Firma Luxury Brand Management a.s. IČO 25700065


Luxury Brand Management a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Luxury Brand Management a.s. (25700065) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pernerova 676/51, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 1998 a je stále aktivní. Luxury Brand Management a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Luxury Brand Management a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Luxury Brand Management a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Luxury Brand Management a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Luxury Brand Management a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Luxury Brand Management a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5585
IČO (identifikační číslo osoby) 25700065
Jméno Luxury Brand Management a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.10.1998
Na společnost přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, IČ: 276 58 660, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11565, (ii) John Grove & partners s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ondříčkova 1203/5, PSČ 130 00, IČ: 268 59 611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 13 3793 a Regal West Enterprises s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, IČ: 285 43 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149198. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014 - 1.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 7.7.2014 - 18.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.3.2014 - 7.7.2014
Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LENEA MÓDA, s.r.o., IČ : 283 79 691, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. 17.1.2011
Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GET-PRO s.r.o., IČ : 257 51 263, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. 17.1.2011
Na společnost PROSPEKTA MODA CZ, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FOCUS CZ, a.s., IČ: 257 09 020, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 110 00. 19.12.2007
Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (tj.jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč, (tj. slovy devět milionů korun českých) na částku 10.000.000,-Kč ( tj.deset milionů korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva ak- cionářů upsat nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu a jejich splacením výhradně započtením peněžitých pohledávek akcionářů v jejich nominální hodnotě vůči společnos- ti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu no- vých akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability spo- lečnosti a její oddlužení. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 9.00.000,-Kč (tj.devět milionů korun českých) bude proveden upsáním 900 (tj. devíti set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.00,-Kč (tj. deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Nové akcie budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč (tj.deset tisíc korun českých) za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíší v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku akcionáři s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií s tím, že každý akcionář upíše nově emitované akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta k vykonání přednostního práva akcionářů a tedy i k upsání všech nových akcií započne bě- žet 15.(tj.patnáctým) dnem počítaným ode dne nabytí právní mo- ci usnesení o zápisu záměru navýšení základního kapitálu do ob- chodního rejstříku a bude trvat 14 (tj.čtrnáct) dnů. Toto prá- vo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pra- covní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě nás- ledující pracovní den. V případě, že v prvém kole nebudou upsány všechny akcie s vyu- žitím přednostního práva akcionářů, budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvém kole, upsány ve druhém kole. Ve druhém kole budou upsány zbývající akcie stá- vajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií v tomto kole začíná běžet dnem následujícím po skončení prvního kola úpisu a potrvá 14 (tj.čtrnáct) dnů. Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení zák- ladního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávek ak- cionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na spla- cení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základ- ho kapitálu se připouští. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započte- ním peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emi- tovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pra- vidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za ú- čelem seznámení s jeho obsahem k dispozici akcionářům v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykoná- ní jejich přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcií upi- sovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního ka- pitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započ- tení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. Nejdéle do 30 (tj.třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvý- šení základní kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodním rejstříku. 24.11.2001 - 29.5.2002

Aktuální kontaktní údaje Luxury Brand Management a.s.

Kapitál Luxury Brand Management a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.1998 - 29.5.2002

Akcie Luxury Brand Management a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 29.5.2002 - 7.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 8.10.1998 - 29.5.2002

Sídlo Luxury Brand Management a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pernerova 676/51 , Praha 186 00 1.1.2015
Adresa Rybná 677/8 , Praha 110 00 13.5.2011 - 1.1.2015
Adresa Týn 645/12 , Praha 110 00 30.6.2009 - 13.5.2011
Adresa Celetná 600/7 , Praha 110 00 8.10.1998 - 30.6.2009

Předmět podnikání Luxury Brand Management a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.2.2015
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 18.1.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu volné živnosti 8.10.1998 - 18.1.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.10.1998 - 18.1.2011
reklamní činnost 8.10.1998 - 18.1.2011
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor 8.10.1998 - 18.1.2011

vedení firmy Luxury Brand Management a.s.

Statutární orgán Luxury Brand Management a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. 29.7.2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti místopředsedkyně představenstva Zuzana Řezníčková; pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto p rávně jednat je jeho náhradníkem předseda představenstva. 16.3.2016 - 29.7.2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. 1.1.2015 - 16.3.2016
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají za společnost předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 7.7.2014 - 1.1.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva společně s členem představenstva. 19.6.2013 - 7.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně. 23.6.2008 - 19.6.2013
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo. za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, každý samotatně. Za společnost podepisuje samotatně předseda nebo místopředseda představenstva samostatně a to tak, že k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 8.10.1998 - 23.6.2008
Člen představenstva Petr Stalmach 7.1.2016
Vznik členství 1.12.2015
Adresa: K Václavce 1237/6 , Praha 148 00
Předseda představenstva Zuzana Řezníčková 29.7.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Michaela Bakala 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
člen představenstva Philippe Jean Edward Hancock 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: chemin de Prélaz 22 , Nyon Švýcarská konfederace
místopředseda Ivo Rittig 8.10.1998 - 21.6.2006
Zánik funkce 25.8.2005
Adresa: Rokycanova 279/18 , Praha 130 00
předseda Ing. Lenka Vejvalková 8.10.1998 - 23.1.2009
Zánik členství 27.6.2008
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: Říčanská 455 , Průhonice 252 43
člen Petr Kořínek 8.10.1998 - 23.1.2009
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Ledčická 668/18 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Lenka Vejvalková 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.3.2013
Adresa: Říčanská 455 , Průhonice 252 43
člen představenstva JUDr. Drahomír Šachta 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Radlická 663/28 , Praha 150 00
člen představenstva Jana Fišerová 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Kladenská 557/22 , Praha 160 00
člen představenstva Marijn Robert De Jong 19.6.2013 - 18.11.2013
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 6.8.2013
Adresa: Dušní 866/22 , Praha 110 00
člen představenstva Hana Kotulánová 19.6.2013 - 13.3.2014
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Rejskova 2169/14 , Praha 120 00
předseda představenstva Lenka Vejvalková 19.6.2013 - 23.4.2014
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 27.3.2013
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Říčanská 455 , Průhonice 252 43
člen představenstva Martina Matoušková 18.11.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 6.8.2013
Adresa: Benešovská 1954/22 , Praha 101 00
předseda představenstva Lenka Vejvalková 23.4.2014 - 26.6.2014
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 27.3.2013
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Lipová 947 , Průhonice 252 43
předseda představenstva Martina Matoušková 26.6.2014 - 4.2.2015
Vznik členství 6.8.2013
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 16.1.2015
Adresa: Benešovská 1954/22 , Praha 101 00
člen představenstva Michaela Bakala 1.1.2015 - 4.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
člen představenstva Kamil Čermák 1.1.2015 - 4.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Ovenecká 954/27 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Kamil Čermák 4.2.2015 - 11.6.2015
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 16.1.2015
Adresa: Ovenecká 954/27 , Praha 170 00
předseda představenstva Michaela Bakala 4.2.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 16.1.2015
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Kamil Čermák 11.6.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 16.1.2015
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
místopředseda představenstva Martina Matoušková 4.2.2015 - 18.12.2015
Vznik členství 6.8.2013
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 16.1.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Benešovská 1954/22 , Praha 101 00
člen představenstva Marian Severa 13.3.2014 - 7.1.2016
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Vřesová 1000 , Květnice 250 82
předseda představenstva Kamil Čermák 1.7.2015 - 16.3.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.3.2016
Vznik funkce 23.6.2015
Zánik funkce 1.3.2016
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
místopředseda představenstva Zuzana Řezníčková 7.1.2016 - 16.4.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 10.12.2015
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Zuzana Řezníčková 16.4.2016 - 29.7.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 10.12.2015
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Michaela Bakala 1.7.2015 - 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.1.2018
Vznik funkce 23.6.2015
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
Člen představenstva Jitka Bělušová 29.7.2016 - 1.1.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Kališnická 2889/14 , Praha 130 00
člen představenstva Philippe Jean Edward Hancock 4.2.2015 - 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: 22 chemin de Prélaz , Nyon Švýcarská konfederace

Dozorčí rada Luxury Brand Management a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Luboš Řežábek 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jitka Bělušová 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Kališnická 2889/14 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady prof. RNDr. Jan Hanousek CSc. 9.5.2018
Vznik členství 15.4.2018
Adresa: Armády 199/28 , Praha 155 00
člen Lumír Jakubíček 8.10.1998 - 23.1.2009
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Luční 1558 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda Aleš Koc 8.10.1998 - 23.1.2009
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Kazašská 1425/8 , Praha 101 00
člen Petr Hubáček 8.10.1998 - 23.1.2009
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Ječná 506/4 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Mgr. Bc. David Michal 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.3.2013
Adresa: K Berounce 295 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Charlota Šachtová 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Ke hřbitovu 24/6 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Junek 23.1.2009 - 19.6.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Souběžná I 462/16 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Drahomír Šachta 19.6.2013 - 18.11.2013
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 6.8.2013
Vznik funkce 27.3.2013
Zánik funkce 6.8.2013
Adresa: Radlická 663/28 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ivana Müllerová 19.6.2013 - 18.11.2013
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 6.8.2013
Adresa: Františka Košiny 776 , Líbeznice 250 65
člen dozorčí rady Nikola Pašková 19.6.2013 - 18.11.2013
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 6.8.2013
Adresa: R.A. Dvorského 601 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Jan Langr 18.11.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 6.8.2013
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Legionářská 320 , Jaroměř 551 01
člen dozorčí rady Michaela Bakala 18.11.2013 - 1.1.2015
Vznik členství 6.8.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Pevnostní 930/12 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Kamil Čermák 18.11.2013 - 1.1.2015
Vznik členství 6.8.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Ovenecká 954/27 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Luboš Řežábek 1.1.2015 - 4.2.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Martin Řezáč 1.1.2015 - 3.6.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.5.2016
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Umělecká 1005/5 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Aleš Konrád 1.1.2015 - 23.3.2017
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Nad Bořislavkou 1894/6 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Luboš Řežábek 4.2.2015 - 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.1.2018
Vznik funkce 19.1.2015
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Pavel Burša 29.7.2016 - 1.1.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Skalková 5213 , Chomutov 430 04
Místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Konrád 23.3.2017 - 1.1.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.1.2018
Vznik funkce 27.2.2017
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Nad Bořislavkou 1894/6 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Aleš Konrád 1.1.2018 - 9.5.2018
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 14.4.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Zánik funkce 14.4.2018
Adresa: Nad Bořislavkou 1894/6 , Praha 160 00

Sbírka Listin Luxury Brand Management a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5585/SL 81 ostatní výpis ze zápisu Městský soud v Praze 10.12.2015 28.12.2015 12.1.2016 1
B 5585/SL 80 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.11.2015 28.12.2015 12.1.2016 2
B 5585/SL 79 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná úč. závěrka a výroční zpráva Městský soud v Praze 31.12.2014 20.12.2015 23.12.2015 35
B 5585/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.12.2015 23.12.2015 41
B 5585/SL 77 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 31.7.2015 30.11.2015 22.12.2015 1
B 5585/SL 76 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.9.2015 23.9.2015 23
B 5585/SL 75 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.9.2015 21.9.2015 23.9.2015 3
B 5585/SL 74 ostatní výtah ze zápisu č.3/2015 Městský soud v Praze 23.6.2015 29.6.2015 7.7.2015 1
B 5585/SL 72 ostatní návrh na vypořádání ztráty Městský soud v Praze 16.1.2015 8.2.2015 10.2.2015 1
B 5585/SL 71 účetní závěrka [2013], usn. o konkursu a vyrovn., zpráva o vztazích, zpráva auditora - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.2.2015 10.2.2015 35
B 5585/SL 70 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 19.1.2015 29.1.2015 9.2.2015 3
B 5585/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.1.2015 30.1.2015 35
B 5585/SL 68 notářský zápis [NZ 589/2014-projekt fúze] Městský soud v Praze 1.12.2014 2.12.2014 30.12.2014 40
B 5585/SL 67 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 29.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 22
B 5585/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 278/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 1.7.2014 8.7.2014 27
B 5585/SL 65 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.6.2014 18.6.2014 2.7.2014 4
B 5585/SL 64 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.5.2014 18.6.2014 2.7.2014 7
B 5585/SL 63 ostatní záp.z VH /datum nečitelné/ Městský soud v Praze 7.3.2014 17.3.2014 7
B 5585/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.7.2013 19.8.2013 38
B 5585/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2010 Městský soud v Praze 31.7.2010 24.1.2011 21
B 5585/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 24.1.2011 17
B 5585/SL 52 notářský zápis NZ 351/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 29.11.2010 24.1.2011 22
B 5585/SL 51 ostatní plná moc Městský soud v Praze 21.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 7
B 5585/SL 50 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 15.10.2010 19.10.2010 20.10.2010 5
B 5585/SL 49 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 25.6.2010 10.8.2010 12.8.2010 2
B 5585/SL 48 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 20.7.2010 5
B 5585/SL 47 účetní závěrka r.2009 cash flow Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 20.7.2010 2
B 5585/SL 46 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 20.7.2010 4
B 5585/SL 45 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 20.7.2010 16
B 5585/SL 44 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 20.7.2010 6
B 5585/SL 43 výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 19.5.2010 21.5.2010 4
B 5585/SL 42 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.5.2010 4
B 5585/SL 41 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.5.2010 7
B 5585/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.8.2006 8.7.2009 9.9.2009 1
B 5585/SL 39 výroční zpráva za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 8.7.2009 9.9.2009 4
B 5585/SL 38 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.8.2005 8.7.2009 9.9.2009 1
B 5585/SL 37 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.9.2004 8.7.2009 9.9.2009 1
B 5585/SL 36 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.9.2003 8.7.2009 9.9.2009 1
B 5585/SL 35 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 19.6.2009 16.7.2009 20.7.2009 2
B 5585/SL 34 účetní závěrka r. 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 16.7.2009 20.7.2009 17
B 5585/SL 33 zpráva auditora r. 2008/ověření VZ/ Městský soud v Praze 8.7.2009 16.7.2009 20.7.2009 4
B 5585/SL 32 zpráva auditora r. 2008/ověření ÚZ/ Městský soud v Praze 24.6.2009 16.7.2009 20.7.2009 5
B 5585/SL 31 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 7.1.2009 13.1.2009 26.6.2009 4
B 5585/SL 30 ostatní -zápis z jed.řádní VH Městský soud v Praze 27.6.2009 13.1.2009 26.6.2009 3
B 5585/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 27.6.2009 13.1.2009 26.6.2009 1
B 5585/SL 27 zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.10.2008 8.10.2008 5
B 5585/SL 26 výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.10.2008 8.10.2008 4
B 5585/SL 25 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.10.2008 8.10.2008 24
B 5585/SL 24 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.10.2008 8.10.2008 9
B 5585/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2008 25.6.2008 30.6.2008 19
B 5585/SL 22 notářský zápis -NZ355/07+sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.9.2007 1.10.2007 26
B 5585/SL 21 notářský zápis -NZ354+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.9.2007 1.10.2007 34
B 5585/SL 20 notářský zápis -NZ353/07+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.9.2007 1.10.2007 35
B 5585/SL 19 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 25.7.2007 26.7.2007 24
B 5585/SL 18 účetní závěrka r.2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 6.6.2007 14.6.2007 24
B 5585/SL 17 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 15.5.2007 6.6.2007 14.6.2007 4
B 5585/SL 16 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 28.5.2007 6.6.2007 14.6.2007 5
B 5585/SL 15 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 6.6.2007 14.6.2007 7
B 5585/SL 14 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 4.7.2006 40
B 5585/SL 13 účetní závěrka r.1998,1999 Městský soud v Praze 9.7.2005 13.7.2005 0
B 5585/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.7.2005 13.7.2005 0
B 5585/SL 11 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 9.7.2005 13.7.2005 0
B 5585/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2005 13.7.2005 0
B 5585/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.9.2003 17.9.2003 0
B 5585/SL 4 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 9.7.2003 0
B 5585/SL 3 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 7.6.2002 0
B 5585/SL 2 notářský zápis NZ 31/2001 Městský soud v Praze 26.2.2001 17.4.2002 0
B 5585/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 247/98 Městský soud v Praze 7.8.1998 21.10.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Luxury Brand Management a.s.

IČO (identifikační číslo) 25700065
Jméno Luxury Brand Management a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 8.10.1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Luxury Brand Management a.s.

Živnosti a provozovny Luxury Brand Management a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Pařížská 119/14, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004617909
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Pařížská 126/18, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004617917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2004
Provozovna č. 3
Provozovna Pařížská 127/20, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004835281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.12.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Pařížská 98/17, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009065556
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.10.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 196, Chvalovice 669 02
Identifikační číslo provozovny 1009065530
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.7.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Pařížská 131/28, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009065513
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.10.2009
Provozovna č. 7
Provozovna Masná 703/7, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009065521
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.10.2008
Provozovna č. 8
Provozovna Pařížská 126/18, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009065505
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.1.2008
Provozovna č. 9
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1009065548
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.5.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Pařížská 1075/5, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010388738
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 11
Provozovna Pařížská 1073/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010388771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 12
Provozovna Široká 118/20, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010395947
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.7.2015
Provozovna č. 13
Provozovna Pernerova 676/51, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1010402200
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 14
Provozovna U Prašné brány 1079/3, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004617879
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.1.2000
Provozovna č. 15
Provozovna Pařížská 66/13, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004617895
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.4.2007
Provozovna č. 16
Provozovna Melantrichova 970/17, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012433609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.10.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Široká 97/11, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012433617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.10.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.1.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 676/51, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1010402200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.1.2015

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování činnosti v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Luxury Brand Management a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Michaela Bakala
Člen statutárního orgánu Philippe Jean Edward Hancock
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Stalmach
Člen statutárního orgánu Ing. Zuzana Řezníčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Luxury Brand Management a.s.

IČO: 25700065
Firma: Luxury Brand Management a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 8.10.1998

Sídlo Luxury Brand Management a.s.

Sídlo: Pernerova 676/51, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
tracking image