Firma MCM - IMMO a.s. IČO 28199936


MCM - IMMO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

MCM - IMMO a.s. (28199936) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 341/23, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2007 a je stále aktivní. MCM - IMMO a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o MCM - IMMO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MCM - IMMO a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro MCM - IMMO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MCM - IMMO a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12930
IČO (identifikační číslo osoby) 28199936
Jméno MCM - IMMO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.12.2007
Na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 29.11.2017, čj. 48 EXE 3071/2017-17, vydal soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, exekuční příkaz dne 13.5.2019, čj. 067 EX 25842/17-1 54 o provedení exekuce postižením obchodního závodu MCM - IMMO a.s., IČ 28199936. Povinnému se zakazuje, aby obchodní závod nebo část obchodního závodu převedl na někoho jiného. Správcem obchodního závodu byl ustanoven: Hlista & Pril., v.o.s., IČ 29059054, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 15.5.2019 a je vykonatelný. 12.6.2019
Na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 29.11.2017, čj. 48 EXE 3071/2017-17, vydal soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, exekuční příkaz dne 13.5.2019, čj. 067 EX 25842/17-1 54 o provedení exekuce postižením obchodního závodu MCM - IMMO a.s., IČ 28199936. Povinnému se zakazuje, aby obchodní závod nebo část obchodního závodu převedl na někoho jiného. Správcem obchodního závodu byl ustanoven: Hlista & Pril., v.o.s., IČ 29059054, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. 15.5.2019 - 12.6.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 29.8.2008 toto usnesení: 1. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 218.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů korun českých) na částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Bude upsáno 436 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000.,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každé z nich. Tyto akcie budou v listinné podobě, budou znít na majitele, nekotované. 2. Emsiní kurs každé upsané akcie je 500.000.,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a rovná se tak její jmenovité hodnotě. 3. Tyto nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci nebo zájemcům, které vybere Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 10/976, /SČ 150 00, kterému se sta noví lhůta pro tento výběr do 31.12.2008 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm). Manfredu Mayerovi se ukládá aby současně s výběrem konkétního zájemce nebo zájemců doručil těmto osobám toto usnesení, kterým se seznámí s podmínkami a lhůtami pro úpis a splacení akcií a aby společnosti doručil v této lhůtě listinu (listiny) upisovatelů s uvedením počtu akcií, které hodlá ten který z upisovatelů upsat. 4. Za tento peněžitý vklad bude vydáno předem určenému zájemci (zájemcům) 436 akcií uvedených v odstavci 2. tohoto usnesení v poměru v jakém upíší akcie. 5. Místem upisování bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s., na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Akcie musí být upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (zájemcům) společností doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí společnost doručit každému určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy jií Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 10/976, /SČ 150 00, doručí seznam upisovate lů, jak je uvedeno v bodu 4. tohoto usnesení. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií sdělí představenstvo upisovateli v dopise, kterým mu bude předkládat písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písmenou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce se společností, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. 6. Každý upisovatel je povinen splatit minimálně 30% emisního kurzu jím upsaných akcií na bankovní účet č. 43-2714310237/0100 vedený Komerční bankou, a.s. ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií, uvedené v odst. 6 tohoto rozhodnutí a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbytek emisního kurzu upsaných akcií bude každý upisovatel povinen splatit do tří měsíců od upsání akcií. Správcem vkladu se určuje Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 1 0/976, /SČ 150 00. 7. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením zvýšení základního kapitálu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií. 7.10.2008 - 16.3.2015
Valná hromada společnosti přijala dne 7.7.2008 toto usnesení: 1. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 213.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct milionů korun českých) na částku 382.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů korun českých), s tím, že nepřipouští upisování akcií n ad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Bude upsáno 12.603 kusů (slovy: dvanáct tisíc šest set tři kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 16.900,- Kč (slovy: šestnáct tisíc devět set a 1 kus ( slovy: jeden) kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 9.300,- Kč (slovy: devět tisíc tři sta korun českých). Akcie nejsou kótované. 3. Emisní kurs každé upsané akcie o jmenovité hodnotě 16.900,- Kč je 16.900,- Kč ( slovy: šestnáct tisíc devět set korun českých), emisní kurs upsané akcie o jmenovité hodnotě 9.300,- Kč je 9.300,- Kč ( slovy: devět tisíc tři sta korun českých) a rovná se tedy jejich jmenovitým hodnotám 4. Přednostní právo stávajících akcionárů upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu, je vyloučeno vzhledem k ustanovení § 204a, odst. 1 obch. zák. (akcie se neupisují peněžitými vklady). Valná hromada rozhoduje, že nové akcie budou nabídnuty k upsán í předem určenému zájemci a to společnosti BOSTAS a.s., se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČ 27448592, s tím, že akcie musí být upsány dále uvedeným nepeněžitým vkladem. 5. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií nepeněžitým vkladem, kterým jsou tyto nemovitosti : - budova čp. 1024 (způsob využití : obč. vyb.) v Mladé Boleslavi III na pozemcích č. parc.st. 5352 a st.5353 zastavěných plochách a nádvořích, - budov a bez čp/če (způsob využití : obč. vyb.) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/1 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/45 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : adminis.) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/48 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3225 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3226 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3227 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 4951 zastavěné ploše a nádvoříbudova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III č. parc. st. 4952 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 4953/2 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 6909 zastavěnén ploše a nádvoří, - pozemky č. parc. st. 2565 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 2566/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/16 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/45 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/48 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3225 zastavěná plocha a  nádvoří, st. 3226 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3227 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4951 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4952 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4953/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 5352 zastavěná plocha a nádvoří, st. 5353 zastavěná plo cha a nádvoří, st. 6909 zastavěná plocha a nádvoří, 839/9 ostaní plocha, manipulační plocha, 841/3 ostatní plocha, manipulační plocha, 841/4 ostatní plocha, manipulační plocha, 841/6 ostatní plocha, jiná plocha, 841/7 ostatní plocha, jiná plocha, 1144/8 o statní plocha, zeleň, 1144/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, vše v katastrálním území Mladá Boleslav , zapsáno na listu vlastnictví č. 32 obce a kat. území Mladá Boleslav u Katastrálního úřadu pro Středoč eský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/3 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/4 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp./če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/5 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/6 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st. ) na pozemku č. parc. 4149/7 zastavěné ploše a nádvoří, - pozemky č. parc. 4149/2 ostatní plocha, manipulační plocha, 4149/3 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/4 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/5 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/7 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, vše v katastrálním území Mělník, zapsáno na listu vlastnictví č. 845 obce a kat. území Mělník u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník, vše oceněné znaleckým posudkem č. 1176-52/2008 vypracovaným INFO 7 - znaleckou organizací s.r.o., Sbíhavá 455/2, Praha 6, PSČ 162 00 dne 30.4.2008, ustanovenou k tomuto účelu pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2008 č.j. 2Nc 418 3/2008-21, částkou 213.000.000,- Kč (slovy : dvě stě třináct milionů korun českých). Valná hromada společnosti schvaluje tento nepeněžitý vklad, schvaluje tedy zvýšení základního kapitálu těmito nemovitostmi, schvaluje ocenění uvedených nemovitostí na tuto částku, a to že se na vklad upisovatele započítává celá částka 213.000.000,- Kč (sl ovy: dvě stě třináct milionů korun českých) 6. Za tyto nepeněžité vklady budou vydány předem určenému zájemci, tj. společnosti BOSTAS a.s., akcie uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení obsaženého v tomto notářském zápise, které budou v listinné podobě, budou kmenové, znějící na majitele a neregistro vané. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitým hodnotám. 7. Místem upisování bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Akcie musí být upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (tj. společnosti BOSTAS a.s.) společností do jeho sídla doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí sp olečnost doručit určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií sdělí představenstvo upisovateli v dopise, kterým mu bude předkládat písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písemnou smlo uvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce se společností, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. 8. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně s upsáním akcií, tedy ve lhůtě, uvedené v odst. 7. tohoto notářského zápisu pro upsání akcií a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Vklad bude splacen, jakmile určitý zájemce předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák., spolu s předáním nemovitostí, uvedených v odst. 5. tohoto notářského zápisu 10. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související se zápisem tohoto usnesení a zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s úpisem akcií, splacením nepeněžitého vkladu, vše ve lhůtách stanovených obchod ním zákoníkem a tímto usnesením, s vydáním nových akcií a jejich předáním upisovateli do jednoho měsíce poté co bude zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. 10.7.2008 - 7.10.2008
Na společnost MCM - IMMO a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností BOSTAS Havlíčkova a.s., IČ: 274 48 614, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10714, BOSTAS Dukelská a.s., IČ: 274 48 606, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10713, BOSTAS Laurinova a.s., IČ: 274 48 622, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10715 a RED Nemovitosti s.r.o., IČ: 279 03 583, se sídlem: Praha 10, Záběhlice, K Chaloupkám 3170, PSČ 106 0 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125414. 11.6.2008

Aktuální kontaktní údaje MCM - IMMO a.s.

Kapitál MCM - IMMO a.s.

zakladni jmění 382 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2008
zakladni jmění 169 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2008 - 5.8.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2007 - 11.6.2008

Akcie MCM - IMMO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 16 900 Kč 22 603 16.3.2015
Kmenové akcie na jméno 9 300 Kč 1 16.3.2015
Kmenové akcie na majitele 16 900 Kč 22 603 5.8.2008 - 16.3.2015
Kmenové akcie na majitele 9 300 Kč 1 5.8.2008 - 16.3.2015
Kmenové akcie na majitele 16 900 Kč 10 000 11.6.2008 - 5.8.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 12.12.2007 - 11.6.2008

Sídlo MCM - IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Národní 341/23 , Praha 110 00 13.4.2013
Adresa V jirchářích 149/6 , Praha 110 00 17.9.2009 - 13.4.2013
Adresa Senovážné náměstí 1375/19 , Praha 110 00 12.12.2007 - 17.9.2009

Předmět podnikání MCM - IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.12.2007

vedení firmy MCM - IMMO a.s.

Statutární orgán MCM - IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva samostatně. 12.12.2007
člen představenstva František Krž 16.3.2015
Vznik členství 20.1.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen představenstva Kristina Kolibačová 2.6.2015
Vznik členství 24.5.2015
Adresa: Terronská 876/68 , Praha 160 00
předseda představenstva Šárka Drősslerová 28.11.2018
Vznik členství 20.1.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Adresa: Za Škardou 288 , Srubec 370 06
předseda představenstva Manfred Mayer 12.12.2007 - 7.10.2008
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 29.8.2008
Vznik funkce 12.12.2007
Zánik funkce 29.8.2008
Adresa: Na bělidle 976/10 , Praha 150 00
předseda představenstva Dr. Christian Mayer 7.10.2008 - 16.2.2010
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 27.1.2010
Vznik funkce 29.8.2008
Zánik funkce 20.1.2010
Adresa: Heiligensteinstrasse , Zobing Rakouská republika
předseda představenstva Šárka Kržová 16.2.2010 - 4.11.2013
Vznik funkce 20.1.2010
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen představenstva Šárka Kržová 7.10.2008 - 6.11.2013
Vznik členství 29.8.2008
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen představenstva Šárka Drősslerová 6.11.2013 - 13.11.2013
Vznik členství 29.8.2008
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen představenstva František Krž 7.10.2008 - 16.3.2015
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 20.1.2015
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
předseda představenstva Šárka Drősslerová 4.11.2013 - 16.3.2015
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 20.1.2015
Vznik funkce 20.1.2010
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen představenstva Kristina Pundová 24.9.2010 - 12.4.2015
Vznik funkce 24.5.2010
Adresa: Výstavní 1033 , Vodňany 389 01
člen představenstva Kristina Kolibačová 12.4.2015 - 19.4.2015
Vznik funkce 24.5.2010
Adresa: Výstavní 1033 , Vodňany 389 01
člen představenstva Kristina Kolibačová 19.4.2015 - 2.6.2015
Zánik členství 23.5.2015
Vznik funkce 24.5.2010
Zánik funkce 23.5.2015
Adresa: Terronská 876/68 , Praha 160 00
předseda představenstva Šárka Drősslerová 16.3.2015 - 28.11.2018
Vznik členství 20.1.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06

