Firma Medica Healthworld a.s. IČO 27661857


Medica Healthworld a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Medica Healthworld a.s. (27661857) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 832/19, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2005 a je stále aktivní. Medica Healthworld a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Medica Healthworld a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Medica Healthworld a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Medica Healthworld a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Medica Healthworld a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Medica Healthworld a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10599
IČO (identifikační číslo osoby) 27661857
Jméno Medica Healthworld a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.10.2005
Zvýšení základního kapitálu: 1) Důvod zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti je navrhováno z důvodu posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti. 2) Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 23,732.000,00 Kč, tj. z částky 19,022.000,00 Kč, dosud zapsané v obchodním rejstříku, na částku 42,754.000,00 Kč. Upisování akcií nad částku 23,732.000,00 Kč se nepřipouští. 3) Způsob zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. 4) Nové akcie budou emitovány takto: 23 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,00 Kč. 7 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč. 1 ks nové kmenové akcie společnosti, každá o jmenovité hodnotě 30.000,00 Kč. 2 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 5) Upsání akcií: Akcionáři se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány akcionářem - společností Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568. 6) Místo pro upsání akcií: Místem pro upisování alkcií je sídlo společnosti Medica Healthworld a.s. 7) Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tímto doručením bude zároveň určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Určený zájemce doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. 8) Lhůta pro splacení akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 30 dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. 9) Způsob splacení akcií: Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky upisovatele společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568 ve výši 23,732.000,00 Kč, kterou má vůči společnosti z titulu nezaplacených daňových dokladů vystavených za poskytování služeb v oblasti sběru dat, průzkumu trhu a roznosu materiálu na základě "Rámcové smlouvy o komplexní m poskytování služeb v oblasti sběru dat a rozvozu reklamních materiálů" uzavřené dne 22.12.2009, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči tomu to věřiteli. 10) Pravidla pro započtení pohledávek: a) Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b) V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c) Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d) Představenstvo zašle určenému zájemci návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e) Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 11) Vydání akcií: Poukázky na akcie vydány nebudou. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 dnů poté, co bude splacena jmenovitá hodnota akcií. 17.1.2011 - 2.3.2011
Zvýšení základního kapitálu: 1) Důvod zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti je navrhováno z důvodu posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti a úhrada ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce, sestavené ke dni 31.12.2009. 2) Rozsah zvýšení základní kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17,022.000,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých), tj. z částky 2,000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých), dosud zapsané v obchodním rejstříku, na částku 19,022.000,00 Kč (s lovy: devatenáct milionů dvacet dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku 17,022.000,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých), se nepřipouští. 3) Způsob zvýšení základní kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. 4) Nové akcie budou emitovány takto: 17 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). 1 ks nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 2 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 5) Upsání akcií: Akcionáři se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se s ídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568. 6) Místo pro upsání akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Medica Healthworld a.s.. 7) Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tímto doručením bude zároveň určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Určený zájemce doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. 8) Lhůta pro splacení akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 30 dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. 9) Způsob splacení akcií: Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky upisovatele společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568 ve výši 17,022.000,00 Kč, kterou má vůči společnosti z titulu nezaplacených daňových dokladů vystavených za poskytování služeb v oblasti sběru dat, průzkumu trhu a roznosu materiálu na základě ?Rámcové smlouvy o komplexn ím poskytování služeb v oblasti sběru dat a rozvozu reklamních materiálů? uzavřené dne 22.12.2009, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči tom uto věřiteli. 10) Pravidla pro započtení pohledávek: a) Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b) V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c) Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d) Představenstvo zašle určenému zájemci návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e) Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 11) Vydání akcií: Poukázky na akcie vydány nebudou. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 dnů poté, co bude splacena jmenovitá hodnota akcií. 14.10.2010 - 1.12.2010

Aktuální kontaktní údaje Medica Healthworld a.s.

Kapitál Medica Healthworld a.s.

zakladni jmění 42 754 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2011
zakladni jmění 19 022 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2010 - 2.3.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.2005 - 1.12.2010

Akcie Medica Healthworld a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 101 27.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 27.10.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 7 27.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 27.10.2014
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 1 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 40 2.3.2011 - 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 7 2.3.2011 - 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 4 2.3.2011 - 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 30 000 Kč 1 2.3.2011 - 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 17 1.12.2010 - 2.3.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 1.12.2010 - 2.3.2011
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 101 1.12.2010 - 27.10.2014
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 18.10.2005 - 1.12.2010

Sídlo Medica Healthworld a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 19.12.2005
Adresa Bidláky 837/20 , Brno 639 00 18.10.2005 - 19.12.2005

Předmět podnikání Medica Healthworld a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.1.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.10.2005 - 11.1.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 18.10.2005 - 11.1.2010
zprostředkování obchodu a služeb 18.10.2005 - 11.1.2010
reklamní činnost a marketing 18.10.2005 - 11.1.2010
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 18.10.2005 - 11.1.2010

vedení firmy Medica Healthworld a.s.

