Firma LOANA, a.s. "v likvidaci" IČO 15504026


LOANA, a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LOANA, a.s. "v likvidaci" (15504026) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm 756 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 1991 a není již aktivní. LOANA, a.s. "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o LOANA, a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LOANA, a.s. "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o LOANA, a.s. "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro LOANA, a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LOANA, a.s. "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 139
IČO (identifikační číslo osoby) 15504026
Jméno LOANA, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.3.1991
Zaniklá dne 3.10.2018
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.5.2018 č.j. 15Cm 22/2017-15, které nabylo právní moci dne 3.7.2018 se obchodní společnost LOANA, a.s., IČ 155 04 026 zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace této společnosti. Likvidátorem společnosti soud jmenuje Ing. Oldřicha Fabiána, insolvenčního správce, sídlem Pod Bečevnou 129, 755 01 Vsetín. 30.7.2018 - 3.10.2018
Základní kapitál společnosti ve výši 70.000.000,-Kč (tj. slovy: sedmdesát milionů korun českých), představovaný plně splaceným peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti , se zvyšuje celkem o 45.000.000,-Kč (tj. slovy: čtyřicet pět milionů korun čes kých) na 115.000.000,-Kč (tj. slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých), a to upsáním 9.000.000 ks (tj. slovy: devět milionů kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,-Kč (tj. slovy: pět korun českých), které budou vyd ány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 23.11.2005 - 19.12.2005
Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti na základě přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Přednostní právo na upsání nových akcií musí být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů počínaje dnem doručení oznámení představens tva společnosti jedinému akcionáři, o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení dle přechozí věty bude představenstvem učiněno neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení výpisu z obcho dního rejstříku obsahujícího zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to faxem a následným doporučeným dopisem, přičemž za okamžik doručení oznámení bude považováno doručení příslušné faxové zprávy jedi nému akcionáři. 23.11.2005 - 19.12.2005
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5,-Kč lze upsat 9.000.000/14.000.000 jedné nové akcie s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního p ráva jediného akcionáře společnosti, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Právo na upisování akcií bez využití přednostního práva je třeba uplatnit v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen upisovatelům oznámením v Obchodním věstníku. Emisní kurs bude v takovém případě určen představenstvem společnosti, a to ve výši rovnající se nejméně jmenovité hodnotě akcií. 23.11.2005 - 19.12.2005
Upisovatel splatí minimálně 30 % emisního kurzu akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., č. účtu: 17541903/0300 nejpozději do dvou týdnů ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit zbývající část emisního kursu akcií na zmíněný účet ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 23.11.2005 - 19.12.2005
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24.4.2002 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto: 24.10.2002 - 9.12.2002
Základní kapitál se zvyšuje o Kč 67.820.970,-Kč na 70.000.000,-Kč (tj. slovy: sedmdesát milionů korun českých), a to upsáním 13.564.194 ks (tj. slovy: třináct milionů pět set šedesát čtyři tisíc sto devadesát čtyři kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,-Kč (tj. slovy: pět korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 24.10.2002 - 9.12.2002
Usnesením valné hromady akcionářů ze dne 20. července 1999 bylo rozhodnuto o snížení základního jmění takto: 16.9.1999 - 24.10.2002
Z důvodu úhrady neuhrazených ztrát z minulého období se snižuje základní jmění společnosti o 431.447.940,-Kč. 16.9.1999 - 24.10.2002
Ve smyslu ustanovení § 213 a) obchodního zákoníku bude snížení základního jmění společnosti ve výše uvedeném rozsahu provedeno tak, že se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti u všech akcií společnosti z 1.000,-Kč na 10,-Kč. 16.9.1999 - 24.10.2002
Akcionáři společnosti předloží své akcie k vyznačení snížené hodnoty představenstvu společnosti na základě zápisu snížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku, a to po doručení výzvy představenstva. 16.9.1999 - 24.10.2002
Lhůta pro předložení akcií jednotlivými akcionáři činí 14 dnů a počíná běžet po uplynutí 30 ti dnů od odeslání výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií. 16.9.1999 - 24.10.2002
Vnitřní organizační jednotka: Název: LOANA, Rožnov pod Radhoštěm, a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Střední odborné učiliště textilní - Horní Paseky Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm Vedoucí: Mgr. Marta Pavelcová, bytem Frenštát p. R., Jiřího Felixe 1685 17.12.1991 - 27.11.1996
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 270 697 000,-Kč. Je na něj vydána 1 akcie / zatimní list / o nominální hodnotě 100 000,-Kč a 1 akcie / zatimní list / o nominální hodnotě 270 597 000,-Kč. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 3.5.1991 - 20.5.1993
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 282 418 000,-Kč. Je na něj vydána 1 akcie ( zatimní list ) o nominální hodnotě 100 000,-Kč a 1 akcie ( zatimní list ) o nominální hodnotě 282 318,-Kč. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 29.3.1991 - 3.5.1991
Akcie ( zatimní listy ) společnosti zní na jméno. 29.3.1991 - 3.5.1991
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 100 000,-Kč, je vydána jedna hromadná akcie na jméno. 19.3.1991 - 29.3.1991
Z p ů s o b z a l o ž e n í : Akciová společnost byla založena jednorázově dle §§ 25 a 62 zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy - plánu ze dne 11.2.1991 a přijatých stanov. 19.3.1991 - 3.10.2018

Aktuální kontaktní údaje LOANA, a.s. "v likvidaci"

Kapitál LOANA, a.s. "v likvidaci"

zakladni jmění 115 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2006 - 3.10.2018
zakladni jmění 115 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2005 - 20.11.2006
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.2003 - 19.12.2005
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.12.2002 - 20.3.2003
zakladni jmění 2 179 030 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2002 - 9.12.2002
zakladni jmění 2 179 030 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2002 - 27.11.2002
zakladni jmění 435 806 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.2.1996 - 24.10.2002
zakladni jmění 285 806 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1993 - 15.2.1996

Akcie LOANA, a.s. "v likvidaci"

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 23 000 000 19.12.2005 - 3.10.2018
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 14 000 000 9.12.2002 - 19.12.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 435 806 15.2.1996 - 9.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 285 806 20.5.1993 - 15.2.1996

Sídlo LOANA, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 211 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 22.10.2015 - 3.10.2018
Adresa Bezručova 211 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 5.7.2005 - 22.10.2015
Adresa Bezručova 211 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 19.3.1991 - 5.7.2005

Předmět podnikání LOANA, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění 5.7.2005 - 3.10.2018
Výroba konfekčního textilního zboží v rozsahu: - výroba vrchního kojeneckého ošacení, punčochových kalhot a punčochového zboží, výrobků pro sportovní a zdravotní účely 16.9.1999 - 3.10.2018
Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - vyjma činnosti uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 16.9.1999 - 3.10.2018
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 3.5.1991 - 25.10.1995
výroba vrchního kojeneckého ošacení, punčochových kalhot a punčochového zboží, výrobkl pro sportovní a zdravotní účely 19.3.1991 - 16.9.1999
obchodní činnost a maloobchodní činnost 19.3.1991 - 16.9.1999

vedení firmy LOANA, a.s. "v likvidaci"

