Firma LUKRENA a.s. IČO 25190539


LUKRENA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LUKRENA a.s. (25190539) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1999 a je stále aktivní. LUKRENA a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o LUKRENA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LUKRENA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LUKRENA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LUKRENA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LUKRENA a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 890
IČO (identifikační číslo osoby) 25190539
Jméno LUKRENA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.3.1999
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 12. 4. 2000 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 20,000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na celkovou výši základního jmění 148,000.000,- Kč ( slovy jednosto čtyřicet osm milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění. 2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář a upisovatel, Zemědělské držstvo Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih, IČ 00117561, nepeněžitým vkladem ze svého majetku, předmětem kterého budou zásoby vlastní výroby - výrobky a část pohledávek za odběrateli. Jedná se o věci a o pohledávky za věci, které může obchodní společnost LUKRENA a.s. hospodářsky využít v souladu s předmětem jejího podnikání, a to: - A - 1. Zásoby vlastní výroby - výrobky vedené v účetní evidenci na syntetickém účtu 123. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce ing. Otto Zwiefelhofera, č. posuku 5.731/93/2000 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena na částku 7,716.508,- Kč a znaleckým posudkem Jaroslava Martínka, č. posudku 125 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena na částku 7,716.508,- Kč. 2. Soubor pohledávek Zemědělského družstva Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih, IČ 00117561, vůči obchodní společnosti LUKRENA a. s., Čejetice 106, okres Straknice, 386 00, IČ 25190539, z titulu neuhrazených splatných faktur v celkové výši 31,276.314,- Kč, jejichž jmenovitý seznam je nedílnou součástí notářského zápisu NZ 117/2000, N 131/2000 ze dne 12. 4. 2000, JUDr. Hany Kaslové, notářky v Plzni a je rovněž součástí obou znaleckých posudků. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce ing. Otto Zwiefelhofera, č. posudku 5.731/93/2000 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena na částku 31,276.314,- Kč a znaleckým posudkem Jaroslava Martínka, č. posudku 125 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena na částku 31,276.314,- Kč. Celková hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře, uvedeného shora pod - A - 1. a 2. byla schválena ve výši 38,992.822,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Dle ust. § 163a odst. 3 obchodního zákoníku bude tvořit rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio ve výši 18,992.822,- Kč. 3. Počet upisovaných akcií: 1.800 ks Jmenovitá hodnota akcií: 200 ks: 50.000,-Kč 400 ks: 10.000,-Kč 1.200 ks: 5.000,-Kč Druh nově emitovaných akcií: kmenové akcie Podoba nově emitovaných akcií: listinné akcie Forma nově emitovaných akcií: akcie na jméno Všechny nově emitované akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podíl mezi součtem jednotlivých jmenovitých hodnot všech emitovaných akcií ve výši 20,000.000,- Kč a emisního ážia ve výši 18,992.822,- Kč k celkovému počtu 1.800 ks emitovaných akcií s tím,že: - emisní kurz akcie o jmenotivé hodnotě 50.000.- Kč bude činit 97.482,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 19.496,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude činit 9.748,- Kč 4. Nepeněžitý vklad bude splacen do 15ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo akciové společnosti a nepeněžitý vklad bude splacen vlastním fyzickým předáním zásob výrobků vlastní výroby oprávněnému zástupci obchodní společnosti LUKRENA a.s. Čejetice 106, okres Strakonice, 386 00, IČ 25190539 a účinností smlouvy o postoupení pohledávky. 5. Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, jako jediný akcionář, bude jako jediný upisovat všechny nově emitované akcie svým nepeněžitým vkladem, nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry dle § 204a odst. 6 obch.zák., ani upisováním akcií bez využití přednostního práva k jejich úpisu, a proto se nezveřejní informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění dle § 204a odst. 2 obch. zák.a tedy neurčuje se ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, ani se nestanoví místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. 11.5.2000 - 12.6.2000
- A - 1. Ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 120, zapsaný m.j. na LV č. 213 pro obec Řenče, k.ú. Vodokrty, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih 2. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. parc. 392 - díl 2 o vým. 1814 m2, č. parc. 393 - díl 2 o vým. 1078 m2, č. parc. 394 - díl 2 o vým. 606 m2, č. parc. 395 - díl 2 o vým. 226 m2, č. parc. 433 - díl 2 o vým. 131 m2, č. parc. 442 - díl 2 o vým. 87 m2, č. parc. 443 - díl 2 o vým. 60m2, č. parc. 452 - díl 2 o vým. 27 m2, č. parc. 453 - díl 2 o vým. 11 m2, - to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 366 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. 3. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. par. 122/30 o vým. 2975 m2, č. parc. 214/1 o vým. 6157 m2, č. parc. 692/41 o vým 22465 m2, č. parc. 755/17 o vým. 10722 m2, č. parc. 755/18 o vým. 9304 m2, - to vše v k.ú. Dolní Lukavice, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Lukavice, k.ú. Dolní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. 4. Pozemky ve zjednodudšené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. parc. 110 o vým. 11762 m2, č. parc. 111 o vým. 324 m2, č. parc. 129 o vým. 863 m2, č. parc. 130 o vým. 4046 m2, č. parc. 142 o vým.4478 m2, č. parc. 245 o vým. 15245 m2, č. parc. 274 o vým. 72 m2, č. parc. 275 o vým. 522 m2, č. parc. 276 o vým. 4190 m2, č. parc. 286 o vým. 662 m2, č. parc. 289 o vým. 1591 m2, č. parc. 290 o vým. 311 m2, č. parc. 321 o vým. 27281 m2, č. parc. 342 o vým. 7985 m2, č. parc. 374/2 o vým. 6555 m2, č. parc. 445 o vým. 198 m2, č. parc. 509 o vým. 5251 m2, č. parc. 546 o vým. 10976 m2, č. parc. 574/1 - díl 2 o vým. 11 m2, č. parc. 580/2 - díl 2 o vým. 222 m2, č. parc. 581 - díl 2 o vým. 99 m2, č. parc. 606 o vým. 511 m2, č. parc. 608 o vým. 5251 m2, č. parc. 613 o vým. 1241 m2, č. parc. 618 o vým. 2897 m2, č.parc. 670 o vým. 719 m2 - to vše v k.ú. Krasavce, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú. Krasavce v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka, č. 1560/99 na částku 1,903.750,-Kč a Ing. Jaroslava Maška, č. 357-49/99 na částku 2,860.820,-Kč 3.1.2000 - 3.2.2000
- A - 1. Ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 120, zapsaný m.j. na LV č. 213 pro obec Řenče, k.ú. Vodokrty, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih 2. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. parc. 392 - díl 2 o vým. 1814 m2, č. parc. 393 - díl 2 o vým. 1078 m2, č. parc. 394 - díl 2 o vým. 606 m2, č. parc. 395 - díl 2 o vým. 226 m2, č. parc. 433 - díl 2 o vým. 131 m2, č. parc. 442 - díl 2 o vým. 87 m2, č. parc. 443 - díl 2 o vým. 60m2, č. parc. 452 - díl 2 o vým. 27 m2, č. parc. 453 - díl 2 o vým. 11 m2, - to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 366 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. 3. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. par. 122/30 o vým. 2975 m2, č. parc. 214/1 o vým. 6157 m2, č. parc. 692/41 o vým 22465 m2, č. parc. 755/17 o vým. 10722 m2, č. parc. 755/18 o vým. 9304 m2, - to vše v k.ú. Dolní Lukavice, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Lukavice, k.ú. Dolní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. 4. Pozemky ve zjednodudšené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. parc. 110 o vým. 11762 m2, č. parc. 111 o vým. 324 m2, č. parc. 129 o vým. 963 m2, č. parc. 130 o vým. 4046 m2, č. parc. 142 o vým.4478 m2, č. parc. 245 o vým. 15245 m2, č. parc. 274 o vým. 72 m2, č. parc. 275 o vým. 522 m2, č. parc. 276 o vým. 4190 m2, č. parc. 286 o vým. 662 m2, č. parc. 289 o vým. 1591 m2, č. parc. 290 o vým. 311 m2, č. parc. 321 o vým. 27281 m2, č. parc. 342 o vým. 7985 m2, č. parc. 374/2 o vým. 6555 m2, č. parc. 445 o vým. 198 m2, č. parc. 509 o vým. 5251 m2, č. parc. 546 o vým. 10976 m2, č. parc. 574/1 - díl 2 o vým. 11 m2, č. parc. 580/2 - díl 2 o vým. 222 m2, č. parc. 581 - díl 2 o vým. 99 m2, č. parc. 606 o vým. 511 m2, č. parc. 608 o vým. 5251 m2, č. parc. 613 o vým. 1241 m2, č. parc. 618 o vým. 2897 m2, č.parc. 670 o vým. 719 m2 - to vše v k.ú. Krasavce, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú. Krasavce v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka, č. 1560/99 na částku 1,903.750,-Kč a Ing. Jaroslava Maška, č. 357-49/99 na částku 2,860.820,-Kč 13.12.1999 - 3.1.2000
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 1.12.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 8,000.000,-Kč (slovy osm milionů korun českých) na celkovou výši základního jmění 128,000.000,-Kč (slovy jednosto dvacet osm milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění. 2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář a upisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih, IČ 117561, nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti, základní prostředky a movité věci, vše ve vlastnictví jediného akcionáře, hospodářsky využitelné dle předmětu podnikání akciové společnosti, a to: 13.12.1999 - 3.2.2000
- B - 1. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK), a to: č. parc. 132/20 o vým. 2166 m2, č. parc. 137/5 o vým. 1696 m2, č. parc. 523 o vým. 3780 m2, č. parc. 573 o vým. 144 m2, č. parc. 574 o vým. 4532 m2, č. parc. 628/2 o vým. 6265 m2 - to vše v k.ú. Nebílovy, zapsané m.j. na LV č. 620 pro obec Nebílovy, k.ú. Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. 2. Zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 110/2, zapsaná m.j. na LV č. 745 pro obec Nebílovy, k.ú. Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. 3.- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 216 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 217 obě zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Nebílovy, k.ú. Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1561/99 na částku 1,355.170,-Kč a Ing. Jaroslava Maška, č. 359-51/99 na částku 1,533/570,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- C - - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 117 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. par. st. 177 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 178 zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Nebílovy, k.ú Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 85 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 89/1 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 89/2 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 89/3 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 90 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 94 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 131 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 132 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 133 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 134 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 135 zapsané, m.j. na LV 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1562/99 na částku 7,927.840,-Kč a ing. Jaroslava Maška č. 358-50/99 na částku 12,193.540,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- D - - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 96/1 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 96/2 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 97 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 128 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 129 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 130 zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1563/99 na částku 3,678.060,-Kč a ing. Jaroslava Maška č. 365-57/99 na částku 3,538.520,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- E - - technologické vybavení odchovny prasat Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1565/99 na částku 307.000,-Kč a ing. Jaroslava Maška č. 364-56/99 na částku 416.740,-Kč Celková hodnota všech nepeněžitých vkladů uvedených pod body A až E byla schválena součtem nižších hodnot znaleckých posudků ve výši 15,032.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. bude tvořit rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio ve výši 7,032.000,-Kč. 3. Počet upisovaných akcií: 1800 ks Jmenovitá hodnota akcií 600 ks : 10.000,-Kč 200 ks : 5.ooo,-Kč 1000 ks : 1.000,-Kč Druh akcií : kmenové Forma akcií: na jméno Podoba " : listinné Akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podíl mezi součtem jednotlivých jmenovitých hodnot všech emitovaných akcií ve výši 8,000.000,-Kč a emisního ážia ve výši 7,032.000,-Kč k celkovému počtu 1800 ks emitovaných akcií s tím, že: - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 18.790,-Kč - emisní kurz akcie o jemnovité hodnotě 5.000,-Kč bude činit 9.395,-Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč bude činit 1.879,-Kč 4. Celý nepeněžitý vklad musí být splacen do 15 dnů ode dne právní moci zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení akcionáře dle ust. § 60 odst. 1 a odst. 2 obch. zák. a vlastním předáním nepeněžitého vkladu. Místem splacení je sídlo akciové společnosti. 5. Zemědělské družstvo Dolní Lukavice jako jediný akcionář bude jako jediný upisovat všechny nově emitované akcie svým nepeněžitým vkladem, nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry dle § 204a odst. 6 obch. zák., ani upisováním akcií bez využití přednostního práva k jejich úpisu, a proto se nezveřejní informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění dle § 204a odst. 2 obch. zák., a tedy neurčuje se ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, ani se nestanoví místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. 13.12.1999 - 3.2.2000
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 22. 6.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 115,000.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct milionů korun českých, na celkovou výši 120,000.000,- Kč. 2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář a upisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice nepeněžitým vkladem, jeho předmětem jsou nemovitosti, základní prostředky, movité věci a zásoby vlastních výrobků, vše ve vlastnictví jediného akcionáře, hospodářsky využitelné dle předmětu podnikání akciové společnosti, a to: -A- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č.parc.st.61 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 67 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 68 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 69 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 70 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st.71 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 72 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 77/2 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 77/3 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 77/4 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/1 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/2 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/3 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 86 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 90 16/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 77/1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 77/1 o vým. 1309 m2 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1520/99 na částku 19,842.050,- Kč a ing. Jaroslava Maška č. 327-19/99 na částku 19,888,480,- Kč. -B- 30.7.1999 - 14.9.1999
pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/ a to: č. parc. 113/1 o vým. 904 m2, č. parc. 113/2 o vým. 833 m2, č. parc. 127 o vým. 1711 m2, č. parc. 268/1 o vým. 3228 m2, č. parc. 268/2 o vým. 351 m2,č. parc. 271 o vým. 2248 m2, č. parc. 306 o vým. 4766 m2, č. parc.386 o vým. 3637 m2, č. parc. 387 o vým. 3704 n2, č. parc. 710 o vým. 5179 n2,č. parc. 725 o vým. 2751 m2, č.parc. 726 o vým. 2338 m2, č. parc. 741 o vým. 2931 m2, č. parc. 754 o vým. 1762 m2, č. parc. 787 o vým 3417 m2, č. parc. 799/1 o vým.1557 m2, č. parc. 802 o vým. 611 m2, č. parc. 803/1 o vým.1824 m2, č. parc. 816 o vým. 5844 m2, č. parc. 926/2 o vým. 5826 m2, č. parc. 923/3 o vým. 1841 m2, č. parc. 951 o vým. 813 m2, č. parc. 975 o vým. 5183 m2, č. parc. 1011 o vým. 2446 m2, č. parc. 1099 o vým. 3787 m2, č.parc. 1187 o vým. 4208 m2, č.parc.1221 o vým. 4100 m2, č. parc. 1364 o vým. 7546 ,2 - to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrtálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudku znalců Františka Dvořáka č. 1515/99 na částku 234.410,- Kč a ing. Jaroslava Maška č. 335-27/99 na částku 234.410,- Kč. -C- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/6 2/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 92 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 94 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 95 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 134 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/3 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/1 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/2 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/3 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 1/5, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/5 o výměře 467 m2 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 89 pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 89 o výměře 688 m2 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 90, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st 90 o výměře 138 m2 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 91, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 91 o výměře 681 m2 16/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 93, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 93 o výměře 149 m2 17/pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 164/3 o výměře 32 m2 18/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 1/4, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/4 o výměře 1102 m2 - to vše v obci Řenče, v k. ú. Řenče a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Řenče v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1507/99 na částku 17,862.210,- Kč a ing. Jar. Maška č. 320-12/99 na částku 17,449.320,- Kč. -D- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st.117 v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsaná m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1522/99 na částku 4,800.890,- Kč a ing. Jar Maška č. 329-21/99 na částku 4,721.100,- Kč. -E- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného valstníka č. parc. st. 164/1 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 164/2 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 190 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 194/3 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsané m.j. na LV č. pro obec Řenče, k. ú. Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1562/99 na částku 9,802.370,- Kč a ing. Jar. Maška č. 324-16/99 na částku 9,846.110,- Kč. -F- l/6/10 budovy občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 11 2/6/10 budovy občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc0 st. 118/2 -to vše v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsané na LV č. 380 pro obec Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1535/99 na částku 1,070.625,- Kč a ing. Jar. Maška č. 328-20/99 na částku 1,174.040,- Kč. -G- Pozemky ve vjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/ , a to č. parc. 21 o vým. 69 m2, č. parc. 337 o vým. 1079 m2, č. parc. 380 o vým. 3615 m2, č. parc. 654 o vým. 1726 m2, č. parc. 740 o vým. 504 m2, č. parc. 741 o vým. 198 m2, č. parc. 856 o vým. 1421 m2, č. parc. 896 o vým 1313 m2 - to vše v k.ú. Osek u Vodokrt a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k. ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1519/99 na částku 21.010,- Kč a ing. Jar. Maška č. 332-24/99 na částku 21.010,- Kč. -H- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 47/1 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 47/2 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc0 st. 50 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 53 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Osek u Vodokrt a zapsané m.j.na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1506/99 na částku 2,861.910,- Kč a ing. Jar. Maška č. 316-8/99 na částku 2,851.970,- Kč. -CH- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 56 v obci Řenče, v k. ú. Osek u Vodokrt a zapsaná m. j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1540/99 na částku 2,577.540,- Kč a ing. Jar. Maška č. 315-7/99 na částku 2,562.920,- Kč. -I- pozemek - zahrada č. parc. ý/2 o výměře 52 m2, 5/ lesní pozemek č. parc. 103 o výměře 3363 m2, 3/ lesní pozemek č. parc. 113 o výměře 3194 m2, 4/ lesní pozemek č. parc. 152/2 o výměře 2014 m2, 5/ lesní pozemek č.parc. 243 o výměře 2561 m2, 6/ pozemek - louka č. parc. 275 o výměře 2572 m2, 7/ lesní pozemek č. parc. 289 o výměře 863 m2, 8/ lesní pozemek č. parc. 295 o výměře 3255 m2, 9/ pozemek - ovocný sad č. parc. 713 o výměře 5054 m2, 10/ pozemek - ostatní plocha č. parc.826 o výměře 90 m2, 11/ pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/, a to: č. parc. 58 o vým. 2356 m2, č. parc. 113/1 o vým. 4161 m2, č. parc. 114/1 o vým. 360 m2, č. parc. 114/2 o vým. 72 m2, č. parc. 161 o vým. 532 m2, č. parc. 162 o vým. 5132 m2, č.parc. 249 o vým. 899 m2, č. parc. 250/1 o vým. 6191 m2, č. parc.250/2 o vým. 3799 m2, č. parc. 304 o vým. 1852 m2, č. parc. 329 o vým. 6186 m2, č. parc. 335 o vým. 1798 m2, č. parc. 393 o vým. 1834 m2, č. parc. 404 o vým.2429 m2, č. parc. 414 o vým. 1960 m2, č. parc. 422 o vým. 2590 m2, č. parc. 435 o vým. 1187 m2, č. parc. 437 o vým. 2644 m2, č. parc. 455 o vým. 863 m2, č. parc.458 o vým. 1223 m2, č. parc. 459 o vým. 953 m2, č. parc. 463 o vým. 3700 m2, č. parc. 483 o vým. 2823 m2, č. parc. 502 o vým. 5934 m2, č. parc. 510 o vým. 917 m2, č. parc. 517 o vým. 989 m2, č. parc. 639 o vým. 1708 m2, č.parc. 653/1 o vým. 806 m2, č. parc. 655 o vým. 1277 m2, č. parc. 656/2 o vým.615 m2, č.parc. 658 o vým. 1942 m2, č. parc. 659 o vým. 2787 m2, č. parc. 677 o vým. 1834 m2, č. parc. 681 o vým. 1618 m2, č. parc.709 o vým. 3039 m2, č. parc. 730 o vým. 414 m2, č. parc. 757 o vým. 198 m2, č. parc. 769 o vým. 51 m2, č. parc. 770 o vým. 575 m2, č.parc. 784 o vým. 899 m2, č. parc. 787 o vým. 432 m2, č. parc.801 o vým. 665 m2, č. parc. 816 o vým. 360 m2 - to vše v k.ú. Háje u Vodokrt a zapsané m.j. ns LV č. 170 pro obec Řenče, k. ú. Háje u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 154/99 na částku 415.620,- Kč a ing. Jar. Maška č. 340-32/99 na částku 411.170,- Kč. -J- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/, a to: č.parc. 55/8 o vým. 3551 m2, č. parc. 73/7 o vým. 988 m2, č. parc. 73/8 - díl 2 o vým. 3393 m2, č. parc. 91 o vým. 3163 m2, č. parc. 95/1 o vým. 6072 m2, č. parc. 95/8 o vým. 2560 m2 - to vše v k.ú. Knihy a zapsané m. j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú0 Knihy v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1513/99 na částku 27.990,- Kč a ing. Ja. Maška č. 337-29/99 na částku 27.990,- Kč. -K- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/2 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 71 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 72 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 80 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 86 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 87 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 88 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 89 10/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 117 11/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 118 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 119 13/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st.121 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Vodokrty a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Vodokrty v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1511/99 na částku 11,139.940,- Kč a ing. Jar. Maška č. 323-15/99 na částku 10,814.380,- Kč. -L- l/studna na farmě Vodokrty, 2/ venkovní úpravy, a to zásobníky sypkých hmot - ocelová sila: závod Řenče ( Vodokrty - 5 ks, Řenče - 4 ks, Libákovice - 3 ks), závod Dolní Lukavice (Dolní Lukavice - 3 ks, Lišice - 3 ks), závod Netunice (Netunice - 3 ks), 3/ přípojka vody do areálu farmy Vodokrty, 4/ čerpací zařízení - Vodokrty. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1538/99 na částku 574.700,- Kč a ing.Jar. Maška č. 330-22/99 n a částku 589.680,- Kč. -M- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PL/, a to: č. parc. 1001/8 o vým. 272 m2, č. parc. 1003/2 o vým. 8410 m2, č. parc. 1015/5 o vým. 11701 m2, č. parc. 1016/10 o vým. 3952 m2 - to vše v k.ú. Přeštice a zapsané m.j. na LV č. 378 pro obec Přeštice, k.ú. Přeštice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1563/99 na částku 237.270,- Kč a ing Jar. Maška č. 339-31/99 na částku 259.870,- Kč. -N- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 48 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 49 3/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 50 - to vše v obci Dolní Lukavice, v k.ú. Krasavce a zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú.Krasavce v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1509/99 na částku 11,396.740,- Kč a ing. Jar. Maška č. 319-11/99 na částku 9,487.040,- Kč. -O- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/3 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143 3/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 144 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 168 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 197 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. par. st. 216 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 217 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 218 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 219 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 221 - to vše v obci Horní Lukavice, v k.ú. Horní Lukavice a zapsané m. j. na LV č. 65 pro obec Horní Lukavice, k. ú. Horní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1521/99 na částku 9,787.820,- Kč a ing. Jar. Maška č. 326-18/99 na částku 9,760.450,- Kč. -P- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/, a to: č. parc. 199 o vým. 3165 m2, č. parc. 213/17 o vým. 2769 m2, č. parc. 213/20 o vým. 2012 m2, č. parc. 213/29 o vým.526 m2, č. parc.338/2 o vým. 2881 m2, č. parc. 354/2 o vým. 3755 m2, č. parc. 600 o vým. 4496 m2, č. parc. 611 o vým. 6834 m2, č. parc. 612 o vým. 539 m2, č. parc. 613 o vým. 665 m2, č. parc. 614 o vým. 504 m2, č. parc. 752 o vým. 7374 m2, č. parc. 849/2 o vým. 4884 m2, č. parc. 851 o vým. 683 m2, č. parc. 852 o vým. 7805 m2, č. parc. 854 o vým. 3579 m2, č. parc. 865 o vým. 5431 m2, č. parc. 954/2 o vým. 5865 m2, č. parc. 1074 o vým. 9244 m2, č. parc. 1084/2 o vým. 8632 m2, č. parc. 1133/2 o vým. 2253 m2, č. parc. 1133/3 o vým. 831 m2, č. parc. 1134/2 o vým. 1737 m2, č. parc. 1170/2 o vým. 6633 m2 - to vše v k.ú. Horní Lukavice a zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Horní Lukavice, k.ú. Horní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1516/99 na částku 539.350,- Kč a ing. Jar. Maška č. 334-26/99 na částku 539.350,- Kč. -Q- 1/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 205 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 206 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 207 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 208 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 209 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemu jiného vlastníka č. parc. st. 229/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/3 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/4 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/5 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného účastníka č. parc. st. 229/6 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/7 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/8 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/9 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/10 - to vše v obci Dolní Lukavice v k. ú. Lišice u Dolní Lukavice a zapsané m. j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k. ú. Lišice u Dolní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1554/99 na částku 8,219.400,- Kč a ing. Jar. Maška č. 325-17/99 na částku 8,231.520,- Kč. -R- 30.7.1999 - 14.9.1999
l/ pozemek - pastvina č. parc. 9/1 o výměře 225 m2, 2/ pozemek - zahrada č. parc. 10/4 o výměře 75 m2, 3/ pozemek - louka č. parc. 128 o výměře 5722 m2, 4/ pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/ a to. č. parc. 9/2 - část o vým. 606 m2, č. parc. 10 - část o vým. 6547 m2, č. parc. 22/1 o vým. 3822 m2, č. parc. 111 o vým. 6612 m2, č. parc. 112 o vým. 2135 m2, č. parc. 131 o vým. 2446 m2, č. parc. 190 o vým. 16383 m2, č. parc. 217 o vým. 9818 m2, č. parc. 227 - část o vým. 2199 m2, č. parc. 228 - část o vým. 1808 m2, č. parc. 231/1 o vým. 1205 m2, č. parc. 231/2 o vým. 198 m2, č.parc. 232 o vým. 9351 m2, č. parc. 262 o vým. 7769 m2 - to vše v k.ú. Snopoušovy a zapsané m .j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú. Snopoušovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr.Dvořáka č. 1514/99 na částku 193.840,- Kč a ing. Jar. Maška č. 336-28/99 na částku 193.840,- Kč. -S- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 145 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 205 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 275 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 276 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 316 - to vše v obci Předenice, v k.ú. Předenice a zapsané m. j. na LV č. 34 pro obec Předenice, k. ú. Předenice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1552/99 na částku 2,813.250,- Kč a ing. Jar. Maška č. 314-6/99 na částku 4,015.290,- Kč. -T- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 84 2/budova domu čp. 2 na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st.1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc.st. l o vým. 1455 m2 - to vše v obci Netunice, v k. ú. Netunice a zapsané m. j. na LV č. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1493/99 na částku 3,711.660,- Kč a ing. Jar Maška č. 317-9/99 na částku 3,659.050,- Kč. -U- ovocný sad v k. ú. Nebílovy se všemi součástmi a příslušenstvím, a to technickým zařízením sadu, studnou, venkovními úpravami, trvalými porosty Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1551/99 na částku 16,047.580,- Kč a ing. Jar. Maška č. 342-34/99 na částku 16,215.860,- Kč. -V- 1/ prasata v závodu Řenče, 2/ prasata v závodu Dolní Lukavice, 3/ prasata v závodu Netunice, 4/ skot v závodu Dolní Lukavice, 5/ zásoby vlastní výroby ke zvýšení základního jmění. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Jaroslava Martínka č. 103 na částku 17,231.607,13 Kč a ing. Otto Zwiefelhofera č. 5430/171/99 na částku 17,231.607,13 Kč. l/kolový traktor, SPZ PJ 57-99, 2/ kolový traktor, PJ 58-00, 3/kolový traktor SPZ PJ 56-98, 4/ kolový traktor, SPZ PJ 55-78, 5/ obilní kombajn, výr. č. 4506, 6/ obilní kombajn, výr. č. 4507, 7/ samochodná řezačka, výr. č. 4053, 8/ návěs traktor. - fekál., SPZ PJ 54-92, 9/ návěs traktor. - sklápěč., SPZ LT 98-14, 10/ universál. nakladač, výr. č. 7857, ll/ návěsný postřikovač, výr. č. 491, 12/ krmný návěs, výr. č. 4083, 13/ krmný návěs, výr. č. 4090, 14/ polones. pluh 5-ti radlič., inv.č. 2175, 15/ pluh 6-ti radlič, inv.č.2197, 16/ pluh 6-ti radlič., inv. č. 2259, 17/ kypřič Saturn, inv. č. 2182, 18/ kypřič Saturn, inv. č. 2185, 19/ rotační brány, inv. č. 2189, 20/ půdní pěch, inv. č. 2176, 21/ secí stroj, inv. č. 2184, 22/ s ecí kombinace, inv. č. 2213, 23/ secí kombinace inv. č.2239, 24/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv. č. 2186, 25/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv. č. 2180, 26/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv.č. 2187, 27/ rosič HARDI, inv. č. 2183, 28/ rotační žací stroj, inv. č. 2226, 29/ rotační žací stroj, inv.č. 2227, 30/ rotační žací stroj,inv. č. 2228, 31/ shrnovač, inv.č. 2224, 32/ shrnovač inv.č. 2261, 33/ secí stroj, inv. č.2224. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců ing. Václava Kubeše č. 1739-62/99 na částku 24,425.500,- Kč a Františka Škanty č. 804/99 na částku 23,080.100,- Kč. -X- 1/technologické zařízení posklizňové linky obilí, inv. č. 0384 a další strojní zařízení inv. č. 2168, 2/ technologické zařízení a strojní vybavení přístaveb posklizňové linky, inv. č. 2167, 3/ sušárna zrnin SM 8, inv. č. 2192, další zařízení sušárny č. 2190, 4/ technologické zařízení sušárny BS 6, inv. č. 1268 a další strojní zařízení sušárny inv. č. 1929. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců ing. Václava Kubeše č. 1740-63/99 na částku 6,155.400,- Kč a Františka Škanty č. 803/99 na částku 6,541.400,- Kč. Celková hodnota všech nepeněžitých vkladů byla schválena součtem nižších hodnot znaleckých posudků ve výši 167,807.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií činí emisní ážio ve výši 52,807.000,- Kč. 3/ Počet upisovaných akcií: 6750 kusů Jmenovitá hodnota akcií 600 ks: 100.000,- Kč 600 ks: 50.000,- Kč 1850 ks: 10.000,- Kč 700 ks: 5.000,- Kč 3000 ks: 1.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinné Akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podílmezi součtem jdnotlivých hodnot všech emitovaných akcií ve výši 115,000.000,- Kč a emisního ážia ve výši 52,807.000,- Kč k celkovému počtu 6750 ks emitovaných akcií s tím,že: - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude činit 145.919,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 50.0000,- Kč bude činit 7 2.960,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 14.592,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude činit 7.296,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude činit 1.459,- Kč 4. Celý nepeněžitý vklad musí být splacen do l5 dnů od dne právní moci zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení zákaldního jmění do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení akcionáře dle ust. § 60 odst.1 obch. zák. a vlastním předáním nepeněžitého vkladu. Místem splacení je sídlo akciové společnosti. 5. Zemědělské družstvo Dolní Lukavice jako jediný akcionář bude jako jediný upisovat všechny nově emitované akcie, nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry dle § 204a odst. 6 obcho zák., ani upisováním akcií bez využití přednostního práva k jejich úpisu, a proto se nezveřejní informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění dle § 204a odst. 2 obch0 zák., a proto se neurčuje místo a lhůta v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, ani se nestanoví místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. 30.7.1999 - 14.9.1999
