Firma Kubík a.s. IČO 25928082


Kubík a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Kubík a.s. (25928082) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Prašné brány 1090/2, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 1999 a je stále aktivní. Kubík a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Kubík a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Kubík a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Kubík a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Kubík a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Kubík a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9502
IČO (identifikační číslo osoby) 25928082
Jméno Kubík a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.10.1999
Počet členů statutárního orgánu: 2 13.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 13.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.9.2014
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s souhlasem představenstva společnosti. 13.9.2014
Valná hromada společnosti Kubík a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: 2.11.2002 - 12.11.2008
1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií dle ust. § 203 obch. zák. o částku 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.11.2002 - 12.11.2008
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 2 (slovy: dva) kusy akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), všechny akcie budou kmenové, budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány 2.11.2002 - 12.11.2008
3) Akcie budou upisovány pouze nepeněžitými vklady bez využití přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. 2.11.2002 - 12.11.2008
4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům jako vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou: Miroslava Kubíková, bytem Praha 1, Kozí 9/914, Jaroslava Kubíková, bytem Litomyšl, U Lomu 126 2.11.2002 - 12.11.2008
5) Předem určení zájemci budou upisovat akcie ve smluově o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena mezi nimi a společností. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71, a to ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Dle toho 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bude tedy upsáno emisním kursem 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 10 (slovy: deset) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bude upsáno emisním kursem 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 2.11.2002 - 12.11.2008
6) Nepeněžité vklady musí být splaceny v sídle společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V této lhůtě jsou vkladatelé povinni předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je v klad splacen. 2.11.2002 - 12.11.2008
7) Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, výši jejich ocenění, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydávají za tyto nepeněžité vklady takto: a) ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk, část obce Žamberk, a to -domu číslo popisné 123 postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923, - pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy, - pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy. Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000 Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěry znaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo 4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002, které nabylo právní moci dnem 11.1.2002 Za tento nepeněžitý vklad Miroslavy Kubíkové bude vydáno celkem 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). 2.11.2002 - 12.11.2008
b) ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk, část obce Žamberk, a to - domu číslo popisné 123 postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923, - pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy, - pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy. Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěry znaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo 4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002, které nabylo právní moci dnem 11.1.2002. Za tento nepeněžitý vklad Jaroslavy Kubíkové bude vydáno celkem 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). 2.11.2002 - 12.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti Kubík a.s. dne 8.9.2000 přijala toto usnesení: 3.10.2000 - 29.1.2001
1) rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s. o částku 17 500 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 a následujících obchodního zákoníku s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nepřipouští. 3.10.2000 - 29.1.2001
2) rozhodla o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšení základního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitele a budou vydány v celkovém počtu 17 kusů, a to s těmito jmenovitými hodnotami: - 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč - 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
3) rozhodla o tom, že všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
4) rozhodla o tom, že dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v kanceláři notářky Mgr.Miroslavy Křížové ve Svitavách, nám. Míru 78 a lhůta pro uzavření dohody činí 3 měsíce a počne běžet dnem 1.10.2000. 3.10.2000 - 29.1.2001
5) rozhodla o tom, že výše emisního kurzu akcií společnosti upsaných na zvýšení základního jmění na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií, tj. emisní kurz 1 upsané akcie činí u 2 kusů 5 000 000,- Kč a u 15 kusů činí 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
6) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitým vkladem dle § 59 odstavce 7 obchodního zákoníku, jehož předmětem je část pohledávky na zaplacení kupní ceny, kterou má akcionář Martin Kubík vůči společnosti Kubík a.s. z titulu smlouvy o prodeji podniku ze dne 2.1.2000, v nominální hodnotě 15 000 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
7) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitým vkladem v hodnotě 2 500 000,- Kč, jehož předmětem jsou nemovitosti: - pozemková parcela p.č. 584/3 v katastrálním území Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové, - pozemkové parcely p.č. 401/84, 401/92 a 401/93 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl. Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing.Rudolfa Jungra č. 3607/197/07/00 ze dne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing.Jany Vítkové č. 137/902/00 ze dne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
8) vzala na vědomí, že jelikož všechny nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady, nenáleží akcionářům přednostní právo upsat část nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
9) rozhodla o tom, že nepeněžité vklady, které byly schváleny touto valnou hromadou a které budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, budou splaceny v místě sídla společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 1 měsíc ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
Jediný akcionář společnosti Kubík a.s. učinil toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: 6.3.2000 - 12.4.2000
1) Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s. o částku 72 000 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 a následujících obchodního zákoníku 6.3.2000 - 12.4.2000
2) Rozhodl o tom, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 6.3.2000 - 12.4.2000
3) Rozhodl o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšení základního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitele a budou vydány v celkovém počtu 36 kusů, a to 12 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč a 24 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
4) Rozhodl o tom, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Miroslavě Kubíkové, r.č. 675301/1199, bytem Praha 1, Kozí 9/914. 6.3.2000 - 12.4.2000
5) Rozhodl o tom, že nové akcie budou upsány v sídle společnosti Kubík a.s. v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem 1. 3. 2000. 6.3.2000 - 12.4.2000
6) Rozhodl o tom, že emisní kurs jedné akcie upsané na zvýšení základního jmění se rovná jmenovité hodnotě této akcie, a tedy činí u 12 kusů akcií 5 000 000,- Kč a u 24 kusů akcií 500 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
7) Schválil, že všechny nové akcie společnosti budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti - v k.ú. Litomyšl a obci Litomyšl: ost. st. objekt vyst. na st.p.č. 28 a na st.p.č. 29, pozemek st.p.č. 28, ost. st. objekt vyst. na st.p.č. 37/1, pozemek st.p.č. 37/1, objekt bydlení č.p. 7 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 253, pozemek st.p.č. 253, objekt bydlení č.p. 6 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 254/1, pozemek st.p.č. 254/1, objekt obč. vybavenosti č.p. 71 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 383/1, pozemek st.p.č. 383/1, objekt obč. vybavenosti č.p. 70 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 385/1, pozemek st.p.č. 385/1, objekt bydlení č.p. 762 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 385/2, pozemky st.p.č. 385/2, st.p.č. 37/2, st.p.č. 254/2, st.p.č. 383/3, p.č. 471, p.č. 472/2, p.č. 481 - v k.ú. SVITAVY PŘEDMĚSTÍ a obci Svitavy: průmyslový objekt vyst. na st.p.č. 2491/1 a na st.p.č. 2491/2, pozemky st.p.č. 2491/1, st.p.č. 2491/2, prům. objekt vyst. na st.p.č. 3136, pozemky st.p.č. 3136, p.č. 2130/11 a p.č. 2130/12 - v k.ú. Polička a obci Polička: objekt obč. vybavenosti č.p. 716 v části obce Horní Předměstí vyst. na st.p.č. 1903, pozemek st.p.č. 1903 - v k.ú. Horní Roveň a obci Dolní Roveň: zeměd. hospodář. budova vyst. na st.p.č. 249/1, na st.p.č. 249/2 a na st.p.č. 249/3 a zeměd. hospodář. budova vyst. na st.p.č. 265 - v k.ú. Parník a obci Česká Třebová: objekt bydlení č.p. 652 v části obce Parník vyst. na st.p.č. 561, pozemek st.p.č. 561, prům. objekt č.p. 651 v části obce Parník vyst. na st.p.č. 562/1 a pozemek st.p.č. 562/1 - v k.ú. Choceň a obci Choceň: objekt bydlení č.p. 140 v části obce Choceň vyst. na st.p.č. 169, pozemky st.p.č. 169 a p.č. 218 - v k.ú. Vysoké Mýto a obci Vysoké Mýto: objekt obč. vybavenosti č.p. 687 v části obce Litomyšlské Předměstí vyst. na p.č. 4644/81, pozemek p.č. 4644/81 - v k.ú. Moravská Třebová a obci Moravská Třebová: objekt bydlení č.p. 1447 v části obce Předměstí vyst. na p.č. 738, pozemky p.č. 738, p.č. 680, p.č. 684/1, p.č. 684/2, p.č. 684/3, p.č. 684/4, p.č. 685/1 Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Rudolfa Jungra č. 3422/12/01/00 ze dne 13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jany Vítkové č. 25/790/00 ze dne 13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
8) Konstatoval, že vzhledem k tomu, že všechny nové akcie se upisují nepeněžitým vkladem, nenáleží akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 6.3.2000 - 12.4.2000
9) Rozhodl o tom, že nepeněžitý vklad, který byl schválen tímto rozhodnutím akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a které bude upsán zájemcem, bude splacen v místě sídla společnosti Kubík a.s., v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 1 měsíc ode dne upsání akcií. 6.3.2000 - 12.4.2000

Kapitál Kubík a.s.

zakladni jmění 92 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2003
zakladni jmění 90 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.1.2001 - 27.3.2003
zakladni jmění 73 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.4.2000 - 29.1.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.1999 - 12.4.2000

Akcie Kubík a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 14 7.3.2012
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 43 7.3.2012
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 10 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 14 27.3.2003 - 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 43 27.3.2003 - 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 10 27.3.2003 - 7.3.2012
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 14 29.1.2001 - 27.3.2003
Akcie na majitele 500 000 Kč 41 29.1.2001 - 27.3.2003
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 12 12.4.2000 - 29.1.2001
Akcie na majitele 500 000 Kč 26 12.4.2000 - 29.1.2001
Akcie na majitele 500 000 Kč 2 18.10.1999 - 12.4.2000

Sídlo Kubík a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Prašné brány 1090/2 , Praha 110 00 16.7.2004
Adresa Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01 26.2.2002 - 16.7.2004
Adresa Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01 18.10.1999 - 26.2.2002

Předmět podnikání Kubík a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 13.9.2014
Provozování cestovní kanceláře 13.9.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.9.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13.9.2010
Provozování cestovní agentury 12.11.2008 - 13.9.2010
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 12.11.2008 - 13.9.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.10.1999 - 13.9.2010
Pekařství 18.10.1999 - 13.9.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 18.10.1999 - 13.9.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.10.1999 - 13.9.2010

vedení firmy Kubík a.s.

Statutární orgán Kubík a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 13.9.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 18.10.1999 - 13.9.2014
místopředseda představenstva Miroslava Kubíková 6.8.2015
Vznik členství 11.5.2010
Vznik funkce 12.5.2010
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Martin Kubík 7.8.2015
Vznik členství 11.5.2010
Vznik funkce 12.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10 , Praha 110 00
Předseda představenstva Martin Kubík 18.10.1999 - 12.11.2008
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 7.3.2006
Vznik funkce 18.10.1999
Zánik funkce 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Miroslava Kubíková 18.10.1999 - 12.11.2008
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 7.3.2006
Vznik funkce 18.10.1999
Zánik funkce 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
Člen představenstva Jaroslava Kubíková 18.10.1999 - 12.11.2008
Vznik funkce 18.10.1999
Zánik funkce 7.3.2006
Adresa: U Lomu 126 , Litomyšl 570 01
předseda představenstva Ing. Martin Kubík 12.11.2008 - 31.5.2010
Vznik členství 7.3.2006
Vznik funkce 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Miroslava Kubíková 12.11.2008 - 31.5.2010
Vznik členství 7.3.2006
Zánik členství 3.3.2010
Vznik funkce 7.3.2006
Zánik funkce 3.3.2010
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Martin Kubík 31.5.2010 - 13.9.2010
Vznik členství 3.3.2010
Zánik členství 3.3.2010
Vznik funkce 3.3.2010
Zánik funkce 3.3.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10 , Praha 110 00
člen představenstva Tomáš Hajro 12.11.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 7.3.2006
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: 42 , Litomyšl 570 01
místopředseda představenstva Miroslava Kubíková 31.5.2010 - 20.9.2010
Vznik členství 3.3.2010
Zánik členství 11.5.2010
Vznik funkce 3.3.2010
Zánik funkce 11.5.2010
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Martin Kubík 13.9.2010 - 20.9.2010
Vznik členství 3.3.2010
Zánik členství 11.5.2010
Vznik funkce 3.3.2010
Zánik funkce 11.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10 , Praha 110 00
člen představenstva Tomáš Hajro 20.9.2010 - 13.9.2014
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: 42 , Litomyšl 570 01
místopředseda představenstva Miroslava Kubíková 20.9.2010 - 6.8.2015
Vznik členství 11.5.2010
Vznik funkce 12.5.2010
Adresa: Kozí 914/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Martin Kubík 20.9.2010 - 7.8.2015
Vznik členství 11.5.2010
Vznik funkce 12.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10 , Praha 110 00

Dozorčí rada Kubík a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Radovan Paukrt 13.9.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Jabloňová 295 , Litomyšl 570 01
Předseda dozorčí rady Bohuslav Jelínek 18.10.1999 - 2.11.2002
Zánik členství 21.3.2002
Zánik funkce 21.3.2002
Adresa: 78 , Sloupnice 565 53
Člen dozorčí rady Radovan Paukrt 18.10.1999 - 2.11.2002
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Řešovská 492/12 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Vladislav Kantor 18.10.1999 - 2.11.2002
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Kozinova 1768/11 , České Budějovice 370 07
Předseda dozorčí rady Bohuslav Jelínek 2.11.2002 - 12.11.2008
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.3.2005
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 22.3.2005
Adresa: 78 , Sloupnice 565 53
Člen dozorčí rady Radovan Paukrt 2.11.2002 - 12.11.2008
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Řešovská 492/12 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Hajro 2.11.2002 - 12.11.2008
Vznik členství 26.7.2002
Zánik členství 26.10.2005
Adresa: 42 , Litomyšl 570 01
předseda dozorčí rady Bohuslav Jelínek 12.11.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 7.3.2006
Zánik členství 11.5.2010
Vznik funkce 7.3.2006
Zánik funkce 11.5.2010
Adresa: 78 , Sloupnice 565 53
Jméno Radovan Paukrt 12.11.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: Jabloňová 295 , Litomyšl 570 01
Jméno Jaroslav Hajro 12.11.2008 - 13.9.2014
Vznik členství 3.9.2007
Zánik členství 26.10.2008
Adresa: 42 , Litomyšl 570 01
předseda dozorčí rady Bohuslav Jelínek 20.9.2010 - 13.9.2014
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 12.5.2010
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: 78 , Sloupnice 565 53
člen dozorčí rady Radovan Paukrt 20.9.2010 - 13.9.2014
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Jabloňová 295 , Litomyšl 570 01

Sbírka Listin Kubík a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9502/SL 67 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.6.2014 21.8.2014 24.9.2014 3
B 9502/SL 66 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 26.5.2014 21.8.2014 24.9.2014 1
B 9502/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 166/2014 Městský soud v Praze 24.9.2014 21.8.2014 24.9.2014 9
B 9502/SL 64 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 4
B 9502/SL 63 účetní závěrka [2013] přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 2
B 9502/SL 62 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 2
B 9502/SL 61 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 18.10.2013 2
B 9502/SL 60 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 18.10.2013 4
B 9502/SL 59 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 26.9.2013 18.10.2013 2
B 9502/SL 58 účetní závěrka r. 2010 - peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 57 účetní závěrka r. 2010 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 4
B 9502/SL 56 účetní závěrka r. 2011 - peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 55 účetní závěrka r. 2010 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 54 účetní závěrka r. 2011 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 4
B 9502/SL 53 účetní závěrka r. 2011 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 52 notářský zápis NZ 186/2011 Městský soud v Praze 9.11.2011 8.3.2012 5
B 9502/SL 51 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.09 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 50 účetní závěrka -VZaZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 49 účetní závěrka -rozvaha r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 48 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.08 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 47 účetní závěrka -VZaZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 46 účetní závěrka -rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 45 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.07 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 44 účetní závěrka -VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 43 účetní závěrka -rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 42 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 21.1.2011 17.2.2011 18.2.2011 2
B 9502/SL 41 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 20.1.2011 24.1.2011 11.2.2011 2
B 9502/SL 40 ostatní zápis ze scuůze předs. Městský soud v Praze 12.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 1
B 9502/SL 39 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 11.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 3
B 9502/SL 38 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 12.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 3
B 9502/SL 37 notářský zápis NZ 77/2010 Městský soud v Praze 14.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 8
B 9502/SL 36 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 3.3.2010 3.6.2010 8.6.2010 4
B 9502/SL 35 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.3.2010 3.6.2010 8.6.2010 4
B 9502/SL 34 notářský zápis -NZ24/06 Městský soud v Praze 7.3.2006 24.11.2008 6
B 9502/SL 33 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 7.3.2006 24.11.2008 3
B 9502/SL 32 notářský zápis -NZ10/08 Městský soud v Praze 23.1.2008 24.11.2008 5
B 9502/SL 31 účetní závěrka 2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 30 účetní závěrka 2006 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 29 účetní závěrka 2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 4
B 9502/SL 28 účetní závěrka 2005 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 27 účetní závěrka 2005 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 26 účetní závěrka 2005 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 4
B 9502/SL 25 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 31.7.2006 3.8.2006 11
B 9502/SL 24 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.5.2005 0
B 9502/SL 23 účetní závěrka r.2002+příloha Městský soud v Praze 31.12.2002 19.5.2005 0
B 9502/SL 9 ostatní -zápis z mimořádné VH+stanovy Městský soud v Praze 10.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 22 notářský zápis -NZ86/04 Městský soud v Praze 14.4.2004 20.8.2004 0
B 9502/SL 21 účetní závěrka r.2001+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 20 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.5.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 18 účetní závěrka r.2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 20.8.2004 0
B 9502/SL 17 účetní závěrka r.1999+přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 20.8.2004 0
B 9502/SL 16 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 15.5.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 15 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 14 ostatní -zpr.o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 30.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 13 posudek znalce č.4023/23/02/02 Městský soud v Praze 5.2.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 12 notářský zápis -NZ41/02 Městský soud v Praze 25.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ271/01 Městský soud v Praze 19.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 7 posudek znalce - č. 3607/197/07/00 Městský soud v Praze 28.7.2000 0
B 9502/SL 6 ostatní - listiny z mimořád. VH Městský soud v Praze 8.9.2000 0
B 9502/SL 5 notářský zápis - NZ 124/2000 Městský soud v Praze 8.9.2000 0
B 9502/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 2 ostatní - zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 11.10.1999 0
B 9502/SL 1 notářský zápis - NZ 137/99 + stanovy Městský soud v Praze 13.10.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Kubík a.s.

IČO (identifikační číslo) 25928082
Jméno Kubík a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 18.10.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 6

Sídlo Kubík a.s.

Živnosti a provozovny Kubík a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311287
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 1635/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000311384
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna 37, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311309
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Lanškrounská 1447/19, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1010519832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ve žlíbku 1849/2, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1011016800
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Libušina 43, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1010144553
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.1.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Štefánikova 536/29, Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny 1010242547
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Libušina 194, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1010264621
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.4.2015
Provozovna č. 6
Provozovna Kostnická 495, Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny 1000311465
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 7
Provozovna Gen. Svatoně 741, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1000311490
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 8
Provozovna Štefánikova 536/29, Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny 1000311449
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 9
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1000311333
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 10
Provozovna U Prašné brány 1090/2, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000311261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 15.9.2004
Provozovna č. 11
Provozovna Hradecká 1027, Třebechovice pod Orebem 503 46
Identifikační číslo provozovny 1000311392
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 12
Provozovna 68, Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny 1000311520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2006
Provozovna č. 13
Provozovna K Sokolovně 309/1, Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny 1000311431
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 14
Provozovna Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311325
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 15
Provozovna Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311287
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 16
Provozovna Eimova 716, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000311368
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 17
Provozovna 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1000311481
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.8.2009
Provozovna č. 18
Provozovna Komenského 597, Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny 1000311414
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 19
Provozovna náměstí Tyršovo 140, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1000311422
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 20
Provozovna Jiráskova 4, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 21
Provozovna Zámecká 7, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311295
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 22
Provozovna 17. listopadu 690, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1000311376
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 23
Provozovna 37, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311309
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 24
Provozovna Štrossova 167, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000311473
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 25
Provozovna náměstí Plk. Josefa Koukala 147, Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny 1000311511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.1999
Provozovna č. 26
Provozovna Sokolovská 570 01 Litomyšl
Identifikační číslo provozovny 1012386406
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna 355 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny 1012429962
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 23.10.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Masarykova 10, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1012537803
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.1.2019
Provozovna č. 29
Provozovna 17. listopadu 980, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1012890074
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 30
Provozovna Česká 5, Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny 1012970302
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.11.2019

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311287
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 1635/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000311384
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna 37, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311309
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2000

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Lanškrounská 1447/19, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1010519832
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1000311481
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Libušina 43, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1010144553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.1.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Ve žlíbku 1849/2, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1011016800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.7.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Eimova 716, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000311368
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Komenského 597, Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny 1000311414
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311287
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 8
Provozovna 17. listopadu 690, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1000311376
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Kostnická 495, Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny 1000311465
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 10
Provozovna Štefánikova 536/29, Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny 1000311449
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 11
Provozovna Štrossova 167, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000311473
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 12
Provozovna Tovární 1249, Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny 1000311503
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 13
Provozovna náměstí Tyršovo 140, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1000311422
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 14
Provozovna náměstí Plk. Josefa Koukala 147, Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny 1000311511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 15
Provozovna K Sokolovně 309/1, Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny 1000311431
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 16
Provozovna 68, Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny 1000311520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 17
Provozovna Hradecká 1027, Třebechovice pod Orebem 503 46
Identifikační číslo provozovny 1000311392
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014
Provozovna č. 18
Provozovna 355 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny 1012429962
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Masarykova 10, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1012537803
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2019
Provozovna č. 20
Provozovna 17. listopadu 980, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1012890074
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 21
Provozovna Česká 5, Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny 1012970302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.11.2019

Živnost č. 5 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna U Prašné brány 1090/2, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000311261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.4.2014

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Štefánikova 536/29, Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny 1000311449
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000311287
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2015

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Kubík a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Kubík
Člen statutárního orgánu Miroslava Kubíková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Kubík a.s.

IČO: 25928082
Firma: Kubík a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.10.1999

Sídlo Kubík a.s.

Sídlo: U Prašné brány 1090/2, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba technických plynů
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Technické zkoušky a analýzy
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image