Firma Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. IČO 25189859


Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. (25189859) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lesní 691, Hluboká nad Vltavou 373 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 1999 a je stále aktivní. Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 985
IČO (identifikační číslo osoby) 25189859
Jméno Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.2.1999
Základní kapitál se zvyšuje z částky 53 459 000,- Kč slovy padesáttřimilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých o částku 3 430 000,- Kč, slovy třimilionyčtyřistatřicettisíc korun českých na částku 56 889 000,- Kč, slovy padesátšestmilionůosmsetosmdesá tdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 3430 ks (třitisícečtyřistatřicet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitel e, v listinné podobě. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED. Akcie budou upsány ve lhůtě do 30. 4. 2009 (třicátého dubna dvatisícedevět) a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41. Společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED, jakožto jediný akcionář společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. dále uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením peněžitých pohledávek jedinéh o akcionáře, kterým je společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED, kterou má za společností Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. z titulu půjčky poskytnuté dne 12. 5. 2008 společností FIRST ASSETS FINANCE LIMITED jako věřitelem společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. jako dlužníku v částce 1 230 000,- Kč, slovy jedenmiliondvěstětřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na splacení části emisního kurzu upsaných akcií a z titulu půjčky poskytnuté dne 30. 10. 2008 společno stí FIRST ASSETS FINANCE LIMITED jako věřitelem společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. jako dlužníku v částce 2 200 000,- Kč, slovy dvamilionydvěstětisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na splacení části emisní ho kurzu upsaných akcií. Společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED splatí emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozdě ji do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. 17.4.2009 - 5.5.2009
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. 11.6.2005
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch.zák. rozhodl dne 6.5.1999 o tomto zvýšení základního jmění: 4.6.1999 - 13.7.1999
a/ základní jmění bude zvýšeno o částku 52,459.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 4.6.1999 - 13.7.1999
b/ upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele a budou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude Kč 1.000,- v počtu 52 459 ks 4.6.1999 - 13.7.1999
c/ přednostní právo na upsání akcií má jediný akcionář Lesy Hluboká a.s., IČ 47 23 93 52 se sídle Střítež, okres Třebíč 4.6.1999 - 13.7.1999
d/ případné akcie neupsané s využitím přednostního práva bude možno upsat ve lhůtě tří měsíců ode dne následujícího po posledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva 4.6.1999 - 13.7.1999
e/ celý emisní kurz upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek ve vlastnictví zakladatele a jediného akcionáře společnosti: 4.6.1999 - 13.7.1999
dům č.p. 83 na stp. 345/3 a stp.č.345/3, dům č.p. 90 na stp. 345/12, a stp. č.345/12, dům č.p. 91 na stp.č. 345/11 a stp.č. 345/11 a pp.č. 345/2, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katatru nemovitostí na LV č. 987 pro obec Nová Ves a kat.úz. Nová Ves u Českých Budějovic 4.6.1999 - 13.7.1999
dům č.p. 290 na stp. č. 116 a stp. č. 116 a dům č.p. 291 na stp. č. 117/2 a stp. č. 117/2, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č.1090 pro obec a kat. úz. Ševětín 4.6.1999 - 13.7.1999
dům č.p. na stp. č. 301 a stp.č.301 /spolu s příslušenstvím vedlejší stavby a venkovní úpravy/, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1551 pro obec a kat.území Hluboká nad Vltavou 4.6.1999 - 13.7.1999
bažantnice-Borek II /nezapsán v katastru nemovitostí/ na stp.č.774 a na stp.č. 775 a stp.č. 774 a 775, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1551 pro obec a kat. území Hluboká nad Vltavou 4.6.1999 - 13.7.1999
dům č.p. 677 / bažantnice-Borek I/ na stp.č. 786 a stp.č. 786 a stp.č. 782 a st.č.783, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1551 pro obec a kat. území Hluboká nad Vltavou 4.6.1999 - 13.7.1999
objekt pilnice /nezapsán v katastru nemovitostí/na stp.č.69/2, a stp. č. 69/2, zapsaná u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 445 pro obec Hluboká nad Vltavou a kat. úz. Poněšice 4.6.1999 - 13.7.1999
provozní budovy pův. manipulačního skladu v kat.úz. Nová Ves u Českých Budějovic / nezapsány v katastru nemovitostí/ na pozemku jiného vlastníka - ČR - správce Pozemkový fond 4.6.1999 - 13.7.1999
dům č.p. 108 na stp.č. 136 a stp.č. 136, stp.č. 138/2, stp.č. 234/12, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Česských Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 232 pro obec Hluboká nad Vltavou a kat.úz. Purkarec 4.6.1999 - 13.7.1999
manipulační sklad na stp.č.1016/7 a stp.č. 1016/7, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1551 pro obec a kat. území Hluboká nad Vltavou 4.6.1999 - 13.7.1999
bažantnice Černiš na stp. č. 372/1, stp. č. 372/2 a stp.č. 372/3 v kat. úz. České Vrbné 4.6.1999 - 13.7.1999
inženýrské stavby a venkovní úpravy na stp.č. 2076/3 a stp.č.2076/3, vše zapsané u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1943 pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 2. 4.6.1999 - 13.7.1999
Dále jsou předmětem nepeněžitého vkladu samostatné movité věci a soubory movitých věcí, a to - stroje lesní a zemědělské, vozidla, blíže specifikované a oceněné ve znaleckých posudcích soudních znalců ing. Uttla, č. posudku 2885-99-99, a ing. Kučery, č. posudku 65-7-99 - technologické zařízení, blíže specifikované a oceněné ve znaleckých posudcích soudních znalců ing. Uttla, č. posudku 2867-81-99, a ing. Kučery, č. posudku 66-8-99 - technologické zařízení pilařského provozu, blíže specifikované a oceněné ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Kučery, č. posudku 63-5-99 - výpočetní technika, blíže specifikovaná a oceněná ve znaleckých posudcích soudních znalců ing. Uttlové, č. posudku 410/8/99, a Dr. Petrové, č. posudku 139/5/99. Dále jsou předmětem nepeněžitého vkladu finanční investice v celkové výši Kč 91.000,-, zásoby ve výši Kč 11,016.000,- a krátkodobé pohledávky v částce Kč 6,558.3000,-. Nepeněžitý vklad zakladatele a jediného akcionáře byl oceněn dvěma souhrnnými znaleckými posudky soudních znalců, a to znaleckým posudkem soudního znalce ing. Jaroslava Vondrů ze dne 25. 4.1999, č. posudku 28/99, částkou 73,216.874,- /slovy sedmdessáttři miliony dvěstěšestnáct tisíc osmsetsedmdesátčtyři koruny české/ a znaleckým posudkem soudního znalce ing. Jany Uttlové ze dne 26. 4. 1999, č. posudku 417/15/99, částkou Kč 73,260.540,- /slovy sedmddesáttři miliony dvěstěšedesát tisíc pětsetčtyřicet korun českých/ a to na podkladě shora citovaných znaleckých posudků soudních znalců ing. Uttla, ing. Kučery, ing. Uttlové a Dr. Petrové a dále na podkladě ocenění nemovitého majetku provedeného ve znaleckých posudcích soudních znalců ing. Bostla a ing. Blažka. Pro zvýšení základního jmění společnosti nepeněžitým vkladem bylo použito ocenění nepeněžitého vkladu společnosti Hluboká a.s. ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Vondrů ze dne 25. 4. 1999, v němž je stanovena nižší hodnota nepeněžitého vkladu, přičemž na vklad se započítává jeho hodnota ve výši Kč 52,459.000,-. 4.6.1999 - 13.7.1999
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je akciová společnost Lesy Hluboká. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 20. 1. 1999 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 22.2.1999 - 11.6.2005

Aktuální kontaktní údaje Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Kapitál Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

zakladni jmění 56 889 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.2009
zakladni jmění 53 459 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.1999 - 5.5.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.2.1999 - 13.7.1999

Akcie Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 4 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 16 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 8 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 8 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 2 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 56 889 5.5.2009 - 24.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 53 459 13.7.1999 - 5.5.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 22.2.1999 - 13.7.1999

Sídlo Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lesní 691 , Hluboká nad Vltavou 373 41 8.12.2016
Adresa Lesní 691 , Hluboká nad Vltavou 373 41 22.2.1999 - 8.12.2016

Předmět podnikání Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 5.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 5.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 24.8.2007
silniční motorová doprava nákladní: - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 24.8.2007 - 5.6.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 2.2.2005 - 2.2.2005
silniční motorová doprava nákladní: vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 2.2.2005 - 24.8.2007
opravy silničních vozidel 5.4.2004
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 5.4.2004 - 5.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.4.2004 - 5.6.2009
zprostředkování obchodu 2.10.2002 - 5.6.2009
zprostředkování služeb 2.10.2002 - 5.6.2009
velkoobchod 2.10.2002 - 5.6.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 2.10.2002 - 5.6.2009
specializovaný maloobchod 2.10.2002 - 5.6.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 2.10.2002 - 5.6.2009
jateční opracování zvěřiny a zpracování ryb, včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich 14.2.2000 - 5.6.2009
zemědělství 22.2.1999
chov sladkovodních a mořských ryb a mořských živočichů 22.2.1999
farmový chov zvěře 22.2.1999
hostinská činnost 22.2.1999
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 22.2.1999 - 2.10.2002
zprostředkovatelská činnost 22.2.1999 - 2.10.2002
lesnictví 22.2.1999 - 5.4.2004
odborné služby spojené s lesnictvím 22.2.1999 - 5.4.2004
opravy motorových vozidel 22.2.1999 - 5.4.2004
služby organizačních a ekonomických poradců 22.2.1999 - 5.4.2004
silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž/00/99/00242/II Okresního úřadu v Českých Budějovicích 22.2.1999 - 2.2.2005
opravy ostatních dopravních prostředků 22.2.1999 - 5.6.2009
opravy motorových pil, ručního nářadí a ochranných pomůcek 22.2.1999 - 5.6.2009