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 22. 6.1999 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 115,000.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct milionů korun českých, na celkovou výši 120,000.000,- Kč. 2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář a upisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice nepeněžitým vkladem, jeho předmětem jsou nemovitosti, základní prostředky, movité věci a zásooby vlastních výrobků, vše ve vlastnictví jediného akcionáře, hospodářsky využitelné dle předmětu podnikání akciové společnosti, a to: -A- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č.parc.st.61 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 67 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 68 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 69 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 70 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st.71 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 72 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 77/2 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 77/3 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 77/4 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/1 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/2 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79/3 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 86 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 90 16/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 77/1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 77/1 o vým. 1309 m2 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Františka Dvořáka č. 1520/99 na částku 19,842.050,- Kč a ing. Jaroslava Maška č. 327-19/99 na částku 19,888,480,- Kč. -B- 29.6.1999 - 30.7.1999
pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/ a to: č. parc. 113/1 o vým. 904 m2, č. parc. 113/2 o vým. 833 m2, č. parc. 127 o vým. 1711 m2, č. parc. 268/1 o vým. 3228 m2, č. parc. 268/2 o vým. 351 m2,č. parc. 271 o vým. 1148 m2, č. parc. 306 o vým. 4766 m2, č. parc.386 o vým. 3637 m2, č. parc. 387 o vým. 3704 n2, č. parc. 710 o vým. 5179 n2,č. parc. 725 o vým. 2751 m2, č.parc. 726 o vým. 2338 m2, č. parc. 741 o vým. 2931 m2, č. parc. 754 o vým. 1762 m2, č. parc. 787 o vým 3417 m2, č. parc. 799/1 o vým.1557 m2, č. parc. 802 o vým. 611 m2, č. parc. 803/1 o vým.1824 m2, č. parc. 816 o vým. 5844 m2, č. parc. 926/2 o vým. 5826 m2, č. parc. 923/3 o vým. 1841 m2, č. parc. 951 o vým. 813 m2, č. parc. 975 o vým. 5183 m2, č. parc. 1011 o vým. 2446 m2, č. parc. 1099 o vým. 3787 m2, č.parc. 1187 o vým. 4208 m2, č.parc.1221 o vým. 4100 m2, č. parc. 1364 o vým. 7546 ,2 - to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrtálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudku znalců Františka Dvořáka č. 1515/99 na částku 234.410,- Kč a ing. Jaroslava Maška č. 335-27/99 na částku 234.410,- Kč. -C- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/6 2/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 92 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 94 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 95 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 134 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143/3 9/zemědělská hospodářská budeova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/1 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/2 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146/3 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 1/5, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/5 o výměře 467 m2 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 89 pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 89 o výměře 688 m2 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 90, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st 90 o výměře 138 m2 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 91, pozemek - zastavewná plocha č. parc. st. 91 o výměře 681 m2 16/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 93, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 93 o výměře 149 m2 17/pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 164/3 o výměře 32 m2 18/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 1/4, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/4 o výměře 1102 m2 - to vše v obci Řenče, v k. ú. Řenče a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Řenče v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1507/99 na částku 17,862.210,- Kč a ing. Jar. Maška č. 320-12/99 na částku 17,449.320,- Kč. -D- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st.117 v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsaná m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1522/99 na částku 4,800.890,- Kč a ing. Jar Maška č. 329-21/99 na částku 4,721.100,- Kč. -E- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného valstníka č. parc. st. 164/1 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 164/2 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 190 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st. 194/3 - to vše v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsané m.j. na LV č. pro obec Řenče, k. ú. Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1562/99 na částku 9,802.370,- Kč a ing. Jar. Maška č. 324-16/99 na částku 9,846.110,- Kč. -F- l/6/10 budovy občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 11 2/6/10 budovy občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc0 st. 118/2 -to vše v obci Řenče, v k.ú. Řenče a zapsané na LV č. 380 pro obec Řenče v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1535/99 na částku 1,070.625,- Kč a ing. Jar. Maška č. 328-20/99 na částku 1,174.040,- Kč. -G- Pozemky ve vjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/ , a to č. parc. 21 o vým. 69 m2, č. parc. 337 o vým. 1079 m2, č. parc. 380 o vým. 3615 m2, č. parc. 654 o vým. 1726 m2, č. parc. 740 o vým. 504 m2, č. parc. 741 o vým. 198 m2, č. parc. 856 o vým. 1421 m2, č. parc. 896 o vým 1313 m2 - to vše v k.ú. Osek u Vodokrt a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k. ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1519/99 na částku 21.010,- Kč a ing. Jar. Maška č. 332-24/99 na částku 21.010,- Kč. -H- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 47/1 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 47/2 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc0 st. 50 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 53 - to vše o bci Řenče, v k.ú. Osek u Vodokrt a zapsané m. j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1506/99 na částku 2,861.910,- Kč a ing. Jar. Maška č. 316-8/99 na částku 2,851.970,- Kč. -CH- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 56 v obci Řenče, v k. ú. Osek u Vodokrt a zapsaná m. j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Osek u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1540/99 na částku 2,577.540,- Kč a ing. Jar. Maška č. 315-7/99 na částku 2,562.920,- Kč. -I- pozemke - zahrada č. parc. ý/2 o výměře 52 m2, 5/ lesní pozemek č. parc. 103 o výměře 3363 m2, 3/ lesní pozemek č. parc. 113 o výměře 3194 m2, 4/ lesní pozemek č. parc. 152/2 o výměře 2014 m2, 5/ lesní pozemek č.parc. 243 o výměře 2561 m2, 6/ pozemek - louka č. parc. 275 o výměře 2572 m2, 7/ lesní pozemek č. parc. 289 o výměře 863 m2, 8/ lesní pozemek č. parc. 295 o výměře 3255 m2, 9/ pozemek - ovocný sad č. parc. 713 o výměře 5054 m2, 10/ pozemek - ostatní plocha č. parc.826 o výměře 90 m2, 11/ pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/, a to: č. parc. 58 o vým. 2356 m2, č. parc. 113/1 o vým. 4161 m2, č. parc. 114/1 o vým. 360 m2, č. parc. 114/2 o vým. 72 m2, č. parc. 161 o vým. 532 m2, č. parc. 162 o vým. 5132 m2, č.parc. 249 o vým. 899 m2, č. parc. 250/1 o vým. 6191 m2, č. parc.250/2 o vým. 3799 m2, č. parc. 304 o vým. 1852 m2, č. parc. 329 o vým. 6186 m2, č. parc. 335 o vým. 1798 m2, č. parc. 393 o vým. 1834 m2, č. parc. 404 o vým.2429 m2, č. parc. 414 o vým. 1960 m2, č. parc. 422 o vým. 2590 m2, č. parc. 435 o vým. 1187 m2, č. parc. 437 o vým. 2644 m2, č. parc. 455 o vým. 863 m2, č. parc.458 o vým. 1223 m2, č. parc. 459 o vým. 953 m2, č. parc. 463 o vým. 3700 m2, č. parc. 483 o vým. 2823 m2, č. parc. 502 o vým. 5934 m2, č. parc. 510 o vým. 917 m2, č. parc. 517 o vým. 989 m2, č. parc. 639 o vým. 1708 m2, č.parc. 653/1 o vým. 806 m2, č. parc. 655 o vým. 1277 m2, č. parc. 656/2 o vým.615 m2, č.parc. 658 o vým. 1942 m2, č. parc. 659 o vým. 2787 m2, č. parc. 677 o vým. 1834 m2, č. parc. 681 o vým. 1618 m2, č. parc.709 o vým. 3039 m2, č. parc. 730 o vým. 414 m2, č. parc. 757 o vým. 198 m2, č. parc. 769 o vým. 51 m2, č. parc. 770 o vým. 575 m2, č.parc. 784 o vým. 899 m2, č. parc. 787 o vým. 432 m2, č. parc.801 o vým. 665 m2, č. parc. 816 o vým. 360 m2 - to vše v k.ú. Háje u Vodokrt a zapsané m.j. ns LV č. 170 pro obec Řenče, k. ú. Háje u Vodokrt v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 154/99 na částku 415.620,- Kč a ing. Jar. Maška č. 340-32/99 na částku 411.170,- Kč. -J- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PK/, a to: č.parc. 55/8 o vým. 3551 m2, č. parc. 73/7 o vým. 988 m2, č. parc. 73/8 - díl 2 o vým. 3393 m2, č. parc. 91 o vým. 3163 m2, č. parc. 95/1 o vým. 6072 m2, č. parc. 95/8 o vým. 2560 m2 - to vše v k.ú. Knihy a zapsané m. j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú0 Knihy v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1513/99 na částku 27.990,- Kč a ing. Ja. Maška č. 337-29/99 na částku 27.990,- Kč. -K- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/2 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 71 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 72 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 79 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 80 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 86 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 87 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 88 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 89 10/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 117 11/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 118 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 119 13/ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. - to vše v obci Řenče, v k.