Firma KUTA a.s. IČO 25740164


KUTA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KUTA a.s. (25740164) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zelený pruh 95/97, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1999 a je stále aktivní. KUTA a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o KUTA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KUTA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KUTA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KUTA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KUTA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5802
IČO (identifikační číslo osoby) 25740164
Jméno KUTA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.2.1999
Na základě projektu rozdělení ze dne 18.5.2018 došlo k odštěpení částí jmění společnosti KUTA a.s. a k přechodu těchto částí na nově vzniklé společnosti KUTA Centrum s.r.o., identifikační číslo 07271557, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, Praha, a KUTA Parking s.r.o., identifikační číslo 07271565, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, Praha. 7.7.2018
Jediný akcionář dne 3. 3. 2017 rozhodl, že základní kapitál společnosti KUTA a.s. se snižuje o částku 41.208.000 Kč (čtyřicet jedna milionů dvě stě osm tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu po účinnosti snížení bude činit 114.992.000 Kč (sto čtrnáct milionů devět set devadesát dva tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nov ě budou mít akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) jmenovitou hodnotu 760.000 Kč (sedm set šedesát tisíc korun českých) a akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých) jmenovitou hodnotu 16.000 Kč (šestnáct tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou akcií za nové s vyznačenou novou jmenovitou hodnotou. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti k výměně nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu snížení základn ího kapitálu. Představenstvo společnosti je povinnost nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat akcionáře k předložení akcií. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka 41.000.000 Kč (čtyřicet jedna milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři a částka 208.000 Kč (dvě stě osm tisíc korun českých) zůstane ve vlastnictví společnosti a bude převedena do kapitálových fondů společnosti. 6.3.2017 - 17.7.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 26.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 26.5.2014
Rozhodnutí mimořádné valné hromady : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady : 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 40,000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. z dosavadních 116,200.000,- Kč na 156,200.000,- Kč). 2) Upisování akcií nad částku 40,000.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 40 ks nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč, akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 4) Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 40 ks nových kmenových akcií částku 40,000.000,- Kč. 5) Veškeré nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie, podle stanov společnosti, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. 6) Veškeré nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, upíše je akcionář Ing. Martin Kuta, bytem Praha 10, Minská 771/10, jako jediný určitý (předem určený) zájemce ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. . 7) K upsání akcií poskytne společnost akcionáři Ing. Martinu Kutovi jako jedinému určitému (předem určenému) zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpoz ději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávek akcionáře Ing. Martina Kuty za společností proti pohledávce společnosti za tímto akcionářem na úhradu emisního kurs u akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit tomuto akcionáři doporučeně na jeho adresu, známou z tohoto rozhodnutí. 8) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávek akcionáře Ing. Martina Kuty ve výši 40,337.000,- Kč do výše 40,000.000,- Kč proti pohledávce, kterou bude mít společnost za tímto akcionářem na základě tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve výši 40,000.000,- Kč. 9) Pohledávky akcionáře Ing. Martina Kuty za společností jsou v této struktuře: věřitel - ve všech případech Ing. Martin Kuta, právní důvod - ve všech případech půjčka : datum půjčky - výše 29.08.2002 - 2,740.000,- Kč 14.10.2002 - 937.000,- Kč 18.10.2002 - 1,000.000,- Kč 30.10.2002 - 1,000.000,- Kč 06.11.2002 - 2,000.000,- Kč 13.12.2002 - 1,170.000,- Kč 20.12.2002 - 80.000,- Kč 31.12.2002 - 1,000.000.- Kč 24.06.2003 - 100.000,- Kč 31.07.2003 - 440.000,- Kč 27.08.2003 - 1,000.000,- Kč 05.09.2003 - 50.000,- Kč 30.09.2003 - 170.000,- Kč 18.11.2003 - 1,000.000,- Kč 27.11.2003 - 1,000.000,- Kč 22.12.2003 - 600.000,- Kč 21.01.2004 - 2,900.000,- Kč 17.02.2004 - 2,800.000,- Kč 01.03.2004 - 3,000.000,- Kč 05.04.2004 - 3,000.000,- Kč 03.05.2004 - 2,800.000,- Kč 25.06.2004 - 3,000.000,- Kč 16.07.2004 - 470.000,- Kč 21.07.2004 - 1,500.000,- Kč 28.07.2004 - 480.000,- Kč 04.08.2004 - 1,000.000,- Kč 06.08.2004 - 470.000,- Kč 17.08.2004 - 1,250.000,- Kč 25.08.2004 - 470.000,- Kč 08.09.2004 - 480.000,- Kč 10.09.2004 - 500.000,- Kč 13.09.2004 - 500.000,- Kč 17.09.2004 - 480.000,- Kč 23.09.2004 - 470.000,- Kč 30.09.2004 - 480.000,-Kč Z této poslední půjčky bude na zvýšení základního kapitálu společnosti započteno 143.000,-Kč, což naopak znamená, že částka 337.000,- Kč se nezapočítává. Zpráva auditora o existenci a výši pohledávek je přílohou notářskému zápisu o mimořádné valné hromadě. 10) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto : - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Martinem Kutou jako jediným (předem určeným) zájemcem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek tohoto akcionáře za společností v celé jejich struktuře, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za tímto akcionářem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy, - dohoda zahrne emisní kurs všech upsaných akcií. 11) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby 40 ks nových akcií vydalo Ing. Martinu Kutovi do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž výzvu k převzetí akcií je třeba mu zaslat doporučeně na jeho adresu, známou z tohoto rozhodnutí, nejpozději 10 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a stanovit k převzetí lhůtu nejméně 10 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. 8.00-16.00 hod. . 12.1.2005 - 24.1.2005
Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Na základě rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady: 1. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře se zvyšuje základní jmění společnosti o 11,200.000,-- Kč na celkovou částku 116,200.000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního jmění je upisováno celkem 22 ks akcií - 10 ks akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, v listinné podobě a to akcií kmenových s emisním kursem jedné akcie 1,000.000,-- Kč, - dále 12 ks akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, v listinné podobě a to akcií kmenových s emisním kursem jedné akcie 100.000,-- Kč. 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno jednak dosavadním jediným akcionářem LICO, spol. s r.o. a jednak ing. Martinem Kutou, r.č. 540404/1885, bytem Praha 10, Minská 771/10. 4. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem: A/ Dosavadní jediný akcionář LICO, spol. s r.o. upíše akcie nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi včetně příslušenství a součástí zapsanými na LV č. 1352 pro katastrální území Netolice, obec Netolice, u Katastrálního úřadu v Prachaticích. Jde o tyto nemovitosti: - dům č.p. 32, postavený na stavební parcele č. 620, - zastavěná plocha č. 620 o výměře 1066 m2, - ostatní plocha - manipulační plocha č. 808 o výměře 218 m2, - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) - jiné KÚ (JK) Obora u Hracholusk st. č. 22/2 o výměře 2721 m2. Ve čtyřech znaleckých posudcích znalců: Stav. Jana Havlíka č. 2492/92 ze dne 19.6.2000, Ing. Jany Horové č. 56-20/958 ze dne 13.6.2000, Stav. Jana Havlíka č. 2493/93 ze dne 19.6.2000, Ing. Jany Horové č. 58-20/960 ze dne 15.6.2000, byly veškeré vkládané nemovitosti oceněny shodně na částku 6,283.333,-- Kč. Stavba čp. 32 na stav. parc. č. 620 je ve znaleckých posudích popsána jako hotel (hostinec) Beseda. Vkladem výše uvedených nemovitostí bude základní jmění zvýšeno o 6,200.000,-- Kč. nepeněžitý vklad bude splacen způsobem uvedeným v ustanovení § 204 odst. 3 obc. zák., a to do 5 dnů po úpisu akcií. Rozdíl, tj. částka 83.333,-- Kč bude zaúčtována pro účely posílení rezervních fondů nebo jinak podle rozhodnutí představenstva. B/ Nový akcionář ing. Martin Kuta upíše akcie nepeněžitými vklady, a to nemovitostmi včetně příslušenství a součástí zapsanými na LV č. 1446 pro kat. území Netolice, obec Netolice, u Katastrálního úřadu v Prachaticích. Jde o tyto nemovitosti: - ostatní stav. objekt bez čp. či event. č. postavení na (zčásti) cizím pozemku č. 806, - zemědělská hospodářská budova bez čp. event. č. post. na stav. parc. č. 807, - zastavěna plocha č. 807 o výměře 135 m2, - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - jiné KÚ Obora u Hracholusk - st. č. 22/5 o výměře 2.947 m2, č. 13/2 o výměře 227 m2, č. 18 díl 1 o výměře 226 m2 Ve čtyřech znaleckých posudích znalců: Stav. Jana Havlíka č. 2491/91 ze dne 19.6.2000, Ing. Jany Horové č. 57-20/959 ze dne 13.6.2000, Stav. Jana Havlíka č. 2493/93 ze dne 19,6,2000, Ing. Jany Horové č. 58-20/960 ze dne 15.6.2000, byly veškeré vkládané nemovitosti oceněny shodně na částku 5,022.630,-- Kč. Stavby na stavebních parc. č. 806 a 807 jsou ve znaleckých posudcích popsány jako část Pivovaru Petrův Dvůr (sladovna, kotelna, varna, přístřešek, sýpky, sklep pod obytným domem, lednice, spilka), sklad, obytný dům, vysoké komínky, kouřové kanály a opěrná zeď. Vkladem výše uvedených nemovitostí bude základní jmění zvýšeno o 5,000.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen způsobem uvedeným v ustanovení § 204 odst. 3 obch. zákoníku, a to do 5 dnů po úpisu akcií. Rozdíl, tj. částka 22.630,-- Kč bude zaúčtována pro účely posílení rezervních fondů nebo jinak podle rozhodnutí představenstva. 9.10.2000 - 29.6.2001

Kapitál KUTA a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2018
zakladni jmění 114 992 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.7.2017 - 7.7.2018
zakladni jmění 156 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2005 - 17.7.2017
zakladni jmění 116 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2001 - 24.1.2005
zakladni jmění 105 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.1999 - 29.6.2001

Akcie KUTA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 132 920 Kč 150 7.7.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 62 7.7.2018
Kmenové akcie na jméno 760 000 Kč 150 17.7.2017 - 7.7.2018
Kmenové akcie na jméno 16 000 Kč 62 17.7.2017 - 7.7.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 26.5.2014 - 17.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 62 26.5.2014 - 17.7.2017
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 150 24.1.2005 - 26.5.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 110 29.6.2001 - 24.1.2005
Akcie na majitele 100 000 Kč 62 29.6.2001 - 26.5.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 23.2.1999 - 29.6.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 50 23.2.1999 - 29.6.2001

Sídlo KUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zelený pruh 95/97 , Praha 140 00 27.3.2013
Adresa Zelený pruh 95/97 , Praha 140 00 23.2.1999 - 27.3.2013

Předmět podnikání KUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 26.5.2014
správa a údržba nemovitostí 22.5.2008 - 26.5.2014
zprostředkování obchodu a služeb 22.5.2008 - 26.5.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 22.5.2008 - 26.5.2014
dokončovací stavební práce 22.5.2008 - 26.5.2014
přípravné práce pro stavby 22.5.2008 - 26.5.2014
specializované stavební činnosti 22.5.2008 - 26.5.2014
technické činnosti v dopravě 22.5.2008 - 26.5.2014
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 31.1.2007 - 26.5.2014
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 12.1.2005
masérské, rekondiční a regenerační služby 12.1.2005
provozování solárií 12.1.2005
hostinská činnost 18.9.2002
provozování cestovní kanceláře 23.2.1999 - 19.4.2002
provozování tělovýchovných zařízení 23.2.1999 - 12.1.2005
masérské služby 23.2.1999 - 12.1.2005
provozování solária 23.2.1999 - 12.1.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zák.) 23.2.1999 - 26.5.2014
reklamní a propagační činnost 23.2.1999 - 26.5.2014
realitní kancelář 23.2.1999 - 26.5.2014
pronájem průmyslového zboží 23.2.1999 - 26.5.2014
pronájem motorových vozidel 23.2.1999 - 26.5.2014
ubytovací služby 23.2.1999 - 26.5.2014
provozování mycí linky 23.2.1999 - 26.5.2014
pronájem bytových a nebytových prostor 23.2.1999 - 26.5.2014
provozování nevýherních automatů 23.2.1999 - 26.5.2014

Předmět činnosti KUTA a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.5.2014

vedení firmy KUTA a.s.

Statutární orgán KUTA a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně. 26.5.2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. 27.3.2013 - 26.5.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí podepisující svůj podpis. 23.2.1999 - 27.3.2013
předseda představenstva Martin Kuta 26.1.2018
Vznik členství 26.3.2014
Vznik funkce 26.3.2014
Adresa: Jasná I 1839 16, 147 00 Praha Česká republika
Předseda Ing. Martin Kuta 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Minská 771/10 , Praha 101 00
Místopředseda Karel Svoboda 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Ovčí hájek 2196 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Člen Yvetta Halašková 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Vajdova 1047/25 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Lenka Zimolková 6.10.2005 - 6.10.2006
Vznik členství 1.9.2005
Vznik funkce 1.9.2005
Adresa: Šimůnkova 1605/11 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Martin Kuta 6.10.2005 - 22.5.2008
Vznik členství 1.9.2005
Vznik funkce 1.9.2005
Adresa: Minská 771/10 , Praha 101 00
člen představenstva Yvetta Halašková 6.10.2005 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Vajdova 1047/25 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Lenka Kutová 6.10.2006 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Šimůnkova 1605/11 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Martin Kuta 22.5.2008 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Slavíkova 1571/6 , Praha 130 00
člen představenstva Martin Kuta 27.3.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 18.3.2013
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 18.3.2013
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: Slavíkova 1571/6 , Praha 130 00
předseda představenstva Martin Kuta 26.5.2014 - 26.1.2018
Vznik členství 26.3.2014
Vznik funkce 26.3.2014
Adresa: Slavíkova 1571/6 , Praha 130 00

Dozorčí rada KUTA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Martina Šanderová 5.8.2017
Vznik členství 7.1.2015
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: 35 , Lhenice 384 11
Předseda JUDr. Arnošt Vodička CSc 23.2.1999 - 29.11.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Křejpského 1512/21 , Praha 149 00
Člen Martina Chudobová 23.2.1999 - 28.2.2002
Zánik členství 22.8.2001
Adresa: Bratrušovská 2342/7 , Šumperk 787 01
Předseda Martina Kutová 29.11.2001 - 27.7.2005
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: K louži 1311/2 , Praha 101 00
Člen Jan Nettl 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: K Dubči 47/35 , Praha 190 16
Člen Roman Čermák 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Jílovská 1164/67 , Praha 142 00
Člen Ladislava Mahulíková 23.2.1999 - 6.10.2005
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.9.2005
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Martina Kutová 27.7.2005 - 27.3.2013
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: K louži 1311/2 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Jan Nettl 6.10.2005 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: K Dubči 47/35 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Roman Čermák 6.10.2005 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Roháčova 1501/95 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ludmila Zimolková 6.10.2005 - 27.3.2013
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 1.9.2005
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Krausova 605 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Lenka Kutová 27.3.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 18.3.2013
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 18.3.2013
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: Šimůnkova 1605/11 , Praha 182 00
místopředseda dozorčí rady Ludmila Zimolková 27.3.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 18.3.2013
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 18.3.2013
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: Šimůnkova 1605/11 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Martina Kutová 27.3.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 18.3.2013
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 18.3.2013
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: K louži 1311/2 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Lenka Kutová 26.5.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 7.1.2015
Vznik funkce 26.3.2014
Zánik funkce 7.1.2015
Adresa: Šimůnkova 1605/11 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Mgr. Martina Kutová 5.2.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 7.1.2015
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: K louži 1311/2 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Mgr. Martina Kutová 15.10.2015 - 5.8.2017
Vznik členství 7.1.2015
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: 35 , Lhenice 384 11

Sbírka Listin KUTA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5802/SL 52 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 17.7.2015 10
B 5802/SL 51 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 16.8.2014 10
B 5802/SL 50 notářský zápis NZ 557/2014 Městský soud v Praze 16.5.2014 20.5.2014 28.5.2014 5
B 5802/SL 49 notářský zápis NZ 301/2014 Městský soud v Praze 26.3.2014 20.6.2014 28.5.2014 15
B 5802/SL 48 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 10
B 5802/SL 47 notářský zápis NZ 1184/2013 Městský soud v Praze 18.3.2013 25.3.2013 9.4.2013 5
B 5802/SL 46 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.7.2012 13.7.2012 10
B 5802/SL 45 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 3.8.2011 10
B 5802/SL 44 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.7.2010 9.7.2010 10
B 5802/SL 43 účetní závěrka r. 2008 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 29.7.2009 10
B 5802/SL 42 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 26.11.2008 1.12.2008 2
B 5802/SL 41 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 26.11.2008 1.12.2008 4
B 5802/SL 40 notářský zápis -NZ122/08 Městský soud v Praze 19.5.2008 23.5.2008 3
B 5802/SL 39 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 17.7.2007 2
B 5802/SL 38 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 17.7.2007 4
B 5802/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.1.2007 15.2.2007 13
B 5802/SL 36 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.1.2007 15.2.2007 2
B 5802/SL 35 notářský zápis -NZ13/07 Městský soud v Praze 29.1.2007 15.2.2007 3
B 5802/SL 34 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 2.10.2006 27.10.2006 0
B 5802/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva re.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 30.8.2006 5.9.2006 54
B 5802/SL 32 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2006 30.8.2006 5.9.2006 3
B 5802/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 1.11.2005 1.11.2005 27
B 5802/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2005 1.11.2005 1.11.2005 0
B 5802/SL 29 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 24.6.2005 1.11.2005 1.11.2005 0
B 5802/SL 28 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.9.2005 1.11.2005 1.11.2005 0
B 5802/SL 27 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 7.9.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 26 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 24.6.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 25 ostatní roz.jed.akc. Městský soud v Praze 1.9.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 24 ostatní roz.jed.akc. Městský soud v Praze 24.6.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 23 ostatní roz.jed.akc. Městský soud v Praze 22.12.2003 13.10.2005 0
B 5802/SL 22 ostatní záp.z DR+záp.z předst. Městský soud v Praze 24.6.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 13.10.2005 27
B 5802/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2005 13.10.2005 0
B 5802/SL 17 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 13.1.2005 31.1.2005 0
B 5802/SL 16 ostatní - dohoda o započtení Městský soud v Praze 13.1.2005 31.1.2005 0
B 5802/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.1.2005 31.1.2005 0
B 5802/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2004 12.1.2005 0
B 5802/SL 18 notářský zápis NZ 623/2004+zpr.auditora Městský soud v Praze 4.11.2004 12.1.2005 0
B 5802/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.6.2004 23.7.2004 20.8.2004 0
B 5802/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 23.7.2004 20.8.2004 0
B 5802/SL 12 ostatní - zápis VH z 30.6.2003 Městský soud v Praze 25.7.2003 20.8.2003 0
B 5802/SL 11 ostatní - zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 25.7.2003 20.8.2003 0
B 5802/SL 10 účetní závěrka + audit r. 2002 Městský soud v Praze 25.7.2003 20.8.2003 0
B 5802/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2002 21.8.2002 0
B 5802/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 3.6.2002 21.8.2002 0
B 5802/SL 7 ostatní zápisy Městský soud v Praze 11.9.2001 23.1.2002 22.7.2002 0
B 5802/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2001 11.10.2001 0
B 5802/SL 5 notářský zápis  + přílohy Městský soud v Praze 12.6.2001 11.10.2001 0
B 5802/SL 4 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 24.9.2001 0
B 5802/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 29.6.2000 19.10.2000 0
B 5802/SL 2 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 4.7.2000 26.7.2000 0
B 5802/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 4.12.1998 10.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KUTA a.s.

IČO (identifikační číslo) 25740164
Jméno KUTA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 7.12.1998
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 5

Sídlo KUTA a.s.

Živnosti a provozovny KUTA a.s.

Živnost č. 1 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zelený pruh 95/97, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002355915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2004

Živnost č. 2 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zelený pruh 95/97, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002355915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2004

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zelený pruh 95/97, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002355915
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Zelený pruh 95/97, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002355915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2002

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Zelený pruh 95/97, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002355915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2014

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování nevýherních automatů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování mycí linky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování tělovýchovných zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 11.4.2003

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 11.4.2003

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování solária

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 11.4.2003

Živnost č. 16 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 17 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KUTA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kuta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KUTA a.s.

IČO: 25740164
Firma: KUTA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.2.1999

Sídlo KUTA a.s.

Sídlo: Zelený pruh 95/97, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image