Firma KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. IČO 45534284


KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. (45534284) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 266, Hostinné 543 71. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 583
IČO (identifikační číslo osoby) 45534284
Jméno KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. 7.7.2014
Na společnost KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., se sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, identifikační číslo 455 34 284 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KRPA GASTRO, s.r.o., se sídlem Hostinné, Závo dí 635, PSČ 543 71, identifikační číslo 252 60 499. 31.1.2013
Společnost KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. byla rozdělena odštěpením kombinací varianty odštěpení se založením nových nástupnických společností KRPA DEHTOCHEMA, a.s. se sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, PSČ 542 24, identifikační číslo 275 37 749, d) KRPA ENV ELOPE, a.s. se sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, identifikační číslo 275 37 765, e) KRPA FORM, a.s. se sídlem Dolní Branná 122, PSČ 543 62, identifikační číslo 275 37 811, KRPA INVESTMENT, a.s. se sídlem Plzeň, Zahradní 173/2, PSČ 304 90, identif ikační číslo 280 14 111, KRPA PAPER, a.s. se sídlem Hostinné, Nádražní 266, PSČ 543 71, identifikační číslo 275 37 820 a varianty sloučení odštěpované části jmění s nástupnickou společností PAPÍRNY BRNO a.s. se sídlem 656 97 Brno, Křenová 60, identifikačn í číslo 499 70 933. 1.5.2008
Dle smlouvy o fúzi ze dne převzala obchodní společnost KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti KRPA, a.s. se sídlem 542 24 Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, identifikační číslo 25254065, zapsané v oddílu B vložce 239 5 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 29.6.2007
Valná hromada společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., konaná dne 15.08.2005: - určuje, na základě výpisu ze seznamu akcionářů společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. ze dne 11.07.2005 a ze dne 15.08.2005 a na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 15.08.2005, že společnost KRPA, a.s., se sídlem Svoboda nad Úpou, Nádražní 450, P SČ 542 24, IČ 252 54 065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B.2395, je hlavním akcionářem společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRN Y a.s. přesahujícím 90 %, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 322 344 000,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 330.000.000,- Kč činí 97,68 %, a tedy že společnost KRPA, a.s. je osobou oprávněnou k  přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listi nné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,- Kč i á 100.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost KRPA, a.s., se sídlem S voboda nad Úpou, Nádražní 450, PSČ 542 24, IČ 252 54 065, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B.2395, za podmínek stanovených ustanoveními § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím o statních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 1.081,- Kč (jeden tisíc osmdesát jedna koruna česká) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a na částku 108.061,- Kč, (jedno sto osm tisíc šedesát jedna koruna česká), za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 743-109/2005 vypracovaným znaleckým ústavem Consulting České spořit elny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ 630 79 798, který s použitím výnosové metody DCF equity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 1.081,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a částku 108 .061,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 13.9.2005 - 9.5.2006
1. Základní kapitál společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. se snižuje z důvodu toho, že na společnost KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. v důsledku sloučení se zanikající společností KRPA a.s. přejdou jako na jejího univerzálního právního nástupce spolu s ostatním jměním zanikající společnosti vlastní akcie, a to (definováno ke dni rozhodnutí valné hromady) v počtu celkem 93.754 kusů (slovy: devadesát tři tisíce semd set padesát čtyři) původních akcií nástupnické společnosti ve formě na jméno, a 800.818 kusů (slovy: osm set tisíc osm set osmnáct) původních akcií nástupnické společnosti ve formě na majitele, všechny akcie kmenové, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 28.4.2003 - 24.11.2003
2. Základní kapitál bude snížen nominálně, tj. v souvislosti se snížením základního kapitálu nebude společnost poskytovat žádná peněžitá plnění ve prospěch akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtována proti účetní ceně vlastních akcií a případný rozdíl bude ponechán ve vlastním kapitálu společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. 28.4.2003 - 24.11.2003
3. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost zruší své listinné akcie, které má v majetku jako vlastní akcie, a to v počtu a struktuře odpovídající rozsahu snížení. 28.4.2003 - 24.11.2003
4. Základní kapitál společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. se snižuje o částku 590.274.000,- Kč (slovy: pět set devadesát milionů dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), tedy z původní výše 920.274.000,- Kč (slovy: devět set dvacet milionů dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na novou výši 330.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet milionů korun českých), a to zrušením 590.274 kusů (slovy: pět set devadesát tisíce dvě sta sedmdesát čtyři) kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé jedné. Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti. 28.4.2003 - 24.11.2003
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti KRPA a.s., se sídlem Hostinné, Nádražní 266, okr. Trutnov, identifikační číslo 630 79 097, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce číslo 2042, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného akcionáře společnosti KRPA a.s. při výkonu působnosti valné hromady učiněným dne 26.6.2002 a sloučena se společností. 31.12.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 26.6.2002. 31.12.2002 - 24.11.2003
Na základě usnesení valné hromady ze dne 14. 6. 2000 se snižuje základní jmění za účelem pokrytí ztráty o 17.260.000,- Kč, a to zrušením 17.260 kusů zaknihovaných akcií (držených v majetku společnosti). 30.10.2000 - 7.6.2001
Na základě usnesení valné hromady ze dne 22. 8. 1997 byla prodána část podniku společnosti Krkonošské papírny, a.s. se sídlem Hostinné, a to divize 8 Dehtochema Svoboda nad Úpou kupujícímu společnosti KRPA Hostinné, společnost s ručením omezeným se sídlem Hostinné, Nádražní 266, okres Trutnov, PSČ 543 71, IČO 25 25 40 65. 23.3.1998
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je FNM ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva dozorčí rady. 1.5.1992 - 7.7.2014

Aktuální kontaktní údaje KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Kapitál KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

zakladni jmění 80 066 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2008
zakladni jmění 372 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2007 - 1.5.2008
zakladni jmění 330 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.2003 - 29.6.2007
zakladni jmění 920 274 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.6.2001 - 24.11.2003
zakladni jmění 937 534 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.5.1993 - 7.6.2001
zakladni jmění 927 196 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 13.5.1993

Akcie KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 80 066 000 Kč 1 1.5.2008
Kmenové akcie na jméno 4 000 000 Kč 77 29.6.2007 - 1.5.2008
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 161 29.6.2007 - 1.5.2008
Kmenové akcie na jméno 8 000 000 Kč 41 9.5.2006 - 29.6.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 9.5.2006 - 29.6.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 213 29.9.2004 - 9.5.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 700 29.9.2004 - 9.5.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 170 24.11.2003 - 29.9.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 000 24.11.2003 - 29.9.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 616 274 31.12.2002 - 24.11.2003
Kmenové akcie na jméno 8 000 000 Kč 38 31.12.2002 - 9.5.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 93 754 28.11.2001 - 31.12.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 826 520 28.11.2001 - 31.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 93 754 7.6.2001 - 28.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 826 520 7.6.2001 - 28.11.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 93 754 13.5.1993 - 7.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 843 780 13.5.1993 - 7.6.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 92 720 1.5.1992 - 13.5.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 834 476 1.5.1992 - 13.5.1993

Sídlo KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 266 , Hostinné 543 71 7.7.2014
Adresa Nádražní 266 , Hostinné 543 71 28.11.2001 - 7.7.2014
Adresa 543 71 Hostinné Česká republika
1.5.1992 - 28.11.2001

