Firma Krušnohorské strojírny Komořany a.s. IČO 25544187


Krušnohorské strojírny Komořany a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. (25544187) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dřínovská 3, Most 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1998 a není již aktivní. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Krušnohorské strojírny Komořany a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Krušnohorské strojírny Komořany a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Krušnohorské strojírny Komořany a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1296
IČO (identifikační číslo osoby) 25544187
Jméno Krušnohorské strojírny Komořany a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.11.1998
Zaniklá dne 1.9.2012
Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. 1.9.2012 - 1.9.2012
Obchodní společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187, se vymazává z obchodního rejstříku ke dni 1. 9. 2012 z důvodu fúze sloučením se společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, číslo vložky 222. Obchodní společnost Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187, byla sloučena se společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, číslo vložky 222, na základě projektu fúze sloučením ze dne 20. 6. 2012, s přechodem jmění na nástupnickou společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, která je univ erzálním nástupcem bez likvidace zrušené společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187. 1.9.2012 - 1.9.2012
Na základě projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 04.03.2010, schváleného dne 22.4.2010, došlo ke sloučení společnosti Údržba dolů Komořany a.s., IČ: 286 82 955, se sídlem na adrese Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, coby společnosti zanikající s e společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s., IČ: 255 44 187, se sídlem na adrese Most - Komořany, Dřínovská 3, PSČ 434 01, coby společností nástupnickou, která převzala jmění zanikající společnosti, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.6.2010 - 1.9.2012
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 27.5.2005 rozhodl o současném snížení a zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku Kč 27 979 200, tedy z částky Kč 92 660 000,- na novou výši základního kapitálu Kč 64 680 200,-. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let, které v součtu činí částku Kč 27 981 069,99. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to o Kč 417 600,- každá takto: - 60 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 461 000,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 660 000. Nová jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 43 400,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 2 604 000,- - 6 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- Kč, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 10 000 000. Nová jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 9 582 400,-, tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 57 494 000,- - 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 5 000 000,-, nová jmenovitá hodnota akcie činí Kč 4 582 400,-. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií. 2) Základní kapitál společnosti ve výši 64 680 800,- Kč se zvyšuje o částku 21 000 000,- Kč peněžitým vkladem. Nová výše základního kapitálu po zvýšení bude činit 85 680 800,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt í. Upsány budou celkem 3 ks nových kmenových akcií, z toho 2 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- a 1 akcie o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,-. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií s e rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ustanovení § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obc h. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o u psání akcií. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 000 000,- plynoucí z uzav řené smlouvy upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.12.2002. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 3.8.2005 - 26.10.2005
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.12.2002 rozhodl o zvýšení základního kapitálu t a k t o : a) Základní kapitál se zvyšuje z částky 27 660 000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šet set šedesát tisíc korun českých) na částku 92 660 000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to o pevnou částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá- lu se nepřipouští. b) Upsáno bude celkem 7 (slovy: sedm) nových kmenových akcií, z toho 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání k akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 2.4.2003 - 21.7.2003
Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) plynoucí ze smluv o půjčce uzavřených mezi společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s. (dříve VARIMATIK a.s.) jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem, a to dne 6.6.2002 na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a dne 18.12.2002 na částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů). Emisní kurs nově upisovaných akcií dle písm. b) tak bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. V souladu s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu bude po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. do obchodního rejstříku, tj. 92.660.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů šet set šedesát tisíc korun českých), rozvržen základní kapitál na kmenové akcie listinné podoby v počtu 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a 60 (slovy: šedesát) kusů o jmenovité hodnotě 461.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých). 2.4.2003 - 21.7.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. listopadu 2001 o snížení základního kapitálu společnosti VARIMATIK a.s.: 27.2.2002 - 18.12.2002
Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 32.340.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých), tedy na novou výši základního kapitálu 27.660.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to způsobem dle ust. § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty dosavadních šedesáti kusů akcií společnosti z 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 461.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých). 27.2.2002 - 18.12.2002
Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotu. Lhůta pro předložení akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dosavadní akcie budou za účelem výměny předloženy a vyměněny za akcie s novou jmenovitou hodnotou v sídle Mostecké uhelné společnosti, V. Řezáče 315 Most, odbor majetkových účastí. K předložení akcií bude akcionář představenstvem bezodkladně písemně vyzván. 27.2.2002 - 18.12.2002

Aktuální kontaktní údaje Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Kapitál Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

zakladni jmění 85 680 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.10.2005 - 1.9.2012
zakladni jmění 64 680 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2005 - 26.10.2005
zakladni jmění 92 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2003 - 3.8.2005
zakladni jmění 27 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2002 - 21.7.2003
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2000 - 18.12.2002
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 11.11.1998 - 4.2.2000

