Firma LAND TRADE a.s. IČO 27440893


LAND TRADE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LAND TRADE a.s. (27440893) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2006 a je stále aktivní. LAND TRADE a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o LAND TRADE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LAND TRADE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LAND TRADE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LAND TRADE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LAND TRADE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10647
IČO (identifikační číslo osoby) 27440893
Jméno LAND TRADE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.3.2006
ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSANÍM NOVÝCH AKCIÍ ZE DNE 11.12.2018 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 17 100 000,00 Kč (sedmnáct milionů sto tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 369 370 000,00 Kč na novou výši základního kapitálu, která čin í 386 470 000,00 Kč (tři sta osmdesát šest milionů čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií:1 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie A). Počet upisovaných akcií:1 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie B). Počet upisovaných akcií:7 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:7 000 000,00 Kč (sedm milionů korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:7 000 000,00 Kč (sedm milionů korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie C). (Akcie A, B, C dále jen Akcie) 1.3 Nabídka k upsání akcií Jelikož se všichni akcionáři Společnosti před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdali svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, valná hromada rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání jednomu přede m určenému zájemci, a to společnosti: Obchodní firma:VERONEX a.s. Sídlo:Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Doručovací číslo: 37136 Identifikační číslo:45273201 Spisová značka:B 1244 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen Upisovatel). 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 ZOK, kterou uzavře Upisovatel (jako předem určený zájemce) se Společností a podpisy na smlouvě se úředně ověří. -- Podle smlouvy o upsání akcií bude Upisovatel povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 17 100 000,00 Kč (sedmnáct milionů sto tisíc korun českých) do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí Společnost Upisovateli. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání je adresa sídla Společnosti - Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, kam Upisovatel smlouvu o upsání akcií v uvedené lhůtě doručí. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 1.5 Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a to i v rozsahu, že započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu. Upisovatel má za Společností pohledávku v celkové výši 17 146 399,25 Kč vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 08. 10. 2009 mezi společností LATIMER a.s., IČO: 275 82 191, jakožto věřitelem, a Společností, jakožto dlužníkem. Pohledávku tvoří př íslušenství ve formě úroků z jistiny pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce. Společnost zašle Upisovateli jako předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií a předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. 1.6 Smlouva o započtení Valná hromada, schvaluje podle § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a Upisovatelem. 16.1.2019
1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 40 800 000,00 Kč (čtyřicet milionů osm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 328 570 000,00 Kč (tři sta dvacet osm milionů pět set sedm desát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu, která činí 369 370 000,00 Kč (tři sta šedesát devět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipou ští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií:4 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:40 000 000,00 Kč (čtyřicet milionů korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:40 000 000,00 Kč (čtyřicet milionů korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie A). Počet upisovaných akcií:8 ks (celkem) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:800 000,00 Kč (osm set tisíc korun českých) Emisní kurs upisovaných akcií:100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých) Emisní kurs všech upisovaných akcií:800 000,00 Kč (osm set tisíc korun českých) Druh upisovaných akcií:kmenové Forma upisovaných akcií:na jméno Podoba všech upisovaných akcií:listinné (dále jen Akcie B). (Akcie A a Akcie B dále jen Akcie) 1.3 Nabídka k upsání akcií Jelikož se Jediný akcionář Společnosti před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, Jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, a to společnosti: Obchodní firma:VERONEX a.s. Sídlo:Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Doručovací číslo: 37136 Identifikační číslo:45273201 Spisová značka:B 1244 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen Upisovatel). 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 ZOK, kterou uzavře Upisovatel (jako předem určený zájemce) se Společností a podpisy na smlouvě se úředně ověří. Podle smlouvy o upsání akcií bude Upisovatel povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 40 800 000,00 Kč (čtyřicet milionů osm set tisíc korun českých) do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí Společnost Upisovateli. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání je adresa sídla Společnosti - Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, kam Upisovatel smlouvu o upsání akcií v uvedené lhůtě doručí. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 1.5 Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a to i v rozsahu, že započtení bude výhradní formou splacení emisního kursu. Upisovatel má za Společností pohledávku v celkové výši 40 803 764,00 Kč (čtyřicet milionů osm set tři tisíce sedm set šedesát čtyři korun českých) vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 08. 10. 2009 mezi společností LATIMER a.s., IČO: 275 82 19 1, jakožto věřitelem, a Společností, jakožto dlužníkem. Pohledávku následně nabyl pan Adnan Suljanović, datum narození 15. 07. 1979 a tuto následně postoupil na Upisovatele (pohledávka je tvořena jistinou ve výši 39 000 000,00 Kč a příslušenstvím ve výši 1 803 764,00 Kč (jeden milion osm set tři tisíce sedm set šedesát čtyři korun českých). Společnost zašle Upisovateli jako předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií a předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. 12.7.2018
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti NTCHP a.s., IČO 24154601, se sídlem Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17491, s přechodem vešker ého jejího jmění na nástupnickou společnost LAND TRADE a.s., IČO 27440893, se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 10647. 1.8.2017
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost a zastavení bude omezeno souhlasem představenstva společnosti dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Veškeré Akcie, tj. 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost a zastavení bude omezeno souhlasem představenstva společnosti dle stanov, je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku doručení informace o možnost i využít přednostní právo dle ustanovení § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále též jen zákon o obchodních korporacích nebo též jen ZoK), způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Informaci o přednostním právu akcionářů představenstvo současně zveřejní. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 7, Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovníc h dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír znějící na jméno, o jmenovité hodnotě: - 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,6481 5115 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva, - 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,06481511 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva, - 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), je možno upsat podíl ve výši 0,00648151 nově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný p apír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva, - 570.000,-- Kč (pětsetsedmdesáttisíc korun českých), jemožno upsat podíl ve výši 0,03694462 n ově emitované kmenové akcie společnosti LAND TRADE a.s., vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), jejíž převoditelnost a zastavení bude omezeno písemným souhlasem představenstva. Upisovat lze pouze celé akcie. Vzhledem k tomu, že na jednu dosavadní akcii nepřipadá jedna nová akcie, je přednostní prá vo vždy volně převoditelné. d) Emisní kurs Akcií upisovaných v rámci přednostního práva akcionářů je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurs em 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 4. Všechny Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář - společnost Wotan Invest, a.s., se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČ 260 63 239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 18494 (dále též jen Zájemce), takto: a) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 Z oK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle bodu 3 tohoto usnesení valné hromady. b) Emisní kurs Akcií upisovaných Zájemcem je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých). 5. Společná ustanovení pro úpis akcií s přednostním právem akcionářů i úpis Zájemcem: a) Zdůvodnění emisního kursu: Navrhuje se zvýšení základního kapitálu úpisem akcií výhradně stávajícími akcionáři společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZoK. b) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 269170176/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. 24.6.2015 - 25.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.7.2014 - 1.8.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 1.8.2017
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 92.570.000,- Kč, a to z částky 216.000.000,-Kč na konečných 308.570.000,- Kč. Upisování nad schválenou částkou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 9 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenov ité hodnotě 10.000.000.- Kč, 2 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000.- Kč a 1 kus kmenové akcie, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 570.000,- Kč. Emisní kurz každé z nových akcií je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurz veškerých akcií činí 92.570.000,- Kč. Jediným upisovatelem bude předem určený zájemce ? akcionář ? společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, čí slo vložky 1449. Nové akcie budou upsány takto: 30 % emisního kurzu musí být uhrazeno ve lhůtě do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem upisovateli. Lhůta pro doplacení emisního kurzu akcií činí jeden rok od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny na účet číslo 231406294/0300, vedený u ČSOB, a.s. . Místem úpisu je Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jimž se zamítá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 25.8.2009 - 23.11.2009
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 17. září 2007 takto: a) Základní kapitál se zvýší o fixní částku 214,000.000,- Kč na 216,000.000,- Kč peněžitými i nepeněžitými vklady upisováním nových akcií, když veškeré tyto akcie upíší stávající akcionáři na základě dohody akcionářů uzavřené podle § 205 obch. zák.. Upis ování nad stanovenou částku se nepřipouští. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba oddlužení společnosti a kapitálové posílení společnosti, jakož i záměr dalšího rozšíření její podnikatelské činnosti. c) Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky z titulu půjčky ve výši 107,000.000,- Kč věřitele společnosti, kterým je její akcionář Wotan Credit, a.s., IČ 260 93 502, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 proti pohledávce proti p ohledávce společnosti na splacení emisního kursu mladých akcií ve stejné výši. d) Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým je pohledávka akcionáře společnosti Martina Charváta, r.č. 710412 /0375, bytem Praha 7, Jana Zajíce 30, PSČ 170 00 za třetí osobou, konkrétně za dlužníkem OMEGA Game, a.s., IČ 280 70 020, se sídlem v Č eských Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 307 01 ve výši 102,300.000,- Kč, oceněný znaleckým posudkem soudního znalce ing. Zbyňka Ziby; za tento předmět vkladu se vydá protiplněním 1.023 ks akcií uvedených v následujícím odstavci tohoto rozhodnutí (§ 2 03 odst. 3 písm. h) obch. zák.). e) Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové listinné akcie na jméno, a to 2.140 ks o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč každé z akcií. Emisní kurs každé z akcií je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurz veškerých akcií činí 214,000.000, - Kč. f) Mladé akcie budou podmíněně upsány zcela dohodou uzavřenou podle ust. § 205 obchodního zákoníka v den rozhodnutí této valné hromady v místě jejího konání poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§203 odst. 4 obch. zák.) a jejich emisní kurz zcela splacen Dohodou o započtením pohledávek ve výši 107,000.000,- Kč a Dohodou o postoupením pohledávky ve výši 102,300.000,- Kč, obojí v den rozhodnutí této valné hromady v místě je jího konání a na účet společnosti zřízený k tomuto účelu u ČSOB, a.s., pob. Jeruzalemská 962/3, Praha 1, č.ú. 209370889/0300 ve výši 4,700.000,- Kč do 10 dnů od tohoto rozhodnutí valné hromady. Upisovatelé jsou s podmínkami úpisu a splacení předem seznáme ni, jakož i s návrhy obou Dohod, souhlasí s nimi a budou vyjádřeny též v dohodě podle § 205 obch. zák.). 18.9.2007 - 19.9.2007

Aktuální kontaktní údaje LAND TRADE a.s.

Kapitál LAND TRADE a.s.

zakladni jmění 386 470 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2019
zakladni jmění 369 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.2018 - 16.1.2019
zakladni jmění 328 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.6.2015 - 12.7.2018
zakladni jmění 308 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.2009 - 24.6.2015
zakladni jmění 308 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.2009 - 23.11.2009
zakladni jmění 216 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2007 - 30.9.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.5.2006 - 19.9.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.3.2006 - 18.5.2006

Akcie LAND TRADE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 169 16.1.2019
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 14 16.1.2019
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 16.1.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 168 12.7.2018 - 16.1.2019
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 13 12.7.2018 - 16.1.2019
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 24.6.2015 - 16.1.2019
Akcie na jméno 570 000 Kč 1 30.9.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 30.9.2009 - 24.6.2015
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 9 30.9.2009 - 12.7.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 160 19.9.2007 - 12.7.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 28.7.2006 - 19.9.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.7.2006 - 28.7.2006
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 27.3.2006 - 12.7.2006

Sídlo LAND TRADE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 24.5.2013
Adresa Truhlářská 1108/3 , Praha 110 00 10.5.2012 - 24.5.2013
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 1.2.2012 - 10.5.2012
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 26.1.2012 - 1.2.2012
Adresa Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00 8.3.2010 - 26.1.2012
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 21.9.2007 - 8.3.2010
Adresa Rudolfovská tř. 202/88 , České Budějovice 370 01 6.9.2007 - 21.9.2007
Adresa Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 5.10.2006 - 6.9.2007
Adresa Husitská 157/80 , Praha 130 00 27.3.2006 - 5.10.2006

Předmět podnikání LAND TRADE a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2011
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, při kterém nejsou poskytnuty jiné než základní služby spojené s pronájmem 27.3.2006

vedení firmy LAND TRADE a.s.

Statutární orgán LAND TRADE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 7.7.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 19.7.2011 - 7.7.2014
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 28.7.2008 - 19.7.2011
Za společnost jednají ve všech věcech samostatně každý z členů představenstva. 12.7.2006 - 28.7.2008
Za společnost jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 27.3.2006 - 12.7.2006
člen představenstva Ing. Dušan Tripes 25.8.2016
Vznik členství 10.8.2016
Adresa: 233 , Besednice 382 81
předseda představenstva Filip Háva 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 27.3.2006
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Viničná 201 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Ing. Pavel Šulda 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Šimůnkova 1603/7 , Praha 182 00
člen představenstva Petr Masopust 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Sochařská 343/16 , Praha 170 00
místopředseda představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 12.7.2006 - 26.2.2007
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Krabčická 1245 , Roudnice nad Labem 413 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kopper 12.7.2006 - 21.9.2007
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 14.8.2007
Adresa: Zvoncovitá 1974/1 , Praha 155 00
člen představenstva Václav Vimmer 21.9.2007 - 25.8.2009
Vznik členství 14.8.2007
Zánik členství 10.8.2009
Adresa: Kmochova 3157/35 , Ústí nad Labem 400 11
předseda představenstva Martin Charvát 12.7.2006 - 19.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 30.5.2011
Vznik funkce 20.6.2006
Zánik funkce 30.5.2011
Adresa: Husitská 157/80 , Praha 130 00
místopředseda představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 26.2.2007 - 19.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Tomáš Lejček 25.8.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Vinohradská 1254/61 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Petr Vymetálek 19.7.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: U Hadích lázní 1169/48 , Teplice 415 01
předseda představenstva Pavel Chovančík 19.7.2011 - 24.5.2013
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 15.5.2013
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 15.5.2013
Adresa: Gočárova třída 806/32 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 19.7.2011 - 24.5.2013
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
předseda představenstva Tomáš Nebeský 24.5.2013 - 24.5.2013
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 15.5.2013
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Machač 11.7.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Malovarská 563 , Velvary 273 24
předseda představenstva Tomáš Nebeský 24.5.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 15.5.2013
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen představenstva Dušan Tripes 24.5.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 233 , Besednice 382 81
člen představenstva Roman Doleček 7.7.2014 - 25.8.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Krkonošská 1471/17 , Praha 120 00

Dozorčí rada LAND TRADE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Luboš Šalát 25.8.2016
Vznik členství 10.8.2016
Adresa: Urbinská 182 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Tereza Kaplanová 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 27.3.2006
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Krajníkova 890 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Miroslav Stryk 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: K Tenisu 688 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Patrik Krivánek 27.3.2006 - 12.7.2006
Vznik členství 27.3.2006
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Jasenická 1810 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Dr. Jiří Tománek 12.7.2006 - 19.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 30.5.2011
Vznik funkce 20.6.2006
Zánik funkce 30.5.2011
Adresa: Přemyslova 400/4 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Anna Charvátová 12.7.2006 - 19.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Šimůnkova 1603/7 , Praha 182 00
člen dozorčí rady MUDr. Markéta Balounová 12.7.2006 - 19.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Lidická tř. 178/45 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kněžický 19.7.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Plzenecká 921 71, 326 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Michal Bendl 19.7.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Slunná 289 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Meduna 19.7.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 30.5.2011
Adresa: Fučíkova 113 , Čeperka 533 45
předseda dozorčí rady Ing. Milan Meduna 11.7.2012 - 15.11.2013
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Fučíkova 113 , Čeperka 533 45
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Grafek 11.7.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Rýmařovská 475 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Hana Paulusová 11.7.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 43 , Libčany 503 22
předseda dozorčí rady Ing. Milan Meduna 15.11.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Fučíkova 113 , Čeperka 533 45
člen dozorčí rady Ing. Milan Meduna 7.7.2014 - 25.8.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Fučíkova 113 , Čeperka 533 45

Sbírka Listin LAND TRADE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10647/SL 45 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 27.8.2015 22
B 10647/SL 44 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 16.6.2015 26.6.2015 10
B 10647/SL 43 notářský zápis [NZ 1836/2015] Městský soud v Praze 7.5.2015 16.6.2015 26.6.2015 6
B 10647/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.11.2014 21.11.2014 23
B 10647/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.11.2014 20.11.2014 25
B 10647/SL 40 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 4090/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 4.7.2014 7.7.2014 18
B 10647/SL 39 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2013 15.7.2013 2
B 10647/SL 38 výroční zpráva [2011] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2013 15.7.2013 6
B 10647/SL 37 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2013 15.7.2013 20
B 10647/SL 36 ostatní -Zápis ze zasedání před. Městský soud v Praze 28.6.2012 19.7.2012 1
B 10647/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2011 19.7.2012 13
B 10647/SL 34 notářský zápis - NZ 1287/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 19.7.2012 6
B 10647/SL 33 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.11.2011 2.12.2011 6
B 10647/SL 32 notářský zápis NZ 96/2011 Městský soud v Praze 20.7.2011 8.8.2011 5
B 10647/SL 31 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2011 2.8.2011 1
B 10647/SL 30 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.5.2011 2.8.2011 1
B 10647/SL 29 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 30.5.2011 2.8.2011 3
B 10647/SL 28 notářský zápis NZ 76/2011 Městský soud v Praze 30.5.2011 2.8.2011 2
B 10647/SL 27 notářský zápis NZ 23/2010 Městský soud v Praze 18.1.2010 17.3.2010 7
B 10647/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2009 24.11.2009 26.11.2009 24
B 10647/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.8.2009 9.8.2009 24
B 10647/SL 24 notářský zápis -NZ131/08 Městský soud v Praze 19.6.2008 15.9.2008 9
B 10647/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.8.2008 1.9.2008 26
B 10647/SL 22 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 31.7.2008 3.8.2008 22
B 10647/SL 21 notářský zápis 479/2007 Městský soud v Praze 17.9.2007 9.10.2007 11
B 10647/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.8.2007 9.10.2007 23
B 10647/SL 19 notářský zápis 480/2007 Městský soud v Praze 17.9.2007 9.10.2007 4
B 10647/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.10.2007 23
B 10647/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.9.2007 9.10.2007 2
B 10647/SL 16 ostatní - Zápis z VH Městský soud v Praze 14.8.2007 9.10.2007 3
B 10647/SL 15 notářský zápis 496/2007 Městský soud v Praze 20.9.2007 8.10.2007 7
B 10647/SL 14 notářský zápis NZ 442/2007 Městský soud v Praze 28.8.2007 25.9.2007 9
B 10647/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 7.9.2007 22
B 10647/SL 9 podpisové vzory +čestné prohl. (bez data) Městský soud v Praze 6.9.2006 1
B 10647/SL 8 ostatní -zápis ze zased.DR Městský soud v Praze 20.6.2006 6.9.2006 1
B 10647/SL 7 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 20.6.2006 6.9.2006 1
B 10647/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2006 6.9.2006 23
B 10647/SL 5 notářský zápis NZ 103/2006 Městský soud v Praze 20.6.2006 6.9.2006 11
B 10647/SL 12 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 26.6.2006 6.9.2006 2
B 10647/SL 11 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 23.6.2006 6.9.2006 2
B 10647/SL 10 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 20.6.2006 6.9.2006 6
B 10647/SL 4 ostatní -zápis z 1.jednání DR Městský soud v Praze 22.2.2006 27.3.2006 2
B 10647/SL 3 ostatní -zápis z1.jed.představenstva Městský soud v Praze 22.2.2006 27.3.2006 1
B 10647/SL 2 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 22.2.2006 27.3.2006 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LAND TRADE a.s.

IČO (identifikační číslo) 27440893
Jméno LAND TRADE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 13.7.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo LAND TRADE a.s.

Živnosti a provozovny LAND TRADE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1008622338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 2
Provozovna S. K. Neumanna 1257/14, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009064975
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 1.7.2013

Statutární orgán LAND TRADE a.s.

Člen statutárního orgánu Roman Doleček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LAND TRADE a.s.

IČO: 27440893
Firma: LAND TRADE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.3.2006

Sídlo LAND TRADE a.s.

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image