Firma Marks and Spencer Czech Republic, a.s. IČO 64949974


Marks and Spencer Czech Republic, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Marks and Spencer Czech Republic, a.s. (64949974) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jemnická 1138/1, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 2. 1996 a je stále aktivní. Marks and Spencer Czech Republic, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Marks and Spencer Czech Republic, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Marks and Spencer Czech Republic, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Marks and Spencer Czech Republic, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Marks and Spencer Czech Republic, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3820
IČO (identifikační číslo osoby) 64949974
Jméno Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.2.1996
Valná hromada společnosti rozhodla dne 9.9.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.300.000.000, Kč (dvě miliardy tři sta milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 175.000.000, Kč (jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitál u 2.475.000.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisn í kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. 3.Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali. 4.Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu, tj. celkem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost MARKS AND SPENCER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED se sídlem Waterside House, 35 North Wharf Road, Londýn W2 1NW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, obchodní společnost založená dle p ráva Anglie a zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 2615081. 5.Lhůta pro upsání nových činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů a počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro upsání končí nejpozději dne 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci jako upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným oproti podpisu (upisovatel se pro účely doručení může nechat zastoupit zmocněncem). 6.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 2055990207/2600 vedený u Citibank Europe, plc., organizační složka následovně: -30 %, tj. 690.000.000,- Kč (šest set devadesát milionů korun českých) do okamžiku podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -70 %, tj. 1.610.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set deset milionů korun českých), v jedné nebo více splátkách, nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8.Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 9.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 10.Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností určenému zájemci doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či jeho osobním předáním proti podpisu. 11.Návrh smlouvy o upsání akcií musí zejména obsahovat: -údaj o tom, že se ostatní akcionáři vzdali přednostního práva na upisování; -počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií; -výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a číslo účtu u banky pro splacení peněžitého vkladu s tím, že platba bude označena jako "capital contribution". 12.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00 a podpisy stran budou úředně ověřeny. 2.10.2015 - 21.3.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.7.2014 - 21.3.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 25.7.2014 - 30.8.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 6.3.2014 - 25.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.3.2014 - 30.8.2019
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 160.000.000,- Kč (slovy: sto šedesát miliónů korun českých), tj. z 15.000.000,- Kč (slovy: patnácti miliónů korun českých) na 175.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát pět miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Upisování nových akcií společnosti nad částku, o níž má být zvýšen základní kapitál společnosti se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc). Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti dnešního dne, tj. 20. března 2008, vzdali svého přednostního práva na upisování 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akci í společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Všech 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude upsáno akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta k uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, činí třicet pracovních dní a počne běžet ode dne, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionářů uvedeného v seznamu akcionářů a na adresu z mocněnců akcionářů do tří dnů od nabytí právní moci usnesení. Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu bude notářská kancelář JUDr. Ivy Šídové, na adrese Praha 1, Platnéřská 191/6. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii. Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurz nově upisovaných akcií na bankovní účet společnosti číslo 1031033133 vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. 26.3.2008 - 4.6.2008
Usnesením valné hromady společnosti COMS, a.s. ze dne 12.7.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z Kč 15,000.000,-- o 65,000,000,-- do výše Kč 80,000.000,--. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 65 ks nových kmenovýc h akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1,000.000,-- a při emisním kusu Kč 1,000.000,-- na jednu akcii. Vzhledem k tomu, že emisní kurs má být zcela splacen započtením pohledávky určitými zájemci "se přednostiní právo akcioná řů na upsání akcií z povahy věci neuplatní, resp. se vylučuje. Akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány takto: započtením pohledávky: 1. 52 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Ing. Dušan Mrozek, ř.č. 620919/2077, bytem Průhonice, Chrpová 644, okres Praha-západ. 2. 13 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Zbyněk Mrózek, r.č. 580716/0425, bytem Průhonice, Na Michovkách III 703. Valná hromada jenomyslně souhlasí se započtením peněžitých pohledávek výše uvedených upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu upisovaných akcií, a to zejména započtení nasledujících pohledávek upisovatelů. Ad 1. Ing. Dušan Mrozek: započtení části pohledávky ve výši Kč. 52,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Ing. Dušanem Mrozkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly n a společnosti COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 8 kusů o jemnovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle znaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 120,800.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Ing. Dušanem Mrozkem a společn ostí COMS, a.s. ve výši Kč 64,824.869,96 za Ing. Dušanem Mrozkem na tuto pohledávku Ing. Dušana Mrozka za společností COMS, a.s.částky Kč 55,975.130,04. Předmětem započtení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 52,000.000,--. Tato pohledávka b yla splatná ke dni 10.4.2007. Ad 2. Zbyněk Mrózek: započtení části pohledávky ve výši Kč 13,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Zbyňkem Mrózkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly na společno st COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 2 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle zanaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská 1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 30,200.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Zbyňkem Mrózkem a společností COMS, a.s. k započtení pohledávky COMS, a.s. ve výši Kč 16,099.052,64 za Zbyňkem Mrózkem na tuto pohledávku Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. Ke dni 12.7.2007 dosahuje pohledávka Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. částky Kč 14,100.947,36. Předmětem započt ení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 13,000.000,--. Tato pohledávka byla splatná ke dni 10.4.2007. Dle vyjádření auditora pana Ing. Tomáše Novotného ze dne 12.7.2007 jsou tyto shora citované závazky ke dni 12.7.2007 v účetnictví společnosti COMS, a.s. řádně vedeny a existují. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem v sídle společnosti COMS, a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude ozná men upisovatelům doporučenými dopisy s doručenkou zaslanými představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají panové Ing. Dušan Mrozek a Zb yněk Mrózek za splečností COMS, a.s. budou splaceny částečně, a to v rozsahu uvedeném shora s tím, že části kupní ceny za převod akcií společnosti M&M Holding, a.s. zůstávají nadále závazkem společnosti COMS, a.s. Emisní kurs nových akcií činí Kč 1,000.00 0,-- za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 1,000.000,--. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti. Všichni akcionáři prohlásili výslovně do notářského zápisu před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. 19.9.2007 - 21.1.2008
Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% základního jmění společnosti. 29.2.1996 - 18.12.2002

