Firma MAGNUM Int., a.s. IČO 25511335


MAGNUM Int., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MAGNUM Int., a.s. (25511335) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jakubská 121/1, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1998 a je stále aktivní. MAGNUM Int., a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o MAGNUM Int., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MAGNUM Int., a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MAGNUM Int., a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MAGNUM Int., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MAGNUM Int., a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2493
IČO (identifikační číslo osoby) 25511335
Jméno MAGNUM Int., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014 - 20.2.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 1.7.2014 - 20.2.2018
Valná hromada společnosti MAGNUM Int., a.s. schválila dne 26.6.2013 následující Usnesení o snížení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti MAGNUM Int., a.s., se sídlem Brno, Jakubská 1, PSČ 602 00, IČ: 25511335, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2493, se snižuje z původní výše 205 000 000,-- Kč (slovy: dvě stě pět milionů korun českých) na novou výši 16 400 000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), tedy o částku 188 600 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát osm milionů šest set tisíc korun českých). b) Důvodem snížení základního kapitálu je výplata majetkového plnění v rozsahu snížení kapitálu akcionářům, když snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti případných pohledávek věřitelů. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to: - snížením jmenovité hodnoty akcií 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 16 015 625,-- Kč, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty každé akcie 16 015 625,-- Kč, na novou, nižší jmenovitou hodnotu akcie 1 281 250,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě o smdesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých), a - snížením jmenovité hodnoty 70 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 640 625,-- Kč, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty každé akcie 640 625,-- Kč na novou, nižší jmenovitou hodnotu 51 250,-- Kč (slovy: padesát jeden tisíc dvě stě padesát korun č eských). d) Celková částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 188 600 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát osm milionů šest set tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům Společnosti takto: - částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcie bude akcionářům vyplacena nejpozději do 3 let po dni, v němž bude zapsáno snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. e) Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy představenstva Společnosti nebo kteréhokoli člena představenstva Společnosti, který je oprávněn jednat jménem Společnosti. f) Každý akcionář předloží své stávající akcie v listinné podobě k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě, která činí 30 (slovy: třicet) dnů od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií. 18.7.2013 - 29.11.2013
Společnost MAGNUM Int., a.s. byla rozdělena odštěpením se založením dvou nových akciových společností, a to společnosti BFOL Olomouc, a.s., se sídlem Brno, Jakubská 1, PSČ 602 00, a společnosti MAGNUM Palace Pardubice, a.s., se sídlem Brno, Jakubská 1, PS Č 602 00, na které přešlo jmění, jež je uvedeno v projektu rozdělení, který byl schválen valnou hromadou dne 26.06.2013. Valná hromada společnosti MAGNUM Int., a.s. schválila dne 26.06.2013 usnesení o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 266 zákona o přeměnách. 11.7.2013
Valná hromada, která se konala dne 18.5.2001, přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: 26.6.2001 - 6.9.2001
Zvyšuje se základní kapitál společnosti MAGNUM Int., a.s., se sídlem Vyškov, Brněnská 8, IČ 25511335, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2493, o částku 19.500.000,- Kč (slovy: devatenáct milionůpětsettisíc korun českých), na novou výši 320.000.000,- Kč, (slovy: třistadvacetmilionů korun českých), a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitými a nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 26.6.2001 - 6.9.2001
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1950 ks (slovy: jedentisícdevětsetpadesát kusů) listinných, kmenových akcií na jméno, které nejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč, (slovy: desettisíc korun českých) je shodná s jejich emisním kursem 26.6.2001 - 6.9.2001
Veškeré nově vydávané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, neboť stávající akcionáři se vzdali svého práva přednostního práva na valné hromadě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, takto: 26.6.2001 - 6.9.2001
Ing. Miroslav Vymazal, r.č. 600329/0667, bytem Vyškov, Brněnská 8 upíše peněžitým vkladem 153 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz 10.000,- Kč za jednu akcii 26.6.2001 - 6.9.2001
Anna Vymazalová, r.č. 525823/066, bytem Vyškov, Hybešova 120 upíše peněžitým vkladem 33 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz 10.000,- Kč za jednu akcii 26.6.2001 - 6.9.2001
Josef Surka, r.č. 610904/1158, bytem Vyškov, Jabloňová 28, upíše peněžitým vkladem 1.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz 10.000,- Kč za jednu akcii 26.6.2001 - 6.9.2001
Luboš Vymazal, r.č. 641017/1031, bytem Vyškov, Sadová 7 upíše 764 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz 10.000,- Kč za jednu akcii, z tohoto počtu splatí emisní kurs 14 upsaných akcií peněžitým vkladem a 750 upsaných akcií nepeněžitým vkladem 26.6.2001 - 6.9.2001
schvaluje se na základě znaleckého posudku Ing. Vladimíra Knapa, který byl znalcem ustanoven na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 51 Cm 13/2001 - 6, ze dne 16.3.2001, předmět nepeněžitého vkladu pana Luboše Vymazala, který tvoří nemovitost zapsaná na LV č. 4562 pro obec a k.ú. Vyškov a to budova čp. 119 na parcelách p.č. 2466/3 a p.č. 2466/8, včetně všech součástí a příslušenství, který byl citovaným znaleckým posudkem oceněn na částku 7.500.000,- Kč a schvaluje se, aby jako protiplnění na tento vklad bylo Luboši Vymazalovi vydáno 750 kusů kmenových akcií, na jméno, v listiné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč 26.6.2001 - 6.9.2001
Upisovatel je povinen splatit 100 %, slovy: sto procent, emisního kursu (tj. jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do čtyřiceti pěti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena po schválení tohoto usnesení a po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc usnesení o zamítnutí zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy doručí určitým zájemcům představenstvo bezprostředně po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet č. 27-3901310237/0100, u Komerční banky, a.s., pobočka Vyškov, nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději ve shora uvedené lhůtě. Upisovatel nepeněžitého vkladu předá představenstvu společnosti prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a sepíše předávací protokol. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 26.6.2001 - 6.9.2001
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.2.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 20.3.1998 - 22.4.1998
Zvyšuje se základní jmění společnosti MAGNUM Int., a.s., o částku 57,800.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 20.3.1998 - 22.4.1998
Upisuje se 5.780 ks listinných, kmenových akcií na jméno, které nejsou veřejně obchodovatelné,přičemž jejich nominální hodnota 10.000,- Kč je rovna jejich emisnímu kursu. 20.3.1998 - 22.4.1998
Akcie budou upsány v plném rozsahu a výši nepeněžitým vkladem Ing. Miroslava Vymazala, r.č. 600329/0667, a to nepeněžitým vkladem spočívajícím v 5.780 ks akcií společnosti MAGNUM Wood, a.s. IČO 25511271, se sídlem Bučovice, Žďánská 694 (dále jen "balík akcií"). Uvedené akcie jsou akcie kmenové, na jméno, veřejně neobchodovatelné, v nominální hodnotě 10.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena na základě dvou znaleckých posudků znalců: Ing. Vladimíra Knapa, č.p. P01/98-2566 ze dne 23.2.1998, který uvedený balík akcií pro účely nepeněžitého vkladu do společnosti odhadl na cenu 59,195.332,- Kč a Ing. Ladilava Hojsáka, č.p. 1019-29/98 ze dne 24.2.1998, který uvedený balík akcií pro účely nepeněžitého vkladu do společnosti odhadl na cenu 59,466.663,- Kč. 20.3.1998 - 22.4.1998
Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisu nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204/1 ObchZ). 20.3.1998 - 22.4.1998
Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 20.3.1998 - 22.4.1998
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti Magnum, spol. s r.o. se sídlem ve Vyškově, Brněnská 8, IČO 46 99 33 80, Rg C 8731 Krajského obchodního soudu v Brně. 1.1.1998

Aktuální kontaktní údaje MAGNUM Int., a.s.

Kapitál MAGNUM Int., a.s.

zakladni jmění 16 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2013
zakladni jmění 205 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2013 - 29.11.2013
zakladni jmění 320 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2001 - 11.7.2013
zakladni jmění 300 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.4.1998 - 6.9.2001
zakladni jmění 242 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1998 - 22.4.1998

Akcie MAGNUM Int., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 281 250 Kč 10 1.7.2014
Akcie na jméno 51 250 Kč 70 1.7.2014
Akcie na jméno 1 281 250 Kč 10 29.11.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 51 250 Kč 70 29.11.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 1 281 250 Kč 10 29.11.2013 - 1.7.2014
Akcie na jméno 51 250 Kč 70 29.11.2013 - 1.7.2014
Akcie na jméno 16 015 600 Kč 10 11.7.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 640 625 Kč 70 11.7.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 25 000 000 Kč 10 12.1.2002 - 11.7.2013
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 12.1.2002 - 11.7.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 32 000 6.9.2001 - 12.1.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 30 050 22.4.1998 - 6.9.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 24 270 1.1.1998 - 22.4.1998

Sídlo MAGNUM Int., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jakubská 121/1 , Brno 602 00 6.12.2013
Adresa Jakubská 121/1 , Brno 602 00 21.9.2007 - 6.12.2013
Adresa Brněnská 119/8 , Vyškov 682 01 1.1.1998 - 21.9.2007

Předmět podnikání MAGNUM Int., a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.8.2009
prodej jedů, žíravin a pesticidů 1.1.1998 - 21.9.2007
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1998 - 21.9.2007
truhlářství 1.1.1998 - 21.9.2007
vodoinstalatérství 1.1.1998 - 21.9.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nevyžadující zvláštní oprávnění 1.1.1998 - 27.8.2009
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 1.1.1998 - 27.8.2009
organizační a ekonomické poradenství 1.1.1998 - 27.8.2009
vedení účetnictví 1.1.1998 - 27.8.2009

Předmět činnosti MAGNUM Int., a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 21.9.2007

vedení firmy MAGNUM Int., a.s.

Statutární orgán MAGNUM Int., a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) Společně všichni členové představenstva v případě: i) právních jednání, kterými dochází k nabytí nebo zcizení vlastnického práva k nemovitým věcem, zřízení nebo zrušení věcných práv jiné osoby k nemovitým věcem, a to včetně smluv o smlouvě budoucí (uvedené omezení se nedotýká uzavírání nájemních smluv, an i uzavírání dohod o vypořádání technického zhodnocení, ani udělování souhlasu s umístěním sídla, provozovny, trvalého pobytu, či bydliště, ani uzavírání dohod o podmínkách udělení souhlasu s umístěním sídla, provozovny, bydliště či pobytu), nebo ii) právních jednání týkajících se financování společnosti (zejména uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce, včetně jejich zajištění), nebo iii) právních jednání, kterými dochází k poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků společnosti či závazků třetí osoby, a to včetně ručení, přistoupení k dluhu nebo vystavení směnky, nebo iv) právních jednání, kterými dochází k nabytí, zcizení, zřízení zatížení nebo zrušení zatížení akcií nebo podílů na právnických osobách, nebo v) právních jednání, u nichž hodnota plnění či protiplnění v součtu přesahuje částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. b) V ostatních věcech kterýkoli člen představenstva samostatně. 20.2.2018
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) Společně všichni členové představenstva v případě: i) právních jednání týkajících se nemovitých věcí, tedy právních jednání, kterými dochází k nabytí, zcizení, či zatížení (včetně zrušení zatížení) nemovitých věcí, nebo ii) právních jednání týkajících se nabývání, zcizování nebo zatěžování (včetně zrušení zatížení) akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, nebo iii) právních jednání týkajících se financování společnosti, zejména právních jednání, kterými dochází k uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce, včetně jejich zajištění, nebo iv) právních jednání, kterými dochází k poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků společnosti či závazků třetí osoby, a to včetně ručení nebo vystavení směnky, nebo v) právních jednání, kterými dochází k vystavení směnky, nebo vi) právních jednání, v případě kterých hodnota plnění či protiplnění přesahuje částku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. b) V ostatních věcech předseda nebo místopředseda představenstva každý samostatně. 1.7.2014 - 20.2.2018
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva, případně zbývající dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva, případně zbývající dva členové představenstva společně. 20.6.2005 - 1.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují samostatně buď předseda nebo místopředseda představenstva, případně společně dva členové představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 1.1.1998 - 20.6.2005
místopředseda představenstva Ondřej Vymazal 1.7.2014
Vznik členství 14.5.2014
Vznik funkce 14.5.2014
Adresa: Barvičova 907/92 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 24.12.2015
Vznik členství 14.5.2014
Vznik funkce 14.5.2014
Adresa: Plástky 575/55 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Mgr. Jakub Vymazal 20.2.2018
Vznik členství 14.5.2014
Adresa: Neumannova 530/55 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 1.1.1998 - 18.5.1998
Adresa: Na Vyhlídce 567/33 , Vyškov 682 01
místopředsedkyně představenstva Anna Vymazalová 1.1.1998 - 6.1.2004
Zánik funkce 7.1.2003
Adresa: Hybešova 702/120 , Vyškov 682 01
člen představenstva Luboš Vymazal 1.1.1998 - 21.6.2007
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Sadová 229/7 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 18.5.1998 - 13.5.2008
Zánik členství 4.1.2008
Zánik funkce 4.1.2008
Adresa: Brněnská 119/8 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ondřej Vymazal 6.1.2004 - 13.5.2008
Vznik funkce 7.1.2003
Zánik funkce 4.1.2008
Adresa: Barvičova 907/92 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ondřej Vymazal 13.5.2008 - 9.9.2008
Vznik členství 4.1.2008
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 4.1.2008
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Barvičova 907/92 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Luboš Stloukal 9.9.2008 - 16.1.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Sídliště Osvobození 637/21 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Jaroslava Höklová 21.6.2007 - 27.3.2013
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: Sibiřská 907/55 , Brno 621 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 13.5.2008 - 22.8.2013
Vznik členství 4.1.2008
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 4.1.2008
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Brněnská 119/8 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ondřej Vymazal 16.1.2009 - 6.12.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Barvičova 907/92 , Brno 602 00
člen představenstva Jaroslava Höklová 27.3.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 14.5.2014
Adresa: Sibiřská 907/55 , Brno 621 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 22.8.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 4.1.2008
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 4.1.2008
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Brněnská 119/8 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ondřej Vymazal 6.12.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Barvičova 907/92 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 1.7.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 14.5.2014
Vznik funkce 14.5.2014
Adresa: Brněnská 119/8 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 24.2.2015 - 24.12.2015
Vznik členství 14.5.2014
Vznik funkce 14.5.2014
Adresa: Kopečná 980/43 , Brno 602 00
člen představenstva Jakub Vymazal 1.7.2014 - 20.2.2018
Vznik členství 14.5.2014
Adresa: Neumannova 530/55 , Brno 602 00

Dozorčí rada MAGNUM Int., a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Hana Němcová 1.7.2014
Vznik členství 14.5.2014
Adresa: 72 , Dolní Libochová 592 53
předsedkyně Marie Dvořáková 1.1.1998 - 23.2.2005
Zánik funkce 23.12.2004
Adresa: 132 , Kučerov 682 01
členka Ing. Jana Tomková 1.1.1998 - 23.2.2005
Zánik členství 23.12.2004
Adresa: kpt. Otakara Jaroše 121/6 , Vyškov 682 01
místopředseda Květoslav Novák 1.1.1998 - 21.9.2007
Vznik členství 1.1.1998
Zánik členství 6.9.2007
Vznik funkce 1.1.1998
Zánik funkce 6.9.2007
Adresa: Palánek 156/9 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Ing. Hana Filová 23.2.2005 - 21.9.2007
Vznik členství 23.12.2004
Zánik členství 6.9.2007
Adresa: Ruská 1356/2 , Brno 612 00
člen dozorčí rady MVDr. Lubomír Svoboda 23.2.2005 - 28.8.2009
Vznik členství 23.12.2004
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: kpt. Otakara Jaroše 121/6 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Kamila Studená 21.9.2007 - 27.3.2013
Vznik členství 6.9.2007
Zánik členství 30.3.2012
Vznik funkce 6.9.2007
Zánik funkce 30.3.2012
Adresa: Zahradní 667 , Hrušovany u Brna 664 62
místopředseda dozorčí rady Roman Veselý 21.9.2007 - 27.3.2013
Vznik členství 6.9.2007
Zánik členství 30.3.2012
Vznik funkce 6.9.2007
Zánik funkce 30.3.2012
Adresa: Kotlářská 261/13 , Brno 602 00
člen dozorčí rady MVDr. Lubomír Svoboda 28.8.2009 - 27.3.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: kpt. Otakara Jaroše 121/6 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Hana Němcová 27.3.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 30.3.2012
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: 72 , Dolní Libochová 592 53
člen dozorčí rady Martin Sládek 27.3.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 14.5.2014
Adresa: Masarykova 231 , Židlochovice 667 01
člen dozorčí rady Roman Veselý 27.3.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 14.5.2014
Adresa: Kotlářská 261/13 , Brno 602 00

Sbírka Listin MAGNUM Int., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2493/SL 78 účetní závěrka [2014], zpráva auditora + přehled o peněžních tocích+přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 15.5.2015 18.9.2015 25.9.2015 22
B 2493/SL 77 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 19.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 15
B 2493/SL 76 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 14.5.2014 30.6.2014 24.7.2014 3
B 2493/SL 75 notářský zápis stanovy, NZ 315/2014 Krajský soud v Brně 14.5.2014 30.6.2014 24.7.2014 27
B 2493/SL 74 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 3.1.2013 30.6.2014 24.7.2014 1
B 2493/SL 73 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 3.1.2013 30.6.2014 24.7.2014 5
B 2493/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.11.2013 20.12.2013 6.1.2014 14
B 2493/SL 71 zpráva auditora Krajský soud v Brně 7.3.2013 15.7.2013 22.7.2013 24
B 2493/SL 70 posudek znalce č. 728-13/2013 Krajský soud v Brně 10.5.2013 28.6.2013 15.7.2013 25
B 2493/SL 69 ostatní zápis z jednání představenstva MAGNUM Palace Pardubice, a.s. Krajský soud v Brně 26.6.2013 28.6.2013 15.7.2013 1
B 2493/SL 68 ostatní zápis z jednání dozorčí rady MAGNUM Palace Pardubice, a.s. Krajský soud v Brně 26.6.2013 28.6.2013 15.7.2013 1
B 2493/SL 67 ostatní zápis z jednání představenstva BFOL Olomouc, a.s. Krajský soud v Brně 26.6.2013 28.6.2013 15.7.2013 1
B 2493/SL 66 ostatní zápis z jednání dozorčí rady BFOL Olomouc, a.s. Krajský soud v Brně 26.6.2013 28.6.2013 15.7.2013 1
B 2493/SL 65 notářský zápis projekt rozdělení odštěpením, NZ 448/2013 Krajský soud v Brně 26.6.2013 28.6.2013 15.7.2013 134
B 2493/SL 64 ostatní projekt rozdělení Krajský soud v Brně 14.5.2013 23.5.2013 24.5.2013 115
B 2493/SL 63 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 30.3.2012 27.3.2013 28.3.2013 5
B 2493/SL 62 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 8.8.2012 4.9.2012 19
B 2493/SL 61 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 29.4.2011 11.7.2011 15
B 2493/SL 60 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 29.6.2010 12.4.2011 5
B 2493/SL 59 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 6.5.2010 7.7.2010 22
B 2493/SL 58 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2009 7.9.2009 3
B 2493/SL 57 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 21.5.2009 15.7.2009 34
B 2493/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.10.2008 20.1.2009 1
B 2493/SL 55 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 25.8.2008 20.1.2009 1
B 2493/SL 54 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 1.10.2008 20.1.2009 2
B 2493/SL 53 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Brně 1.10.2008 20.1.2009 1
B 2493/SL 52 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2008 20.1.2009 1
B 2493/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2008 19.9.2008 1
B 2493/SL 50 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2008 19.9.2008 1
B 2493/SL 49 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 1.7.2008 19.9.2008 1
B 2493/SL 48 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2008 10.7.2008 6
B 2493/SL 47 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 24.6.2008 10.7.2008 21
B 2493/SL 46 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 4.1.2008 19.5.2008 2
B 2493/SL 45 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 4.1.2008 16.5.2008 3
B 2493/SL 44 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 4.1.2008 16.5.2008 1
B 2493/SL 43 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 20.6.2007 21.4.2008 5
B 2493/SL 42 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 6.9.2007 4.10.2007 1
B 2493/SL 41 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 3.8.2007 4.10.2007 2
B 2493/SL 40 notářský zápis -NZ 709/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 6.9.2007 4.10.2007 7
B 2493/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.9.2007 4.10.2007 8
B 2493/SL 38 ostatní - souhlas s umístěním sídla Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 2493/SL 37 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 2493/SL 36 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 709/2007 Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 7
B 2493/SL 35 ostatní -organizační struktura Krajský soud v Brně 14.6.2007 4.7.2007 8
B 2493/SL 34 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 14.6.2007 4.7.2007 21
B 2493/SL 33 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 6.6.2007 26.6.2007 2
B 2493/SL 32 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 31.5.2007 26.6.2007 1
B 2493/SL 31 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 31.5.2007 25.6.2007 1
B 2493/SL 30 ostatní -rezignace na funkci Krajský soud v Brně 20.4.2007 25.6.2007 1
B 2493/SL 29 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 30.6.2006 31.10.2006 41
B 2493/SL 28 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 16.6.2005 18.10.2005 34
B 2493/SL 27 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 28.6.2004 13.10.2005 39
B 2493/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2005 22.6.2005 8
B 2493/SL 25 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 28.6.2004 20.5.2005 43
B 2493/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.12.2004 4.3.2005 3
B 2493/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.12.2004 4.3.2005 2
B 2493/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.1.2003 14.1.2004 2
B 2493/SL 21 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 7.1.2003 14.1.2004 1
B 2493/SL 20 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 7.1.2003 14.1.2004 5
B 2493/SL 19 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.6.2003 24.11.2003 35
B 2493/SL 18 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2002 14.8.2002 7
B 2493/SL 17 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 5.6.2002 14.8.2002 27
B 2493/SL 16 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 28.6.2001 14.8.2002 27
B 2493/SL 15 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 23.6.2000 14.8.2002 34
B 2493/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.10.2001 13.3.2002 26
B 2493/SL 13 ostatní výpis ze seznamu akcionářů Krajský soud v Brně 15.9.2001 13.3.2002 3
B 2493/SL 12 notářský zápis - osvědčení val. hromady Krajský soud v Brně 29.10.2001 13.3.2002 6
B 2493/SL 9 ostatní - potvzení KB Vyškov Krajský soud v Brně 20.7.2001 13.9.2001 1
B 2493/SL 8 ostatní - prohláš.vkladatele Krajský soud v Brně 14.6.2001 13.9.2001 2
B 2493/SL 7 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 13.9.2001 1
B 2493/SL 11 ostatní - smlouva o upsání akcií 4x Krajský soud v Brně 15.6.2001 13.9.2001 12
B 2493/SL 10 ostatní - prohl.o splacení vkladu Krajský soud v Brně 23.7.2001 13.9.2001 2
B 2493/SL 6 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.5.2001 27.6.2001 37
B 2493/SL 5 posudek znalce - č.3691 Krajský soud v Brně 30.3.2001 27.6.2001 14
B 2493/SL 4 notářský zápis - dodatek Krajský soud v Brně 18.3.1998 5.5.1998 1
B 2493/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.2.1998 5.5.1998 5
B 2493/SL 2 účetní závěrka - mim. záv. 01-08/97 Krajský soud v Brně 31.8.1997 5.5.1998 24
B 2493/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 31.10.1997 5.5.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MAGNUM Int., a.s.

IČO (identifikační číslo) 25511335
Jméno MAGNUM Int., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 15.1.1998
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 1

Sídlo MAGNUM Int., a.s.

Živnosti a provozovny MAGNUM Int., a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1998

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 17.3.2004

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 28.2.2000

Živnost č. 6 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 17.12.2002

Živnost č. 7 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 5.9.2007

Živnost č. 8 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 17.12.2002

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 5.9.2007

Živnost č. 10 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 5.9.2007

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 5.9.2007

Živnost č. 12 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 22.1.2001

Živnost č. 13 Dovoz a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2000
Zánik oprávnění 8.2.2002

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MAGNUM Int., a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Vymazal
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Vymazal
Člen statutárního orgánu Mgr. Jakub Vymazal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MAGNUM Int., a.s.

IČO: 25511335
Firma: MAGNUM Int., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1998

Sídlo MAGNUM Int., a.s.

Sídlo: Jakubská 121/1, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image