Statutární orgán Medica Healthworld a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek člen představenstva. 27.10.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva jen společně s předsedou představenstva. 2.3.2011 - 27.10.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. 18.10.2005 - 2.3.2011
člen představenstva Ing. Michal Srb 28.6.2017
Vznik členství 18.10.2016
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Mgr. Martin Píro 18.10.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 18.10.2005
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Kamenná čtvrť 650/63 , Brno 639 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Lekeš 18.10.2005 - 19.7.2006
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 18.10.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Mozolky 2569/54 , Brno 616 00
člen představenstva PhDr. Eliška Skalková 18.10.2005 - 19.7.2006
Vznik členství 18.10.2005
Vznik funkce 18.10.2005
Adresa: Srbská 2186/19 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Mgr. Robert Laciga 19.12.2005 - 19.7.2006
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 104 , Těšetice 783 46
člen představenstva Daniel Trávníček 19.7.2006 - 20.9.2007
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Filipínského 704/36 , Brno 615 00
předseda představenstva Mgr. Robert Laciga 19.7.2006 - 20.9.2007
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: 104 , Těšetice 783 46
místopředseda představenstva PhDr. Eliška Skalková 19.7.2006 - 20.9.2007
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: Srbská 2186/19 , Brno 612 00
místopředseda představenstva PhDr. Eliška Skalková 20.9.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 19.3.2008
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 19.3.2008
Adresa: Srbská 2186/19 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Keršner PhD. 8.4.2008 - 11.1.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 23.12.2009
Vznik funkce 20.3.2008
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: 75 , Pačlavice 768 34
člen představenstva Lukáš Klein 24.2.2010 - 25.8.2011
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 12.7.2011
Adresa: Foltýnova 1002/9 , Brno 635 00
předseda představenstva Mgr. Robert Laciga 20.9.2007 - 9.12.2011
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: 104 , Těšetice 783 46
člen představenstva Daniel Trávníček 20.9.2007 - 9.12.2011
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 17.10.2011
Adresa: Filipínského 704/36 , Brno 615 00
místopředseda představenstva Hana Šťastná 9.12.2011 - 20.9.2013
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: Palackého 752 , Židlochovice 667 01
místopředseda představenstva Hana Šťastná 20.9.2013 - 19.11.2013
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: Palackého 752 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Martin Ondráček 9.12.2011 - 31.1.2014
Vznik členství 18.10.2011
Adresa: Zemkova 1066/2 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Michal Srb 9.12.2011 - 7.9.2014
Vznik členství 18.10.2011
Vznik funkce 18.10.2011
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Josef Minář 19.11.2013 - 27.10.2014
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 21.7.2014
Vznik funkce 1.9.2013
Zánik funkce 21.7.2014
Adresa: U pošty 285/8 , Brno 625 00
člen představenstva Martin Ondráček 31.1.2014 - 27.10.2014
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 21.7.2014
Adresa: Zemkova 1066/2 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Michal Srb 7.9.2014 - 27.10.2014
Vznik členství 18.10.2011
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 21.7.2014
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00
člen představenstva Michal Srb 27.10.2014 - 28.6.2017
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 17.10.2016
Adresa: Zahradníčkova 127/62 , Praha 150 00

Dozorčí rada Medica Healthworld a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 28.6.2017
Vznik členství 18.10.2016
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Petra Lekešová 18.10.2005 - 19.7.2006
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 18.10.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Mozolky 2569/54 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Minář 18.10.2005 - 20.9.2007
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 18.10.2005
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: U pošty 285/8 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Mgr. Richard Procházka 18.10.2005 - 20.9.2007
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 18.10.2005
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: Bolzanova 963/6 , Brno 618 00
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 19.7.2006 - 20.9.2007
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Minář 20.9.2007 - 9.12.2011
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 18.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: U pošty 285/8 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Mgr. Richard Procházka 20.9.2007 - 9.12.2011
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Adresa: Bolzanova 963/6 , Brno 618 00
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 20.9.2007 - 9.12.2011
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 17.10.2011
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 9.12.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 18.10.2011
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Daniel Trávníček 9.12.2011 - 19.11.2013
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: Filipínského 704/36 , Brno 615 00
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 28.6.2013 - 19.11.2013
Vznik členství 18.10.2011
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
předseda dozorčí rady Světlana Žabenská 19.11.2013 - 27.10.2014
Vznik členství 18.10.2011
Vznik funkce 1.9.2013
Zánik funkce 21.7.2014
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ondřej Kopecký 19.11.2013 - 27.10.2014
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 21.7.2014
Adresa: Barvy 764/14 , Brno 638 00
člen dozorčí rady JUDr. Světlana Žabenská 27.10.2014 - 28.6.2017
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 17.10.2016
Adresa: Tábor 2647/43 , Brno 612 00