Dozorčí rada MCM - IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Martin Mayer 16.3.2015
Vznik členství 20.1.2015
Adresa: Forststrasse 11/12 , Graftkorn Rakouská republika
předseda dozorčí rady Ruth Leeb 2.6.2015
Vznik členství 24.5.2015
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: Bogenweg 2 , 9431 St. Stefan Rakouská republika
člen dozorčí rady Petr Orna 22.11.2018
Vznik členství 24.5.2015
Adresa: Oblouková 168 , Svárov 273 51
předseda dozorčí rady Dr. Christian Mayer 12.12.2007 - 7.10.2008
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 29.8.2008
Vznik funkce 12.12.2007
Zánik funkce 29.8.2008
Adresa: Rakouská republika
Zobing, Heiligensteinstrasse
člen dozorčí rady Šárka Kržová 12.12.2007 - 7.10.2008
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 29.8.2008
Adresa: Za Humny 6 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Doris Mayer 12.12.2007 - 16.2.2010
Vznik členství 12.12.2007
Zánik členství 27.1.2010
Adresa: Rakouská republika
Salzburg, Gustav Mahler Promenade 9, PSČ 5020
předseda dozorčí rady Manfred Mayer 7.10.2008 - 16.2.2010
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 27.1.2010
Vznik funkce 29.8.2008
Zánik funkce 27.1.2010
Adresa: Na bělidle 976/10 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Martin Meyer 7.10.2008 - 16.3.2015
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 20.1.2015
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Forststrasse 11 , A-8101, Graftkorn Rakouská republika
člen dozorčí rady Ruth Leeb 24.9.2010 - 2.6.2015
Zánik členství 23.5.2015
Vznik funkce 24.5.2010
Zánik funkce 23.5.2015
Adresa: Rakouská republika
St. Stefan, Bogenweg 2, 9431
člen dozorčí rady Petr Orna 24.9.2010 - 2.6.2015
Zánik členství 23.5.2015
Vznik funkce 24.5.2010
Zánik funkce 23.5.2015
Adresa: Na krčské stráni 694/17 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Petr Orna 2.6.2015 - 22.11.2018
Vznik členství 24.5.2015
Adresa: Na krčské stráni 694/17 , Praha 140 00

Sbírka Listin MCM - IMMO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12930/SL 36 notářský zápis [NZ 55/2015] Městský soud v Praze 21.1.2015 4.3.2015 17.3.2015 8
B 12930/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 4.3.2015 17.3.2015 14
B 12930/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 4.4.2014 18.4.2014 6
B 12930/SL 33 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 4.4.2014 18.4.2014 6
B 12930/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.5.2013 15.5.2013 10
B 12930/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.5.2012 1.6.2012 10
B 12930/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.6.2010 5.10.2010 1
B 12930/SL 29 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 24.5.2010 5.10.2010 5
B 12930/SL 28 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 20.1.2010 24.3.2010 5
B 12930/SL 27 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 20.1.2010 24.3.2010 5
B 12930/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.9.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 21 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 20 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 1
B 12930/SL 19 notářský zápis NZ 277/2008 Městský soud v Praze 29.8.2008 15.10.2008 8
B 12930/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.2008 15.10.2008 14
B 12930/SL 17 notářský zápis NZ 228/2008 Městský soud v Praze 7.7.2008 15.10.2008 9
B 12930/SL 16 posudek znalce č.1176-52/2008 Městský soud v Praze 30.4.2008 15.10.2008 187
B 12930/SL 9 posudek znalce č.1152-28/2008 Městský soud v Praze 18.2.2008 24.7.2008 1.8.2008 84
B 12930/SL 8 posudek znalce č.1151-27/2008 Městský soud v Praze 18.2.2008 24.7.2008 1.8.2008 72
B 12930/SL 7 posudek znalce č.1150-26/2008 Městský soud v Praze 15.2.2008 24.7.2008 1.8.2008 71
B 12930/SL 6 posudek znalce č.1149-25/2008 Městský soud v Praze 13.2.2008 24.7.2008 1.8.2008 38
B 12930/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora zah.rozvaha k 1.1.2008 Městský soud v Praze 1.1.2008 24.7.2008 1.8.2008 10
B 12930/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2008 24.7.2008 1.8.2008 13
B 12930/SL 13 notářský zápis NZ 153/2008-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 12.5.2008 24.7.2008 1.8.2008 17
B 12930/SL 12 notářský zápis NZ 152/2008-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 12.5.2008 24.7.2008 1.8.2008 20
B 12930/SL 11 ostatní plná moc k fúzi Městský soud v Praze 27.3.2008 24.7.2008 1.8.2008 2
B 12930/SL 10 posudek znalce č.1153-29/2008 Městský soud v Praze 15.2.2008 24.7.2008 1.8.2008 72
B 12930/SL 15 notářský zápis -NZ228/08 Městský soud v Praze 7.7.2008 10.7.2008 9
B 12930/SL 3 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 31.3.2008 31.3.2008 11
B 12930/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2007 23.11.2007 8.1.2008 1
B 12930/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 150/2007 Městský soud v Praze 21.11.2007 23.11.2007 8.1.2008 66

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MCM - IMMO a.s.

IČO: 28199936
Firma: MCM - IMMO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.12.2007

Sídlo MCM - IMMO a.s.

Sídlo: Národní 341/23, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image