Firma KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO 00023574


KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. (00023574) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šemberova 66, 772 00 Olomouc - Město Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1991 a je stále aktivní. KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. na rzp.cz
Detailní informace o KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3000
IČO (identifikační číslo osoby) 00023574
Jméno KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.10.2014
Mimořádná valná hromada akcionářů KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. konaná dne 29.8.2005 rozhodla takto:Valná hromada schvaluje přechod akcií společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. (dále jen "Společnost") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. § 183i anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vplatném znění (dále jen "ObchZ") takto:1. Valná hromada Společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, tj.:(i) ke kmenovým akciím znějícím na majitele ojmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652;(ii) ke kmenovým akciím znějícím na jméno ojmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769;ato súčinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií").2. Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost KRÁTKÝ FILM Produkční s. r. o. (dříve podnikající pod obchodní firmou ITS COMPLEX s. r. o.), se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ 646 16 746, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíle C., vložka 9088, který vlastní akcie emitované Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti osvolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti atento podíl přesahuje ike dni konání této mimořádné valné hromady. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak výpisem zmajetkového účtu hlavního akcionáře, jednak prostřednictvím výpisu zregistru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ajednak čestným prohlášením hlavního akcionáře, zněhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti osvolání mimořádné valné hromady vlastníkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností. Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti osvolání valné hromady vlastníkem celkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností aje vlastníkem stejného množství akcií ike dni konání valné hromady. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou kvýkonu práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i anásl. ObchZ.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie emitované Společnost 23.2.2006 - 21.4.2006
Dne 27.8.1999 přijala valná hromada akcionářů společnosti KRÁTKÝFILM PRAHA a.s., IČO: 00 02 35 74, rozhodnutí o sníženízákladního jmění společnosti. Základní jmění společnosti sesnižuje o 177 776 500,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedmmilionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set korun českých), ato z původní výše základního jmění 258 584 000,-- Kč na80 807 500,-- Kč, za účelem úhrady ztráty za účení období roku1998 a ztráty let minulých.Snížení základního jmění bude provedeno poměrným sníženímjmenovitých hodnot všech akcií z původních 32 000,-- Kč na10 000,-- Kč a z původních 320,-- Kč na 100,-- Kč. V souvislostise snížením základního jmění nevzniká nárok na poskytnutí plněníve prospěch žádného z akcionářů. 10.1.2000 - 23.2.2006
Dne 17.10.1997 přijala valná hromada akcionářů společnostiKrátký Film Praha a.s., se sídlem v Praze 1, Jindřišská 34rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o118.000.000,- Kč z původních 91.973.120,- Kč na novou výši209.973.120,- upisováním nových akcií, s tím, že:a) zvýšení základní jmění bude provedeno úpisem 368.750 ksnových veřejně obchodovatelných zaknihovaných kmenových akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě po 320,- Kč v emisnímkursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, když emisní kursbude stejný pro všechny upisované akcie, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního právab) upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, uvedenoushora, se připouští, a to až do výše maximálně 230.000.000,- Kč,přičemž v takovém případě by základní jmění společnosti pozvýšení mohlo dosáhnout částky maximálně 321.973.120,- Kč 19.12.1997 - 23.2.2006
Dne 9.8.1996 rozhodla náhradní valná hromada o sníženízákladního jmění za účelem úhrady ztráty z původních278.416.000,-Kč o 195.442.880,-Kč na 91.973.120,-Kč poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty každé z akcií společnosti o 68%z původních 1.000,-Kč na 320,-Kč a z původních 100.000,-Kčna 32.000,-Kč. Zároveň rozhodla náhradní valná hromada o zvýšenízákladního jmění z 91.973.123,-Kč o 143.708.000,-Kč na235.681.120,-Kč úpisem 287.416 ks nových veřejněobchodovatelných zaknihovaných kmenových akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě po 500,-Kč v emisním kursurovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, přičemž emisní kurs lzesplatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitímpřednostního práva. Úpis akcií nad částku zvýšení základníhojmění uvedenou shora se nepřipouští. 6.9.1996 - 10.1.2000
Dne 8.4.1994 a dne 13.7.1994 schválila valná hromadazměnu stanov. 6.10.1994 - 10.1.2000
Akciový kapitál: zapisuje se usnesení valné hromadyakciové společnosti ze dne 23/1/92 o snížení základníhokapitálu o 61,000.000,- Kčs. Kapitál bude sníženz částky 324,000.000,- Kčs na částku 263,000.000,- Kčs. 28.4.1992 - 16.12.1996
Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyze dne 21.12.1990 mezi organizacemi Ústřední ředitelstvíČeskoslovenského filmu, Jindřišská 34, Praha 1 a Česká státnípojišťovna, Spálená 14, Praha 1, kterou bylo dohodnuto složenípředstavenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy akciovéspolečnosti. 22.1.1991 - 23.2.2006
Jedná se o jednorázové založení společnosti podle § 25zák.č. 104/90 Sb., ke kterému došlo poté, kdy Ústředníředitelství Československého filmu svým rozhodnutím zedne 21.12.1990 č.j. 10400/4/90 po předchozím souhlasuvlády ČSFR obsaženém v jejím usnesením č. 898 ze dne 20.12.1990a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zák.č. 111/90 Sb. zrušilobez likvidace organizaci Krátký film a vložilo její majetekjako celek do akciové společnosti KF a.s.. 22.1.1991 - 23.2.2006
Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 84,57 %nepeněžitým vkladem, předběžně ohodnoceným znalceming. Jaroslavem Novákem, bytem Václavská 1468, Rakovník.9,26 % základního kapitálu je splaceno peněžitým vkladem. 22.1.1991 - 23.2.2006