Předmět podnikání KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 7.7.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2014
hostinská činnost 14.8.2013 - 7.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.9.2005 - 4.7.2008
rozvod tepelné energie 14.12.2004 - 4.7.2008
distribuce elektřiny 14.12.2004 - 4.7.2008
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 31.12.2002 - 4.7.2008
výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků 31.12.2002 - 4.7.2008
zprostředkování obchodu 31.12.2002 - 7.7.2014
zprostředkování služeb 31.12.2002 - 7.7.2014
výroba elektřiny 28.11.2001 - 4.7.2008
výroba tepla 28.11.2001 - 4.7.2008
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce "Vlečka KRPA Hostinné - stará" a "Vlečka KRPA Hostinné - nová: 28.11.2001 - 4.7.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.11.2001 - 4.7.2008
úprava a rozvod užitkové vody 28.11.2001 - 4.7.2008
dokončovací stavební práce 28.11.2001 - 4.7.2008
grafické práce a kresličské práce 28.11.2001 - 4.7.2008
balicí činnosti 28.11.2001 - 4.7.2008
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 28.11.2001 - 4.7.2008
vydavatelské a nakladatelské činnosti 28.11.2001 - 4.7.2008
vázání a konečné zpracování knih 28.11.2001 - 4.7.2008
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 28.11.2001 - 4.7.2008
zámečnictví 28.11.2001 - 4.7.2008
revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 28.11.2001 - 4.7.2008
hostinská činnost 28.11.2001 - 4.7.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 28.11.2001 - 4.7.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.11.2001 - 4.7.2008
polygrafická výroba 28.11.2001 - 4.7.2008
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 28.11.2001 - 4.7.2008
klempířství 28.11.2001 - 4.7.2008
montáž suchých staveb 28.11.2001 - 4.7.2008
vodoinstalatérství, topenářství 28.11.2001 - 4.7.2008
opravy pracovních strojů 28.11.2001 - 4.7.2008
nástrojářství 28.11.2001 - 4.7.2008
silniční motorová doprava nákladní 28.11.2001 - 4.7.2008
ubytovací služby 28.11.2001 - 7.7.2014
správa a údržba nemovitostí 28.11.2001 - 7.7.2014
testování, měření a analýzy 28.11.2001 - 7.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 28.11.2001 - 7.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.11.2001 - 7.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy a fyzických a právnických osob 28.11.2001 - 7.7.2014
reklamní činnost a marketing 28.11.2001 - 7.7.2014
zasilatelství 28.11.2001 - 7.7.2014
velkoobchod 28.11.2001 - 7.7.2014
specializovaný maloobchod 28.11.2001 - 7.7.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 28.11.2001 - 7.7.2014
Koupě zboží za účelem prodeje a jeho prodej v rámci živnosti volné 13.1.1997 - 28.11.2001
Provozování drážní dopravy na železniční vlečce 13.1.1997 - 28.11.2001
Silniční doprava zboží neveřejná (závodová),práce s jeřáby, nakladači a jinými speciálními mechanismy. 10.10.1995 - 28.11.2001
Zpracování asfaltu a výroba těžkých isolačních pásů 13.5.1993 - 20.10.1998
Vnitrostátní zasilatelství 13.5.1993 - 28.11.2001
Silniční motorová doprava 13.5.1993 - 28.11.2001
Výroba elektrické energie a tepla 13.5.1993 - 28.11.2001
Zpracování a výroba papíru, lepenek, zušlechtěných papírů a výrobků z nich 13.5.1993 - 28.11.2001
Výroba a zpracování dřevoviny, papírů a lepenek, zušlechtěných papírů a lepenek, zejména výroba obalů (skládaček, kartonáže, hrubé těžké - dopisové konfekce, výroba papírů pro dekorativní lamináty - bez tisku i s tiskem), výroba ostatních výrobků souvisejících s těmito činnostmi, výroba elektrické energie 1.5.1992 - 13.5.1993
Obchodní činnost a technické služby spojené s výrobním programem, v jehož rámci přednostně zajišťuje potřebné dodávky do ostatních podniků průmyslu papíru a celulózy, jakož i ostatní vnitroresortní kooperaci 1.5.1992 - 13.5.1993
Materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku 1.5.1992 - 13.5.1993

vedení firmy KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Statutární orgán KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva společně. 7.7.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva společně. 1.5.2008 - 7.7.2014
Jednání za společnost: za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně, nebo vždy dva členové představenstva společně. 28.11.2001 - 1.5.2008
Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat a zavazovat ji předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo vždy dva členové představenstva společně. Za společnost je oprávněn podepisovat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo vždy dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 13.1.1997 - 28.11.2001
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo předseda před stavenstva společně s dalším členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva společně s dalším členem představenstva, nebo místopředseda předsta venstva společně s dalším členem představenstva, nebo jeden člen představenstvo k tomu písemně zmocněný, nebo prokurista a to s připojením dodatku označujícího prokuru. 10.10.1995 - 13.1.1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 10.10.1995
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Jiřička 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
Člen představenstva Ing. Otakar Vlačiha 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Ruská 950 , Nová Paka 509 01
Člen představenstva Zdeněk Tauchman 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 157 , Dolní Kalná 543 74
Člen představenstva Ing. Vladimír David 1.5.1992 - 13.5.1993
Adresa: Záveská 871/2 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Luboš Píša CSc. 1.5.1992 - 10.6.1994
Adresa: 7 , Prosečné 543 73
Člen představenstva Ing. Ivan Štern 13.5.1993 - 13.12.1994
Adresa: Schnirchova 1373/26 , Praha 170 00
Člen představenstva Karel Klíma 13.5.1993 - 13.12.1994
Adresa: Labská fortna 441 , Hostinné 543 71
Člen představenstva Ing. Jaroslav Jiřička 1.5.1992 - 10.10.1995
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
Člen představenstva Ing. Jana Matějčková 13.5.1993 - 10.10.1995
Adresa: Herbenova 699/30 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Jiří Hnízdil 13.5.1993 - 10.10.1995
Adresa: Mezivrší 1445/31 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Jiřina Haaszová 13.5.1993 - 13.1.1997
Adresa: Sportovní 844/18 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. František Pauer 10.6.1994 - 13.1.1997
Adresa: Žižkova 512 , Vrchlabí 543 01
Člen představenstva JUDr. Tomáš Uzel 13.12.1994 - 13.1.1997
Adresa: Mezivrší 1447/33 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Jiří Blecha 13.12.1994 - 13.1.1997
Adresa: 28. října 913 , Neratovice 277 11
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Jiřička 10.10.1995 - 13.1.1997
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Hnízdil 10.10.1995 - 13.1.1997
Adresa: Mezivrší 1445/31 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Radovan Vávra 10.10.1995 - 13.1.1997
Adresa: Fügnerova 2211 , Tábor 390 02
Člen představenstva ing. Helena Kindlerová 13.1.1997 - 28.3.2001
Adresa: 95 , Chotěvice 543 71
Člen představenstva ing. Jan Červinka 13.1.1997 - 5.3.2002
Vznik členství 16.6.1999
Adresa: Družstevní 1292 , Vrchlabí 543 01
Předseda představenstva ing. Jaroslav Jiřička 13.1.1997 - 31.12.2002
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
Místopředseda představenstva ing. Otakar Vlačiha 13.1.1997 - 31.12.2002
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Ruská 950 , Nová Paka 509 01
Člen představenstva ing. Jiřina Haaszová 13.1.1997 - 31.12.2002
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Sportovní 844/18 , Praha 101 00
Člen představenstva Zdeněk Tauchman 28.11.2001 - 31.12.2002
Vznik členství 19.6.2001
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: 157 , Dolní Kalná 543 74
Člen představenstva Ing. Jan Červinka 5.3.2002 - 31.12.2002
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: 1514 , Vrchlabí 543 01
Člen představenstva Zdeněk Tauchman 31.12.2002 - 28.4.2003
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: 157 , Dolní Kalná 543 74
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Jiřička 31.12.2002 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Vznik funkce 31.12.2002
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
Místopředseda představenstva Ing. Otakar Vlačiha 31.12.2002 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Vznik funkce 31.12.2002
Adresa: Ruská 950 , Nová Paka 509 01
Člen představenstva Ing. Jan Červinka 31.12.2002 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: 1514 , Vrchlabí 543 01
Člen představenstva Ing. Helena Kindlerová 31.12.2002 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: 95 , Chotěvice 543 71
Člen představenstva Ing. Jaroslav Lánský 31.12.2002 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: Antoníček 844 , Hostinné 543 71
Člen představenstva Zdeněk Tauchman 28.4.2003 - 1.5.2008
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: 157 , Dolní Kalná 543 74
člen představenstva Ing. Jan Červinka MBA 1.5.2008 - 22.2.2011
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: 1514 , Vrchlabí 543 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Jiřička 1.5.2008 - 13.2.2013
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 26.2.2008
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
člen představenstva Ing. Otakar Vlačiha 1.5.2008 - 13.2.2013
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Ruská 950 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Lánský 22.2.2011 - 13.2.2013
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Antoníček 844 , Hostinné 543 71
předseda představenstva Jaroslav Jiřička 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 7.1.2013
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
člen představenstva Jaroslav Jiřička 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Luční 895 , Hostinné 543 71
člen představenstva Helena Kindlerová 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: 95 , Chotěvice 543 71

Dozorčí rada KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Zdeněk Pitrmuc 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: 164 , Horní Branná 512 36
Člen dozorčí rady Ing. Sylva Vodičková 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 84 , Lesní Hluboké 664 83
Člen dozorčí rady Martin Kindler 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 95 , Chotěvice 543 71
Jméno JUDr. František Švejda 1.5.1992 - 13.5.1993
Adresa: 249 , Chotěvice 543 71
Jméno Ing. Jiří Týfa 1.5.1992 - 13.5.1993
Adresa: 9. května 462 , 541 02 Trutnov 4 Česká republika
Jméno Ing. František Pauer 1.5.1992 - 10.6.1994
Adresa: Žižkova 512 , Vrchlabí 543 01
Jméno Ing. Petr Šlechta 10.6.1994 - 13.12.1994
Adresa: Tupolevova 466 , Praha 199 00
Jméno Ing. Jiří P O K O R N Ý Csc. 10.6.1994 - 13.12.1994
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
Jméno Ing. Karel Nečas 13.5.1993 - 13.1.1997
Adresa: Za Komínem 492 , Trutnov 541 02
Jméno Ing. Miroslav Morávek 13.5.1993 - 13.1.1997
Adresa: Za Komínem 491 , Trutnov 541 02
Jméno Ing. Jiří Schauta 10.6.1994 - 13.1.1997
Adresa: Ruská 947 , Nová Paka 509 01
Jméno Ing. Jiří Týfa 10.6.1994 - 13.1.1997
Adresa: 9. května 462 , Trutnov Česká republika
Jméno Ing. Věra Chleborádová 13.12.1994 - 13.1.1997
Adresa: 102 , Dolní Lánov 543 41
Jméno Karel Klíma 13.12.1994 - 13.1.1997
Adresa: Labská fortna 441 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady ing. Milena Jakubcová 13.1.1997 - 25.4.2000
Adresa: Žeretická 1663 , Praha 190 16
Člen dozorčí rady ing. Jiří Schauta 13.1.1997 - 25.4.2000
Adresa: Ruská 947 , Nová Paka 509 01
Člen dozorčí rady Ing. Otto Mach 25.4.2000 - 28.11.2001
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Nad Turbovou 1191/15 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady ing. Jaroslav Lánský 13.1.1997 - 31.12.2002
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Antoníček 844 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady Ing. Petr Chmelík 25.4.2000 - 31.12.2002
Vznik členství 22.6.1999
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Nádražní 134 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady Ing. Petr Chmelík 31.12.2002 - 28.4.2003
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: Nádražní 134 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady Ing. Petr Chmelík 28.4.2003 - 11.9.2003
Vznik členství 22.6.1999
Adresa: Nádražní 134 , Hostinné 543 71
Předseda dozorčí rady Ing. František Pauer 31.12.2002 - 29.9.2004
Vznik členství 31.12.2002
Vznik funkce 31.12.2002
Adresa: Žižkova 512 , Vrchlabí 543 01
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Matyáš 31.12.2002 - 29.9.2004
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: 404 , 541 01 Osiková Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. František Pauer 29.9.2004 - 9.5.2006
Vznik členství 31.12.2002
Vznik funkce 31.12.2002
Adresa: 266 , Lánov 543 41
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Matyáš 29.9.2004 - 9.5.2006
Vznik členství 31.12.2002
Adresa: Osiková 404 , Trutnov 541 01
Člen Ing. Milan Michel 11.9.2003 - 14.12.2006
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Sídliště 729 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady Ing. František Pauer 9.5.2006 - 14.12.2006
Vznik členství 1.4.2006
Adresa: 266 , Lánov 543 41
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Matyáš 9.5.2006 - 1.5.2008
Vznik členství 1.4.2006
Adresa: Osiková 404 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Ing. František Pauer 14.12.2006 - 1.5.2008
Vznik členství 1.4.2006
Vznik funkce 1.4.2006
Adresa: 266 , Lánov 543 41
člen dozorčí rady Miloslav Šír 14.12.2006 - 16.6.2008
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 26.9.2006
Adresa: Nádražní 605 , Hostinné 543 71
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Jiřička 1.5.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.4.2008
Adresa: Závodí 635 , Hostinné 543 71
člen dozorčí rady Ing. Helena Kindlerová 1.5.2008 - 13.2.2013
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: 95 , Chotěvice 543 71
předseda dozorčí rady Zdeněk Tauchman 16.6.2008 - 13.2.2013
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: 157 , Dolní Kalná 543 74
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Jiřička 19.6.2012 - 13.2.2013
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Luční 895 , Hostinné 543 71
předseda dozorčí rady Jaroslav Lánský 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 7.1.2013
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Antoníček 844 , Hostinné 543 71
člen dozorčí rady Lenka Jiřičková 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: 32 , Dolní Lánov 543 41
člen dozorčí rady Petr Kondělka 13.2.2013 - 26.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: 339 , Chotěvice 543 71

Sbírka Listin KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 583/SL 68 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2015 29.7.2015 21
B 583/SL 67 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 17.6.2014 16.7.2014 9
B 583/SL 66 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 4.7.2014 21
B 583/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2013 19.8.2013 9
B 583/SL 64 notářský zápis NZ 739/2013 Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2013 19.8.2013 9
B 583/SL 63 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2013 15.7.2013 23
B 583/SL 62 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 15.1.2013 19.2.2013 8
B 583/SL 61 notářský zápis, změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2012 4.2.2013 18
B 583/SL 60 notářský zápis projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 13.11.2012 14.11.2012 18
B 583/SL 59 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2012 2.8.2012 23
B 583/SL 56 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 13
B 583/SL 55 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 10
B 583/SL 54 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2011 3.3.2011 12
B 583/SL 53 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009] Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2010 20.8.2010 25
B 583/SL 52 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008] Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2009 18.8.2009 24
B 583/SL 51 ostatní zápis z jednání dozor.rady Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2008 16.6.2008 2
B 583/SL 50 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 10.4.2008 656
B 583/SL 47 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2008 14.3.2008 10.4.2008 35
B 583/SL 46 notářský zápis smlouva o rozděl.odštěp. Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2008 14.3.2008 10.4.2008 24
B 583/SL 44 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2008 14.3.2008 10.4.2008 204
B 583/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 10.4.2008 5
B 583/SL 41 zpráva auditora k 30.6.2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 10.4.2008 12
B 583/SL 40 ostatní - sml.o rozdělení odštěpením Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2008 22.1.2008 12
B 583/SL 39 ostatní návrh projektu rozděl. odštěp. Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2008 22.1.2008 156
B 583/SL 34 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 3.7.2007 82
B 583/SL 33 notářský zápis NZ 142/2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2007 14.6.2007 3.7.2007 26
B 583/SL 32 notářský zápis NZ 141/2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2007 14.6.2007 3.7.2007 29
B 583/SL 31 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 3.7.2007 28
B 583/SL 30 ostatní Společná zpráva představenstev Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 3.7.2007 8
B 583/SL 29 ostatní Společná zpráva DR Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 3.7.2007 2
B 583/SL 28 účetní závěrka zahajovací k 1.1.2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 3.7.2007 5
B 583/SL 25 ostatní záp.ze zas.DR,volba čl. DR Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2006 22.11.2006 18.12.2006 3
B 583/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2005 4.5.2006 15.5.2006 47
B 583/SL 22 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory NZ 218/2005 Krajský soud v Hradci Králové 15.8.2005 31.8.2005 31.8.2005 165
B 583/SL 21 notářský zápis NZ 175/2005 Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2005 24.8.2005 24.8.2005 9
B 583/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 19.7.2005 19.7.2005 54
B 583/SL 18 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2004 23.7.2004 87
B 583/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2003 30.10.2003 30.10.2003 79
B 583/SL 15 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2003 1.8.2003 1.8.2003 3
B 583/SL 16 stanovy společnosti, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2003 3.7.2003 3.7.2003 41
B 583/SL 58 posudek znalce KRPAa.s. k SL 14 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2002 12.9.2002 12.9.2002 85
B 583/SL 57 zpráva auditora 2001 spol.KRPAa.s.k SL14 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2002 12.9.2002 12.9.2002 41
B 583/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka [2001], změna právní formy, fúze, posudek znalce, výroční zpráva [2001], podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2002 12.9.2002 245
B 583/SL 13 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2002 24.7.2002 24.7.2002 61
B 583/SL 12 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2002 20.5.2002 20.5.2002 12
B 583/SL 6 účetní závěrka - za rok 98 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1999 22.7.1999 22.7.1999 21
B 583/SL 5 notářský zápis - NZ 41/99 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1999 22.7.1999 22.7.1999 3
B 583/SL 4 notářský zápis - NZ 121/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 29
B 583/SL 3 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 19.8.1997 8.10.1997 8.10.1997 7
B 583/SL 1 notářský zápis - NZ 234/96 Krajský soud v Hradci Králové 27.12.1996 9.1.1997 9.1.1997 28
B 583/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2000 10
B 583/SL 8 stanovy společnosti - 2x Krajský soud v Hradci Králové 64
B 583/SL 7 notářský zápis - NZ 73/2000 - VH Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2000 2
B 583/SL 38 zpráva auditora o ověř. zahaj.rozv. k1.7.2007 Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2008 6
B 583/SL 37 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 6
B 583/SL 35 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 3
B 583/SL 26 ostatní návrh smlouvy o sloučení Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2007 0
B 583/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 25
B 583/SL 10 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2001 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

IČO (identifikační číslo) 45534284
Jméno KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vrchlabí
Vznik první živnosti: 29.5.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 3

Sídlo KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Živnosti a provozovny KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zasilatelství

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Testování, měření a analýzy

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Poskytování technických služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 266, Hostinné 543 71
Identifikační číslo provozovny 1005777837
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Zasilatelství

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Testování, měření a analýzy

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Poskytování technických služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.8.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 14, Horní Maršov 542 26
Identifikační číslo provozovny 1007088362
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 20.6.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Úpská 14, Svoboda nad Úpou 542 24
Identifikační číslo provozovny 1007088371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.5.2008

Živnost č. 2 Malířství a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 266, Hostinné 543 71
Identifikační číslo provozovny 1005777837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2001

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.7.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Závodí 635, Hostinné 543 71
Identifikační číslo provozovny 1009041266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.7.2013

Živnost č. 4 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 5 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 6 Zpracování asfaltu a výroba těžkých isolačních pásů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 17.6.1998

Živnost č. 7 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 8 Vázání a konečné zpracování knih

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 9 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 10 Výroba a rozvod elektřiny (malé vodní elektrárny)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1992
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 11 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 13 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 20 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 21 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 28 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 31 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 32 Montáž suchých staveb

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 33 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 34 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 35 Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 36 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 37 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 38 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 39 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 43 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2002
Zánik oprávnění 31.5.2008

Živnost č. 44 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.2005
Zánik oprávnění 31.5.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Jiřička
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Vlačiha
Člen statutárního orgánu Zdeněk Tauchman

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

IČO: 45534284
Firma: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Hostinné
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Sídlo: Nádražní 266, Hostinné 543 71

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Informační a komunikační činnosti
tracking image