Statutární orgán LOANA, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná jeden člen představenstva. 10.6.2008 - 3.10.2018
J e d n á n í : Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. 20.4.1998 - 10.6.2008
J e d n á n í : Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostaně. 25.10.1995 - 20.4.1998
P o d e p i s o v á n í : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 19.3.1991 - 25.10.1995
předseda představenstva ing. Vladimír Stančík 19.3.1991 - 26.1.1993
Adresa: Oděská 1572 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Cahlík 19.3.1991 - 25.10.1995
Adresa: Partyzánská 1099 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva ing. Zbyněk Přikryl 19.3.1991 - 25.10.1995
Adresa: 739 04 Raškovice 127 Česká republika
člen představenstva ing. Jurgen Kalff 19.3.1991 - 25.10.1995
Adresa:
B 4731 RaerenEynatten Berlott 31
člen představenstva ing. Jiří Sedlář 19.3.1991 - 25.10.1995
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
předseda představenstva ing. Vladimír Stančík 26.1.1993 - 10.7.1996
Adresa: 5. května 1017 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Dipl. Ing. Klaus Rudolph Walther 25.10.1995 - 10.7.1996
Adresa:
A-3943 Schrems, Gmünder Strasse 43
člen představenstva Mag. Wolfgang Wolfer 25.10.1995 - 10.3.1997
Adresa: Rakouská republika
Wiener Neustadt, Rakousko, Eziling 45
člen představenstva Mag. Sabine Verena Humer 10.7.1996 - 10.3.1997
Adresa: Rakouská republika
6060 Hall in Tirol, Alte Landstrasse 6
člne představenstva ing. Vladimír Macfelda 10.7.1996 - 10.3.1997
Adresa: Kulturní 1736 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Mag. Sabine Verena Humer 10.3.1997 - 14.10.1997
Adresa: Rakouská republika
6060 Hall in Tirol, Alte Landstrasse 6
člen představenstva Mag. Wolfgang Wolfer 10.3.1997 - 20.4.1998
Adresa: Rakouská republika
Wiener Neustadt, Rakousko, Eziling 45
člen představenstva Ing. Stefan Ungerboeck 14.10.1997 - 5.2.2002
Zánik členství 18.10.1999
Adresa:
Bahngasse 47, A-2821 Lanzenkirchen Rakouská republika
člen představenstva Ing.Mag. Günter Rausch 20.4.1998 - 5.2.2002
Zánik členství 14.4.2000
Adresa: Rakouská republika
Th. Koszhatgasse 14, 9170 Ferlach
předseda představenstva Mag. Herbert Hütter 5.2.2002 - 26.2.2003
Zánik členství 15.3.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Adresa: Rakouská republika
8047 Graz, Waldteufelweg 18
člen představenstva Ing. Antonín Pavelka 20.4.1998 - 15.4.2003
Vznik členství 22.1.2001
Adresa: Tylovice 1966 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva ing. Vladimír Macfelda 10.3.1997 - 14.4.2004
Vznik členství 24.10.2000
Zánik členství 22.1.2004
Adresa: Kulturní 1736 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Antonín Pavelka 26.2.2003 - 14.4.2004
Vznik členství 22.1.2001
Zánik členství 22.1.2004
Zánik funkce 22.1.2004
Adresa: Tylovice 1966 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
předseda představenstva Ing. Antonín Pavelka 14.4.2004 - 24.2.2005
Vznik členství 23.1.2004
Vznik funkce 23.1.2004
Adresa: Tylovice 1966 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Macfelda 14.4.2004 - 24.2.2005
Vznik členství 23.1.2004
Zánik členství 20.12.2004
Adresa: Kulturní 1736 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Antonín Pavelka 24.2.2005 - 1.2.2007
Vznik členství 23.1.2004
Zánik členství 23.1.2007
Vznik funkce 23.1.2004
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Za Hážovkou 1966 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda představenstva Ing. Antonín Pavelka 1.2.2007 - 3.12.2007
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 26.11.2007
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 26.11.2007
Adresa: Za Hážovkou 1966 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Johann Hörndl 24.2.2005 - 29.1.2008
Vznik členství 21.12.2004
Zánik členství 21.12.2007
Adresa:
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
předseda představenstva MVDr. Ladislav Urban 3.12.2007 - 15.4.2008
Vznik členství 26.11.2007
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 19.3.2008
Adresa: Topolová 350 , Plasy 331 01
člen představenstva Johann Hörndl 29.1.2008 - 15.4.2008
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 19.3.2008
Adresa:
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
předseda představenstva Klaus Müller 15.4.2008 - 10.6.2008
Vznik členství 19.3.2008
Vznik funkce 19.3.2008
Zánik funkce 27.5.2008
Adresa: Beiselstrasse 19 , 823 27 Tutzing Spolková republika Německo
člen představenstva MVDr. Ladislav Urban 15.4.2008 - 10.6.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 27.5.2008
Adresa: Topolová 350 , Plasy 331 01
člen představenstva Klaus Müller 10.6.2008 - 3.10.2018
Vznik členství 19.3.2008
Adresa: Beiselstrasse 19 , 823 27 Tutzing Spolková republika Německo

Dozorčí rada LOANA, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
člen ing. Zbyněk Přikryl 25.10.1995 - 27.11.1996
Adresa: 363 , Raškovice 739 04
předseda Dr. Wolfgang Przyborski 25.10.1995 - 10.3.1997
Adresa:
A-1030 Wien, Jacquingasse 33
člen ing. Vladimír Číp 25.10.1995 - 10.3.1997
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Antonie Přibylová 25.10.1995 - 10.3.1997
Adresa: 5. května 1349 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Pavel Kovařík 25.10.1995 - 10.3.1997
Adresa: 771 , Trojanovice 744 01
člen ing. Božena Červinková 27.11.1996 - 10.3.1997
Adresa: K.Pokorného 1300 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen Dkfm. Walter Schützl 10.3.1997 - 27.1.1998
Adresa:
A-2500 Baden, Pfarrplatz 8, Rakouská republika
předseda Dr. Wolfgang Przyborski 10.3.1997 - 27.1.1998
Adresa:
A-1030 Wien, Jacquingasse 33
člen Pavel Kovařík 10.3.1997 - 20.4.1998
Adresa: 771 , Trojanovice 744 01
člen ing. Božena Červinková 10.3.1997 - 20.4.1998
Adresa: K.Pokorného 1300 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
předseda Ing.mag.ddr. Peter Gerhalter 27.1.1998 - 20.4.1998
Adresa:
Bäckweg 22, 8141 Unterpremstätten, Rakouská republika
člen ing. Vladimír Číp 10.3.1997 - 5.11.1998
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Antonie Přibylová 10.3.1997 - 5.11.1998
Adresa: K Záblatí 214 , Dolní Lutyně 735 53
člen Mag. Herbert Hütter 20.4.1998 - 5.2.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Rakouská republika
8047 Graz, Waldteufelweg 18
člen Marta Poláchová 5.11.1998 - 15.6.2002
Zánik členství 24.9.2001
Adresa: 756 57 Horní Bečva 282 Česká republika
člen Otakar Válek 5.11.1998 - 15.6.2002
Zánik členství 24.9.2001
Adresa: 922 , Velké Karlovice 756 06
místopředseda Ing.mag. Johann Aigner 27.1.1998 - 13.8.2002
Zánik funkce 22.1.2001
Adresa:
Weidenweg 1, 4210 Engerwitzdorf, Rakouská republika
člen Marta Poláchová 15.6.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: 756 57 Horní Bečva 282 Česká republika
předseda Mag. Johann Karl Moser 20.4.1998 - 26.2.2003
Zánik členství 13.3.2002
Vznik funkce 22.1.2001
Adresa: Rakouská republika
1220 Wien, Grosse, Bucht-Strasse, SV Einigkeit H 8
člen Dipl. Ing. Mag. Dr. Werner Jammernegg 20.4.1998 - 26.2.2003
Vznik členství 22.1.2001
Zánik členství 13.3.2002
Adresa: Rakouská republika
8010 Graz, Obere Teichstrasse 25/12
člen Dipl. Ing. Klaus Eberhardt 5.2.2002 - 26.2.2003
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 13.3.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Burgangelweg 29, Oberstaufen
člen Dkfm. Lothar M.hawel 13.8.2002 - 26.2.2003
Vznik členství 22.1.2001
Zánik členství 13.3.2002
Adresa:
Asternweg 3a, D-61350 Bad Homburg a.d.H., Spolková republika Německo
člen Ing. Jiří Janeček 15.6.2002 - 29.12.2004
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 24.9.2004
Adresa: Dolní Paseky 2521 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
místopředseda Johann Hörndl 26.2.2003 - 24.2.2005
Vznik členství 13.3.2002
Zánik členství 10.12.2004
Adresa:
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
předseda Gottfried Göthel 26.2.2003 - 5.7.2005
Vznik členství 13.3.2002
Zánik členství 13.3.2005
Zánik funkce 13.3.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Amselstrasse 15, 86956 Schongau
člen Ing. Jiří Janeček 29.12.2004 - 5.7.2005
Vznik členství 25.9.2004
Adresa: 2521 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen Ing. Jiří Janeček 5.7.2005 - 26.11.2007
Vznik členství 25.9.2004
Zánik členství 9.11.2007
Adresa: Polanského 2521 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Alfréd Kilbertus 24.2.2005 - 29.1.2008
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 10.12.2007
Adresa:
Wankstrasse 7b, D-86972, Altenstadt, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Anna Čípová 26.11.2007 - 22.10.2015
Vznik členství 9.11.2007
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda Gottfried Göthel 5.7.2005 - 3.10.2018
Vznik členství 14.3.2005
Vznik funkce 7.4.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Amselstrasse 15, 86956 Schongau
člen dozorčí rady Alfréd Kilbertus 29.1.2008 - 3.10.2018
Vznik členství 10.12.2007
Adresa:
Wankstrasse 7b, D-86972, Altenstadt, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Anna Čípová 22.10.2015 - 3.10.2018
Vznik členství 9.11.2007
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Prokura LOANA, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Zdeněk Cahlík 29.7.1992 - 25.10.1995
Adresa: Partyzánská 1099 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Sbírka Listin LOANA, a.s. "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 139/SL 54 insolvenční rozhodnutí 33 INS 4860/2008 -zproš. IS Krajský soud v Ostravě 4.1.2011 4.3.2011 8.3.2011 1
B 139/SL 53 usn. o konkursu a vyrovn. KSOS 33INS 4860/08-zruš.konk. Krajský soud v Ostravě 12.11.2010 16.11.2010 16.12.2010 1
B 139/SL 52 usn. o konkursu a vyrovn. KSOS 33 INS 4860/2008 prohl.K Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 19.2.2009 24.3.2009 1
B 139/SL 51 ostatní KSOS33INS4860/2008 ust.ins.spr Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 19.3.2009 24.3.2009 2
B 139/SL 50 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 4860/2008-zaháj. Krajský soud v Ostravě 1.12.2008 5.12.2008 9.12.2008 1
B 139/SL 49 notářský zápis NZ 146/2008 - rozh. jedin.akc. Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 9.6.2008 11.6.2008 16
B 139/SL 48 ostatní návrh na přijetí rozhodnutí DR Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 9.6.2008 11.6.2008 2
B 139/SL 47 rozhod. o statut. orgánu návrh na přijetí rozh. DR Krajský soud v Ostravě 19.3.2008 15.4.2008 17.4.2008 2
B 139/SL 46 podpisové vzory Klaus Müller Krajský soud v Ostravě 15.4.2008 17.4.2008 2
B 139/SL 45 rozhod. o statut. orgánu usn. VH Krajský soud v Ostravě 10.12.2007 25.1.2008 1.2.2008 3
B 139/SL 44 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 25.1.2008 1.2.2008 3
B 139/SL 43 podpisové vzory Johann Hörndl Krajský soud v Ostravě 25.1.2008 1.2.2008 1
B 139/SL 42 podpisové vzory - MVDr. Ladislav Urban Krajský soud v Ostravě 27.11.2007 30.11.2007 10.12.2007 1
B 139/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 26.11.2007 30.11.2007 10.12.2007 3
B 139/SL 40 účetní závěrka r. 2006 - Rozh. doz. rady Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 12.9.2007 19.9.2007 2
B 139/SL 39 účetní závěrka r. 2006 - Usnes. jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 12.9.2007 19.9.2007 1
B 139/SL 38 účetní závěrka r. 2006 - Záp.z jed.představ. Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 12.9.2007 19.9.2007 1
B 139/SL 37 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 15.5.2007 12.9.2007 19.9.2007 3
B 139/SL 36 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv., výr.audit. Krajský soud v Ostravě 12.9.2007 19.9.2007 27
B 139/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí DR Krajský soud v Ostravě 22.1.2007 31.1.2007 14.2.2007 2
B 139/SL 34 podpisové vzory ing.Antonín Pavelka Krajský soud v Ostravě 31.1.2007 14.2.2007 1
B 139/SL 33 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 10.8.2006 45
B 139/SL 32 notářský zápis NZ 288/2005 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 16.11.2005 30.11.2005 20
B 139/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -rozh.výhrad.akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.3.2005 4.8.2005 3
B 139/SL 30 notářský zápis Nz 68/2005 Krajský soud v Ostravě 23.3.2005 4.8.2005 15
B 139/SL 29 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 1.7.2005 24
B 139/SL 28 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 1.7.2005 17
B 139/SL 27 ostatní rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 13.6.2005 29.6.2005 1.7.2005 2
B 139/SL 26 rozhod. o statut. orgánu rozh. DR Krajský soud v Ostravě 10.12.2004 3.3.2005 10
B 139/SL 24 účetní závěrka r. 2003, zpr.audit., příl. Krajský soud v Ostravě 27.8.2004 31.8.2004 23
B 139/SL 23 výroční zpráva r. 2003,§66a/9o.z.,úč.z. Krajský soud v Ostravě 27.8.2004 31.8.2004 16
B 139/SL 22 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 8.1.2004 16.4.2004 2
B 139/SL 21 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 17.6.2003 38
B 139/SL 20 notářský zápis Nz 526/2002 Krajský soud v Ostravě 24.4.2002 28.5.2003 7
B 139/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 28.5.2003 10
B 139/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 28.5.2003 9
B 139/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 22.1.2001 28.5.2003 9
B 139/SL 14 notářský zápis Nz 174/2001 Krajský soud v Ostravě 26.6.2001 28.5.2003 15
B 139/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zesedání DR Krajský soud v Ostravě 24.10.2000 28.5.2003 10
B 139/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 14.4.2000 28.5.2003 13
B 139/SL 11 účetní závěrka r. 2000 vč.aud. Krajský soud v Ostravě 28.5.2003 26
B 139/SL 10 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 18.10.1999 28.5.2003 5
B 139/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.3.2002 26.5.2003 9
B 139/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.3.2003 1.4.2003 3.4.2003 4
B 139/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.9.2002 31.10.2002 4.11.2002 4
B 139/SL 6 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 4.7.2002 12.7.2002 34
B 139/SL 5 účetní závěrka r. 2001vč.aud. Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 21.6.2002 21
B 139/SL 3 notářský zápis NZ 382/99 Krajský soud v Ostravě 20.7.1999 18.8.1999 16.9.1999 10
B 139/SL 4 účetní závěrka r. 1998,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 18.8.1999 18.8.1999 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LOANA, a.s. "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 15504026
Jméno LOANA, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 3

Sídlo LOANA, a.s. "v likvidaci"

Živnosti a provozovny LOANA, a.s. "v likvidaci"

Živnost č. 1 Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba konfekčního textilního zboží v rozsahu: - výroba vrchního kojeneckého ošacení, punčochových kalhot a punčochového zboží, výrobků pro sportovní a zdravotní účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.10.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LOANA, a.s.

IČO: 15504026
Firma: LOANA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Rožnov pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.4.1991

Sídlo LOANA, a.s.

Sídlo: Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image