vedení firmy Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Statutární orgán Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva nebo představenstvem k jednotlivým úkonům pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby jednající za společnost k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 22.2.1999
člen představenstva JUDr. Vojtěch Slówik 22.2.1999 - 21.6.1999
Adresa: Nechvílova 1854/12 , Praha 148 00
člen představenstva JUDr. František Trenda 22.2.1999 - 21.6.1999
Adresa: Česká republika
Hluboká nad Vltavou, Radonice 1
člen představenstva Ing. Ivan Kalina CSc. 22.2.1999 - 16.2.2000
Adresa: Česká republika
Bernartice, Olešná 77
člen představenstva Ing. Miloš Balák 22.2.1999 - 16.2.2000
Adresa: 130 , Jivina 294 14
předseda představenstva JUDr. Vojtěch Slówik 21.6.1999 - 16.2.2000
Adresa: Nechvílova 1854/12 , Praha 148 00
místopředseda představenstva JUDr. František Trenda 21.6.1999 - 16.2.2000
Adresa: Česká republika
Hluboká nad Vltavou, Radonice 1
člen představenstva Aleš Balák 16.2.2000 - 2.2.2005
Adresa: Čechova 677/22 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva JUDr. František Trenda 16.2.2000 - 30.10.2006
Zánik členství 15.11.2005
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Česká republika
Hluboká nad Vltavou, Radonice 1
předseda představenstva Pavel Pletka 30.10.2006 - 15.11.2006
Vznik členství 22.10.2006
Vznik funkce 22.10.2006
Adresa: Kněžskodvorská 2177 , 370 04 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Stanislav Helige 22.2.1999 - 5.5.2009
Zánik členství 14.7.2008
Adresa: 137 , Temelín 373 01
předseda představenstva Ing. Pavel Pletka 15.11.2006 - 1.11.2011
Vznik členství 22.10.2006
Zánik členství 19.9.2011
Vznik funkce 22.10.2006
Zánik funkce 19.9.2011
Adresa: Kněžskodvorská 2177/31 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Aleš Balák 2.2.2005 - 18.5.2012
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Jičínská 1133 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Eduard Gaisler 5.5.2009 - 18.5.2012
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Sukova 1006 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda představenstva Ing. Pavel Pletka 1.11.2011 - 18.5.2012
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 29.3.2012
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 29.3.2012
Adresa: Kněžskodvorská 2177/31 , České Budějovice 370 04

Dozorčí rada Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Bedřichv Fišer 22.2.1999 - 4.6.1999
Adresa: Budovatelská 1987 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Novák 22.2.1999 - 21.9.2001
Adresa: Na výhledu 450/1 , Rudolfov 373 71
člen dozorčí rady Ing. Karel Mach 22.2.1999 - 2.10.2002
Zánik členství 20.7.2002
Adresa: Ant. Barcala 1277/26 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady MUDr. Petr Čermák CSc. 22.2.1999 - 11.6.2005
Zánik členství 5.4.2005
Adresa: Lamačova 827/15 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Novák 21.9.2001 - 11.6.2005
Adresa: Dvořákova 866 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Ing. Anton Salva 2.10.2002 - 11.6.2005
Vznik členství 20.7.2002
Zánik členství 5.4.2005
Adresa: Závodu míru 901/157 , Karlovy Vary 360 17
člen dozorčí rady Ing. Pavel Dlouhý 22.2.1999 - 21.9.2011
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Na Vyhlídce 724 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda dozorčí rady Ing. Václav Novák 11.6.2005 - 1.11.2011
Vznik členství 22.2.1999
Zánik členství 19.9.2011
Vznik funkce 7.4.2005
Zánik funkce 19.9.2011
Adresa: Dvořákova 866 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Ing. Bedřich Fišer 4.6.1999 - 11.5.2012
Zánik členství 22.3.2012
Adresa: Budovatelská 1987 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Ing. Václav Novák 1.11.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 22.3.2012
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 22.3.2012
Adresa: Dvořákova 866 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Ing. Roman Březina 1.11.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 22.3.2012
Adresa: Průběžná 77 , 250 82 Úvaly - Hroušán ky Česká republika

Prokura Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloš Balák 21.6.1999 - 1.11.2011
Adresa: 130 , Jivina 294 14

Sbírka Listin Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 985/SL 61 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2012 25.7.2012 4
B 985/SL 60 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2011 3.5.2012 2
B 985/SL 59 ostatní Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2011 3.5.2012 2
B 985/SL 58 notářský zápis NZ 158/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2012 3.5.2012 7
B 985/SL 57 zpráva o vztazích -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2011 6
B 985/SL 56 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2011 11
B 985/SL 55 účetní závěrka -r.2009 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2011 21
B 985/SL 54 účetní závěrka -r.2009 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2011 4
B 985/SL 53 zpráva o vztazích -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.2010 6
B 985/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2009 28.7.2009 25
B 985/SL 51 notářský zápis 315/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2009 28.7.2009 6
B 985/SL 50 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 12
B 985/SL 49 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 2
B 985/SL 48 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 4
B 985/SL 47 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 20
B 985/SL 46 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 12
B 985/SL 45 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 2
B 985/SL 44 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 4
B 985/SL 43 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 17
B 985/SL 42 ostatní - přehled o pen. tocích Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2009 2
B 985/SL 41 ostatní - zápis o vydání rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 3
B 985/SL 40 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 4
B 985/SL 39 ostatní - potvrzení Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 1
B 985/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 1
B 985/SL 37 ostatní - listina upisovatele Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 3
B 985/SL 36 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2009 4
B 985/SL 35 notářský zápis 160/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2009 20
B 985/SL 34 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 17.4.2009 6
B 985/SL 33 zpráva o vztazích -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2008 6
B 985/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2007 24.8.2007 25
B 985/SL 31 notářský zápis 422/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2007 24.8.2007 8
B 985/SL 30 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 1
B 985/SL 29 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 2
B 985/SL 28 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 2
B 985/SL 27 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 12
B 985/SL 26 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 4
B 985/SL 25 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 4
B 985/SL 24 účetní závěrka r.2006 přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 17
B 985/SL 23 účetní závěrka r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 1
B 985/SL 22 ostatní -Zpráva o vztazích - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2007 12.4.2007 5
B 985/SL 21 ostatní -Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 19.10.2006 1.11.2006 59
B 985/SL 20 podpisové vzory +Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.10.2006 1.11.2006 3
B 985/SL 19 ovládací smlouva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2006 5
B 985/SL 18 účetní závěrka + Výroč.zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2005 33
B 985/SL 17 ovládací smlouva - Zpr.o vztazích -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2005 5
B 985/SL 16 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.4.2004 5
B 985/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění k 16.1.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2004 26
B 985/SL 14 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2003 26
B 985/SL 13 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2003 6
B 985/SL 12 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 18.4.2003 5
B 985/SL 11 notářský zápis 147/2002 + ÚZ Stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2002 23.9.2002 16
B 985/SL 10 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2002 24
B 985/SL 9 ovládací smlouva za rok 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2002 19.4.2002 1
B 985/SL 8 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2001 23
B 985/SL 7 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2001 14
B 985/SL 6 notářský zápis 41/2000-Změna stanov+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2000 15.2.2000 29
B 985/SL 5 notářský zápis 151/99-Úpl.znění ZL+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.1999 29.6.1999 34
B 985/SL 4 notářský zápis 131/99 Úplné znění ZL Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1999 7.6.1999 35
B 985/SL 3 posudek znalce č.417/15/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1998 7.6.1999 14
B 985/SL 2 posudek znalce č.28/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.1999 7.6.1999 11
B 985/SL 1 notářský zápis 21/99-Přijetí ZL+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 20.1.1999 25.2.1999 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

IČO (identifikační číslo) 25189859
Jméno Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 22.2.1999
Celkový počet živností: 20

Sídlo Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Živnosti a provozovny Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 17.10.2012

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 17.10.2012

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 17.10.2012

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 17.10.2012

Živnost č. 5 lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 6 odborné služby spojené s lesnictvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 20.6.2002

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 17.10.2012

Živnost č. 10 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 20.6.2002

Živnost č. 11 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 opravy motorových pil, ručního nářadí a ochranných pomůcek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 jateční opracování zvěřiny a zpracování ryb, včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

IČO: 25189859
Firma: Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: Hluboká nad Vltavou
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22.2.1999

Sídlo Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Sídlo: Lesní 691, Hluboká nad Vltavou 373 41

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image