Akcie Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 43 400 Kč 60 19.1.2012 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 26.10.2005 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 26.10.2005 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 43 400 Kč 60 3.8.2005 - 19.1.2012
Kmenové akcie na jméno 9 582 400 Kč 6 3.8.2005 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 4 582 400 Kč 1 3.8.2005 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 21.7.2003 - 3.8.2005
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 21.7.2003 - 3.8.2005
Kmenové akcie na jméno 461 000 Kč 60 18.12.2002 - 3.8.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 60 27.3.2002 - 18.12.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 60 11.11.1998 - 27.3.2002

Sídlo Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dřínovská 3 , Most 434 01 18.11.2002 - 18.11.2002
Adresa Dřínovská 3 , Most 434 01 18.11.2002 - 1.9.2012
Adresa 434 01 Česká republika
Most - Kopisty čp. 1, PSČ 434 01
17.4.2000 - 18.11.2002
Adresa Měšťanská 1174/10 , Hodonín 695 01 11.11.1998 - 17.4.2000

Předmět podnikání Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.11.2008 - 1.9.2012
vodoinstalatérství, topenářství 14.11.2008 - 1.9.2012
kovářství, podkovářství 14.11.2008 - 1.9.2012
slévárenství, modelářství 14.11.2008 - 1.9.2012
obráběčství 14.11.2008 - 1.9.2012
zámečnictví, nástrojařství 14.11.2008 - 1.9.2012
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 14.11.2008 - 1.9.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 14.11.2008 - 1.9.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 14.11.2008 - 1.9.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.11.2008 - 1.9.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 14.11.2008 - 1.9.2012
projektová činnost ve výstavbě 14.11.2008 - 1.9.2012
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní pro tahače a vozdila nad 3,5 t celkové hmotnosti 14.11.2008 - 1.9.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.11.2008 - 1.9.2012
opravy ostatních dopravních prostředků 23.3.2005 - 14.11.2008
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 23.3.2005 - 14.11.2008
montáž, provoz a údržba technických zařízení při povrchovém dobývání ložisek 2.4.2003 - 14.11.2008
projektování technických zařízení, používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 2.4.2003 - 14.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba, montáž, opravy a revize vyhrazených zdvihacích zařízení 2.4.2003 - 14.11.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba, opravy a montáž měřidel 2.4.2003 - 14.11.2008
testování, měření a analýzy 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.4.2003 - 14.11.2008
projektová činnost ve výstavbě 2.4.2003 - 14.11.2008
opravy pracovních strojů 2.4.2003 - 14.11.2008
nástrojářství 2.4.2003 - 14.11.2008
kovářství 2.4.2003 - 14.11.2008
slévárenství 2.4.2003 - 14.11.2008
vodoinstalatérství, topenářství 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 2.4.2003 - 14.11.2008
povrchové úpravy a svařování kovů 2.4.2003 - 14.11.2008
poskytování technických služeb 2.4.2003 - 14.11.2008
realitní činnost 2.4.2003 - 14.11.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 2.4.2003 - 14.11.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 2.4.2003 - 14.11.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.4.2003 - 14.11.2008
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 2.4.2003 - 14.11.2008
silniční motorová doprava nákladní 2.4.2003 - 14.11.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.6.1999 - 17.4.2000
vývoj kotlů a jejich příslušenství v rozsahu živnosti volné 21.6.1999 - 17.4.2000
zámečnictví 21.6.1999 - 17.4.2000
zprostředkovatelská činnost v obchodě a službách v rozsahu živnosti volné 21.6.1999 - 17.4.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců 21.6.1999 - 17.4.2000
organizační zajištění výchovně vzdělávacích akcí 21.6.1999 - 17.4.2000
kovoobráběčství 21.6.1999 - 17.4.2000
kovoobráběčství 21.6.1999 - 14.11.2008
zámečnictví 21.6.1999 - 14.11.2008
vývoj kotlů a jejich příslušenství - v rozsahu živnosti volné 11.11.1998 - 14.11.2008
organizační zajištění výchovně vzdělávacích akcí 11.11.1998 - 14.11.2008
zprostředkovatelská činnost v obchodě a ve službách - v rozsahu živnosti volné 11.11.1998 - 14.11.2008
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.11.1998 - 14.11.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.11.1998 - 14.11.2008

