Firma Malerba, a.s. IČO 28212428


Malerba, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Malerba, a.s. (28212428) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vladislavova 1390/17, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. Malerba, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Malerba, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Malerba, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Malerba, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Malerba, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 13342
IČO (identifikační číslo osoby) 28212428
Jméno Malerba, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.12.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 26.2.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 26.2.2014 - 1.2.2016
Počet členů statutárního orgánu: 2 26.2.2014 - 1.2.2016
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Malerba, a.s. Základní kapitál společnosti Malerba, a.s. (dále též jen "Malerba, a.s." nebo jen "společnost") se zvýší o částku 1.858.000.000,- Kč (jednamiliardaosmsetpadesátosm-milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 18.580 (osmnácttisícpětsetosmdesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného dru hu, a nebudou kótované. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu učiněným při výkonu působnosti valné hromady. Upsání všech 18.580 (osmnáctitisícpětsetosmdesáti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, první podlaží, byt/kancelář 102, P. C. 2012, registrační číslo HE 176532, (dále též jen "TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED" nebo jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti ve výši 1.858.000.000,- Kč (jednamiliardaosmset-padesátosmmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kur su upsaných akcií budou započteny peněžité pohledávky určitého zájemce za společností vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. 2. 2009 uzavřené mezi společnostmi Czech Property Investments, a.s., IČ 42716161, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITE D, a to pohledávce ve výši 133.115.000,- Kč (jednostotřicettřimiliony-jednostopatrnácttisíc korun českých), pohledávce ve výši 284.825.000,- Kč (dvěstěosmdesátčtyřimilionyosmsetdvacetpěttisíc korun českých) a pohledávce ve výši 786.530.000,-Kč (sedmsetosm desátšestmilionůpětsettřicettisíc korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 13. 7. 2009 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s. ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 1. 2. 2010, a to pohledávce ve výši 50.982.500,-Kč (padesátmilionůdevětsetosmdesátd vatisícepětset korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2009 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s., a to pohledávce ve výši 134.500.000,- Kč (jednostotřicetčtyřimilionypětsettisíc korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 22. 3. 2010 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s., a to pohledávce ve výši 238.414.816,53 Kč (dvěstětřicetosmmilionůčtyřistačtrnácttisícosmsetšestnáct korun českých padesáttři haléře); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 10. 2009 uzavřené mezi společnostmi Vyškov Property Development, a.s., IČ 27635121, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 2.124.270,- Kč (dvamilionyjednostodvacetčtyři-tisícedvěstěsedmdesát ko run českých); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 10. 2009 uzavřené mezi společnostmi Czech Property Investments, a.s., IČ 42716161, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 5.440.576,23 Kč (pětmilionůčtyřistačtyřicettisíc-pětsetsedmdesátšest ko run českých dvacettři haléře); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21. 9. 2010 uzavřené mezi společnostmi Verali Limited, registrační číslo HE 237690, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 21.205.556,- Kč (dvacetjedenmiliondvěstěpěttisícpětset-padesátšest korun českých), pohledávce ve výši 72.693.055,- Kč (sedmdesátka-milionyšestsetdevadesáttřitisícepadesátpět korun českých), pohledávce ve výši 134.500.000,- Kč jednostotřicetčtyřimilionypětsettisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 13.10.2010 - 18.11.2010

Kapitál Malerba, a.s.

zakladni jmění 1 860 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2007 - 18.11.2010

Akcie Malerba, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 860 000 000 19.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 860 000 000 23.7.2013 - 19.12.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 18 600 18.11.2010 - 23.7.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 11.2.2009 - 18.11.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 17.12.2007 - 11.2.2009

Sídlo Malerba, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vladislavova 1390/17 , Praha 110 00 13.7.2015
Adresa Václavské náměstí 1601 , 110 00 Praha 1 Česká republika
17.12.2007 - 13.7.2015

Předmět podnikání Malerba, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.2.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 17.12.2007 - 26.2.2014

vedení firmy Malerba, a.s.

Statutární orgán Malerba, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 1.2.2016
Společnost zastupují členové představenstva společně. 26.2.2014 - 1.2.2016
Jménem společnosti jednají společně všichni tři členové představenstva. 23.7.2013 - 26.2.2014
Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a člen představenstva. 11.2.2009 - 23.7.2013
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 17.12.2007 - 11.2.2009
člen představenstva Martin Němeček 1.2.2016
Vznik členství 29.12.2015
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen představenstva Zdeněk Havelka 17.4.2018
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Loretánská 106 23, 118 00 Praha Česká republika
člen představenstva Bc. Jan Kratina 17.12.2007 - 11.2.2009
Vznik členství 17.12.2007
Adresa: Radimovická 1416/8 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Zbyněk Michal 17.12.2007 - 10.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 22.2.2009
Adresa: Slavíčkova 495/28 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ing. Marcela Tvarochová 17.12.2007 - 10.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 22.2.2009
Adresa: Nová 428 , 351 34 Skalná Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Kratina 11.2.2009 - 10.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 22.2.2009
Vznik funkce 19.1.2009
Zánik funkce 22.2.2009
Adresa: Radimovická 1416 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Kratina 10.3.2009 - 20.1.2011
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Radimovická 1416/8 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Marcela Tvarochová 10.3.2009 - 20.1.2011
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Nová 428 , Skalná 351 34
člen představenstva Milan Trněný 20.1.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 26.10.2011
Adresa: Bellova 355 16, 623 00 Brno Česká republika
člen Ing. Zdeněk Havelka 20.1.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 31.12.2010
Adresa: Slámova 462 , Prachatice 383 01
předseda představenstva Mgr. Marek Stubley 10.3.2009 - 25.8.2013
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 18.2.2014
Vznik funkce 23.2.2009
Zánik funkce 18.2.2014
Adresa: Hlavní 236 , 750 02 Přerov Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Kalous 8.11.2011 - 26.2.2014
Vznik členství 26.10.2011
Adresa: M.J.Lermontova 856 21, 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda představenstva Mgr. Marek Stubley 25.8.2013 - 26.2.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 18.2.2014
Vznik funkce 23.2.2009
Zánik funkce 18.2.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , 252 29 Lety Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Kalous 26.2.2014 - 14.5.2014
Vznik členství 26.10.2011
Adresa: M. J. Lermontova 856/21 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Kalous 14.5.2014 - 1.2.2016
Vznik členství 26.10.2011
Zánik členství 29.12.2015
Adresa: Bubenečská 322/35 , Praha 160 00
člen Ing. Zdeněk Havelka 31.5.2013 - 25.11.2016
Vznik členství 31.12.2010
Adresa: Slámova 462 , Prachatice 383 01
člen Ing. Zdeněk Havelka 25.11.2016 - 17.4.2018
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Loretánská 106 23, 118 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada Malerba, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Milan Trněný 26.2.2014
Vznik členství 18.2.2014
Adresa: Bellova 355/16 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Puchinger 17.12.2007 - 10.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 22.2.2009
Adresa: Na Novině 1068 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Irena Kořínková 17.12.2007 - 10.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 22.2.2009
Adresa: Za Dráhou 1656 , 288 02 Nymburk Česká republika
člen dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 17.12.2007 - 9.6.2010
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 17.3.2009
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Karolína Babáková 10.3.2009 - 20.1.2011
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Nýřanská 1293/36 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Mgr. Bc. David Michal 10.3.2009 - 20.1.2011
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29
člen dozorčí rady MUDr. Vít Urbanec 9.6.2010 - 20.1.2011
Vznik členství 9.4.2010
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Sup 20.1.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 26.10.2011
Adresa: Ke Skále 179 , 252 62 Horoměřice Česká republika
člen Ing. Pavel Semrád 20.1.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Kladská 774 , Úvaly 250 82
člen Mgr. Josef Štolba 20.1.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Němeček 8.11.2011 - 26.2.2014
Vznik členství 26.10.2011
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Boettingerova 2570 14, 301 00 Plzeň Česká republika
člen Ing. Pavel Semrád 28.6.2013 - 26.2.2014
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Kladská 774 , Úvaly 250 82
člen Mgr. Josef Štolba 28.6.2013 - 26.2.2014
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01

Sbírka Listin Malerba, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 13342/SL 32 notářský zápis [NZ 64/2016], stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2016 18.1.2016 8.2.2016 12
B 13342/SL 31 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 29.12.2015 18.1.2016 8.2.2016 1
B 13342/SL 30 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.11.2015 9.11.2015 36
B 13342/SL 29 notářský zápis [NZ 7632/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 12
B 13342/SL 28 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 23.9.2014 12.11.2014 26
B 13342/SL 27 ostatní rozhod. akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2014 23.9.2014 12.11.2014 1
B 13342/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1107/2014 Městský soud v Praze 18.2.2014 25.2.2014 28.2.2014 14
B 13342/SL 25 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.2.2014 24.2.2014 26
B 13342/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2013 19.2.2014 21.2.2014 1
B 13342/SL 23 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 2894/2013 Městský soud v Praze 11.7.2013 15.7.2013 31.7.2013 25
B 13342/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.1.2013 28.1.2013 37
B 13342/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.11.2012 3.12.2012 38
B 13342/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 8.10.2012 26
B 13342/SL 19 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 7.6.2012 27.9.2012 7.10.2012 1
B 13342/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.10.2011 29.11.2011 2
B 13342/SL 17 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 26.10.2011 29.11.2011 4
B 13342/SL 16 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2011 16.9.2011 26
B 13342/SL 15 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 26.6.2011 7.9.2011 16.9.2011 3
B 13342/SL 13 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.12.2010 28.1.2011 2
B 13342/SL 14 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 11.1.2011 26.1.2011 6
B 13342/SL 12 notářský zápis NZ 1730/2010 Městský soud v Praze 6.10.2010 26.10.2010 5
B 13342/SL 11 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.4.2010 22.4.2010 21
B 13342/SL 10 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 3.6.2009 18
B 13342/SL 9 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 20.2.2009 1.4.2009 3
B 13342/SL 8 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2009 1.4.2009 4
B 13342/SL 7 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.3.2009 1.4.2009 6
B 13342/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.2.2009 1.4.2009 2
B 13342/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ49/09 Městský soud v Praze 21.1.2009 24.2.2009 21
B 13342/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.11.2007 6.12.2007 3
B 13342/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.12.2007 6.12.2007 3
B 13342/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2007 6.12.2007 3
B 13342/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 824/2007 Městský soud v Praze 20.11.2007 6.12.2007 23

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Malerba, a.s.

IČO: 28212428
Firma: Malerba, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 17.12.2007

Sídlo Malerba, a.s.

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image