ú. Vodokryty a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obec Řenče, k.ú. Vodokrty v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1511/99 na částku 11,139.940,- Kč a ing. Jar. Maška č. 323-15/99 na částku 10,814.380,- Kč. -L- l/studna na farmě Vodokrty, 2/ venkovní úpravy, a to zásobníky sypkých hmot - ocelová sila: závod Řenče / Vodokrty - 5 ks, Řenče - 4 ks, LIbákovice - 3 ks/, závod Dolní Lukavice /Dolní Lukavice - 3 ks, Lišice - 3 ks/, závod Netunice /Netunice - 3 ks/, 3/ přípojka vody do areálu farmy Vodokrty, 4/ čerpací zařízení - Vodokrty. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znlaců Fr. Dvořáka č. 1538/99 na částku 574.700,- Kč a ing.Jar. Maška č. 330-22/99 n a částku 589.680. -M- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PL/, a to: č. parc. 1001/8 o vým. 272 m2, č. parc. 1003/2 o vým. 8410 m2, č. parc. 1015/5 o vým. 8410 m2, č. parc. 1015/5 o vým.11701 m2, č. parc. 1016/10 o vým. 3952 m2 - to vše v k.ú. Přeštice a zapsané m.j. na LV č. 378 pro obec Přeštice, k.ú. Přeštice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepenžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1563/99 na částku 237.270,- Kč a ing Jar. Maška č. 339-31/99 na částku 259.870,- Kč. -N- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 48 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 49 3/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 50 - to vše v obci Dolní Lukavice, v k.ú. Krasavce a zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú.Krasavce v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1509/99 na částku 11,396.740,- Kč a ing. Jar. Maška č. 319-11/99 na částku 9,487.040,- Kč. -O- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 1/3 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 143 3/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 144 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 168 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 197 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. par. st. 216 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 217 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 218 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 219 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 221 - to vše v obci Horní Lukavice, v k.ú. Horní Lukavice a zapsané m. j. na LV č. 65 pro obec Horní Lukavice, k. ú. Horní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1521/99 na částku 9,787.820,- Kč a ing. Jar. Maška č. 326-18/99 na částku 9,760.450,- Kč. -P- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr /PL/, a to: č. parc. 199 o vým. 3165 m2, č. parc. 213/17 o vým. 2769 m2, č. parc. 213/20 o vým. 2012 m2, č. parc. 213/29 o vým.526 m2, č. parc.338/2 o vým. 2881 m2, č. parc. 354/2 o vým. 3755 m2, č. parc. 600 o vým. 4496 m2, č. parc. 611 o vým. 6834 m2, č. parc. 612 o vým. 539 m2, č. parc. 613 o vým. 665 m2, č. parc. 614 o vým. 504 m2, č. parc. 752 o vým. 7374 m2, č. parc. 849/2 o vým. 4884 m2, č. parc. 851 o vým. 683 m2, č. parc. 852 o vým. 7805 m2, č. parc. 854 o vým. 3579 m2, č. parc. 865 o vým. 5431 m2, č. parc. 954/2 o vým. 5865 m2, č. parc. 1074 o vým. 9244 m2, č. parc. 1084/2 o vým. 8632 m2, č. parc. 1133/2 o vým. 2253 m2, č. parc. 1133/3 o vým. 831 m2, č. parc. 1134/2 o vým. 1737 m2, č. parc. 1170/2 o vým. 6633 m2 - to vše v k.ú. Horní Lukavice a zapsané m.j. na LV č. 65 pro obec Horní Lukavice, k.ú. Horní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nereněžitý vklad je oceněn znaleckými posudku znalců Fr. Dvořáka č. 1516/99 na částku 539.350,- Kč a ing. Jar. Maška č. 334-26/99 na částku 539.350,- Kč. -Q- 1/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 205 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 206 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlasntíka č. parc. st. 207 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 208 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 209 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemu jiného vlastníka č. parc. st. 229/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/3 9/zemědělská hospodářská buodva na pozemku jiného valstníka č. parc. st. 229/4 10/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/5 11/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného účastníka č. parc. st. 229/6 12/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/7 13/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/8 14/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/9 15/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 229/10 - to vše v obci Dolní Lukavice v k. ú. LIšice Dolní Lukavice a zapsané m. j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k. ú. Lišice u Dolní Lukavice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1544/99 na částku á,219.400,- Kč a ing. Jar. Maška č. 325-17/99 na částku 8,231.520,- Kč. -R- 29.6.1999 - 30.7.1999
l/ pozemek - pastvina č. parc. 9/1 o výměře 225 m2, 2/ pozemek - zahrada č. parc. 10/4 o výměře 75 m2, 3/ pozemek - louka č. parc. 128 o výměře 5722 m2, 4/ pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK/ a to. č. parc. 9/2 - část o vým. 606 m2, č. parc. 10 - část o vým. 6547 m2, č. parc. 22/1 o vým. 3822 m2, č. parc. 111 o vým. 6612 m2, č. parc. 112 o vým. 2135 m2, č. parc. 131 o vým. 2446 m2, č. parc. 190 o vým. 1683 m2, č. parc. 217 o vým. 9818 m2, č. parc. 227 - část o vým. 2199 m2, č. parc. 228 - část o vým. 1808 m2, č. parc. 231/1 o vým. 1205 m2, č. parc. 231/2 o vým. 198 m2, č.parc. 232 o vým. 9351 m2, č. parc. 262 o vým. 7769 m2 - to vše v k.ú. Snopoušovy a zapsané m .j. na LV č. 65 pro obec Dolní Lukavice, k.ú. Snopoušovy v katastru nemovitostí u Kaatastrálního )řadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr.Dvořáka č. 1514/99 na částku 193.840,- Kč a ing. Jar. Maška č. 336-28/99 na částku 193.840,- Kč. -S- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 145 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 146 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 205 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 275 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 276 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 316 - to vše v obci předenice, v k.ú. Předenice a zapsané m. j. na LV č. 34 pro obec Předenice, k. ú. Předenice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1552/99 na částku 2,813.250,- Kč a ing. Jar. Maška č. 314-6/99 na částku 4,015.290,- Kč. -T- 1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č. parc. st. 84 2/budova domu čp. 2 na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st.1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc.st. l o vým. 1455 m2 - to vše v obci Netunice, v k. ú. Neutnice a zapsané m. j. na LV č. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí v Katastrálního úřadu Plzeň - jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1493/99 na částku 3,711.660,- Kč a ing. Jar Maška č. 317-9/99 na částku 3,659.050,- Kč. -U- ovocný sad v k. ú. Nebílovy se všemi součástmi a příslušenstvím, a to technickým zařízením sadu, studnou, venkovními úpravami, trvalými porosty Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořáka č. 1551/99 na částku 16,047.580,- Kč a ing. Jar. Maška č. 342-34/99 na částku 16,215.860,- Kč. -V- 1/ prasata v závodu Řenče, 2/ prasata v závodu Dolní Lukavice, 3/ prasata v závodu Netunice, 4/ skot v závodu Dolní Lukavice, 5/ zásoby vlastní výroby ke zvýšení základního jmění. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Jaroslava Martínka č. 103 na částku 17,231.607,13 Kč a ing0 Otto Zwiefelhofera č. 5430/171/99 na částku 17,231.607,13 Kč. l/kolový traktor, SPZ PJ 57-99, 2/ kolový traktor, PJ 58-00, 3/kolový traktor SPZ PJ 56-98, 4/ kolový traktor, SPZ PJ 55-78, 5/ obilní kombajn, výr. č. 4506, 6/ obilní kombajn, výr. č. 4507, 7/ samochodná řezačka, výr. č. 4053, 8/ návěs traktor. - fekál., SPZ PJ 54-92, 9/ návěs traktor. - sklápěč., SPZ LT 98-14, 10/ universál. nakladač, výr. č. 7857, ll/ návěsný postřikovač, výr. č. 491, 12/ krmná návěs, výr. č. 4083, 13/ krmný návěs, výr. č. 4090, 14/ polones. pluh 5-ti radlič., inv.č. 2175, 15/ pluh 6-ti radlič, inv.č.2197, 16/ pluh 6-ti radlič., inv. č. 2259, 17/ kypřič Saturn, inv. č. 2182, 18/ kypřič Saturm, inv. č. 2185, 19/ rotační brány, inv. č. 2189, 20/ půdní pěch, inv. č. 2176, 21/ secí stroj, inv. č. 2184, 22/ s ecí kombinace, inv. č. 2239, 24/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv. č. 2186, 25/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv. č. 2180, 26/ rozmetadlo chlév. mrvy, inv. č. 2187, 27/ nosič HARDI, INV. č. 2183, 28/ rotační žací stroj, inv. č. 2226, 29/ rotační žací stroj, inv. č. 2227, 30/ rotační žací stroj, inv. č. 2228, 31/ shrnovač, inv. č. 2224, 32/ shrnovač, inv. č. 2261, 33/ secí stroj, inv. č.2244. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců ing. Václava Kubeše č. 1739-62/99 na částku 24,425.500,- Kč a Františka Škanty č. 804/99 na částku 23,080.100,- Kč. -X- 1/technologické zařízení posklizňové linky obilí, inv. č. 0384 a další strojní zařízení inv. č. 2168, 2/ technologické zařízení a strojní vybavení přístaveb posklizňové linky, inv. č. 2167, 3/ sušárna zrnin SM 8, INV. č. 2192, DALší ZAříZENí SUšáRNY INV. č. 2190, 4/ technologické zařízení sušárny BS 6, inv. č. 1268 a další strojní zaříezní sušárny inv. č. 1929. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců ing. Václava Kubeše č. 1740-63/99 na částku 6,155.400,- Kč a Františka Škanty č. 803/99 na částku 6,541.400,- Kč. Celková hodnota všech nepeněžitých vkladů byla schválena součtem nižších hodnot znaleckých posudků ve výši 167,807.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií činí emisní ážio ve výši 52,807.000,- Kč. 3/ Počet upisovaných akcií: 6750 kusů Jmenovitá hodnota akcií 600 ks: 100.000,- Kč 600 ks: 50.000,- Kč 1850 ks: 10.000,- Kč 700 ks: 5.000,- Kč 3000 ks: 1.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinné Akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podílmezi součtem jdnotlivých hodnot všech emitovaných akcií ve výši 115,000.000,- Kč a emisního ážia ve výši 52,807.000,- Kč k celkovému počtu 6750 ks emitovaných akcií s tím,že: - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude činí 145.919,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 50.0000,- Kč bude činit 7 2.960,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 14.592,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude činit 7.296,- Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude činit 1.459,- Kč 4. Celý nepeněžitý vklad musí být splacen do l5 dnů od dne právní moci zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení zákaldního jmění do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení akcionáře dle ust. § 60 odst.1 obch. zák. a vlastním předáním nepeněžitého vkladu. Místem spalcení je sídlo akciové společnosti. 5. Zemědělské družstvo Dolní Lukavice jako jediný akcionář bude jako jediný upisovat všechny nově emitované akcie, nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry dle § 204a odst. 6 obch0 zák., ani upisováním akcií bez využití přednostního práva k jejich úpisu, a proto se nezveřejní informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění dle § 204a odst. 2 obch0 zák., a proto se neurčuje místo a lhůta v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, ani se nestanoví místo a l lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. 29.6.1999 - 30.7.1999

Kapitál LUKRENA a.s.

zakladni jmění 148 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.2000
zakladni jmění 128 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.2000 - 12.6.2000
zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.9.1999 - 3.2.2000
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1999 - 14.9.1999

Akcie LUKRENA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 800 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 000 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 400 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 3.2.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 600 3.2.2000 - 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 200 3.2.2000 - 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 600 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 14.9.1999 - 3.2.2000
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 000 14.9.1999 - 3.2.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 14.9.1999 - 3.2.2000
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 600 14.9.1999 - 12.6.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 150 5.3.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 300 5.3.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 5.3.1999 - 14.9.1999

Sídlo LUKRENA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Česká republika
Dolní Lukavice 196, okres Plzeň-jih, PSČ 334 44
4.7.2000
Adresa Česká republika
Čejetice 106, okres Strakonice, 386 00
5.3.1999 - 4.7.2000

Předmět podnikání LUKRENA a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 10.3.2010
kovářství, podkovářství 10.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 10.3.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.3.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2009
opravy silničních vozidel 9.7.2003
opravy pracovních strojů 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 9.7.2003 - 29.7.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.7.2003 - 29.7.2009
velkoobchod 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 9.7.2003 - 29.7.2009
specializovaný maloobchod 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod tabákovými výrobky 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.7.2003 - 29.7.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 9.7.2003 - 29.7.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba krmiv a krmných směsí 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 9.7.2003 - 29.7.2009
přípravné práce pro stavby 9.7.2003 - 29.7.2009
zprostředkování obchodu 9.7.2003 - 29.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.7.2003 - 29.7.2009
ubytovací služby 9.7.2003 - 29.7.2009
technické činnosti v dopravě 9.7.2003 - 29.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 9.7.2003 - 29.7.2009
poskytování technických služeb 9.7.2003 - 29.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.7.2003 - 10.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 9.7.2003 - 10.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.7.2003 - 10.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 9.7.2003 - 10.3.2010
nákladní vnitrostátní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti 9.7.2003 - 10.3.2010
nákladní vnitrostátní doprava nad 3,5 t celkové hmotnosti 9.7.2003 - 10.3.2010
pekařství 25.2.2000
hostinská činnost 25.2.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.2.2000
výroba a opravy zemědělských strojů 25.2.2000 - 9.7.2003
opravy motorových vozidel 25.2.2000 - 9.7.2003
činnost účetních poradců 25.2.2000 - 9.7.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 25.2.2000 - 9.7.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.2.2000 - 9.7.2003
diagnostická zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 25.2.2000 - 9.7.2003
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 25.2.2000 - 29.7.2009
zámečnictví 25.2.2000 - 10.3.2010
kovářství 25.2.2000 - 10.3.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 25.2.2000 - 10.3.2010
zemědělská výroba 5.3.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.3.1999 - 9.7.2003

vedení firmy LUKRENA a.s.

Statutární orgán LUKRENA a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva , nebo samostatně místopředseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva. Podepisování za představenstvo společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné, nebo napsané firmě společnosti, připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva. Neuvedení obchodní firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. 9.7.2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva , nebo samostatně místopředseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva. Podepisování za představenstvo společnosti se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva. 5.3.1999 - 9.7.2003
předseda představenstva Ing. Pavel Netrval 5.5.2015
Vznik členství 12.8.2014
Vznik funkce 12.8.2014
Adresa: 172 , Dolní Lukavice 334 44
člen představenstva Alena Vanišová 5.5.2015
Vznik členství 12.8.2014
Adresa: 30 , 334 01 Řenče Česká republika
místopředseda přestavenstva Ing. Pavel Tuháček 27.5.2015
Vznik členství 12.8.2014
Vznik funkce 21.4.2015
Adresa: Rozkvetlá 945/8 , Plzeň 326 00
člen představenstva Zdeňka Šilhánková 5.3.1999 - 3.2.2000
Adresa: 332 09 Česká republika
Předenice 73, 332 09
člen představenstva Jan Benda 5.3.1999 - 11.5.2000
Adresa: 121 , Lišice 503 51
člen představenstva Václav Hec 5.3.1999 - 11.5.2000
Adresa: Česká republika
Vodokrty 16, 334 01
předseda představenstva Stanislav Šesták 5.3.1999 - 11.5.2000
Adresa: Česká republika
Řenče 59, 334 45
místopředseda představenstva Pavel Mašek 5.3.1999 - 11.5.2000
Adresa: 202 , Dolní Lukavice 334 44
člen představenstva Jaromír Hofman 3.2.2000 - 11.5.2000
Adresa: 70 , 332 04 Netunice Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Pašek 11.5.2000 - 9.7.2003
Adresa: Česká republika
Řenče - Plevňov 12, 334 45
místopředseda představenstva Jaromír Hofman 11.5.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 8.6.2004
Vznik funkce 3.4.2000
Zánik funkce 8.6.2004
Adresa: Česká republika
Netunice 70, 332 04
člen představenstva Pavel Mašek 11.5.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 8.6.2004
Adresa: 202 , Dolní Lukavice 334 44
člen představenstva Ing. Peter Sýkora 11.5.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 14.9.2004
Adresa: Nad Přehradou 444/25 , Plzeň 321 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Pašek 9.7.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 8.6.2004
Vznik funkce 3.4.2000
Zánik funkce 8.6.2004
Adresa: 12 , 334 01 Řenče - Plevňov Česká republika
člen představenstva Stanislav Šesták 11.5.2000 - 4.11.2009
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Česká republika
Řenče 59, 334 45
předseda představenstva Ing. Pavel Netrval 12.5.2005 - 4.11.2009
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 27.8.2009
Vznik funkce 8.6.2004
Zánik funkce 27.8.2009
Adresa: 172 , Dolní Lukavice 334 44
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kajl 12.5.2005 - 4.11.2009
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 8.9.2009
Vznik funkce 8.6.2004
Zánik funkce 8.9.2009
Adresa: 124 , Horní Lukavice 334 01
člen představenstva Ing. Pavel Tuháček 12.5.2005 - 4.11.2009
Vznik členství 8.7.2004
Zánik členství 27.8.2009
Adresa: Rozkvetlá 8 , 326 00 Plzeň Česká republika
člen představenstva Václav Hec 12.5.2005 - 10.3.2010
Vznik členství 14.9.2004
Zánik členství 21.12.2009
Adresa: 16 , Řenče 334 01
předseda představenstva Ing. Pavel Netrval 4.11.2009 - 15.8.2013
Vznik členství 27.8.2009
Vznik funkce 27.8.2009
Adresa: 172 , Dolní Lukavice 334 44
člen představenstva Ing. Pavel Tuháček 4.11.2009 - 15.8.2013
Vznik členství 27.8.2009
Adresa: Rozkvetlá 945/8 , Plzeň 326 00
člen představenstva Alena Vanišová 10.3.2010 - 5.5.2015
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 12.8.2014
Adresa: 30 , 334 01 Libákovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Netrval 15.8.2013 - 5.5.2015
Vznik členství 27.8.2009
Zánik členství 12.8.2014
Vznik funkce 27.8.2009
Zánik funkce 12.8.2014
Adresa: 172 , 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Tuháček 15.8.2013 - 5.5.2015
Vznik členství 27.8.2009
Zánik členství 12.8.2014
Adresa: Rozkvetlá 945/8 , Plzeň 326 00
člen přestavenstva Ing. Pavel Tuháček 5.5.2015 - 27.5.2015
Vznik členství 12.8.2014
Adresa: Rozkvetlá 945 8, 326 00 Plzeň Česká republika

Dozorčí rada LUKRENA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Karel Prach 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Vznik funkce 21.6.2018
Adresa: 34 , 334 01 Horní Lukavice Česká republika
člen dozorčí rady Marie Holoubková 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: 69 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Alena Vochová 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: 16 , 332 09 Předenice Česká republika
člen dozorčí rady Jana Zikmundová 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: 72 , 332 04 Nebílovy Česká republika
člen dozorčí rady Petr Šimek 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: 35 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Petr Brandl 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: Svatopluka Čecha 208 , 334 42 Chlumčany Česká republika
člen dozorčí rady Petr Bouše 5.3.1999 - 9.7.2003
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Česká republika
Řenče 9, 334 45
člen dozorčí rady Václav Havránek 25.2.2000 - 9.7.2003
Adresa: 334 01 Dolní Lukavice Česká republika
člen dozorčí rady Milan Kučera 25.2.2000 - 9.7.2003
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: 25 , Dolní Lukavice 334 01
předseda dozorčí rady Karel Prach 5.3.1999 - 12.5.2005
Vznik členství 5.3.1999
Zánik členství 29.5.2003
Vznik funkce 5.3.1999
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: 34 , Horní Lukavice 334 01
člen dozorčí rady Jan Hofman 5.3.1999 - 12.5.2005
Vznik členství 5.3.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: Česká republika
Předenice 3, 332 09
místopředseda dozorčí rady Libuše Smolová 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Vznik funkce 22.12.1999
Zánik funkce 14.6.2003
Adresa: 21 , 334 01 Osek Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Brandl 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: Boženy Němcové 322 , Chlumčany 334 42
člen dozorčí rady Václav Houdek 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: 47 , Netunice 332 04
člen dozorčí rady Jana Chárová 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: 13 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Miloslav Janda 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: 33 , Háje 261 01
člen dozorčí rady Zdeňka Šilhánková 25.2.2000 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 29.5.2003
Adresa: 73 , 332 09 Předenice Česká republika
člen dozorčí rady Václav Havránek 9.7.2003 - 12.5.2005
Vznik členství 10.12.1999
Zánik členství 14.6.2003
Adresa: 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
člen dozorčí rady Václav Hec 9.7.2003 - 12.5.2005
Vznik členství 16.6.2001
Zánik členství 8.7.2004
Adresa: 16 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady František Tolar 9.7.2003 - 5.8.2009
Vznik členství 16.6.2001
Zánik členství 16.9.2006
Adresa: 119 , Dolní Lukavice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Marie Holoubková 9.7.2003 - 5.8.2009
Vznik členství 16.6.2001
Zánik členství 16.9.2006
Adresa: 69 , 334 45 Řenče Česká republika
člen dozorčí rady Karel Prach 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 29.8.2008
Adresa: 34 , Horní Lukavice 334 01
člen dozorčí rady Jana Chárová 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 14.9.2008
Adresa: 13 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Zdeňka Šilhánková 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 10.5.2005
Adresa: 73 , 332 09 Předenice Česká republika
člen dozorčí rady Jaroslav Kašpar 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 14.9.2008
Adresa: 15 , Netunice 332 04
člen dozorčí rady Marie Puchtová 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 14.9.2008
Adresa: 173 , Dolní Lukavice 334 44
člen dozorčí rady Václav Špelina 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 14.6.2003
Zánik členství 14.9.2008
Adresa: 2 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Václav Mašek 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 29.8.2008
Adresa: 22 , 334 01 Krasavce Česká republika
člen dozorčí rady Václav Trhlík 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 29.8.2008
Adresa: 41 , 334 45 Řenče Česká republika
člen dozorčí rady Jana Zikmundová 12.5.2005 - 5.8.2009
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 29.8.2008
Adresa: 72 , Nebílovy 332 04
člen dozorčí rady Karel Prach 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: 34 , Horní Lukavice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Marie Holoubková 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: 69 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Alena Vochová 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: 16 , 332 09 Předenice Česká republika
člen dozorčí rady Jana Zikmundová 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 14.11.2008
Zánik členství 17.5.2013
Adresa: 72 , Nebílovy 332 04
člen dozorčí rady Miloslav Janda 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 14.11.2008
Zánik členství 17.5.2013
Adresa: 33 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Petr Brandl 5.8.2009 - 1.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: Svatopluka Čecha 208 , Chlumčany 334 42
člen dozorčí rady Alena Vochová 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: 16 , Předenice 332 09
člen dozorčí rady Jana Zikmundová 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 17.5.2013
Zánik členství 17.5.2018
Adresa: 72 , Nebílovy 332 04
člen dozorčí rady Petr Šimek 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 17.5.2013
Zánik členství 17.5.2018
Adresa: 35 , Řenče 334 01
člen dozorčí rady Petr Brandl 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: Svatopluka Čecha 208 , Chlumčany 334 42
člen dozorčí rady Karel Prach 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: 34 , Horní Lukavice 334 01
člen dozorčí rady Marie Holoubková 1.8.2013 - 1.11.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: 69 , 334 01 Řenče Česká republika

Sbírka Listin LUKRENA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 890/SL 164 účetní závěrka [2013] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 6.5.2014 25.6.2015 14.10.2015 2
B 890/SL 163 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 6.5.2014 25.6.2015 14.10.2015 4
B 890/SL 162 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 21.4.2014 22.5.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 161 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 12.8.2014 9.4.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 160 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 12.8.2014 9.4.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 159 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 16.6.2013 24.9.2013 24.9.2013 2
B 890/SL 158 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 15.6.2013 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 157 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 156 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 23.4.2012 24.9.2013 24.9.2013 2
B 890/SL 155 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Plzni 21.3.2012 24.9.2013 24.9.2013 3
B 890/SL 154 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Plzni 21.3.2012 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 153 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 21.6.2013 24.7.2013 1.8.2013 6
B 890/SL 152 rozhod. o statut. orgánu volby DR Krajský soud v Plzni 17.5.2013 24.7.2013 1.8.2013 2
B 890/SL 151 účetní závěrka [2010]  - příloha Krajský soud v Plzni 8.4.2011 25.6.2013 25.6.2013 10
B 890/SL 150 účetní závěrka [2010]  - rozvaha Krajský soud v Plzni 8.4.2011 25.6.2013 25.6.2013 4
B 890/SL 149 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 8.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 2
B 890/SL 148 výroční zpráva [2010] Krajský soud v Plzni 15.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 3
B 890/SL 147 účetní závěrka [2010]  - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 8.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 2
B 890/SL 146 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 3
B 890/SL 145 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 2
B 890/SL 144 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 10
B 890/SL 143 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 2
B 890/SL 142 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 4
B 890/SL 141 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 1
B 890/SL 140 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 139 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 7
B 890/SL 138 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 137 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 136 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 135 účetní závěrka 2001 - příloha Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 134 účetní závěrka 2001 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 133 účetní závěrka 2001 - rozvaha Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 132 účetní závěrka 2002 - příloha Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 131 účetní závěrka 2002 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 130 účetní závěrka 2002 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 129 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 17.8.2010 17.8.2010 3
B 890/SL 128 účetní závěrka 2003 - příloha Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 127 účetní závěrka 2003 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 126 účetní závěrka 2003 - rozvaha Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 125 podpisové vzory - Alena Vanišová- člen předst. Krajský soud v Plzni 13.1.2010 3.3.2010 10.3.2010 1
B 890/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.8.2009 20.11.2009 23.11.2009 1
B 890/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 27.8.2009 20.11.2009 23.11.2009 3
B 890/SL 122 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 27.6.2008 20.11.2009 23.11.2009 17
B 890/SL 121 notářský zápis Nz 185/2009 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 15.6.2009 20.11.2009 23.11.2009 4
B 890/SL 120 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 12.10.2009 23.10.2009 4.11.2009 2
B 890/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb do DR Krajský soud v Plzni 14.11.2008 18.8.2009 27.8.2009 1
B 890/SL 118 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 3.5.2005 18.8.2009 27.8.2009 1
B 890/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 18.8.2009 27.8.2009 3
B 890/SL 116 notářský zápis Nz 233/2008 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 18.8.2009 27.8.2009 22
B 890/SL 115 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 5.12.2008 15.5.2009 5.8.2009 6
B 890/SL 114 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 1
B 890/SL 113 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 3
B 890/SL 112 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 6
B 890/SL 111 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 2
B 890/SL 110 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 4
B 890/SL 99 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 98 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 30.3.2005 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 97 účetní závěrka 2004 - příloha Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 6
B 890/SL 96 účetní závěrka 2004 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 95 účetní závěrka 2004 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 109 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 108 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 107 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 7
B 890/SL 106 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 105 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 104 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 10.2.2006 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 103 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 30.3.2006 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 102 účetní závěrka 2005 - příloha Krajský soud v Plzni 10.2.2006 31.5.2007 7.6.2007 7
B 890/SL 101 účetní závěrka 2005 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.1.2006 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 100 účetní závěrka 2005 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.1.2006 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 94 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 23.3.2005 11.4.2005 12.4.2005 3
B 890/SL 93 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Plzni 8.6.2004 21.1.2005 12.4.2005 5
B 890/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - volby - DR Krajský soud v Plzni 14.9.2004 21.1.2005 12.4.2005 2
B 890/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - DR Krajský soud v Plzni 8.7.2004 21.1.2005 12.4.2005 2
B 890/SL 90 ostatní - zápis VH+usnesení Krajský soud v Plzni 14.6.2003 21.1.2005 12.4.2005 14
B 890/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 8.6.2004 19.1.2005 12.4.2005 4
B 890/SL 88 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 20.12.2001 21.12.2002 3.1.2003 5
B 890/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 38
B 890/SL 86 notářský zápis Nz 179/2001 - rozh.VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 23
B 890/SL 85 převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH /rozdělení zisku/ Krajský soud v Plzni 16.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 6
B 890/SL 84 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 10.3.2001 21.12.2002 3.1.2003 42
B 890/SL 83 posudek znalce č.1740-63/99 Krajský soud v Plzni 11.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 18
B 890/SL 82 posudek znalce posklizňové linky Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 18
B 890/SL 81 posudek znalce č.1739-62/99 Krajský soud v Plzni 9.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 68
B 890/SL 80 posudek znalce traktory a zemědělské stroje Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 67
B 890/SL 79 posudek znalce o odb.posouzení nepeněž.vkladů Krajský soud v Plzni 28.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 40
B 890/SL 78 posudek znalce č.5.430/171/99 Krajský soud v Plzni 28.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 40
B 890/SL 77 posudek znalce č.1551/99 Krajský soud v Plzni 26.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 13
B 890/SL 76 posudek znalce č.342-34/99 Krajský soud v Plzni 15.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 17
B 890/SL 75 posudek znalce č.317-9/99 Krajský soud v Plzni 23.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 26
B 890/SL 74 posudek znalce č.1493/99 Krajský soud v Plzni 20.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 24
B 890/SL 73 posudek znalce č.314-6/99 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 33
B 890/SL 72 posudek znalce č.1552/99 Krajský soud v Plzni 3.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 29
B 890/SL 71 posudek znalce č.336-28/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 70 posudek znalce č.1514/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 69 posudek znalce č.325-17/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 37
B 890/SL 68 posudek znalce č.1554/99 Krajský soud v Plzni 3.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 37
B 890/SL 67 posudek znalce č.334-26/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 66 posudek znalce č.1516/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 65 posudek znalce č.326-18/99 Krajský soud v Plzni 26.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 36
B 890/SL 64 posudek znalce č.1521/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 34
B 890/SL 63 posudek znalce č.319-11/99 Krajský soud v Plzni 2.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 25
B 890/SL 62 posudek znalce č.1509/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 24
B 890/SL 61 posudek znalce č.339-31/99 Krajský soud v Plzni 12.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 60 posudek znalce č.1563/99 Krajský soud v Plzni 27.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 4
B 890/SL 59 posudek znalce č.330-22/99 Krajský soud v Plzni 14.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 7
B 890/SL 58 posudek znalce č.1538/99 Krajský soud v Plzni 6.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 7
B 890/SL 57 posudek znalce č.323-15/99 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 38
B 890/SL 56 posudek znalce č.1511/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 35
B 890/SL 55 posudek znalce č.337-29/99 Krajský soud v Plzni 11.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 54 posudek znalce č.1513/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 4
B 890/SL 53 posudek znalce č.340-32/99 Krajský soud v Plzni 12.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 9
B 890/SL 52 posudek znalce č.1541/99 Krajský soud v Plzni 15.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 8
B 890/SL 51 posudek znalce č.315-7/99 Krajský soud v Plzni 29.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 50 posudek znalce č.1540/99 Krajský soud v Plzni 20.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 49 posudek znalce č.316-8/99 Krajský soud v Plzni 23.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 22
B 890/SL 48 posudek znalce č.1506/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 19
B 890/SL 47 posudek znalce č.332-24/99 Krajský soud v Plzni 6.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 46 posudek znalce č.1519/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 45 posudek znalce č.328-20/99 Krajský soud v Plzni 9.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 9
B 890/SL 44 posudek znalce č.1535/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 10
B 890/SL 43 posudek znalce č.324-16/99 Krajský soud v Plzni 13.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 14
B 890/SL 42 posudek znalce č.329-21/99 Krajský soud v Plzni 12.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 10
B 890/SL 41 posudek znalce č.1522/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 40 posudek znalce č.320-12/99 Krajský soud v Plzni 7.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 59
B 890/SL 39 posudek znalce č.1507/99 Krajský soud v Plzni 8.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 54
B 890/SL 38 posudek znalce č.1515/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 37 posudek znalce č.1520/99 Krajský soud v Plzni 1.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 47
B 890/SL 36 posudek znalce č.335-27/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 35 posudek znalce č.327-19/99 Krajský soud v Plzni 11.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 48
B 890/SL 34 ostatní -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 21.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 30
B 890/SL 32 notářský zápis Nz 202/2000 - rozh. Krajský soud v Plzni 22.6.2000 18.7.2000 2
B 890/SL 31 notářský zápis -NZ 144/2000 prohl.o úpisu akc Krajský soud v Plzni 19.5.2000 14.6.2000 5
B 890/SL 30 posudek znalce o odb.posouz.výše nepen.vkladů Krajský soud v Plzni 17.5.2000 27
B 890/SL 29 posudek znalce č.5.731/93/2000 Krajský soud v Plzni 31.3.2000 17.5.2000 27
B 890/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 40
B 890/SL 27 notářský zápis -NZ 117/2000 rozh.o zvýšení ZJ Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 12
B 890/SL 26 ostatní -Smlouva o postoupení pohled. Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 5
B 890/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -výpis ze zápisu o sch.předst Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 10
B 890/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -usnesení ze sch.doz.rady Krajský soud v Plzni 28.3.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 21 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Plzni 17.5.2000 43
B 890/SL 20 ostatní -Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 16 notářský zápis 1/2000-prohláš.o úpisu akcií Krajský soud v Plzni 5.1.2000 14.2.2000 9
B 890/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.12.1999 14.2.2000 38
B 890/SL 14 ostatní - Prohlášení vkladu (2x) Krajský soud v Plzni 29.12.1999 14.2.2000 9
B 890/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.2.2000 24.1.2000 40
B 890/SL 18 notářský zápis  - NZ 352/99 Krajský soud v Plzni 29.2.2000 21.12.1999 3
B 890/SL 9 posudek znalce č.1560/99 Krajský soud v Plzni 24.9.1999 20.12.1999 22
B 890/SL 8 notářský zápis -NZ 323/99 rozh. o zvýšení ZJ Krajský soud v Plzni 1.12.1999 20.12.1999 11
B 890/SL 13 posudek znalce č.1565/99 Krajský soud v Plzni 27.9.1999 20.12.1999 10
B 890/SL 12 posudek znalce č.1563/99 Krajský soud v Plzni 23.9.1999 20.12.1999 40
B 890/SL 11 posudek znalce 1562/99 Krajský soud v Plzni 29.9.1999 20.12.1999 70
B 890/SL 10 posudek znalce č.1561/99 Krajský soud v Plzni 25.9.1999 20.12.1999 21
B 890/SL 17 notářský zápis  - NZ 337/99 Krajský soud v Plzni 29.2.2000 10.12.1999 12
B 890/SL 6 ostatní -prohlášení vkladu Krajský soud v Plzni 30.7.1999 13.10.1999 73
B 890/SL 5 notářský zápis 148/99-rozh.o zvýš.zákl.jmění Krajský soud v Plzni 22.6.1999 30.6.1999 28
B 890/SL 4 posudek znalce -Seznam znaleckých posudků Krajský soud v Plzni 30.6.1999 2
B 890/SL 3 notářský zápis 44/99-zakl.listina+stanovy Krajský soud v Plzni 10.2.1999 22.3.1999 45
B 890/SL 2 posudek znalce č.309-1/99 Krajský soud v Plzni 30.1.1999 22.3.1999 7
B 890/SL 1 posudek znalce č.1483/99 Krajský soud v Plzni 28.1.1999 22.3.1999 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LUKRENA a.s.

IČO (identifikační číslo) 25190539
Jméno LUKRENA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přeštice
Vznik první živnosti: 5.3.1999
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 10

Sídlo LUKRENA a.s.

Živnosti a provozovny LUKRENA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny 1003564097
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 2, Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny 1003564101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 2, Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny 1003564101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny 1003564097
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny 1003564097
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 2, Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny 1003564101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny 1003564097
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 2, Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny 1003564101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 7 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1999

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1010991621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2016

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 8.6.2001

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 10.8.2000

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 9.8.2000

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 8.6.2001

Živnost č. 25 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 9.8.2000

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 8.6.2001

Živnost č. 27 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 29 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LUKRENA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Netrval
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Tuháček
Člen statutárního orgánu Alena Vanišová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LUKRENA a.s.

IČO: 25190539
Firma: LUKRENA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Dolní Lukavice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1999

Sídlo LUKRENA a.s.

Sídlo: 196 NEOAD, Dolní Lukavice 334 44

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Těžba dřeva
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image