Firma Lidové bytové družstvo v Plzni IČO 00055891


Lidové bytové družstvo v Plzni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Lidové bytové družstvo v Plzni (00055891) je Družstvo. Sídlí na adrese Prokopova 13, 301 00 Plzeň Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1912 a je stále aktivní. Lidové bytové družstvo v Plzni nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Lidové bytové družstvo v Plzni nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lidové bytové družstvo v Plzni na Justice.cz
Detailní informace o Lidové bytové družstvo v Plzni na rzp.cz
Detailní informace o Lidové bytové družstvo v Plzni na portal.gov.cz

Výpis dat pro Lidové bytové družstvo v Plzni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Plzni

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXV 3
IČO (identifikační číslo osoby) 00055891
Jméno Lidové bytové družstvo v Plzni
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 11.10.1912
Výměrem ministerstva vnitra ze dne 21. 12. 1951 zn.:IV/4-d-2201-84 bylo Stavební družstvo pro Plzeňsko a Stříbrskov Plzni z.s.s r.o. zrušeno a jeho majetek se všemi právy azávazky převeden na toto družstvo jako družstvo přejímající,podle § 4 zák. č. 110/50 Sb. 20.2.1952
Výnosy ministerstva práce a sociální péče ze dne 31. 5. 1950 bylodle vl. nař. č. 259/1939 ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. z. an. č. 8/1944 Sb. provedeno splynutí tohoto společenstva jakodružstva přejímajícího se společenstvy1. "Kalich"českobratrským stavebním a bytovým družstvem proPlzeň a okolí, se sídlem v Plzni, zapsaným společenstvems ručením obmezeným (výnos č.j. III-d-2200-42);2. Stavebním družstvem dělnických a rodinných domků pro Plzeň -Škvrňany a okolí, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným,jako družstvy zrušovanými.Všechna práva a závazky zrušených družstev přecházejí tímtozápisem na přejímající družstvo v rozsahu, v jakém dosudpříslušela zrušovaným družstvům. 27.6.1950
Výnosem ministerstva práce a sociální péče ze dne12. května 1950 jedn. zn. III-d-2210-88-50 bylo podle vl. nař.č. 259/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb.provedeno splynutí tohoto společenstva, jako družstvapřejímajícího se společenstvem Obecně prospěšným stavebním abytovým družstvem v Plzni, zapsaným společenstvem s ručenímobmezeným, jako družstvem zrušovaným. Všechna práva a závazkyzrušovaného družstva přecházejí tímto zápisem na přejímajícídružstvo v rozsahu, v jakém dosud příslušela zrušenému družstvu. 7.6.1950
Výnosem ministerstva práce a sociální péče ze dne 24. března 1950jedn. zn. III-d-2211-90 bylo podle vl. nař. č. 259/1949 Sb.,ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb. provedenosplynutí tohoto společenstva, jako družstva přejímajícíhose společenstvem Obecně prospěšným stavebním a bytovým družstvem"Zádruha" pro stavbu rodinných a družstevních domů v Plzni,zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvemzrušovaným. Všechna práva a závazky zrušovaného družstvapřecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu,v jakém dosud příslušela zrušovanému družstvu. 11.5.1950
Výnosy ministerstva práce a sociální péče ze dne 15. 3. 1950č.j. III-d-2203-83 a č.j. III-d-2212-58 bylo podle vl. nař.č. 259/1939 Sb. ve znění vl. nař. č. 74/1941 Sb. a č. 8/1944 Sb.provedeno splynutí tohoto společenstva, jako družstvapřejímajícího se společenstvem Živnostensko-občanským stavebníma bytovým družstvem pro Plzeň a okolí, společenstvem s ručenímobmezeným, a Stavebním družstvem "Dělnický dům" v Plzni,zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, jako družstvyzrušovanými. Všechna práva a závazky zrušovaných družstevpřecházejí tímto zápisem na přejímající družstvo v rozsahu,v jakém dosud příslušela zrušeným družstvům. 3.5.1950

Aktuální kontaktní údaje Lidové bytové družstvo v Plzni

Kapitál Lidové bytové družstvo v Plzni

zakladni jmění 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1993

Sídlo Lidové bytové družstvo v Plzni

Platnost údajů od - do
Adresa Prokopova 13 , 301 00 Plzeň Česká republika
Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
14.6.2016
Adresa Prokopova 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 13/15, okres Plzeň-město, PSČ 30100
15.12.2001 - 14.6.2016
Adresa Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15
28.1.1956 - 15.12.2001
Adresa Prokopovačís. 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova ul. čís. 15
11.10.1912 - 28.1.1956

Předmět podnikání Lidové bytové družstvo v Plzni

Platnost údajů od - do
2. Při plnění svých úkolů zejména připravuje a zabezpečuje: 7.8.1991 - 6.12.1993
přidělování bytů a místností nesloužících k bydlení svým členůmv družstevních objektech 7.8.1991 - 6.12.1993
uživatelům družstevních bytů a místností nesloužících k bydleníplný a nerušený výkon jejich práv spojených s užíváním 7.8.1991 - 6.12.1993
údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetkuvčetně nástaveb a vestaveb 7.8.1991 - 6.12.1993
materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytovýchprostor a pro poskytování služeb spojených s jejich užíváním 7.8.1991 - 6.12.1993
poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím 7.8.1991 - 6.12.1993
aby užívání bytů a společných zařízení přispívalo k dodržovánípravidel soužití 7.8.1991 - 6.12.1993
uvědoměním svých členů a příslušníků jejich domácností aorganizováním soutěže, zvyšuje se jejich zainteresovanost nasprávě a provozu družstva 7.8.1991 - 6.12.1993
výrobu materiálů, stavebních dílů a výrobků potřebných k výstavběbytů, nebytových prostor, k modernizaci staršího bytového fondua k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením 7.8.1991 - 6.12.1993
3. Družstvo nezabezpečuje provádění výstavby nových obytnýchobjektů 7.8.1991 - 6.12.1993
2. K dosažení svého účelu jest družstvo oprávněno zejména: 9.1.1950 - 16.11.1970
1. stavěti na vlastní účet obytné domy, a to výhradně domys malými byty a malými provozovnami podle § 136 zák. o přimýchdaních, jež mohou míti povahu:a) rodinných domků určených k převodu do vlastnictví fysickýchosob,b) nájemních domů, ve kterých bytové sdružení pronajímá byty ajiné místnosti,c) svobodáren určených pro ubytování osaměle žijících osobv oddělených místnostech,d) nocleháren, určených k přenocování ve společných ložnicích 9.1.1950 - 16.11.1970
2. nabývati domů uvedených pod č. 1, k účelům tam uvedeným, 9.1.1950 - 16.11.1970
1. nabývati domy nebo neobytné budovy pro účely rekreační, 9.1.1950 - 16.11.1970
2. opatřovati pozemky pro stavbu budov k rekreaci, k zakrádkář-skému obhospodařování a pro nutná společná zařízení, 9.1.1950 - 16.11.1970
3. získávati pozemky podle práva stavby, 9.1.1950 - 16.11.1970
4. získávati a provozovati zařízení, umožňující sníženístavebního nákladu pro vlastní stavby a stavební práce,provozované výhradně družstvem, 9.1.1950 - 16.11.1970
5. pečovati o zvýšení pracovní výkonnosti členů, činovníků azaměstnanců družstva jejich uvědomováním, podporováním jejichiniciativy, jakož i rozšířením a prohlubováním pracovníhosoutěžení, 9.1.1950 - 16.11.1970
6. starati se o zabezpečení zdraví členů, jejich rodinnýchpříslušníků a zaměstnanců zvyšováním sociálně zdravotní úrovněčinností vzdělavatelskou a kulturní, zřizováním ozdravoven,letovisk, hřišť a podobně, 9.1.1950 - 16.11.1970
7. opatřovati po dohodě s Ústřední radou družstev plány a návrhypro stavby a modernisaci domů, rodinných domků, společnýchzařízení, zařízení rekreačních, sledovati poznatky stavebnítechniky a pokroku ve stavebnictví, uplatňovati zásady modernípodnikové organisace, 9.1.1950 - 16.11.1970
8. působiti ke zvýšení kultury bydlení opatřováním vzornýchnávrhů bytových zařízení, sledováním výsledků interierovéhoplánování, podporováním normalisace a typisace bytového zařízenía pečovati vůbec o rozvoj družstevního hnutí a posilovatidružstevní uvědomění svých členů a zaměstnanců. 9.1.1950 - 16.11.1970
4. Vedle své činnosti hospodářské pečuje družstvo a všechny jehoorgány o výchovu zaměstnanců, činovníků a členských kádrů,hospodářskopolitickým uvědomováním, v duchu lidovědemokratickém, vedoucím k socialismu. 9.1.1950 - 16.11.1970
3. nabývati neobytných budov, aby je přestavělo, nebo opravilona obytné domy, uvedené pod čís. 1, k účelům tam stanoveným, 9.1.1950 - 16.11.1970
4. spravovati nemovitý majetek, který bude družstvu svěřendo správy třetími osobami. 9.1.1950 - 16.11.1970
3. Pro lepší splnění hlavního předmětu svého podnikání (§ 2odst. 2 stanov) jest družstvo oprávněno provozovati jakočinnost vedlejší zejména: 9.1.1950 - 16.11.1970

Předmět činnosti Lidové bytové družstvo v Plzni

Platnost údajů od - do
správa bytového a nebytového fondu družstva 6.12.1993
1. Bytové družstvo zabezpečuje především provoz bytových domů anebytových objektů a služby spojené s bydlením a podílí se narozvíjení materiálních podmínek pro bydlení spoluobčanů 7.8.1991 - 6.12.1993
Družstvo zajišťuje správu vlastního bytového fondu i nebytovýchprostor, jejich údržbu a poskytování služeb s užíváním bytuspojených. 16.11.1970 - 7.8.1991
1. Účelem družstva jest opatřovati členům zdravé a levné byty,odstraňovati bytovou tíseň, zlepšovati bytové poměry a zvyšovatikulturu bydlení. 9.1.1950 - 16.11.1970
Přeneseno z Dr VI 48. 11.10.1912 - 9.1.1950

vedení firmy Lidové bytové družstvo v Plzni

Statutární orgán Lidové bytové družstvo v Plzni

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Miroslav Šteffek 10.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 19.6.2014
Adresa: Masarykova 789 , 312 00 Plzeň Česká republika
Masarykova 789/73, Doubravka, 312 00 Plzeň
člen představenstva Pavel Roub 10.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Americká 1698 , 301 00 Plzeň Česká republika
Americká 1698/46, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen představenstva Karel Líva 10.9.2014
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Vrchlického 1594 , 301 00 Plzeň Česká republika
Vrchlického 1594/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hodina 14.6.2016
Vznik členství 19.6.2014
Vznik funkce 21.3.2016
Adresa: Prokopova 13 , 301 00 Plzeň Česká republika
Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen představenstva Miloš Hrůza 17.8.2016
Vznik členství 13.10.2015
Adresa: Koterovská 945 , 326 00 Plzeň Česká republika
Koterovská 945/62, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
člen představenstva Libuše Vrzalová 25.1.2017
Vznik členství 8.11.2016
Adresa: Klatovská třída 1667 , 301 00 Plzeň Česká republika
Klatovská třída 1667/76, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen představenstva Jana Procházková 25.1.2017
Vznik členství 8.11.2016
Adresa: Dominikánská 24 , 301 00 Plzeň Česká republika
Dominikánská 24/16, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Jméno Přeneseno Z Dr Vi 48 11.10.1912 - 22.10.1941
Adresa: Česká republika
.
člen Josef Netrval Důchodce 7.7.1943 - 6.7.1944
Adresa: Vrchlického 14 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického ul. 14
člen František Kovanda Úředník Kraj.soudu 22.10.1941 - 31.7.1945
Adresa: Skalní 22 , Plzeň-Doubravka Česká republika
Plzeň-Doubravka, Skalní ul. 22
člen Karel Faiferlík Soustružník 7.7.1943 - 31.7.1945
Adresa: Doudlevecká tř. 59 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká tř. 59
člen Josef Vacek 7.7.1943 - 31.7.1945
Adresa: Malická 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Malická 28
člen Antonín Březina Úředník 7.7.1943 - 31.7.1945
Adresa: Stifterova 7 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Stifterova ul. č. 7
člen Václav Marek Úředník V.v 6.7.1944 - 31.7.1945
Adresa: Plzenecká 84 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plzenecká 84
člen František Jankovec Dílenský Čsd 31.7.1945 - 4.7.1946
Adresa: Masarykova tř. 150 , Plzeň-Letná Česká republika
Plzeň-Letná, Masarykova tř. 150
II. místopředseda Václav O N P Pech Náměstek Řed 31.7.1945 - 7.7.1947
Adresa: Jetelová 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Jetelová ul. 15
člen Antonín Březina 31.7.1945 - 7.7.1947
Adresa: Žižkova 7 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Žižkova ul. 7
člen Josef Mařík Dělmistr Čsd V.v 31.7.1945 - 7.7.1947
Adresa: Družstevní 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Družstevní ul. 8
člen Karel Faiferlík Soustružník 31.7.1945 - 11.6.1948
Adresa: Doudlevecká tř. 59 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká tř. 59
člen Jan Hošek Dílenský Čsd 31.7.1945 - 11.6.1948
Adresa: Houškova 6 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Houškova ul. 6
člen Bohumil Weingärtner Zámečník 4.7.1946 - 11.6.1948
Adresa: Malická 21 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Malická ul. 21
člen František O N P Bacík Úředník 7.7.1947 - 11.6.1948
Adresa: Železničářská 11 , Plzeň-Doubravka Česká republika
Plzeň-Doubravka, Železničářská 11
člen Luděk Pik Redaktor V.v 7.7.1947 - 11.6.1948
Adresa: Resslova 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Resslova ul. 3
předseda Karel Blumentritt 31.7.1945 - 9.1.1950
Adresa: Trnková 3 , Plzeň-Doudlevce Česká republika
Plzeň-Doudlevce, Trnková ul. 3
I. místopředseda František Kovanda Soudní Úředník 31.7.1945 - 9.1.1950
Adresa: Skalní 22 , Plzeň-Doubravka Česká republika
Plzeň-Doubravka, Skalní ul. 22
člen Karel Prokeš Úředník 11.6.1948 - 9.1.1950
Adresa: Vrchlického 12 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického ul. 12
člen Karel Koukolík Odb.učitel 11.6.1948 - 9.1.1950
Adresa: tř. Dr. Beneše 77 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. Dr. Beneše č. 77
člen Karel Mareš 9.1.1950 - 14.9.1951
Adresa: Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15
člen Ladislav Minařík Dělník Škod.záv 9.1.1950 - 14.9.1951
Adresa: Zámečnická 6 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Zámečnická 6
člen Dr. Alois Heis Státní Zástupce 9.1.1950 - 14.9.1951
Adresa: Dobrovského 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dobrovského 1
člen Růžena Burdová 9.1.1950 - 10.7.1952
Adresa: Masarykova 73 , Plzeň-Doubravka Česká republika
Plzeň-Doubravka, Masarykova 73
člen Marie Krausová 14.9.1951 - 10.7.1952
Adresa: Karlovarská 26 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Karlovarská 26
člen František Donát Revident Čsd 9.1.1950 - 21.8.1953
Adresa: Božkovská 55 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 55
člen Ing. Václav Štilip Úředník Osaz 9.1.1950 - 21.8.1953
Adresa: Doudlevecká 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká 3
člen Krista Kratochvílová 10.7.1952 - 21.8.1953
Adresa: Plzenecká 65 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plzenecká 65
člen Jaroslav Hřích Zámečník 11.6.1948 - 28.4.1954
Adresa: Korandova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Korandova ul. 15
člen Karel Mařík 14.9.1951 - 28.4.1954
Adresa: Lípová 40 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lípová 40
člen Marie Maderová 10.7.1952 - 28.4.1954
Adresa: Koterovská 58 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 58
člen Karel Blumentritt Tech.referent Jnv 21.8.1953 - 28.4.1954
Adresa: Trnková 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Trnková 3
člen Jan Klír Tajemník Kor 11.6.1948 - 28.1.1956
Adresa: Lípová 42 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lípová ul. 42
člen Josef Salzman Pensista Škod.záv 9.1.1950 - 28.1.1956
Adresa: Alešova 9 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Alešova 9
člen Josef Šebesta 14.9.1951 - 28.1.1956
Adresa: nám. Č. Ullricha 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, nám. Č. Ullricha 13
člen Jan Fišer Strojvůdce Čsd V.v 28.4.1954 - 28.1.1956
Adresa: Koterovská 60 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 60
člen Jaroslav Kubica 28.1.1956 - 12.6.1957
Adresa: Malická 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Malická 28
člen František Vlach Elektromontér 7.7.1947 - 4.6.1958
Adresa: Masarykova 16 , Plzeň-Doubravka Česká republika
Plzeň-Doubravka, Masarykova 16
člen Miroslav Hodina Natěračský Dělník 21.8.1953 - 4.6.1958
Adresa: Dobrovského 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dobrovského 1
člen Marie Jungmanová Vdomácnosti 21.8.1953 - 4.6.1958
Adresa: Dobrovského 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dobrovského 1
člen Josef Štika 28.1.1956 - 4.6.1958
Adresa: Částkova 17 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Částkova 17
člen Anežka Huclová 28.1.1956 - 7.12.1960
Adresa: Lípová 40 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lípová ul. 40
člen Josef Kočárek Soustružník 11.6.1948 - 6.6.1963
Adresa: tř. Dr. Beneše 75 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. Dr. Beneše č. 75
člen František Melka Zaměst.oděv.obchodu 28.4.1954 - 6.6.1963
Adresa: Karlovarská 26 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Karlovarská 26
člen František Šístek Tech.úředník Zvil 28.4.1954 - 6.6.1963
Adresa: Koterovská 58 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 58
člen Josefa Kuželová 4.6.1958 - 6.6.1963
Adresa: Sladkovského tř. 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sladkovského tř. č. 67
člen Jaroslav Krupička 4.6.1958 - 12.6.1965
Adresa: V Bezovce 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, V Bezovce č. 10
člen Michal Niepřej 4.6.1958 - 12.6.1965
Adresa: Charkovské nábřeží 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Charkovské nábřeží č. 13
člen Josef Steidl 6.6.1963 - 12.6.1965
Adresa: Božkovská 55 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská ul. 55, okres Plzeň-město
člen Růžena Burdová Vdomácnosti 28.4.1954 - 4.7.1966
Adresa: Stalingradská 73 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Stalingradská 73
člen Anna Jílková 4.6.1958 - 4.7.1966
Adresa: Žižkova tř. 61 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Žižkova tř. č. 61
člen Jaroslav Mattas 6.6.1963 - 4.7.1966
Adresa: Bolevecká 12 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Bolevecká ul. 12, okres Plzeň-město
člen Václav Planeta 6.6.1963 - 4.7.1966
Adresa: Tichá 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Tichá ul. 16, okres Plzeň-město
člen Adolf Lehečka 12.6.1965 - 4.7.1966
Adresa: Kollárova 17 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Kollárova ul. č. 17, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Macák Zaměstnanec Čsad 21.8.1953 - 17.7.1967
Adresa: Koterovská 60 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 60
předseda Jan Klír 28.1.1956 - 5.9.1968
Adresa: Lípová 42 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lípová ul. 42
člen Václav Garbacki 12.6.1957 - 5.9.1968
Adresa: náměstí Čeňka Ulricha 7 , Plzeň Česká republika
Plzeň, náměstí Čeňka Ulricha č. 7
člen Jaroslav Liška 7.12.1960 - 5.9.1968
Adresa: Plachého 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plachého ul. č. 2, okres Plzeň-město
člen Bohumil Tošovský 6.6.1963 - 5.9.1968
Adresa: Plachého 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plachého ul. 4, okres Plzeň-město
člen Vladimír Zitterbart 12.6.1965 - 5.9.1968
Adresa: Charkovské nábř. 12 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Charkovské nábř. č. 12, okres Plzeň-město
člen František Jungwirth 4.7.1966 - 5.9.1968
Adresa: Leninova tř. 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leninova tř. 62, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Tobiáš 4.7.1966 - 5.9.1968
Adresa: Skalní 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Skalní ul. 4, okres Plzeň-město
člen Michal Niepřej 4.7.1966 - 22.7.1969
Adresa: Charkovské nábřeží 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Charkovské nábřeží č. 13, okres Plzeň-město
člen Jan Dosoudil 5.9.1968 - 22.7.1969
Adresa: Guldenerova 21 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Guldenerova 21, okres Plzeň-město
člen Jiří Bošek 5.9.1968 - 13.7.1970
Adresa: Guldenerova 23 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Guldenerova 23, okres Plzeň-město
člen JUDr. Vladimír Švígler 5.9.1968 - 13.7.1970
Adresa: Resslova 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Resslova 3, okres Plzeň-město
člen Václav Masák 5.9.1968 - 24.6.1971
Adresa: tř. 1. máje 77 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 77, okres Plzeň-město
člen Antonín Lauerman 12.6.1965 - 22.11.1972
Adresa: nám. Č. Ullricha 13 , Plzeň Česká republika
Plzeň, nám. Č. Ullricha č. 13, okres Plzeň-město
člen Václav Černý 5.9.1968 - 22.11.1972
Adresa: Koterovská 58 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 58, okres Plzeň-město
člen Jiří Velínský 5.9.1968 - 22.11.1972
Adresa: Sladkovského tř. 59 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sladkovského tř. 59, okres Plzeň-město
člen Jan Jakoubek 28.1.1956 - 6.6.1974
Adresa: Božkovská 51 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 51
člen Jaroslav Kubica 4.7.1966 - 6.6.1974
Adresa: Dobrovského 19 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dobrovského ul. 19, okres Plzeň-město
předseda Bohumil Tošovský 5.9.1968 - 6.6.1974
Adresa: Plachého 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plachého ul. 4, okres Plzeň-město
člen Ing. Václav Vápeník 22.7.1969 - 6.6.1974
Adresa: Vrchlického 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 20, okres Plzeň-město
člen JUDr. Julius Česák 13.7.1970 - 6.6.1974
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Ulč 22.11.1972 - 6.6.1974
Adresa: Nerudova 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Nerudova 28, okres Plzeň-město
člen Karel Hroch 4.7.1966 - 9.6.1976
Adresa: Dominikánská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská ul. 16, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Novák 17.7.1967 - 9.6.1976
Adresa: Pod Záhorskem 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod Záhorskem č. 4, okres Plzeň-město
člen František Vacek 22.7.1969 - 9.6.1976
Adresa: Kollárova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Kollárova 15, okres Plzeň-město
člen Antonín Hrubý 22.11.1972 - 9.6.1976
Adresa: Koterovská 60 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská ul. 60, okres Plzeň-město
člen Bohumil Tošovský 6.6.1974 - 9.6.1976
Adresa: Plachého 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plachého ul. 4, okres Plzeň-město
předseda Jan Jakoubek 6.6.1974 - 9.6.1976
Adresa: Božkovská 51 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 51, okres Plzeň-město
místopředseda Zdeněk Štrunc 6.6.1974 - 9.6.1976
Adresa: Částkova 17 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Částkova 17, okres Plzeň-město
člen Karel Hroch 9.6.1976 - 15.12.1977
Adresa: Houškova 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Houškova 8, okres Plzeň-město
člen Josef Pechman 9.6.1976 - 15.12.1977
Adresa: Dukelská tř. 59 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dukelská tř. 59, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Liška 5.9.1968 - 22.9.1980
Adresa: Purkyňova 32 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Purkyňova 32, okres Plzeň-město
člen Jan Dědič 24.6.1971 - 22.9.1980
Adresa: Božkovská 53 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 53, okres Plzeň-město
člen Václav Majer 22.11.1972 - 22.9.1980
Adresa: Leningradská 73 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská 73, okres Plzeň-město
místopředseda Jan Jakoubek 9.6.1976 - 22.9.1980
Adresa: Božkovská 51 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 51, okres Plzeň-město
člen Bohumil Janeček 9.6.1976 - 22.9.1980
Adresa: Bolevecká 22 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Bolevecká 22, okres Plzeň-město
člen Ing. Zdeněk Zitterbart 15.12.1977 - 22.9.1980
Adresa: Dukelská tř. 59 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dukelská tř. 59, okres Plzeň-město
člen Jindřiška Engelmannová 6.6.1974 - 14.6.1984
Adresa: tř. 1. máje 76 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 76, okres Plzeň-město
člen Jan Jakoubek 22.9.1980 - 14.6.1984
Adresa: Božkovská 51 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 51, okres Plzeň-město
člen Bohumil Janeček 22.9.1980 - 14.6.1984
Adresa: Leningradská 73 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská č. 73, okres Plzeň-město
člen Vladimír Breycha 22.9.1980 - 14.11.1985
Adresa: Lobezská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lobezská 16, okres Plzeň-město
člen Josef Beran 14.6.1984 - 4.6.1986
Adresa: tř. 1. máje 77 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 77, okres Plzeň-město
člen Otakar Mikoláš 9.6.1976 - 18.5.1987
Adresa: Koterovská 58 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 58, okres Plzeň-město
člen Josef Mejchar 13.7.1970 - 20.5.1988
Adresa: Prokopova tř. 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova tř. 15, okres Plzeň-město
člen Čestmír Lang 6.6.1974 - 20.5.1988
Adresa: Leningradská 73 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská 73, okres Plzeň-město
předseda Zdeněk Štrunc 9.6.1976 - 20.5.1988
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město
člen Václav Brunát 15.12.1977 - 20.5.1988
Adresa: Částkova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Částkova 15, okres Plzeň-město
člen Vladimír Malec 22.9.1980 - 20.5.1988
Adresa: Nerudova 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Nerudova č. 28, okres Plzeň-město
místopředseda Jan Dědič 22.9.1980 - 20.5.1988
Adresa: 1. máje 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, 1. máje č. 67, okres Plzeň-město
člen Karel Matějovic 14.6.1984 - 20.5.1988
Adresa: tř. Budovatelů 30 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. Budovatelů 30, okres Plzeň-město
člen Jana Štoková 14.11.1985 - 20.5.1988
Adresa: Vyhlasova 14 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vyhlasova 14, okres Plzeň-město
člen Josef Humeník 20.5.1988 - 9.1.1989
Adresa: Vrchlického 22 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického čp. 22, okres Plzeň-město
člen Lidmila Barcabová 6.6.1974 - 2.6.1989
Adresa: Lípová 38 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lípová 38, okres Plzeň-město
člen Václav Rohlíček 9.1.1989 - 25.5.1990
Adresa: Charkovské nábřeží 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Charkovské nábřeží 8, okres Plzeň-město
místopředseda Jana Štoková 20.5.1988 - 20.3.1991
Adresa: Vyhlasova 14 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vyhlasova 14, okres Plzeň-město
člen František Vacek 20.5.1988 - 20.3.1991
Adresa: Leningradská 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská 20, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Wiesner 5.9.1968 - 7.8.1991
Adresa: Božkovská 55 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská ul. 55, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Novák 9.6.1976 - 7.8.1991
Adresa: Božkovská 53 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 53, okres Plzeň-město
člen Ladislav Brůha 22.9.1980 - 7.8.1991
Adresa: Vrchlického 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 16, okres Plzeň-město
člen Pavel Vojáček 4.6.1986 - 7.8.1991
Adresa: Dominikánská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská čp. 16, okres Plzeň-město
člen Ing. Jiří Průha 18.5.1987 - 7.8.1991
Adresa: tř. 1. máje 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 67, okres Plzeň-město
člen Jan Dědič 20.5.1988 - 7.8.1991
Adresa: 1. máje 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, 1. máje č. 67, okres Plzeň-město
člen Zdeněk Štrunc 20.5.1988 - 7.8.1991
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město
člen Oldřich Brada 25.5.1990 - 7.8.1991
Adresa: Dominikánská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská 16, okres Plzeň-město
člen Jana Štoková 20.3.1991 - 7.8.1991
Adresa: Vyhlasova 14 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vyhlasova 14, okres Plzeň-město
místopředseda František Vacek 20.3.1991 - 7.8.1991
Adresa: Leningradská 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská 20, okres Plzeň-město
člen Karel Tuma 14.6.1984 - 6.12.1993
Adresa: Žižkova tř. 61 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Žižkova tř. 61, okres Plzeň-město
předseda Josef Slavík 20.5.1988 - 6.12.1993
Adresa: Luční 420 , Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Luční čp. 420
člen Stanislav Zeman 20.5.1988 - 6.12.1993
Adresa: Božkovská 53 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 53, okres Plzeň-město
člen Jaromír Aušteda 2.6.1989 - 6.12.1993
Adresa: Leningradská 18 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Leningradská 18, okres Plzeň-město
místopředseda Oldřich Brada 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Dominikánská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská 16, okres Plzeň-město
člen Danuše Fadrná 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Koterovská 58 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 58, okres Plzeň-město
člen Rudolf Pour 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Lobezská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lobezská 16, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Krupička 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: V Bezovce 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, V Bezovce 10, okres Plzeň-město
člen Ing. Jiří Hodina 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, okres Plzeň-město
člen Jaroslav Kumpa 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, okres Plzeň-město
člen Eva Buriánková 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město
člen Ing. Antonín Šebek 7.8.1991 - 6.12.1993
Adresa: Purkyňova 32 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Purkyňova 32, okres Plzeň-město
člen František Vacek 27.9.1991 - 6.12.1993
Adresa: Masarykova 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 20, okres Plzeň-město
člen Ing. Vladimír Hendrych 20.5.1988 - 5.2.1997
Adresa: tř. 1. máje 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 20, okres Plzeň-město
člen Eduard Mornštajn 7.8.1991 - 5.2.1997
Adresa: Malická 21 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Malická 21, okres Plzeň-město
předseda Oldřich Brada 6.12.1993 - 5.2.1997
Adresa: Dominikánská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Dominikánská 16, okres Plzeň-město
místopředseda Jaroslav Krupička 6.12.1993 - 5.2.1997
Adresa: V Bezovce 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, V Bezovce 10, okres Plzeň-město
člen Antonín Vokoun 6.12.1993 - 5.2.1997
Adresa: Pod Záhorskem 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod Záhorskem 4, okres Plzeň-město
člen Ing. Lubomír Otec 6.12.1993 - 3.11.1999
Adresa: Smrková 32 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Smrková 32, okres Plzeň-město
člen Ludmila Hahnová 6.12.1993 - 3.11.1999
Adresa: Božkovská 51 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Božkovská 51, okres Plzeň-město
člen František Vacek 5.2.1997 - 3.11.1999
Adresa: Masarykova 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 20, okres Plzeň-město
člen Jiří Bernhardt 6.12.1993 - 15.12.2001
Adresa: Družstevní 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Družstevní 1, okres Plzeň-město
člen Miroslav Kanta 6.12.1993 - 15.12.2001
Adresa: Vrchlického 18 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 18, okres Plzeň-město
předseda Jaroslav Krupička 5.2.1997 - 15.12.2001
Adresa: V Bezovce 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, V Bezovce 10, okres Plzeň-město
místopředseda Ing. Vladimír Hendrych 5.2.1997 - 15.12.2001
Adresa: tř. 1. máje 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, tř. 1. máje 20, okres Plzeň-město
člen Jaromír Hrček 5.2.1997 - 15.12.2001
Adresa: Žižkova 61 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Žižkova 61, okres Plzeň-město
člen Ing. Jiří Hodina 5.2.1997 - 15.12.2001
Adresa: Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, okres Plzeň-město
člen Ing. Jan Krysl 3.11.1999 - 15.12.2001
Adresa: Masarykova 150 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 150, okres Plzeň-město
člen Eva Burianová 3.11.1999 - 15.12.2001
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město
člen Ing. Pavel Roub 3.11.1999 - 15.12.2001
Adresa: Americká 46 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Americká 46, okres Plzeň-město
člen Jiří Bernhardt 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 14.4.1993
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Družstevní 1 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Družstevní 1, okres Plzeň-město, PSČ 30100
člen Miroslav Kanta 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 14.4.1993
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Vrchlického 18 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 18, okres Plzeň-město, PSČ 30100
předseda Jaroslav Krupička 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 29.5.1996
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 29.5.1996
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: V Bezovce 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, V Bezovce 10, okres Plzeň-město, PSČ 30100
místopředseda Ing. Vladimír Hendrych 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 29.5.1996
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 29.5.1996
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Klatovská tř. 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská tř. 20, okres Plzeň-město, PSČ 30100
člen Jaromír Hrček 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 29.5.1996
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Žižkova 61 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Žižkova 61, okres Plzeň-město, PSČ 30100
člen Ing. Jiří Hodina 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 29.5.1996
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Prokopova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, okres Plzeň-město, PSČ 30100
člen Jan Krysl 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Masarykova 150 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 150, okres Plzeň-město, PSČ 31200
člen Eva Burianová 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Koterovská 62 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 62, okres Plzeň-město, PSČ 32600
člen Ing. Pavel Roub 15.12.2001 - 18.12.2004
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 21.6.2004
Adresa: Americká 46 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Americká 46, okres Plzeň-město, PSČ 30100
člen představenstva Jan Krysl 18.12.2004 - 19.10.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 18.5.2007
Adresa: Masarykova 150 , 312 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 150, PSČ 31200
člen představenstva Ing. Bohumil Svoboda 18.12.2004 - 27.2.2008
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Klatovská tř. 1701 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská tř. 1701/75, PSČ 30100
předseda představenstva Ing. Miroslav Šteffek 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: Masarykova 73 , 312 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 73, PSČ 31200
místopředseda představenstva Jan Dědič 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: Klatovská tř. 67 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská tř. 67, PSČ 30100
člen představenstva Jitka Nejedlá 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Doudlevecká 61 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká 61, PSČ 30100
člen představenstva Ing. Zdeněk Švarc 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: U Dráhy 3 , 318 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, U Dráhy 3, PSČ 31800
člen představenstva Karel Líva 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Vrchlického 14 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 14, PSČ 30100
člen představenstva Jiří Bernhardt 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Družstevní 1 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Družstevní 1, PSČ 30100
člen představenstva Ing. Jiří Hodina 18.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Prokopova 15 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, PSČ 30100
místopředseda představenstva Jan Dědič 16.9.2009 - 20.7.2010
Vznik členství 22.6.2009
Vznik funkce 25.6.2009
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Klatovská 67 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská 67, PSČ 30100
člen představenstva Jitka Nejedlá 16.9.2009 - 20.7.2010
Vznik členství 22.6.2009
Adresa: Doudlevecká 59 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká 59, PSČ 30100
člen představenstva Miloš Hrůza 16.9.2009 - 20.7.2010
Vznik členství 22.6.2009
Adresa: Sladkovského 67 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sladkovského 67, PSČ 32600
předseda představenstva Karel Václav Bicek MBA. 16.9.2009 - 30.9.2010
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 17.8.2010
Vznik funkce 25.6.2009
Zánik funkce 9.8.2010
Adresa: Korandova 13 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Korandova 13, PSČ 30100
člen představenstva Ivan Bořík 16.9.2009 - 30.9.2010
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 17.8.2010
Adresa: Vrchlického 10 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 10, PSČ 30100
člen představenstva Ing. Miroslav Šteffek 20.7.2010 - 30.9.2010
Vznik členství 31.5.2010
Adresa: Masarykova 0 , 312 00 Plzeň - Doubravka Česká republika
Plzeň - Doubravka, Masarykova /73, PSČ 31200
člen představenstva Ludmila Jandová 16.9.2009 - 26.9.2012
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Korandova 15 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Korandova 15, PSČ 30100
člen představenstva Ing. Zdeněk Švarc 16.9.2009 - 8.8.2013
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 20.6.2013
Adresa: U Dráhy 3 , 318 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, U Dráhy 3, PSČ 31800
člen představenstva Karel Líva 16.9.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Vrchlického 14 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Vrchlického 14, PSČ 30100
člen představenstva Ing. Jiří Hodina 16.9.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Prokopova 15 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Prokopova 15, PSČ 30100
člen představenstva Jitka Nejedlá 20.7.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Doudlevecká 0 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Doudlevecká /61, PSČ 30100
místopředseda představenstva Miloš Hrůza 20.7.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 31.5.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Sladkovského 67 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sladkovského 67, PSČ 32600
předseda představenstva Ing. Miroslav Šteffek 30.9.2010 - 10.9.2014
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 30.8.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Masarykova 0 , 312 00 Plzeň - Doubravka Česká republika
Plzeň - Doubravka, Masarykova /73, PSČ 31200
člen představenstva Libuše Vrzalová 11.10.2011 - 10.9.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Klatovská tř. 1667 , 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí Česká republika
Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská tř. 1667/76, PSČ 30100
člen představenstva Ivan Víšek DiS. 11.10.2011 - 10.9.2014
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Houškova 894 , 326 00 Plzeň - Východní Předměstí Česká republika
Plzeň - Východní Předměstí, Houškova 894/6, PSČ 32600
člen představenstva Kateřina Majerová 26.9.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 25.7.2012
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Prokopova 13 , 301 00 Plzeň 3 Česká republika
Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 3
místopředseda představenstva Libuše Vrzalová 10.9.2014 - 14.6.2016
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 15.2.2016
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 15.2.2016
Adresa: Klatovská třída 1667 , 301 00 Plzeň Česká republika
Klatovská třída 1667/76, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen představenstva Ivan Víšek 10.9.2014 - 14.6.2016
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Houškova 894 , 326 00 Plzeň Česká republika
Houškova 894/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
člen představenstva Jiří Hodina 10.9.2014 - 14.6.2016
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Prokopova 13 , 301 00 Plzeň Česká republika
Prokopova 13/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
člen představenstva Miloš Hrůza 14.6.2016 - 17.8.2016
Vznik členství 13.10.2015
Adresa: Sladkovského 1213 , 326 00 Plzeň Česká republika
Sladkovského 1213/67, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
člen představenstva Tomáš Míšek 10.9.2014 - 25.1.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 20.6.2016
Zánik funkce 20.6.2016
Adresa: Černická 2890 , 301 00 Plzeň Česká republika
Černická 2890/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Sbírka Listin Lidové bytové družstvo v Plzni

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXV 3/SL 58 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 25.8.2015 31.8.2015 6
DrXXV 3/SL 57 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 2.6.2015 25.8.2015 31.8.2015 4
DrXXV 3/SL 56 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 23.6.2014 25.8.2014 19.12.2014 6
DrXXV 3/SL 55 účetní závěrka [2013] rozvaha, VZZ Krajský soud v Plzni 23.6.2014 25.8.2014 19.12.2014 4
DrXXV 3/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 19.6.2014 25.8.2014 2.10.2014 4
DrXXV 3/SL 53 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2014 z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 19.6.2014 25.8.2014 2.10.2014 1
DrXXV 3/SL 52 notářský zápis Nz 56/2014 - stanovy Krajský soud v Plzni 7.4.2014 25.8.2014 2.10.2014 43
DrXXV 3/SL 51 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Plzni 6.6.2013 27.9.2013 2.10.2013 6
DrXXV 3/SL 50 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Plzni 6.6.2013 27.9.2013 2.10.2013 4
DrXXV 3/SL 49 ostatní zápis ze shromáždění Krajský soud v Plzni 20.6.2013 15.7.2013 8.8.2013 3
DrXXV 3/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva dodatečný Krajský soud v Plzni 25.7.2012 4.9.2012 26.9.2012 1
DrXXV 3/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Plzni 18.6.2012 4.9.2012 26.9.2012 3
DrXXV 3/SL 46 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 21.3.2012 7.8.2012 14.8.2012 6
DrXXV 3/SL 45 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 30.4.2012 7.8.2012 14.8.2012 4
DrXXV 3/SL 44 podpisové vzory - Libuše Vrzalová Krajský soud v Plzni 17.8.2011 4.10.2011 11.10.2011 1
DrXXV 3/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - usn. ze shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 28.6.2011 4.10.2011 11.10.2011 2
DrXXV 3/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 28.6.2011 4.10.2011 11.10.2011 3
DrXXV 3/SL 41 podpisové vzory - Ivan Víšek Krajský soud v Plzni 29.7.2011 4.10.2011 11.10.2011 1
DrXXV 3/SL 40 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.6.2011 4.10.2011 11.10.2011 38
DrXXV 3/SL 39 notářský zápis Nz 221/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2011 4.10.2011 11.10.2011 4
DrXXV 3/SL 38 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 13.5.2011 26.9.2011 6.10.2011 5
DrXXV 3/SL 37 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 18.5.2011 26.9.2011 6.10.2011 4
DrXXV 3/SL 36 účetní závěrka 2009-příloha Krajský soud v Plzni 1.6.2010 30.9.2010 13.10.2010 6
DrXXV 3/SL 35 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 1.6.2010 30.9.2010 13.10.2010 4
DrXXV 3/SL 34 ostatní - usn. z jednání delegátů Krajský soud v Plzni 17.8.2010 21.9.2010 1.10.2010 2
DrXXV 3/SL 33 ostatní -zápis č. 25/10 z mim. předst. Krajský soud v Plzni 9.8.2010 21.9.2010 1.10.2010 1
DrXXV 3/SL 32 ostatní - zápis č.27/2010 z představ. Krajský soud v Plzni 30.8.2010 21.9.2010 1.10.2010 5
DrXXV 3/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim.shromáždění Krajský soud v Plzni 22.6.2009 28.7.2010 29.7.2010 5
DrXXV 3/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání Krajský soud v Plzni 31.5.2010 15.7.2010 29.7.2010 2
DrXXV 3/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - usnesení z jed. delegátů Krajský soud v Plzni 22.6.2009 15.7.2010 29.7.2010 3
DrXXV 3/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 15.7.2010 29.7.2010 1
DrXXV 3/SL 27 účetní závěrka 2008-příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2009 25.11.2009 3.12.2009 6
DrXXV 3/SL 26 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 18.3.2009 25.11.2009 3.12.2009 4
DrXXV 3/SL 25 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Švarc Krajský soud v Plzni 29.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 24 podpisové vzory - Jitka Nejedlá Krajský soud v Plzni 29.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 23 podpisové vzory - Karel Líva Krajský soud v Plzni 30.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 22 podpisové vzory - Ludmila Jandová Krajský soud v Plzni 31.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 21 podpisové vzory - Miloš Hrůza Krajský soud v Plzni 29.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 20 podpisové vzory - Ing. Jiří Hodina Krajský soud v Plzni 29.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 19 podpisové vzory - Jan Dědič Krajský soud v Plzni 3.8.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 18 podpisové vzory - Ivan Bořík Krajský soud v Plzni 31.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 17 podpisové vzory - Karel Václav Bicek Krajský soud v Plzni 29.7.2009 14.9.2009 18.9.2009 1
DrXXV 3/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 22.6.2009 14.9.2009 18.9.2009 5
DrXXV 3/SL 15 ostatní - zápis č.3/09 z představen. Krajský soud v Plzni 25.6.2009 14.9.2009 18.9.2009 9
DrXXV 3/SL 14 účetní závěrka 2007-příloha Krajský soud v Plzni 26.3.2008 9.10.2008 13.10.2008 5
DrXXV 3/SL 13 účetní závěrka 2007 - rozvaha + výkaz zisků Krajský soud v Plzni 26.4.2008 9.10.2008 13.10.2008 4
DrXXV 3/SL 12 účetní závěrka 2006-příloha Krajský soud v Plzni 23.5.2007 13.12.2007 19.12.2007 5
DrXXV 3/SL 11 účetní závěrka 2006 - rozvaha + výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.6.2007 13.12.2007 19.12.2007 4
DrXXV 3/SL 10 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 5.5.2006 2.10.2006 3.10.2006 6
DrXXV 3/SL 9 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 15.5.2005 19.12.2005 8.2.2006 9
DrXXV 3/SL 8 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Plzni 8.6.2004 19.12.2005 8.2.2006 11
DrXXV 3/SL 7 podpisové vzory - statut. zástupců Krajský soud v Plzni 4.8.2004 11.11.2004 15.11.2004 9
DrXXV 3/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - volba př. a mpř.představ. Krajský soud v Plzni 21.6.2004 11.11.2004 15.11.2004 2
DrXXV 3/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbách Krajský soud v Plzni 21.6.2004 11.11.2004 15.11.2004 5
DrXXV 3/SL 4 notářský zápis Nz 264/2004 - změna Stanov Krajský soud v Plzni 21.6.2004 4.10.2004 15.11.2004 5
DrXXV 3/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.7.2001 22.8.2001 15.11.2001 9
DrXXV 3/SL 2 notářský zápis Nz 105/2001 + stanovy Krajský soud v Plzni 21.5.2001 22.8.2001 15.11.2001 32
DrXXV 3/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.12.1996 10.1.1997 26.2.1997 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Plzni

IČO (identifikační číslo) 00055891
Jméno Lidové bytové družstvo v Plzni
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 29.9.1993
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Lidové bytové družstvo v Plzni

Živnosti a provozovny Lidové bytové družstvo v Plzni

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1993

Živnost č. 2 Správa bytového a nebytového fondu družstva/spravuje 1298 b.j. a 40 nebyt. prostor/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lidové bytové družstvo v Plzni

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Šteffek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Hodina
Člen statutárního orgánu Karel Líva
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Roub
Člen statutárního orgánu Miloš Hrůza
Člen statutárního orgánu Libuše Vrzalová
Člen statutárního orgánu Jana Procházková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Plzni

IČO: 00055891
Firma: Lidové bytové družstvo v Plzni
Právní forma: Družstvo
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo Lidové bytové družstvo v Plzni

Sídlo: Prokopova 13/15, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00055891
Jméno firmy Lidové bytové družstvo v Plzni
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka d4vih99
tracking image