Firma Lesní společnost Litoměřice, a.s. IČO 47307692


Lesní společnost Litoměřice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Lesní společnost Litoměřice, a.s. (47307692) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lodní náměstí 652, 412 01 Litoměřice - Předměstí Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1992 a je stále aktivní. Lesní společnost Litoměřice, a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Lesní společnost Litoměřice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Lesní společnost Litoměřice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Lesní společnost Litoměřice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Lesní společnost Litoměřice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 339
IČO (identifikační číslo osoby) 47307692
Jméno Lesní společnost Litoměřice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.11.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.7.2014 - 29.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 4.7.2014 - 29.11.2016
Dne 5.10.2009 rozhodla valná hromada osnížení základního kapitálu společnosti apřijala následující usnesení:a) snížit základní kapitál očástku 61.112.500,- Kč, slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pětset korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 24.445.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliony čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti.b) Sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 61.112.500,- Kč slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pět set korun českých, bude naloženo tak, že bude celá rozdělena mezi akcionáře.c) Snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ato tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu ozápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně:i) Hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 20.000,- Kč, slovy: Dvacet tisíc korun českých.ii) Hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých.d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií, se provede výměnou akcií za akcie snižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem jejich výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva snimi spojená apředstavenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Uvedeným rozhodnutím osnížení základního kapitálu se mění výše jmenovité hodnoty akcie představující jeden hlas pro rozhodování na valné hromadě, ato tak, že každých 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých, jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 14.10.2009
Na základě projektu přeměny ve formě vnitrostátní fúze ze dne 5.5.2009 došlo kvnitrostátní fúzi sloučením obchodní společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s., IČ 47307692, jako nástupnické společnosti aobchodní společnosti Pekařství, a.s., IČ 25066251, jako společnosti zanikající, kdy zanikající společnost byla zrušena bez likvidace ajejí veškeré jmění včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost. 17.8.2009
Dne 27.6.2008 rozhodla valná hromada společnosti osnížení základního kapitálu společnosti apřijala následující usnesení:1) základní kapitál společnosti se snižuje očástku 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 85,557.500,- Kč, slovy: Osmdesát pět milionů pětset padesát sedm tisíc pět set korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti.2) sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých, bude naloženo následovně:2a) částka 31,778.500,- Kč, slovy: Třicet jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc pět set korun českých, bude rozdělena mezi akcionáře.2b) částka 4,889.000,- Kč, slovy: Čtyři miliony osm set osmdesát devět tisíc korun českých, bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti.3) snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, ato tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu ozápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně:3a) hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: Jedno sto tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých.3b) hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých.4) snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii spodpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva snimi spojená apředstavenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 11.7.2008
Na základě smlouvy oprodeji části podniku ze dne 1.2.2008, uzavřené mezi obchodní společností Lesní společnost Litoměřice, a.s. jako prodávajícím na straně jedné aobchodní společností Gerhard Horejsek aspol., s.r.o., IČ 00526282 jako kupujícím na straně druhé, byla na obchodní společnost Gerhard Horejsek aspol., s.r.o., jako nabyvatele, převedena organizační složka podniku - truhlárna, středisko 71, sveškerými věcmi, právy amajetkovými hodnotami, včetně veškerých závazků, které slouží kprovozování převáděné části podniku. 28.5.2008
Valná hromada svým usnesením ze dne 8.6.2007 rozhodla osnížení základního kapitálu o 10,440.000,--Kč, slovy: Deset milionů čtyři sta čtyřicet korun českých, tedy snížení o 10.440 kusů akcií, slovy: Deset tisíc čtyři sta čtyřicet kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,--Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých.Po tomto snížení bude základní kapitál společnosti činit 122,225.000,--Kč, slovy: Jedno sto dvacet miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých. Důvod snížení základního kapitálu společnosti - postup vsouladu sustanovením § 161b, odst. 4 zákona 513/1991 Sb. Rozsah snížení základního kapitálu -10.440 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu - fyzickou likvidací. 15.8.2007 - 26.2.2008
Na společnost Lesní společnost Litoměřice, a.s., se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 02, IČ: 47307692 jako nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené společnosti Středisko DRUŽBA a.s. se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 25412523, zdůvodu fúze formou sloučení, včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů. 20.10.2006
Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě a nejsouveřejně obchodovatelné. 31.5.1999 - 23.1.2004
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 9.4.1997 - 23.1.2004
Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakterveřejně obchodovatelných cenných papírů. 30.1.1995 - 31.5.1999
126 032 akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů 22.6.1994 - 30.1.1995
6 633 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po 1 000,-Kčjmenovité hodnoty s tím, že akcie budou vydávány v zakni-hované podobě 22.6.1994 - 30.1.1995
Základní jmění společnosti : 132 665 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :126 032 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty6 633 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty. 8.4.1993 - 22.6.1994
Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majektu státu na jiné osoby. 1.11.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne19.10. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1992 - 23.1.2004
Členové dozorčí rady společnosti :Jaroslav K ů s t k a , bytem Horní Beřkovice 62Ing. Ivan Z e m a n , bytem Tovární 300, Dubí 41702Ing. Vladimír V i n k l e r , bytem Mostecká 2037, Litvínov43000. 1.11.1992 - 25.4.1995
Výše základního jmění společnosti :Základní jmění společnosti činí 120775000,-- Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSeveročeské státní lesy v Teplicích.Základní jmění společnosti je rozděleno na 114736 akcií namajitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty a 6039 akcií na jménopo 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.11.1992 - 8.4.1993

Aktuální kontaktní údaje Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Kapitál Lesní společnost Litoměřice, a.s.

zakladni jmění 24 445 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2009
zakladni jmění 85 557 500 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.10.2008 - 28.12.2009
zakladni jmění 122 225 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.2.2008 - 2.10.2008
zakladni jmění 132 665 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2004 - 26.2.2008
zakladni jmění 132 665 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.4.1993 - 23.1.2004

Sídlo Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lodní náměstí 652 , 412 01 Litoměřice - Předměstí Česká republika
Litoměřice - Předměstí, Lodní náměstí 652/3, PSČ 41201
28.6.2012
Adresa Masarykova 33 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 41201
29.11.2007 - 28.6.2012
Adresa Masarykova 33 , 412 02 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 41202
22.6.1994 - 29.11.2007
Adresa Masarykova 31 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Masarykova 31, PSČ 41201
1.11.1992 - 22.6.1994

Předmět podnikání Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 3.8.2010
truhlářství, podlahářství 3.8.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.8.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 3.8.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů apůdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15.8.2007 - 3.8.2010
myslivost 1.6.2006 - 4.7.2014
poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 11.6.2005 - 3.8.2010
lesnictví, těžba dřeva, poskytování služeb myslivosti 6.11.2000 - 3.8.2010
práce a služby při pěstování lesa 6.11.2000 - 3.8.2010
silniční motorová doprava nákladní 6.11.2000 - 3.8.2010
výroba pilařská a impregnace dřeva 6.11.2000 - 3.8.2010
realizace sadových a parkových úprav 6.11.2000 - 3.8.2010
truhlářství 6.11.2000 - 3.8.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 6.11.2000 - 3.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.11.2000 - 3.8.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 6.11.2000 - 3.8.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.11.2000 - 3.8.2010
přidružená zemědělská výroba, sadovnictví 6.11.2000 - 3.8.2010
práce a služby při pěstování lesa 1.2.1999 - 6.11.2000
realizace sadových a parkových úprav 1.2.1999 - 6.11.2000
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.6.1998 - 6.11.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.6.1998 - 6.11.2000
silniční motorová doprava 4.4.1996 - 6.11.2000
dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámciozeleňování měst a venkova 22.6.1994 - 6.11.2000
provoz restaurační pohostinství, stánkový prodej 22.6.1994 - 6.11.2000
truhlářství 22.6.1994 - 6.11.2000
zahraničně obchodní činnost, dovoz a vývoz zboží a surovin 22.6.1994 - 6.11.2000
zprostředkování dovozu a vývozu zboží a surovin 22.6.1994 - 6.11.2000
- organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování,odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobních z provozovanýchčinností,- ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná službav lesích ve vlastnictví státu,- odborná správa lesů ostatních uživatelů,- nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákupostatních výrobků a nákup ostatních lesních výrobků,- dřevařská výroba,- lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určenýchdrobných vodních toků a vodohospodářských děl, 1.11.1992 - 6.11.2000
- přidružená zemědělská výroba,- myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství vobhospodařovaných rybářských revírech,- investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů azařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizacezakladatele,- materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovněvzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku vSOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možností odbornépřípravy těchto žáků na pracovištích podniku,- provoz výpočetního střediska, 1.11.1992 - 6.11.2000
- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámciozeleňování měst a venkova,- záruční a pozáruční servis štěpovacích strojů, včetně zařízenía provozování konsignačního skladu náhradních dílů těchto strojůpro ostatní organizace,- provádění záručních prohlídek a záručních a pozáručních opravurčených motorových vozidel pro organizace zakladatele,- provoz restaurační pohostinství, stánkový prodej, 1.11.1992 - 22.6.1994

vedení firmy Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Statutární orgán Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Otakar Trojáček 29.11.2016
Vznik členství 29.11.2016
Vznik funkce 29.11.2016
Adresa: Tetčiněves 49 , 411 45 Úštěk Česká republika
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk
člen představenstva Martin Trojáček 29.11.2016
Vznik členství 29.11.2016
Adresa: Tetčiněves 49 , 411 45 Úštěk Česká republika
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk
Člen představenstva Ing. Vladimír Knotek 1.11.1992 - 22.6.1994
Adresa: Dybova 21 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dybova 21
Člen představenstva Antonín Hrabánek 1.11.1992 - 22.6.1994
Adresa: Dybova 23 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dybova 23
Člen představenstva Antonín Hrabánek 22.6.1994 - 4.4.1996
Adresa: Dykova 23 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dykova 23
Člen představenstva Ing. Jiří Červín 1.11.1992 - 1.11.1996
Adresa: Dukelská 10 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dukelská 10
Člen představenstva Ing. Vladimír Knotek 22.6.1994 - 1.11.1996
Adresa: Dykova 21 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dykova 21
Člen představenstva Jaroslav Šura 4.4.1996 - 1.11.1996
Adresa: Topolčianská 8 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Topolčianská 8
Předseda představenstva Jaroslav Šura 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Topolčinaská 8 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Topolčinaská 8
Místopředseda představenstva Ing. Josef Kasper 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Pokratická 92 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Pokratická 92
Místopředseda představenstva Ing. Jan Brabec 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Rooseveltova 1001 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001
Člen představenstva Mgr. Radek Zeithaml 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Stránského 37 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Stránského 37
Člen představenstva Ing. Vladimír Knotek 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Dykova 21 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dykova 21
Člen představenstva Ing. Josef Kasper 17.6.1998 - 6.11.1998
Adresa: Pokratická 92 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Pokratická 92
Člen představenstva Mgr. Miroslav Pleško 17.6.1998 - 6.11.1998
Adresa: Heydukova 1870 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Heydukova 1870/20
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pleško 6.11.1998 - 25.9.2001
Zánik členství 29.6.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Heydukova 1870 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Heydukova 1870/20
Předseda představenstva Jaroslav Šura 17.6.1998 - 23.1.2004
Zánik členství 18.10.2003
Zánik funkce 18.10.2003
Adresa: Topolčianská 8 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Topolčianská 8
Člen představenstva Ing. Vladimír Knotek 6.11.1998 - 23.1.2004
Zánik členství 18.10.2003
Adresa: Plešivecká 61 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Plešivecká 61
Místopředseda představenstva Ing. Jan Brabec 25.9.2001 - 23.1.2004
Zánik členství 18.10.2003
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 18.10.2003
Adresa: Rooseveltova 1001 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001
Předseda představenstva Jaroslav Šura 23.1.2004 - 2.9.2004
Vznik členství 18.10.2003
Vznik funkce 18.10.2003
Adresa: Dalimilova 971 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dalimilova 971/8, PSČ 41201
Místopředseda představenstva Ing. Jan Brabec 23.1.2004 - 2.9.2004
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 18.10.2003
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Rooseveltova 1001 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001/16, PSČ 41201
Člen představenstva Ing. Vladimír Knotek 23.1.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 18.1.2009
Adresa: Plešivecká 1794 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Plešivecká 1794/61, PSČ 41201
Předseda představenstva Jaroslav Šura 2.9.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 18.1.2009
Vznik funkce 18.10.2003
Zánik funkce 18.1.2009
Adresa: Dalimilova 971 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dalimilova 971/3, PSČ 41201
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pleško 2.9.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 25.9.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 25.9.2009
Adresa: Křepkova 7 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Křepkova 7, PSČ 41201
Předseda představenstva Jaroslav Šura 14.10.2009 - 28.7.2011
Vznik členství 5.10.2009
Vznik funkce 6.10.2009
Adresa: Dalimilova 971 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dalimilova 971/3, PSČ 41201
Člen představenstva Ing. Jiří Červín 14.10.2009 - 28.7.2011
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: 412 01 Litoměřice - Lbín 12 Česká republika
Litoměřice - Lbín 12, PSČ 41201
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pleško 14.10.2009 - 4.7.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Křepkova 7 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Křepkova 7, PSČ 41201
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Šura 28.7.2011 - 4.7.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Dalimilova 971 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Dalimilova 971/3, PSČ 41201
Člen představenstva Hana Riedlová 28.7.2011 - 4.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Marie Majerové 1825 , 412 01 Litoměřice - Předměstí Česká republika
Litoměřice - Předměstí, Marie Majerové 1825/11, PSČ 41201
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Šura 4.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Dalimilova 971 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Dalimilova 971/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pleško 4.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Křepkova 2134 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Křepkova 2134/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Člen představenstva Hana Riedlová 4.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Marie Majerové 1825 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Marie Majerové 1825/11, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Předseda představenstva Otakar Trojáček 17.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Tetčiněves 49 , 411 45 Úštěk Česká republika
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk
Místopředseda představenstva Martin Trojáček 17.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Tetčiněves 49 , 411 45 Úštěk Česká republika
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk
Člen představenstva Anna Rúfusová 17.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Adresa: Werichova 2008 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Werichova 2008/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Dozorčí rada Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Daniela Lampová 29.11.2016
Vznik členství 29.11.2016
Adresa: 10 , 412 01 Miřejovice Česká republika
č.p. 10, 412 01 Miřejovice
Jméno Jaroslav Kůstka 1.11.1992 - 1.11.1996
Adresa: 62 , Horní Beřkovice Česká republika
Horní Beřkovice 62, okres Litoměřice
Jméno Ing. Jaroslav Benda 25.4.1995 - 1.11.1996
Adresa: Tábor 24 , Velké Pavlovice Česká republika
Velké Pavlovice, Tábor 24, okres Břeclav
Jméno Ing. Josef Kasper 25.4.1995 - 1.11.1996
Adresa: Pokratická 92 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Pokratická 92
Předseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Pleško 1.11.1996 - 17.6.1998
Adresa: Heydukova 1870 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Heydukova 1870/20
Místopředseda dozorčí rady Helena Kasperová 1.11.1996 - 6.11.2000
Adresa: Pokratická 92 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Pokratická 92
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Brabec 17.6.1998 - 25.9.2001
Zánik členství 29.6.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Rooseveltova 1001 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001
Člen dozorčí rady Jaroslav Kůstka 1.11.1996 - 14.11.2003
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Na vyšehradě 62 , Horní Beřkovice Česká republika
Horní Beřkovice, Na vyšehradě 62
Člen dozorčí rady Ing. Radka Štolcová 6.11.2000 - 23.1.2004
Zánik členství 13.10.2003
Adresa: Eliášova 10 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Eliášova 10
Předseda dozorčí rady Simona Plešková 25.9.2001 - 23.1.2004
Zánik členství 18.10.2003
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 18.10.2003
Adresa: Křepkova 7 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Křepkova 7, PSČ 41201
Člen dozorčí rady Hana Riedlová 14.11.2003 - 23.1.2004
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 18.10.2003
Adresa: M. Majerové 1825 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, M. Majerové 1825/11, PSČ 41201
Předseda dozorčí rady Simona Plešková 23.1.2004 - 2.9.2004
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 18.10.2003
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Křepkova 2134 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Křepkova 2134/7, PSČ 41201
Místopředseda dozorčí rady Hana Riedlová 23.1.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 18.1.2009
Vznik funkce 18.10.2003
Zánik funkce 18.1.2009
Adresa: M. Majerové 1825 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, M. Majerové 1825/11, PSČ 41201
Člen dozorčí rady Ing. Radka Štolcová 23.1.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 13.10.2003
Zánik členství 13.1.2009
Adresa: Eliášova 1793 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Eliášova 1793/10, PSČ 41201
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Brabec 2.9.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 25.9.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 25.9.2009
Adresa: Rooseveltova 1001 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001
Místopředseda dozorčí rady Hana Riedlová 14.10.2009 - 28.7.2011
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: M. Majerové 1825 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, M. Majerové 1825/11, PSČ 41201
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Brabec 14.10.2009 - 4.7.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 6.10.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Rooseveltova 1001 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Rooseveltova 1001, PSČ 41201
Člen dozorčí rady Ing. Radka Štolcová 14.10.2009 - 4.7.2014
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Eliášova 1793 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Eliášova 1793/10, PSČ 41201
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Červín 28.7.2011 - 4.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Lbín 12 , 412 01 Hlinná Česká republika
Hlinná, Lbín 12, PSČ 41201
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Brabec 4.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Rooseveltova 1001 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Rooseveltova 1001/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Místopředseda dozorčí rady Simona Plešková 4.7.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Křepkova 2134 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Křepkova 2134/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Člen dozorčí rady Ing. Radka Štolcová 4.7.2014 - 29.11.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 29.11.2016
Adresa: Eliášova 1793 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Eliášova 1793/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Předseda dozorčí rady Ing. Daniela Lampová 17.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: 10 , 412 01 Miřejovice Česká republika
č.p. 10, 412 01 Miřejovice
Místopředseda dozorčí rady Jana Trojáčková 17.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Tetčiněves 49 , 411 45 Úštěk Česká republika
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk

Sbírka Listin Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 339/SL 100 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2015 29.6.2015 1.7.2015 24
B 339/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2014 18.7.2014 16.8.2014 24
B 339/SL 98 notářský zápis NZ 126/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 2.7.2014 8.7.2014 22
B 339/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 2.7.2014 8.7.2014 2
B 339/SL 96 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 2.7.2014 8.7.2014 2
B 339/SL 95 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2013 12.8.2013 15.8.2013 24
B 339/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2012 1.10.2012 4.10.2012 22
B 339/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2012 28.6.2012 10.7.2012 20
B 339/SL 92 notářský zápis NZ 86/2012- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2012 28.6.2012 10.7.2012 5
B 339/SL 91 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 21.7.2011 17.8.2011 2
B 339/SL 90 podpisové vzory - Hana Riedlová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2011 21.7.2011 17.8.2011 2
B 339/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2011 21.7.2011 17.8.2011 27
B 339/SL 88 notářský zápis - NZ 79/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2011 21.7.2011 17.8.2011 27
B 339/SL 87 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 1.8.2011 1.8.2011 21
B 339/SL 86 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 1.8.2011 1.8.2011 23
B 339/SL 85 výroční zpráva, zpráva auditora - 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2005 1.8.2011 1.8.2011 22
B 339/SL 84 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2010 3.8.2010 10.8.2010 16
B 339/SL 83 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2010 23.7.2010 23.7.2010 22
B 339/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2009 22.12.2009 5.1.2010 20
B 339/SL 81 podpisové vzory - členů DR 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 6
B 339/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 2
B 339/SL 79 podpisové vzory - čl.představ. 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 6
B 339/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 2
B 339/SL 77 notářský zápis - NZ 141/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 9
B 339/SL 76 notářský zápis NZ 86/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2009 26.8.2009 10
B 339/SL 75 notářský zápis NZ 85/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2009 26.8.2009 10
B 339/SL 74 zpráva auditora - Pekařství a.s. k 4.1.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2009 26.8.2009 16
B 339/SL 73 účetní závěrka - zahajovací k 5.1.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2009 26.8.2009 2
B 339/SL 72 zpráva auditora k 4.1.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2009 26.8.2009 19
B 339/SL 71 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2009 14.5.2009 4
B 339/SL 70 ostatní - ČP členů představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2008 3.10.2008 4
B 339/SL 69 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 30.7.2008 23
B 339/SL 68 notářský zápis NZ 88/2008 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 24.7.2008 6
B 339/SL 67 převod, zastav.obch.podíl - smlouva o prodeji části p. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2008 9.6.2008 29
B 339/SL 66 notářský zápis NZ 215/2007 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2007 9.6.2008 10
B 339/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 24.8.2007 20
B 339/SL 64 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 24.8.2007 20
B 339/SL 63 notářský zápis NZ 106/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 24.8.2007 9
B 339/SL 62 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2007 3.8.2007 23
B 339/SL 61 změna právní formy, fúze , rozhodnutí FÚ Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2006 22.11.2006 1
B 339/SL 60 účetní závěrka k 1.1.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2006 22.11.2006 4
B 339/SL 59 změna právní formy, fúze , zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2006 22.11.2006 20
B 339/SL 58 změna právní formy, fúze , zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2006 22.11.2006 20
B 339/SL 57 notářský zápis NZ 137/2006, smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2006 22.11.2006 10
B 339/SL 56 změna právní formy, fúze , zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 22.11.2006 8
B 339/SL 55 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 22.11.2006 18
B 339/SL 54 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2006 22.11.2006 25
B 339/SL 53 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 4.9.2006 7
B 339/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2006 2.8.2006 20
B 339/SL 51 notářský zápis NZ 82/2005 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2006 2.8.2006 6
B 339/SL 50 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2005 20.6.2005 9
B 339/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2005 20.6.2005 20
B 339/SL 48 notářský zápis NZ 43/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2005 20.6.2005 6
B 339/SL 47 ostatní - živn. list Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2004 20.6.2005 1
B 339/SL 46 podpisové vzory - Mgr. Miroslav Pleško Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2004 1
B 339/SL 45 podpisové vzory - Ing. Jan Brabec Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2004 13.9.2004 1
B 339/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.9.2004 5
B 339/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.9.2004 1
B 339/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.9.2004 1
B 339/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2004 13.9.2004 19
B 339/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2003 25.3.2004 1
B 339/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2003 25.3.2004 1
B 339/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2003 25.3.2004 3
B 339/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z konference ZO Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2003 25.3.2004 2
B 339/SL 36 podpisové vzory - Hana Riedlová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 12.1.2004 1
B 339/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 12.1.2004 7
B 339/SL 34 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 12.1.2004 26
B 339/SL 33 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2002 18.2.2003 23
B 339/SL 32 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2002 18.2.2003 9
B 339/SL 31 podpisové vzory - Simona Plešková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2001 22.11.2001 1
B 339/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 22.11.2001 40
B 339/SL 29 notářský zápis NZ 131/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2001 12.11.2001 32
B 339/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.11.2001 9
B 339/SL 27 podpisové vzory Ing. Brabec Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 27.6.2001 1
B 339/SL 26 podpisové vzory Mgr. Miroslav Pleško Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 25.5.2001 1
B 339/SL 25 podpisové vzory Jaroslav Šura Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 25.5.2001 1
B 339/SL 24 podpisové vzory Jaroslav Kůstka Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 25.5.2001 1
B 339/SL 23 podpisové vzory Ing. Radka Štolcová Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2001 25.5.2001 1
B 339/SL 22 podpisové vzory Ing. Vladimír Knotek Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2001 25.5.2001 1
B 339/SL 21 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2000 25.5.2001 25
B 339/SL 20 účetní závěrka + výrok auditora za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2000 25.5.2001 27
B 339/SL 19 účetní závěrka + výrok auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.1999 25.5.2001 28
B 339/SL 18 účetní závěrka + výrok auditora za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.1998 25.5.2001 27
B 339/SL 17 notářský zápis NZ 3/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.1998 25.5.2001 2
B 339/SL 16 účetní závěrka + výrok auditora za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1997 25.5.2001 27
B 339/SL 15 notářský zápis NZ 309/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.1996 25.5.2001 3
B 339/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.1996 25.5.2001 16
B 339/SL 13 notářský zápis NZ 145/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.1996 25.5.2001 3
B 339/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1996 25.5.2001 15
B 339/SL 11 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1996 25.5.2001 3
B 339/SL 10 notářský zápis 9 NZ 796/92 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.1992 25.5.2001 25
B 339/SL 9 notářský zápis NZ 144/2000 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2000 20.12.2000 39
B 339/SL 8 účetní závěrka -výroční zpráva za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.1999 28.7.1999 24
B 339/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.1999 28.7.1999 19
B 339/SL 6 notářský zápis NZ 51/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.1999 28.7.1999 16
B 339/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.1998 5.5.1999 18
B 339/SL 4 ostatní -zápis ze společ.jed.předst.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.1998 10.3.1999 2
B 339/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.1998 10.3.1999 18
B 339/SL 2 notářský zápis NZ 84/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.1998 10.3.1999 7
B 339/SL 1 notářský zápis NZ 3/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.1998 4.2.1999 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Lesní společnost Litoměřice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47307692
Jméno Lesní společnost Litoměřice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litoměřice
Vznik první živnosti: 27.10.1993
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Živnosti a provozovny Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.1993

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.1993

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Lesní 193, Vědomice 413 01
Identifikační číslo provozovny 1002356911
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 23.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykova 679/33, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1002356946
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 23.10.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Klášterní 76, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1002356920
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 23.10.2000
Provozovna č. 4
Provozovna 410 02 Chotiměř
Identifikační číslo provozovny 1002356938
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 23.10.2000

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 679/33, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1002356946
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2004

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1993
Zánik oprávnění 25.10.1995

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.1995
Zánik oprávnění 30.1.2013

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 24.5.2000

Živnost č. 9 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 10 Práce a služby při pěstování lesa

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Realizace sadových a parkových úprav

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Člen statutárního orgánu Otakar Trojáček
Člen statutárního orgánu Martin Trojáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Lesní společnost Litoměřice, a.s.

IČO: 47307692
Firma: Lesní společnost Litoměřice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Litoměřice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.12.1992

Sídlo Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Sídlo: Lodní náměstí 652/3, Litoměřice 412 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
tracking image