Aktuální kontaktní údaje Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Kapitál Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

zakladni jmění 2 475 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2016
zakladni jmění 2 475 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.10.2015 - 21.3.2016
zakladni jmění 175 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.6.2008 - 2.10.2015
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2002 - 4.6.2008
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.2.1996 - 18.12.2002

Akcie Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 300 2.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 160 000 4.6.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 150 25.2.2005
Akcie na majitele 100 000 Kč 150 29.2.1996 - 25.2.2005

Sídlo Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jemnická 1138/1 , Praha 140 00 10.7.2018
Adresa Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 23.11.2009 - 10.7.2018
Adresa Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 13.11.2009 - 13.11.2009
Adresa Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 13.11.2009 - 23.11.2009
Adresa Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 31.1.2006 - 13.11.2009
Adresa Tylovo náměstí 15/3 , Praha 120 00 25.2.2005 - 31.1.2006
Adresa Ostravská 623 , Praha 199 00 29.2.1996 - 25.2.2005

Předmět podnikání Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 28.3.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.3.2018
Směnárenská činnost 28.3.2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.3.2018
Pekařství, cukrářství 28.3.2018
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 19.9.2007 - 28.3.2018
vydavatelské a nakladatelské činnosti 31.1.2006 - 28.3.2018
Hostinská činnost 25.2.2005
specializovaný maloobchod 18.12.2002 - 28.3.2018
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.12.2002 - 28.3.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.12.2002 - 28.3.2018
reklamní činnost a marketing 18.12.2002 - 28.3.2018
směnárenská činnost 18.12.2002 - 28.3.2018
skladování zboží a manipulace s nákladem 18.12.2002 - 28.3.2018
pronájem a půjčování věcí movitých 18.12.2002 - 28.3.2018
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 29.2.1996 - 18.12.2002

