Menu Zavřít

FIRMA Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Liberty Ostrava a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Liberty Ostrava a.s. (45193258) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1992 a je stále aktivní. Liberty Ostrava a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Liberty Ostrava a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Liberty Ostrava a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Liberty Ostrava a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 22. 1. 1992
Spisová značka: B 297
IČO (identifikační číslo osoby): 45193258
Jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.1.1992
Zapsána dne: 22.1.1992
Na společnost Liberty Ostrava a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti Liberty Tubular Products Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 277 96 051, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 3209, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2019. 31.12.2019
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., se sídlem Vratimovská 695/76, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 253 93 804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 18131, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2018. 1.1.2018
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vybraná část obchodního jmění, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů rozdělované společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na nástupnickou společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. se sídlem Křižíkova 1377, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 047 95 784, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 10956. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2017. 1.12.2017
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01 , IČO: 146 13 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 155, a k přechodu jejího veškerého jmění na nástupnickou společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689/117, PSČ 719 00, IČO: 451 93 258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 297. 1.11.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.9.2014 - 9.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 30.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 27.1.2014
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo veškeré jmění společnosti Hoteltrans s.r.o., IČ: 607 79 179, se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C , vložka 6605, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 01.01.2012. 1.10.2012
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. konaná dne 11.6.2010 přijala v souladu s ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku následující usnesení: Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výpisu z registru emitenta pořízeného Střediskem cenných papírů ke dni 4. června 2010 dokládajícího počet akcií emitovaných společností ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (dále také jako "ArcelorMittal Ostrava") ve vlastnictví společnosti ArcelorMittal Holdings AG, společnosti založené a existující podle švýcarského práva, identifikační číslo: CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko (dále také jako "ArcelorMittal Holdings AG"), je společnost ArcelorMittal Holdings AG hlavním akcionářem společnosti ArcelorMittal Ostrava s podílem na hlasovacích právech ve společnosti ArcelorMittal Ostrava ve výši přibližně 96,43 %, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů evidováno 11 947 845 ks (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet pět kusů) kmenových akcií emitovaných společností ArcelorMittal Ostrava jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá přibližně 96,43 % základního kapitálu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ArcelorMittal Holdings AG je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti ArcelorMittal Ostrava oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost ArcelorMittal Holdings AG, doložil potvrzením vydaným dne 8. června 2010 společností Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 1 769 648 000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set šedesát devět milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých), na účet banky za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie emitované společností ArcelorMittal Ostrava jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v celkovém počtu 442 412 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct kusů) přecházejí na hlavního akcionáře, ArcelorMittal Holdings AG, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i až 183n Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii emitovanou společností ArcelorMittal Ostrava činí částku 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 34-05/2010 ze dne 6. května 2010 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znalcem - PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČ: 61063029, se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, znalecký ústav pro obor ekonomika zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti ČR. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám společností Československá obchodní banka, a. s. bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě devadesáti (90) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. Ve stejné lhůtě bude v souladu s ustanoveními § 183m odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku oprávněným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 Obchodního zákoníku přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ArcelorMittal Ostrava na hlavního akcionáře - ArcelorMittal Holdings AG. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen. 16.6.2010 - 31.8.2010
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo jmění zanikající společnosti NOVÁ HUŤ EXPORT a.s., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 7/1146, IČ: 152 69 299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, v oddílu B, vložka 762. Rozhodným dnem převodu jmění je 1.4.2008. 1.10.2008
Na základě zakladatelské listiny společnosti MSO PIPES & TUBES a.s., přijaté ve formě notářského zápisu č. NZ 162/2007, NZ 141/207 ze dne 2. března 2007 ("MSOPT") a Smlouvy o vkladu ze dne 21. března 2007 byla do základního kapitálu MSOPT, vložena část podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.(dříve Mittal Steel Ostrava a.s.) , Závod 15-Rourovny. MSOPT se stala vlastníkem této části podniku dnem svého vzniku dne 1. května 2007. 17.12.2007
Na společnost Mittal Steel Ostrava a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., IČ: 253 52 954, se sídlem Vratimovská 142, Ostrava-Kunčice, PSČ: 70702, která byla vymazána z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1465. 31.12.2006
b) k uvedenému zvýšení základního kapitálu se budou upisovat nové akcie: * minimálně v počtu 896 000 kusů; * o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jednu akcii; * druh akcií - kmenové; * forma akcií - na majitele; * podoba akcií - zaknihované; 7.4.2003 - 7.5.2003
c) na základě usnesení mimořádné valné hromady podle bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady bylo vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upsat nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upisované k tomuto zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.; 7.4.2003 - 7.5.2003
d) veškeré nové akcie upisované jak do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tak i nad tuto částku, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LNM Holdings N.V., se sídlem Penstraat 105, Curacao, Nizozemské Antily; 7.4.2003 - 7.5.2003
e) nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. budou upsány smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti LNM Holdings N.V. Představenstvo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. odešle společnosti LNM Holdings N.V. návrh smlouvy o upsání akcií i písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií v den podání návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazující podmínkou upisování akcií, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií ve výši 1 000,- Kč na jednu akcii; 7.4.2003 - 7.5.2003
f) upisovatel, tedy předem určený zájemce - společnost LNM Holdings N.V., je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií v následujících lhůtách: (i) část emisního kurzu upsaných akcií ve výši, která odpovídá korunovému ekvivalentu USD 25 000 000, a to podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného ke dni úpisu akcií, nejpozději do dvou měsíců od data uzavření smlouvy o upsání akcií, nejdéle však do 31.3.2003 (ii) zbývající část emisního kurzu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající celkové částce emisního kurzu všech upsaných akcií a části emisního kurzu splaceného podle předchozího bodu do šesti měsíců ode dne převodu 52,25 % akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Fondem národního majetku České republiky na společnost LNM Holdings N.V. podle Smlouvy o prodeji akcií mezi Fondem národního majetku České republiky a společností LNM Holdings N.V. ze dne 17. června 2002, nejpozději však do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 7.4.2003 - 7.5.2003
Obě splátky emisního kurzu budou splaceny na účet společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. číslo: 2003539908 u peněžního ústavu Citibank, a.s. 7.4.2003 - 7.5.2003
Mimořádná valná hromada schválila: 7.4.2003 - 7.5.2003
1. Vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu navrhovanému v bodě 4. oznámení o konání této mimořádné valné hromady společnosti. 7.4.2003 - 7.5.2003
2. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upsáním nových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. s tím, že: 7.4.2003 - 7.5.2003
a) základní kapitál společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. bude zvýšen o 896 000 000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu bez omezení; o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.; 7.4.2003 - 7.5.2003
Obchodní názvy společnosti: v jazyce německém: NOVÁ HUŤ AG v jazyce anglickém: NOVÁ HUŤ Ltd. v jazyce francouzském: NOVÁ HUŤ S.A. 22.1.1992 - 7.10.1993
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91 Sb. 22.1.1992
Den vzniku: 22.1.1992 22.1.1992

Kapitál Liberty Ostrava a.s.

Základní kapitál 12 390 257 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 30.9.2014
Základní kapitál 12 390 257 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.5.2003  - 30.9.2014
Základní kapitál 11 465 873 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1992  - 7.5.2003

Akcie Liberty Ostrava a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na majitele 1 000 Kč 12 390 257 30.9.2014
akcie na majitele 1 000 Kč 12 390 257 7.5.2003  - 30.9.2014
akcie na majitele 1 000 Kč 11 465 873 16.7.1997  - 7.5.2003
akcie na majitele 1 000 Kč 10 692 163 17.7.1996  - 16.7.1997
akcie na jméno 1 000 Kč 773 710 9.8.1994  - 16.7.1997
zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 28 206 9.8.1994  - 17.7.1996
akcie na majitele 1 000 Kč 10 663 957 9.8.1994  - 17.7.1996
akcie na majitele 1 000 Kč 343 977 22.1.1992  - 9.8.1994
akcie na jméno 1 000 Kč 96 22.1.1992  - 9.8.1994
akcie na jméno 100 000 Kč 111 218 22.1.1992  - 9.8.1994

Sídlo Liberty Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Vratimovská 689/117, Ostrava 71900, Česká republika 21.10.2019
Adresa: Vratimovská 689/117, Ostrava 71900, Česká republika 27.1.2014 - 21.10.2019
Adresa: Vratimovská 689/117, Ostrava 71900, Česká republika 11.4.2003 - 27.1.2014
Adresa: Vratimovská , Ostrava-Kunčice , Česká republika 16.7.1997 - 11.4.2003
Adresa: , Ostrava , Česká republika 22.1.1992 - 16.7.1997

Předmět podnikání Liberty Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických prostředků -výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -výroba strojů a zařízení -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -sklenářské práce, rámování a paspartování -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -zasilatelství a zastupování v celním řízení -ubytovací služby -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -pronájem a půjčování věcí movitých -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -projektování elektrických zařízení -výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -testování, měření, analýzy a kontroly -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -poskytování technických služeb -opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -výroba, obchod a služby jinde nezařazené -příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 10.5.2023
úřední povolení: - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1999/2640 29.6.2018
zámečnictví, nástrojářství 29.8.2017
kovářství, podkovářství 29.8.2017
klempířství a oprava karosérií 29.8.2017
pokrývačství, tesařství 29.8.2017
truhlářství, podlahářství 29.8.2017
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 29.8.2017
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.8.2017
obráběčství 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení aplnění nádob plyny 29.8.2017
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 29.8.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.8.2017
úřední povolení: - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1999/2640 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4929 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4930 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4931 29.8.2017 - 29.6.2018
slévárenství, modelářství 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 29.8.2017
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.8.2017
galvanizérství, smaltérství 29.8.2017
malířství, lakýrnictví, natěračství 29.8.2017
výkon zeměměřických činností 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1733 29.8.2017 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1732 29.8.2017 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1734 29.8.2017 - 29.6.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009 - 10.5.2023
galvanizérství 6.12.2007 - 29.8.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.12.2007
ke zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky a do zahraničí v rámci koncernu ArcelorMittal a cizinců na území České republiky v rámci tohoto koncernu Ev. č. ÚP/2006/61060-41 6.12.2007 - 29.6.2018
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 - k provozování dráhy železniční - vlečky "CENTROMAT I" Ev. č. ÚP/2004/3634 18.8.2006 - 29.8.2017
inspekční činnost technických zařízení dle ČSN EN ISO/IEC 17020 18.8.2006 - 29.6.2018
opravy pracovních strojů 1.2.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.2.2006 - 29.8.2017
telekomunikační činnost 1.2.2006
výroba a hutní zpracování železa a oceli 5.10.2004 - 21.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba kovového spotřebního zboží 5.10.2004 - 21.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.10.2004 - 21.8.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2004
velkoobchod 5.10.2004 - 21.8.2009
realitní činnost 5.10.2004 - 21.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.10.2004 - 21.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 5.10.2004 - 21.8.2009
testování, měření a analýzy 5.10.2004 - 21.8.2009
poskytování technických služeb 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba koksu a surového dehtu 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 5.10.2004 - 21.8.2009
dokončovací stavební práce 5.10.2004 - 21.8.2009
maloobchod mimo řádné prodejny 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 5.10.2004 - 21.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.10.2004 - 21.8.2009
opravy silničních vozidel 5.10.2004
vodoinstalatérství, topenářství 5.10.2004
kovoobráběčství 5.10.2004 - 29.8.2017
nástrojářství 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 5.10.2004 - 21.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 5.10.2004 - 21.8.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 5.10.2004
silniční motorová doprava osobní osobní příležitostná vnitrostátní osobní příležitostná mezinárodní 5.10.2004 - 29.8.2017
silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní s vozidly max. 3,5t celkové hmotnosti; nákladní vnitrostátní s vozidly nad 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly max. 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly nad 3,5t 5.10.2004 - 29.8.2017
provádění trhacích prací 5.10.2004
masérské, rekondiční a regenerační služby 5.10.2004 - 6.12.2007
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.10.2004
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.10.2004 - 21.8.2009
projektování elektrických zařízení 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 5.10.2004 - 21.8.2009
modelářství 5.10.2004 - 29.8.2017
slévárenství 5.10.2004 - 29.8.2017
smaltérství 5.10.2004 - 29.8.2017
projektová činnost ve výstavbě 5.10.2004
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 5.10.2004 - 21.8.2009
izolatérství 5.10.2004
podlahářství 5.10.2004 - 29.8.2017
psychologické poradenství a diagnostika 5.10.2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 5.10.2004 - 29.8.2017
reklamní činnost a marketing 5.10.2004 - 21.8.2009
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 5.10.2004 - 18.8.2006
licence č. 110101294 - skupina 11 výroba elektřiny 5.10.2004
licence č. 120101291 - skupina 12 distribuce elektřiny 5.10.2004
licence č. 220101041 - skupina 22 distribuce plynu 5.10.2004
licence č. 310101289 - skupina 31 výroba tepelné energie 5.10.2004
licence č. 320101300 - skupina 32 rozvod tepelné energie 5.10.2004
licence č. 140304070 - skupina 14 obchod s elektřinou 5.10.2004
zastupování v celním řízení 22.10.2002 - 21.8.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.10.2002 - 29.8.2017
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.10.2002 - 5.10.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 22.10.2002 - 21.8.2009
licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/1999/1049 22.10.2002 - 29.6.2018
účetnictví kromě účetního poradenství 4.4.2002 - 22.10.2002
licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/2001/1176 4.4.2002 - 29.6.2018
k provozování dráhy železniční - vlečky "CENTROMAT", Ev.č.ÚP/2001/3026 4.4.2002 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0049 12.10.1999 - 22.10.2002
technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany 12.10.1999
poskytování telekomunikačních služeb 12.10.1999 - 1.2.2006
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0036 12.10.1999
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0037 12.10.1999 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0038 12.10.1999 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0039 12.10.1999 - 29.8.2017
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka NOVÁ HUŤ, a.s Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 12.10.1999 - 5.10.2004
výkon zeměměřičských činností 31.1.1996 - 4.4.2002
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 31.1.1996 - 4.4.2002
provozování drážní dopravy v souladu s udělenou licencí drážního úřadu č.j. 4897/95-DÚ/O-Sl ze dne 12.7.1995 31.1.1996 - 22.10.2002
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v souladu s povolením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.j. P 92 č. R 991295081 ze dne 27.6.1995 31.1.1996 - 24.12.2002
zprostředkování prací a služeb 31.1.1996 - 21.8.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb., údržba a opravy strojních částí technologických zařízení 31.1.1996 - 6.12.2007
masérské služby 31.1.1996 - 5.10.2004
elektroinstalatérství 31.1.1996 - 5.10.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 31.1.1996 - 5.10.2004
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výj. činností v § 3 odst. 2/h živ. zák. 31.1.1996 - 5.10.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady 31.1.1996 - 5.10.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1994 - 4.4.2002
výroba potravin 9.8.1994 - 4.4.2002
správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu 9.8.1994 - 4.4.2002
hostinská činnost 9.8.1994 - 4.4.2002
jiné ubytovací možnosti 9.8.1994 - 21.8.2009
maloobchod se smíšeným zbožím hlavně potravinami, nápoji a tabákem 7.10.1993 - 4.4.2002
účetnictví a ekonomická činnost kromě účetního poradenství 7.10.1993 - 4.4.2002
vydavatelská činnost 7.10.1993 - 4.4.2002
projektová činnost v IV 7.10.1993 - 4.4.2002
poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat 7.10.1993 - 4.4.2002
jiné prvotní zpracování surového železa a oceli 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba trubek 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ocelových trubek 7.10.1993 - 5.10.2004
tváření za studena 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba dílů a příslušenství pro auta a motory automobilů 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatního kovového zboží 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod elektřiny 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod páry a teplé vody 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování kovového odpadu a šrotu 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných 7.10.1993 - 5.10.2004
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 7.10.1993 - 21.8.2009
velkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s kovy a kovovými rudami 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s chemickými výrobky 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s meziprodukty různého druhu 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem 7.10.1993 - 5.10.2004
ostatní velkoobchod 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem motorových vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných dopravních zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných pozemních dopravních zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných strojů a přístrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem stavebních strojů a zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem ostatních strojů a nástrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 7.10.1993 - 5.10.2004
technické testování a analýzy 7.10.1993 - 5.10.2004
maloobchod se smíšeným zbožím 7.10.1993 - 5.10.2004
ostatní specializovaný maloobchod v prodejnách 7.10.1993 - 21.8.2009
ostatní vzdělávání dospělých 7.10.1993 - 21.8.2009
technické a inženýrské služby 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování tuhých a plynných paliv 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba železa, ocele a feroslitin 7.10.1993 - 5.10.2004
hutní druhovýroba 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod pitné a užitkové vody 7.10.1993 - 5.10.2004
kopírovací práce 7.10.1993 - 21.8.2009
řezání dřeva na pile, hoblování a impregnace dřeva 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatních výrobků ze dřeva 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba obráběcích strojů 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba strojů na výrobu železa a oceli 7.10.1993 - 5.10.2004
demolice a zemní práce 7.10.1993 - 5.10.2004
malování, lakování a sklenářské práce 7.10.1993 - 5.10.2004
obchod mimo řádné prodejny 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba strojů 7.10.1993 - 5.10.2004
zprostředkování obchodu 7.10.1993 - 21.8.2009
podnikatelské poradenství 7.10.1993 - 5.10.2004
opravy karoserií 7.10.1993 - 29.8.2017
opravy motorových vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
vodoinstalatérství 7.10.1993 - 5.10.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.10.1993 - 5.10.2004
kovoobrábění 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba nástrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
zámečnictví 7.10.1993 - 29.8.2017
kovářství 7.10.1993 - 29.8.2017
obkladačské práce 7.10.1993 - 5.10.2004
klempířství 7.10.1993 - 29.8.2017
pokrývačství 7.10.1993 - 29.8.2017
truhlářství 7.10.1993 - 29.8.2017
tesařství 7.10.1993 - 29.8.2017
zednictví 7.10.1993
výroba, opravy a montáž měřidel 7.10.1993 - 21.8.2009
poskytování software (smluvní prodej) 7.10.1993 - 21.8.2009
automatizované zpracování dat 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a opravy motorových dopravních prostředků 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy chladicích zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 7.10.1993
výroba, instalace a opravy výstroje el. trakčních vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž a opravy měřící regulační techniky 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a opravy elektrických šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž a opravy kancelářské a reprodukované elektroniky 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž, oprava, údržba vyhrazených el.zařízení a výroba rozvaděčů NN 7.10.1993 - 5.10.2004
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek) 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění bytových a občanských staveb 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění průmyslových staveb 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, GO, rekonstrukce a revize výhradních zdvihacích zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihovacícho zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení a lanových drah 7.10.1993 - 5.10.2004
provozování středisek kalibrační služby 7.10.1993 - 5.10.2004
zřizování poplašných zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
silniční motorová doprava 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění trhacích a ohňostrojových prací mimo ohňostroje 7.10.1993 - 5.10.2004
zušlechťování a úprava válcovaných a trubkových výrobků 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba loupané, broušené oceli, ohýbaných a tvarovaných profilů otevřených i uzavřených 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba válcovaných výrobků za tepla 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba důlních výztuží 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ocelových trubek: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba trub, trubkových výrobků a uzavřených profilů 22.1.1992 - 7.10.1993
tváření za studena: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba silničních svodidel 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ostatního kovového zboží: 22.1.1992 - 7.10.1993
náhradní díly pro zařízení obdobných zařízením používaných v hutích 22.1.1992 - 7.10.1993
díly kovových konstrukcí 22.1.1992 - 7.10.1993
součásti pro železniční svršek 22.1.1992 - 7.10.1993
díly kolejových vozidel, železniční dvojkolí 22.1.1992 - 7.10.1993
díly zdvihacích, transportních a manipulačních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
díly strojů a zařízení pro strojovou výrobu a hutní druhovýrobu 22.1.1992 - 7.10.1993
dílů strojů a zařízení pro zemědělství 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba a rozvod elektřiny 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba a rozvod páry a teplé vody 22.1.1992 - 7.10.1993
zpracování kovového odpadu a šrotu 22.1.1992 - 7.10.1993
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba koksu 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba surového železa 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba oceli 22.1.1992 - 7.10.1993
výzkum a vývoj v oblasti přírodních technických věd 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s pevnými, tekutými a plyn. palivy a příbuznými výrobky 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s kovy a kovovými rudami 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s chemickými výrobky 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s meziprodukty různého druhu 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem 22.1.1992 - 7.10.1993
ostatní velkoobchod: 22.1.1992 - 7.10.1993
provádění zahraničně obchodní činnosti 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem motorových vozidel 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných dopravních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných pozemních dopravních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných strojů a zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem stavebních strojů a zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem ostatních strojů a nástrojů 22.1.1992 - 7.10.1993
maloobchod se smíšeným zbožím hlavně potravinami, nápoji a tabákem 22.1.1992 - 7.10.1993
ostatní specializovaný maloobchod: 22.1.1992 - 7.10.1993
maloprodejna hutního a zbytkového materiálu 22.1.1992 - 7.10.1993
jiné prvotní zpracování surového železa a oceli: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ohýbaných a tvarovaných profilů otevřených 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba dílů a příslušenství pro auta: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba diskových a jiných kol, podsestav automobilů 22.1.1992 - 7.10.1993
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 22.1.1992 - 7.10.1993
technické testování a analýzy 22.1.1992 - 7.10.1993
maloobchod se smíšeným zbožím 22.1.1992 - 7.10.1993

Vedení firmy Liberty Ostrava a.s.

Statutární orgán Liberty Ostrava a.s.

místopředseda představenstva Iain Mark Hunter
Ve funkci od 6.12.2021
Adresa 2 Magnolia Close , Canvey Island, Essex
člen představenstva Sanjeev Gupta
Ve funkci od 6.12.2021
Adresa Hertford Street 47 , Londýn
předseda představenstva Ajay Kumar Aggarwal
Ve funkci od 6.12.2021
Adresa 71 Langthorne street , Londýn
člen představenstva Deepak Sogani
Ve funkci od 22.4.2022 do 31.5.2024
Adresa 704-A, Beverly Park-1, Near Time Tower, M G Road DLF Phase 2 , Gurgaon, Haryana
člen představenstva Iain Mark Hunter
Ve funkci od 11.6.2021 do 6.12.2021
Adresa 2, Magnolia Close , Canvey Island, Essex
místopředseda představenstva Ajay Kumar Aggarwal
Ve funkci od 11.6.2021 do 6.12.2021
Adresa 71 Langthorne street , Londýn
člen představenstva Paramjit Singh Kahlon
Ve funkci od 22.7.2021 do 6.12.2021
Adresa 152, Lok Vihar Apartments, Vikas Puri , New Delhi
předseda představenstva Sanjeev Gupta
Ve funkci od 3.3.2021 do 6.12.2021
Adresa Hertford Street 47 , Londýn
člen představenstva Ing. Václav Habura
Ve funkci od 3.3.2021 do 21.6.2021
Adresa Větrná 235/8, 74720 Vřesina
místopředseda představenstva Bc. Pradhan Suyash Kumar
Ve funkci od 3.3.2021 do 11.6.2021
Adresa Blahoslavova 3301/11, 70200 Ostrava
člen představenstva Ajay Kumar Aggarwal
Ve funkci od 26.4.2021 do 11.6.2021
Adresa 71 Langthorne street , Londýn
člen představenstva Sanjeev Gupta
Ve funkci od 9.11.2020 do 3.3.2021
Adresa Hertford Street 47 , Londýn
předseda představenstva Bc. Ashok Virupaksha Gowda Patil, MBA
Ve funkci od 29.8.2017 do 3.3.2021
Adresa G1 Sai Niketan Apts., Doorvani Nagar , Dayanand Pai Layout Vidhya Nagar Bangalore
člen představenstva Bc. Pradhan Suyash Kumar
Ve funkci od 29.8.2017 do 3.3.2021
Adresa Blahoslavova 3301/7, 70200 Ostrava
místopředseda představenstva Pascal Herve Martin Marie Genest
Ve funkci od 15.10.2020 do 26.1.2021
Adresa Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava
místopředseda představenstva Pascal Herve Martin Marie Genest
Ve funkci od 20.12.2019 do 15.10.2020
Adresa 11 Plateau Altmünster , Lucemburk
člen představenstva Ing. Tomáš Telúch
Ve funkci od 15.3.2018 do 17.4.2020
Adresa Jana Maluchy 210/65, 70030 Ostrava
člen představenstva Ing. Václav Habura
Ve funkci od 19.6.2018 do 17.4.2020
Adresa Větrná 235/8, 74720 Vřesina
člen představenstva Shahab Husain
Ve funkci od 5.12.2019 do 17.4.2020
Adresa Podolí 859/28, 71200 Ostrava
člen představenstva Shahab Husain
Ve funkci od 8.11.2017 do 5.12.2019
Adresa Keltičkova 2097/27c, 71000 Ostrava
člen představenstva Bc. Shankaranathan Anoop Nair, MBA
Ve funkci od 29.8.2017 do 22.1.2018
Adresa Aswati 42/2 Chatrapati Place , Near Maitri Kunj Water Tank, Risali Bhilai Durg Dt. Chattisgarh
místopředseda představenstva Mgr. Jan Rafaj MBA
Ve funkci od 29.8.2017 do 30.11.2017
Adresa Sokola Tůmy 963, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
člen představenstva Shahab Husain
Ve funkci od 6.4.2016 do 8.11.2017
Adresa Keltičkova 2016/29b, 71000 Ostrava
člen představenstva Shankaranathan Anoop Nair
Ve funkci od 27.1.2014 do 29.8.2017
Adresa Blahoslavova 3301/9, 70200 Ostrava
předseda představenstva Bc. Ashok Virupaksha Gowda Patil, MBA
Ve funkci od 5.6.2017 do 29.8.2017
Adresa 21, Sarnie Uroczysko , Krakow
člen představenstva Bc. Pradhan Suyash Kumar
Ve funkci od 5.6.2017 do 29.8.2017
Adresa ul. Bluszczowa 23A , Kraków
místopředseda představenstva Mgr. Jan Rafaj MBA
Ve funkci od 20.6.2016 do 29.8.2017
Adresa Sokola Tůmy 963, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
předseda představenstva Bc. Vijay Mahadevan Subramanyam, MBA
Ve funkci od 20.6.2016 do 5.6.2017
Adresa Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava
člen představenstva Ashok Virupaksha Gowda Patil
Ve funkci od 20.6.2016 do 5.6.2017
Adresa 21, Sarnie Uroczysko , Krakow
předseda představenstva Tapas Rajderkar
Ve funkci od 22.1.2013 do 20.6.2016
Adresa U Nemocnice 837/2, 72529 Ostrava
člen představenstva Jan Rafaj
Ve funkci od 27.1.2014 do 20.6.2016
Adresa Sokola Tůmy 963, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
místopředseda představenstva Ashok Virupaksha Gowda Patil
Ve funkci od 23.5.2015 do 20.6.2016
Adresa Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava
člen představenstva Shahab Husain
Ve funkci od 9.12.2014 do 6.4.2016
Adresa Keltičkova 1905/44, 71000 Ostrava
místopředseda představenstva Ashok Virupaksha Gowda Patil
Ve funkci od 27.1.2014 do 23.5.2015
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
člen představenstva Ing. Dirk Cyriel Edmond Stroo
Ve funkci od 20.3.2012 do 9.12.2014
Adresa Sokolská třída 1536/36, 70200 Ostrava
člen představenstva Mgr. Jan Rafaj MBA
Ve funkci od 28.11.2011 do 27.1.2014
Adresa Sokola Tůmy 963, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
člen představenstva Bc. Shankaranathan Anoop Nair MBA
Ve funkci od 28.11.2011 do 27.1.2014
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
místopředseda představenstva Ashok Virupaksha Gowda Patil
Ve funkci od 6.5.2013 do 27.1.2014
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
člen představenstva Ashok Virupaksha Gowda Patil
Ve funkci od 28.6.2012 do 6.5.2013
Adresa , Vidhya Nagar Bangalore, Dayanand Pai Layout, Sai Niketan Apts, Doorvani Nagar G1, PSČ 560016
předseda představenstva Tapas Rajderkar
Ve funkci od 14.11.2011 do 22.1.2013
Adresa , Kolkata, Near Hind Cinema, Rajendra Dutta Lane 2/1A, PSČ 700012
člen představenstva Ing. Josef Buryan
Ve funkci od 1.8.2011 do 28.6.2012
Adresa Krůčkova 750/13, 72100 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Hans Ludwig Rosenstock Ph.D.
Ve funkci od 1.8.2011 do 12.1.2012
Adresa U Nemocnice 837/2, 72529 Ostrava
předseda představenstva Augustine Kochuparampil
Ve funkci od 10.3.2010 do 14.11.2011
Adresa Hukvaldská 176/8, 71500 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Josef Buryan
Ve funkci od 20.4.2011 do 1.8.2011
Adresa Krůčkova 750/13, 72100 Ostrava
člen představenstva Mgr. Ctirad Lolek
Ve funkci od 16.11.2009 do 1.8.2011
Adresa Olomoucká 394/100, 78983 Loštice
místopředseda představenstva Ing. Josef Buryan
Ve funkci od 21.8.2009 do 20.4.2011
Adresa Krůčkova 750/13, 72100 Ostrava
člen představenstva Rakesh Kapur
Ve funkci od 5.11.2008 do 31.8.2010
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
předseda představenstva Augustine Kochuparampil
Ve funkci od 21.8.2009 do 10.3.2010
Adresa Ginsterweg , Wittingen
člen představenstva Sanjay Samaddar
Ve funkci od 21.8.2009 do 7.10.2009
Adresa West Bengal, Indie , Kalkata, Santoshupur
předseda představenstva Sanjay Samaddar
Ve funkci od 23.4.2008 do 21.8.2009
Adresa West Bengal, Indie , Kalkata, Santoshupur
místopředseda představenstva Gregor Johannes Münstermann
Ve funkci od 23.4.2008 do 21.8.2009
Adresa Möwenweg , Schönberg
člen představenstva Ing. Josef Buryan
Ve funkci od 23.4.2008 do 21.8.2009
Adresa Krůčkova 750/13, 72100 Ostrava
předseda představenstva Gregor Johannes Münstermann
Ve funkci od 19.10.2007 do 23.4.2008
Adresa Möwenweg , Schönberg
místopředseda představenstva Ing. Josef Buryan
Ve funkci od 5.1.2006 do 23.4.2008
Adresa Krůčkova 750/13, 72100 Ostrava
člen představenstva Augustine Kochuparampil
Ve funkci od 21.10.2005 do 23.4.2008
Adresa Ebertallee , Hamburg
předseda představenstva Gregor Johannes Münstermann
Ve funkci od 13.12.2005 do 19.10.2007
Adresa V Zahradách 2300/184, 70800 Ostrava
předseda představenstva Gregor Johannes Münstermann
Ve funkci od 8.7.2005 do 13.12.2005
Adresa , Steinbeck, Am Kuttenberge 82d, 21244 Buchholz i.d. Nordheide, SRN
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Stančík
Ve funkci od 27.7.2005 do 13.10.2005
Adresa Gen. Sochora 1279/45, 70800 Ostrava
předseda představenstva Ing. František Chowaniec
Ve funkci od 26.2.2002 do 8.7.2005
Adresa Selská , Havířov-Město
místopředseda představenstva Kumar Arun Prasad Singh
Ve funkci od 5.6.2003 do 11.6.2005
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
člen představenstva Sanjay Kumar
Ve funkci od 5.6.2003 do 11.10.2004
Adresa Patrice Lumumby 2506/40, 70030 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Korfant
Ve funkci od 26.2.2002 do 2.6.2003
Adresa Humenská , Košice-Západ
člen představenstva Ing. Miroslav Stančík
Ve funkci od 26.2.2002 do 2.6.2003
Adresa Gen.Sochora , Ostrava-Poruba
člen představenstva Ing. Helena Vlčková
Ve funkci od 10.8.2001 do 2.6.2003
Adresa Vrchlického , Ostrava-Radvanice
člen představenstva Ing. Pavel Lamač
Ve funkci od 26.2.2002 do 8.1.2003
Adresa Šantrochova 1862/11, 16200 Praha
člen představenstva Ing. Lubomír Pokorný
Ve funkci od 22.9.2001 do 2.8.2002
Adresa Dolany u Olomouce , Dolany č. 450
předseda představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 22.6.2000 do 26.2.2002
Adresa U Sochy 842/17, 72400 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. František Chowaniec
Ve funkci od 22.6.2000 do 26.2.2002
Adresa Selská , Havířov - Město
člen představenstva Ing. Jan Palička
Ve funkci od 22.6.2000 do 26.2.2002
Adresa Plzeňská 352/374, 72400 Ostrava
člen představenstva Ing. Gerhard Pretsch
Ve funkci od 22.11.1999 do 26.2.2002
Adresa V Mešníku , Ostrava-Třebovice
člen představenstva Ing. Oldřich Struminský
Ve funkci od 15.8.2000 do 22.9.2001
Adresa Francouzská 6023/3, 70800 Ostrava
člen představenstva Ing. Jiří Horáček
Ve funkci od 12.10.1999 do 10.8.2001
Adresa Opatovická 1314/9, 11000 Praha
člen představenstva JUDr. František Kaleta
Ve funkci od 18.2.1999 do 15.8.2000
Adresa 238, 73936 Bruzovice
člen představenstva Ing. František Chowaniec
Ve funkci od 25.4.2000 do 22.6.2000
Adresa Selská , Havířov-Město
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pětroš, CSc.
Ve funkci od 11.11.1996 do 22.6.2000
Adresa U Staré elektrárny 1881/2, 71000 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Císař
Ve funkci od 31.1.1996 do 22.6.2000
Adresa Klostermannova , Ostrava-Mariánské Hory
člen představenstva Ing. Vilém Lerach
Ve funkci od 22.1.1992 do 25.4.2000
Adresa Slezská 347, 73932 Řepiště
člen představenstva Ing. Gerhard Pretsch
Ve funkci od 31.1.1996 do 22.11.1999
Adresa Mongolská 1466/32, 70800 Ostrava
člen představenstva JUDr. František Kaleta
Ve funkci od 28.4.1997 do 18.2.1999
Adresa Jižní , Ostrava-Zábřeh
člen představenstva Ing. Miloš Velkoborský
Ve funkci od 31.1.1996 do 28.4.1997
Adresa Elišky Krásnohorské 1281/25, 73601 Havířov
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pětroš, CSc.
Ve funkci od 31.1.1996 do 11.11.1996
Adresa Hulvácká , Ostrava-Zábřeh
předseda představenstva Ing. Ladislav Císař
Ve funkci od 9.8.1994 do 31.1.1996
Adresa Pavlovova , Ostrava-Zábřeh
člen představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 9.8.1994 do 31.1.1996
Adresa U Sochy , Ostrava-Stará Bělá
člen představenstva Ing. Jiří Matoušek
Ve funkci od 9.8.1994 do 31.1.1996
Adresa Milevská 1119/36, 14000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jiří Horáček
Ve funkci od 7.10.1993 do 31.1.1996
Adresa Hostivická 9/15, 15521 Praha 1
člen představenstva Ing. Milan Balabán
Ve funkci od 22.1.1992 do 31.1.1996
Adresa Bukova , Ostrava-Proskovice
člen představenstva Ing. Vladimír Petr
Ve funkci od 22.1.1992 do 31.1.1996
Adresa Čajkovského 1672/24, 13000 Praha
předseda představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 7.10.1993 do 9.8.1994
Adresa U Sochy , Ostrava-Stará Bělá
člen představenstva Ing. Ladislav Císař
Ve funkci od 22.1.1992 do 9.8.1994
Adresa Pavlovova , Ostrava-Zábřeh
člen představenstva Ing. Bohuslav Poduška
Ve funkci od 22.1.1992 do 9.8.1994
Adresa Pokrovského , Praha 5
člen představensva Ing. Jiří Horáček
Ve funkci od 22.1.1992 do 7.10.1993
Adresa Hostivická 9/15, 15521 Praha 1
člen představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 22.1.1992 do 7.10.1993
Adresa U Sochy , Ostrava-Stará Bělá

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Liberty Ostrava a.s.

IČO (identifikační číslo): 45193258
Jméno: Liberty Ostrava a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 22. 1. 1992
Celkový počet živností: 180
Aktivních živností: 32

Sídlo Liberty Ostrava a.s.

Sídlo: Vratimovská 689/117, Ostrava 71900

Živnosti Liberty Ostrava a.s.

Živnost č. 1 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 4. 2017

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 5. 2007

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 2. 2006

Živnost č. 4 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 1. 2004

Živnost č. 5 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 2004

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 9. 2003

Živnost č. 7 Izolatérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 8. 2003

Živnost č. 8 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 11. 2000

Živnost č. 9 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 9. 2000

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 8. 1999

Živnost č. 11 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 9. 1995

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 12. 1994

Živnost č. 13 Provádění trhacích prací

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 3. 1993

Živnost č. 14 Zednictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 9. 1992

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 9. 1992

Živnost č. 16 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 9. 1992

Živnost č. 17 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 9. 1992

Živnost č. 18 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 9. 1992

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 8. 1992

Živnost č. 20 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 7. 1992

Živnost č. 21 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 22 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 23 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 24 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 25 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 26 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 27 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 28 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 29 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 30 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 6. 1992

Živnost č. 31 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 5. 1992

Živnost č. 32 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Poskytování technických služeb
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Ubytovací služby
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Projektování elektrických zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 1. 1992

Statutární orgán Liberty Ostrava a.s.

Člen statutárního orgánu: Ajay Kumar Aggarwal
Člen statutárního orgánu: Sanjeev Gupta
Člen statutárního orgánu: Iain Mark Hunter

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Liberty Ostrava a.s.

IČO: 45193258
Firma: Liberty Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22. 1. 1992

Sídlo Liberty Ostrava a.s.

Sídlo: Vratimovská 689/117, Ostrava 71900

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba koksárenských produktů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy strojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice
Příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Železniční nákladní doprava
Ostatní pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu