Firma Lidové bytové družstvo v Olomouci IČO 00056189


Lidové bytové družstvo v Olomouci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lidové bytové družstvo v Olomouci (00056189) je Družstvo. Sídlí na adrese Pasteurova 771/4, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1930 a je stále aktivní. Lidové bytové družstvo v Olomouci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Lidové bytové družstvo v Olomouci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lidové bytové družstvo v Olomouci na Justice.cz
Detailní informace o Lidové bytové družstvo v Olomouci na rzp.cz

Výpis dat pro Lidové bytové družstvo v Olomouci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Olomouci

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 59
IČO (identifikační číslo osoby) 00056189
Jméno Lidové bytové družstvo v Olomouci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1930
Počet členů statutárního orgánu: 5 31.7.2014 - 16.5.2017
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispět na úhradu schodku z hospodaření ve výši a lhůtě určené představenstvem. Výše určené náhrady nesmí přesahovat dvojnásobek vloženého členského podílu. 10.4.1986 - 29.6.1993
R u č e n í: dvojnásobné 16.12.1955 - 10.4.1986
Členský podíl činí 100 Kčs a je splatný při vstupu člena do družstva. 16.12.1955 - 29.6.1993
Závodní podíl činí 500,-Kčs a musí býti splacen nejpozději do 1 roku od nabytí členství. 2.1.1950 - 16.12.1955
R u č e n í: Každý člen ručí svými závodními podíly ještě jeden rok od konce správního roku v němž členství skončilo. 2.1.1950 - 16.12.1955
Zápisné činí 10 Kč. 13.3.1940 - 2.1.1950
Podíl závodní obnáší 100 Kč a jest splatný ihned najednou po přijetí člena. Může však býti placeno ihned aspoň 20 Kč a zbytek v měsíčních lhůtách po 20 Kč. 31.12.1930 - 2.1.1950
R u č e n í: Každý člen ručí svým závodním podílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu. 31.12.1930 - 2.1.1950
Smlouva společenstevní ze dne 1. prosince 1930. 31.12.1930 - 29.6.1993

Aktuální kontaktní údaje Lidové bytové družstvo v Olomouci

Sídlo Lidové bytové družstvo v Olomouci

Platnost údajů od - do
Adresa Pasteurova 771/4 , Olomouc 779 00 1.11.2016
Adresa Pasteurova 771/4 , Olomouc 779 00 20.12.1995 - 1.11.2016
Adresa 17. listopadu 973/62 , Olomouc 779 00 10.4.1986 - 20.12.1995
Adresa Olomouc Česká republika
31.12.1930 - 10.4.1986

Předmět podnikání Lidové bytové družstvo v Olomouci

Platnost údajů od - do
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví bytů, obytných domů a ostatním majetku družstva 29.6.1993 - 31.7.2014
2. Předmětem činnosti družstva je zabezpečování a udržování provozu domů, bytů a nebytových prostor a jejich získávání 29.6.1993 - 31.7.2014
3. Vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů (dále jen SB) 29.6.1993 - 31.7.2014
1/ Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením a rozvíjení materiálních podmínek pro bydlení občanů. 10.4.1986 - 29.6.1993
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: a) přiděluje svým členům byty a místnosti nesloužící k bydlení, pozemky a odevzdává je do užívání; b) zabezpečuje řádné poskytování služeb spojených s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení; c) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku, a to včetně nastaveb a vestaveb; d) zabezpečuje materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy obytných budov, bytů a místností nesloužících k bydlení; e) dbá, aby užívání bytů, domů a společných zařízení přispívalo k dodržování pravidel socialistického soužití. f) využívá ve své činnosti vědecko-technické poznatky a trvale zvyšuje úroveň a kvalitu bytů a místností nesloužících k bydlení včetně služeb spojených s bydlením; g) politicko výchovnou činností vede členy družstva k upevňování socialisckého uvědomění a organizováním socialistické soutěže zvyšuje jejich zainteresovanost na správě a činnosti družstva. 10.4.1986 - 29.6.1993
Družstvo může provádět i výstavbu nových bytových a nebytových objektů, případně vykonávat jinou hospodářskou činnost pro uspokojování potřeb obyvatelstva a socialistických organizací v souladu s platnou právní úpravou. 10.4.1986 - 29.6.1993
V družstvu se dobrovolně sdružují pracující, aby získali byt v domech družstva, společnou činností a společnými prostředky domy spravovali, starali se o jejich řádnou a včasnou údržbu, hospodařili s družstevními byty a přispívali ke zvyšování kultury bydlení. - družstvo působí kulturně-výchovnou činností k upevnění socialistického uvědomění svých členů a příslušníků jejich domácnosti a organisováním socialistické soutěže zvyšuje jejich zainteresovanost na správě a provozu družstva. - družstvo poskytuje byty v družstevních domech pouze svým členům a to podle zásad státní bytové politiky, přičemž se řídí ustanoveními příslušného zákona o hospodaření s byty. - při své činnosti dodržuje družstvo zásadu přísné hospodárnosti. Za hospodaření jeho majetkem odpovídají představenstvo i členové družstva. - domy i ostatní majetek družstva jsou v družstevním vlastnictví. 15.10.1970 - 10.4.1986
1) Účelem družstva jest opatřovati členům zdravé a levné byty, odstraňovati bytovou tíseň, zlepšovati bytové poměry a zvyšovati kulturu bydlení. 2.1.1950 - 15.10.1970
2) K dosažení svého účelu jest družstvo oprávněno zejména: 1. Stavěti na vlastní účet obytné domy, a to výhradně domy s malými byty a malými provozovnami podle § 136 zákona o přímých daních, jež mohou míti povahu a) rodinných domků určených k převodu do vlastnictví fyzických osob, b) nájemních domů, ve kterých bytové sdružení pronajímá byty a jiné místnosti, c) svobodáren určených pro ubytování osaměle žijících osob v oddělených místnostech, d) nocleháren, určených k přenocování ve společných ložnicích. 2. Nabývati domů, uvedených pod číslem 1, k účelům tam uvedeným. 3. Nabývati neobytných budov, aby je přestavělo nebo upravilo na obytné domy, uvedené pod čís. 1, k účelům tam stanoveným. 4. Spravovati nemovitý majetek, který bude družstvu svěřen do správy třetími osobami. 2.1.1950 - 15.10.1970
3) Pro lepší splnění hlavního předmětu svého podnikání (§ 2 odst. 2 stanov) jest družstvo oprávněno provozovati jako činnost vedlejší zejména: 1. Nabývati domy nebo neobytné budovy pro účely rekreační. 2. Opatřovati pozemky pro stavbu budov k rekreaci k zahradkářskému obhospodařování a pro nutná společná zařízení. 3. Získavati pozemky podle práva stavby. 4. Získavati a provozovati zařízení, umožňující snížení stavebního nákladu pro vlastní stavby a stavební práce provozované výhradně družstvem. 5. Pečovati o zvýšení pracovní výkonnosti členů, činovníků a zaměstnanců družstva jejich uvědomováním, podporováním jejich iniciativy, jakož i rozšířením a prohloubením pracovního soutěžení. 6. Starati se o zabezpečení zdraví členů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců zvyšováním sociálně zdravotní úrovně, činností vzdělávatelskou a kulturní, zřizováním ozdravoven, letovisk, hřišť a podobně. 7. Opatřovati po dohodě s Ústřední radou družstev plány a návrhy pro stavby a modernisaci domů, rodinných domků, společných zařízení, zařízení rekreačních, sledovati poznatky stavební techniky a pokroku ve stavebnictví, uplatňovati zásady moderní podnikové organisace. 8. Působiti ke zvýšení kultury bydlení opatřováním vzorných návrhů bytových zařízení sledováním výsledků interiérového plánování, podporováním normalisace a typisace bytového zařízení a pečovati vůbec o rozvoj družstevního hnutí a posilovati družstevní uvědomění svých členů a zaměstnanců. 2.1.1950 - 15.10.1970
4) Vedle své činnosti hospodářské pečuje družstvo a všechny jeho orgány o výchovu zaměstnanců, činovníků a členských kádrů hospodářskopolitickým uvědomováním, v duchu lidově demokratickém, vedoucím k socialismu. 2.1.1950 - 15.10.1970

Předmět činnosti Lidové bytové družstvo v Olomouci

Platnost údajů od - do
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: 31.7.2014
aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; 31.7.2014
ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; 31.7.2014
ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; 31.7.2014
ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s nájmem majetku družstva a jeho užíváním; 31.7.2014
b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva 31.7.2014

vedení firmy Lidové bytové družstvo v Olomouci

Statutární orgán Lidové bytové družstvo v Olomouci

Platnost údajů od - do
Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 31.7.2014
Jednání: Jménem představenstva jedná navenek předseda, je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předpsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva. 8.4.2003 - 31.7.2014
Zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. 10.4.1986 - 8.4.2003
Zastupování: K zastupování družstva jsou oprávněni předseda družstva nebo jeho zástupce a další člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo jeho zástupce a další člen představenstva. 16.12.1955 - 10.4.1986
Zastupování: K zastupování firmy jsou oprávněni alespoň dva členové představenstva. Znamenání firmy: Znamenání firmy děje se tím způsobem, že ku znění firmy připojí vždy alespoň dva členové představenstva své podpisy. 2.1.1950 - 16.12.1955
Zastupování: K zastupování je oprávněno představenstvo za součinnosti aspoň 2 členů představenstva. Znamenání firmy: Znění firmy podpisují společně dva členové představenstva. 31.12.1930 - 2.1.1950
předseda představenstva PhDr. Pavel Pokorný 16.5.2017
Vznik členství 12.4.2017
Vznik funkce 12.4.2017
Adresa: Na Šibeníku 212/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Eva Glatterová 16.5.2017
Vznik členství 12.4.2017
Vznik funkce 12.4.2017
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miloslav Cígler 16.5.2017
Vznik členství 12.4.2017
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Brtníková 16.5.2017
Vznik členství 12.4.2017
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Pivoň 16.5.2017
Vznik členství 12.4.2017
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00
předseda František Šiška 31.12.1930 - 3.9.1935
Adresa: Gutenbergova 3 , Olomouc Česká republika
člen Dr. Viktor Fiedler 15.9.1932 - 2.7.1936
Adresa: Olomouc Česká republika
místopředseda Josef Šanta 31.12.1930 - 24.8.1942
Adresa: Hanácká 253/3 , Olomouc 779 00
člen Josef Teplý 2.7.1936 - 24.8.1942
Adresa: tř. Karla IV 0 , Olomouc Česká republika
předseda Metoděj Mazal 3.9.1935 - 30.12.1945
Adresa: Olomouc Česká republika
člen Josef Dittmer 25.6.1941 - 30.12.1945
Adresa: Olomouc Česká republika
člen Vojtěch Stejskal 31.12.1930 - 1.7.1946
Adresa: Nábřež.Přem. 8 , Olomouc Česká republika
člen Rudolf Hrabě 3.9.1935 - 1.7.1946
Adresa: Olomouc-Hodolany Česká republika
člen Josef Dočekal 30.12.1945 - 5.9.1947
Adresa: Třída Karla IV č.58 , Olomouc Česká republika
člen František Huf 31.12.1930 - 2.1.1950
Adresa: Ječmín.nám. 8 , Olomouc Česká republika
místopředseda Alois Hrubý 24.8.1942 - 2.1.1950
Adresa: Olomouc Česká republika
člen Alois Šťastný 30.12.1945 - 2.1.1950
Adresa: Olomouc Česká republika
člen František Šiška 1.7.1946 - 2.1.1950
Adresa: Blahoslavova 1001/7 , Olomouc 779 00
člen František Skřivánek 1.7.1946 - 2.1.1950
Adresa: Tusarova 1 , Olomouc Česká republika
člen František Vik 5.9.1947 - 2.1.1950
Adresa: Olomouc Česká republika
člen Karel Jetmar 2.1.1950 - 9.8.1951
Adresa: Krapkova 217/18 , Olomouc 779 00
člen Ferdinand Fuchs 2.1.1950 - 9.8.1951
Adresa: D Grsayova 5 , Olomouc Česká republika
člen Otakar Sedlák 2.1.1950 - 9.8.1951
Adresa: Charkovského 5 , Olomouc Česká republika
člen Alois Hálek 2.1.1950 - 9.8.1951
Adresa: Husitská ul. , 779 00 Olomouc Česká republika
člen František Langer 2.1.1950 - 31.3.1953
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
člen Alois Šťastný 2.1.1950 - 31.3.1953
Adresa: Tusarova 3 , Olomouc Česká republika
člen Jan Malíšek 2.1.1950 - 31.3.1953
Adresa: Tusarova 3 , Olomouc Česká republika
člen Alois Hrubý 2.1.1950 - 31.3.1953
Adresa: Mariánská 850/14 , Olomouc 779 00
člen Antonín Holuša 9.8.1951 - 31.3.1953
Adresa: Stalingradská č.14 , Olomouc Česká republika
člen Antonín Čamach 9.8.1951 - 31.3.1953
Adresa: Charkovská 983/3 , Olomouc 779 00
člen Josef Mertl 9.8.1951 - 31.3.1953
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen Ferdinand Novotný 2.1.1950 - 4.8.1954
Adresa: D Grsayova 1 , Olomouc Česká republika
člen Jan Hacar 31.3.1953 - 4.8.1954
Adresa: Stalingradská č.14 , Olomouc Česká republika
člen Jan Hasalík 31.3.1953 - 4.8.1954
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen Jan Gajdica 31.3.1953 - 16.12.1955
Adresa: Marš. Stalina č.8 , Olomouc Česká republika
člen František Paták 31.3.1953 - 16.12.1955
Adresa: D Orsayova č.1 , Olomouc Česká republika
člen Adéla Kovandová 31.3.1953 - 16.12.1955
Adresa: Starodružiníků 1016/4 , Olomouc 779 00
člen Alois Otčenášek 31.3.1953 - 16.12.1955
Adresa: D Grsayova č.18 , Olomouc Česká republika
člen Josef Hartman ml. 4.8.1954 - 16.12.1955
Adresa: Starodružiníků 1016/4 , Olomouc 779 00
člen Jakub Vrána 4.8.1954 - 16.12.1955
Adresa: Na Šibeníku 319/12 , Olomouc 779 00
člen Cecilie Šromová 16.12.1955 - 17.8.1957
Adresa: Stalingradská 8 , Olomouc Česká republika
člen Karel Lampar 4.8.1954 - 28.8.1958
Adresa: Blahoslavova 1007/6 , Olomouc 779 00
člen Josef Myšák 16.12.1955 - 28.8.1958
Adresa: Tř. Osvobození 2 , Olomouc Česká republika
člen Miroslav Hladík 28.8.1958 - 15.5.1962
Adresa: Leninova 62 , Olomouc Česká republika
člen Miroslav Hartman 13.12.1960 - 15.5.1962
Adresa: Starodružiníků 1016/4 , Olomouc 779 00
místopředseda Jakub Vrána 16.12.1955 - 13.12.1962
Adresa: Na Šibeníku 319/12 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Komolý 16.12.1955 - 13.12.1962
Adresa: Blahoslavova 1001/7 , Olomouc 779 00
člen Eduard Slezák 17.8.1957 - 13.12.1962
Adresa: Na Šibeníku 319/12 , Olomouc 779 00
člen Antonín Skýva 28.8.1958 - 13.12.1962
Adresa: D Orsayova 1 , Olomouc Česká republika
člen Josef Janečka 31.3.1953 - 5.7.1963
Adresa: Šmeralova 989/1 , Olomouc 779 00
člen Rudolf Bejtkovský 16.12.1955 - 5.7.1963
Adresa: Leninova č.58 , Olomouc Česká republika
předseda Alois Otčenášek 16.12.1955 - 5.7.1963
Adresa: D Orsayova č.18 , Olomouc Česká republika
člen Ludmila Cedrová 13.12.1962 - 5.7.1963
Adresa: Šmeralova 13 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen Miroslav Fiala 13.12.1962 - 5.7.1963
Adresa: Leninova 62 , Olomouc Česká republika
místopředseda Antonín Skýva 13.12.1962 - 5.7.1963
Adresa: D Orsayova 1 , Olomouc Česká republika
člen František Dudek 17.8.1957 - 1.9.1964
Adresa: D Orsayova č.5 , Olomouc Česká republika
člen Karel Heinzl 9.8.1951 - 13.12.1965
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
člen Václav Myšák 15.5.1962 - 13.12.1965
Adresa: Leninova ul.č.60 , Olomouc Česká republika
člen Václav Tomaňa 13.12.1962 - 13.12.1965
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
místopředseda Alois Otčenášek 5.7.1963 - 13.12.1965
Adresa: D Orsayova č.18 , Olomouc Česká republika
předseda Antonín Skýva 5.7.1963 - 13.12.1965
Adresa: D Orsayova 1 , Olomouc Česká republika
člen Blanka Trkanová 5.7.1963 - 13.12.1965
Adresa: Tř.17.listopadu č.52 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen Rudolf Nasswetter 1.9.1964 - 13.12.1965
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen Jaroslav Trávníček 5.7.1963 - 8.6.1966
Adresa: Tř. Osvobození č.6 , Olomouc Česká republika
místopředseda Josef Pepřík 13.12.1965 - 8.6.1966
Adresa: Šmeralova 989/1 , Olomouc 779 00
člen František Chytil 13.12.1965 - 8.6.1966
Adresa: kpt. Nálepky 981/7 , Olomouc 779 00
člen Jaroslav Syrový 13.12.1965 - 8.6.1966
Adresa: Šmeralova 992/7 , Olomouc 779 00
člen František Langer 17.8.1957 - 22.7.1968
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
člen Josef Janek 15.5.1962 - 22.7.1968
Adresa: Praskova 1013/13 , Olomouc 779 00
člen Dr Milan Neoral 13.12.1962 - 22.7.1968
Adresa: Starodružiníků 1015/1 , Olomouc 779 00
člen Josef Myšák 13.12.1965 - 22.7.1968
Adresa: Tř. Osvobození č.2 , Olomouc Česká republika
člen Josef Ševčík 8.6.1966 - 22.7.1968
Adresa: Charkovská 982/1 , Olomouc 779 00
člen Zdeněk Jan 8.6.1966 - 22.7.1968
Adresa: Blahoslavova 1008/5 , Olomouc 779 00
člen Antonín Čamach 8.6.1966 - 22.7.1968
Adresa: Charkovská č.3 , Olonouc Česká republika
člen Eduard Slezák 8.6.1966 - 6.1.1971
Adresa: Šibeník č.12 , Olomouc Česká republika
místopředseda Vojtěch Šimek 8.6.1966 - 6.1.1971
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
člen Miloslav Šindler 8.6.1966 - 6.1.1971
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen Jaromír Facek 13.12.1965 - 7.6.1972
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen Josef Deml 22.7.1968 - 7.6.1972
Adresa: kpt. Nálepky 980/5 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Fiala 22.7.1968 - 7.6.1972
Adresa: 17. listopadu 973/62 , Olomouc 779 00
předseda Karel Heinzl 13.12.1965 - 28.6.1974
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
člen Rudolf Nasswetter 22.7.1968 - 28.6.1974
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen Vladimír Brach 6.1.1971 - 28.6.1974
Adresa: Starodružiníků 1029/3 , Olomouc 779 00
člen Vojtěch Šimek 6.1.1971 - 28.6.1974
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
místopředseda Miloslav Šindler 6.1.1971 - 28.6.1974
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen František Suchomel 7.6.1972 - 28.6.1974
Adresa: Na Šibeníku 318/14 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Šafka 7.6.1972 - 28.6.1974
Adresa: Gorazdovo nám. 1004/6 , Olomouc 779 00
člen Josef Vyhnánek 7.6.1972 - 28.6.1974
Adresa: Šmeralova 989/1 , Olomouc 779 00
člen Jaroslav Koplík 13.12.1965 - 4.3.1982
Adresa: Šmeralova 1000/11 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Ladislav Křížek 22.7.1968 - 4.3.1982
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Hladík 6.1.1971 - 4.3.1982
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
člen Antonín Klásek 6.1.1971 - 4.3.1982
Adresa: Blahoslavova 1001/7 , Olomouc 779 00
člen Karel Heinzl 28.6.1974 - 4.3.1982
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
místopředseda Vojtěch Šimek 28.6.1974 - 4.3.1982
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
člen Miloslav Šindler 28.6.1974 - 4.3.1982
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
místopředseda Antonín Klásek 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: Blahoslavova 1001/7 , Olomouc 779 00
člen Iva Granzerová 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: Charkovská 983/3 , Olomouc 779 00
člen Miroslav Papoušek 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
člen Karel Plesník 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: Charkovská 983/3 , Olomouc 779 00
člen Antonín Pšenčík 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: Havlíčkova 1617/5 , Přerov 750 02
člen Vladimír Štěpánek 4.3.1982 - 13.11.1984
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen Josef Slunský 22.7.1968 - 12.9.1988
Adresa: Krapkova 274/14 , Olomouc 779 00
předseda Antonín Čamach 28.6.1974 - 12.9.1988
Adresa: Charkovská 983/3 , Olomouc 779 00
člen Oldřich Pokorný 4.3.1982 - 12.9.1988
Adresa: Čičákova 985/1 , Šumperk 787 01
člen Vilém Ambrož 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: kpt. Nálepky 1018/16 , Olomouc 779 00
člen Dušan Futák 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: Smetanova 1655/3 , Přerov 750 02
člen Věra Křížková 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Petr Palacký 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00
člen Jana Slouková 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: Krapkova 274/14 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Vyroubal 13.11.1984 - 12.9.1988
Adresa: Charkovského 3 , Olomouc Česká republika
člen Josef Kudělka 12.9.1988 - 8.6.1990
Adresa: nám. Svobody 1875/14 , Přerov 750 02
člen Marie Krajíčková 13.11.1984 - 26.8.1991
Adresa: kpt. Nálepky 1017/14 , Olomouc 779 00
člen Alois Skopal 12.9.1988 - 26.8.1991
Adresa: Krapkova 951/5 , Šumperk 787 01
člen Luboslava Čekanová 12.9.1988 - 26.8.1991
Adresa: Šmeralova 991/5 , Olomouc 779 00
člen Jan Kožený 8.6.1990 - 26.8.1991
Adresa: Smetanova 1655/3 , Přerov 750 02
člen Radka Mlčochová 8.6.1990 - 20.12.1995
Adresa: Praskova 1013/13 , Olomouc 779 00
člen Ladislav Večeřa 4.3.1982 - 24.9.1998
Adresa: Tř. Osvobození č. 4 , Olomouc Česká republika
místopředseda Vladimír Štěpánek 13.11.1984 - 24.9.1998
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
předseda Jiří Princ 12.9.1988 - 24.9.1998
Adresa: kpt. Nálepky 1018/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jana Slouková 26.8.1991 - 24.9.1998
Adresa: Krapkova 274/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Nosál 26.8.1991 - 24.9.1998
Adresa: Krapkova 945/3 , Šumperk 787 01
člen představenstva Jan Dlouhý 20.12.1995 - 24.9.1998
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Zdeněk Havlík 20.12.1995 - 24.9.1998
Adresa: Čičákova 985/1 , Šumperk 787 01
člen Arnošt Gasta 4.3.1982 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: Blahoslavova 1007/6 , Olomouc 779 00
člen Augustina Bílá 12.9.1988 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: Charkovská 982/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Přibík 26.8.1991 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: Masarykova třída 970/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Miloslav Cígler 20.12.1995 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Vladimír Štěpánek 24.9.1998 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Karel Skácel 24.9.1998 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: Šmeralova 991/5 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Pavel Pokorný 24.9.1998 - 8.4.2003
Zánik členství 24.10.2002
Adresa: kpt. Nálepky 981/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Brtníková 24.9.1998 - 9.1.2008
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jan Horký 24.9.1998 - 9.1.2008
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Krapkova 951/5 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Mgr. Pavel Pokorný 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 31.10.2002
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miloslav Cígler 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 31.10.2002
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Tomáš Kryl 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Na Šibeníku 318/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ilona Malá 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Pasteurova 1003/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Eva Glatterová 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Zdena Debnárová 8.4.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 24.10.2002
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Starodružiníků 1030/5 , Olomouc 779 00
člen představenstva Helena Zagorová 16.12.2003 - 9.1.2008
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Šmeralova 989/1 , Olomouc 779 00
předseda představenstva PhDr. Pavel Pokorný 9.1.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 14.6.2012
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miloslav Cígler 9.1.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 14.6.2012
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Eva Glatterová 9.1.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Brtníková 9.1.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Pivoň 9.1.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00
předseda představenstva PhDr. Pavel Pokorný 7.11.2012 - 9.9.2015
Vznik členství 14.6.2012
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: Starodružiníků 359/7 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miloslav Cígler 7.11.2012 - 1.11.2016
Vznik členství 14.6.2012
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Eva Glatterová 7.11.2012 - 1.11.2016
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Brtníková 7.11.2012 - 1.11.2016
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Pivoň 7.11.2012 - 1.11.2016
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00
předseda představenstva PhDr. Pavel Pokorný 9.9.2015 - 16.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.4.2017
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 12.4.2017
Adresa: Na Šibeníku 212/26 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miloslav Cígler 1.11.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.4.2017
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 12.4.2017
Adresa: kpt. Nálepky 1019/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Eva Glatterová 1.11.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.4.2017
Adresa: kpt. Nálepky 978/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Brtníková 1.11.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.4.2017
Adresa: Na Šibeníku 317/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Václav Pivoň 1.11.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.4.2017
Adresa: Šmeralova 999/9 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin Lidové bytové družstvo v Olomouci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 59/SL 30 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.11.2015 1.12.2015 4
DrXXII 59/SL 29 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 24.11.2015 1.12.2015 3
DrXXII 59/SL 28 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 24.11.2015 1.12.2015 2
DrXXII 59/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 184/2014 Krajský soud v Ostravě 4.7.2014 14.7.2014 10.9.2014 47
DrXXII 59/SL 26 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 21.7.2014 4
DrXXII 59/SL 25 účetní závěrka [2013]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 21.7.2014 2
DrXXII 59/SL 24 účetní závěrka [2012]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 19.7.2013 29.7.2013 2
DrXXII 59/SL 23 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.7.2013 29.7.2013 4
DrXXII 59/SL 22 účetní závěrka r. 2011 rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 8.8.2012 4
DrXXII 59/SL 21 účetní závěrka r. 2011 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 8.8.2012 2
DrXXII 59/SL 20 účetní závěrka r. 2010 bez příl. Krajský soud v Ostravě 15.11.2011 22.11.2011 6
DrXXII 59/SL 19 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.8.2011 14.9.2011 29
DrXXII 59/SL 18 účetní závěrka r. 2008 rozvaha, výkaz z+z Krajský soud v Ostravě 10.8.2009 9.9.2009 6
DrXXII 59/SL 17 účetní závěrka r. 2007 rozv, výkaz z+z Krajský soud v Ostravě 3.7.2009 11.6.2009 6
DrXXII 59/SL 16 podpisové vzory Miloslav Cígler Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 15 podpisové vzory Václav Pivoň Krajský soud v Ostravě 15.11.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 14 podpisové vzory Mgr. Pavel Pokorný Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 13 podpisové vzory Marta Brtníková Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 12 podpisové vzory Eva Glatterová Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění vč.příloh Krajský soud v Ostravě 13.6.2008 22.10.2008 19
DrXXII 59/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 22.10.2008 2
DrXXII 59/SL 9 účetní závěrka r.2006 jen výkaz Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 15.5.2007 2
DrXXII 59/SL 8 účetní závěrka r.2006 jen rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 15.5.2007 4
DrXXII 59/SL 7 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ostravě 2.5.2006 3.5.2006 8
DrXXII 59/SL 6 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 9.9.2005 12.9.2005 8
DrXXII 59/SL 5 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 9.9.2005 12.9.2005 8
DrXXII 59/SL 4 notářský zápis Nz 230/2005 Krajský soud v Ostravě 31.5.2005 1.9.2005 25
DrXXII 59/SL 3 notářský zápis Nz 173/2003 Krajský soud v Ostravě 15.8.2003 9.9.2003 27
DrXXII 59/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.6.2003 8
DrXXII 59/SL 1 notářský zápis NZ 334/2001 Krajský soud v Ostravě 18.12.2001 11.2.2002 50

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Olomouci

IČO (identifikační číslo) 00056189
Jméno Lidové bytové družstvo v Olomouci
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 14.10.1998
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Lidové bytové družstvo v Olomouci

Živnosti a provozovny Lidové bytové družstvo v Olomouci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.10.1998

Živnost č. 2 správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lidové bytové družstvo v Olomouci

Člen statutárního orgánu Eva Glatterová
Člen statutárního orgánu Miloslav Cígler
Člen statutárního orgánu Marta Brtníková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lidové bytové družstvo v Olomouci

IČO: 00056189
Firma: Lidové bytové družstvo v Olomouci
Právní forma: Družstvo
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1974

Sídlo Lidové bytové družstvo v Olomouci

Sídlo: Pasteurova 771/4, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image