vedení firmy Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Statutární orgán Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Člen představenstva (jiný než předseda představenstva) může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání v souladu s § 164 obča nského zákoníku. 25.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná její představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 31.1.2006 - 25.7.2014
1. Jménem společnosti jedná její představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu spolenčosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 18.12.2002 - 31.1.2006
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem spolenčosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu spolenčosti připojí svůj podpis předseda představenstva s uvedením funkce. 2.12.1998 - 18.12.2002
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představentva společně. 29.2.1996 - 2.12.1998
Člen představenstva Stephen James Smy 8.3.2018
Vznik funkce 22.1.2018
Adresa: Sadová 457 , Průhonice 252 43
předseda představenstva Jonathan Glenister 30.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 1 Elnathan Mews , W92JE Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda představenstva Jurgen Kriebel 30.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 38 Ecton Road , KT151UE Addlestone, Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva ing. Jiří Paloch 29.2.1996 - 2.12.1998
Adresa: Stružná 1300 , Praha 198 00
předseda představenstva ing. Dušan Mrozek 29.2.1996 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Ostravská 623 , Praha 199 00
místopředseda představenstva ing. Pavel Aron 29.2.1996 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Čenětická 3126/1 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Michal Procházka 29.2.1996 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Tusarova 877/56 , Praha 170 00
člen představenstva Zbyněk Mrozek 29.2.1996 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Hrudičkova 2095/24 , Praha 148 00
člen představenstva PaedDr. Jana Mrozková 18.12.2002 - 31.1.2006
Zánik členství 1.10.2005
Vznik funkce 11.10.2001
Zánik funkce 1.10.2005
Adresa: Chrpová 644 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Zbyněk Mrózek 18.12.2002 - 28.2.2006
Vznik funkce 11.10.2001
Adresa: Hrudičkova 2095/24 , Praha 148 00
předseda představenstva ing. Dušan Mrozek 18.12.2002 - 1.10.2008
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 11.10.2001
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Chrpová 644 , Průhonice 252 43
člen představenstva Martin Nemčík 31.1.2006 - 1.10.2008
Vznik funkce 1.10.2005
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: Mrkvičkova 1355/34 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Paloch 31.1.2006 - 1.10.2008
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 20.3.2008
Vznik funkce 13.10.2005
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: Mexická 692/2 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Zbyněk Mrózek 28.2.2006 - 1.10.2008
Vznik členství 10.10.2001
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 11.10.2001
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Na Michovkách III 703 , Průhonice 252 43
předseda představenstva ing. Dušan Mrozek 1.10.2008 - 1.10.2008
Vznik členství 6.12.2004
Vznik funkce 6.12.2004
Adresa: Chrpová 644 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Zbyněk Mrózek 1.10.2008 - 1.10.2008
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.3.2008
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: Na Michovkách III 703 , Průhonice 252 43
člen představenstva Carl Anthony Leaver 1.10.2008 - 29.12.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 21.10.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Buckinghamshire , Princes Risborough, Woodway , Wardrobes House, HP 27 ONL
člen představenstva Simeon Piasecki 1.10.2008 - 29.12.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 21.10.2009
Adresa: Temple Road 25 , Berkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Clem Charalambos Constantine 29.12.2010 - 3.10.2011
Vznik členství 21.10.2009
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hertfordshire, Radlett, Homefied Road 17, WD7 8PX
předseda představenstva ing. Dušan Mrozek 1.10.2008 - 17.9.2013
Vznik členství 27.2.2008
Zánik členství 28.4.2014
Vznik funkce 27.2.2008
Zánik funkce 28.4.2014
Adresa: Chrpová 644 , Průhonice 252 43
člen představenstva Nicholas Dermott Vance Allen 29.12.2010 - 6.3.2014
Vznik členství 21.10.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Berkshire, Windsor, St Marks Road 13, SL4 3BD
člen představenstva Milyae Park 3.10.2011 - 6.3.2014
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London,London, Ennnismore Gardens 46, SW 1AQ
předseda představenstva ing. Dušan Mrozek 17.9.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 27.2.2008
Zánik členství 28.4.2014
Vznik funkce 27.2.2008
Zánik funkce 28.4.2014
Adresa: Chrpová 644 , Průhonice 252 43
člen představenstva Maciej Ryszard Koprowski 6.3.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 18.11.2013
Vznik funkce 18.11.2013
Zánik funkce 2.7.2014
Adresa: 57 Stamford Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Thomas Owen Mackay 6.3.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 30.11.2012
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 30.11.2012
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: 52 Ormond Crescent , Hampton, Middlesex Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Jonathan Smith 2.9.2014 - 23.4.2015
Vznik členství 28.4.2014
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Hlavní 818 , Psáry 252 44
předseda představenstva Maciej Ryszard Koprowski 2.9.2014 - 6.8.2015
Vznik členství 18.11.2013
Vznik funkce 2.7.2014
Adresa: 57 Stamford Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda představenstva François Smeyers 6.8.2015 - 21.3.2016
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 9.3.2016
Vznik funkce 25.6.2015
Zánik funkce 9.3.2016
Adresa: 222/A Av. Montjoie , 1180 Brusel Belgické království
Člen představenstva James Munson 4.5.2015 - 19.6.2017
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 1.12.2014
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Dušní 866/22 , Praha 110 00
Člen představenstva Sara Beckett 19.6.2017 - 8.3.2018
Vznik členství 11.5.2017
Vznik funkce 11.5.2017
Zánik funkce 22.1.2018
Adresa: Ul Wronia 45 , Varšava Polská republika
člen představenstva Jurgen Kriebel 23.4.2015 - 30.8.2019
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 18.6.2019
Vznik funkce 1.12.2014
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: 38 Ecton Road , Addlestone, Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda představenstva Jonathan Glenister 21.3.2016 - 30.8.2019
Vznik členství 9.3.2016
Zánik členství 18.6.2019
Vznik funkce 9.3.2016
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: 1 Elnathan Mews , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Lindsay Waters 30.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Adresa: 11 Yardley Park Road , TN91NE Kent, Tonbridge Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda ing. Michal Kuděj 29.2.1996 - 2.12.1998
Adresa: Přemyslovská 848/2 , Praha 130 00
člen Dr. Zdeněk Vodička 29.2.1996 - 2.12.1998
Adresa: Nad vinohradem 1442/22 , Praha 147 00
člen Kateřina Živná 29.2.1996 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Seifertova 497/38 , Praha 130 00
člen PhDr. Zdeněk Vodička 2.12.1998 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Nad vinohradem 1442/22 , Praha 147 00
předseda Ing. Jiří Paloch 2.12.1998 - 18.12.2002
Zánik funkce 10.10.2001
Adresa: Stružná 1300 , Praha 198 00
člen Miroslav Diviš 18.12.2002 - 31.1.2006
Vznik členství 10.11.2001
Zánik členství 1.10.2005
Zánik funkce 1.10.2005
Adresa: Průběžná 2503/38 , České Budějovice 370 04
předseda Jarmila Mrózková 18.12.2002 - 1.10.2008
Vznik členství 10.11.2001
Zánik členství 6.12.2004
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 6.12.2004
Adresa: Hrudičkova 2095/24 , Praha 148 00
člen MUDr. Jaromír Pšenička 18.12.2002 - 1.10.2008
Vznik členství 10.11.2001
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Švermova 10 , 736 01 Havířov Česká republika
předseda Jarmila Mrózková 1.10.2008 - 1.10.2008
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.3.2008
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 20.3.2008
Adresa: Hrudičkova 2095/24 , Praha 148 00
člen MUDr. Jaromír Pšenička 1.10.2008 - 1.10.2008
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 20.3.2008
Adresa: Švermova 10 , 736 01 Havířov Česká republika
člen dozorčí rady Hamish Platt 1.10.2008 - 1.10.2008
Vznik členství 20.3.2008
Adresa: Dorset Street 4, Sr Andrews Mansions Flat 7 , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ing. Katarína Horká 31.1.2006 - 1.12.2008
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 4.11.2008
Vznik funkce 1.10.2005
Zánik funkce 4.11.2008
Adresa: Kralická 933/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Hamish Platt 1.10.2008 - 29.12.2010
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 21.10.2009
Adresa: Dorset Street 4, St Andrews Mansions Flat 7 , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Miroslav Diviš 1.12.2008 - 6.3.2014
Vznik členství 5.11.2008
Adresa: Průběžná 2503/38 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Hugo James Adams 29.12.2010 - 6.3.2014
Vznik členství 21.10.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Wiltshire, Chippenham, Colerne, Trimnells 2, SN14 8EP
člen dozorčí rady Zbyněk Mrozek 1.10.2008 - 25.7.2014
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Na Michovkách III 703 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Luděk Šišák 6.3.2014 - 2.9.2014
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 23.9.2011
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Sladkovského 536 , Zásmuky 281 44
člen dozorčí rady Daniel Paul Mapp 6.3.2014 - 23.4.2015
Zánik členství 1.12.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: 2 The Gardens , Watford Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Richard Harris 23.4.2015 - 18.8.2016
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 1.12.2014
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: 118 Ember Lane , Esher Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Andrew Scott Holmes 18.8.2016 - 30.8.2019
Vznik členství 29.3.2016
Zánik členství 18.6.2019
Vznik funkce 29.3.2016
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: 116 Fawnbrake Avenue, Herne Hill , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Sbírka Listin Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3820/SL 64 notářský zápis [174/2015] Městský soud v Praze 2.10.2015 9
B 3820/SL 63 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 15.6.2015 4.8.2015 12.8.2015 4
B 3820/SL 62 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 17.6.2015 4.8.2015 12.8.2015 24
B 3820/SL 61 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.11.2014 15.4.2015 28.4.2015 26
B 3820/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.11.2014 26.11.2014 31
B 3820/SL 58 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 01.04.2013-31.03.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 5.11.2014 20.11.2014 18
B 3820/SL 57 zpráva o vztazích 01.04.2013-31.03.2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 5.11.2014 20.11.2014 5
B 3820/SL 56 výroční zpráva [2013], zpráva auditora 01.04.2013-31.03.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 5.11.2014 20.11.2014 9
B 3820/SL 55 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 28.4.2014 28.8.2014 16.9.2014 25
B 3820/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 528/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 23.7.2014 12.8.2014 56
B 3820/SL 52 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 17.2.2014 19.2.2014 28
B 3820/SL 51 zpráva auditora k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 17.2.2014 19.2.2014 12
B 3820/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 6.10.2011 10.10.2011 38
B 3820/SL 47 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2011 30.9.2011 6.10.2011 13
B 3820/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora -k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 3.10.2011 4.10.2011 24
B 3820/SL 44 notářský zápis NZ 501/2009 Městský soud v Praze 21.10.2009 22.12.2010 18.1.2011 20
B 3820/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 24.9.2010 6.10.2010 26
B 3820/SL 38 zpráva o vztazích od 21.1.2008 - do 31.3.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 6.4.2010 9.4.2010 3
B 3820/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora k 31. 3. 2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 16.2.2010 17.2.2010 27
B 3820/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.08-konsolid. Městský soud v Praze 31.3.2008 17.2.2010 17.2.2010 20
B 3820/SL 35 ostatní -zápis o výsledku voleb do DR Městský soud v Praze 11.11.2008 16.1.2009 1
B 3820/SL 34 ostatní -volební řád Městský soud v Praze 16.1.2009 1
B 3820/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 8.12.2008 10.12.2008 37
B 3820/SL 31 ostatní - usnesení VH Městský soud v Praze 6.12.2004 27.10.2008 4
B 3820/SL 30 notářský zápis NZ 111/2005 Městský soud v Praze 6.9.2005 27.10.2008 7
B 3820/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.03.2007-konsolidovana Městský soud v Praze 31.3.2007 24.9.2008 24.9.2008 31
B 3820/SL 28 notářský zápis NZ 184/2008 Městský soud v Praze 29.4.2008 4.8.2008 11
B 3820/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 29.7.2008 31.7.2008 25
B 3820/SL 24 notářský zápis NZ 123/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 7.4.2008 27
B 3820/SL 23 notářský zápis NZ 600/2007 Městský soud v Praze 18.12.2007 17.1.2008 6
B 3820/SL 22 notářský zápis NZ 113/2007 Městský soud v Praze 12.7.2007 5.11.2007 22
B 3820/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.06+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.3.2006 20.10.2006 20.10.2006 0
B 3820/SL 20 ostatní -usnesení mimořádné VH Městský soud v Praze 6.9.2005 28.2.2006 0
B 3820/SL 19 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 1.10.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 18 ostatní čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 1.10.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 17 ostatní -odstoupení/J.Mrozková/ Městský soud v Praze 1.10.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 16 ostatní -odstoupení/M.Diviš/ Městský soud v Praze 1.10.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 14 notářský zápis -NZ111/05 Městský soud v Praze 6.9.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 13 notářský zápis -NZ131/05 Městský soud v Praze 12.10.2005 19.1.2006 0
B 3820/SL 12 výroční zpráva k 28.2.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 28.2.2005 2.9.2005 12.9.2005 0
B 3820/SL 11 účetní závěrka k 29.2.04+audit Městský soud v Praze 29.2.2004 19.4.2005 20.4.2005 0
B 3820/SL 10 účetní závěrka 1.3.02-28.2.03 Městský soud v Praze 28.2.2003 19.4.2005 20.4.2005 0
B 3820/SL 8 notářský zápis -NZ135/04 Městský soud v Praze 22.9.2004 15.3.2005 0
B 3820/SL 7 ostatní -usnesení VH Městský soud v Praze 22.9.2004 15.3.2005 0
B 3820/SL 6 účetní závěrka +audit 1.1.2001-28.2.2002 Městský soud v Praze 28.2.2004 12.7.2004 6.8.2004 0
B 3820/SL 5 účetní závěrka +audit r.96/97/98/99/2000 Městský soud v Praze 12.7.2004 6.8.2004 0
B 3820/SL 4 ostatní -exekuční příkaz/14.6-11.6.04/ Městský soud v Praze 12.7.2004 6.8.2004 0
B 3820/SL 3 ostatní -usnesení OS v Praze Městský soud v Praze 7.5.2004 12.7.2004 6.8.2004 0
B 3820/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +usn.mim. VH Městský soud v Praze 10.10.2001 2.1.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64949974
Jméno Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 29.2.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Sídlo Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Živnosti a provozovny Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.2.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Antala Staška 2027/79, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000373134
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2005

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.2.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lannova tř. 204/18, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1000373495
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Freyova 945/35, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000743225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.9.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Písecká 972/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1003158129
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.3.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1005205957
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.3.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1008781916
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.3.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1000373142
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 7
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000373177
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 8
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373193
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.10.2007
Provozovna č. 9
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000373151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 10
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000373169
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 11
Provozovna Antala Staška 2027/79, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000373134
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.8.2005
Provozovna č. 12
Provozovna Budějovická 1667/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000373185
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 13
Provozovna Václavské náměstí 793/36, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373070
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2008
Provozovna č. 14
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000373126
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2002
Provozovna č. 15
Provozovna 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1000373231
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.10.2008
Provozovna č. 16
Provozovna Rudná 3114/114, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000373215
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.12.2008
Provozovna č. 17
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1000373223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.10.2008

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000373177
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2006
Provozovna č. 2
Provozovna Václavské náměstí 793/36, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.2004

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Freyova 945/35, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000743225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000373151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Budějovická 1667/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000373185
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000373177
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000373169
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Václavské náměstí 793/36, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 7
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373193
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1008781916
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014
Provozovna č. 9
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000373126
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2014

Živnost č. 5 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.10.2016
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373193
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Budějovická 1667/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000373185
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Freyova 945/35, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000743225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000373169
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000373151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1008781916
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Václavské náměstí 793/36, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000373070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2016

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.2.1996
Zánik oprávnění 31.10.2007

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Člen statutárního orgánu Jurgen Kriebel
Člen statutárního orgánu Jonathan Glenister
Člen statutárního orgánu STEPHEN JAMES SMY

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

IČO: 64949974
Firma: Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.2.1996

Sídlo Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1481/4, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Skladování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image