Firma MAXIS a.s. IČO 25675893


MAXIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MAXIS a.s. (25675893) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slezská 2127/13, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1998 a je stále aktivní. MAXIS a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MAXIS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MAXIS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MAXIS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MAXIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MAXIS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5421
IČO (identifikační číslo osoby) 25675893
Jméno MAXIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.6.1998
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.6.2014
1)řádná valná hromada společnosti MAXIS a.s., konaná dne 5.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 3,200.000,- (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
2)vlastním zdrojem pro zvýšení základního kapitálu je hospodářský výsledek společnosti za rok 2000 a důvodem pro zvýšení je pozitivní snížení zadluženosti společnosti, tj. snížení cizích zdrojů, 29.11.2001 - 2.10.2002
3) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 31 ks nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a vydáním 5 ks nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) v listinné podobě, a to jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, 29.11.2001 - 2.10.2002
4) na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. takto: Akcionář Alena Hradilová bezplatně obdrží 31 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- a 4 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,-, tj. celkem akcie o jmenovité hodnotě Kč 3,180.000,-. Akcionář Tomáš Hradil bezplatně obdrží 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,- tj. celkem akcie o jmenovité hodnotě Kč 20.000,-; 29.11.2001 - 2.10.2002
5) rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu předcházelo schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2000 sestavené dle údajů ke dni 31.12.2000, přičemž tato účetní závěrka byla ověřena auditorem se závěrem "bez výhrad", 29.11.2001 - 2.10.2002
6) akcionáři budou představenstvem do 14-ti dnů poté, co se představenstvo dozví o provedení zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vyzváni, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě stanovené ve výzvě, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění dle ust. § 214 odst. 4 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům musí obsahovat: a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. 29.11.2001 - 2.10.2002
7) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 6) písm. c) postupuje představenstvo přiměřeně podle ust. § 214 odst. 4 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
Usnesení č.2 29.11.2001 - 2.10.2002
1) řádná valná hromada společnosti MAXIS a.s. konaná dne 5.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 2,800.000,- (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých), a to novým peněžitým vkladem akcionáře Aleny Hradilové, přičemž upisováním akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 29.11.2001 - 2.10.2002
2) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nových zdrojů k realizaci podnikatelských aktivit společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
3) zvýšení základního kapitálu společnosti bude uskutečněno upsáním 28 ks (slovy: dvaceti osmi kusů) nových kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 29.11.2001 - 2.10.2002
4) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
5) emisní kurs každé z upisovaných akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 29.11.2001 - 2.10.2002
6) akcionář Tomáš Hradil se podle ust. § 204a odst.7) a § 220b odst. 5) obchodního zákoníku vzdal do notářského zápisu svého přednostního práva upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti o navrhovaných 2,800.000,- Kč v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, 29.11.2001 - 2.10.2002
7) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 29.11.2001 - 2.10.2002
8) akcionář Alena Hradilová splatí emisní kurs akcií, jí upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky Aleny Hradilové vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 1.11.2000 o prodeji nemovitostí, ve znění dodatku ze dne 9.2.2001, do výše Kč 2,800.000,- proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši Kč 2,800.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 29.11.2001 - 2.10.2002
9) údaje uvedené v ust. § 203 odst. 2 písm.e)f) obchodního zákoníku není nutno uvádět, když upisování akcií bez využití přednostního práva nepřichází v úvahu, když mezi akcionáři již byla uzavřena dohoda všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a splacení upsaných akcií bude provedeno výhradně zápočtem pohledávky. 29.11.2001 - 2.10.2002
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.12.1999 byla část podniku společnosti MAXIS a.s.,organizační složka, Litomyšl - divize distribuce, se sídlem Litomyšl, Družstevní čp.84, prodána nabyvateli společnosti DENTIMED s.r.o., se sídlem v Náchodě,Českých bratří 407, IČo:49815024,a to ke dni 30.12.1999. 31.10.2000 - 2.10.2002
1. Valná hromada ze dne 8.9.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku ve výši Kč 15 000 000,-- slovy: patnáct milionů korun českých, tj. ze stávajících Kč 1 000 000,-- Kč na Kč 16 000 000,--, a to upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem akcionáře: Aleny Hradilové, r.č. 635927/0610, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov čp. 2249, 2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění s tím, že ustanovení § 204 a) odst. 1) obchodního zákoníku o přednostním právu upsat část nových akcií se neužije a akcionáři uzavřou smlouvu dle § 205 odst.1) obchodního zákoníku o své účasti na zvýšení základního jmění. Dohoda všech akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu - upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti. 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno t a k t o : a) celková částka, jíž bude zvýšeno základního jmění společnosti, činí Kč 15 000 000,--/slovy: patnáct milionů korun českých/, přičemž další úpisy nad tuto částku se nepřipouští, b) zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií, a to : - 150 ks kmenových akcií na majitele o nominální hodnotě Kč 100 000,-- c) emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem Aleny Hradilové. 1.10.1999 - 5.5.2000
Akcie společnosti jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva. 23.6.1998 - 29.11.2001

Kapitál MAXIS a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2004
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2003 - 18.8.2004
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2002 - 16.7.2003
zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2000 - 3.6.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.1999 - 5.5.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 23.6.1998 - 1.10.1999

Akcie MAXIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 18.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 30 18.8.2004 - 18.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 27 16.7.2003 - 18.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 22 2.10.2002 - 16.7.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 219 3.6.2002 - 2.10.2002
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 5 3.6.2002 - 2.10.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 160 5.5.2000 - 3.6.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 23.6.1998 - 5.5.2000

Sídlo MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Slezská 2127/13 , Praha 120 00 3.7.2017
Adresa Francouzská 171/28 , Praha 120 00 2.1.2007 - 3.7.2017
Adresa Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00 29.11.2001 - 2.1.2007
Adresa Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00 1.10.1999 - 29.11.2001
Adresa V Hodkovičkách 210/37 , Praha 147 00 23.6.1998 - 1.10.1999

Předmět podnikání MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2011
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 25.4.2007 - 27.9.2011
šití oděvů 26.10.2000 - 27.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.6.1998 - 27.9.2011
pletařská výroba 23.6.1998 - 27.9.2011

vedení firmy MAXIS a.s.

Statutární orgán MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 24.6.2014
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva společně. 23.6.1998 - 24.6.2014
člen představenstva Jiří Vičan 3.2.2011
Vznik členství 22.1.2011
Adresa: Na Příkopě 386/10 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Jaroslav Fabián 14.10.2013
Vznik členství 1.10.2013
Vznik funkce 1.10.2013
Adresa: Písečná 1160 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda Mgr. Michal Jura 14.10.2013
Vznik členství 1.10.2013
Vznik funkce 1.10.2013
Adresa: U Hřiště 1238 , Vsetín 755 01
předseda Tomáš Hradil 23.6.1998 - 1.10.1999
Adresa: Kulturní 1761 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Alena Hradilová 23.6.1998 - 1.10.1999
Adresa: Kuturní 1761 , Rožnov p.R. Česká republika
člen Jiří Poláček 23.6.1998 - 1.10.1999
Adresa: Družstevní 176 , Litomyšl 570 01
člen Milan Hošek 1.10.1999 - 5.5.2000
Adresa: 241 , Trstěnice 569 57
předseda Tomáš Hradil 1.10.1999 - 29.11.2001
Adresa: Kramolišov 0 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen JUDr. Michal Jura 5.5.2000 - 29.11.2001
Adresa: U Hřiště 1238 , Vsetín 755 01
člen Alena Hradilová 1.10.1999 - 2.2.2006
Zánik členství 5.1.2006
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 5.1.2006
Adresa: Kramolišov 0 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
předseda Tomáš Hradil 29.11.2001 - 2.1.2007
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: Na Zatlance 2174/5 , Praha 150 00
člen představenstva František Mizera 2.2.2006 - 3.2.2011
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 21.1.2011
Adresa: Josefa Holiše 1121 , Zubří 756 54
člen Mgr. Michal Jura 29.11.2001 - 14.10.2013
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 8.9.1999
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: U Hřiště 1238 , Vsetín 755 01
předseda Tomáš Hradil 2.1.2007 - 14.10.2013
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Hrnčířská 2249 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Dozorčí rada MAXIS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Uwe Meyer 2.2.2006
Vznik členství 5.1.2006
Adresa: Saaleweg 18 , 952 13 Münchberg Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Gerhard Kolb 2.2.2006
Vznik členství 5.1.2006
Vznik funkce 5.1.2006
Adresa: Oberobsang 3 , 954 45 Bayreuth Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Lenka Plandorová 16.6.2015
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Vsetínská 457 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Zdeněk Klimek 23.6.1998 - 5.5.2000
Adresa: Oděská 1659 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Drahomíra Koňaříková 5.5.2000 - 2.10.2002
Vznik funkce 8.9.1999
Zánik funkce 10.9.2002
Adresa: Svazarmovská 1574 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda Ing. Borek Placr 23.6.1998 - 2.2.2006
Zánik členství 5.1.2006
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 5.1.2006
Adresa: Dr. Milady Horákové 786 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen JUDr. Naděžda Zetková 23.6.1998 - 2.2.2006
Zánik členství 5.1.2006
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 5.1.2006
Adresa: 509 , Vidče 756 53
člen Danuše Witassková 2.10.2002 - 16.6.2015
Zánik členství 26.4.2015
Vznik funkce 10.9.2002
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin MAXIS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5421/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.6.2015 12.6.2015 18.6.2015 1
B 5421/SL 72 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 14.4.2015 16.4.2015 4
B 5421/SL 71 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 6.11.2014 20.11.2014 10
B 5421/SL 69 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 3125/2014 Městský soud v Praze 23.5.2014 5.6.2014 9.7.2014 14
B 5421/SL 68 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.4.2014 13.5.2014 2
B 5421/SL 67 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 14.3.2014 30.4.2014 13.5.2014 4
B 5421/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2013 11.11.2013 19.11.2013 20
B 5421/SL 65 notářský zápis NZ 5142/2013 Městský soud v Praze 8.11.2013 11.11.2013 19.11.2013 14
B 5421/SL 64 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 7.6.2013 11.6.2013 10
B 5421/SL 63 účetní závěrka [2012], zpráva auditora příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 7.6.2013 11.6.2013 8
B 5421/SL 62 zpráva o vztazích -2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 25.3.2013 29.3.2013 3
B 5421/SL 60 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.4.2012 3.4.2012 3
B 5421/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.5.2011 18.5.2011 29
B 5421/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2011 31.1.2011 15.2.2011 3
B 5421/SL 57 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.1.2011 31.1.2011 15.2.2011 2
B 5421/SL 56 účetní závěrka r.2009 vlastní kapitál Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 2
B 5421/SL 54 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 5
B 5421/SL 53 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 7
B 5421/SL 52 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 2
B 5421/SL 51 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 4
B 5421/SL 50 zpráva auditora r.2009 - o Zprv.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 1
B 5421/SL 49 zpráva auditora r.2009 o ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 3
B 5421/SL 48 zpráva auditora r.2009 o VZ Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 1
B 5421/SL 47 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.4.2010 28.4.2010 3
B 5421/SL 46 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.5.2009 26.5.2009 3
B 5421/SL 45 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.5.2009 26.5.2009 6
B 5421/SL 44 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.5.2009 26.5.2009 1
B 5421/SL 42 účetní závěrka r.2008-cash-flow Městský soud v Praze 31.12.2008 26.5.2009 26.5.2009 2
B 5421/SL 41 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 21.5.2009 22.5.2009 9
B 5421/SL 40 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 21.5.2009 22.5.2009 4
B 5421/SL 39 účetní závěrka r.2008-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 21.5.2009 22.5.2009 2
B 5421/SL 38 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 21.5.2008 27.5.2008 8
B 5421/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.5.2008 27.5.2008 7
B 5421/SL 36 ostatní -přehl.o změn.vl.kap. r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 34 zpráva auditora -k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 16.3.2007 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 32 ostatní -zpr.o vzt. r.2006 Městský soud v Praze 16.3.2007 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 31 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 30 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 29 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 28 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 2.3.2007 4.6.2007 5.6.2007 0
B 5421/SL 27 ostatní zpráva o vztazích za r. 2006 Městský soud v Praze 2.3.2007 4.5.2007 4.5.2007 0
B 5421/SL 26 notářský zápis -NZ760/06 Městský soud v Praze 26.10.2006 22.1.2007 15
B 5421/SL 17 notářský zápis -NZ178/04 Městský soud v Praze 8.6.2004 21.6.2004 2.9.2004 0
B 5421/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 21.6.2004 2.9.2004 0
B 5421/SL 15 ostatní zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 24.3.2004 12.5.2004 24.5.2004 0
B 5421/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit Městský soud v Praze 27.5.2003 2.6.2003 25.7.2003 0
B 5421/SL 11 účetní závěrka 2001+příl.+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 28.6.2002 1.11.2002 0
B 5421/SL 10 ostatní -prohlášení člena doz.rady Městský soud v Praze 11.9.2002 1.11.2002 0
B 5421/SL 8 notářský zápis - NZ 155/2001,156/01 Městský soud v Praze 5.6.2000 29.11.2001 0
B 5421/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 24.11.1999 15.1.2001 0
B 5421/SL 4 účetní závěrka r.1999,Morava 3x Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2000 0
B 5421/SL 3 účetní závěrka -r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2000 0
B 5421/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.9.1999 15.12.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MAXIS a.s.

IČO (identifikační číslo) 25675893
Jméno MAXIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 23.6.1999
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo MAXIS a.s.

Živnosti a provozovny MAXIS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Na Potůčkách 163, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004119402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba pleteného zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Šití oděvů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MAXIS a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Vičan
Člen statutárního orgánu Mgr. Jaroslav Fabián
Člen statutárního orgánu Mgr. Michal Jura

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MAXIS a.s.

IČO: 25675893
Firma: MAXIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.6.1998

Sídlo MAXIS a.s.

Sídlo: Francouzská 171/28, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba ostatních svrchních oděvů
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
tracking image