Hlavní navigace

FIRMA Lesy města Brna, a.s. IČO: 60713356

Lesy města Brna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Lesy města Brna, a.s. (60713356) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křížkovského 247/9, 66434 Kuřim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1994 a je stále aktivní. Lesy města Brna, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Lesy města Brna, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Lesy města Brna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lesy města Brna, a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 1. 7. 1994
Spisová značka: B 4713
IČO (identifikační číslo osoby): 60713356
Jméno: Lesy města Brna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.2006
Zapsána dne: 1.7.1994
Změna stanov akciové společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18.3.2015. 9.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.6.2014
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.9.2010 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti Lesy města Brna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 166.000.000,- Kč, slovy: sto šedesát šest milionů korun českých, o částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, na novou výši 167.499.960,- Kč, slovy: sto šedesát sedm milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šed esát korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem - Statutárním městem Brno, se sídlem Brno Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, (dále upisovatel), za emisní kurz, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Up isovatel splatí emisní kurz takto: - emisní kurz ve 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, nepeněžitým vkladem - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010. Znalec byl ustanoven pro zpracování posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6357/2010-13, ze dne 12.7.2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Statutárním městem Brno, se sídlem Brno, Dominik ánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. e) Jediný akcionář schvaluje, aby na níže popsaný nepeněžitý vklad upisovatele - Statutárního města Brno bylo jako protiplnění vydán 1 ks, slovy: jeden kus kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499 .960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. f) Emisní ážio je nulové. g) Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - Statutárního města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010, a to:- budova č.p. 187 postavená na pozemku parcelní číslo 1118 a pozemek parcelní číslo 1118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 650, pro obec Lipů vka, katastrální území Lipůvka, okres Blansko. h) Veřejná nabídka akcií nebude realizována. i) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ 607 13 356. j) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsané akcie nepeněžitým vkladem na základě písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku v platném znění spolu s předáním předmětných nemovitostí. Lhůta pro upsání akcií činí třicet i dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. 7.10.2010 - 24.11.2010
Společnost Lesy města Brna, spol. s r.o., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, změnila svou právní formu na akciovou společnost Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356. 1.9.2006
Převod akcie je podmíněn podle Zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným bodem jednání je převod akcie a převod odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. S mlouva o převodu akcie uzavřená na základě jiného postupu je neplatná. Totéž platí pro případné zastavení akcie. 1.9.2006

Kapitál Lesy města Brna, a.s.

Základní kapitál 167 499 960 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.2010
Základní kapitál 166 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2006  - 24.11.2010
Základní kapitál 195 091 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2005  - 1.9.2006
Základní kapitál 190 891 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.2002  - 14.12.2005
Základní kapitál 187 559 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.2001  - 4.6.2002
Základní kapitál 176 199 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.2000  - 17.3.2001
Základní kapitál 7 281 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.1998  - 30.3.2000
Základní kapitál 5 188 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.5.1996  - 4.3.1998
Základní kapitál 429 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1994  - 9.5.1996

Akcie Lesy města Brna, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 499 960 Kč 1 24.11.2010
Kmenové akcie na jméno 166 000 000 Kč 1 1.9.2006

Sídlo Lesy města Brna, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Křížkovského 247/9, Kuřim 66434, Česká republika 1.11.2013
Adresa: Křížkovského 247, Kuřim 66434, Česká republika 1.7.1994 - 1.11.2013

Předmět podnikání Lesy města Brna, a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování dráhy - vlečky 17.4.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 17.4.2009
Truhlářství, podlahářství 17.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.4.2009
přípravné práce pro stavby 25.6.2007 - 17.4.2009
ubytovací služby 25.6.2007 - 17.4.2009
truhlářství 4.12.2006 - 17.4.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.9.2006 - 17.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 25.7.2001 - 17.4.2009
správa a údržba nemovitostí 25.7.2001 - 17.4.2009
realitní činnost 25.7.2001 - 17.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25.7.2001 - 17.4.2009
činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 25.7.2001 - 17.4.2009
zprostředkování služeb 25.7.2001 - 17.4.2009
specializovaný maloobchod 25.7.2001 - 17.4.2009
velkoobchod 25.7.2001 - 17.4.2009
zprostředkování obchodu 25.7.2001 - 17.4.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 25.7.2001 - 17.4.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 25.7.2001 - 17.4.2009
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 25.7.2001 - 17.4.2009
poskytování technických služeb 25.7.2001 - 17.4.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 25.7.2001 - 17.4.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 25.7.2001 - 17.4.2009
provozování dráhy - vlečky 25.7.2001 - 17.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 25.7.2001 - 17.4.2009
prodej jedů, žíravin a pesticidů 3.12.1998 - 25.7.2001
údržba zeleně a rekreačních ploch 20.7.1998 - 25.7.2001
zprostředkovatelská činnost 20.7.1998 - 25.7.2001
lesnictví a služby s tím spojené 20.7.1998 - 25.7.2001
úprava a preparace loveckých trofejí 20.7.1998 - 25.7.2001
provoz pily 5.11.1996 - 25.7.2001
správa a rozvoj svěřeného lesního majetku 30.9.1994 - 25.7.2001
dodržování a zlepšování stavu lesa 30.9.1994 - 25.7.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců ( v oblasti lesního hospodářství) 30.9.1994 - 25.7.2001
provozování cestovní kanceláře 30.9.1994 - 25.7.2001
silniční motorová doprava 1.7.1994 - 25.7.2001
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.1994 - 25.7.2001

Vedení firmy Lesy města Brna, a.s.

Statutární orgán Lesy města Brna, a.s.

Člen představenstva Ing. Roman Bartolšic
Ve funkci od 17.7.2022
Adresa Pekařská 403/12, 60200 Brno
Místopředseda představenstva Ing. Vít Beran
Ve funkci od 8.3.2019
Adresa Ríšova 665/91, 64100 Brno
Člen představenstva JUDr. Šárka Cechová
Ve funkci od 8.3.2019
Adresa Ve vilkách 126/41, 64400 Brno
Předseda představenstva Ludvík Kadlec
Ve funkci od 8.3.2019
Adresa Faměrovo náměstí 15/34, 61800 Brno
Člen představenstva Ing. Jiří Neshyba
Ve funkci od 10.2.2021
Adresa 74, 66471 Braníškov
Člen představenstva Ing. Roman Bartolšic
Ve funkci od 31.1.2020 do 17.7.2022
Adresa Merhautova 836/64, 61300 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Neshyba
Ve funkci od 18.2.2015 do 10.2.2021
Adresa 74, 66471 Braníškov
Člen představenstva Ing. Roman Bartolšic
Ve funkci od 8.3.2019 do 31.1.2020
Adresa Sedláčkova 2902/22, 62800 Brno
Člen představenstva Ing. Vít Beran
Ve funkci od 18.2.2015 do 8.3.2019
Adresa Ríšova 665/91, 64100 Brno
Předseda představenstva RNDr. Mojmír Vlašín
Ve funkci od 18.2.2015 do 8.3.2019
Adresa Drozdí 31/7, 62100 Brno
Místopředseda představenstva Mgr. Šárka Korkešová
Ve funkci od 26.7.2016 do 8.3.2019
Adresa Přední 1080/3a, 61800 Brno
místopředseda představenstva Marek Janíček
Ve funkci od 18.2.2015 do 26.7.2016
Adresa Zelná 68/7, 61900 Brno
člen představenstva JUDr. Michal Chládek
Ve funkci od 30.5.2013 do 18.2.2015
Adresa Dubová 645/21, 63700 Brno
člen představenstva Jiří Neshyba
Ve funkci od 8.8.2013 do 18.2.2015
Adresa 74, 66471 Braníškov
předseda představenstva Ludvík Kadlec
Ve funkci od 19.6.2014 do 18.2.2015
Adresa Faměrovo náměstí 15/34, 61800 Brno
člen představenstva Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ve funkci od 19.6.2014 do 18.2.2015
Adresa Renneská třída 395/15, 63900 Brno
místopředseda představenstva Jiří Novotný
Ve funkci od 19.6.2014 do 18.2.2015
Adresa Turgeněvova 1133/16, 61800 Brno
člen představenstva Dušan Pazdírek
Ve funkci od 19.6.2014 do 18.2.2015
Adresa Husova 172/9, 60200 Brno
místopředseda představenstva Jiří Novotný
Ve funkci od 22.12.2010 do 19.6.2014
Adresa Turgeněvova 1133/16, 61800 Brno
předseda představenstva Ludvík Kadlec
Ve funkci od 22.12.2010 do 19.6.2014
Adresa Faměrovo nám. 15/34, 61800 Brno
člen představenstva Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ve funkci od 22.12.2010 do 19.6.2014
Adresa Renneská třída 395/15, 63900 Brno
člen představenstva Dušan Pazdírek
Ve funkci od 22.12.2010 do 19.6.2014
Adresa Husova 172/9, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Neshyba
Ve funkci od 22.12.2010 do 8.8.2013
Adresa 148, 66601 Deblín
člen představenstva JUDr. Michal Chládek
Ve funkci od 22.12.2010 do 30.5.2013
Adresa Dubová 645/21, 63700 Brno
předseda představenstva RNDr. Mojmír Vlašín
Ve funkci od 9.2.2007 do 22.12.2010
Adresa Drozdí 7, 62100 Brno
člen představenstva Mgr. Jasna Flamiková
Ve funkci od 9.2.2007 do 22.12.2010
Adresa Preslova 50, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Leopold Černý
Ve funkci od 9.2.2007 do 22.12.2010
Adresa Foltýnova 19, 63500 Brno
člen představenstva Jiří Novotný
Ve funkci od 9.2.2007 do 22.12.2010
Adresa Turgeněvova 16, 61800 Brno
člen představenstva Ing. Josef Burda
Ve funkci od 9.2.2007 do 22.12.2010
Adresa Černého 8, 63500 Brno
místopředseda představenstva RNDr. Barbora Javorová
Ve funkci od 9.9.2008 do 22.12.2010
Adresa Belcrediho 7, 62800 Brno
místopředseda představenstva MUDr. Daniel Rychnovský
Ve funkci od 9.2.2007 do 9.9.2008
Adresa Pod Vrškem 4, 62100 Brno
člen představenstva RNDr. Barbora Javorová
Ve funkci od 1.9.2006 do 9.2.2007
Adresa Belcrediho 7, 62800 Brno
člen představenstva JUDr. Helena Sýkorová
Ve funkci od 1.9.2006 do 9.2.2007
Adresa Voříškova 2, 62300 Brno
předseda představenstva Marie Stehlíková
Ve funkci od 1.9.2006 do 9.2.2007
Adresa Glocova 9, 62000 Brno
místopředseda představenstva Mgr. Jiří Janištin
Ve funkci od 1.9.2006 do 9.2.2007
Adresa Kotlanova 6, 62800 Brno
člen představenstva Ing. Miroslav Hošek
Ve funkci od 1.9.2006 do 9.2.2007
Adresa Žarošická 17, 62800 Brno
jednatel Ing. Leopold Černý
Ve funkci od 4.6.2002 do 1.9.2006
Adresa Foltýnova 19, 63500 Brno
jednatel ing. Leopold Černý
Ve funkci od 1.7.1994 do 4.6.2002
Adresa Foltýnova 19, 63500 Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lesy města Brna, a.s.

IČO (identifikační číslo): 60713356
Jméno: Lesy města Brna, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 7. 1994
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 5

Živnosti Lesy města Brna, a.s.

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 4. 2014

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 4. 2014

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 9. 2006

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1994

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1994

Statutární orgán Lesy města Brna, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ludvík Kadlec
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Neshyba
Člen statutárního orgánu: Ing. Vít Beran

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lesy města Brna, a.s.

IČO: 60713356
Firma: Lesy města Brna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Kuřim
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 1. 7. 1994

Sídlo Lesy města Brna, a.s.

Sídlo: Křížkovského 247/9, Kuřim 66434

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba nábytku
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb
Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel