Menu Zavřít

FIRMA Letiště Praha, a. s. IČO: 28244532

Letiště Praha, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Letiště Praha, a. s. (28244532) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K letišti 1019/6, 16100 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2008 a je stále aktivní. Letiště Praha, a. s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Letiště Praha, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Letiště Praha, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Letiště Praha, a. s.

Soud: Městský soud v Praze 6. 2. 2008
Spisová značka: B 14003
IČO (identifikační číslo osoby): 28244532
Jméno: Letiště Praha, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 6.2.2008
Zapsána dne: 6.2.2008
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, jako nástupnické společnosti, s obchodní společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČO: 248 21 993, jako zanikající společností, obchodní společností Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 271 74 166, jako zanikající společností, obchodní společností Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČO: 273 61 381, jako zanikající společností, a obchodní společností Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 16008 Praha 6, IČO: 271 05 733, jako zanikající společností, došlo k zániku zanikajících společností Český Aeroholding, a.s., Realitní developerská, a.s., Sky Venture a.s. a Whitelines Industries a.s. bez likvidace a jejich jmění přešla na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s. 1.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.12.2014 - 12.3.2018
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.5.2014 - 1.12.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 2.1.2014
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.6.2012 byla na společnost Czech GH, s.r.o., IČ: 241 82 397, se sídlem Praha 6, K Letišti 57/1049, PSČ 161 00, převedena část podniku společnosti Letiště Praha, a.s., s označením "Handling", a to ke dni 1.9.2012. 13.9.2012
Smlouvou o projedi části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Technics, a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 16008, IČ: 271 45 573 s označením "odpadové a vodní hospodářství", a to ke dni 1.7.2012. 10.9.2012
Smlouvou o prodeji části podniku, uzavřenou dne 23.12.2011 byla na Letiště Praha a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Handling, a.s. s označením "Údržba pozemní techniky", a to ke dni 1.1.2012. 1.6.2012
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Letiště Praha, a.s., část obchodního jmění společnosti Letiště Praha, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3.8.2011, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, IČ: 248 21 993. 1.10.2011
r o z h o d n u t í jediného akcionáře v působnosti valné hromady ZA PRVÉ: Ministerstvo prohlašuje, že se v přítomnosti notáře sepisujícího tento zápis řádně seznámilo s písemnou zprávou představenstva obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kurzu nově upsaných akcií (dále jen ?Zpráva představenstva?). Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo souhlasí s důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a výší emisního kurzu uvedenými ve Zprávě představenstva, jelikož zvýšení základního kapitálu se uskutečňuje v rámci privatizační transformace státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. (dále jen ?Správa Letiště Praha?). Ministerstvo jako jediný akcionář společnosti Letiště Praha, a. s. bere na vědomí, že vláda České republiky na základě privatizačního projektu č. 64162, ve znění dodatku č. 1 svým usnesením č. 888 ze dne 9. července 2008 rozhodla, v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, o privatizaci majetku státního podniku Správa Letiště Praha formou jeho vložení do za tím účelem založené akciové společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Privatizační rozhodnutí?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s níže uvedenou výší emisního kurzu, která dle Zprávy představenstva byla stanovena v souladu s Privatizačním rozhodnutím a privatizačním projektem č. 64162 ve znění všech jeho pozdějších změn a dodatku č. 1 k aktualizovanému zakladatelskému Privatizačnímu projektu zpracovanému k datu 31.10.2008 (dále jen ?Privatizační projekt?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s tím, že níže uvedeným nepeněžitým vkladem je majetek, který slouží k provozování veřejného mezinárodní letiště Praha-Ruzyně. Ministerstvo souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný k podnikání společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že vklad níže uvedeného nepeněžitého vkladu je uskutečněn v důležitém zájmu společnosti ZA DRUHÉ: Ministerstvo rozhoduje, že základní kapitál společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Letiště Praha, a. s.?), se zvyšuje o 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých), to znamená z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 25.122.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet dva miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Letiště Praha, a. s. vydá 25.120.271 kusů (slovy: dvacet pět miliónů jedno sto dvacet tisíc dvě stě sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii, s pořadovým číslem 2.001 až 25.122.271, představovaných hromadnou listinou č. 2 na jméno o celkové jmenovité hodnotě 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých) /dále jen ?Nové akcie?/. Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií. Ministerstvo rozhoduje, že upíše všechny Nové akcie níže uvedeným nepeněžitým vkladem a níže uvedeným způsobem. Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude upsán Ministerstvem jako předem určeným zájemcem a že při upisování Nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akci, jelikož Nové akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. Emisní kurz všech Nových akcií činí 25.131.354.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto třicet jedna miliónů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých). Lhůta pro upsání Nových akcií Ministerstvem činí sedmdesát (70) dní a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ?Obchodní zákoník?) bude Ministerstvu oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, odeslaným nejpozději první den lhůty pro upisování Nových akcií. Nové akcie Letiště Praha, a. s. budou Ministerstvem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Ministerstvem a Letištěm Praha v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurz Nových akcií bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, ve lhůtě do sedmdesáti (70) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 Obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ministerstvo rozhoduje a schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu je veškerý hmotný a nehmotný majetek, s nímž má státní podnik Správa Letiště Praha právo hospodařit ke dni účinnosti vynětí tohoto majetku ze státního podniku Správa Letiště Praha a který je popsán v Privatizačním projektu, tedy zejména hmotný a nehmotný majetek uvedený v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude Privatizační projekt předložen rejstříkovému soudu. Předmět nepeněžitého vkladu bude na Ministerstvo převeden ke dni účinnosti rozhodnutím Ministerstva dopravy České republiky o vynětí privatizovaného majetku ze Správy Letiště Praha a jeho převodu na Ministerstvo. Ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodní zákoníku se v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nahrazuje oceněním privatizovaného majetku obsaženým v Privatizačním projektu. Hodnota nepeněžitého vkladu dle Privatizačního projektu činí 27.643.382.000 Kč (slovy: dvacet sedm miliard šest set čtyřicet tři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých). Veškeré Nové akcie budou vydány za výše uvedený nepeněžitý vklad. Ministerstvo schvaluje předmět a ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, jímž má být Ministerstvem splacen emisní kurz Nových akcií. ZA TŘETÍ: Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s., částkou 2.512.028.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set dvanáct miliónů dvacet osm tisíc korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho ocenění dle Privatizačního projektu a emisního kurzu všech Nových akcií ZA ČTVRTÉ: Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s. ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni splacení vkladu a hodnotou nepeněžitého vkladu dle tohoto rozhodnutí, dle části druhé tohoto zápisu. Pro vyloučení pochybností Ministerstvo prohlašuje, že částka bude odpovídat rozdílu mezi účetní hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni 31. říjnu 2008 dle Privatizačního projektu a účetní hodnotou nepeněžitého vkladu v den účinného splacení vkladu. ZA PÁTÉ: Ministerstvo jako jediný akcionář souhlasí s provedením všech kroků, které musí představenstvo podniknout v souvislosti s vkladem nepeněžitého vkladu do společnosti Letiště Praha, a. s. dle části první až čtvrté tohoto rozhodnutí, a s provedením všech nezbytných kroků spojených s privatizací majetku Správy Letiště Praha, o němž rozhodla vláda České republiky, na základě Privatizačního projektu, Privatizačním rozhodnutím, zejména s uzavřením smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví, která má být uzavřena mezi státním podnikem Správa Letiště Praha a společností Letiště Praha, a. s. 24.11.2008 - 5.12.2008

Kapitál Letiště Praha, a. s.

Základní kapitál 27 031 563 596 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 25.6.2020
Základní kapitál 2 512 227 100 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.10.2011  - 25.6.2020
Základní kapitál 25 122 271 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 5.12.2008  - 1.10.2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 6.2.2008  - 5.12.2008

Akcie Letiště Praha, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 1 076 Kč 25 122 271 25.6.2020
kmenové akcie na jméno 100 Kč 25 122 271 1.10.2011  - 25.6.2020
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 25 122 271 5.12.2008  - 1.10.2011
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 6.2.2008  - 5.12.2008

Sídlo Letiště Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: K letišti 1019/6, Praha 16100, Česká republika 20.2.2017
Adresa: K letišti 1019/6, Praha 16100, Česká republika 6.2.2008 - 20.2.2017

Předmět podnikání Letiště Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -zasilatelství a zastupování v celním řízení -ubytovací služby -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -činnost informačních a zpravodajských kanceláří -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -pronájem a půjčování věcí movitých -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -projektování elektrických zařízení -testování, měření, analýzy a kontroly -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -překladatelská a tlumočnická činnost -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -poskytování technických služeb -poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 17.8.2023
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Václava Havla Praha 25.3.2021
Projektová činnost ve výstavbě 25.6.2020
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.10.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.10.2018
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.10.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.6.2018
masérské, rekondiční a regenerační služby 11.4.2017
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Václava Havla Praha zahrnujících manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji 1.12.2016 - 25.3.2021
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.5.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.1.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2012
Ostraha majetku a osob 28.12.2010
Služby soukromých detektivů 28.12.2010 - 7.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková 14.10.2009 - 2.1.2014
provozování veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně 22.6.2009
údržba a opravy leteckých pozemních zařízení 22.6.2009
podnikání v elektronických komunikacích 22.6.2009
obchod s elektřinou 22.6.2009
distribuce elektřiny 22.6.2009
rozvod tepelné energie 22.6.2009
výroba tepelné energie 22.6.2009
výkon zeměměřických činností 22.6.2009
opravy silničních vozidel 22.6.2009
klempířství a oprava karoserií 22.6.2009
zednictví 22.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 22.6.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 22.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.6.2009
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 22.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.6.2009 - 7.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 22.6.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 22.6.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 22.6.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.6.2009 - 7.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.6.2009
vodoinstalatérství, topenářství 22.6.2009
hostinská činnost 22.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2008 - 17.8.2023
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů 25.9.2008 - 28.12.2010
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.7.2008 - 25.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.5.2008 - 25.9.2008
zprostředkování obchodu a služeb 6.2.2008 - 25.9.2008

Vedení firmy Letiště Praha, a. s.

Statutární orgán Letiště Praha, a. s.

člen představenstva Ing. Martin Kučera
Ve funkci od 8.2.2024
Adresa 89, 41184 Straškov-Vodochody
předseda představenstva Ing. Jiří Pos
Ve funkci od 13.9.2021
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Východský Ph.D.
Ve funkci od 12.5.2022
Adresa Slavičínská 147/25, 15521 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 13.7.2023
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
člen představenstva Mgr. Jakub Puchalský
Ve funkci od 13.7.2020
Adresa Za bažantnicí 997/26, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 18.12.2018 do 13.7.2023
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
člen představenstva Ing. Jiří Černík
Ve funkci od 29.10.2019 do 4.10.2021
Adresa 360, 66431 Česká
předseda představenstva Ing. Václav Řehoř
Ve funkci od 16.4.2021 do 15.7.2021
Adresa Mánesova 1442/78, 12000 Praha
předseda představenstva Ing. Václav Řehoř
Ve funkci od 10.7.2018 do 16.4.2021
Adresa 121, 40002 Chuderov
člen představenstva Ing. Milan Špaček
Ve funkci od 10.7.2018 do 13.7.2020
Adresa Ve Familii 121, 27716 Všetaty
člen představenstva Ing. Radek Hovorka
Ve funkci od 18.12.2018 do 1.10.2019
Adresa Boloňská 603/21, 10900 Praha
člen představenstva JUDr. Petr Pavelec
Ve funkci od 10.7.2018 do 4.1.2019
Adresa Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod
místopředseda představenstva Ing. Radek Hovorka
Ve funkci od 10.7.2018 do 18.12.2018
Adresa Boloňská 603/21, 10900 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 10.7.2018 do 18.12.2018
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
člen představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 12.3.2018 do 10.7.2018
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
místopředseda představenstva Ing. Radek Hovorka
Ve funkci od 12.3.2018 do 10.7.2018
Adresa Boloňská 603/21, 10900 Praha
člen představenstva Ing. Milan Špaček
Ve funkci od 20.2.2017 do 10.7.2018
Adresa Ve Familii 121, 27716 Všetaty
předseda představenstva Ing. Václav Řehoř
Ve funkci od 20.2.2017 do 10.7.2018
Adresa 121, 40002 Chuderov
člen představenstva JUDr. Petr Pavelec
Ve funkci od 3.1.2018 do 10.7.2018
Adresa Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod
člen představenstva Ing. Jiří Petržilka
Ve funkci od 1.12.2014 do 12.3.2018
Adresa Moravská 902/8, 12000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 20.2.2017 do 12.3.2018
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
předseda představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 31.10.2014 do 20.2.2017
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
místopředseda Ing. Milan Špaček
Ve funkci od 19.11.2015 do 20.2.2017
Adresa Ve Familii 121, 27716 Všetaty
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Rohlena
Ve funkci od 5.9.2015 do 19.11.2015
Adresa Souběžná 171, 25218 Ptice
Člen představenstva Ing. Milan Špaček
Ve funkci od 31.10.2014 do 19.11.2015
Adresa Ve Familii 121, 27716 Všetaty
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Rohlena
Ve funkci od 31.10.2014 do 5.9.2015
Adresa Souběžná 171, 25218 Ptice
předseda představenstva Jiří Pos
Ve funkci od 12.5.2014 do 31.10.2014
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
člen představenstva Jiří Kraus
Ve funkci od 12.5.2014 do 31.10.2014
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
místopředseda představenstva Marta Guthová
Ve funkci od 12.5.2014 do 11.9.2014
Adresa U obecního dvora 794/4, 11000 Praha
předseda Jiří Pos
Ve funkci od 10.12.2013 do 12.5.2014
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
Místopředseda Marta Guthová
Ve funkci od 10.12.2013 do 12.5.2014
Adresa U obecního dvora 794/4, 11000 Praha
člen představenstva Jiří Kraus
Ve funkci od 30.5.2013 do 12.5.2014
Adresa Višňová 664, 27345 Hřebeč
místopředseda představenstva Mgr. Jozef Sinčák MBA
Ve funkci od 23.10.2013 do 10.12.2013
Adresa Nepilova 903/1, 19000 Praha
předseda představenstva Ing. Jiří Pos
Ve funkci od 7.6.2011 do 10.12.2013
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
místopředseda představenstva Mgr. Jozef Sinčák MBA
Ve funkci od 7.6.2011 do 23.10.2013
Adresa Nepilova 903/1, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 1.6.2012 do 30.5.2013
Adresa Severní 507, 27204 Kladno
člen představenstva Ing. Martin Hlava
Ve funkci od 24.11.2008 do 1.6.2012
Adresa Nové Středokluky 143, 25268 Středokluky
člen představenstva Mgr. Jozef Sinčák MBA
Ve funkci od 3.5.2011 do 7.6.2011
Adresa Nepilova 903/1, 19000 Praha
druhý místopředseda představenstva Ing. Jiří Pos
Ve funkci od 17.3.2011 do 7.6.2011
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
člen představenstva Marta Guthová MBA
Ve funkci od 22.2.2010 do 3.5.2011
Adresa U obecního dvora 794/4, 11000 Praha
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 14.10.2009 do 3.5.2011
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
první místopředseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 24.11.2008 do 3.5.2011
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Pos
Ve funkci od 24.11.2008 do 17.3.2011
Adresa Naardenská 673/4, 16200 Praha
člen představenstva Ing. Marcela Hrdá
Ve funkci od 24.11.2008 do 22.2.2010
Adresa Za Štěpnicí 277, 25203 Řitka
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 24.11.2008 do 14.10.2009
Adresa Rošovická 295/7, 19016 Praha
předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 6.2.2008 do 24.11.2008
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
místopředseda představenstva JUDr.Ing. Jiří Špička
Ve funkci od 6.2.2008 do 24.11.2008
Adresa Arménská 1369/4, 10100 Praha
člen představenstva Ing. Ivan Sedlák
Ve funkci od 6.2.2008 do 24.11.2008
Adresa Randova 3205/2, 15000 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Letiště Praha, a. s.

IČO (identifikační číslo): 28244532
Jméno: Letiště Praha, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 2. 2008
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 25

Sídlo Letiště Praha, a. s.

Sídlo: K letišti 1019/6, Praha 16100

Živnosti Letiště Praha, a. s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 6. 2020

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 2018

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 2018

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 5. 2018

Živnost č. 5 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 3. 2017

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 4. 2014

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 5. 2012

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 8. 2009

Živnost č. 9 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 3. 2009

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 2. 2009

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 2. 2009

Živnost č. 12 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 1. 2009

Živnost č. 13 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 15 Zednictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 16 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 17 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 18 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 19 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 20 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 21 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 22 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 23 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2009

Živnost č. 24 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 5. 2008

Živnost č. 25 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poskytování technických služeb
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Ubytovací služby
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 2. 2008

Statutární orgán Letiště Praha, a. s.

Člen statutárního orgánu: Jiří Kraus
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Pos
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jakub Puchalský
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Východský Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Kučera

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Letiště Praha, a. s.

IČO: 28244532
Firma: Letiště Praha, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 6. 2. 2008

Sídlo Letiště Praha, a. s.

Sídlo: K letišti 1019/6, Praha 16100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s leteckou dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu