Menu Zavřít

FIRMA LASSELSBERGER, s.r.o. IČO: 25238078

LASSELSBERGER, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

LASSELSBERGER, s.r.o. (25238078) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Adelova 2549/1, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1999 a je stále aktivní. LASSELSBERGER, s.r.o. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o LASSELSBERGER, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro LASSELSBERGER, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LASSELSBERGER, s.r.o.

Soud: Krajský soud v Plzni 27. 10. 1999
Spisová značka: C 22719
IČO (identifikační číslo osoby): 25238078
Jméno: LASSELSBERGER, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 2.2.2009
Zapsána dne: 27.10.1999
Počet členů statutárního orgánu: 2 - 4 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Společnost změnila právní formu na společnost s ručením omezeným na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.12.2008 schválením projektu přeměny zpracovaného ke dni 30.9.2008. 2.2.2009
Od společnosti LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00, IČ 252 38 078 byly rozděleny odštěpením dle § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník odštěpeny části jmění, specifikované v Projekty rozdělení, které přešly na nástupnické společnosti LB Cemix, a.s., se sídlem Borovany, Tovární ulice č.p. 36, PSČ 373 12, IČ 279 94 961, LB MINERALS, a.s., se sídlem Horní Bříza č.p. 431, PSČ 330 12, IČ 279 94 929 a LB IMMO, a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00, IČ 279 94 970. 1.11.2007
Jediný akcionář společnosti LASSELSBERGER, a.s., tj. společnost LASSELSBERGER GmbH, učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 14.3.2007 toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti LASSELSBERGER, a.s. se zvyšuje o částku 600.000.000,- Kč (slovy šest set milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá lu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti LASSELSBERGER, a.s. se zvyšuje z částky 1.661.303.000,- Kč (slovy jedna miliarda šest set šedesát jedna milionů tři sta tři tisíc korun českých) o částku 600.000.000,- Kč (slovy šest set milionů korun českých) na částku 2.261. 303.000,- Kč (slovy dvě miliardy dvě stě šedesát jedna milionů tři sta tři tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti LASSELSBERGER, a.s. po zvýšení činí 2.261.303.000,- Kč (slovy dvě miliardy dvě stě šedesát jedna milionů tři sta tři tisíc korun českých). Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu emitovat 600 000 kusů (slovy šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kót ovány na regulovaném trhu. Všechny výše specifikované nově emitované akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, společností LASSELSBERGER GmbH s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, t.j. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností LASSELSBERGER, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností LASSELSBERGER, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem jeho zplnomocněnému zástupci na jím určenou adresu nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Emisní kurz všech nově emitovaných akcií činí 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým plněním. Upisovatel je povinen v souladu se stanovami společnosti a ust. § 168a odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet LASSELSBERGER, a.s. č.ú.: 17792833/0300, tak, že část emisního kursu ve výši 30 % je povinen splatit nej později do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, zbytek emisního kursu je splatný nejpozději do 1 (jednoho) roku od úpisu akcií. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. 26.3.2007 - 30.4.2007
Společnost LASSELSBERGER, a.s. se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00, IČ 252 38 078 se sloučila se společnostmi LB Cemix, s.r.o. se sídlem Borovany, Tovární ulice č.p. 36, PSČ 373 12, IČ 262 27 797 a K E M A T spol. s r.o. se sídl em Skalná, Tovární ul. č.p. 270, PSČ 351 34, IČ 182 34 453. Na společnost LASSELSBERGER, a.s. se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00, IČ 252 38 078, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností LB Cemix, s.r.o. se sí dlem Borovany, Tovární ulice č.p. 36, PSČ 373 12, IČ 262 27 797 a K E M A T spol s r.o. se sídlem Skalná, Tovární ul. č.p. 270, PSČ 351 34, IČ 182 34 453. 30.6.2005
Obchodní společnost LASSELSBERGER, a.s. se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 320 00, IČ 25 23 80 78 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti Calofrig a.s. se sídlem Borovany, Tovární ulice čp. 36, PSČ 373 12, IČ 46 67 84 25, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 515. 31.12.2004
Na obchodní společnost LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Plzeň, Adélova 1, PSČ 320 00, identifikační číslo 252 38 078 přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Keramika Horní Bříza a. s., se sídlem Horní Bříza, Tovární 77, PSČ 330 12, identifikační číslo 453 59 946. 1.1.2004
Na obchodní společnost LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Plzeň, Adélova 1, PSČ 320 00, identifikační číslo 252 38 078 přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Chlumčanské keramické závody a. s., se sídlem Chlumčany, ul. U Keramičky 448, PSČ 334 42, ident ifikační číslo 453 57 277. 1.1.2004
Na obchodní společnost LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Plzeň, Adélova 1, PSČ 320 00, identifikační číslo 252 38 078, přešlo jmění zanikající obchodní společnosti RAKO a.s., se sídlem Rakovník, Šamotka 246, PSČ 269 43, identifikační číslo 148 03 011. 1.1.2004
Společnost LASSELSBERGER, a.s. změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 1.5.2003

