Firma LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků IČO 00029327


LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků (00029327) je Družstvo. Sídlí na adrese Česká 351, 463 12 Liberec XXV - Vesec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1951 a je stále aktivní. LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků na Justice.cz
Detailní informace o LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků na rzp.cz
Detailní informace o LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků na portal.gov.cz

Výpis dat pro LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 178
IČO (identifikační číslo osoby) 00029327
Jméno LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.2.1951
Členská schůze družstva, konaná dne 17.10.1992 schválila podle§ 11 zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů avypořádání majetkových nároků v družstvech, a podle § 765 odst.2 zák. č. 513/1991 Sb., nové znění stanov přizpůsobenéobchodnímu zákoníku. 21.11.1992 - 14.1.2003
Zapisované základní jmění: 383 000,-Kčs 21.11.1992 - 14.1.2003
Výše základních členských vkladů: 1 900,-Kčs 21.11.1992 - 14.1.2003
Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2zák. č. 42/1992 Sb.: 13 663 589,-Kčs 21.11.1992 - 14.1.2003
Členskou schůzí družstva konanou dne 17.12.1990 byly schválenya přijaty nové stanovy družstva, kterými se družstvo od1.1.1991 řídí a které jsou založeny ve spise podnikovéhorejstříku. 17.1.1991 - 21.11.1992
Členskou schůzí družstva, která se konala dne 18. listopadu 1988byly přijaty a schváleny stanovy, kterými se družstvo súčinností od 1. ledna 1989 řídí a které se zakládají do spisupodnikového rejstříku. 7.12.1988 - 17.1.1991
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 15. prosince 1975bylo do tohoto družstva jako družstvo přejímajícího sloučeno bezprovedení likvidace družstvo zanikající (přejímané-slučované)a to: K A R T E X LIBEREC, družstvo knihařů a kartonážníků, sesídlem v Liberci, náměstí Bojovníků za mír číslo 13 (zdejšíDo 222) s tím, že toto družstvo přejímající převzalo veškerýmajetek, práva a povinnosti družstva a to ode dne 1. ledna 1976.Toto sloučení družstev bylo schváleno podle ustanovení §u 91odstavec 1 hospodářského zákoníka č. 109/1964 Sb. Českým svazemvýrobních družstev v Praze 1 - Nové Město, Hybernská ul.č. 18ze dne 17. prosince 1975 č.j. 0442/23-17171/75-Brodská. 11.2.1976
Pololetní členskou schůzí družstva konanou dne 16. září 1975byly přijaty v úplně novém znění stanovy družstva. 8.12.1975 - 7.12.1988
Podle usnesení ze schůze konané dne 22. listopadu 1973 a schůzeslučovaného družstva Dřevostav ze dne 22. listopadu 1973 a podlesouhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 10.prosince 1973 č.j. E 0442/23-53/73-Brodská bylo podle ustanovení§u 91 odstavec 1 hospodářského zákoníka sloučeno do tohotodružstva jako družstva přejímajícího družstvoD Ř E V O S T A V , výrobní družstvo se sídlem v Děčíně IV.,Teplická třída číslo 25 jako družstvo přejímané bez provedenílikvidace s tím, že družstvo L I B E N A převezme veškerýmajetek, práva a povinnosti družstva slučovaného (zdejšíDo 265). 23.1.1974
Výroční členskou schůzí delegátů konanou dne 30. listopadu 1970bylo schváleno úplné nové znění stanov (změnami článků 8,9,10,11,12,13,14,17,18,20,26,28,29,30,31,33,35a,36,36a,37,37a,39,42,48,53,58,59,60,61,63,65,66 s čímž vyslovil Český svaz výrobníchdružstev souhlas podle §u 90 odst. 2 hospodářského zákoníkačíslo 109/1964 Sb dne 9. února 1971.Touže schůzí bylo prodlouženo funkční období volených orgánůdružstva a tím potvrzeni již zapsaní členové představenstva dopříštích voleb v roce 1971. 9.3.1971 - 8.12.1975
Výroční členskou schůzí družstva ze dne 26.dubna 1968 bylyzměněny stanovy družstva v ustanoveních článku 2 odstavec 1,článku 3 odstavec 1, článku 9 odstavec 1, článku 16a, a článek59 odstavec 5. 29.5.1968 - 9.3.1971
Výroční členskou schůzí ze dne 14. dubna 1967 byly přijatyvzorové stanovy výrobního družstva, schválené Svazem výrobníchdružstev v Praze, jehož je družstvo členem. Změněny bylydosavadní stanovy zejména v článcích 2 odstavec 1, 6 odstavec2 a 3, 9 odstavec 1 písmeno c, d, a odstavec 2, článek 14odstavec 5, článek 42 odstavec 1 písmeno c, a odstavec písmenok, článek 44 odstavec 4, nový článek 47a, článek 53 odstavec 3,článek 54 poslední odstavec, článek 59 odstavec 1 až 9, článek60 odstavec 1 a, b, odstavec 2,3, článek 61, článek 62 a dalšídrobné úpravy, odpovádající ustanovením usnesení V. sjezduvýrobního družstevnictví. 2.6.1967 - 29.5.1968
Výroční členskou schůzí konanou dne 22.dubna 1966 bylo znovuzvoleno dosavadní představenstvo, což vzato na vědomí. Dále sezapisuje nové znění článku 60 odst. 1 družstevních stanov,vzhledem k nové úpravě důchodové daně družstva. 19.5.1966 - 2.6.1967
Členskou schůzí delegátů ze dne 28. prosince 1965 přijaty od1. ledna 1966 nové vzorové stanovy vydané Ústředním svazemvýrobních družstev v Praze, odpovídající ustanovením hospo-dářského zákoníka a změněn název družstva. Stanovy družstvabyly schváleny dne 24. ledna 1966 Krajským svazem výrobníchdružstev v Ústí nad Labem se sídlem v Liberci. Výkonnýmorgánem družstva je představenstvo, skládající se z předsedya dalších čtyř až deseti členů volených na období dvou let. 11.2.1966 - 19.5.1966
Valnou hromadou družstva ze dne 8. dubna 1963 provedena dopl-ňovací volba do představenstva a změněny stanovy družstva včláncích 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37. 19.6.1963 - 11.2.1966
Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 27. září 1958 bylypřijaty nové stanovy, podle nichž představenstvo družstva má5 až 9 členů. 10.12.1958 - 19.6.1963
O ručení rozhoduje valná hromada nejvýše však částkou rovnajícíse dvojnásobku členského podílu. 5.6.1956 - 21.11.1992
Usnesením valné hromady ze dne 24. ledna 1956 byly přijatynové stanovy. 5.6.1956 - 10.12.1958
členský podíl obnáší 500,- Kčs a jest splatný najednou nebove splátkách do jednoho roku od doby přijetí za člena. 8.3.1954 - 21.11.1992
Usnesením valné hromady ze dne 24. listopadu 1953 byly přijatynové stanovy a vykonány volby výboru. 8.3.1954 - 5.6.1956
Družstvo bylo založeno družstevní smlouvou ze dne 15.4.1950.Přeneseno z Dr VIII 115. 8.2.1951
Ručení: jednonásobnou částkou upsaných podílů. 8.2.1951 - 5.6.1956
Družstevní smlouva (stanovy) ze dne 15. dubna 1950. 8.2.1951 - 8.3.1954
Závodní podíl 1000 Kčs, splatný ihned najednou, nebo v přimě-řených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl za členapřijat. 8.2.1951 - 8.3.1954

Aktuální kontaktní údaje LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Kapitál LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

zakladni jmění 383 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.1.2003

Sídlo LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Platnost údajů od - do
Adresa Česká 351 , 463 12 Liberec XXV - Vesec Česká republika
Liberec XXV - Vesec, Česká ul. 351, PSČ 46312
14.1.2003
Adresa Česká 351 , Liberec XXV - Vesec Česká republika
Liberec XXV - Vesec, Česká ul. 351
21.11.1992 - 14.1.2003
Adresa Liberec XXV - Vesec Česká republika
Liberec XXV - Vesec
8.10.1976 - 21.11.1992
Adresa Vesec u Liberce Česká republika
Vesec u Liberce, okres Liberec
31.12.1952 - 8.10.1976
Adresa Liberec - Janův důl Česká republika
Liberec - Janův důl, okres Liberec
8.2.1951 - 31.12.1952

Předmět podnikání LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Platnost údajů od - do
truhlářství 14.1.2003
čalounické práce 14.1.2003
knihařské práce 14.1.2003
výroba kartonáže 14.1.2003
zámečnictví 14.1.2003
kovoobráběčství 14.1.2003
vodoinstalatérství 14.1.2003
silniční motorová doprava nákladní 14.1.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zbožívyhr. v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) 14.1.2003
a) výroba v oborech truhlářství a čalounictví, knihařství akatonáže, výroba zámečnická, kovoobrábění, vodoinstalatérství 21.11.1992 - 14.1.2003
b) poskytování služeb v oboru truhlářství a čalounictví, službyv oboru knihařství a dopravy, zámečnictví, kovoobrábění,vodoinstalatérství 21.11.1992 - 14.1.2003
c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.11.1992 - 14.1.2003

Předmět činnosti LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Platnost údajů od - do
maloobchodní prodej výrobků a zboží nakupovaných od cizíchdodavatelů 17.1.1991 - 21.11.1992
výroba v oborech truhlářství, čalounictví, stavebně truhlářskáa drobná tesařská výroba, knihařství a kartonáž 7.12.1988 - 21.11.1992
poskytování služeb v oborech výše uvedených 7.12.1988 - 21.11.1992
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oborech truhlářském, čalounickém, knihařském akartonážním 7.12.1988 - 21.11.1992
zpracování výkresové dokumentace vnitřního vybavení interiérůbez zásahu do stavebních konstrukcí 7.12.1988 - 21.11.1992
výroba v oborech- truhlářství, čalounictví- stavebně truhlářská a drobná tesařská výroba- pořez dřeva- vodoinstalatérství- knihařství a kartonáž 14.5.1986 - 7.12.1988
poskytování služeb v oborech výše uvedených 14.5.1986 - 7.12.1988
maloobchodní prodej výrobků vlastních, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oborech truhlářském, čalounickém, knihařskéma kartonážním 14.5.1986 - 7.12.1988
zpracování výkresové dokumentace vnitřního vybavení interiérůbez zásahu do stavebních konstrukcí 14.5.1986 - 7.12.1988
Výroba v oborech:truhlářství a čalounictví,stavebně - truhlářská a drobná tesařská výroba,pořez dřeva,výroba signovacích razidel a potiskovacích barev,výroba nábytkových částí z plastických hmot,vodoinstalatérství,knihařství a kartonáž. 27.4.1977 - 14.5.1986
Poskytování služeb v oborech výše uvedených. 27.4.1977 - 14.5.1986
Maloobchodní prodej výrobků vlastních,doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službamia dále maloobchodní činnost v oborech truhlářském, čalounickém,knihařském a katonážním. 27.4.1977 - 14.5.1986
Zpracování výkresové dokumentace vnitřního vybavení interiérůbez zásahu do stavebních konstrukcí. 27.4.1977 - 14.5.1986
Výroba v oborech:truhlářství a čalounictví, stavebně truhlářská a drobná tesařskávýroba, pořez dřeva, výroba signovacích razidel a potiskovacíchbarev, výroba nábytkových částí z plastických hmot, vodoinsta-latérství, knihařství a kartonáž;poskytování služeb v oborech výše uvedených;maloobchodní prodej výrobků vlastních, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oborech truhlářském, čalounickém, knihařství akartonáž. 11.2.1976 - 27.4.1977
Výroba v oboru knihařství a kartonáž;Poskytování služeb v oboru knihařství a kartonáž;Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru knihařství a kartonáž. 11.2.1976 - 11.2.1976
Předmětem činnosti družstva je:Výroba v oborech: truhlářství a čalounictví, stavebně-truhlářskáa drobná tesařská výroba, pořez dřeva, výroba signovacíchrazidel a potiskovacích barev, výroba nábytkových částí zplastických hmot, vodoinstalatérství;Poskytování služeb v oborech výše uvedených;Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oborech truhlářském a čalounickém. 8.12.1975 - 11.2.1976
Hlavním předmětem činnosti družstva je:- výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětnídřevozpracujícím zejména v těchto základních oborech:truhlářství a čalounictví, stavebně-truhlářská a drobná tesařskávýroba, pořez dřeva, výroba signovacích razidel a potiskovanýchbarev, výroba nábytkových částí z plastických hmot,vodoinstalatérství, poskytování služeb obyvatelstvu aorganizacím v oborech výše uvedených.Obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb. 23.4.1975 - 8.12.1975
Zapisuje se předmět činnosti slučovaného družstva do vložkydružstva přejímajícícho podle zákona č. 72/70 Sb.:výroba a opravářské práce v odvětví převážně dřevozpracujícím,dále stavebním a kovovýrobním, zejména v těchto základníchoborech:tesařsko-truhlářské výrobky, hlavní i přidružená stavební výrobav celém rozsahu, včetně výroby stavebních hmot, dále těžbakamene a kameniva a jejich úpravaposkytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech výšeuvedených a dále řezání dřeva - dopravaobchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb. 23.1.1974 - 23.4.1975
výroba nábytkových částí z plastických hmot 4.4.1972 - 23.4.1975
nákladní autodoprava (zapisuje se na základě svolení Okresníhonárodního výboru - odboru dopravy v Liberci č.j.Dopr.1656/1972-277/3a ze dne 17.2.1972) 4.4.1972 - 18.4.1972
Podle zákona číslo 72/70 Sb §u 6 odst. 1 a §u 3 odst. 1 zapisujese předmět činnosti:Výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví dřevozpracu-jícím zejména v těchto základních oborech:truhlářství, čalounictví, lakýrnictví a výroba signovacíchrazidelposkytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru dttoobchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 25.11.1970 - 23.4.1975

vedení firmy LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Statutární orgán LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Jaroslav Hořák 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: Jílové 7 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou Česká republika
Hodkovice nad Mohelkou, Jílové 7, PSČ 46342
Místopředseda Karel Čihák 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Vznik funkce 7.8.2001
Adresa: 463 43 Proseč pod Ještědem 66 Česká republika
Proseč pod Ještědem 66, PSČ 46343
Člen představenstva Vilma Matoušková 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Kašparova 591 , 463 12 Liberec 25 Česká republika
Liberec 25, Kašparova 591, PSČ 46312
Člen představenstva Václav Kuželka 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Palackého 29 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Palackého 29, PSČ 46601
Člen představenstva Marie Stočková 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: U Libeny 432 , 463 12 Liberec 25 Česká republika
Liberec 25, U Libeny 432, PSČ 46312
Člen představenstva Milena Jirmanová 12.3.2002
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Gagarinova 771 , 460 07 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Gagarinova 771, PSČ 46007
Člen představenstva Ing. Petra Hořáková 11.3.2015
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Pastelová 1083 , 460 06 Liberec Česká republika
Pastelová 1083/9, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Předseda Bohumil Hromádko Truhlář 8.2.1951 - 31.12.1952
Adresa: Sušická 5 , Liberec III. Česká republika
Liberec III., Sušická 5
Místopředseda František Menčík Strojní Truhlář 8.2.1951 - 31.12.1952
Adresa: 181 , Doubí u Liberce Česká republika
Doubí u Liberce čp. 181
Člen Rudolf Novotný Truhlář 8.2.1951 - 31.12.1952
Adresa: 285 , Liberec - Růžodol I Česká republika
Liberec - Růžodol I čp. 285
Člen Jaroslav Horák Čalouník 8.2.1951 - 31.12.1952
Adresa: 328 , Vesec u Liberce Česká republika
Vesec u Liberce čp. 328
Člen Jiří Vitman Truhlář 8.2.1951 - 31.12.1952
Adresa: Slovenská 10 , Liberec III. Česká republika
Liberec III., Slovenská 10
Předseda František Míšek Truhlářský Dělník 31.12.1952 - 8.3.1954
Adresa: 177 , Hrádek nad Nisou II. Česká republika
Hrádek nad Nisou II. čp. 177
Člen Josef Mildorf Truhlářský Dělník 31.12.1952 - 8.3.1954
Adresa: Jebštibsko 51 , Šumburk Česká republika
Šumburk, Jebštibsko čp. 51
Člen Florián Růta Truhlářský Dělník 31.12.1952 - 8.3.1954
Adresa: Stalinova 1 , Český Dub Česká republika
Český Dub, Stalinova čp. 1
Člen Oldřich Šafařík Truhlářský Dělník 31.12.1952 - 8.3.1954
Adresa: Rumjancevova 18 , Liberec Česká republika
Liberec, Rumjancevova 18
Místopředseda Miloslav Šebek Truhlářský Dělník 31.12.1952 - 8.3.1954
Adresa: 118 , Doubí u Liberece Česká republika
Doubí u Liberece č. 118
Člen Josef Mildorf 8.3.1954 - 30.8.1954
Adresa: 51 , Šumburk-Jistebsko Česká republika
Šumburk-Jistebsko čp. 51
Člen Florián Růta 8.3.1954 - 30.8.1954
Adresa: Stalinova 1 , Český Dub Česká republika
Český Dub, Stalinova 1
Místopředseda Miloslav Šebek 8.3.1954 - 30.8.1954
Adresa: 118 , Doubí u Liberce Česká republika
Doubí u Liberce č. 118
Předseda František Míšek 8.3.1954 - 13.6.1955
Adresa: 177 , Hrádek nad Nisou II. Česká republika
Hrádek nad Nisou II. čp. 177
Místopředseda Emil Kadavý 30.8.1954 - 13.6.1955
Adresa: Chabarovská 262 , Liberec VI. Česká republika
Liberec VI., Chabarovská 262/5
Člen Oldřich Šafařík 30.8.1954 - 5.6.1956
Adresa: Rumjancevova 330 , Liberec Česká republika
Liberec, Rumjancevova 330/18
Místopředseda František Míšek 13.6.1955 - 5.6.1956
Adresa: 177 , Hrádek nad Nisou II. Česká republika
Hrádek nad Nisou II. čp. 177
Ředitel družstva Josef Uher 8.2.1951 - 29.5.1957
Adresa: Vysoká 200 , Liberec - Františkov Česká republika
Liberec - Františkov, Vysoká čp. 200
Místopředseda Stanislav Richtr Truhlář 5.6.1956 - 26.9.1958
Adresa: Tovární 182 , Liberec X. Česká republika
Liberec X., Tovární 182/24
Člen Josef Žižka Čalouník 5.6.1956 - 26.9.1958
Adresa: 50 , Chrastava Česká republika
Chrastava čp. 50
Člen Stanislav Richtr Truhlář 26.9.1958 - 10.12.1958
Adresa: Tovární 182 , Liberec X. Česká republika
Liberec X., Tovární 182/24
Člen Vladimír Stejskal 30.8.1954 - 24.10.1960
Adresa: Jánošíkova 252 , Liberec XI. Česká republika
Liberec XI., Jánošíkova 252/5
Člen Vilém Váňa Truhlář 5.6.1956 - 24.10.1960
Adresa: 178 , Vesec u Liberce Česká republika
Vesec u Liberce čp. 178
Člen Miroslav Neckář Truhlářský Dělník 10.12.1958 - 15.5.1961
Adresa: Půlpánova 128 , Staré Pavlovice Česká republika
Staré Pavlovice, Půlpánova 128
Místopředseda Jaroslav Riemer Truhlářský Dělník 26.9.1958 - 11.6.1962
Adresa: Poštovní náměstí 228 , Liberec VI. Česká republika
Liberec VI., Poštovní náměstí čp. 228
Člen Kristina Burešová 24.10.1960 - 11.6.1962
Adresa: 46 , Ostašov I Česká republika
Ostašov I čp. 46
Člen Bohumil Stárek 24.10.1960 - 11.6.1962
Adresa: Chelčického 138 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Chelčického 138/6
Člen Oldřich Šafařík 15.5.1961 - 11.6.1962
Adresa: Ruprechtická 17 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Ruprechtická 17
Člen Josef Novotný 11.6.1962 - 19.6.1963
Adresa: Ruprechtická 17 , Liberec Česká republika
Liberec, Ruprechtická 17/703
Člen Karel Kučera 24.10.1960 - 22.6.1964
Adresa: 139 , Chotyně Česká republika
Chotyně čp. 139
Člen Antonín Repašský 11.6.1962 - 22.6.1964
Adresa: Ostašov II 0 , Liberec 10 Česká republika
Liberec 10, Ostašov II/46
Člen Libuše Riemerová 11.6.1962 - 22.6.1964
Adresa: Poštovní náměstí 228 , Liberec VI. Česká republika
Liberec VI., Poštovní náměstí 228/4
Člen Oldřich Šafařík 19.6.1963 - 22.6.1964
Adresa: Ruprechtická 17 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Ruprechtická 17
Člen Jaroslav Hroneš 22.6.1964 - 21.6.1965
Adresa: Polní 53 , Liberec XII Česká republika
Liberec XII, Polní 53
Člen Robert Morávek 24.10.1960 - 20.10.1971
Adresa: Nová ulice 244 , Liberec X Česká republika
Liberec X, Nová ulice 244/13
Člen Krista Burešová 22.6.1964 - 8.5.1974
Adresa: 0 Ostašov I Česká republika
Ostašov I/46
Člen František Míšek 22.6.1964 - 8.5.1974
Adresa: 177 , Hrádek nad Nisou Česká republika
Hrádek nad Nisou 177
Člen Oldřich Šafařík 20.10.1971 - 8.5.1974
Adresa: Ruprechtická ulice 17 , Liberec I. Česká republika
Liberec I., Ruprechtická ulice č. 17
Člen Ludmila Glauschová 8.5.1974 - 11.2.1976
Adresa: 46 , Liberec XX - Ostašov Česká republika
Liberec XX - Ostašov čp. 46
Člen Rudolf Svoboda 8.5.1974 - 11.2.1976
Adresa: Sídliště 609 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Sídliště čp. 609
Člen Josef Zika 8.5.1974 - 11.2.1976
Adresa: Arbesova 1 , Děčín 4 Česká republika
Děčín 4, Arbesova č. 1/3
Člen Vlasta Holíková 11.2.1976 - 27.4.1977
Adresa: 375 , Vratislavice nad Nisou Česká republika
Vratislavice nad Nisou č. 375, okres Liberec
Člen Eva Tesková 11.2.1976 - 1.9.1978
Adresa: Svatopluka Čecha 64 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Svatopluka Čecha č. 64
Člen Miroslav Koprna 8.5.1974 - 22.12.1982
Adresa: Zhořelecká 7 , Liberec I. Česká republika
Liberec I., Zhořelecká 7
Člen Josef Němec 22.6.1964 - 24.7.1987
Adresa: 259 , Vesec u Liberce Česká republika
Vesec u Liberce čp. 259
Člen Jaroslav Bretšnajdr 21.6.1965 - 24.7.1987
Adresa: 4 , Jivina Česká republika
Jivina čp. 4, okres Turnov
Člen Rudolf Šmejkal 8.5.1974 - 24.7.1987
Adresa: Tyršova 173 , Boletice nad Labem Česká republika
Boletice nad Labem, Tyršova č. 173
Člen Irena Hozáková 27.4.1977 - 24.7.1987
Adresa: Krajinská 1247 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Krajinská ul. č. 1247/3
Člen Zdeněk Starý 22.12.1982 - 24.7.1987
Adresa: Revoluční 387 , Chrastava Česká republika
Chrastava, Revoluční č. 387
Místopředseda Bohumil Stárek 11.6.1962 - 10.5.1990
Adresa: Chelčického 138 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Chelčického 138/6
Člen Radoslav Honzejk 11.2.1976 - 10.5.1990
Adresa: Příčná 18 , Liberec VII. Česká republika
Liberec VII., Příčná ul. č. 18/467
Člen Eva Josífková 22.12.1982 - 10.5.1990
Adresa: Slovenského povstání 21 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Slovenského povstání č. 21
Člen Jan Bereščák 24.7.1987 - 10.5.1990
Adresa: Beckmanové 355 , Liberec XXVI. Česká republika
Liberec XXVI., Beckmanové 355
Předseda Emil Kadavý 13.6.1955 - 20.6.1991
Adresa: Chabarovská 262 , Liberec VI. Česká republika
Liberec VI., Chabarovská 262/5
Člen Ing. Jiří Tomíček 24.7.1987 - 20.6.1991
Adresa: Vackova 383 , Liberec XXIII. Česká republika
Liberec XXIII., Vackova 383
Člen Alois Dostálek 10.5.1990 - 20.6.1991
Adresa: Pobřežní 21 , Jablonec nad Nisou - Mšeno Česká republika
Jablonec nad Nisou - Mšeno, Pobřežní 21
Člen Petr Hnídek 10.5.1990 - 20.6.1991
Adresa: Široká 38 , Liberec 3 Česká republika
Liberec 3, Široká 38
Člen Ing. Václav Němec 10.5.1990 - 20.6.1991
Adresa: Růžová 3 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Růžová 3
Místopředseda Jaroslav Urbánek 10.5.1990 - 20.6.1991
Adresa: Horská 606 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Horská 606
Člen Jaroslav Chaloupka 24.7.1987 - 9.6.1994
Adresa: Sofijská 45 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Sofijská 45
Předseda Jaroslav Urbánek 20.6.1991 - 9.6.1994
Adresa: Horská 606 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Horská 606
Člen Marta Blažková 20.6.1991 - 9.6.1994
Adresa: Vyhlídkova 317 , Liberec XXV Česká republika
Liberec XXV, Vyhlídkova 317
Místopředseda Rudolf Svoboda 20.6.1991 - 9.6.1994
Adresa: Rychtářská 609 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Rychtářská 609/14
Člen Zdeněk Hudec 20.6.1991 - 9.6.1994
Adresa: Hradební 25 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Hradební 25
Člen Radoslav Damašek 20.6.1991 - 9.6.1994
Adresa: Jeřmanická 493 , Liberec XXV Česká republika
Liberec XXV, Jeřmanická 493/12
Člen představenstva Jan Snoza 9.6.1994 - 10.2.1997
Adresa: Donín 177 , Hrádek nad Nisou Česká republika
Hrádek nad Nisou, Donín 177
Člen představenstva Jan Vaníček 9.6.1994 - 10.2.1997
Adresa: Arbesova 4 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Arbesova 4
Člen představenstva Josef Zika 9.6.1994 - 10.2.1997
Adresa: Arbesova 1565 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Arbesova 1565/1
Člen Eva Jasanská 20.6.1991 - 14.3.1997
Adresa: Fučíkova 1784 , Varnsdorf IV Česká republika
Varnsdorf IV, Fučíkova 1784
Člen představenstva Věra Meluzínová 9.6.1994 - 14.3.1997
Adresa: Vltavská 210 , Liberec X Česká republika
Liberec X, Vltavská 210/10
Člen představenstva Pavel Tandler 9.6.1994 - 14.3.1997
Adresa: Stará 72 , Liberec XXXIII Česká republika
Liberec XXXIII, Stará 72
Předseda Ing. Jaroslav Hořák 9.6.1994 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Jílové 7 , Hodkovice nad Mohelkou Česká republika
Hodkovice nad Mohelkou, Jílové 7
Místopředseda Karel Čihák 9.6.1994 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: 66 , Proseč pod Ještědem Česká republika
Proseč pod Ještědem 66
Člen představenstva Ludvík Farský 14.3.1997 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Adresa: Mánesova 963 , Frýdlant Česká republika
Frýdlant, Mánesova 963
Člen představenstva Eva Dvořáková 14.3.1997 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Adresa: Červeného 608 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 608
Člen představenstva Vilma Matoušková 14.3.1997 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Adresa: Kašparova 591 , Liberec 25 Česká republika
Liberec 25, Kašparova 591
Člen představenstva Ingrid Velechovská 14.3.1997 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Adresa: Kaplického 363 , Liberec 23 Česká republika
Liberec 23, Kaplického 363
Člen představenstva Mgr. Miroslav Zembol 14.3.1997 - 12.3.2002
Zánik členství 7.8.2001
Adresa: Cihlářská 665 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Cihlářská 665
Člen představenstva Ing. Petra Hořáková 12.3.2002 - 7.6.2014
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Jílové 7 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou Česká republika
Hodkovice nad Mohelkou, Jílové 7, PSČ 46342
Člen představenstva Ing. Petra Hořáková 7.6.2014 - 11.3.2015
Vznik členství 7.8.2001
Adresa: Svobody 359 , 460 15 Liberec Česká republika
Svobody 359/28, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

Sbírka Listin LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 178/SL 25 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2013 27.6.2014 30.6.2014 6
DrXXVIII 178/SL 24 účetní závěrka [2007] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 27.6.2014 30.6.2014 21
DrXXVIII 178/SL 23 účetní závěrka [2002] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2003 27.6.2014 30.6.2014 20
DrXXVIII 178/SL 22 účetní závěrka [2006] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 27.6.2014 30.6.2014 22
DrXXVIII 178/SL 21 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2012 27.6.2014 30.6.2014 8
DrXXVIII 178/SL 20 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2009 27.6.2014 30.6.2014 13
DrXXVIII 178/SL 19 účetní závěrka [2004] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 27.6.2014 30.6.2014 17
DrXXVIII 178/SL 18 účetní závěrka [2003] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2004 27.6.2014 30.6.2014 16
DrXXVIII 178/SL 17 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2011 27.6.2014 30.6.2014 13
DrXXVIII 178/SL 16 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 27.6.2014 30.6.2014 13
DrXXVIII 178/SL 15 účetní závěrka [2001] Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 27.6.2014 30.6.2014 20
DrXXVIII 178/SL 14 účetní závěrka [2005] Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2007 27.6.2014 30.6.2014 20
DrXXVIII 178/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2001 18.3.2003 11
DrXXVIII 178/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2001 17.7.2002 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

IČO (identifikační číslo) 00029327
Jméno LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Živnosti a provozovny LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba a opravy čalounických výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 1827/75, Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny 1004777086
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Česká 351, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1004777078
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.10.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Česká 351, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1004777078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Česká 351, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1004777078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1992

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Česká 351, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1004777078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1992

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Česká 351, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1004777078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1992

Živnost č. 6 Knihařské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba kartonáže

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Čalounické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/kromě zboží vyhr.v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 21.10.1994
Konec oprávnění 21.10.1994

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní Rozsah předmětu podnikání: nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1994
Zánik oprávnění 12.2.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Člen statutárního orgánu Vilma Matoušková
Člen statutárního orgánu Václav Kuželka
Člen statutárního orgánu Marie Stočková
Člen statutárního orgánu Milena Jirmanová
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Hořák
Člen statutárního orgánu Karel Čihák
Člen statutárního orgánu Ing. Petra Hořáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

IČO: 00029327
Firma: LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.3.1982

Sídlo LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků

Sídlo: Česká 351 NEOAD, Liberec (nečleněné město) 463 12

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Vázání a související činnosti
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba ostatního nábytku
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje LIBENA, výrobní družstvotruhlářů a čalouníků

IČO (identifikační číslo) 00029327
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00029327
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno LIBENA, výrobní družstvotruhlářů a čalouníků
Sídlo Česká 351 LIBEREC XXV-VESEC 463 12 LIBEREC 25
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, LIBEREC, tel.: 485 211 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00029327
Jméno firmy LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 4iyif5w
tracking image