Firma Macocha, stavební bytové družstvo IČO 00048291


Macocha, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Macocha, stavební bytové družstvo (00048291) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Pražská 1827, 678 01 Blansko Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1959 a je stále aktivní. Macocha, stavební bytové družstvo má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Macocha, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Macocha, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o Macocha, stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o Macocha, stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro Macocha, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Macocha, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 28
IČO (identifikační číslo osoby) 00048291
Jméno Macocha, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 15.12.1959
Shromáždění delegátů dne 13.5.2014 změnilo stanovy přijetím nového znění. 24.6.2014
Na výročním shromáždění delegátů družstva dne 11.11.2003 byly přijaty změny stanov družstva. 19.11.2004
Shromáždění delegátů družstva dne 18.5.2004 přijalo změnu Stanov družstva. 19.11.2004
Výroční shromáždění delegátů družstva 22.5.2001 schválilo změnustanov družstva. 18.7.2001
Shromáždění delegátů konané dne 27.5.1999 schválilo přijetínových stanov družstva. 7.7.1999
Shromáždění delegátů konané dne 23.5.1996 schválilo přijetínových stanov družstva. 26.6.1996 - 7.7.1999
Shromáždění delegátů konané dne 25.5.1995 schválilo změnustanov v čl.13 písm.c),v čl. 89 odst.2 písm.b), v čl.47odst.5 a v čl.93 odst.2 písm.e) a f).Shromáždění delegátů konané dne 25.5.1995 schválilo slouče-ní s Prvním bytovým družstvem Rájec-Jestřebí,Školní 440-445,Rájec Jestřebí,Školní 440-445 s tím, že veškerá práva a po-vinnosti přechází dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov na družstvo SBD Macocha. 9.10.1995
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na výročnímshromáždění delegátů konaném dne 17. června 1993. 11.10.1993
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzikonané dne 7. října 1992 přizpůsobené úpravě družstvapřeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku. 18.11.1992 - 11.10.1993
Způsob zřízení: Rozhodnutím ustavující členské schůze ze dne 13.11. 1959 a schváleno Radou ONV v Blansku dne 9. prosince 1959 15.12.1959
Právní postavební družstva určují stanovy SBD Macocha Blansko,které byly přijaty na shromáždění delegátů dne 14. 12. 1988 15.12.1959 - 18.11.1992
Představenstvo má pět až patnáct členů. 15.12.1959 - 18.11.1992
Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradupřípadného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl.104 a čl. 110 stanov 15.12.1959 - 18.11.1992
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda nebojiný pověřený člen představenstva 15.12.1959 - 18.11.1992
Oprávnění k jednání: Předstaavenstvo je oprávněno jednat jménemdružstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jednápředseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zanepráždně-nosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 15.12.1959 - 18.11.1992
Podepisování: Právní úkony, pro které je předepisována písemnáforma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda)a další člen představenstva. 15.12.1959 - 18.11.1992

Aktuální kontaktní údaje Macocha, stavební bytové družstvo

Kapitál Macocha, stavební bytové družstvo

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.11.1992

Sídlo Macocha, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 1827 , 678 01 Blansko Česká republika
Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
8.12.2015
Adresa Pražská 66 , Blansko Česká republika
Blansko, Pražská 66
15.12.1959 - 8.12.2015

Předmět podnikání Macocha, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
ubytovací služby 19.11.2004 - 24.6.2014
organizační a provozní správa nemmovitého majetku 7.7.1999 - 24.6.2014
do vlastnictví jiných osob 7.7.1994 - 24.6.2014
c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členůma uzavírá smlouvy o nájmu 7.7.1994 - 24.6.2014
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členyi případně pro jiné osoby 7.7.1994 - 24.6.2014
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením ato pro své členy, tak i případně pro jiné osoby 7.7.1994 - 24.6.2014
f) projektová činnost v investiční výstavbě 7.7.1994 - 24.6.2014
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), nasprávě provozu bytů a na ostatním majetku družstva2) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů azabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytovýchprostorDružstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímání svýmčlenům, b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytovýchprostor 18.11.1992 - 24.6.2014
vlastnictví jiných osobc) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům auzavírá smlouvy o nájmud) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, taki přip. pro jiné osobye) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené bydlením a to prosvé členy, tak i příp. pro jiné osobyf) a/ řemeslná: zámečnictví, opravy motorových vozidel,truhlářství zednictví, obkladačské práce, pokrývačství,klempířství, podla- 18.11.1992 - 7.7.1994
hářství, vodoinstalatérstvíb) vázaná: projektová činnost v inv. výstavabě, provádění inž.staveb, provádění bytových a občanských stavebb, plynoinstalatér-stvíc) koncesovaná: silniční motorová doprava 18.11.1992 - 7.7.1994
k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užívánímzejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevníhomajetkud) zlepšuje podle možností družstevní majeteke) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení)spojenof) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev můžeprovádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů(místností nesloužících k bydlení), bez nichž by se nedalozapočít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících kbydlení) nebo by nebylo možné je užívat 15.12.1959 - 18.11.1992
g) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinných domků -údržbářské, opravárenské a odborné práce související s užívánímrodinných domků3. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředíčlenů družstev a občanů, a to:a) přípravou a projektovou činnostb) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci4. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšení životního prostředí, pokud dodávkyna jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2. mil. Kčs 15.12.1959 - 18.11.1992
5. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu6. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou7. Činnosti služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejichzapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství8. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(jako do- 15.12.1959 - 18.11.1992
dávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostro,provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.)9. Inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínekplatného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR10. Zpracování přípravné a projektové dokumentace prosocialistické organizace v rozsahu a za podmínek platnéhooprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR11. Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Blansko uzavřenýchdo konce roku 1981 15.12.1959 - 18.11.1992
1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních akulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovatsocialistické uvědomění uživatelů družstev ního majetku2. Ke splnění svých úkolů družstvo:a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení např. garážíb) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící kbydleníc) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužících 15.12.1959 - 18.11.1992

Předmět činnosti Macocha, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.2) Předmětem činnosti družstva je zejména:a) výstavba, popř. zabezpečení výstavby bytů v družstevních domech, jakož i výstavba nebytových prostor, které pronajímá svým členům,b) výstavba, popř. zabezpečení výstavby bytů a nebytových prostor do vlastnictvíjiných osobc) přidělování družstevních bytů a nebytových prostorů svým členům a uzavírání smlouvy o nájmu družstevních bytů popř. jiných smluv souvisejících s jejich užívánímd) provádění, popř. zabezpečování údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to pro své členy i případně pro jiné osobye) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, a to pro své členy, tak i případně pro jiné osobyf) vykonávání činnosti za účelem podnikání:fa) projektová činnost v investiční výstavběfb) zajištění správy a provozu nemovitého majetkubc) ubytovací službyfd) nájem bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstvafe) realitní činnost 24.6.2014

vedení firmy Macocha, stavební bytové družstvo

Statutární orgán Macocha, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva JUDr. Miroslav Bojda 24.6.2014
Vznik členství 13.5.2014
Vznik funkce 13.5.2014
Adresa: Podlesí 1880 , 678 01 Blansko Česká republika
Podlesí 1880/14, 678 01 Blansko
člen představenstva Bohuslava Ševčíková 24.6.2014
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: Pekařská 1914 , 678 01 Blansko Česká republika
Pekařská 1914/2, 678 01 Blansko
člen představenstva Ivo Jedlička 24.6.2014
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: 198 , 679 02 Spešov Česká republika
č.p. 198, 679 02 Spešov
člen představenstva Ing. Jaromír Zezula 24.6.2014
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: Kamnářská 1936 , 678 01 Blansko Česká republika
Kamnářská 1936/6, 678 01 Blansko
člen představenstva Mgr. Anna Dvořáková 15.7.2014
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: Krajní 1951 , 678 01 Blansko Česká republika
Krajní 1951/2, 678 01 Blansko
předseda družstva Jaromír Petlach 5.12.2015
Vznik členství 13.5.2014
Vznik funkce 12.10.2015
Adresa: 151 , 679 02 Petrovice Česká republika
č.p. 151, 679 02 Petrovice
člen představenstva Ing. Miroslav Skoumal 5.12.2015
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: Dvorská 1871 , 678 01 Blansko Česká republika
Dvorská 1871/90, 678 01 Blansko
člen Ing. Vladimír Gruber 15.12.1959 - 11.10.1993
Adresa: Engelsova 19 , Blansko Česká republika
Blansko, Engelsova 19
člen Karel Luffer 15.12.1959 - 11.10.1993
Adresa: Pekařská 5 , Blansko Česká republika
Blansko, Pekařská 5
místopředseda Ing. Jaroslav Svoboda 15.12.1959 - 7.7.1994
Adresa: Terrerova 16 , Blansko Česká republika
Blansko, Terrerova 16
člen František Ševčík 11.10.1993 - 10.11.1995
Adresa: Kamnářská 5 , Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 5
člen Ing. Vladimír Vyplel 15.12.1959 - 26.6.1996
Adresa: Pod javory 28 , Blansko Česká republika
Blansko, Pod javory 28
člen JUDr. Miroslav Bojda 15.12.1959 - 26.6.1996
Adresa: Podlesí 14 , Blansko Česká republika
Blansko, Podlesí 14
místopředseda Ing. Jaroslav Svoboda 7.7.1994 - 26.6.1996
Adresa: Salmova 16 , Blansko Česká republika
Blansko, Salmova 16
člen Ing. Karel Luffer 10.11.1995 - 26.6.1996
Adresa: Pekařská 5 , Blansko Česká republika
Blansko, Pekařská 5
předseda Ing. Vojtěch Dočekal 15.12.1959 - 19.9.1996
Adresa: 219 , Lipůvka Česká republika
Lipůvka 219
člen Jaromír Loula 15.12.1959 - 19.9.1996
Adresa: Komenského 491 , Rájec - Jestřebí Česká republika
Rájec - Jestřebí, Komenského 491
člen Ing. Lubomír Toufar 11.10.1993 - 19.9.1996
Adresa: Kamnářská 4 , Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 4
místopředseda JUDr. Miroslav Bojda 26.6.1996 - 19.9.1996
Adresa: Podlesí 14 , Blansko Česká republika
Blansko, Podlesí 14
člen Miroslava Blahová 26.6.1996 - 19.9.1996
Adresa: Družstevní 5 , Adamov Česká republika
Adamov, Družstevní 5
člen Ing. Petr Lysoněk 26.6.1996 - 19.9.1996
Adresa: Kamnářská 17 , Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 17
člen Milan Skoták 26.6.1996 - 19.9.1996
Adresa: Okružní 7 , Blansko Česká republika
Blansko, Okružní 7
člen představenstva Jaromír Loula 19.9.1996 - 7.7.1999
Adresa: Komenského 491 , Rájec - Jestřebí Česká republika
Rájec - Jestřebí, Komenského 491
člen představenstva Ing. Lubomír Toufar 19.9.1996 - 7.7.1999
Adresa: Kamnářská 4 , Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 4
člen představenstva Miroslava Blahová 19.9.1996 - 7.7.1999
Adresa: Družstevní 5 , Adamov Česká republika
Adamov, Družstevní 5
člen představenstva Jaromír Šmehlík 19.9.1996 - 7.7.1999
Adresa: Zborovecká 56 , Blansko Česká republika
Blansko, Zborovecká 56
předseda družstva Ing. Vojtěch Dočekal 19.9.1996 - 7.5.2004
Adresa: 219 , Lipůvka Česká republika
Lipůvka 219, okres Blansko
místopředseda družstva JUDr. Miroslav Bojda 19.9.1996 - 7.5.2004
Adresa: Podlesí 14 , Blansko Česká republika
Blansko, Podlesí 14
člen představenstva Milan Skoták 19.9.1996 - 7.5.2004
Adresa: Okružní 7 , Blansko Česká republika
Blansko, Okružní 7
člen představenstva Antonín Hoder 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Palackého 14 , Blansko Česká republika
Blansko, Palackého 14
člen představenstva Květoslava Honzáková 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Kamnářská 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 6
člen představenstva Ing. Bronislav Macháček 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Pod javory 12 , Blansko Česká republika
Blansko, Pod javory 12
člen představenstva Jaroslava Manoušková 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Družstevní 6 , Adamov Česká republika
Adamov, Družstevní 6
člen představenstva Jan Pokorný 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Dvorská 34 , Blansko Česká republika
Blansko, Dvorská 34
člen představenstva Jarmila Vostrejžová 7.7.1999 - 7.5.2004
Adresa: Družstevní 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Družstevní 6
předseda družstva Ing. Vojtěch Dočekal 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: 219 , 679 22 Lipůvka Česká republika
Lipůvka 219, okres Blansko, PSČ 67922
místopředseda družstva JUDr. Miroslav Bojda 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 27.4.2004
Adresa: Podlesí 14 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Podlesí 14, PSČ 67801
člen představenstva Antonín Hoder 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Palackého 14 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Palackého 14, PSČ 67801
člen představenstva Květoslava Honzáková 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: Kamnářská 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 6, PSČ 67801
člen představenstva Ing. Bronislav Macháček 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Pod javory 12 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Pod javory 12, PSČ 67801
člen představenstva Jaroslava Manoušková 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Družstevní 6 , 679 04 Adamov Česká republika
Adamov, Družstevní 6, PSČ 67904
člen představenstva Milan Skoták 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Okružní 7 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Okružní 7, PSČ 67801
člen představenstva Jan Pokorný 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Dvorská 34 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Dvorská 34, PSČ 67801
člen představenstva Jarmila Vostrejžová 7.5.2004 - 19.11.2004
Vznik funkce 27.5.1999
Adresa: Družstevní 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Družstevní 6, PSČ 67801
předseda družstva Ing. Vojtěch Dočekal 19.11.2004 - 27.12.2006
Vznik funkce 28.6.1990
Zánik funkce 1.1.2007
Adresa: 219 , 679 22 Lipůvka Česká republika
Lipůvka 219, okres Blansko, PSČ 67922
člen představenstva Ing. Miroslav Skoumal 19.11.2004 - 27.12.2006
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 1.1.2007
Adresa: Dvorská 90 , Blansko Česká republika
Blansko, Dvorská 90
člen představenstva Jiří Hradil 19.11.2004 - 22.12.2008
Vznik funkce 25.5.2004
Zánik funkce 4.11.2008
Adresa: Pod Javory 12 , Blansko Česká republika
Blansko, Pod Javory 12
člen představenstva Pavel Joura 19.11.2004 - 23.1.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 25.5.2004
Adresa: Vodní 4 , Blansko Česká republika
Blansko, Vodní 4
místopředseda představenstva Jarmila Vostrejžová 19.11.2004 - 16.6.2009
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Družstevní 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Družstevní 6, PSČ 67801
člen představenstva Květoslava Honzáková 19.11.2004 - 16.6.2009
Vznik funkce 27.5.1999
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Kamnářská 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 6, PSČ 67801
člen představenstva Bohuslava Ševčíková 19.11.2004 - 16.6.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 18.5.2009
Adresa: Pekařská 2 , Blansko Česká republika
Blansko, Pekařská 2
člen představenstva Ing. František Hasoň 19.11.2004 - 16.6.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 18.5.2009
Adresa: Krajní 2 , Blansko Česká republika
Blansko, Krajní 2
předseda družstva Ing. Miroslav Skoumal 27.12.2006 - 16.6.2009
Vznik členství 18.5.2004
Zánik členství 18.5.2009
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 18.5.2009
Adresa: Dvorská 90 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Dvorská 90, PSČ 67801
člen představenstva Ing. Vojtěch Dočekal 27.12.2006 - 16.6.2009
Vznik členství 28.6.1990
Zánik členství 18.5.2009
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 18.5.2009
Adresa: 679 22 Lipůvka 219 Česká republika
Lipůvka 219, PSČ 67922
člen představenstva Ivo Jedlička 22.12.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 5.10.2008
Zánik členství 13.5.2014
Adresa: Cihlářská 9 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Cihlářská 9, PSČ 67801
předseda družstva Ing. Miroslav Skoumal 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 13.5.2014
Adresa: Dvorská 90 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Dvorská 90, PSČ 67801
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Dočekal 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 13.5.2014
Adresa: 679 22 Lipůvka 219 Česká republika
Lipůvka 219, PSČ 67922
člen představenstva Jarmila Vostrejžová 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Adresa: Družstevní 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Družstevní 6, PSČ 67801
člen představenstva Bohuslava Ševčíková 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Adresa: Pekařská 2 , Blansko Česká republika
Blansko, Pekařská 2
člen představenstva JUDr. Miroslav Bojda 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Adresa: Podlesí 14 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Podlesí 14, PSČ 67801
člen představenstva Ing. Jaromír Zezula 16.6.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Adresa: Kamnářská 6 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Kamnářská 6, PSČ 67801
člen představenstva Anna Dvořáková 24.6.2014 - 15.7.2014
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: Krajní 1951 , 678 01 Blansko Česká republika
Krajní 1951/2, 678 01 Blansko
předseda družstva Ing. Miroslav Skoumal 24.6.2014 - 5.12.2015
Vznik členství 13.5.2014
Vznik funkce 13.5.2014
Zánik funkce 11.10.2015
Adresa: Dvorská 1871 , 678 01 Blansko Česká republika
Dvorská 1871/90, 678 01 Blansko
člen představenstva Jaromír Petlach 24.6.2014 - 5.12.2015
Vznik členství 13.5.2014
Adresa: 151 , 679 02 Petrovice Česká republika
č.p. 151, 679 02 Petrovice

Sbírka Listin Macocha, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 28/SL 65 ostatní zápis z 18. schůze představenstva Krajský soud v Brně 29.9.2015 9.11.2015 10.12.2015 10
DrXXXIV 28/SL 61 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 14.3.2014 26.6.2014 3.7.2014 7
DrXXXIV 28/SL 60 zpráva auditora Krajský soud v Brně 17.3.2014 26.6.2014 3.7.2014 2
DrXXXIV 28/SL 59 účetní závěrka [2013]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 14.3.2014 26.6.2014 3.7.2014 6
DrXXXIV 28/SL 58 notářský zápis stanovy, NZ 59/14 Krajský soud v Brně 14.5.2014 18.6.2014 25.6.2014 48
DrXXXIV 28/SL 57 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 20.3.2013 3.6.2013 4.6.2013 7
DrXXXIV 28/SL 56 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 19.3.2013 3.6.2013 4.6.2013 6
DrXXXIV 28/SL 55 zpráva auditora Krajský soud v Brně 24.3.2013 3.6.2013 4.6.2013 1
DrXXXIV 28/SL 54 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 16.5.2012 29.5.2012 6
DrXXXIV 28/SL 53 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 14.3.2012 16.5.2012 29.5.2012 7
DrXXXIV 28/SL 52 zpráva auditora výrok auditora Krajský soud v Brně 23.3.2012 16.5.2012 29.5.2012 1
DrXXXIV 28/SL 51 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 31.5.2011 1
DrXXXIV 28/SL 50 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 24.3.2011 31.5.2011 7
DrXXXIV 28/SL 49 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 21.3.2011 31.5.2011 6
DrXXXIV 28/SL 48 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 4.6.2010 1
DrXXXIV 28/SL 47 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 4.6.2010 7
DrXXXIV 28/SL 46 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Brně 24.3.2010 4.6.2010 6
DrXXXIV 28/SL 45 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 1.7.2009 1
DrXXXIV 28/SL 44 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 1.7.2009 7
DrXXXIV 28/SL 43 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 1.7.2009 6
DrXXXIV 28/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.6.2009 17.6.2009 11
DrXXXIV 28/SL 41 ostatní -záp. z výr. shrom. delg. Krajský soud v Brně 19.5.2009 17.6.2009 8
DrXXXIV 28/SL 40 ostatní -záp.1. z ustav.sch. předst. Krajský soud v Brně 19.5.2009 17.6.2009 2
DrXXXIV 28/SL 39 ostatní -usnes.z výr.shrom.,pr.list. Krajský soud v Brně 19.5.2009 17.6.2009 10
DrXXXIV 28/SL 38 ostatní -usnesení z výr.shrom.delegátů Krajský soud v Brně 18.5.2009 17.6.2009 2
DrXXXIV 28/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.11.2008 5.1.2009 1
DrXXXIV 28/SL 36 ostatní -záp.z 56.sch. předst. Krajský soud v Brně 4.11.2008 5.1.2009 10
DrXXXIV 28/SL 35 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 1.4.2008 30.7.2008 1
DrXXXIV 28/SL 34 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 30.7.2008 7
DrXXXIV 28/SL 33 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 30.7.2008 6
DrXXXIV 28/SL 32 ostatní -návrh na vypořádání majetku Krajský soud v Brně 29.6.2007 1
DrXXXIV 28/SL 31 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 29.6.2007 1
DrXXXIV 28/SL 30 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 29.6.2007 7
DrXXXIV 28/SL 29 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 29.6.2007 6
DrXXXIV 28/SL 28 ostatní -zápis z 31. sch.předst. Krajský soud v Brně 25.9.2006 5.1.2007 10
DrXXXIV 28/SL 27 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.12.2006 5.1.2007 2
DrXXXIV 28/SL 26 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 28.3.2006 12.6.2006 17
DrXXXIV 28/SL 25 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 25.3.2005 7.7.2005 19
DrXXXIV 28/SL 24 ostatní -zpráva mand. komise Krajský soud v Brně 18.5.2004 26.11.2004 1
DrXXXIV 28/SL 23 notářský zápis -NZ 92/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 2.6.2004 26.11.2004 3
DrXXXIV 28/SL 22 ostatní -usnesení z výr. shrom. Krajský soud v Brně 18.5.2004 26.11.2004 2
DrXXXIV 28/SL 21 ostatní -výpis z 61.sch.rady předst. Krajský soud v Brně 27.4.2004 26.11.2004 1
DrXXXIV 28/SL 20 ostatní -zápis z 1.ust. sch. Krajský soud v Brně 18.5.2004 26.11.2004 1
DrXXXIV 28/SL 19 ostatní -výpis z 2.sch.předst. Krajský soud v Brně 25.5.2004 26.11.2004 1
DrXXXIV 28/SL 18 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 26.5.2004 26.11.2004 11
DrXXXIV 28/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2004 26.11.2004 43
DrXXXIV 28/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 13.7.2004 32
DrXXXIV 28/SL 15 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.11.2003 14.5.2004 3
DrXXXIV 28/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.5.2001 14.5.2004 49
DrXXXIV 28/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.11.2003 14.5.2004 43
DrXXXIV 28/SL 12 ostatní -prezenč. listina schůze Krajský soud v Brně 11.6.2003 17.9.2003 2
DrXXXIV 28/SL 11 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.2.2003 27.6.2003 33
DrXXXIV 28/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 25.3.2002 17.6.2002 18
DrXXXIV 28/SL 9 ostatní - výpis ze zápisu představen. Krajský soud v Brně 12.6.2001 8.8.2001 1
DrXXXIV 28/SL 8 notářský zápis - návrh změn stanov Krajský soud v Brně 4.6.2001 8.8.2001 21
DrXXXIV 28/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.5.2001 8.8.2001 53
DrXXXIV 28/SL 6 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 4.6.2001 60
DrXXXIV 28/SL 5 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 15.3.2000 28.6.2000 34
DrXXXIV 28/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.1999 20.7.1999 65
DrXXXIV 28/SL 3 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 22.3.1999 3.6.1999 17
DrXXXIV 28/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 18.5.1998 38
DrXXXIV 28/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 18.5.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Macocha, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00048291
Jméno Macocha, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 8.7.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Sídlo Macocha, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny Macocha, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 1827/66, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002525845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Ubytovací služby

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 1827/66, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002525845
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 15.5.2003

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 1827/66, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002525845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2001

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 5 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 7 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 8 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 9 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 10 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 12 Podlahářství (kladení podlahovin)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 13 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 14 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 15 Obkladačské práce

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 16 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1992
Zánik oprávnění 19.4.1994

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 31.7.1994
Konec oprávnění 31.7.1994

Živnost č. 18 Sklenářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.1993
Zánik oprávnění 6.4.1994

Živnost č. 19 Organizační a provozní správa nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Macocha, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu JUDr. Miroslav Bojda
Člen statutárního orgánu Ivo Jedlička
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Zezula
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Skoumal
Člen statutárního orgánu Bohuslava Ševčíková
Člen statutárního orgánu Anna Dvořáková
Člen statutárního orgánu Jaromír Petlach

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Macocha, stavební bytové družstvo

IČO: 00048291
Firma: Macocha, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Blansko
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.3.1982

Sídlo Macocha, stavební bytové družstvo

Sídlo: Pražská 1827/66, Blansko 678 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Macocha, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00048291
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00048291
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Macocha, stavební bytové družstvo
Sídlo Pražská 1827/66 BLANSKO 678 01 BLANSKO 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7, BLANSKO, tel.: 516 487 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1445714/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00048291
Jméno firmy Macocha, stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka x6jq729
tracking image