Firma Malá Šárka, a.s. IČO 25059777


Malá Šárka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Malá Šárka, a.s. (25059777) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nad Markytou 728, Praha 164 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1996 a je stále aktivní. Malá Šárka, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Malá Šárka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Malá Šárka, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Malá Šárka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Malá Šárka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Malá Šárka, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4107
IČO (identifikační číslo osoby) 25059777
Jméno Malá Šárka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.6.1996
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 12.6.2017 15.11.2017
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 16.6.2014. 30.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.8.2014
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s., ke dni 25.7.2011. 24.12.2011
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 22.6.2009. 19.8.2009
13. řádná valná hromada konaná dne 28. 6. 2004 rozhodla o sížení základního kapitálu podle ust. § 211 obch. zák. v důsledku likvidace ztráty vyčíslené v roční účetní uzvěrce za r. 2002 vzniklé v důsledku bezúplatného převodu části majetku na hl.m. Prahu, a to z 168,553.938,- Kč na 33,625.069,- Kč a dále o snížení jmenovité odnoty každé akcie "MŠ" a.s. z 2.163,- Kč na 431,50 Kč a dále rozhodla vyznačit sníženou jmenovitou hodnotu každé akcie na nových hromadných akciích. 25.8.2004 - 24.12.2011
Valná hromada Společnosti konaná dne 04.03.1999 přijala rozhodnutí : 1. Zvyšuje se základní jmění Společnosti upsáním nových akcií o částku 683.508,- Kč, upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Místo pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne právní moci rozhodnutí o provedení zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Počet nových akcií činí 316 kusů o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč za každou akcii, akcie budou listinné na jméno s emisním kurzem 4.647,39. 3. Valná hromada Společnosti doporučuje akcionářům Společnosti uzavřít dohodu (ve formě notářského zápisu) ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Podle této dohody se na úpisu akcií Společnosti, které nebudou upsány akcionáři v prvním kole při využití přednostního práva akcionářů k upsání akcií zúčastní níže uvedení akcionáři tak, aby: ţ Nebušice Development Company, v.o.s., Tržiště 13, Praha 1 upsala celkem 94 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ Šadislav & Co, spol. s r.o., se sídlem Přední 10, Praha 6, upsala celkem 217 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ manželé Tůmovi, bytem K parku 716, Praha 6, upsali celkem 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů. 4. Číslo účtu na nějž je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií je 1001029678/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., Vodičkova 38, Praha 1. Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 dnů. 5. Nové akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení Společnosti. Akcie jsou nedělitené. Akcie mají podobu a náležitosti cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné po předchozím suhlasu představenstva Společnosti, které jej vydá v souladu s ustanoveními Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu č. 1 stanov. 6. Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 1 základní jmění Společnosti činí 168.553.938,- Kč (slovy: Stošedesátosm milionů pětsetpadesáttři tisíc devětsettřicetosm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 2, písm. (a) peněnžitý vklad upsaný celkem v částce 1,944.508,- Kč (slovy. Jeden milion devětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset osm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 4 Základní jmění společnosti je rozvrženo na 77.926 (slovy: Sedmdesátsedm tisíc devětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč (slovy: Dvatisícestošedesáttři korun českých). Valná hromada rozhodla o přijetí úplného znění stanov Společnosti se zapracováním výše uvedených změn. Nové znění stanov tvoří přílohu zápisu z valné hromady. 