Firma LAMA POWER a.s. IČO 28262034


LAMA POWER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

LAMA POWER a.s. (28262034) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí 747 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 a je stále aktivní. LAMA POWER a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o LAMA POWER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o LAMA POWER a.s. na Justice.cz
Detailní informace o LAMA POWER a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro LAMA POWER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje LAMA POWER a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 4070
IČO (identifikační číslo osoby) 28262034
Jméno LAMA POWER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2007
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 1.Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, identifikační číslo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen Společnost ), se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 30,000.000,- Kč, slovy: třicet-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 352,000.000,-- Kč, slovy: tři-sta-padesát-dva-milionů korun českých. Upisování akci í nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 1 500 ks, slovy: jeden-tisíc-pět-set kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých (dále též jen nové akcie). Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti se všichni akcionáři Společnosti výslovně před hlasováním o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu svým prohlášením učiněným na valné hromadě v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obch odních korporacích vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitým vk ladem ve výši 17,200.000,-- Kč, slovy: sedmnáct-milionů-dvě-stě-tisíc korun českých, 860 ks, slovy: osm-set-šedesát-tisíc kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. b)Obchodní společnost VOP Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 3, identifikační číslo 269 36 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10083, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 3,940.000,-- Kč , slovy: tři-miliony-devět-set-čtyřicet-tisíc korun českých, 197 ks, slovy: sto-devadesát-sedm kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. c) Obchodní společnost LAMA GAS & OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856, která upíše svým peněžitým vkladem ve vý ši 5,260.000,-- Kč, slovy: pět-milionů-dvě-stě-šedesát-tisíc korun českých, 263 ks, slovy: dvě-stě-šedesát-tři kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. d)Pan Václav Tesárek, narozený 16.5.1965, s bydlištěm na adrese Na Homolce 51/11, Praha 5, Motol, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, 50 ks, slovy: padesát kusů, kmenových akcií Společnosti v list inné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. e) Pan Petr Lamich, narozený 21.11.1962, s bydlištěm na adrese Gudrichova 762, 747 41 Hradec Nad Moravicí, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,200.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-dvě-stě-tisíc korun českých, 60 ks, slovy: šedesát kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. f) Pan Ing. Tomáš Hurtík, narozený 21.10.1966, s bydlištěm na adrese Školní 324, 277 51 Nelahozeves, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 580.000,-- Kč, slovy: pět-set-osmdesát-tisíc korun českých, 29 ks, slovy: dvacet-devět kusů, kmenových akcií S polečnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. g) Pan Ing. Pavel Stuchlík, narozený 11.3.1964, s bydlištěm na adrese Malá 1175/7, Kylešovice, 747 06 Opava, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 340.000,-- Kč, slovy: tři-sta-čtyřicet-tisíc korun českých, 17 ks, slovy: sedmnáct kusů, kmenových ak cií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. h)Pan Ing. Pavel Ondra, narozený 10.9.1974, s bydlištěm na adrese Březinova 556/11, Žabovřesky, 616 00 Brno, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 240.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-čtyřicet-tisíc korun českých, 12 ks, slovy: dvanáct kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. i) Pan Ing. Petr Dohnal, narozený 22.9.1965, s bydlištěm na adrese Sladová 468/4, 602 00 Brno, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 240.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-čtyřicet-tisíc korun českých, 12 ks, slovy: dvanáct kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. 5.Místem upisování nových akcií je advokátní kancelář JUDr. Michala Kačmaříka na adrese Poštovní 39/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zv ýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích vždy mezi předem určeným zájemcem a Společnost í, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisova tele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 30,000.000,- Kč, slovy: třicet-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz každé no vé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. 7.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady předem určených zájemců upisovatelů na účet č. 43-1270510267/0100 vedený u Komerční banky a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu upsaných akcií. 8.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kap itálu se nepřipouští. 28.2.2017 - 2.3.2017
Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.2.2015 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, identifikační číslo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen Společnost ), se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 45,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet-pět-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 322,000.000,-- Kč, slovy: tři-sta-dvacet-dva-milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 2 250 ks, slovy: dva-tisíce-dvě-stě-padesát kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českýc h (dále též jen nové akcie). Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti se všichni akcionáři Společnosti výslovně před hlasováním o rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svým prohlášením učiněným na valné hromadě v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obc hodních korporacích vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a)Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 29,700.000,-- Kč, slovy: dvacet-devět-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, 1 485 ks, slovy: tisíc-čtyři-sta-osmdesát-pět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akc ii. b)Obchodní společnost VOP Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 3, identifikační číslo 269 36 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10083, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 5,920.000,-- Kč , slovy: pět-milionů-devět-set-dvacet-tisíc korun českých, 296 ks, slovy: dvě-stě-devadesát-šest kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. c)Obchodní společnost LAMA GAS & OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856, která upíše svým peněžitým vkladem ve výš i 7,900.000,-- Kč, slovy: sedm-milionů-devět-set-tisíc korun českých, 395 ks, slovy: tři-sta-devadesát-pět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. d)Pan Václav Tesárek, narozený 16.5.1965, s bydlištěm na adrese Na Homolce 51/11, Praha 5, Motol, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,480.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-čtyři-sta-osmdesát-tisíc korun českých, 74 ks, slovy: sedmdesát-čtyři kusů, k menových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii. 5.Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Spol ečnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích vždy mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude v ázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh sm louvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 45,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet-pět-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz ka ždé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. 7.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady předem určených zájemců upisovatelů na účet č. 43-1270510267/0100 vedený u Komerční banky a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu upsaných akcií. 8.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kap itálu se nepřipouští. 4.3.2015 - 28.4.2015
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 10.10.2013 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen &# 8222;Společnost“) se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 277,000.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-se dm-milionů korun českých. Upisování akcií částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 13750 ks, slovy: třináct-tisíc-sedm-set-padesát kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc koru n českých, které nebudou kótované (dále též jen „nové akcie“). 3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto z výšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitý m vkladem ve výši 180,820.000,-- Kč, slovy: sto-omsdesát-milionů-osm-set-dvacet-tisíc korun českých, 9041 ks, slovy:devět-tisíc-čtyřicet-jedna kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jedn u akcii b) Obchodní společnost Sahos Industry Group a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 1096/21, PSČ 110 00, identifikační číslo 241 36 794, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 17330, která upíše svým p eněžitým vkladem ve výši 94,180.000,-- Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-sto-sto-osmdesát-tisíc korun českých, 4709 ks, slovy: čtyři-tisíce-devět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného a kcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené vždy mezi předem určeným zájemcem a Spo lečností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy oso b jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude každému předem určeném zájemcům oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 7. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. 8. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určených zájemců, a to LAMA ENERGY GROUP s.r.o. a Sahos Industry Group a.s., vůči Společnosti proti závazku předem určených zájemců, a to LAMA ENERG Y GROUP s.r.o. a Sahos Industry Group a.s., na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to a) Pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 28.7.2013 (uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem) s tím, že část půj čky ve výši 180,000.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 29.7.2013 a část půjčky ve výši 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 27.8.2013. Celková výše pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti činí částku 181,000.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát-jeden milionů korun českých, a započtení této pohledávky bude pro vedeno zčásti, a to v částce 180,820.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát-milionů-osm-set-dvacet-tisíc korun českých. b) Pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti Sahos Industry Group s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 22.7.2013 (uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem) s tím, že část půjčky ve výši 90,000.000,-- Kč, slovy: devadesát milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 30.7.2013 a část půjčky ve výši 5,000.000,-- Kč, slovy: pět-milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 2 9.7.2013. Celková výše pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti činí částku 95,000.000,-- Kč, slovy: devadesát-pět-milionů korun českých, a započtení této pohledávky bude provedeno zčásti, a to v částce 94,180.000,-- Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-sto-sto-osmdesát-tisíc korun českých. 9. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek předem určených zájemců v jejich celkové výši činící 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých, a to uzavřením dohody o započtení pohl edávek. Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstří ku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopi sem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího síd la. 25.10.2013 - 6.1.2014

Aktuální kontaktní údaje LAMA POWER a.s.

Kapitál LAMA POWER a.s.

zakladni jmění 352 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2017
zakladni jmění 322 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2015 - 28.2.2017
zakladni jmění 277 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2014 - 28.4.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2007 - 6.1.2014

Akcie LAMA POWER a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 17 600 28.2.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 16 100 28.4.2015 - 28.2.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 13 850 6.1.2014 - 28.4.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 22.8.2013 - 6.1.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 11.6.2012 - 22.8.2013
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 19.12.2007 - 11.6.2012

Sídlo LAMA POWER a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Gudrichova 763 , Hradec nad Moravicí 747 41 14.4.2014
Adresa Gudrichova 763 , Hradec nad Moravicí 747 41 4.8.2008 - 14.4.2014
Adresa Mlýnská 326/13 , Brno 602 00 19.12.2007 - 4.8.2008

Předmět podnikání LAMA POWER a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.6.2012

Předmět činnosti LAMA POWER a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.12.2007

vedení firmy LAMA POWER a.s.

Statutární orgán LAMA POWER a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek nejméně dva členové představenstva společně anebo předseda představenstva samostatně. 19.12.2007
člen představenstva Petr Dohnal 5.7.2018
Vznik členství 23.5.2018
Adresa: U Mrázovky 3323/10 , Praha 150 00
předseda představenstva Petr Lamich 6.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Pavel Stuchlík 6.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Malá 1175/7 , Opava 747 06
člen představenstva Tomáš Režnar 19.12.2007 - 6.11.2009
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 1.11.2009
Adresa: Edvarda Beneše 1015/10 , Opava 747 05
předseda představenstva Petr Lamich 19.12.2007 - 1.11.2013
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 28.12.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 28.12.2012
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Ing. Radim Wilkonský 19.12.2007 - 14.4.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 28.12.2012
Adresa: Korunní 1058/62 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Pavel Stuchlík 6.11.2009 - 14.4.2014
Vznik členství 1.11.2009
Zánik členství 10.10.2013
Adresa: Malá 1175/7 , Opava 747 06
předseda představenstva Petr Lamich 1.11.2013 - 14.4.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 28.12.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 28.12.2012
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Radim Wilkonský 14.4.2014 - 5.7.2018
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 23.5.2018
Adresa: Korunní 1058/62 , Ostrava 709 00
předseda představenstva Petr Lamich 14.4.2014 - 6.4.2019
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 28.12.2012
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Pavel Stuchlík 14.4.2014 - 6.4.2019
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Malá 1175/7 , Opava 747 06

Dozorčí rada LAMA POWER a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady David Lamich 6.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Boženy Němcové 1264/1 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ctirad Hadač 6.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Sadová 113/100 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Hana Gocalová 6.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: Za Tratí 407 , Otice 747 81
předseda dozorčí rady Ctirad Hadač 19.12.2007 - 15.10.2013
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.3.2009
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.3.2009
Adresa: U Tržnice 413/7 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Hana Gocalová 19.12.2007 - 6.2.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Stratilova 1366/2 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Milan Bílek 19.12.2007 - 14.4.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Hudební 1243/7 , Ostrava 709 00
předseda dozorčí rady Ctirad Hadač 15.10.2013 - 14.4.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.3.2009
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.3.2009
Adresa: Sadová 113/100 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Hana Gocalová 6.2.2014 - 14.4.2014
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.3.2009
Adresa: Za Tratí 407 , Otice 747 81
člen dozorčí rady Milan Bílek 14.4.2014 - 24.3.2017
Vznik členství 10.10.2013
Adresa: Hudební 1243/7 , Ostrava 709 00
předseda dozorčí rady Ctirad Hadač 14.4.2014 - 6.4.2019
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 10.10.2013
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Sadová 113/100 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Hana Gocalová 14.4.2014 - 6.4.2019
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Za Tratí 407 , Otice 747 81
člen dozorčí rady Milan Bílek 24.3.2017 - 6.4.2019
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: 249 , Palkovice 739 41

Sbírka Listin LAMA POWER a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4070/SL 19 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 2.9.2015 2
B 4070/SL 18 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 2.9.2015 4
B 4070/SL 17 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 2.9.2015 4
B 4070/SL 16 notářský zápis [Nz 195/2015,N214/2015] Krajský soud v Ostravě 14.4.2015 14.4.2015 15.4.2015 14
B 4070/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.12.2008 10.12.2013 12.12.2013 1
B 4070/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 12.12.2013 1
B 4070/SL 10 ostatní Čestné prohlášení představenstva Krajský soud v Ostravě 27.12.2008 10.12.2013 12.12.2013 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje LAMA POWER a.s.

IČO (identifikační číslo) 28262034
Jméno LAMA POWER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 4.6.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo LAMA POWER a.s.

Živnosti a provozovny LAMA POWER a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.2012

Statutární orgán LAMA POWER a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Lamich
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Stuchlík
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Dohnal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje LAMA POWER a.s.

IČO: 28262034
Firma: LAMA POWER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Hradec nad Moravicí
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2007

Sídlo LAMA POWER a.s.

Sídlo: Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí 747 41

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image