Firma Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace IČO 70287431


Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace (70287431) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Smetanova 800/24, Prostějov 798 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2003 a je stále aktivní. Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace na portal.gov.cz

Výpis dat pro Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 518
IČO (identifikační číslo osoby) 70287431
Jméno Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.3.2003
Poslední znění zřizovací listiny je ze dne 24.11.2006 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16146 z 19.9.2006. Ke zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace v Držovicíh, ul. Pod školou 4a došlo ke dni 31.12.2006dle rozhodnutí zastupitelstva města Prostějova dne 19.9.2006, usnesení č. 16146 a dále schválena změna Zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2007 - příloha 1/Vymezení m ajetku, který se příspěvkové organizaci MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 předává do výpujčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. 1.1.2007
Poslední znění zřizovací listiny je ze dne 5.12.2003 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13330 ze dne 27.11.2003 Ke sloučení MŠ Prostějov, ul. Pod školou 4a a MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 došlo ke dni 1.1.2004 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova ze dne 27.11.2003, usnesení č. 13330 a nástupnická příspěvková organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul.24 přebírá práva a povinnosti zanikající příspěvkové organizace Mateřské školy Prostějov, ul. Pod školou 4a. 18.8.2004
Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 01.01.2000 usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově č.19178 ze dne 16.12.1999, zřizovací listina vydaná dne 22.12.1999 usnesením Městské rady v Prostějově č.9861 ze dne 16.12.1999. Nové znění zřizovací listiny ze dne 18.12.2002 dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.13011 ze dne 17.12.2002. 1.3.2003

Aktuální kontaktní údaje Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Sídlo Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Smetanova 800/24 , Prostějov 798 11 23.10.2017
Adresa Smetanova ul. 24 , 798 11 Prostějov Česká republika
18.8.2004 - 23.10.2017
Adresa Smetanova ul. 746 , 798 11 Prostějov Česká republika
1.3.2003 - 18.8.2004

Předmět činnosti Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1/Město Prostějov zřídilo přísp. org. usnesením MZ v Prostějově 16.12.1999 k 1.1.2000 dle § 14 odst.2 zák. 564/1990 Sb. o stát. správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů, v souladu s usatnovením § 36 odst. 1 písm. d) zák. 367/1990 Sb., o o bcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 zák. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočt. prostředky ČR a obcí ČR ve znění pozd. předpisů. 2/Účel a předmět činnosti mateř. školy je vymezen § 33 zák. 561/2004 Sb, o předškolním, zákl., střed., vyšším odbor. a jiném vzdělávání 3/Účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen § 119 zák. 561/2004 Sb. o předškol., zákl., střed., vyšším odb. a jiném vzdělávání a prováděcími předpisy 4/V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti: a) pronájem byt. a nebyt. prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu: - pronájem služeb. bytů, jednotl. místností školy a jejich částí, reklam.ploch v areálu školy, venkovních ploch b) poskytování bezplat. užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na zákl. smluv. vztahu se třetími osobami po schválení přísl. org. města Prostějova c) pořádání odb. kurzů, školení a vzděl. akcí, vč. lektor. činností pro třetí osoby za úplatu d) poskytování stravy pro děti, žáky, studenty škol. subjektů zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzd. nákl. e)zabezpečuje záv. strav. svým zaměstnancům f) poskytování rozvozu stravy pro děti žáky studenty škol subjeků zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu vč. mzd. nákladů 5/Uvedené činnosti org. vykonává vlast. zaměstnanci neb organizuje prostřednictvím třetích osob neb ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání. 1.1.2007
1.Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16.12.1999 ke dni 1.1.2000 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usatnovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb. , o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v české republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 2.Organizace je mateřskou školou, jejíž hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 3. Účel a předmět činnosti školní jídelny, která je součástí organizace, je vymezen § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 4. V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti: a) pronájem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu, a to: - pronájem služebních bytů - pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí - pronájem reklamních ploch v areálu školy - pronájem venkovních ploch b) poskytování bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova. c) pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby za úplatu d) poskytování stravy pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů 5. Uvedené činnosti organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s tř 18.8.2004 - 1.1.2007
1. Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16.12.1999 podle § 14 odst.2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36 odst.1 písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 2. Příspěvková organizace je mateřskou školou, tedy předškolním zařízením, jehož hlavním účelem je navazovat na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let v souladu s ustanovením § 2 a § 3 odst.1,2,3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.35/1992 Sb., o mateřských školách. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Mateřská škola je zřízena jako mateřská škola s celodenní i polodenní péčí. 3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti mateřské školy i zřizování zájmových kroužků. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. 4. V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje příspěvkové organizaci poskytovat bezplatné užívání majetku města Prostějova svěřeného příspěvkové organizaci, a to na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova. 5. V souladu s hlavním účelem zřizovatel umožňuje příspěvkové organizaci poskytovat stravu pro školské subjekty zřízené jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu bez mzdových nákladů. 6. Uvedené činnosti příspěvkové organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání. 1.3.2003 - 18.8.2004

vedení firmy Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Statutární orgán Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Ředitel jedná jménem právnické osoby samostatně. Za příspěvkovou organizaci se ředitel podepisuje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis. 1.3.2003
Ředitel Jana Baarová 23.10.2017
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Šafaříkova 3079/5 , Prostějov 796 01
Ředitel Jana Baarová 1.3.2003 - 23.10.2017
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Šafaříkova 3079/5 , Prostějov 796 01

Sbírka Listin Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 518/SL 35 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 28.1.2015 2.3.2015 3.3.2015 20
Pr 518/SL 34 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 28.1.2015 2.3.2015 3.3.2015 6
Pr 518/SL 33 účetní závěrka [2014] přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 28.1.2015 2.3.2015 3.3.2015 2
Pr 518/SL 32 účetní závěrka [2014] přehled o peněžních tocích Krajský soud v Brně 28.1.2015 2.3.2015 3.3.2015 2
Pr 518/SL 31 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 28.1.2015 2.3.2015 3.3.2015 4
Pr 518/SL 30 ostatní Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Krajský soud v Brně 15.12.2014 20.1.2015 21.1.2015 1
Pr 518/SL 29 zakladatelské dokumenty Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Krajský soud v Brně 31.12.2013 20.1.2015 21.1.2015 4
Pr 518/SL 27 ostatní zřizovací listina Krajský soud v Brně 30.11.2012 13.12.2012 17.12.2012 9
Pr 518/SL 26 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 14.3.2012 26.3.2012 27.3.2012 18
Pr 518/SL 25 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 14.3.2012 26.3.2012 27.3.2012 3
Pr 518/SL 24 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 14.3.2012 26.3.2012 27.3.2012 5
Pr 518/SL 23 účetní závěrka -přehed o změnách VK Krajský soud v Brně 25.5.2011 26.5.2011 1
Pr 518/SL 22 účetní závěrka -cash flow 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 26.5.2011 2
Pr 518/SL 21 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 26.5.2011 14
Pr 518/SL 20 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 26.5.2011 2
Pr 518/SL 19 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 26.5.2011 4
Pr 518/SL 18 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 18.6.2010 22.6.2010 11
Pr 518/SL 17 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 22.6.2010 11
Pr 518/SL 16 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 22.6.2010 9
Pr 518/SL 15 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 22.6.2010 9
Pr 518/SL 14 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 22.6.2010 9
Pr 518/SL 13 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 22.6.2010 9
Pr 518/SL 6 ostatní - jmenování do fce ředitelky Krajský soud v Brně 31.5.1999 1.3.2010 1
Pr 518/SL 12 ostatní -dod. č. 1 ke zřiz. list. Krajský soud v Brně 30.9.2009 5.10.2009 1
Pr 518/SL 11 ostatní -usne. z 23.zas. zastup. Krajský soud v Brně 15.9.2009 5.10.2009 1
Pr 518/SL 10 zakladatelské dokumenty -zřizovací listina Krajský soud v Brně 30.9.2008 7.11.2008 8
Pr 518/SL 9 ostatní - usnesení Zastupitelstva Krajský soud v Brně 14.11.2006 15.12.2006 1
Pr 518/SL 8 ostatní - usnesení Zastupitelstva Krajský soud v Brně 19.9.2006 15.12.2006 1
Pr 518/SL 7 ostatní - zřiz. listina Krajský soud v Brně 24.11.2006 15.12.2006 7
Pr 518/SL 5 ostatní -výpis z usn.13.zas. zast. Krajský soud v Brně 27.11.2003 9.9.2004 2
Pr 518/SL 4 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 5.12.2003 9.9.2004 8
Pr 518/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Brně 23.10.2002 25.8.2003 2
Pr 518/SL 2 ostatní - usnesení ze zasedání Krajský soud v Brně 31.5.1999 25.8.2003 1
Pr 518/SL 1 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 19.9.2002 25.8.2003 6

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

IČO: 70287431
Firma: Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Prostějov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.2000

Sídlo Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace

Sídlo: Smetanova ul. 24 NEOAD, Prostějov 798 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poskytování ostatních stravovacích služeb
Stravování ve školních zařízeních, menzách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Předškolní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 70287431
Jméno firmy Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka vxjkx37
tracking image