vedení firmy Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Statutární orgán Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva. 18.11.2002 - 1.9.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva. 27.2.2002 - 18.11.2002
Jménem společnosti jedná předseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva. Představenstvo může kteréhokoli svého člena písemně pověřit k samostatnému jednání. 11.11.1998 - 27.2.2002
člen představenstva Ing. Jaroslav Bahula 11.11.1998 - 4.2.2000
Adresa: Konzumní 464 , Moravský Písek 696 85
místopředseda představenstva Ing. Antonín Žák 11.11.1998 - 4.2.2000
Adresa: Erbenova 3054/9 , Hodonín 695 01
předseda představenstva Ing. Pavel Tulach 11.11.1998 - 18.11.2002
Vznik členství 11.11.1998
Vznik funkce 11.11.1998
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Štěp. Bendy 585 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Ing. Vladimír Janata 11.11.1998 - 18.11.2002
Vznik členství 11.11.1998
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Okružní 147 , Meziboří 435 13
místopředseda představenstva Ing. Milan Samek 4.2.2000 - 18.11.2002
Vznik členství 18.11.1999
Vznik funkce 19.11.1999
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: K Loučkám 1392 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Tomáš Vlček 4.2.2000 - 18.11.2002
Vznik členství 18.11.1999
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Na srpečku 328/3 , Praha 152 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Zibar 18.11.2002 - 22.9.2003
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 26.6.2002
Adresa: Vítězslava Nezvala 2508/16 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Petr Skála 18.11.2002 - 22.9.2003
Vznik členství 26.6.2002
Adresa: Žižkova 261 , Meziboří 435 13
Místopředseda představenstva Ing. Milan Samek 18.11.2002 - 23.3.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 31.1.2004
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 31.1.2004
Adresa: K Loučkám 1392 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Ladislav Čížek 2.4.2003 - 29.6.2004
Vznik členství 27.12.2002
Adresa: Čsl. armády 1856/1 , Most 434 01
Člen představenstva JUDr. Milan Boháček 18.11.2002 - 21.10.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 1.7.2004
Adresa: Moskevská 3060/11 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Zíbar 22.9.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 15.7.2004
Adresa: Vítězslava Nezvala 2508/16 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Petr Skala 22.9.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 1.7.2004
Adresa: Žižkova 261 , Meziboří 435 13
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Čížek 29.6.2004 - 21.10.2004
Vznik členství 27.12.2002
Zánik členství 1.7.2004
Vznik funkce 3.5.2004
Zánik funkce 1.7.2004
Adresa: Čsl. armády 1856/1 , Most 434 01
Člen představenstva Jan Lískovec 29.6.2004 - 21.10.2004
Vznik členství 1.5.2004
Zánik členství 1.7.2004
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1081/32 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Zíbar 21.10.2004 - 24.11.2004
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 15.7.2004
Adresa: Vítězslava Nezvala 2508/16 , Most 434 01
Předseda představenstva Mgr. Petr Richter 21.10.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa: V předpolí 1447/20 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Štěpán Pecka 21.10.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: Luční 942 , Lom 435 11
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Zíbar 24.11.2004 - 5.10.2005
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 15.7.2004
Adresa: Jižní 3201 , Most 434 01
místopředseda představenstva Dr. Ing. Damir Dordevič 5.10.2005 - 7.11.2005
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 1.7.2005
Adresa: nábřeží Závodu míru 2737 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Miroslav Zíbar 5.10.2005 - 20.7.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Jižní 3201 , Most 434 01
člen představenstva Ing. František Svoboda 5.10.2005 - 20.7.2007
Adresa: náměstí Dr. Beneše 1509/16 , Chomutov 430 01
místopředseda představenstva Dr. Ing. Damir Dordevič 7.11.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 19.5.2009
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Zíbar 20.7.2007 - 3.6.2009
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: Jižní 3201 , Most 434 01
člen představenstva Ing. František Svoboda 20.7.2007 - 3.6.2009
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: U Filipových rybníků 5621 , Chomutov 430 03
člen představenstva Ivan Ondřejka 9.7.2008 - 26.10.2010
Vznik členství 9.6.2008
Adresa: Skalní 30 , Litvínov 436 03
Předseda představenstva Dr. Ing. Damir Dordevič 3.6.2009 - 26.10.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 15.9.2010
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 15.9.2010
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Chyla 3.6.2009 - 26.10.2010
Vznik členství 11.5.2009
Zánik členství 15.9.2010
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 15.9.2010
Adresa: Pod Vodárnou 1822 , Jirkov 431 11
Předseda představenstva Dr. Ing. Damir Dordevič 26.10.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 15.9.2010
Vznik funkce 5.10.2010
Zánik funkce 21.12.2010
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ivan Ondřejka 26.10.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 5.10.2010
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Skalní 30 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Lubomír Donát 5.11.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Albrechtická 572/16 , Most 434 01
člen představenstva Ing. Petr Procházka 9.7.2008 - 20.2.2012
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 25.1.2012
Adresa: Potoční 46 , Meziboří 435 13
Místopředseda představenstva Ing. Eduard Česnek 4.1.2011 - 13.7.2012
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 6.6.2012
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 6.6.2012
Adresa: Vestecká 1333 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen představenstva Dr. Ing. Damir Dordevič 4.1.2011 - 13.7.2012
Vznik členství 15.9.2010
Zánik členství 6.6.2012
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Předseda představenstva Mgr. Ondřej Peroutka 4.1.2011 - 1.9.2012
Vznik členství 20.12.2010
Vznik funkce 21.12.2010
Adresa: Milady Horákové 602/43 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Jan Chlebek 20.2.2012 - 1.9.2012
Vznik členství 25.1.2012
Adresa: Větrná 1380 , Uherský Brod 688 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Horn 13.7.2012 - 1.9.2012
Vznik členství 6.6.2012
Vznik funkce 11.6.2012
Adresa: Růžová 2821/24 , Česká Lípa 470 01
Člen představenstva Daniel Rosenfeld 13.7.2012 - 1.9.2012
Vznik členství 6.6.2012
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01

Dozorčí rada Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jarmila Lípová 11.11.1998 - 17.4.2000
Adresa: Na Pískách 430/40 , Svatobořice-Mistřín 696 04
místopředseda dozorčí rady Jaroslava Machová 11.11.1998 - 12.7.2000
Adresa: Mladé gardy 2790/11 , Most 434 01
člen dozorčí rady Ing. Helena Hermanová 11.11.1998 - 12.7.2000
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
Předseda dozorčí rady Jaroslava Machová 12.7.2000 - 18.11.2002
Vznik členství 11.11.1998
Vznik funkce 16.6.2000
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Mladé gardy 2790/11 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Helena Hermanová 12.7.2000 - 18.11.2002
Vznik členství 11.11.1998
Vznik funkce 16.6.2000
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
Předseda dozorčí rady Ing. Luboš Dubnička 18.11.2002 - 24.9.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 23.4.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Čsl. armády 2109/66 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Doc. Ing. Jan Rančák CSc. 18.11.2002 - 21.10.2004
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 1.7.2004
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 1.7.2004
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
Předseda dozorčí rady Dr.Ing. Damir Dordevič 24.9.2003 - 21.10.2004
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 1.7.2004
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 1.7.2004
Adresa: nábřeží Závodu míru 2737 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Bohuslav Rejlek 12.7.2000 - 3.8.2005
Vznik členství 7.6.2000
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: Bělehradská 127/52 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Vlček 21.10.2004 - 25.7.2006
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2006
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Pražská 1011 , Žatec 438 01
Místopředseda dozorčí rady Ivan Ondřejka 25.7.2006 - 9.7.2008
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 9.6.2008
Vznik funkce 21.7.2006
Zánik funkce 9.6.2008
Adresa: Skalní 30 , Litvínov 436 03
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 21.10.2004 - 7.8.2009
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 2.7.2009
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 2.7.2009
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Vladimír Balín 3.8.2005 - 14.6.2010
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Josefa Ševčíka 869/30 , Most 434 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Viera Vojtěchová 9.7.2008 - 26.10.2010
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 15.9.2010
Vznik funkce 3.7.2008
Zánik funkce 15.9.2010
Adresa: A. Jiráska 179 , Dobroměřice 440 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 7.8.2009 - 4.1.2011
Vznik členství 2.7.2009
Vznik funkce 27.7.2009
Zánik funkce 21.12.2010
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Ewald Smrčka 26.10.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 15.9.2010
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 22.9.2010
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Konstantina Biebla 45/2308 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 4.1.2011 - 19.1.2012
Vznik členství 2.7.2009
Zánik členství 6.1.2012
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 6.1.2012
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Vladimír Balín 14.6.2010 - 1.9.2012
Vznik členství 7.6.2010
Adresa: J. Ševčíka 709 869, 434 01 Most Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Luboš Krauskopf 4.1.2011 - 1.9.2012
Vznik členství 20.12.2010
Vznik funkce 21.12.2010
Adresa: 1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 19.1.2012 - 1.9.2012
Vznik členství 6.1.2012
Vznik funkce 9.1.2012
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01

Vedoucí organizační složky Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Milan Samek 21.6.1999 - 17.4.2000
Adresa: K Loučkám 1392 , Litvínov 436 01

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image