Aktuální kontaktní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Kapitál KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

zakladni jmění 80 807 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.2001
zakladni jmění 258 584 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1999 - 4.5.2001
zakladni jmění 91 973 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.1996 - 5.3.1999
zakladni jmění 287 416 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.1994 - 16.12.1996
zakladni jmění 263 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.1992 - 24.2.1994
zakladni jmění 324 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1991 - 15.5.1992

Sídlo KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Šemberova 66 , 772 00 Olomouc - Město Česká republika
Olomouc - Město, Šemberova 66/9, PSČ 77200
2.12.2005
Adresa Kříženeckého nám. 1079 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kříženeckého nám. 1079/5b
10.1.2000 - 2.12.2005
Adresa Jindřišská 34 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jindřišská 34
22.1.1991 - 10.1.2000

Předmět podnikání KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.10.2014
truhlářství, podlahářství 13.10.2014
p) vydavatelství a nakladatelství 30.4.1996 - 13.10.2014
q) poskytování software 30.4.1996 - 13.10.2014
r) organizační zajištění vzdělávacích akcí 30.4.1996 - 13.10.2014
s) zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání 30.4.1996 - 13.10.2014
k) hostinská činnost, 27.5.1993
a) tvorba, výroba, šíření a jiné užití filmůa audiovizuálních programů, realizovaných na všechzáznamových médiích, včetně zprostředkování, 27.5.1993 - 13.10.2014
b) prodej, nákup i další převody práv v audiovizuálníoblasti i při užití děl jiným způsobem, 27.5.1993 - 13.10.2014
c) agentura v oblasti kultury, 27.5.1993 - 13.10.2014
d) reklamní činnost, 27.5.1993 - 13.10.2014
e) propagační činnost, 27.5.1993 - 13.10.2014
f) výroba a prodej zvukových a zvukově obrazových záznamůa prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukověobrazových záznamů, 27.5.1993 - 13.10.2014
g) služby v audiovizuální oblasti při tvorbě, distribuci,exploataci filmů a jiných audiovizuálních děl, 27.5.1993 - 13.10.2014
h) servisní služby v oblasti audiovizuální techniky, 27.5.1993 - 13.10.2014
i) pronájem audiovizuální techniky, 27.5.1993 - 13.10.2014
j) provozování kin, 27.5.1993 - 13.10.2014
l) vyučování v oboru umění, 27.5.1993 - 13.10.2014
m) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonemvyloučeného), 27.5.1993 - 13.10.2014
n) obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytovéhofondu, 27.5.1993 - 13.10.2014
o) truhlářství 27.5.1993 - 13.10.2014
Zprostředkování převodu práv čs. autorů a výkonných umělcůdo zahraničí a zahraničních autorů a výkonných umělců dotuzemska, souvisejících s tvorbou, výrobou a užitímfilmových a jiných audiovizuálních snímků a programů, jakoži s užitím děl jiným způsobem, např. merchandising. 18.3.1992 - 27.5.1993
Agentážní služby pro čs. autory, výkonné umělce a specifickéfilmové profese do zahraničí a zahraniční autory, výkonnéumělce a specifické filmové profese do tuzemska. 18.3.1992 - 27.5.1993
Reklamní a propagační služby související s předmětemčinnosti. 18.3.1992 - 27.5.1993
Poskytování služeb při tvorbě a výrobě všech forem a žánrůaudiovizuálních děl, jejich exploataci a distribuci ve všechoblastech, např. organizační, smluvní, profesní apod. 18.3.1992 - 27.5.1993
Tvorba, výroba, šíření a jiné užití filmů a audiovizuálníchprogramů realizovaných na všech záznamových médiích, včetnězprostředkování. 22.1.1991 - 27.5.1993
Prodej, nákup i další převody práv, související s tvorbou,výrobou a užitím filmových a jiných audiovizuálních programů,jakož i jejich zprostředkování, včetně převodu práv k užitíděl jiným způsobem. 22.1.1991 - 27.5.1993
Agentážní činnost, reklamní a propagační služby. 22.1.1991 - 27.5.1993
Poskytování služeb a činností, souvisejících s tvorbou a výrobouaudiovizuálních děl, jejich disribucí a exploatací. 22.1.1991 - 27.5.1993
Technické a technologické služby včetně pronájmu zařízení. 22.1.1991 - 27.5.1993
Obchodní činnost v rozsahu předmětu činnosti, včetně maloobchodu. 22.1.1991 - 27.5.1993
Provozování kin. 22.1.1991 - 27.5.1993
Půjčování filmových kopií, videokazet a videodesek. 22.1.1991 - 27.5.1993
Činnosti související s výzkumem a vzděláváním v adiovizuálníoblasti, včetně zřizování a správy nadací. 22.1.1991 - 27.5.1993

vedení firmy KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Statutární orgán KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Richard Benýšek 13.10.2014
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Šemberova 66 , 779 00 Olomouc Česká republika
Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc
člen představenstva Ing. Jaroslav Karlíček 22.1.1991 - 28.4.1992
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Dienzenhoferovy sady 1
člen představenstva JUDr. Aleš Dvouletý 10.5.1991 - 27.5.1993
Adresa: Ohradní 1363 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ohradní 1363
místopředseda představenstva PhDr. Vít Hrabánek 22.1.1991 - 24.2.1994
Adresa: Květnového vítězství 495 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Květnového vítězství 495
člen představenstva Ing. Jaroslav Karlíček 28.4.1992 - 6.10.1994
Adresa: Antala Staška 65 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 65
místopředseda představenstva Ing. Hana Jelínková 22.1.1991 - 30.4.1996
Adresa: Koulova 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Koulova 13
člen představenstva Mgr. Jiří Menzel 27.5.1993 - 30.4.1996
Adresa: Dětská 5 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dětská 5
člen představenstva Alena Müllerová 24.2.1994 - 30.4.1996
Adresa: Nad pískovnou 50 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 50, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Jan Knoflíček 22.1.1991 - 12.3.1997
Adresa: Náměstí Míru 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Náměstí Míru 5
člen představenstva Ing. Jiří Novotný 22.1.1991 - 12.3.1997
Adresa: Tolstého 5 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tolstého 5
člen představenstva PhDr. František Malina 10.5.1991 - 12.3.1997
Adresa: Urbánkova 3368 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Urbánkova č. 3368
člen představenstva Ing. Václav Srba 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Rytířova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 7
člen představenstva Ing. Miroslav Hálek 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Mužíkova 336 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mužíkova 336
člen představenstva Mgr. Jan Lederer 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Kopeckého 31 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kopeckého 31/1358
člen představenstva Ing. Ivana Kocotová 6.10.1994 - 19.12.1997
Adresa: Květnového vítězství 495 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Květnového vítězství 495/80
člen představenstva Ing. Jiří Novotný 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Tolstého 5 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tolstého 5
člen představenstva PhDr. František Malina 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Urbánkova 3368 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Urbánkova č. 3368
člen představenstva Ing. Václav Srba 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Rytířova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 7
člen představenstva Ing. Miroslav Hálek 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Mužíkova 336 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mužíkova 336
člen představenstva Mgr. Jan Lederer 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Kopeckého 31 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kopeckého 31/1358
předseda představenstva Ing. Jan Knoflíček 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Náměstí Míru 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Náměstí Míru 5
předseda představenstva Ing. Martin Sudek 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Ke Stírce 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Ke Stírce 3
člen představenstva Ing. Martin Štamtejský 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Na Drážce 1564 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Drážce 1564
člen představenstva Ing. Přemysl Erben 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Dvoletky 101 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dvoletky 101
člen představenstva Ing. Václav Srba 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Rytířova 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 7
místopředseda představenstva Ing. Jan Knoflíček 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Náměstí Míru 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Náměstí Míru 5
člen představenstva Ing. Miroslav Chlumský 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Sládkovičova 1242 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1242
místopředseda představenstva Ing. Jiří Porubský 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: 189 , Lázně Libverda Česká republika
Lázně Libverda 189, okres Liberec
člen představenstva Mgr. Michal Havlík 10.1.2000 - 4.5.2001
Adresa: Průhledová 1804 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Průhledová 1804/6
předseda představenstva Mgr. Karel Hájek 5.3.1999 - 13.10.2005
Zánik členství 23.6.2005
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Hurbanova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hurbanova 23/1184
člen představenstva Ing. Josef Horák 4.5.2001 - 13.10.2005
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Branická 92 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Branická 92
místopředseda představenstva Ing. Radovan Polách 10.1.2000 - 28.6.2006
Adresa: Riegrovo náměstí 2 , Poděbrady III Česká republika
Poděbrady III, Riegrovo náměstí 2/11
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 13.10.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 25.5.2006
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Šemberova 66 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 77200
člen představenstva Eva Rozsypalová 13.10.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Resslova 40 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Resslova 40/4, PSČ 77900
předseda představenstva Ing. Radovan Polách 28.6.2006 - 21.8.2009
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: Riegrovo náměstí 36 , 290 01 Poděbrady III Česká republika
Poděbrady III, Riegrovo náměstí 36/1, PSČ 29001
člen představenstva Ing. Richard Benýšek 21.8.2009 - 23.8.2013
Vznik členství 31.7.2009
Adresa: Šemberova 66 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 77200
člen představenstva Ing. Richard Benýšek 23.8.2013 - 13.10.2014
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Šemberova 66 , 779 00 Olomouc Česká republika
Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc

Dozorčí rada KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vladimíra Krejčíková 13.10.2014
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Pod Skalkou 91 , 751 24 Přerov Česká republika
Pod Skalkou 91/6, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pelant 28.4.1992 - 30.4.1996
Adresa: Mikulova 1572 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 1572
člen dozorčí rady Ing. Josef Kutílek 28.4.1992 - 30.4.1996
Adresa: Kutilova 3063 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kutilova 3063
člen dozorčí rady Milan Klikar 27.5.1993 - 10.5.1996
Adresa: Mánesova 86 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 86
člen dozorčí rady Rudolf Krejčík 27.5.1993 - 10.5.1996
Adresa: Václavské nám. 12 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 12
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šindelář 28.4.1992 - 12.3.1997
Adresa: Maurerova 1308 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Maurerova 1308
člen dozorčí rady JUDr. Jan Jungmann 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Rošických 6 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Rošických 6/604
člen dozorčí rady Ing. Petr Kožený 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Na bělidle 945 , Týniště nad Orlicí Česká republika
Týniště nad Orlicí, Na bělidle 945, okres Rychnov nad Kněžnou
člen dozorčí rady Ing. Michal Rakovčík 30.4.1996 - 12.3.1997
Adresa: Na křečku 343 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na křečku 343
člen dozorčí rady Věra Laštuvková 10.5.1996 - 12.3.1997
Adresa: Vinohradská 138 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 138
člen dozorčí rady Mgr. Michal Havlík 10.5.1996 - 12.3.1997
Adresa: Průhledová 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Průhledová 6/1804
člen dozorčí rady JUDr. Jan Jungmann 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Rošických 6 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Rošických 6/604
člen dozorčí rady Ing. Petr Kožený 12.3.1997 - 19.12.1997
Adresa: Na bělidle 945 , Týniště nad Orlicí Česká republika
Týniště nad Orlicí, Na bělidle 945, okres Rychnov nad Kněžnou
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šindelář 12.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: Maurerova 1308 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Maurerova 1308
člen dozorčí rady Ing. Michal Rakovčík 12.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: Na křečku 343 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na křečku 343
člen dozorčí rady Věra Laštuvková 12.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: Vinohradská 138 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 138
člen Mgr. Karel Hájek 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Hurbanova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hurbanova 23/1184
člen JUDr. Ladislav Sádlík 19.12.1997 - 5.3.1999
Adresa: Vondroušova 1165 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondroušova 1165
člen dozorčí rady Mgr. Michal Havlík 12.3.1997 - 10.1.2000
Adresa: Průhledová 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Průhledová 6/1804
člen Ing. Přemysl Erben 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: Dvouletky 101 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dvouletky 101
člen JUDr. Martin Wurst 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: Pertoldova 37 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pertoldova 37
předseda dozorčí rady Ing. Martin Sudek 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: Ke Stírce 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Ke Stírce 3
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Štantejský 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: Na Drážce 1564 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Na Drážce 1564
člen dozorčí rady Věra Laštůvková 5.3.1999 - 10.1.2000
Adresa: Vinohradská 138 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 138
předseda dozorčí rady Ing. Josef Horák 10.1.2000 - 4.5.2001
Adresa: Branická 92 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Branická 92
místopředseda dozorčí rady Ladislav Paluska 10.1.2000 - 4.5.2001
Adresa: Olbrachtova 50 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Olbrachtova 50
člen dozorčí rady Petr Štencl 10.1.2000 - 4.5.2001
Adresa: Mezivší 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivší 29
člen dozorčí rady Vladimír Libich 10.1.2000 - 4.5.2001
Adresa: Thámova 21 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Thámova 21
místopředseda dozorčí rady Ing. Přemysl Erben 4.5.2001 - 17.8.2002
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Dvouletky 1110 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dvouletky 1110/101
člen dozorčí rady Ing. Milan Včeliš 4.5.2001 - 17.8.2002
Zánik členství 12.6.2001
Adresa: Železničářů 2100 , Nymburk Česká republika
Nymburk, Železničářů 2100
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Libich 4.5.2001 - 23.12.2003
Adresa: Thámova 21 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Thámova 21
člen dozorčí rady Ing. Martin Kadlec 17.8.2002 - 23.12.2003
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: 273 54 Makotřasy 108 Česká republika
Makotřasy 108, PSČ 27354
předseda dozorčí rady Ing. Richard Benýšek 23.12.2003 - 13.10.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 15.7.2003
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Šemberova 66 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Šemberova 66/9
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Libich 23.12.2003 - 13.10.2005
Vznik členství 27.8.1999
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Thámova 21 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Thámova 21
člen dozorčí rady Mgr. Michal Havlík 17.8.2002 - 28.6.2006
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Průhledová 1804 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Průhledová 1804//6
předseda dozorčí rady Ing. Alena Krutáková 13.10.2005 - 21.8.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: U Žebračky 2841 , 750 02 Přerov - Přerov I - Město Česká republika
Přerov - Přerov I - Město, U Žebračky 2841/30, PSČ 75002
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šebesta 13.10.2005 - 21.8.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Na Kopci 4206 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Na Kopci 4206/25, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Ing. Vladimíra Krejčíková 1.9.2009 - 15.8.2014
Vznik členství 31.7.2009
Vznik funkce 18.8.2009
Adresa: Pod Skalkou 91 , 751 24 Přerov II - Předmostí Česká republika
Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou 91/6, PSČ 75124
člen dozorčí rady Eva Rozsypalová 28.6.2006 - 13.10.2014
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Resslova 40 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Resslova 40/4, PSČ 77900
člen dozorčí rady Ing. David Zatloukal 21.8.2009 - 13.10.2014
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Karafiátová 293 , 779 00 Olomouc - Neředín Česká republika
Olomouc - Neředín, Karafiátová 293/4, PSČ 77900
předseda dozorčí rady Ing. Vladimíra Krejčíková 15.8.2014 - 13.10.2014
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 23.6.2014
Vznik funkce 18.8.2009
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: Pod Skalkou 91 , 751 24 Přerov Česká republika
Pod Skalkou 91/6, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov

Sbírka Listin KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3000/SL 53 účetní závěrka [2014] včetně příloh Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 29.7.2015 15
B 3000/SL 52 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + jmenování členů Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 18.9.2014 5.12.2014 2
B 3000/SL 50 účetní závěrka [2013]  včetně příloh Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 21.7.2014 15
B 3000/SL 49 účetní závěrka [2012]  vč. příloh Krajský soud v Ostravě 8.4.2014 16.4.2014 15
B 3000/SL 48 účetní závěrka [2011]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 16
B 3000/SL 47 účetní závěrka [2009]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 17
B 3000/SL 46 účetní závěrka [2010]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 17
B 3000/SL 45 usn. o konkursu a vyrovn. 22Kv1/2007-286 skončení Krajský soud v Ostravě 14.1.2010 18.1.2010 23.2.2010 1
B 3000/SL 44 účetní závěrka r.2008,zpr.audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 23
B 3000/SL 43 účetní závěrka r.2007,zpr.audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 26
B 3000/SL 42 stanovy společnosti - platné znění Krajský soud v Ostravě 5.10.2009 5.10.2009 27.10.2009 10
B 3000/SL 41 notářský zápis NZ 201/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 5.10.2009 27.10.2009 11
B 3000/SL 39 účetní závěrka r.2006 vč.příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 14.9.2007 20.9.2007 26
B 3000/SL 38 usn. o konkursu a vyrovn. -22Kv1/2007-povol.vyrovn.+spr. Krajský soud v Ostravě 11.9.2007 12.9.2007 17.9.2007 4
B 3000/SL 37 ostatní § 66a/9 r.05vč zpr.aud.o ověř. Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 7.9.2006 4
B 3000/SL 36 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 7.9.2006 24
B 3000/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 19.6.2006 14.7.2006 1
B 3000/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.6.2006 19.6.2006 14.7.2006 2
B 3000/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.11.2005 13.1.2006 10
B 3000/SL 32 notářský zápis NZ 179/05 Krajský soud v Ostravě 21.11.2005 13.1.2006 17
B 474/SL 28 ostatní ČP 4x Městský soud v Praze 3.10.2005 0
B 3000/SL 31 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 3.10.2005 5
B 3000/SL 30 notářský zápis NZ 130/2005vč.p.zn.ř.488/66/05 Krajský soud v Ostravě 29.8.2005 3.10.2005 37
B 3000/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.10.2005 7
B 3000/SL 27 rozhod. o statut. orgánu záp. ze zased. předst.+DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 3.10.2005 2
B 3000/SL 26 ostatní rezignace Krajský soud v Ostravě 18.6.2005 3.10.2005 1
B 3000/SL 25 účetní závěrka r.2004 Krajský soud v Ostravě 31.12.2004 27.9.2005 30.9.2005 20
B 3000/SL 24 notářský zápis Nz 341/2004 Krajský soud v Ostravě 1.7.2004 10.8.2004 30.8.2004 9
B 3000/SL 23 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 10.8.2004 30.8.2004 26
B 3000/SL 22 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 4
B 3000/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 24.10.2003 3.12.2003 3
B 3000/SL 20 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 9.7.2003 9.7.2003 23
B 3000/SL 19 ostatní -zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 9.7.2003 9.7.2003 3
B 3000/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 2.9.2002 7.11.2002 10
B 3000/SL 17 notářský zápis Nz 410/2002 Krajský soud v Ostravě 15.7.2002 2.9.2002 7.11.2002 14
B 3000/SL 16 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 2.9.2002 7.11.2002 4
B 3000/SL 14 notářský zápis Nz 201/2004 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 7.11.2002 25
B 3000/SL 13 výroční zpráva r. 2001 vč.úč,záv. Krajský soud v Ostravě 8.8.2002 26.8.2002 37
B 3000/SL 12 výroční zpráva -dodatek k roku 2000 Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 13.12.2001 9
B 3000/SL 9 ostatní valná hromada Krajský soud v Ostravě 11.7.2000 20.11.2001 23.11.2001 1
B 3000/SL 8 výroční zpráva zpráva auditora za rok 1999 Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 23
B 3000/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.10.1997 20.11.2001 23.11.2001 17
B 3000/SL 6 výroční zpráva r. 2000 vč.úč,záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 37
B 3000/SL 11 výroční zpráva zpráva auditora za rok 1998 Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 32
B 3000/SL 10 stanovy společnosti platné znění Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 19
B 3000/SL 5 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 29.12.2000 15.1.2001 14
B 3000/SL 4 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 1.8.2000 12
B 3000/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.8.1999 17.11.1999 44
B 3000/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 50
B 3000/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.4.1998 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

IČO (identifikační číslo) 00023574
Jméno KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Sídlo KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Živnosti a provozovny KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelství a nakladatelství

 • propagační činnost

 • Reklamní činnost

 • Agentura v oblasti kultury

 • Organizační zajištění vzdělávacích akcí

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

 • pronájem audiovizuální techniky

 • půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • pronájem audiovizuální techniky

 • zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

 • obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

 • výroba audiovizuálních děl

 • Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

 • Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kříženeckého náměstí 1079/5, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1007486970
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelství a nakladatelství

 • Organizační zajištění vzdělávacích akcí

 • zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Zahájení provozování 24.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1007481757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • výroba audiovizuálních děl

 • Poskytování software

Zahájení provozování 12.7.1995

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kříženeckého náměstí 1079/5, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1007486970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.2.2000

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kříženeckého náměstí 1079/5, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1007486970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.2.2000

Živnost č. 4 Agentura v oblasti kultury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 pronájem audiovizuální techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 13 výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Vydavatelství a nakladatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Richard Benýšek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

IČO: 00023574
Firma: KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Sídlo: Šemberova 66/9 NEOAD, Olomouc 772 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Reklamní činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

IČO (identifikační číslo) 00023574
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00023574
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Sídlo Šemberova 66/9 OLOMOUC 779 00 OLOMOUC 9
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, OLOMOUC, tel.: 585 541 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
35-5958170297/0100 1.4.2013
35-5958180217/0100 1.4.2013
CZ40 0100 0001 1521 5066 0257 18.3.2016
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00023574
Jméno firmy KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 3pweujp
tracking image