má-li představenstvo společnosti více členů, jedná za společnost samostatně bez omezení předseda představenstva nebo společně kteříkoli dva členové předst avenstva. 11.12.2008 - 8.12.2016
statutární ředitel Ing. Martin Vojtíšek 8.12.2016
Vznik funkce 8.12.2016
Adresa: třída Karla IV. 346/27 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Martin Vojtíšek 11.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 9.7.2009
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: třída Karla IV. 346/27 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Petr Fic 30.7.2009 - 1.12.2010
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 25.11.2010
Adresa: Příčná 731/1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda představenstva Ing. Martin Vojtíšek 1.12.2010 - 15.11.2013
Vznik členství 25.11.2010
Vznik funkce 25.11.2010
Adresa: třída Karla IV. 346/27 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Lenka Vojtíšková 1.12.2010 - 24.6.2014
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Krapkova 725/1 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Martin Vojtíšek 1.12.2010 - 24.2.2015
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Krapkova 725/1 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Ing. Martin Vojtíšek 15.11.2013 - 8.12.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 8.12.2016
Vznik funkce 25.11.2010
Zánik funkce 8.12.2016
Adresa: třída Karla IV. 346/27 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Lenka Vojtíšková 24.6.2014 - 8.12.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 8.12.2016
Adresa: Krapkova 725/1 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Martin Vojtíšek 24.2.2015 - 8.12.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 8.12.2016
Zánik funkce 8.12.2016
Adresa: Československé armády 543/29 , Hradec Králové 500 03

Dozorčí rada MEDIREAL a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Tvarůžek MBA 11.12.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 9.7.2009
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: 196 , Šebrov-Kateřina 679 22
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Plachý 11.12.2008 - 1.12.2010
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Krapkova 725/1 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Ing. Lenka Vojtíšková 11.12.2008 - 1.12.2010
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Krapkova 725/1 , Hradec Králové 500 09
předseda dozorčí rady Ing. Martin Vojtíšek 30.7.2009 - 1.12.2010
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 25.11.2010
Vznik funkce 9.7.2009
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: třída Karla IV. 346/27 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Bc. Kristýna Vojtíšková 1.12.2010 - 8.12.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 8.12.2016
Vznik funkce 25.11.2010
Zánik funkce 8.12.2016
Adresa: 20 , Obědovice 503 51
člen dozorčí rady Lucie Nováková 1.12.2010 - 8.12.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 8.12.2016
Adresa: 18 , Barchov 504 01

Sbírka Listin MEDIREAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2974/SL 18 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 22.2.2016 22.2.2016 14
B 2974/SL 16 účetní závěrka [2014] k 30. 6. 2014 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2015 30.11.2015 8
B 2974/SL 15 účetní závěrka [2013] k 30. 6. 2013 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2015 30.11.2015 8
B 2974/SL 14 účetní závěrka [2011] k 30.6.2012 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2013 31.7.2013 8
B 2974/SL 13 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2011 29.8.2011 6
B 2974/SL 12 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2011 29.8.2011 6
B 2974/SL 9 notářský zápis NZ 348/2010 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 3.12.2010 5
B 2974/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 3.12.2010 6
B 2974/SL 10 ostatní - zápis ze zased. předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 3.12.2010 1
B 2974/SL 8 stanovy společnosti - úplné znění (bez data) Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2010 29.1.2010 14
B 2974/SL 7 notářský zápis NZ 367/2009 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2009 11.1.2010 8
B 2974/SL 6 posudek znalce č. 1970.06b.2009 Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2009 21.12.2009 7.1.2010 15
B 2974/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 6.8.2009 2
B 2974/SL 4 ostatní -zápis z mimořádné VH. Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 6.8.2009 3
B 2974/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 326/2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2008 6.12.2008 20
B 2974/SL 1 podpisové vzory (4x) Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2008 6.12.2008 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MEDIREAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 28485793
Jméno MEDIREAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 25.11.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo MEDIREAL a.s.

Živnosti a provozovny MEDIREAL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 282, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1002085837
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.11.2010

Statutární orgán MEDIREAL a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Vojtíšek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MEDIREAL a.s.

IČO: 28485793
Firma: MEDIREAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.12.2008

Sídlo MEDIREAL a.s.

Sídlo: Československé armády 543 NEOAD, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image