Prokura Medica Healthworld a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Marta Řežábková MBA 16.3.2019
Adresa: Miloše Havla 1246 7, 152 00 Praha Česká republika

Sbírka Listin Medica Healthworld a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10599/SL 73 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.9.2015 30.9.2015 32
B 10599/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.10.2014 13.11.2014 34
B 10599/SL 71 notářský zápis NZ 819/2014 Městský soud v Praze 21.7.2014 14.10.2014 27.10.2014 21
B 10599/SL 68 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.10.2013 30.10.2013 3
B 10599/SL 67 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 24.10.2013 30.10.2013 5
B 10599/SL 66 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2013 2.9.2013 3
B 10599/SL 65 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2013 2.9.2013 18
B 10599/SL 64 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2013 2.9.2013 5
B 10599/SL 63 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 18.10.2011 30.12.2011 5.1.2012 2
B 10599/SL 62 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 14.10.2011 30.12.2011 5.1.2012 4
B 10599/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.12.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.10.2011 10.10.2011 16
B 10599/SL 60 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 13.7.2011 14.9.2011 3
B 10599/SL 59 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.12.2010 13.4.2011 3
B 10599/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2010 10.1.2011 11.1.2011 16
B 10599/SL 57 notářský zápis NZ 765/2010 Městský soud v Praze 28.12.2010 10.1.2011 11.1.2011 10
B 10599/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2010 10.1.2011 11.1.2011 16
B 10599/SL 55 notářský zápis NZ 501/2010 Městský soud v Praze 6.10.2010 10.1.2011 11.1.2011 10
B 10599/SL 54 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 2
B 10599/SL 53 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 11
B 10599/SL 52 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 2
B 10599/SL 51 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 8
B 10599/SL 50 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 1
B 10599/SL 49 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 4.1.2011 5.1.2011 1
B 10599/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.2.2010 17.3.2010 1
B 10599/SL 47 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.1.2010 17.3.2010 3
B 10599/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.12.2009 18.1.2010 22.1.2010 3
B 10599/SL 45 zpráva auditora k účetní závěrce r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 2
B 10599/SL 44 zpráva auditora k výr.zprávě za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 2
B 10599/SL 43 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 12
B 10599/SL 42 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 8
B 10599/SL 41 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 1
B 10599/SL 40 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 1
B 10599/SL 39 zpráva auditora k ÚZ za r.2007 Městský soud v Praze 1.7.2008 24.7.2008 29.7.2008 2
B 10599/SL 38 zpráva auditora k výr.zpr.za r.2007 Městský soud v Praze 14.7.2008 24.7.2008 29.7.2008 2
B 10599/SL 37 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 11
B 10599/SL 36 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 1
B 10599/SL 35 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 1
B 10599/SL 34 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 17.6.2008 19.6.2008 2
B 10599/SL 33 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 17.6.2008 19.6.2008 4
B 10599/SL 32 účetní závěrka r.2005-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2005 17.6.2008 19.6.2008 2
B 10599/SL 31 účetní závěrka r.2005-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2005 17.6.2008 19.6.2008 4
B 10599/SL 9 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 26.6.2006 19.7.2006 0
B 10599/SL 8 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 26.6.2006 19.7.2006 0
B 10599/SL 7 notářský zápis -NZ 555/2005 Městský soud v Praze 15.12.2005 21.12.2005 0
B 10599/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2005 21.12.2005 0
B 10599/SL 5 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 15.12.2005 21.12.2005 0
B 10599/SL 4 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 8.9.2005 19.10.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Medica Healthworld a.s.

IČO (identifikační číslo) 27661857
Jméno Medica Healthworld a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 18.10.2005
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Medica Healthworld a.s.

Živnosti a provozovny Medica Healthworld a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Bidláky 837/20, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1011526492
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 18.10.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Klicperova 604/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1011526506
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.1.2014

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Medica Healthworld a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Srb

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Medica Healthworld a.s.

IČO: 27661857
Firma: Medica Healthworld a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.10.2005

Sídlo Medica Healthworld a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 832/19, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image