Firma LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. IČO 44569505


LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. (44569505) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 82, Lázně Libverda 463 62. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 208
IČO (identifikační číslo osoby) 44569505
Jméno LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.8.2014 - 11.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.8.2014 - 11.12.2014
Dne 27.6.2011 valná hromada společnosti rozhodla takto: 1) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213a obchodního zákoníku z dosavadní výše 63.853.000,- Kč (šedesát tři milionů osm set padesát tři tisíc korun českých) o částku 57.467.700,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta šedesát sedm ti síc sedm set korun českých) na novou výši 6.385.300,- Kč (šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc tři sta korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 63.853 ks (šedesát tři tisíc osmi set padesáti tří kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých) každé z nich. 2) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvedení jeho výše do souladu s hospodářskými výsledky společnosti. 3) Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude převedena na účet ostatních závazků společnosti a vyplacena akcionářům společnosti. 26.8.2011
Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra- votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje- na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání: a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ- ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče 11.12.1997
b) akcionář má právo veta při jednáních o prodejích nemovi- tostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v sezna- mu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR, c) akcionář má rozhodovací právo při stanovení počtu léčeb- ných příležitostí pro jmenovité léčebné programy AIM, d) akcionář má právo veta při jednání o změně stanov týkají- cích se práv spojených s těmito akciemi. 11.9.1995
51081 akcií veřejně obchodovatelných znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč 11.9.1995 - 11.12.1997
Z akcií znějících na jméno je 1 akcie, akcií k níž se vážou zvláštní práva (zlatá akcie). Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra- votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje- na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání: a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ- ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče 11.9.1995 - 11.12.1997
Jednání jménem společnosti: Za společnost podepisují buď společně všichni členové před- stavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a je- den člen představenstva nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.4.1995 - 11.9.1995
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 7.9.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, která je představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majet- ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně, Teplice, láz.léčebna Libverda. 7.9.1994
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstva, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 7.9.1994 - 3.4.1995
Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti. 7.9.1994 - 3.4.1995
Základní jmění společnosti je rozděleno na 63.853 akcií, každá jmenovité hodnoty 1.000,-Kč 7.9.1994 - 11.9.1995
Akcie jsou rozděleny následovně: 7.9.1994 - 11.9.1995
49.805 ks akcií - veřejně obchodovatelných, znějících na majitele 7.9.1994 - 11.9.1995
14.048 ks akcií - na jméno s omezenou převoditelností 7.9.1994 - 11.9.1995
Z akcií znějících na jméno, je 1.277 akcií akciemi, k nímž se váží zvláštní práva. 7.9.1994 - 11.9.1995
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.4. l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 7.9.1994
Základní jmění společnosti činí 63 853 OOO,-kčs (slovy: šedesáttřimiliónůosmsetpadesáttřitisíce). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, která je představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně, Teplice, láz. léčebna Libverda. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 47 89O akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty a na l5 963 akcií na jméno po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty, z nichž je l 277 akcií vybaveno zvláštním oprávněním. 1.5.1992 - 7.9.1994
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 7.9.1994
Dozorčí rada společnosti: Jaroslav Havránek, bytem Lázně Libverda l8l, Josef Pöschl, bytem Lázně Libverda 52, Jaroslav Škaloud, bytem Lázně Libverda l7, MUDr. Zdeněk Kopal, bytem Nábřeží 285, Raspenava, Milan Filip, bytem U schodů 4, Teplice. 1.5.1992 - 7.9.1994

Aktuální kontaktní údaje LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Kapitál LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

zakladni jmění 6 385 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.3.2012
zakladni jmění 63 853 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.1997 - 15.3.2012
zakladni jmění 63 853 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 4.8.1997

Akcie LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 63 853 19.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 63 853 15.3.2012 - 19.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 51 081 1.3.2005 - 15.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 772 1.3.2005 - 15.3.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 51 081 18.6.2002 - 1.3.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 772 18.6.2002 - 1.3.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 772 2.2.1998 - 18.6.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 772 11.12.1997 - 2.2.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 51 081 11.12.1997 - 18.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 772 11.9.1995 - 11.12.1997

Sídlo LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 82 , Lázně Libverda 463 62 31.10.2016
Adresa 82 , Lázně Libverda 463 62 8.10.2005 - 31.10.2016
Adresa 82 , Lázně Libverda 463 62 13.4.2001 - 8.10.2005
Adresa 463 62 Lázně Libverda Česká republika
1.5.1992 - 13.4.2001

Předmět podnikání LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 19.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 19.8.2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby 19.8.2014
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - taxislužba 15.3.2012 - 19.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.11.2008
hostinská činnost 13.11.2008
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní 13.11.2008 - 15.3.2012
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 10.7.2007 - 13.11.2008
provozování solárií 4.10.2006
silniční motorová doprava osobní 4.10.2006 - 13.11.2008
směnárenská činnost 13.4.2001
silniční motorová doprava osobní 13.4.2001 - 18.6.2002
organizační a ekonomické poradenství 13.4.2001 - 26.2.2013
poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče 7.9.1994
poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb 7.9.1994
správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany 7.9.1994
provozování hostinské činnosti 7.9.1994 - 13.11.2008
poskytování ubytovacích služeb 7.9.1994 - 26.2.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.9.1994 - 26.2.2013
Poskytování komplexní, ústavní a ambulantní lázeňské péče, správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany a poskytování doplňkových služeb, zejména hotelových a ubytovacích. Dovoz zdravotnické a jiné techniky, včetně náhradních dílů. 1.5.1992 - 7.9.1994

vedení firmy LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Statutární orgán LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení p řevodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně. 19.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jednají za představenstvo jménem společnosti vždy tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis oprávněné osoby. 18.6.2002 - 19.8.2014
Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společnosti. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení zřízení věcných práv nebo převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jsou oprávněni jednat za společnost tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jeho razítka připojí svůj podpis oprávněné osoby. 13.4.2001 - 18.6.2002
Členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti, vždy dva společně nebo jeden člen, který je tomu představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 11.12.1997 - 13.4.2001
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 11.9.1995 - 11.12.1997
místopředseda představenstva Martin Šimička 26.7.2017
Vznik členství 27.6.2017
Vznik funkce 27.6.2017
Adresa: 231 , Dolní Řasnice 464 01
místopředseda představenstva Ing. Irena Špačková 15.6.2019
Vznik členství 15.5.2019
Vznik funkce 15.5.2019
Adresa: Lesní 2085/26 , České Budějovice 370 06
Člen představenstva MUDr. Josef Suchomel 1.5.1992 - 7.9.1994
Adresa: Gutenbergova 281/7 , Liberec 460 05
Člen představenstva Jiří Porubský 1.5.1992 - 7.9.1994
Adresa: 189 , Lázně Libverda 463 62
Člen představenstva Jiří Rakušan 1.5.1992 - 11.9.1995
Adresa: 196 , Lázně Libverda 463 62
Člen představenstva Erika Pazderová 7.9.1994 - 11.9.1995
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Doc. Eduard Souček 7.9.1994 - 28.2.1997
Adresa: Pujmanové 887/15 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Gabriela Žilinská 7.9.1994 - 28.2.1997
Adresa: Toruňská 329/4 , Praha 181 00
Člen představenstva MUDr. Zdeněk Kopal 7.9.1994 - 11.12.1997
Adresa: Nábřeží 285 , Raspenava 464 01
Člen představenstva JUDr. Bohumil Urban 28.2.1997 - 11.12.1997
Adresa: Stavbařů 2003/4 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Erika Pazderová 11.9.1995 - 5.3.1998
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01
Místopředseda představenstva Jiří Rakušan 11.9.1995 - 12.10.1998
Adresa: 196 , Lázně Libverda 463 62
Člen představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 11.12.1997 - 12.10.1998
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
Předseda představenstva Erika Pazderová 5.3.1998 - 12.10.1998
Adresa: Slavíčkova 787/11 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Alexandr Seidl 28.2.1997 - 13.4.2001
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
Člen představenstva Radka Fujanová 12.10.1998 - 13.4.2001
Adresa: Jílovská 421/35 , Praha 142 00
Člen představenstva Veronika Kubová 13.4.2001 - 15.12.2001
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: V Údolí 115/3 , Liberec 460 07
Člen představenstva Ing. Zbyněk Cejnar 11.12.1997 - 1.8.2003
Zánik členství 26.1.2002
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. Vlastimil Šimek 13.4.2001 - 1.8.2003
Adresa: Břehová 202/4 , Praha 110 00
Člen představenstva Marie Stowasserová 15.12.2001 - 1.8.2003
Vznik členství 24.2.2001
Zánik členství 31.1.2002
Adresa: Víta Nejedlého 1338 , Sokolov 356 01
Místopředseda představenstva MUDr. Milan Richtr CSc. 12.10.1998 - 10.7.2007
Zánik členství 23.6.2007
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: Radhošťská 1645/15 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Šimek 1.8.2003 - 10.7.2007
Zánik členství 23.6.2007
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: Břehová 202/4 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar 10.7.2007 - 2.8.2011
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 14.6.2011
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00
Předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 12.10.1998 - 27.9.2012
Zánik členství 12.1.2004
Zánik funkce 12.1.2004
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš 10.7.2007 - 27.9.2012
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 23.6.2012
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 23.6.2012
Adresa: Sadová 2057/11 , České Budějovice 370 07
předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 27.9.2012 - 27.9.2012
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 24.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 24.7.2009
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 27.9.2012 - 27.9.2012
Vznik členství 24.7.2009
Zánik členství 23.6.2012
Vznik funkce 24.7.2009
Zánik funkce 23.6.2012
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
místopředseda výboru Ing. Ondřej Eliáš 27.9.2012 - 27.9.2012
Vznik členství 23.6.2012
Vznik funkce 23.6.2012
Adresa: Sadová 2057/11 , České Budějovice 370 07
místopředseda představenstva Světlana Kulbáblová 2.8.2011 - 13.6.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: 72 , Lázně Libverda 463 62
předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 27.9.2012 - 19.8.2014
Vznik členství 23.6.2012
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 23.6.2012
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš 27.9.2012 - 19.8.2014
Vznik členství 23.6.2012
Vznik funkce 23.6.2012
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Sadová 2057/11 , České Budějovice 370 07
místopředseda představenstva Světlana Kulbáblová 13.6.2014 - 19.8.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: 72 , Lázně Libverda 463 62
předseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš 19.8.2014 - 26.7.2017
Vznik členství 23.6.2012
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 14.5.2014
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Sadová 2057/11 , České Budějovice 370 07
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar 19.8.2014 - 26.7.2017
Vznik členství 14.5.2014
Vznik funkce 14.5.2014
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Irena Špačková 19.8.2014 - 15.6.2019
Vznik členství 14.5.2014
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 14.5.2014
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: Lesní 2085/26 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar 26.7.2017 - 15.6.2019
Vznik členství 14.5.2014
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 27.6.2017
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00

Dozorčí rada LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Vojtěch 26.7.2017
Vznik členství 27.6.2017
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
místopředseda dozorčí rady Světlana Kulbáblová 26.7.2017
Vznik členství 27.6.2017
Vznik funkce 27.6.2017
Adresa: 72 , Lázně Libverda 463 62
předseda dozorčí rady Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 26.7.2017
Vznik členství 27.6.2017
Vznik funkce 27.6.2017
Adresa:
Jméno Dr. Ctirad Andrle 7.9.1994 - 3.4.1995
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
Jméno Ing. Jan Petříček 3.4.1995 - 28.2.1997
Adresa: Vlnařská 693/10 , Liberec 460 06
Jméno Jaroslav Havránek 1.5.1992 - 11.12.1997
Adresa: 181 , Lázně Libverda 463 62
Jméno Jiří Porubský 7.9.1994 - 11.12.1997
Adresa: 189 , Lázně Libverda 463 62
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Petříček 28.2.1997 - 13.4.2001
Adresa: Vlnařská 693/10 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Olga Matějková 11.12.1997 - 13.4.2001
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1084/26 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Doc.MUDr. Jaroslav Faltýn CSc. 18.6.2002 - 8.4.2004
Vznik členství 23.9.2000
Zánik členství 19.7.2003
Adresa: Benešovská 1890/5 , Praha 101 00
Člen dozorčí rady Jiří Porubský 11.12.1997 - 8.10.2005
Zánik členství 27.12.2004
Adresa: 189 , Lázně Libverda 463 62
Člen dozorčí rady Darja Němcová 13.4.2001 - 8.10.2005
Zánik členství 27.12.2004
Adresa: Skřivánek 481 , Hejnice 463 62
Člen dozorčí rady Ing. Jan Petříček 13.4.2001 - 8.10.2005
Adresa: Vlnařská 693/10 , Liberec 460 06
Místopředseda dozorčí rady Alexandr Seidl 13.4.2001 - 10.7.2007
Zánik členství 23.6.2007
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
Předseda dozorčí rady Ing. Olga Matějková 13.4.2001 - 10.7.2007
Zánik členství 23.6.2007
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1084/26 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Anna Hudcová 8.4.2004 - 10.7.2007
Vznik členství 18.10.2003
Zánik členství 23.6.2007
Vznik funkce 18.10.2003
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: Makovského 1177/1 , Praha 163 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Petříček 8.10.2005 - 10.7.2007
Zánik členství 31.3.2007
Adresa: Školní 368/14 , Liberec 460 05
člen dozorčí rady Jan Mitrenga 8.10.2005 - 10.7.2007
Vznik členství 28.12.2004
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: Březová 1304 , Frýdlant 464 01
předseda dozorčí rady Ing Vlastimil Šimek 10.7.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: Břehová 202/4 , Praha 110 00
Místopředseda dozorčí rady Alexandr Seidl 10.7.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 23.6.2007
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
místopředseda dozorčí rady Doc. MUDr. Stanislav Pejchl CSc. 4.8.2008 - 11.5.2009
Vznik členství 21.6.2008
Zánik členství 26.2.2009
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 26.2.2009
Adresa: Šafaříkova 353 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Eva Krausová 8.10.2005 - 4.5.2010
Vznik členství 28.12.2004
Zánik členství 28.12.2009
Adresa: 42 , Lázně Libverda 463 62
člen dozorčí rady Eva Krausová 4.5.2010 - 27.9.2012
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 31.1.2012
Adresa: 42 , Lázně Libverda 463 62
předseda dozorčí rady Alexandr Seidl 4.8.2008 - 10.12.2012
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 25.8.2012
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 25.8.2012
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
Jméno Alexandr Seidl 10.12.2012 - 10.12.2012
Vznik členství 25.8.2012
Zánik členství 28.6.2014
Vznik funkce 25.8.2012
Zánik funkce 28.6.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
místopředseda MUDr. Vladimír Dryml 11.5.2009 - 26.2.2013
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 26.3.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Školní 1389 , Vrchlabí 543 01
místopředseda dozorčí rady Vladimír Dryml 26.2.2013 - 30.1.2014
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 26.3.2009
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: Školní 1389 , Vrchlabí 543 01
místopředseda dozorčí rady Vladimír Dryml 30.1.2014 - 13.8.2014
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 28.6.2013
Adresa: Školní 1389 , Vrchlabí 543 01
předseda dozorčí rady Alexandr Seidl 10.12.2012 - 19.8.2014
Vznik členství 25.8.2012
Zánik členství 28.6.2014
Vznik funkce 25.8.2012
Zánik funkce 28.6.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Alexander Seidl 19.8.2014 - 11.12.2014
Vznik členství 28.6.2014
Zánik členství 25.9.2014
Vznik funkce 28.6.2014
Zánik funkce 25.9.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
místopředseda dozorčí rady Vladimír Dryml 13.8.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 28.6.2013
Adresa: Eliščino nábřeží 302/29 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 11.12.2014 - 21.7.2015
Vznik členství 30.10.2014
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Martin Šimička 27.9.2012 - 11.11.2015
Vznik členství 31.5.2012
Adresa: 231 , Dolní Řasnice 464 01
předseda dozorčí rady Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 21.7.2015 - 2.3.2016
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
místopředseda dozorčí rady Vladimír Dryml 24.2.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 27.6.2017
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: Školní 1389 , Vrchlabí 543 01
člen dozorčí rady Martin Šimička 11.11.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: 231 , Dolní Řasnice 464 01
předseda dozorčí rady Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 2.3.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 27.6.2017
Vznik funkce 30.6.2015
Zánik funkce 27.6.2017
Adresa: Sentée da Murco 1 , 6921 Vico Morcote Švýcarská konfederace

Prokura LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Světlana Kulbáblová 19.8.2014 - 26.7.2017
Adresa: 72 , Lázně Libverda 463 62

Sbírka Listin LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 208/SL 157 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 2
B 208/SL 156 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2015 13.7.2015 16.7.2015 43
B 208/SL 155 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2014 12.11.2014 16.12.2014 3
B 208/SL 154 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2014 31.7.2014 21.8.2014 25
B 208/SL 153 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2014 31.7.2014 21.8.2014 27
B 208/SL 152 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2014 31.7.2014 21.8.2014 45
B 208/SL 151 notářský zápis NZ 3137/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2014 20.8.2014 21.8.2014 36
B 208/SL 150 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2014 20.8.2014 21.8.2014 3
B 208/SL 149 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2014 20.8.2014 21.8.2014 3
B 208/SL 148 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 20.8.2014 21.8.2014 3
B 208/SL 147 rozhod. o statut. orgánu zápis z vH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2014 20.8.2014 21.8.2014 27
B 208/SL 146 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2014 20.8.2014 21.8.2014 3
B 208/SL 145 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2013 3.2.2014 5.2.2014 2
B 208/SL 144 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 3.2.2014 5.2.2014 41
B 208/SL 143 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2013 31.7.2013 5.8.2013 22
B 208/SL 142 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2013 31.7.2013 5.8.2013 41
B 208/SL 141 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 19.7.2013 22.7.2013 41
B 208/SL 140 notářský zápis NZ 2864/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2012 15.11.2012 16.11.2012 34
B 208/SL 139 rozhod. o statut. orgánu záúpis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2012 15.11.2012 16.11.2012 76
B 208/SL 138 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2009 19.10.2012 22.10.2012 1
B 208/SL 137 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2009 18.10.2012 19.10.2012 2
B 208/SL 136 zpráva o vztazích 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2012 11.10.2012 18.10.2012 12
B 208/SL 135 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2012 11.10.2012 18.10.2012 14
B 208/SL 134 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2012 11.10.2012 18.10.2012 21
B 208/SL 133 ostatní Vzdání se funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2012 22.8.2012 22.8.2012 1
B 208/SL 132 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2012 22.8.2012 22.8.2012 3
B 208/SL 131 ostatní Zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2012 22.8.2012 22.8.2012 1
B 208/SL 130 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2012 22.8.2012 22.8.2012 2
B 208/SL 129 ostatní vzdání se funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2012 17.8.2012 21.8.2012 1
B 208/SL 128 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2012 17.8.2012 21.8.2012 3
B 208/SL 127 rozhod. o statut. orgánu zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2012 17.8.2012 21.8.2012 1
B 208/SL 126 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2012 17.8.2012 21.8.2012 2
B 208/SL 125 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2011 26.8.2011 1.9.2011 25
B 208/SL 124 notářský zápis NZ 299/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2011 26.8.2011 1.9.2011 15
B 208/SL 123 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2011 9.8.2011 15.8.2011 54
B 208/SL 122 notářský zápis NZ 299/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2011 9.8.2011 15.8.2011 14
B 208/SL 121 podpisové vzory čestné prohl.S.Kulbáblová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2011 3.8.2011 8.8.2011 2
B 208/SL 120 zpráva auditora + vztahy 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 29.7.2011 2.8.2011 9
B 208/SL 119 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2011 29.7.2011 2.8.2011 12
B 208/SL 118 účetní závěrka k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2011 29.7.2011 2.8.2011 20
B 208/SL 116 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2010 17.8.2010 25.8.2010 21
B 208/SL 117 zpráva o vztazích +zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2010 24.8.2010 11
B 208/SL 115 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2010 17.8.2010 24.8.2010 14
B 208/SL 114 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2010 19.7.2010 19.7.2010 39
B 208/SL 113 ostatní Zápis z voleb DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 4.5.2010 6.5.2010 1
B 208/SL 112 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2009 20.7.2009 21.7.2009 53
B 208/SL 111 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2009 13.7.2009 14.7.2009 43
B 208/SL 110 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Dryml Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2009 13.5.2009 2
B 208/SL 109 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2009 13.5.2009 2
B 208/SL 108 ostatní vzdání se funkce Ing.V.Šimek Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 7.8.2008 7.8.2008 1
B 208/SL 106 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2008 7.8.2008 7.8.2008 38
B 208/SL 105 notářský zápis NZ 345/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2008 5.8.2008 7.8.2008 15
B 208/SL 104 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 30.7.2008 30.7.2008 13
B 208/SL 103 účetní závěrka zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2008 16.7.2008 18.7.2008 2
B 208/SL 102 účetní závěrka příloha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2008 16.7.2008 18.7.2008 14
B 208/SL 101 účetní závěrka k 31.12.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2008 16.7.2008 18.7.2008 8
B 208/SL 99 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2007 3.8.2007 7.8.2007 13
B 208/SL 100 účetní závěrka k 31.12.2006+zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 3.8.2007 7.8.2007 30
B 208/SL 98 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2007 25.7.2007 6.8.2007 56
B 208/SL 97 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Šimek Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 2
B 208/SL 96 podpisové vzory čestné prohlá.Dipl.Kfm.A.Seidl Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 2
B 208/SL 95 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.O.Eliáš Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 2
B 208/SL 94 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.Z.Cejnar Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 2
B 208/SL 92 notářský zápis NZ 349/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 19
B 208/SL 91 ostatní zápis o jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2006 19.7.2006 4.9.2006 38
B 208/SL 90 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2006 19.7.2006 4.9.2006 54
B 208/SL 89 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 18.10.2005 21.10.2005 107
B 208/SL 88 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2004 18.10.2005 21.10.2005 63
B 208/SL 87 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2003 18.10.2005 21.10.2005 62
B 208/SL 86 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2002 18.10.2005 21.10.2005 39
B 208/SL 85 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2005 18.10.2005 21.10.2005 30
B 208/SL 84 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 18.10.2005 21.10.2005 30
B 208/SL 83 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 18.10.2005 21.10.2005 28
B 208/SL 82 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2002 18.10.2005 21.10.2005 24
B 208/SL 81 podpisové vzory čestné prohlá. E.Krausová 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2005 8.10.2005 18.10.2005 2
B 208/SL 80 podpisové vzory čestné prohlá. J.Mitrenga 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2005 8.10.2005 18.10.2005 2
B 208/SL 79 ostatní RT J.Mitrenga, E.Krausová 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2005 8.10.2005 18.10.2005 4
B 208/SL 78 ostatní zápis o volbě členů DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2004 8.10.2005 18.10.2005 2
B 208/SL 77 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2005 7.9.2005 30.9.2005 2
B 208/SL 76 notářský zápis NZ 47/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2005 7.9.2005 30.9.2005 5
B 208/SL 75 ostatní zápis z VH 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2005 1.8.2005 11.8.2005 40
B 208/SL 74 notářský zápis Nz 472/2002, zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2002 16.3.2005 4
B 208/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2002 16.3.2005 3
B 208/SL 72 ostatní zápis z jednání DR a předsta. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2004 8.2.2005 16.3.2005 5
B 208/SL 71 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 17.9.2004 8.10.2004 25
B 208/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.2003 8.4.2004 16.4.2004 27
B 208/SL 69 ostatní úmrtní list Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 8.4.2004 16.4.2004 2
B 208/SL 68 podpisové vzory čestné prohlá. A.Hudcová Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2003 8.4.2004 16.4.2004 1
B 208/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2003 8.4.2004 16.4.2004 1
B 208/SL 66 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2003 16.3.2004 22.3.2004 37
B 208/SL 65 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2002 14.8.2003 26.8.2003 49
B 208/SL 64 notářský zápis NZ 472/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2002 14.8.2003 26.8.2003 3
B 208/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 8.8.2003 26.8.2003 26
B 208/SL 62 ostatní zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2002 8.8.2003 26.8.2003 15
B 208/SL 61 ostatní zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2002 8.8.2003 26.8.2003 1
B 208/SL 60 podpisové vzory Ing.Vlastimil Šimek Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2002 8.8.2003 26.8.2003 1
B 208/SL 59 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2002 8.8.2003 26.8.2003 28
B 208/SL 58 notářský zápis NZ 406/2002, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 8.8.2003 26.8.2003 14
B 208/SL 57 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2002 20.2.2003 13.3.2003 39
B 208/SL 56 notářský zápis NZ 371/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 9.10.2002 43
B 208/SL 55 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 9.10.2002 90
B 208/SL 54 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2000 9.10.2002 19
B 208/SL 53 podpisové vzory čestné prohlá. MUDr.J.Faltýn Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2002 9.10.2002 1
B 208/SL 52 podpisové vzory MUDr. Milan Richtr,CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2001 17.7.2002 1
B 208/SL 51 podpisové vzory Ing. Miroslav Vojtěch Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2001 17.7.2002 2
B 208/SL 50 podpisové vzory Ing. Vlastimil Šimek Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2001 17.7.2002 1
B 208/SL 49 podpisové vzory Ing. Zbyněk Cejnar Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2001 17.7.2002 1
B 208/SL 48 podpisové vzory Marie Stowasserová Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 17.7.2002 1
B 208/SL 47 ostatní -zápis z mimoř.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2000 17.7.2002 3
B 208/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 293/2000 vč.stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 17.7.2002 39
B 208/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 17.7.2002 1
B 208/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2001 17.7.2002 1
B 208/SL 43 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2000 17.7.2002 2
B 208/SL 42 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2001 17.7.2002 45
B 208/SL 41 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2001 17.7.2002 21
B 208/SL 40 ostatní ¨- zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.1999 17.7.2002 1
B 208/SL 39 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.1999 17.7.2002 2
B 208/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 337/99 vč.stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.1999 17.7.2002 70
B 208/SL 37 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2000 17.7.2002 21
B 208/SL 36 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2000 17.7.2002 12
B 208/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představens Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 17.7.2002 1
B 208/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 201/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 17.7.2002 26
B 208/SL 33 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 16
B 208/SL 32 výroční zpráva za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.1999 17.7.2002 22
B 208/SL 31 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 279/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 17.7.2002 39
B 208/SL 30 výroční zpráva za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 12
B 208/SL 29 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.1998 17.7.2002 17
B 208/SL 28 výroční zpráva za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 17.7.2002 12
B 208/SL 27 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1996 17.7.2002 1
B 208/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 96/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1996 17.7.2002 4
B 208/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 331/92 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.1992 17.7.2002 23
B 208/SL 24 podpisové vzory a čestné prohl.-M.Stowasserová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2001 16.1.2002 1
B 208/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2001 16.1.2002 1
B 208/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, ostatní - abdikace JUDr. Vojtěch Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2000 16.1.2002 1
B 208/SL 9 ostatní -rezignace na čl.v DR-Běhounek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.1999 2.5.2001 1
B 208/SL 8 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.1999 2.5.2001 2
B 208/SL 7 notářský zápis NZ 337/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.1999 2.5.2001 70
B 208/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.1999 2.5.2001 16
B 208/SL 5 účetní závěrka - zpráva auditora za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.1998 2.5.2001 16
B 208/SL 21 stanovy společnosti 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 2.5.2001 45
B 208/SL 20 notářský zápis NZ 293/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 2.5.2001 39
B 208/SL 19 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 2.5.2001 1
B 208/SL 18 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2000 2.5.2001 21
B 208/SL 17 ostatní - rezignace na fci-ing.Novotná Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2000 2.5.2001 1
B 208/SL 16 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2000 2.5.2001 2
B 208/SL 15 ostatní - žádost o uvolnění z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.1999 2.5.2001 1
B 208/SL 14 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.1999 2.5.2001 1
B 208/SL 13 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.1999 2.5.2001 2
B 208/SL 12 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.1999 2.5.2001 2
B 208/SL 11 rozhod. o statut. orgánu členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.1999 2.5.2001 1
B 208/SL 10 rozhod. o statut. orgánu členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.1999 2.5.2001 1
B 208/SL 4 notářský zápis NZ 201/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 2.11.1998 26
B 208/SL 3 notářský zápis NZ 279/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 2.11.1998 39
B 208/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.1997 2.11.1998 14
B 208/SL 1 notářský zápis NZ 96/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1996 2.11.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 44569505
Jméno LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Frýdlant
Vznik první živnosti: 30.3.1994
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 7

Sídlo LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Živnosti a provozovny LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 176, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009781022
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 115, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009781014
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 463 62 Lázně Libverda
Identifikační číslo provozovny 1002959926
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 27.11.2006
Provozovna č. 4
Provozovna 2, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959896
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.11.1999
Provozovna č. 5
Provozovna 82, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959900
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.3.1994

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 2, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959896
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 82, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959900
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 69, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959497
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.1994
Provozovna č. 4
Provozovna 87, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2001
Provozovna č. 5
Provozovna 155, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2007

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.2002

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 87, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2005
Provozovna č. 2
Provozovna 167, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2005

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 155, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 2, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959896
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 87, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna 82, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959900
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2014
Provozovna č. 5
Provozovna 69, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959497
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2014

Živnost č. 6 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 113, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009780964
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 87, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 116, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009780972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 4
Provozovna 2, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009780956
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2014
Provozovna č. 5
Provozovna 167, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1002959918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2014

Živnost č. 7 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2018
Provozovna č. 1
Provozovna 116, Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny 1009780972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.4.2018

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží vyhr.v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb., o živn. podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1994
Zánik oprávnění 7.7.1997

Živnost č. 11 SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA OSOBNÍ Druh dopravy: osobní vnitrostátní a mezinárodní mimo autobusové, mimo linkové

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 13 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Šimička
Člen statutárního orgánu Ing. Irena Špačková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

IČO: 44569505
Firma: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Lázně Libverda
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních agentur
Ústavní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image