7. Pokud se nepodaří uzavřít dohodu ve smyslu § 205 OBCHZ, jak je blíže uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, ani do 30 dnů po skončení 1. kola upisování akcií, potom budou počínaje prvním dnem po uplynutí této lhůty akcie upisovány cestou veřejného úpisu akcií, který bude probíhat v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 10-14 hodin za emisní kurs až do upsání všech akcií. 26.5.1999 - 24.12.2011
Valná hromada Společnosti konaná dne 04.03.1999 přijala rozhodnutí : 1. Zvyšuje se základní jmění Společnosti upsáním nových akcií o částku 683.508,- Kč, upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Místo pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne právní moci rozhodnutí o provedení zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Počet nových akcií činí 316 kusů o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč za každou akcii, akcie budou listinné na jméno s emisním kurzem 4.674,39. 3. Valná hromada Společnosti doporučuje akcionářům Společnosti uzavřít dohodu (ve formě notářského zápisu) ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Podle této dohody se na úpisu akcií Společnosti, které nebudou upsány akcionáři v prvním kole při využití přednostního práva akcionářů k upsání akcií zúčastní níže uvedení akcionáři tak, aby: ţ Nebušice Development Company, v.o.s., Tržiště 13, Praha 1 upsala celkem 94 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ Šadivý & Co, spol. s r.o., se sídlem Přední 10, Praha 6, upsala celkem 217 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ manželé Tůmovi, bytem K parku 716, upsali celkem 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů. 4. Číslo účtu na nějž je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií je 1001029678/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., Vodičkova 38, Praha 1. Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 dnů. 5. Nové akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení Společnosti. Akcie jsou nedělitené. Akcie mají podobu a náležitosti cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné po předchozím suhlasu představenstva Společnosti, které jej vydá v souladu s ustanoveními Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu č. 1 stanov. 6. Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 1 základní jmění Společnosti činí 168.553.938,- Kč (slovy: Stošedesátosm milionů pětsetpadesáttři tisíc devětsettřicetosm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 2, písm. (a) peněnžitý vklad upsaný celkem v částce 1,944.508,- Kč (slovy. Jeden milion devětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset osm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 4 Základní jmění společnosti je rozvrženo na 77.926 (slovy: Sedmdesátsedm tisíc devětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč (slovy: Dvatisícestošedesáttři korun českých). Valná hromada rozhodla o přijetí úplného znění stanov Společnosti se zapracováním výše uvedených změn. Nové znění stanov tvoří přílohu zápisu z valné hromady. 7. Pokud se nepodaří uzavřít dohodu ve smyslu § 205 OBCHZ, jak je blíže uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, ani do 30 dnů po skončení 1. kola upisování akcií, potom budou počínaje prvním dnem po uplynutí této lhůty akcie upisovány cestou veřejného úpisu akcií, který bude probíhat v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 10-14 hodin za emisní kurs až do upsání všech akcií. 21.4.1999 - 26.5.1999
Omezení převoditelnosti akcií : Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva společnosti, které při vydávání souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska postupuje dle Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu stanov společnosti. 9.12.1998

Aktuální kontaktní údaje Malá Šárka, a.s.

Kapitál Malá Šárka, a.s.

zakladni jmění 33 625 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.8.2004
zakladni jmění 168 554 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.10.2002 - 25.8.2004
zakladni jmění 167 870 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.1998 - 22.10.2002
zakladni jmění 167 870 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.6.1996 - 9.12.1998

Akcie Malá Šárka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 432 Kč 77 926 25.8.2004
Akcie na jméno 2 163 Kč 77 926 22.10.2002 - 25.8.2004
Akcie na jméno 2 163 Kč 77 610 24.6.1996 - 22.10.2002

Sídlo Malá Šárka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nad Markytou 728 , Praha 164 00 29.11.2015
Adresa Nad Markytou 728 , Praha 164 00 27.11.2002 - 29.11.2015
Adresa Tržiště 366/13 , Praha 118 00 24.6.1996 - 27.11.2002

Předmět podnikání Malá Šárka, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2010
Zprostředkování služeb 5.4.2003 - 27.9.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. 24.6.1996 - 5.4.2003
Správa movitého a nemovitého majetku. 24.6.1996 - 5.4.2003

vedení firmy Malá Šárka, a.s.

Statutární orgán Malá Šárka, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 30.8.2014
Za společnost jedná a zavazuje ji Představenstvo. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva s bydlištěm na území České republiky. 27.11.2002 - 30.8.2014
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva s bydlištěm, resp. pobytem na území České republiky. 24.6.1996 - 27.11.2002
Člen představenstva Angela Manalo 8.10.2015
Vznik členství 15.6.2015
Vznik funkce 15.6.2015
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
Člen představenstva Pavel Strnad 8.10.2015
Vznik členství 15.6.2015
Adresa: Na Malé Šárce 759 , Praha 164 00
Předseda představenstva Ing. Helena Jenšová 12.2.2019
Vznik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Ježek 12.2.2019
Vznik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: Šrobárova 2287/17 , Praha 130 00
Člen představenstva Galina Smoliyenko 12.2.2019
Vznik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: U Házů 829 , Praha 164 00
Člen představenstva Anthony Carmen Caine 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Nerudova 216/26 , Praha 118 00
Člen představenstva Věra Machačová 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Jaroslavická 856/4 , Praha 198 00
Člen představenstva Grant Stevens 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: U Nesypky 2763/2 , Praha 150 00
Člen představenstva Peter Straubinger 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Gumpendorferst. 10 , Wien Rakouská republika
Člen představenstva Petra Caineová 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Thunovská 184/20 , Praha 118 00
člen Irena Brichtová 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: Říčanova 456/44 , Praha 169 00
člen Hynek Šandera 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: Palackého náměstí 114 , Strakonice 386 01
člen Zdeněk Blecha 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: K parku 735 , Praha 164 00
předseda Anthony Carmen Caine Dat.nar.4.06.1952 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: Nerudova 216/26 , Praha 118 00
člen Jan Tůma 11.11.1998 - 31.12.2002
Zánik funkce 1.2.2002
Adresa: Na Pískách 1052/7 , Mělník 276 01
předseda Zdeněk Blecha 20.6.2001 - 31.12.2002
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: K parku 735 , Praha 164 00
člen JUDr. Jiří Janáč 20.6.2001 - 25.8.2004
Zánik členství 25.8.2004
Adresa: K parku 317 , 164 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Jiří Ježek 20.6.2001 - 25.8.2004
Zánik členství 25.8.2004
Adresa: Malý dvůr 638 , Praha 164 00
člen Dagmar Sovová 20.6.2001 - 25.8.2004
Zánik členství 25.8.2004
Adresa: K parku 717 , Praha 164 00
předseda Tomáš Fiala 31.12.2002 - 25.8.2004
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 25.8.2004
Adresa: Bělehradská 201/1 , Praha 140 00
člen John Dockery 31.12.2002 - 25.8.2004
Zánik členství 25.8.2004
Vznik funkce 16.7.2002
Adresa: Na Malé Šárce 776 , Praha 164 00
Jméno Dagmar Sovová 25.8.2004 - 5.9.2005
Vznik členství 25.8.2004
Adresa: K parku 717 , Praha 164 00
Jméno JUDr. Jiří Janáč 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik členství 25.8.2004
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: K parku 713 , Praha 164 00
Jméno Ing. Jiří Ježek 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik členství 25.8.2004
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Malý dvůr 638 , Praha 164 00
Jméno Mgr. Tomáš Fiala 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik členství 25.8.2004
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Bělehradská 201/1 , Praha 140 00
Jméno John Dockery 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik členství 25.8.2004
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Na Malé Šárce 776 , Praha 164 00
člen představenstva Dagmar Rayworth Sovová 5.9.2005 - 22.11.2006
Vznik členství 25.8.2004
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: K parku 717 , Praha 164 00
předseda představenstva Petr Landsinger 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: U Vodoteče 140 , Vysoký Újezd 267 16
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Janáč 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: K parku 713 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Jiří Ježek 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Šrobárova 2287/17 , Praha 130 00
člen představenstva Dagmar Rayworth Sovová 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: K parku 717 , Praha 164 00
člen představenstva Richard H. Glenn 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
předseda představenstva Ing. Jan Tůma 10.12.2008 - 2.12.2009
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 30.10.2009
Vznik funkce 23.7.2008
Zánik funkce 30.10.2009
Adresa: Na Pískách 1052/7 , Mělník 276 01
člen představenstva Ing. Helena Jenšová 10.12.2008 - 2.12.2009
Vznik členství 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ježek 10.12.2008 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 23.7.2008
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: Šrobárova 2287/17 , Praha 130 00
člen představenstva Dagmar Rayworth Sovová 10.12.2008 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: K parku 717 , Praha 164 00
člen představenstva Richard B Heaton 10.12.2008 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
člen představenstva Kateřina Ducháčová 2.12.2009 - 27.9.2010
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Svobodova 1072/3 , Jiříkov 407 53
předseda představenstva Ing. Helena Jenšová 2.12.2009 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 30.10.2009
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
člen představenstva Kateřina Ducháčová 27.9.2010 - 24.12.2011
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 25.8.2011
Adresa: Svobodova 1072/3 , Jiříkov 407 53
člen představenstva Richard Bryan Heaton 27.9.2010 - 24.12.2011
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
člen představenstva PhDr. Tatiana Adamcová 27.9.2010 - 23.5.2012
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 24.11.2011
Adresa: Na Malé Šárce 749 , Praha 164 00
člen představenstva Pavel Strnad 23.5.2012 - 2.10.2012
Vznik členství 16.5.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Na Malé Šárce 759 , Praha 164 00
člen představenstva Rami Bala 24.12.2011 - 16.11.2013
Vznik členství 25.8.2011
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: Mánesova 1027/37 , Praha 120 00
člen představenstva Jonathan Edward Earle 23.5.2012 - 16.11.2013
Vznik členství 25.7.2011
Zánik členství 1.6.2013
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
předseda představenstva Ing. Helena Jenšová 27.9.2010 - 30.8.2014
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 15.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ježek 27.9.2010 - 30.8.2014
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 15.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Šrobárova 2287/17 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Radka Brewer Ph.D. 2.10.2012 - 30.8.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Dešťová 173 , Praha 164 00
člen představenstva Jonas Bruceenri Gil 16.11.2013 - 30.8.2014
Vznik členství 17.6.2013
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
člen představenstva Dagmar Cabejšková 16.11.2013 - 30.8.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Na Fialce II 1637/54 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Dagmar Cabejšková 30.8.2014 - 8.10.2015
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 31.8.2014
Zánik funkce 31.8.2014
Adresa: Na Fialce II 1637/54 , Praha 163 00
člen představenstva Jonas Bruceenri Gil 30.8.2014 - 8.10.2015
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 15.6.2015
Zánik funkce 15.6.2015
Adresa: Tržiště 365/15 , Praha 118 00
předseda představenstva Ing. Helena Jenšová 30.8.2014 - 12.2.2019
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 16.6.2018
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 16.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ježek 30.8.2014 - 12.2.2019
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 16.6.2018
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 16.6.2018
Adresa: Šrobárova 2287/17 , Praha 130 00
člen představenstva Galina Smoliyenko 30.8.2014 - 12.2.2019
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 16.6.2018
Zánik funkce 16.6.2018
Adresa: U Házů 829 , Praha 164 00

Dozorčí rada Malá Šárka, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Lukáš Sommer 17.1.2018
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: K parku 733 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Tomáš Trutenko 12.2.2019
Vznik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 803 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Kamila Le Guillou 12.2.2019
Vznik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: Na rovni 1303/44 , Praha 162 00
Jméno Nigel Spencer Atkins 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Voršilská 130/10 , Praha 110 00
Jméno Michael Topham 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: 22 Ilchestar Place , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno Martin Grül 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Dr. Hans-Schurffgasse 21 , Modling Rakouská republika
člen Frank Stephen Malott Dat.nar.29.11.1949 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: Nad Markytou 4 , 164 00 Praha 6 Česká republika
člen Věra Machačová 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: Jaroslavická 856/4 , Praha 198 00
člen Pavel Strnad 11.11.1998 - 20.6.2001
Adresa: K Fialce 418/53 , Praha 155 00
Předseda Milada Mošnová 27.11.2002 - 31.12.2002
Vznik funkce 23.7.2001
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Nad Markytou 763 , Praha 164 00
Místopředseda Mgr. Pavel Hellebrand 27.11.2002 - 31.12.2002
Vznik funkce 23.7.2001
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Červenohrádecká 1545 , Jirkov 431 11
Člen Kateřina Kašová 27.11.2002 - 31.12.2002
Vznik funkce 23.7.2001
Adresa: Školní 84 , Obříství 277 42
Člen Kateřina Kašová 31.12.2002 - 25.9.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 23.7.2001
Adresa: Za Kovářským rybníkem 266 , Praha 149 00
člen Anthony Carmen Caine 31.12.2002 - 25.8.2004
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 25.8.2004
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
člen Jana Hlaváčová 31.12.2002 - 25.8.2004
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 25.8.2004
Adresa: Bezručova 1195 , Otrokovice 765 02
člen Zlatko Šelíř 25.9.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Bašteckého 2553/3 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Anthony Carmen Caine 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik funkce 25.8.2004
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Břehová 208/8 , Praha 110 00
Jméno Jana Hlaváčová 25.8.2004 - 22.11.2006
Vznik funkce 25.8.2004
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Bezručova 1195 , Otrokovice 765 02
předseda dozorčí rady Roland Bebčák 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 31.3.2008
Adresa: Ružová Dolina 7 , 811 08 Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Helena Jenšová 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 800 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Milena Rutová 22.11.2006 - 10.12.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 817 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Mgr. Lucie Cellerová 29.10.2008 - 10.12.2008
Vznik funkce 31.3.2008
Zánik funkce 23.6.2008
Adresa: Záběhlická 3212/90 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Milena Rutová 10.12.2008 - 2.12.2009
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Na Malé Šárce 817 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Rami Bala 10.12.2008 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 24.7.2008
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: Nad Nuslemi 652/8 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Eva Davidová 10.12.2008 - 27.9.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Radka Brewer Ph.D. 2.12.2009 - 27.9.2010
Vznik členství 3.11.2009
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Dešťová 173 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Rami Bala 27.9.2010 - 24.12.2011
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 25.8.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 25.8.2011
Adresa: Mánesova 1027/37 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Eva Davidová 27.9.2010 - 24.12.2011
Vznik členství 21.6.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Radka Brewer Ph.D. 27.9.2010 - 2.10.2012
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Dešťová 173 , Praha 164 00
místopředseda dozorčí rady Eva Davidová 24.12.2011 - 17.10.2013
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Nad Šárkou 1764/14 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Eliška Budařová 24.12.2011 - 30.8.2014
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Dolákova 551/20 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Kamila Le Guillou 2.10.2012 - 30.8.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Malý dvůr 820 , Praha 164 00
místopředseda dozorčí rady Eva Davidová 17.10.2013 - 30.8.2014
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 16.9.2011
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: Na Beránce 2047/1 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Eliška Budařová 30.8.2014 - 13.3.2015
Vznik členství 16.6.2014
Vznik funkce 22.7.2014
Adresa: Dolákova 551/20 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Eliška Budařová 13.3.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 15.6.2015
Vznik funkce 22.7.2014
Zánik funkce 15.6.2015
Adresa: Rýnská 950/9 , Praha 196 00
člen dozorčí rady Kamila Le Guillou 30.8.2014 - 17.5.2017
Vznik členství 16.6.2014
Adresa: Malý dvůr 820 , Praha 164 00
místopředseda dozorčí rady Eva Davidová 30.8.2014 - 15.11.2017
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 12.6.2017
Vznik funkce 22.7.2014
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: Na Beránce 2047/1 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Nicholas James Remington 8.10.2015 - 12.2.2019
Vznik členství 15.6.2015
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 15.6.2015
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Amurská 855/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Kamila Le Guillou 17.5.2017 - 12.2.2019
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 16.6.2018
Zánik funkce 16.6.2018
Adresa: Na rovni 1303/44 , Praha 162 00

Sbírka Listin Malá Šárka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4107/SL 91 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.11.2015 26.11.2015 21
B 4107/SL 90 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.11.2015 26.11.2015 13
B 4107/SL 89 ostatní Zápis z 25. řádné valné hromady Městský soud v Praze 15.6.2015 19.8.2015 9.10.2015 6
B 4107/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 5.11.2014 36
B 4107/SL 87 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2014 7.8.2014 16.9.2014 6
B 4107/SL 86 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 24.7.2014 7.8.2014 16.9.2014 4
B 4107/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 7.8.2014 16.9.2014 14
B 4107/SL 84 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 181/2014 Městský soud v Praze 15.7.2014 7.8.2014 16.9.2014 23
B 4107/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.8.2013 9.9.2013 36
B 4107/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 21
B 4107/SL 75 zpráva o vztazích r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 5.9.2012 3
B 4107/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2011 30.12.2011 13
B 4107/SL 60 zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.8.2011 29.8.2011 3
B 4107/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2010 27.9.2010 18
B 4107/SL 54 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 3
B 4107/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 26
B 4107/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2009 3.12.2009 2
B 4107/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2009 3.12.2009 2
B 4107/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 9.7.2009 21
B 4107/SL 45 zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 23.4.2009 25.6.2009 9.7.2009 3
B 4107/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.8.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.7.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.7.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 37 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 23.4.2008 18.8.2008 21.8.2008 3
B 4107/SL 33 zpráva auditora Městský soud v Praze 2.5.2007 27.8.2007 30.8.2007 3
B 4107/SL 32 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 21
B 4107/SL 31 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 13
B 4107/SL 30 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 3
B 4107/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 28 ostatní záp. z 15. VH Městský soud v Praze 26.6.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 27 ostatní záp. ze 116. zased. předst. Městský soud v Praze 30.8.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 26 ostatní záp. z DR Městský soud v Praze 16.8.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2003 23.11.2006 23.11.2006 0
B 4107/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.6.2006 10.7.2006 0
B 4107/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 22.6.2006 28.6.2006 0
B 4107/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 22.6.2006 28.6.2006 0
B 4107/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 20 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 22.6.2005 23.6.2006 0
B 4107/SL 18 účetní závěrka r.1999+audit Městský soud v Praze 31.12.1999 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 17 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 23.8.2005 2.9.2005 0
B 4107/SL 16 ostatní -průvodní dopis Městský soud v Praze 5.5.2003 5.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 15 ostatní příl.stanov č.1+2, sezn. čl.př Městský soud v Praze 21.8.2002 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 14 stanovy společnosti, ostatní zápis představ. +DR,nahr.VH,př Městský soud v Praze 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 13 výroční zpráva r. 2001,zpráva představ.+DR Městský soud v Praze 25.4.2002 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 12 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT+FÚ Městský soud v Praze 17.9.2002 0
B 4107/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 10 ostatní -zápis 9.náhradní VH Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 5 posudek znalce Městský soud v Praze 0
B 4107/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 14.12.1997 0
B 4107/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ245/97+ÚZ r.96 Městský soud v Praze 25.7.1997 0
B 4107/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 9.1.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Malá Šárka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25059777
Jméno Malá Šárka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 12.6.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Malá Šárka, a.s.

Živnosti a provozovny Malá Šárka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Nad Markytou 728, Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny 1007507781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování služeb

Zahájení provozování 31.10.2001

Živnost č. 2 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1996
Zánik oprávnění 8.10.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1996
Zánik oprávnění 8.10.2001

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Malá Šárka, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Ježek
Člen statutárního orgánu Helena Jenšová
Člen statutárního orgánu Galina SMOLIYENKO
Člen statutárního orgánu Angela Manalo
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Strnad

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Malá Šárka, a.s.

IČO: 25059777
Firma: Malá Šárka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Nebušice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.6.1996

Sídlo Malá Šárka, a.s.

Sídlo: Nad Markytou 728, Praha 164 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
tracking image