Kapitál LASSELSBERGER, s.r.o.

Základní kapitál 2 261 303 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2007
Základní kapitál 1 661 303 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.2003  - 30.4.2007
Základní kapitál 1 661 303 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.2002  - 1.5.2003
Základní kapitál 1 661 283 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.11.2001  - 31.10.2002
Základní kapitál 100 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.1.2001  - 13.11.2001
Základní kapitál 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.10.1999  - 29.1.2001

Akcie LASSELSBERGER, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 261 303 30.4.2007  - 2.2.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 661 303 23.7.2004  - 30.4.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 661 303 1.5.2003  - 23.7.2004

Sídlo LASSELSBERGER, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Adelova 2549/1, Plzeň 32000, Česká republika 23.7.2004
Adresa: Adélova 1, Plzeň 32000, Česká republika 27.10.1999 - 23.7.2004

Předmět podnikání LASSELSBERGER, s.r.o.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejv ětší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí 20.9.2022
Zednictví 1.7.2021
Vodoinstalatérství, topenářství 1.7.2021
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.3.2017
distribuce elektřiny 12.1.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.8.2013 - 20.9.2022
klempířství a oprava karoserií 13.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 13.8.2009 - 19.8.2013
výroba tepelné energie 5.11.2008 - 19.8.2013
rozvod tepelné energie 5.11.2008 - 19.8.2013
obchod s elektřinou 5.11.2008 - 19.8.2013
obchod s plynem 5.11.2008 - 19.8.2013
kovářství, podkovářství 20.10.2008
obráběčství 20.10.2008
zámečnictví, nástrojářství 20.10.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenkého zákona 20.10.2008 - 13.8.2009
klempířství a oprava karoserií 20.10.2008 - 13.8.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 20.10.2008 - 13.8.2009
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátníprovozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-vnitrostátní příležitostná osobní, -mezinárodní příležitostná osobní 20.10.2008 - 13.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.12.2005
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní 4.8.2005 - 20.10.2008
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako draživé 4.8.2005 - 20.10.2008
činnost technických poradců v oblasti těžby a úpravy nerostů, výroby keramiky, stavebních strojů a zařízení 22.3.2005 - 20.10.2008
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 22.3.2005 - 20.10.2008
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 22.3.2005 - 20.10.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 22.3.2005 - 20.10.2008
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností v rozsahu ustanovení § 2 písm. a), b), c), d), e), g) a i) a v rozsahu ustanovení § 3 písm. a), b), e), f) a i) zák. č. 6 1/1988 Sb., v platném znění 22.3.2005 - 13.8.2009
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava autobusy - vnitrostátní osobními automobily - mezinárodní osobními automobily 23.7.2004 - 20.10.2008
testování, měření a analýzy 23.7.2004 - 20.10.2008
činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 23.7.2004 - 20.10.2008
hornická činnost v rozsahu ustanovení § 2 písm. a), b), c), d), e), g) a i); a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) a e) zák. č. 61/1988 Sb., v platném znění 7.4.2004 - 22.3.2005
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná osobními auty - mezinárodní příležitostná osobními auty 1.1.2004 - 23.7.2004
činnost technických poradců v oblasti těžby a úprava nerudných surovin 1.1.2004 - 22.3.2005
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní do 3,5 t celkové hmotnosti 1.1.2004 - 4.8.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 1.1.2004 - 27.12.2005
výzkum, vývoj a výroba stavebních hmot a stavebních výrobků a úpravy nerostů průmyslovým způsobem 1.1.2004 - 20.10.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.1.2004 - 20.10.2008
ubytovací služby 1.1.2004 - 20.10.2008
přípravné práce pro stavby 1.1.2004 - 20.10.2008
poskytování technických služeb 1.1.2004 - 20.10.2008
kovářství 1.1.2004 - 20.10.2008
zámečnictví 1.1.2004 - 20.10.2008
nástrojářství 1.1.2004 - 20.10.2008
kovoobráběčství 1.1.2004 - 20.10.2008
klempířství 1.1.2004 - 20.10.2008
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 1.1.2004 - 20.10.2008
hostinská činnost 1.1.2004 - 13.8.2009
zpracování gumárenských směsí 1.1.2004 - 13.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 31.10.2002 - 20.10.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.8.2002 - 13.8.2009
činnost technických poradců v oblasti výroby keramiky 13.11.2001 - 22.3.2005
velkoobchod 13.11.2001 - 20.10.2008
specializovaný maloobchod 13.11.2001 - 20.10.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 13.11.2001 - 20.10.2008
zprostředkování obchodu 13.11.2001 - 20.10.2008
zprostředkování služeb 13.11.2001 - 20.10.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.11.2001 - 20.10.2008
reklamní činnost a marketing 13.11.2001 - 20.10.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.11.2001 - 20.10.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.10.1999 - 13.11.2001
poradenská a konzultační činnost v oboru technologie a výroby keramiky 27.10.1999 - 13.11.2001
administrativní a účetnické práce 27.10.1999 - 13.11.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 27.10.1999 - 13.11.2001
automatizované zpracování dat 27.10.1999 - 13.11.2001
marketing 27.10.1999 - 13.11.2001
reklamní a propagační činnost 27.10.1999 - 13.11.2001
ekonomické a organizační poradenství 27.10.1999 - 13.11.2001

Vedení firmy LASSELSBERGER, s.r.o.

Statutární orgán LASSELSBERGER, s.r.o.

jednatel Vera Lasselsberger BA
Ve funkci od 2.10.2020
Adresa Erlaufstraße 42 , 3253 Erlauf
jednatel Dr. Martin Ernst Hofmann
Ve funkci od 2.2.2009
Adresa Seeweg 5, 3250 Wieselburg
jednatel Ing. Roman Blažíček
Ve funkci od 12.4.2015
Adresa Hojerova 1582/9, 32300 Plzeň
jednatel Dipl. Ing. Günther Baumgartner
Ve funkci od 11.9.2010 do 2.10.2020
Adresa Babolnastrasse 3, 3443 Sieghartskirchen
jednatel Ing. Roman Blažíček
Ve funkci od 2.2.2009 do 12.4.2015
Adresa Pod Stráží 1965/14, 30100 Plzeň
jednatel Dipl. Ing. Günther Baumgartner
Ve funkci od 11.9.2010 do 11.9.2010
Adresa Babolnastrasse 3, 3443 Sieghartskirchen
jednatel Mag. Walter Riess
Ve funkci od 2.2.2009 do 11.9.2010
Adresa Vierthalergasse 10, A-1120 Wien
předseda představenstva Ing. Roman Blažíček
Ve funkci od 3.5.2006 do 2.2.2009
Adresa Pod Stráží 1965/14, 30100 Plzeň 1
člen představenstva Dr. Martin Ernst Hofmann
Ve funkci od 22.11.2007 do 2.2.2009
Adresa Seeweg 5, 3250 Wieselburg
člen představenstva Mag. Walter Riess
Ve funkci od 22.11.2007 do 2.2.2009
Adresa Vierthalergasse 10, A-1120 Wien
člen představenstva Ing. Pavel Fiala
Ve funkci od 3.5.2006 do 22.11.2007
Adresa Na Výsluní 621, 33021 Líně
člen představenstva Dr. Martin Ernst Hofmann
Ve funkci od 10.7.2007 do 22.11.2007
Adresa Seeweg 5, 3250 Wieselburg
člen představenstva Ing. Josef Lasselsberger
Ve funkci od 10.7.2007 do 22.11.2007
Adresa Erlaufstrasse 42, A-3253 Erlauf
člen představenstva Dr. Martin Ernst Hofmann
Ve funkci od 1.3.2005 do 10.7.2007
Adresa , 3380 Pöchlarn, Wörth 1
člen představenstva Ing. Josef Lasselsberger
Ve funkci od 1.3.2005 do 10.7.2007
Adresa , 3380 Pöchlarn, Wörth 1
člen Ing. Pavel Fiala
Ve funkci od 1.5.2003 do 3.5.2006
Adresa Na Výsluní 621, Líně
předseda představenstva Ing. Roman Blažíček
Ve funkci od 1.3.2005 do 3.5.2006
Adresa Pod Stráží 1965/14, Plzeň 1
člen Ing. Ladislav Sladký
Ve funkci od 1.5.2003 do 1.3.2005
Adresa 94, 33209 Útušice
předseda Ing. Josef Pavelka
Ve funkci od 1.5.2003 do 1.3.2005
Adresa Komenského 1073/73, Plzeň
člen představenstva Ing. Roman Blažíček
Ve funkci od 15.5.2004 do 1.3.2005
Adresa Pod Stráží 1965/14, Plzeň 1
člen Ing. Aleš Tulpa
Ve funkci od 1.5.2003 do 15.5.2004
Adresa Písnické zahrady 441, 14200 Praha 4
Jednatel Luděk Šílený
Ve funkci od 16.11.2000 do 1.5.2003
Adresa Alšova 528, Suchdol nad Lužnicí
Jednatel Ing. Pavel Fiala
Ve funkci od 29.1.2001 do 1.5.2003
Adresa Na Výsluní 621, Líně
Jednatel Ing. Ladislav Sladký
Ve funkci od 18.9.2001 do 1.5.2003
Adresa 94, 33209 Útušice
Jednatel Ing. Aleš Tulpa
Ve funkci od 31.10.2002 do 1.5.2003
Adresa Písnické zahrady 441, 14200 Praha 4
Jednatel Ing. Josef Pavelka
Ve funkci od 14.2.2003 do 1.5.2003
Adresa Komenského 1073/73, Plzeň 1
Jednatel Ing. Josef Pavelka
Ve funkci od 27.10.1999 do 14.2.2003
Adresa U Trati 571, Horní Bříza
Jednatel Ing. Ladislav Sladký
Ve funkci od 27.10.1999 do 18.9.2001
Adresa Útušice 94, 33209 Štěnovice
Jednatel Ing. Pavel Fiala
Ve funkci od 16.11.2000 do 29.1.2001
Adresa Adélova 14, Plzeň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LASSELSBERGER, s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 25238078
Jméno: LASSELSBERGER, s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 27. 10. 1999
Celkový počet živností: 45
Aktivních živností: 10

Sídlo LASSELSBERGER, s.r.o.

Sídlo: Adelova 2549/1, Plzeň 30100

Živnosti LASSELSBERGER, s.r.o.

Živnost č. 1 Zednictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 6. 2021

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 6. 2021

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 4. 2016

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 9. 2003

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2003

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2003

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2003

Živnost č. 8 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 8. 2003

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Ubytovací služby
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 1999

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 1999

Statutární orgán LASSELSBERGER, s.r.o.

Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Blažíček
Člen statutárního orgánu: Vera Lasselsberger BA
Člen statutárního orgánu: Mag. Klaus Kralovec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LASSELSBERGER, s.r.o.

IČO: 25238078
Firma: LASSELSBERGER, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27. 10. 1999

Sídlo LASSELSBERGER, s.r.o.

Sídlo: Adelova 2549/1, Plzeň 30100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Výzkum a vývoj
Činnosti reklamních agentur
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost