Firma Letiště Ostrava, a.s. IČO 26827719


Letiště Ostrava, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Letiště Ostrava, a.s. (26827719) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 401, Mošnov 742 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 2004 a je stále aktivní. Letiště Ostrava, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Letiště Ostrava, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Letiště Ostrava, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Letiště Ostrava, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Letiště Ostrava, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Letiště Ostrava, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2764
IČO (identifikační číslo osoby) 26827719
Jméno Letiště Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.3.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.1.2019 za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 526.147.000,-- Kč o 103.973.000,- Kč na 422.174.000, - Kč. Rozhodl, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 1.039 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, b) 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá, c)´3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Rozhodl o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. Schválil veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy materiálu předloženého radě. 20.2.2019
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 7.12.2016 zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000,-- Kč s tím, že: a) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 344 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, 10 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 16 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě; c) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. d) Akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. e) místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto prá va; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč z a jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 10.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 1.000,-- Kč jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; g) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: - 50 % emisního kur su upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 3953552/0800 nejpozději však do 14 dnů od uza vření smlouvy o upsání akcií; - zbytek emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. 16.1.2017
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.9.2016 za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 535.816.000,-- Kč o 44.185.000,- Kč na 491.631.000,-- Kč. Rozhodl, že celá částk a odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 441 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, b) 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 ,-- Kč každá, c) 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Rozhodl o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. Schválil veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy materiálu předloženého radě. 18.11.2016
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž j ediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/927 ze dne 11.9.2014: 1.rozhodla zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milióny pět set šestnáct tisíc korun českých) s tím, že:a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 345 (slovy: tři sta čtyřicet pět) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě; c)zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 11. 9. 2014 vzdal svého přednostního práva; d) všechny akcie budou n abídnuty k úpisu předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upi sovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých); g) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); h) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o up sání akcií, a část emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) nejpozději do 1 roku od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře emitenta v působnosti valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu; upisovatel je povinen splatit emisní kurs na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s. číslo účtu 3953552/0800. 17.12.2014 - 16.1.2015
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošno, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti trvalého zástupce notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/927 ze dne 11.09.2014 : 1) rozhodla za účelem ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a.s. ze stávajících 522.526.000,-- Kč ( slovy : pět set dvacet dva miliónů pět set dvacet šest tisíc korun českých) o 21.226.000,- Kč ( slovy : d vacet jeden miliónů dvě stě dvacet šest tisíc korun českých) na 501.300.000,-- Kč ( slovy : pět set jeden milión tři sta tisíc korun českých) 2) rozhodla, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let 3) rozhodla , že snížení základního kapitálu bude provedena na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím, z oběhu budou vzaty následující akcie : a) 212 kusů ( slo vy: dvě stě dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, b) 2 kusy ( slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých) každá, c) 1 kus ( slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč ( slovy : pět tisíc korun českých), d) 1 kus ( slovy : jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých). 4) rozhodla o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 5) schvaluje veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy č. 1 materiálu předloženého radě. 21.10.2014 - 4.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.9.2014 - 21.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 9.9.2014 - 21.10.2014
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení rady kraje č. 44/3217 ze dne 27.5.2014 a k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/846 ze dne 12.6.2014: 1. rozhodla zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsán ím celkem 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá; akcie nebudou registrované (kótované), c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů ak cií takto: - přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto přednostního práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií, - na 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), 4.929 (slov y: čtyři tisíce devět set dvacet devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 2.861 (slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna) kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 11 (slovy: jedenáct) kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových ak cií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, - s využitím přednostního práva bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) za jednu akcii, - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskoslez ského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); g) upisovatel je povine n splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět miliónů korun českých) před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu byla započtena pohledávka zájemce Moravskoslezského kraje vůči emitentovi ve výši 10.890.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set devadesát tisíc korun českých) z titulu 1. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava Mošnov za rok 2013, vyplývající ze smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov uzavřené mezi stranami dne 28.6.2004. Započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavř ení smlouvy o upsání akcií. 24.7.2014 - 9.9.2014
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení rady kraje č. 38/2838 ze dne 11.3.2014 a k usnesení zastupitelstva kraje ze dne 24.4.2014: r o z h o d l a zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Leti ště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000,- Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované), c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií takto: - přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto přednostního práva; počátek běhu této lhůty oznámí představens tvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií, - na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 4.919 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 2.861 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 11 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, - s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,- Kč za jednu akcii, - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); g) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se, aby proti pohledávce na splacení e misního kurzu byla započtena pohledávka zájemce Moravskoslezského kraje vůči emitentovi ve výši 10.800.000,- Kč z titulu 2. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava Mošnov za rok 2012, vyplývající ze smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava Mošnov uzavřené mezi stranami dne 28.6.2004. Započtení bude výhradní formou splacení emisního ku rsu. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcii. 30.5.2014 - 9.7.2014
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediný m akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/424 ze dne 19.9.2013: r o z h o d l a zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 17.258.000,-- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) s tím, že:a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 172 (slovy: jedno sto sedmdesát dva) akcií na jmén o o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, 5 (slovy: pět) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá a 8 (slovy: osm ) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slo vy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny tyto akcie budou emitovány jako kmenové, nekótované a v listinné podobě, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný a kcionář Moravskoslezský kraj dne 3. 9. 2013 vzdal svého přednostního práva. d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravsko-slezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování ak cií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve výši 17.258.000,-- Kč (slovy: sedmnáct miliónů dvě stě padesát osm tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však d o 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s. číslo účtu 3953552/0800. 11.12.2013 - 27.1.2014
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediný m akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/424 ze dne 19.9.2013: 1. r o z h o d l a za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let o snížení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. z e stávajících 532.142.000,- Kč (slovy: pět set třicet dva miliónů jedno sto čtyřicet dva tisíc korun českých) o 28.874.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na 503.268.000,- Kč (slovy: pět set tři miliónů dvě stě šedesát osm tisíc korun českých). 2. r o z h o d l a že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 3. r o z h o d l a že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akci onáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 2.886 kusů (slovy: dva tisíce osm set osmdesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, b) 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá, c) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmeno vých akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. 4. r o z h o d l a o lhůtě předložení akcií, která činí 3 měsíce ode dne zapsání sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.10.2013 - 11.12.2013
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediný m akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/424 ze dne 19.9.2013: 1. r o z h o d l a za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let o snížení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. ze stávajících 532.142.000,- Kč (slovy: pět set třicet dva miliónů jedno sto čtyřicet dva tisíc korun českých) o 28.875.000,- Kč (slovy: dva cet osm miliónů osm set sedmdesát pět tisíc korun českých) na 503.267.000,- Kč (slovy: pět set tři miliónů dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých). 2. r o z h o d l a že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 3. r o z h o d l a že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 2.886 kusů (slovy: dva tisíce osm set osmdesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, b) 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá, c) 5 kusů (slovy: pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. 4. r o z h o d l a o lhůtě předložení akcií, která činí 3 měsíce ode dne zapsání sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.9.2013 - 18.10.2013
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediný m akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/298 ze dne 20 6.2013: 1. r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě; akcie nebudou registrované (kótované); c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů akcií takto: - přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této l hůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií, - na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, 4.737 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 5.742 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, 2 kusy kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 7 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, lze upsat celkem 10 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, - s využitím přednostního práva bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,-- Kč(slovy: devět set tisíc korun českých ) za jednu akcii, - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. Října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 60 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií činí 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,-- Kč (slovy: devět miliónů korun českých) ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Připouští se možnost splacení 100 % emisního kursu formou započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti z titulu 2. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2011 podle nájemní smlouvy uzavřené mezi stranami dne 28. 6. 2004, proti pohledávce emitenta vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o započtení předloží upisovatel akcií. 2. r o z h o d l a o zaúčtování emisního ážia v souvislosti s bodem 1. tohoto usnesení ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na krytí ztrát minulých let. 4.7.2013 - 2.8.2013
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediný m akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2084 ze dne 6. 6. 2012: 1. r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 37.200.000 Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 372 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, každá; z toho peněžitým vkladem bude upsáno 10 kusů akcií a nepeněžitým vkladem bude upsáno 362 kusů akcií; akcie nebudou registrované ( kótované); c) s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií takto: - přednostní právo lze vykonat v sídle jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu na zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této l hůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; - na 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 4 365 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 5 742 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 ku sy kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a 7 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, lze upsat 10 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, - s využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 900.000,- Kč za jednu akcii, - rozhodný den pro uplatnění přednostního práv se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie; d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 60 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno s to tisíc korun českých); g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií s využitím přednostního práva ve výši 9.000.000,- Kč před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se splacení 100 % emisního kursu formou z ápočtu pohledávky zájemce z titulu 1. splátky nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2011, navýšené o rozdíl mezi zaplacenými splátkami nájemného za rok 2010 a skutečnou výší účetních odpisů pronajatého majetku za rok 2010 podle náj emní smlouvy uzavřené mezi stranami dne 28.6.2004, s pohledávkou emitenta vůči zájemci na splacení emisního kursu upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní ážio může být použito na úhradu případné ztráty společnosti; i) nepeněžitý vklad ve výši 36.200.000 Kč bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; j) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51; k) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek a technologické zařízení ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to : - nemovitosti vedené v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, zapsané dosud na listu vlastnictví číslo 452 pro obec Mošnov, katastrální území Mošnov, a to: ka) budova v části obce Mošnov, č.p. 405 (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, kb) budova v části obce Mošnov, č.p. 408 (občanská vybavenost) postavená na pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří, kc) budova v části obce Mošnov, č.p. 409 (doprava) postavená na pozemku parc. č. st. 377 zastavěná plocha a nádvoří, kd) budova bez čp/če (doprava) postavená na pozemku parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří, ke) budova bez čp/če (doprava) postavená na pozemku parc. č. st. 351 zastavěná plocha a nádvoří, kf) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 359 zastavěná plocha a nádvoří, kg) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří, kh) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 376 zastavěná plocha a nádvoří, ki) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 383 zastavěná plocha a nádvoří, kj) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 424 zastavěná plocha a nádvoří, kk) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 458 zastavěná plocha a nádvoří, kl) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 490 zastavěná plocha a nádvoří, km) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 491 zastavěná plocha a nádvoří, kn) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 492 zastavěná plocha a nádvoří, ko) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 493 zastavěná plocha a nádvoří, kp) budova bez čp/če (garáž) postavená na pozemku parc. č. st. 494 zastavěná plocha a nádvoří, t.j. budovy se všemi součástmi a faktickým a právním příslušenstvím, - nemovitost vedenou v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, zapsanou dosud na listu vlastnictví číslo 201 pro obec Petřvald, katastrální území Petřvaldík, a to: kq) budova bez čp/če (jiná stavba) postavená na pozemku parc. č. st. 117 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a faktickým a právním příslušenstvím, - příslušenství - nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí, a to: kr) venkovní úpravy (zpevněné plochy a obrubníky) na pozemcích parc. č. 822/31 ostatní plocha jiná plocha a parc. č. 822/32 ostatní plocha jiná plocha v kat. území Mošnov, ks) splašková kanalizace (DN 250 mm, DN 300 mm a DN 400 mm) na pozemcích parc. č. 947/2 ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č. 1340/9 ostatní plocha ostatní komunikace v kat. území Mošnov, kt) cvičiště ZPS Ostrava ( včetně betonových obrubníků)na pozemku parc. č. 902/1 ostatní plocha ostatní dopravní plocha v kat. území Mošnov, ku) ČOV - kalové pole - 457 na pozemku parc. č. 947/2 ostatní plocha ostatní komunikace v kat. území Mošnov, kv) oplocení AVK na pozemku parc. č. 429/5 jiná plocha ostatní plocha v kat. území Petřvaldík, kw) studny Košatka - 188 2x, a to Studna Košatka I. včetně čerpací stanice studny I na pozemku parc. č. 615/15 ostatní plocha neplodná půda a Studna Košatka II. na pozemku parc. č. 697/3 ostatní plocha neplodná půda v kat. území Košatka nad Odrou, kx) přívodní potrubí - 434, DN 200 mm na pozemku parc. č. 615/15 ostatní plocha neplodná půda v kat. území Košatka nad Odrou, ky) elektro přípojka k budově č. 143 na pozemku parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Mošnov, kz) kabelová přípojka el. energie na pozemku parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Mošnov, kaa) napojení vody a kanalizace na pozemku parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Mošnov, kbb) komunikace a bet. pl. L1, park. L2, L3 (včetně chodníku z dlaždic, zámkové dlažby, obrubníků betonových) na pozemcích parc. č. 902/1 ostatní plocha ostatní dopravní plocha a parc. č., 902/5 ostatní plocha ostatní dopravní plocha v kat. území Mošnov, kcc) příjezdová kom. vysíl. stř. ŘLP na pozemku parc. č. 326/9 ostatní plocha ostatní komunikace v kat. území Petřvaldík, kdd) zpevněné plochy pro MHD asfaltové včetně obrubníků) na pozemku parc. č. 867/1 ostatní plocha silnice v kat. území Mošnov, - technologická zařízení trafostanic, a to: kee) technologické zařízení Trafostanice T 25 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 359 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Mošnov, kff) technologické zařízení Trafostanice T 22 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Mošnov, kgg) technologické zařízení Trafostanice T 28 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 383 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Mošnov, khh) technologické zařízení Trafostanice T 24 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 424 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Mošnov, kii) technologické zařízení Trafostanice T 23 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 458 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Mošnov, kjj) technologické zařízení Trafostanice T 33 v budově bez čp/če (jiná stavba) postavené na pozemku parc. č. st. 117 zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Petřvaldík, l) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2012, č.j. 29 Nc 4068/2012-10, tj. znaleckým ústavem MBM-Hopert, s. r. o, IČ 26685434. Znaleckým posudkem č. 329-11/2012 byl nemovitý ma jetek pro nepeněžitý vklad oceněn celkovou částkou 36.200.000 Kč. m) Za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 36.200.000 Kč se vydává 362 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, v listinné podobě. 29.6.2012 - 28.8.2012
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51, IČ 268 27 719, jejímž jediným a kcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře : r o z h o d l a zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 95.029.000 Kč (slovy: devadesát pět miliónů dvacet devět tisíc korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 950 (slovy: devět set padesáti) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, 2 (slovy: dvě) akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, 1 (slovy: jedna) akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá a 4 (slovy: čtyři) akcie na jméno o jmenovité hod notě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny tyto akcie budou emitovány jako kmenové, nekótované a v listinné podobě c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; Přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 16.11.2011 vzdal svého přednostního práva. d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých, 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.00 0,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 95.029.000,- Kč (slovy: devadesát pět miliónů dvacet devět tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dn ů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a. s. číslo účtu 3953552/0800. 7.3.2012 - 30.4.2012
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51, IČ 268 27 719, jejímž jediným ak cionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře: - rozhodla zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 25.940.000 Kč (slovy: dvacet pět miliónů devět set čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuhe upsáním 259 (slovy: dvě stě padesát devět) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (slovy: čtyři) akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc ko run českých) každá. Všechny tyto akcie budou emitovány jako kmenové, nekótované a v listinné podobě c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; Přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 7.9.2011 vzdal svého přednostního práva. d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.00 0,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.970.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů devět set sedmdesát tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a část emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.970.000 Kč (slovy: dvanáct miliónů dvět set sedmdesát tisíc korun českých) nejpozději do 1 roku od rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Česká spořitelny, a.s. číslo účtu 3953552/0800. 18.10.2011 - 1.12.2011
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51, IČ 268 27 719, jejímž jediným ak cionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře: - rozhodla zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 21.566.000 Kč (slovy: dvacet jeden milión pět set šedesát šest tisíc korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií, a to 215 ks (slovy: dvě stě patnáct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, 6 (slovy: šest) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, 1 (slovy: jedna) akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a 1 (slovy: jedna) akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny akcie bud ou emitovány v listinné podobě, akcie nebudou registrované (kótované). c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno novým peněžitým vkladem. Přednostní právo k upsání nových akcií se neupravuje, neboť se jediný akcionář Moravskoslezský kraj dne 1.6.2011 vzdal svého přednostního práva. d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692 e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000 ,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodtnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.00 0,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku h) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve výši 21.566.000 Kč (slovy: dvacet jeden milión pět set šedesát šest tisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s. číslo účtu 3953552/0800. 3.8.2011 - 1.10.2011
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51, IČ: 268 27 719, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře: - rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 41.105.000,-Kč (slovy: čtyřicet jeden milión jedno sto pět tisíc korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 411 (slovy: čtyři sta jedenácti) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 1 (slovy: jedné) akci na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy : pět tisíc korun českých), každá v listinné podobě; akcie nebudou registrované (kótované); c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 708 90 692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých a 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých ) za jednu akcii; g) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.672.600,-Kč (slovy: dvanáct miliónů šest set sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpo zději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií ve výši 28.432.400,-Kč (slovy: dvacet osm tisíc čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) nejpozději do 1 roku od rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 3953552/0800. 1.12.2010 - 22.12.2010
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.10.2009 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 137.000.000,- Kč s tím, že a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.370 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, v listinné podobě; akcie nebudou registrované (kótované) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28.října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692; e) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28.října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000 Kč za jednu akcii; g] upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 100.000.000,- Kč před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a část emisního ku rsu upsaných akcií ve výši 37.000.000 Kč nejpozději do 1 roku od rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s. číslo účtu 3953552/0800. 23.10.2009 - 20.11.2009
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 26.6.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 114.000.000,- Kč (slovy: jednosto čtrnáct miliónů korun českých), s tím, že: a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1140 (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě. Akcie nebudou registrované (kóto vané). c) S využitím přednostního práva bude upsáno 705 (slovy: sedm set pět) kusů akcií smlouvou o upsání akcií upisovaných peněžitým vkladem takto: ca) přednostní právo lze vykonat v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tj. v Ostravě, 28. října 117 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí jedinému upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. cb) na 20 (slovy: dvacet) kusů dosavadních kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě, 5.730 (slovy: pět tisíc sedm set třicet) kusů dosavadních kmenových akcií na jméno o jmen ovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každá v listinné podobě a 2 (slovy: dva) kusy dosavadních kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) každá v listinné podobě, lze upsat 705 (slo vy: sedm set pět) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. cc) s využitím přednostního práva lze upsat všech 705 (slovy: sedm set pět) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, v emisním kurzu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun č eských) za jednu akcii. cd) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři ? Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692. e) Místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo zájemce ? jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií. f) Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 30 (slovy: třicet) dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovateli písemně a spol u s oznámením doručí jedinému upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. g) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s. číslo účtu 3207592/0800, nejpozději však do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií . h) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. i) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: ia) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 353, ib) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 349, ic) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 350, id) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 352, ie) budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 259, if) budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 358, ig) budova bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. st. 373, ih) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 354, ii) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 356, ij) budova č.p. 402 doprava na pozemku parc. č. st. 355, ik) budova č.p. 403 doprava na pozemku parc. č. st. 357, il) budova č.p. 414 doprava na pozemku parc. č. st. 368, im) budova č.p. 406 doprava na pozemku parc. č. st. 370, in) budova č.p. 407 doprava na pozemku parc. č. st. 371, io) budova č.p. 413 doprava na pozemku parc. č. st. 375, ip) budova č.p. 415 doprava na pozemku parc. č. st. 369, iq) budova bez čp/če doprava na pozemku parc. č. st. 329, vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ir) hala demontovatelná plech. stav. údržby na pozemku parc. č. 902/1 ? bez zápisu v katastru, is) plechový hangár naproti elektro na pozemku parc. č. 902/1 ? bez zápisu v katastru, vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov. j) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2008, č.j. 29 Nc 4118/2008, Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostr ava, znalecký posudek č. UOM VŠB-TUO ? 100/06/2008 ze dne 15. 5. 2008, celkovou částkou 43.500.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliónů pět set tisíc korun českých). k) Za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 43.500.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliónů pět set tisíc korun českých) se vydává 435 (slovy: čtyři sta třicet pět) ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc k orun českých) každá, v listinné podobě. 9.7.2008 - 20.8.2008
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem 742 51 Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, IČ 26827719, jejímž jediným a kcionářem je Moravskoslezský kraj, rozhodla za přítomnosti notáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 22.302.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliónů tři sta dva tisíce korun českých) s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; b) upisováno bude 2230 (slovy: dva tisíce dvě stě třicet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich a 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: j eden tisíc korun českých) každé z nich; c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií; d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých); e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; f) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 22.302.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliónů tři sta dva tisíce korun českých) předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídl em Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 708 90 692; g) peněžitý vklad bude rozdělen na 2230 (slovy: dva tisíce dvě stě třicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě a 2 (slovy: dvě) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě. Celkem zájemce - Moravskoslezský kraj upíše 2232 (slovy: dva tisíce dvě stě třicet dva) kusů akcií; h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje - Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18. i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně; Emisn í kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) u akcií o jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; k) připouští se splacení peněžitého vkladu ve výši 22.302.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliónů tři sta dva tisíce korun českých) formou zápočtu pohledávky zájemce - Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., ve výši 22.302.532,- Kč (sl ovy: dvacet dva miliónů tři sta dva tisíce pět set třicet dva korun českých) z titulu nájemného roku 2005 ze smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov s pohledávkou emitenta vůči zájemci na splacení emisního kursu upsaných akcií; l) návrh dohody o započtení bude předložen zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření dohody o započtení činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu zájemci. Doho da o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 29.6.2006 - 13.7.2006
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.2.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých), s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; b) upisováno bude 3500 (slovy: tři tisíce pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich; c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií; d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých); e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem; f) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány peněžitým vkladem ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) předem určeným zájemcem - Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 70 2 18, IČ 708 90 692; g) peněžitý vklad bude rozdělen na 3500 (slovy: tři tisíce pět set) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě. Celkem zájemce Moravskoslezský kraj upíše 3500 (slovy: tři tisíce pět set) k usů akcií; h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce Moravskoslezský kraj; i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30(slovy: třicet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně; j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; k) peněžitý vklad ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Komerční banka, a. s. pobočka Os trava, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Bankovní spojení pro účely splacení vkladu bude zájemci oznámeno písemně společně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií podle písm. i). 2.3.2006 - 29.3.2006
Smlouvou o nájmu podniku ze dne 28.6.2004 přenechal pronajímatel Moravskoslezský kraj svůj podnik Letiště Ostrava - Mošnov nájemci Letiště Ostrava, a.s. za účelem jeho samostatného provozování pod svojí firmou s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí , zejména pak za účelem zajištění provozování letiště a zajišťování vykonávání služeb při odbavovacím procesu na letišti tak, aby byl jednak zachován statut letiště a žádoucí standard jeho provozování i zajišťování a vykonávání služeb při odbavovacím proc esu. 29.6.2004

Aktuální kontaktní údaje Letiště Ostrava, a.s.

Kapitál Letiště Ostrava, a.s.

zakladni jmění 422 174 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2019
zakladni jmění 526 147 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.2017 - 20.2.2019
zakladni jmění 526 147 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2017 - 28.12.2017
zakladni jmění 491 631 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.2016 - 16.1.2017
zakladni jmění 535 816 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.2016 - 18.11.2016
zakladni jmění 535 816 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2015 - 9.2.2016
zakladni jmění 501 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2014 - 16.1.2015
zakladni jmění 522 526 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.2014 - 4.12.2014
zakladni jmění 521 526 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2014 - 9.9.2014
zakladni jmění 520 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.1.2014 - 9.7.2014
zakladni jmění 503 268 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2013 - 27.1.2014
zakladni jmění 532 142 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2013 - 11.12.2013
zakladni jmění 531 142 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2012 - 2.8.2013
zakladni jmění 493 942 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2012 - 28.8.2012
zakladni jmění 398 913 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.1.2012 - 30.4.2012
zakladni jmění 398 913 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2011 - 27.1.2012
zakladni jmění 372 973 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2011 - 1.12.2011
zakladni jmění 351 407 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.2011 - 1.10.2011
zakladni jmění 351 407 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2010 - 6.4.2011
zakladni jmění 310 302 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2010 - 22.12.2010
zakladni jmění 310 302 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.2009 - 1.12.2010
zakladni jmění 173 302 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2008 - 20.11.2009
zakladni jmění 59 302 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.7.2006 - 20.8.2008
zakladni jmění 37 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.3.2006 - 13.7.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2004 - 29.3.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.3.2004 - 28.7.2004

Akcie Letiště Ostrava, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 936 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 855 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 24 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 975 16.1.2017 - 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 862 16.1.2017 - 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 27 16.1.2017 - 20.2.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 631 18.11.2016 - 16.1.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 852 18.11.2016 - 16.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 18.11.2016 - 16.1.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 072 16.1.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 860 16.1.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 16 16.1.2015 - 18.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 727 4.12.2014 - 16.1.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 859 4.12.2014 - 16.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 4.12.2014 - 16.1.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 939 9.9.2014 - 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 929 9.7.2014 - 9.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 919 27.1.2014 - 9.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 861 27.1.2014 - 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 27.1.2014 - 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 856 11.12.2013 - 27.1.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 11.12.2013 - 27.1.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 747 2.8.2013 - 27.1.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 737 28.8.2012 - 2.8.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 365 30.4.2012 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 742 30.4.2012 - 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 30.4.2012 - 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 7 30.4.2012 - 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 740 1.12.2011 - 30.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 415 1.12.2011 - 30.4.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 736 1.10.2011 - 1.12.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 156 1.10.2011 - 1.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 1.10.2011 - 30.4.2012
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 1.10.2011 - 30.4.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 941 22.12.2010 - 1.10.2011
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 22.12.2010 - 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 530 20.11.2009 - 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 160 20.8.2008 - 20.11.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 730 13.7.2006 - 1.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 13.7.2006 - 1.10.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 500 29.3.2006 - 13.7.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 3.3.2004 - 20.8.2008

Sídlo Letiště Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 401 , Mošnov 742 51 9.9.2014
Adresa 0 742 51 Mošnov Česká republika
3.3.2004 - 9.9.2014

Předmět podnikání Letiště Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče 18.11.2016
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 9.9.2014 - 18.11.2016
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.10.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.10.2011
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní 13.10.2011 - 9.9.2014
obchod s elektřinou 18.1.2010
obchod s plynem 18.1.2010
silniční motorová doprava osobní 29.4.2008 - 13.10.2011
ubytovací služby 29.4.2008 - 13.10.2011
montáž měřidel 29.6.2006
poskytování telekomunikačních služeb 27.4.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 27.4.2005 - 13.10.2011
provozování cestovní agentury 27.4.2005 - 13.10.2011
provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov 28.7.2004
směnárenská činnost 28.7.2004
distribuce elektřiny 28.7.2004
distribuce plynu 28.7.2004
poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov 28.7.2004
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.7.2004
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 28.7.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 28.7.2004
technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany 28.7.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 28.7.2004 - 13.10.2011
zprostředkování služeb 28.7.2004 - 13.10.2011
správa a údržba nemovitostí 28.7.2004 - 13.10.2011
poskytování technických služeb 28.7.2004 - 13.10.2011
technické činnosti v dopravě 28.7.2004 - 13.10.2011
specializovaný maloobchod 28.7.2004 - 13.10.2011
realitní činnost 3.3.2004 - 13.10.2011

vedení firmy Letiště Ostrava, a.s.

Statutární orgán Letiště Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 9.9.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 3.3.2004 - 9.9.2014
předseda představenstva Ing. Michal Holubec 2.9.2017
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 27.7.2017
Adresa: 494 , Dolní Bečva 756 55
člen představenstva Ing. Lenka Filipová 16.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: Polanecká 68/1 , Ostrava 721 00
místopředseda představenstva Ing. Michaela Bachoríková 15.3.2019
Vznik členství 27.6.2017
Vznik funkce 27.7.2017
Adresa: Kaminského 662 48, 724 00 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Červinka 3.3.2004 - 2.2.2006
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 22.12.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Staňkova 236/8 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Libor Seidler 3.3.2004 - 8.3.2007
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Výškovická 2545/58 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Zdeněk Haničinec 3.3.2004 - 8.3.2007
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: 30. dubna 2938/3 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Leoš Liška 8.3.2007 - 29.4.2008
Vznik členství 1.1.2007
Vznik funkce 9.1.2007
Adresa: Erno Košťála 964 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Radovan Kouřil 8.3.2007 - 29.4.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 28.1.2008
Adresa: 513 , Palkovice 739 41
předseda představenstva Ing. Lubomír Vavroš 2.2.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 22.4.2009
Vznik funkce 5.1.2006
Zánik funkce 22.4.2009
Adresa: Zahradní 825 , Studénka 742 13
místopředseda představenstva Ing. Leoš Liška 29.4.2008 - 18.5.2009
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 22.4.2009
Vznik funkce 9.1.2007
Zánik funkce 22.4.2009
Adresa: Pod Vinicí 816 , Sezemice 533 04
člen představenstva Ing. Martin Hrnčárek 29.4.2008 - 18.5.2009
Vznik členství 21.2.2008
Zánik členství 22.4.2009
Adresa: 97 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Lubomír Vavroš 18.5.2009 - 20.11.2009
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 24.9.2009
Adresa: Zahradní 825 , Studénka 742 13
místopředseda představenstva Ing. Michaela Uherková 13.7.2009 - 20.11.2009
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 17.6.2009
Adresa: Okružní 860/16 , Karviná 734 01
místopředseda představenstva Ing. Michaela Uherková 20.11.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 17.6.2009
Adresa: Okružní 860/16 , Karviná 734 01
místopředseda představenstva Michaela Uherková 27.4.2013 - 22.11.2013
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Okružní 867/5 , Karviná 734 01
předseda představenstva Ing. Pavel Schneider 18.5.2009 - 9.9.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 22.4.2014
Vznik funkce 22.4.2009
Zánik funkce 22.4.2014
Adresa: Přemyslovců 832/50 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Michal Holubec 20.11.2009 - 9.9.2014
Vznik členství 14.10.2009
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: 494 , Dolní Bečva 756 55
místopředseda představenstva Michaela Bachoríková 22.11.2013 - 9.9.2014
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Okružní 867/5 , Karviná 734 01
předseda představenstva Ing. Pavel Schneider 9.9.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Adresa: Přemyslovců 832/50 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Michaela Bachoríková 9.9.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 31.10.2014
Adresa: Okružní 867/5 , Karviná 734 01
člen představenstva PhDr. Robert Hruška 5.3.2015 - 11.4.2015
Vznik členství 11.12.2014
Adresa: Družstevní 827 , Brušperk 739 44
člen představenstva PhDr. Robert Hruška 11.4.2015 - 9.6.2017
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 31.1.2017
Adresa: U Dvora 1200 , Brušperk 739 44
místopředseda představenstva Ing. Michal Holubec 9.9.2014 - 2.9.2017
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 27.7.2017
Adresa: 494 , Dolní Bečva 756 55
předseda představenstva Ing. Pavel Schneider 25.2.2015 - 2.9.2017
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 18.5.2017
Vznik funkce 25.4.2014
Zánik funkce 18.5.2017
Adresa: 613 , Morávka 739 04
člen představenstva Mgr. Martin Vymětal LL.M. 9.6.2017 - 16.2.2019
Vznik členství 29.3.2017
Zánik členství 12.10.2018
Adresa: Výstavní 2593/1 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Michaela Bachoríková 2.9.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 27.6.2017
Vznik funkce 27.7.2017
Adresa: Okružní 867/5 , Karviná 734 01

Dozorčí rada Letiště Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady JUDr. Josef Babka 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Vznik funkce 31.1.2017
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Jiří Navrátil 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: Nádražní 459 , Mořkov 742 72
člen dozorčí rady Petr Glončák 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: Horova 1017/3 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Vladimír Kolek 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: Na Kopci 2103/38 , Karviná 734 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kopečný 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: Záhumenní 149/34 , Kopřivnice 742 21
člen dozorčí rady Ing. Petr Vašek 25.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: 173 , Mošnov 742 51
předseda dozorčí rady Ing. Jakub Unucka MBA 29.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Vznik funkce 31.1.2017
Adresa: Pod kinem 713 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Marcel Sikora 16.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: tř. T. G. Masaryka 2320 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Mgr. Daniel Havlík 16.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: Nová 1516 2, 747 14 Ludgeřovice Česká republika
předseda Ing. Zdislav Wantula 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 2.3.2005
Adresa: Fučíkova 1089/58 , Karviná 735 06
místopředseda Ing. Josef Jalůvka 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 2.3.2005
Adresa: 436 , Kopřivnice 742 21
člen Václav Pomikálek 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Adresa: Malá strana 794 , Studénka 742 13
člen Ing. Jiří Veverka 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Adresa: Albrechtická 2252/37 , Krnov 794 01
člen Prof. Ing. Vítězslav Kuta CSc. 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Adresa: Kuršova 690/52 , Ostrava 721 00
člen JUDr. Josef Babka 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 2.3.2005
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Pavol Lukša 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 20.4.2005
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: 592 , 739 12 Čeladná Česká republika
místopředseda dozorčí rady Mgr. Pavel Drobil 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 20.4.2005
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: Kostelní 312 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady JUDr. Josef Babka 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Pavol Kubuš 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Opavská 772/10 , Hlučín 748 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Šuška 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Bukovanského 1345/30 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Stanjura 4.10.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 2.3.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Englišova 2202/83 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Petr Hazmuka 4.10.2005 - 17.5.2010
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Mariánskohorská 2787/3 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Radovan Řeháček 4.10.2005 - 17.5.2010
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: U Střelnice 296/5 , Bílovec 743 01
člen dozorčí rady Petr Vašek 4.10.2005 - 17.5.2010
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: 173 , Mošnov 742 51
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Drobil 2.4.2009 - 25.8.2010
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Kostelní 312 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Radovan Cyroň 17.5.2010 - 24.5.2011
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: Kosmonautů 373 , Bohumín 735 81
předseda dozorčí rady Miroslav Novák 2.4.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 26.1.2009
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: Hlavní třída 867/38 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Josef Babka 2.4.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 26.1.2009
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Pavol Lukša 2.4.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 592 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Petr Gawlas 2.4.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Bezručova 817 , Jablunkov 739 91
člen dozorčí rady doc. Ing. Marian Lebiedzik Ph.D. 2.4.2009 - 27.4.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 314 , Petrovice u Karviné 735 72
člen dozorčí rady Ing. David Maňas 25.8.2010 - 27.4.2013
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Záhumenní 947/6 , Hlučín 748 01
člen dozorčí rady Petr Hazmuka 24.5.2011 - 27.4.2013
Adresa: Mariánskohorská 2787/3 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Liana Janáčková 27.4.2013 - 24.12.2013
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: Olivova 553/3 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady Jaroslav Marek 27.4.2013 - 12.4.2015
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: 233 , Raškovice 739 04
člen dozorčí rady Bc. Petr Vašek 17.5.2010 - 25.3.2017
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: 173 , Mošnov 742 51
člen dozorčí rady Radovan Řeháček 17.5.2010 - 25.3.2017
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: U Střelnice 296/5 , Bílovec 743 01
člen dozorčí rady Petr Hazmuka 27.4.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: Mariánskohorská 2787/3 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Josef Babka 27.4.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Vznik funkce 30.1.2013
Zánik funkce 22.12.2016
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Daniel Havlík 27.4.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Vznik funkce 30.1.2013
Zánik funkce 22.12.2016
Adresa: Na Návsi 784/56 , Ludgeřovice 747 14
člen dozorčí rady Radim Miklas 27.4.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: Františka Formana 274/53 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ivan Strachoň 27.4.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: Pinkavova 113/23 , Ostrava 719 00
člen dozorčí rady Liana Janáčková 24.12.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: Baarova 2073/4 , Ostrava 709 00
člen dozorčí rady Jaroslav Marek 12.4.2015 - 25.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 22.12.2016
Adresa: Novodvorská 3070 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Ing. Jakub Unucka MBA 25.3.2017 - 29.3.2017
Vznik členství 22.12.2016
Vznik funkce 31.1.2017
Adresa: Pod kinem 713 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vzientek 25.3.2017 - 16.2.2019
Vznik členství 22.12.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Jiráskova 457 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Vojtěch Filsák 25.3.2017 - 16.2.2019
Vznik členství 22.12.2016
Zánik členství 11.12.2018
Adresa: Přátelství 264/2 , Havířov 736 01

Sbírka Listin Letiště Ostrava, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2764/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnesení 57. sch. rady kraje Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 19.1.2015 10.3.2015 3
B 2764/SL 80 notářský zápis [Nz 1346/2014, N 1461/2014] Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 12.12.2014 15.1.2015 4
B 2764/SL 78 účetní závěrka [2013] VZZ Krajský soud v Ostravě 26.11.2014 8.12.2014 4
B 2764/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.6.2014 7.10.2014 15.10.2014 14
B 2764/SL 76 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 7.10.2014 15.10.2014 57
B 2764/SL 75 ostatní Dodatek č. 26 ke Smlouvě o nájmu Krajský soud v Ostravě 2.5.2014 13.5.2014 2
B 2764/SL 74 ostatní Dodatek č. 25 ke Smlouvě o nájmu Krajský soud v Ostravě 2.5.2014 13.5.2014 3
B 2764/SL 73 ostatní Dodatek č.24 ke Sml.o nájmu Krajský soud v Ostravě 4.9.2013 5.9.2013 4
B 2764/SL 72 ostatní Dodatek č. 23 ke smlouvě o nájmu Krajský soud v Ostravě 13.2.2013 26.7.2013 31.7.2013 2
B 2764/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 10.7.2013 23.7.2013 53
B 2764/SL 70 ostatní - Dodatek č.22 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 5.4.2013 12.4.2013 2
B 2764/SL 69 ostatní - Dodatek č.21 ke sml.o nájmu Krajský soud v Ostravě 5.4.2013 12.4.2013 3
B 2764/SL 68 notářský zápis NZ 85/2012 - rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 18.10.2012 29.11.2012 4
B 2764/SL 67 ostatní dodatek č. 20 Krajský soud v Ostravě 17.10.2012 29.11.2012 2
B 2764/SL 66 ostatní dodatek č. 19 ke sml.o nájmu Krajský soud v Ostravě 17.10.2012 29.11.2012 5
B 2764/SL 65 výroční zpráva r. 2011 s ÚZ, zpr. aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 22.6.2012 14.8.2012 55
B 2764/SL 64 ostatní - dod. č. 18 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 23.12.2011 6.1.2012 23.1.2012 3
B 2764/SL 63 převod,náj.podn.,ovládání -Dodatek č.17 ke sml.o nájmu Krajský soud v Ostravě 21.12.2011 9.1.2012 2
B 2764/SL 62 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 29.8.2011 10.10.2011 53
B 2764/SL 61 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 15.10.2010 15.10.2010 54
B 2764/SL 60 podpisové vzory Ing. David Maňas Krajský soud v Ostravě 27.7.2010 25.8.2010 25.8.2010 2
B 2764/SL 59 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn.58schůze rady kraj Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 25.8.2010 25.8.2010 4
B 2764/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -protokol o průběhu voleb Krajský soud v Ostravě 31.3.2010 26.5.2010 27.5.2010 2
B 2764/SL 57 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 20.1.2010 Krajský soud v Ostravě 17.2.2010 2.3.2010 2.3.2010 28
B 2764/SL 56 notářský zápis NZ 29/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 20.1.2010 2.3.2010 2.3.2010 4
B 2764/SL 55 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 15.11.2009 Krajský soud v Ostravě 12.1.2010 28.1.2010 28.1.2010 28
B 2764/SL 54 notářský zápis Nz 643/2009 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 25.11.2009 28.1.2010 28.1.2010 9
B 2764/SL 53 podpisové vzory - Ing. Michal Holubec Krajský soud v Ostravě 17.11.2009 10.12.2009 10.12.2009 3
B 2764/SL 52 stanovy společnosti k 14.10.2009 - ÚZ Krajský soud v Ostravě 14.10.2009 10.12.2009 10.12.2009 28
B 2764/SL 51 ostatní - Usn. 10/09 představenstva Krajský soud v Ostravě 24.9.2009 10.12.2009 10.12.2009 4
B 2764/SL 50 ostatní - Výpis z usn. sch. rady kraje Krajský soud v Ostravě 14.11.2009 10.12.2009 10.12.2009 2
B 2764/SL 49 podpisové vzory - Ing. Michaela Uherková Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 27.7.2009 2.9.2009 1
B 2764/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - Usnesení představenstva Krajský soud v Ostravě 23.6.2009 27.7.2009 2.9.2009 1
B 2764/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - Výpis usn. schůze kraje Krajský soud v Ostravě 17.6.2009 27.7.2009 2.9.2009 1
B 2764/SL 46 výroční zpráva r. 2008 vč. ú.z.,př.,zpr.aud.§ Krajský soud v Ostravě 20.4.2009 27.7.2009 2.9.2009 54
B 2764/SL 45 účetní závěrka r. 2008 vč.příl., zpr. audit Krajský soud v Ostravě 20.4.2009 27.7.2009 2.9.2009 37
B 2764/SL 44 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 27.7.2009 2.9.2009 3
B 2764/SL 43 podpisové vzory Ing.Lub.Vavroš,Ing.P.Schneider Krajský soud v Ostravě 5.5.2009 8.6.2009 15.6.2009 2
B 2764/SL 42 rozhod. o statut. orgánu -záp.z jed.předst.-volba Krajský soud v Ostravě 22.4.2009 8.6.2009 15.6.2009 1
B 2764/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -výp.z usn.14/747z 22.4.09 Krajský soud v Ostravě 28.4.2009 8.6.2009 15.6.2009 3
B 2764/SL 40 ostatní - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 26.1.2009 15.4.2009 16.4.2009 4
B 2764/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - Výpis z usn.4.sch.rady kraje Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 15.4.2009 16.4.2009 2
B 2764/SL 38 výroční zpráva r. 2007 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 7.1.2009 110
B 2764/SL 37 stanovy společnosti úpl.zn. k 26.6.2008 Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 24.10.2008 29.10.2008 27
B 2764/SL 36 převod,náj.podn.,ovládání - Dodatek č.10 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 5.5.2008 5.5.2008 3
B 2764/SL 35 převod,náj.podn.,ovládání - Dodatek č. 9 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 12.12.2007 5.5.2008 5.5.2008 3
B 2764/SL 34 převod,náj.podn.,ovládání - Dodatek č. 8 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 6.12.2007 5.5.2008 5.5.2008 3
B 2764/SL 33 převod,náj.podn.,ovládání - Dodatek č. 7 ke sml. o nájmu Krajský soud v Ostravě 20.2.2007 5.5.2008 5.5.2008 8
B 2764/SL 32 podpisové vzory - Ing. Martin Hrnčárek Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 25.4.2008 5.5.2008 2
B 2764/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - Výp.z usn.167.sch.rady kraje Krajský soud v Ostravě 21.2.2008 25.4.2008 5.5.2008 2
B 2764/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - Usnes. 01/08 představenstva Krajský soud v Ostravě 28.1.2008 25.4.2008 5.5.2008 1
B 2764/SL 29 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Ostravě 10.1.2007 25.4.2008 5.5.2008 1
B 2764/SL 28 výroční zpráva r.2006,vč.ÚZ,zpr.audit.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 5.4.2007 25.3.2008 26.3.2008 41
B 2764/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 9.1.2007 6.3.2007 14.3.2007 2
B 2764/SL 26 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn.103.sch.rady kraje Krajský soud v Ostravě 21.12.2006 6.3.2007 14.3.2007 2
B 2764/SL 25 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 6.3.2007 14.3.2007 2
B 2764/SL 24 podpisové vzory -2x Liška,Kouřil Krajský soud v Ostravě 6.3.2007 14.3.2007 2
B 2764/SL 23 ostatní dod.č. 6 ke sml. o nájmu pod. Krajský soud v Ostravě 7.11.2006 7.11.2006 5
B 2764/SL 22 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 8.6.2006 25.7.2006 11.8.2006 27
B 2764/SL 21 notářský zápis Nz 341/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 8.6.2006 25.7.2006 11.8.2006 7
B 2764/SL 20 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 24.7.2006 11.8.2006 37
B 2764/SL 19 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 23.2.2006 7.4.2006 12.4.2006 27
B 2764/SL 18 notářský zápis Nz 106/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 23.2.2006 10.3.2006 15.3.2006 7
B 2764/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 5.1.2006 23.2.2006 27.2.2006 2
B 2764/SL 16 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn. sch rady kraje Krajský soud v Ostravě 22.12.2005 6.2.2006 2
B 2764/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.2.2006 2
B 2764/SL 14 ostatní dod.č. 5 ke sml. o nájmu pod. Krajský soud v Ostravě 6.1.2006 6.1.2006 2
B 2764/SL 13 ostatní dod.č. 4 ke sml. o nájmu pod. Krajský soud v Ostravě 6.1.2006 6.1.2006 2
B 2764/SL 12 ostatní dod. č. 3 ke sml. o nájmu pod. Krajský soud v Ostravě 6.1.2006 6.1.2006 3
B 2764/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -usn.4 schůze rady kraje Krajský soud v Ostravě 3.3.2005 24.10.2005 3
B 2764/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 20.4.2005 24.10.2005 6
B 2764/SL 9 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 7.7.2005 19.7.2005 33
B 2764/SL 6 stanovy společnosti úpl..zn. Krajský soud v Ostravě 2.3.2005 14.4.2005 21.4.2005 27
B 2764/SL 8 ostatní dod.č.2 ke sml. o nájmu podnik Krajský soud v Ostravě 19.4.2005 19.4.2005 4
B 2764/SL 7 ostatní dod.č.1 ke sml. o nájmu podnik Krajský soud v Ostravě 19.4.2005 19.4.2005 43
B 2764/SL 5 ostatní -smlouva o nájmu podniku Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 28.6.2004 28.6.2004 14
B 2764/SL 4 ostatní -návrh sml. o nájmu podniku Krajský soud v Ostravě 25.5.2004 26.5.2004 14
B 2764/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.3.2004 18
B 2764/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR,předst. Krajský soud v Ostravě 25.9.2003 5.3.2004 2
B 2764/SL 1 notářský zápis Nz 879/2003 vč.zakl.l.,stanov Krajský soud v Ostravě 25.9.2003 5.3.2004 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Letiště Ostrava, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26827719
Jméno Letiště Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 3.3.2004
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 7

Sídlo Letiště Ostrava, a.s.

Živnosti a provozovny Letiště Ostrava, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 93, Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny 1006085254
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.6.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 11.4.2005
Provozovna č. 3
Provozovna 498, Morávka 739 04
Identifikační číslo provozovny 1007116927
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 9.8.2007
Provozovna č. 4
Provozovna 497, Morávka 739 04
Identifikační číslo provozovny 1007116935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 9.8.2007

Živnost č. 2 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.6.2004

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.5.2008

Živnost č. 4 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.6.2004

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.7.2004

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 742 51 Mošnov
Identifikační číslo provozovny 1007116919
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.5.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2007

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2004
Zánik oprávnění 31.12.2008

Živnost č. 16 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2004
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 18 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Letiště Ostrava, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Holubec
Člen statutárního orgánu Martin Vymětal
Člen statutárního orgánu Ing. Michaela Bachoríková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Letiště Ostrava, a.s.

IČO: 26827719
Firma: Letiště Ostrava, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Mošnov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 3.3.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image